Naturvetenskapsprogrammet Djursholm avgångsår 2018

Report
VIKTOR RYDBERG GYMNASIUM - Djursholm
Naturvetenskapsprogrammet / Natural Science Programme
Översikt / Avgångsår 2018
Gymnasiegemensamma ämnen
1150
Programfördjupning
0-300
Engelska 5
100
Engelska 6
100
Engelska 7
Historia 1b
100
Filosofi 1
Idrott och hälsa 1
100
Internationella relationer
100
Matematik 1c
100
Matematik 4*
100
Matematik 2c
100
Matematik 5
100
Matematik 3c
100
Moderna språk
100
100
50
Religionskunskap 1
50
Samhällskunskap 1b
100
Naturvetenskaplig specialisering
100
Svenska 1
100
Samhällskunskap 2
100
Svenska 2
100
Psykologi 1
Svenska 3
100
Matematisk specialisering
100
Grafisk kommunikationn
100
Programgemensamma ämnen
450
Entreprenörskap
100
Biologi 1
100
Programmering 1
100
Fysik 1
150
Geografi
100
Kemi 1
100
* endast Natur och samhälle
Moderna språk
100
Individuellt val
Inriktning Naturvetenskap
400
Samtliga kurser under Programfördjupning
Biologi 2
100
kan även väljas som individuellt val
Fysik 2
100
Kemi 2
100
Bild och form 1b
100
Matematik 4
100
Musik
100
Ensemble
100
Sp,Ty ,Fr, nivå 1-5 Ki, Ry nivå 1-2
50
200
Inriktning Naturvetenskap och Samhälle
300
Fotografisk Bild
100
Biologi 2
100
Idrott 2
100
Geografi 1
100
Språk specialisering: Retorik
100
Samhällskunskap 2
100
Språk specialisering: Skrivande
100
Rätten och samhället
100
Inriktning Naturvetenskap med Bildprofil
600
Privatjuridik
100
Biologi 2
100
Idrottsspecialisering 1
100
Kemi 2
100
Idrottsspecialisering 2
100
Matematik 4
100
Körsång 1 och 2
100
Bild och form 1b
100
Fysik 2 **
100
Grafisk kommunikation
100
** Endast Natur musik och Natur bild
Bild specialisering
100
Gymnasiearbete
100
Gymnasiearbete NA
100
Inriktning Naturvetenskap med Musikprofil
600
Biologi 2
100
Kemi 2
100
Matematik 4
100
Ensemble 1
100
Ensemble 2
100
Gehörs- och musiklära
100
Summa 2500 poäng

similar documents