Månadsbrev januari 2014 Syfte: Låta barnen

Report
Månadsbrev januari 2014
Syfte:
Låta barnen reflektera över färgen silver? Vad är silver för dig?
Process:
Tillsammans har vi skapat nya miljöer och gjort avdelningen inspirerande i silver.
Vi har ändrat om på avdelningen för att ”krydda leken”. I byggrummet har vi möblerat om och bytt ut
material att leka med. Playdoo degen har fått flytta in i köksvrån och vi har fört in koppar i porslin in i
leken. Svanen har fått nya prins och prinsesskläder.
De nya kläderna inspirerande och gav nytt liv till dansleken Törnrosa. Den som vill får träda in i rollen
som Törnrosa, prinsen eller den onda fen.
I ateljén har barnen målat på folie. Vi blandade i några droppar diskmedel i färgen för att få den att
fästa och inte flagna. Folie är ett nytt och annorlunda material att måla på.
De har också provat på elvispmålning. Då fäster man ett papper på en elvisp och efter det droppar
man färg på pappret samtidigt som man låter elvispen snurra.
Vatten i frusen form.
En ny vattenlekbana har introducerats i slutet på månaden där barnen ges möjlighet att fundera
kring materialet vatten. Hur rör sig vatten? Hur ser det ut när det rör sig. I vårt tema ”Livsstil och
hälsa” ska vi förutom att använda och reflektera kring den egna kroppens rörelse också ge barnen
möjlighet att forska kring andra material som kan komma i rörelse.
Reflektion:
Vi upplever att alla förändringar vi gör på avdelningen uppmärksammas av barnen. Vi ser att barnen
inspireras till nya lekar. Bland annat har leken i köksvrån utvecklats vidare till ett café där man kan få
glass, pannkakor och olika bakverk i playdoo deg. I leken vid vattenbanan ser vi att barnen utforskar
vattnets rörelse om och om igen, genom att fylla upp vatten och tömma i banan. När det gäller
duplo bitarna har barnen börjat bygga på höjden, vi kommer att följa leken i vattenbanan och ställa
frågor som eventuellt kan utveckla bygget till banor som vattnet kan åka i. Som senare kan leda till
att vi tillför mer eller annat material att bygga med.
Barnen har upplevt silver i olika former men vi har inte hunnit reflektera och dokumentera
tillsammans med barnen, vi fortsätter vårt arbete under februari månad.
I danslekar som t.ex. Törnrosa tränas och utveckas bland annat den sociala kompetensen, samspel,
samarbete, gemenskap och delaktighet. I leken finns en tydlig struktur som måste följas, man måste
visa hänsyn, ta initiativ, vänta på sin tur, samarbeta, stå i centrum mm.

similar documents