Resultaten enquête oudercomité Gibo Driehoek

Report
Resultaten enquête oudercomité
Gibo Driehoek
Bedankt!
Beste ouders,
Graag wil ik jullie in naam van het oudercomité
hartelijk danken voor jullie massale respons op
onze enquête. In deze PowerPoint kan u de
resultaten vinden.
De ideeën en bedenkingen nemen we zeker mee
naar volgend schooljaar!
An Bernaerts
Voorzitter oudercomité
Inhoud
• Resultaten kleuterschool
• Resultaten lagere school
• Algemene bevindingen
Algemeen
•
•
•
•
We hebben 230 enquêtes bedeeld.
168 gezinnen vulde de enquête in.
Dit is een respons van 73%.
89 mensen ( zowel KS als LS ) hebben
opmerkingen gegeven waarvoor dank!
Is oc bekend bij ouders van de kleuterschool?
50
45
40
35
30
25
Is oc bekend bij ouders?
20
15
N = 49
10
5
0
ja
nee
Is oc bekend bij ouders van de lagere school?
120
100
80
60
Is oc bekend bij ouders van de lagere school?
40
20
N= 116
0
ja
nee
niet ingevuld
Autoluwe fruitdag in de kleuterschool
40
35
30
25
20
autoluwe fruitdag
15
10
5
N = 49
0
heel goed
goed
redelijk
slecht
niet van
toepassing
geen interesse
te duur
blanco
Autoluwe fruitdag in de lagere school
100
90
80
70
60
50
autoluwe fruitdag
40
30
20
10
N= 116
0
heel goed
goed
redelijk
slecht
niet van geen interesse
toepassing
te duur
niet ingevuld
Bedenkingen bij autoluwe fruitdagen
– Super, geweldig, gezond en eenvoudig voor ouders
Supertof initiatief, soep heel leuk idee, heel leuk
– Agenda of weekoverzicht (13%)
– Fruit stilt honger niet volledig, combineren met koek
– Jammer dat middelbare scholen dit initiatief te niet doen
– Nooit koek op woensdag! (4 %)
– Op voorhand melden wat de kinderen krijgen
– Nog meer autoluwe fruitdagen (4%)
– Ook eigen fruit omwille van smaken van eigen kinderen
Herfstwandeling kleuterschool
18
16
14
12
10
herfstwandeling
8
6
4
2
N = 49
0
heel goed
goed
redelijk
slecht
niet van
toepassing
geen interesse
te duur
blanco
Herfstwandeling lagere school
50
45
40
35
30
25
herfstwandeling
20
15
10
5
N= 116
0
heel goed
goed
redelijk
slecht
niet van
toepassing
geen interesse
te duur
niet ingevuld
Bedenkingen bij herfstwandeling
• Superleuke herfstwandeling, graag extra kort wandeling voor
kleine kleuters
• Wandeling: paden slecht bewandelbaar, slechte
bewegwijzering
• Herfst: gevaarlijke plaatsen: water dus graag afbakenen
• Herfstwandeling: beter vertrek en eten en drinken op school
• Herfstwandeling : ander terrein, saai met lange rechte
stukken, oktober of november
Koekjesverkoop in de kleuterschool
25
20
15
koekjesverkoop
10
5
N = 49
0
heel goed
goed
redelijk
slecht
niet van
toepassing
geen interesse
te duur
blanco
Koekjesverkoop in lagere school
60
50
40
30
koekjesverkoop
20
10
0
heel goed
goed
redelijk
slecht
niet van geen interesse
toepassing
te duur
niet ingevuld
Bedenkingen bij koekjesverkoop
• Koekjesverkoop: mogelijkheid tot ander koek dan wafels
• Wafeltjes niet zo lekker: voorstel vlaaien
• Pizza,schoensmeer, wc papier, fruit, veters, groenten, truffels,
andere koekjes speculaas….
• Goed georganiseerd de koekjesverkoop doch liever geen verkoop
maar wel bijdrage aan oc
• Koekjesverkoop ok maar niet voor kleuterschool: ouders moeten
alles doen
• Marsepein?
• Verkopen misschien op elkaar afstemmen met clubs in omgeving
• Filmtickets goede stimulans
• Te veel druk op koekjesverkoop
• Porties verkleinen of andere dingen
• Keuze uitbreiden
• Strijd is soms niet eerlijk : om ter meeste verkopen
• Frangipanes super idee
Fuif kleuterschool
14
12
10
8
fuif
6
4
2
N = 49
0
heel goed
goed
redelijk
slecht
niet van
toepassing
geen interesse
te duur
blanco
Fuif lagere school
35
30
25
20
fuif
15
10
5
N= 116
0
heel goed
goed
redelijk
slecht
niet van
toepassing
geen interesse
te duur
niet ingevuld
Quiz kleuterschool
25
20
15
kwis
10
5
N = 49
0
heel goed
goed
redelijk
slecht
niet van
toepassing
geen interesse
te duur
blanco
Quiz lagere school
35
30
25
20
Quiz lagere school
15
10
5
N= 116
0
heel goed
goed
redelijk
slecht
niet van
toepassing
geen interesse
te duur
niet ingevuld
Thema avond kleuterschool
30
25
20
15
thema avond
10
5
N = 49
0
heel goed
goed
redelijk
slecht
niet van
toepassing
geen interesse
te duur
blanco
Thema avond lagere school
40
35
30
25
20
Thema avond lagere school
15
10
5
N= 116
0
heel goed
goed
redelijk
slecht
niet van
toepassing
geen
interesse
te duur
niet ingevuld
Opmerking bij vraag 5: voorstel onderwerpen themaavond
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Probleemkinderen
Opvoeding
Pestgedrag
Studierichtingen na de lagere school
Triple p
Veiligheid internet versus kinderen (childfocus)
Pesten (vaak)
Armoede van bij ons
Leerstoornissen (vaak)
Drugs
Verschillende opvoedkundige thema’s
Leren leren
Faalangst
Gezonde voeding op school
Zelfstandig worden bij kinderen
Goede onderwerpen en relevant
Info puberteit
Inclusie onderwijs
Omgaan met verlies, sterven
Info avond kleuterschool
30
25
20
15
infoavond
10
5
N = 49
0
heel goed
goed
redelijk
slecht
niet van
toepassing
geen interesse
te duur
blanco
Info avond lagere school
60
50
40
30
infoavond
20
10
N= 116
0
heel goed
goed
redelijk
slecht
niet van
toepassing
geen interesse
te duur
niet ingevuld
Opmerkingen bij vraag 4 : tijdens de info avonden is het
oc steeds aanwezig. Hebt u voldoende info gehad?
• Geen interesse
• Indien info niet voldoende is vind ik dat je steeds met vragen
bij oc terecht kan.
• Voorstelling leden oc en de activiteiten
• Flyer maken
• Herhaling oc op andere momenten
Sinterklaas in de kleuterschool
25
20
15
sinterklaas
10
5
N = 49
0
heel goed
goed
redelijk
slecht
niet van
toepassing
geen interesse
te duur
blanco
Sinterklaas lagere school
60
50
40
30
sinterklaas
20
10
N= 116
0
heel goed
goed
redelijk
slecht
niet van
toepassing
geen interesse
te duur
niet ingevuld
Bedenkingen bij het sintfeest
• Sintfeest van vroeger met pannenkoeken en
boekenbeurs
Paashaas in de kleuterschool
25
20
15
paashaas
10
5
N = 49
0
heel goed
goed
redelijk
slecht
niet van
toepassing
geen interesse
te duur
blanco
Paashaas lagere school
60
50
40
30
paashaas
20
10
N= 116
0
heel goed
goed
redelijk
slecht
niet van
toepassing
geen interesse
te duur
niet ingevuld
Schoolfeest in de kleuterschool
30
25
20
15
schoolfeest
10
5
N = 49
0
heel goed
goed
redelijk
slecht
niet van
toepassing
geen interesse
te duur
blanco
Schoolfeest lagere school
80
70
60
50
40
schoolfeest
30
20
10
N= 116
0
heel goed
goed
redelijk
slecht
niet van
toepassing
geen interesse
te duur
niet ingevuld
Bedenkingen bij het schoolfeest
• Schoolfeest: sfeer kan beter
• Op het schoolfeest meer stoelen voorzien
• Op lagere school en kleuterschool is het afscheid op hetzelfde
moment. Dit maakt het moeilijk !
Receptie derde kleuterklas in de kleuterschool
25
20
15
receptie derde kleuterklas
10
5
N = 49
0
heel goed
goed
redelijk
slecht
niet van
toepassing
geen interesse
te duur
blanco
Receptie derde kleuterklas in de lagere school
60
50
40
30
receptie derde kleuterklas
20
10
N= 116
0
heel goed
goed
redelijk
slecht
niet van
toepassing
geen
interesse
te duur
niet ingevuld
• Receptie derde kleuterklas: op vrijdag direct
na school 16u graag later op de avond
Receptie zesde leerjaar in de kleuterschool
25
20
15
receptie zesde leerjaar
10
5
N = 49
0
heel goed
goed
redelijk
slecht
niet van
toepassing
geen interesse
te duur
blanco
Receptie zesde leerjaar in de lagere school
60
50
40
30
receptie zesde leerjaar
20
10
N= 116
0
heel goed
goed
redelijk
slecht
niet van
toepassing
geen
interesse
te duur
niet ingevuld
Vraag 3 : Is de autoluwe fruitwoensdag gekend in de kleuterschool?
45
40
35
30
25
Vraag 3 : fruitwoensdag
20
15
10
5
0
ja
neen
niet ingevuld
Vraag 3 : Is de autoluwe fruitwoensdag gekend in de lagere school?
120
100
80
60
Vraag 3 : fruitwoensdag
40
20
N= 116
0
ja
neen
niet ingevuld
vraag 4: Tijdens de info avonden is het oc steeds aanwezig. Hebt u
voldoende info gehad? (kleuterschool)
45
40
35
30
25
vraag 4: voorstelling oc
20
15
10
5
N = 49
0
ja
neen
niet ingevuld
vraag 4: Tijdens de info avonden is het oc steeds aanwezig. Hebt u
voldoende info gehad? (lagere school)
120
100
80
60
vraag 4: voorstelling oc
40
20
0
ja
neen
niet ingevuld
Vraag 7 :kenbaarheid oc
• Badge dragen (alle leden van het oc zijn herkenbaar via hun badge)
• Misschien één of twee keer per maand zitdagen organiseren of
brievenbus
• Dit hoeft volgens mij niet
• Contacten leggen aan schoolpoort
• Eigen kantoor
• Groepsfoto met telefoonnummers
• Zij maken zich voldoende kenbaar
• Mailing
• Flyer wat er wordt verwacht van nieuwe leden (flyer bestaat sinds
dit schooljaar)
• Fotomuur op website en in glazen kasten
• T-shirt met logo oc
Vraag 8: bruisende ideeën, voorstellen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Werken met projecten om centen te besteden: dit is van kracht sinds dit schooljaar
Jeugdboekenweek: boekenbeurs organiseren
Quiz was altijd heel leuk en mag opnieuw: quiz wordt opnieuw georganiseerd
Sportactiviteit op het nieuwe veld
Fotozoektocht
Een theater organiseren
Sportnamiddag, vertelnamiddag
Actie rond dragen fietshelm
Rommelmarkt
Speeldag ivp lesdag samen met ouders
Spaghetti avond om kostprijs zeeklassen te drukken
Meer controle op speelplaats
Heksentocht
Kerstmarkt, kerstborrel
Oude fietsen kopen om leerlingen te laten knutselen
Carnaval is niet echt een feest
Tijdens wintermaanden wegen veilig houden: weg is ronduit gevaarlijk
Algemene bevindingen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Knap werk!
Jullie doen het heel goed
Ik vind dit alles al super
Dankjewel aan al de bereidwillige ouders
Doe zo voort
Dikke pluim voor inzet en enthousiasme oc
Activiteiten organiseren om nog meer geld in te zamelen
Bedankt voor de fijne attentie in het zesde leerjaar
Genoeg informatie
Altijd super georganiseerd
Op dit ogenblik goede werking
Leveren al inspanningen genoeg
Chapeau voor het oc om zich zo in te spannen voor alle activiteiten
Voortdoen doch harder hun stempel drukken
Prima zoals het is
Algemene bevindingen
• Op lagere school en kleuterschool is het
afscheid op hetzelfde moment. Dit maakt het
moeilijk en dwingt ouders te kiezen.

similar documents