Extrahera DNA från banan

Report
Laboration Genetik
Extrahera DNA från banan
Syfte:
Denna enkla laboration visar hur man kan rena fram DNA från banan. Det är ett mycket
förenklat recept på DNA- extraktion och ger inte heller något rent DNA, utan är förorenat
med bl.a. fett, kolhydrater och proteiner.
Material:
Banan, koksalt, etanol, kaffefilter, diskmedel, bägare, provrör, gem
Genomförande (iaktta och notera förändringar vid varje steg):
1. Hacka en halv banan i grova bitar. Mosa bananen ordentligt i en behållare
2. Blanda ca. 45ºC varmt vatten med ca. 10 droppar diskmedel
3. Häll över diskmedelsblandningen så att den mosade bananen täcks
4. Tillsätt en nypa salt. Rör om.
5. Filtrera genom ett kaffefilter ner i en bägare
6. Fyll ett provrör till ungefär en fjärdedel med blandningen som filtrerats ut.
7. Till provröret tillsätts försiktigt lika stor volym etanol
8. Du kommer nu att få två stycken skikt. I gränsytan mellan skikten syns DNA som vita
trådar, nystan eller klumpar.
9. Försök att nysta upp DNA-trådarna som fällts ut i gränsskiktet med et uträtat gem.
10. Du har nu en DNA sträng
Inlämning 1 vecka efter genomförande
Inlämning av laborationsrapport enligt mall fokusera på analys och diskussionsdelen, där ni
resonerar om hur laborationen gick, vad som hände vid de olika stegen (om det hände något).
Även viktigt att ni resonerar kring möjliga felhanteringar och felkällor i laborationen.

similar documents