Svenska WG Energi AB Källbäcksrydsgatan 9 SE-507

Report
Indus hyr ut lokaler man trivs med
för att lösa tillfälliga lokalbehov för
företag, kommuner och landsting.
För att vara säkra på att modulerna
har en stabil konstruktion och håller
hög kvalitet, tillverkas och renoveras
dessa i egna hallar.
Indus satsar på smarta klimatanläggningar som ger ökad trivsel och
reducerar energikostnader med upp till
70%. Indus klimatanläggningar är en
mycket klimatsmarta och energieffektiva lösning som värnar om både
den yttre och inre miljön.
Snabbfakta
Företag: Indus. Monteringshall
Förbrukning kWh
Före Wattguard: 95 400 kWh/år
Efter Wattguard: 51 516 kWh/år
Besparing kWh: 43 884 kWh/år
Energikostnad
Före Wattguard: 95 400 kr/år
Efter Wattguard: 51 516 kr/år
Svenska WG Energi AB
Källbäcksrydsgatan 9
SE-507 42 Borås
Sweden
+46 735 19 01 21
[email protected]
www.wattguard.se
Indus är kvalitets- och miljöcertifierat
enligt ISO9001 och ISO14001.
I sin satsning att värna om minskad
energiförbrukning och miljö har Indus
valt att installera Wattguard i sin
produktionshall i Stenungsund, detta
för att minska energiåtgång i sin
belysningsanläggning vilket ger
minskade energikostnader och
reducering av Co2-utsläpp.
Besparing: 43 884 kr/år
Nettobesparing: 28 681 kr/år
Reducering Co2: 4,4 ton/år
Referens Indus:
Mats Olauson +46 701-83 44 24
Projektledare Wattguard:
Anders Nyberg +46 735-190 121
Wattguard jagar kWh för att gynna miljön. Energipriserna ökar och miljökraven blir
allt hårdare. Mot den bakgrunden krävs smarta lösningar för företag med stora förbrukning
av el.
Wattguard utvecklar, marknadsför och säljer effektiva och enkla koncept för att reducera
elförbrukning och koldioxidutsläpp i belysningsintensiva miljöer. Tack vare vår spetskompetens leder vi utvecklingen inom vårt specialområde och hjälper våra kunder att spara
pengar samtidigt som de gynnar miljön.
Wattguard jagar kWh för att spara el.

similar documents