Svar till tävling för bussåkare Trafikantveckan 2014

Report
Svar till tävling för bussåkare
Trafikantveckan 2014
1) Vilka linjer i Skellefteå lokaltrafik trafikerar
Skelleftehamn – Centrum?
Rätt svar: 2, 12 och 20
2) Vilka förbättringar önskar du dig i ditt bussåkande?
Synpunkterna har lämnats till Skelleftebuss
3) Vilket år bildades Skelleftebuss?
Rätt svar: 1974

similar documents