Buster tillbehörskatalog 2014 - Yamaha

Report
Ett bekymmersfritt val
RESERVDELAR OCH
TILLÄGGSUTRUSTNING
2014
www.busterboat.com
INDEX
1 AKTERKAPELL ..............................................3
2 AKTERKAPELLETS DRAGKEDJA ................3
3HAMNKAPELL ...............................................3
4 STÖDFOT FÖR HAMNKAPELL/
GUMMILÄNK FÖR HAMNKAPELL ................4
5KAPELL ..........................................................4
6KAPELLBOX ..................................................4
7AKTERKAPELL ..............................................4
8SPRAYHOOD ................................................4
9AKTERVÄGG .................................................4
10DÖRR/TÄTNINGSLIST/GÅNGJÄRNLIST/
DÖRR STOPPARE ........................................4
11DÖRRGARDIN ..............................................4
12 KNAPP/GÄNGAD GUMMIPROPP ................5
13KAPELLSKENOR ..........................................5
14 GLIDDEL TILL KAPELLSKENOR ..................5
15 KAPELLETS LÅSPINNE ................................5
16 KAPELLETS SIDOBESLAG ..........................5
17HANDRATTAR ...............................................5
18VINDAVVISNINGSPLATTA ............................5
19 DYNOR Magnum Pro 10-> ............................5
20 DYNOR Magnum 11-> ...................................5
21 DYNOR Magnum 08-10 ................................5
22 DYNOR Magnum 05-07 ................................6
23 DYNOR Magnum 01 ......................................6
24 DYNOR XXL 10-> ..........................................6
25 DYNOR XXL 08-09 ........................................6
26 DYNOR XXL 04-07 ........................................6
27 DYNOR XXL 00-03 ........................................7
28 DYNOR XXL AWC 08-09 ...............................7
29 DYNOR XL 12 -> ...........................................7
30 DYNOR XL 10-11 ...........................................7
31 DYNOR XL 08-09 ...........................................7
32 DYNOR XL 04-07 ...........................................7
33 DYNOR XL 99-03 ...........................................7
34 DYNOR XL PRO CC 13->, XL PRO SC 13 -> .7
35 DYNOR X 14-> ..............................................7
36 DYNOR X 10-13 ............................................7
37 DYNOR X 08-09 ............................................8
38 DYNOR X 07 ..................................................8
39 DYNSATS LX PRO 12 -> ...............................8
40 DYNSATS LX 11 -> ........................................8
41 DYNSATS L PRO -14 ....................................8
42 DYNSATS L 12 -> ..........................................8
43 DYNSATS L 10 - 11 .......................................8
44 DYNSATS L 08-09 .........................................8
45 DYNSATS L 06-07 .........................................8
46 DYNSATS L 94-05 .........................................8
47 AKTERRYGGSTÖD inkl. dyna ......................8
48 DYNOR M 11 -> .............................................9
49 DYNOR M 08-10 ............................................9
50 DYNOR M 04-07 ............................................9
51 DYNOR M 97-03 ............................................9
52 DYNOR S CC 11 -> .......................................9
53 DYNOR S 08-> ..............................................9
54 DYNOR S 05-07 ............................................9
55 DYNOR S 02-04 ............................................9
56 TRYCKKNAPP FÖR SITTDYNA ....................9
57SOLBÄDD ....................................................10
58BÅTSTOL .....................................................10
59 ÖVERDRAG TILL BÅTSTOL .......................10
60STOLSTATIV ................................................10
61 DÄMPAT STOLSTATIV,
inkl. gliddel och skruv .........................................10
62SADELSTOL ................................................10
63MATTOR ......................................................10
64 THERMOPLASTBELÄGG PÅ TOFTER ......10
65 THERMOPLAST, BREDD 1,5 M ..................10
66VINDRUTA ...................................................11
67 VINDRUTA MED BÅGE ...............................11
68 VINDRUTA FÖR MITTPULPET ...................11
69 BÅGE FÖR VINDRUTA ...............................11
70 FÄSTE FÖR VINDRUTA ..............................11
71VINDRUTETORKARE .................................12
72 MÖRKLÄGGNINGS GARDINER .................12
73PULPET .......................................................12
74 PULPETENS ÖVERDRAG ..........................12
75 PULPETENS FRAMBOX .............................12
76UTESTYRNING ...........................................12
77 SITTBOX, SPÖBOX ....................................13
78RÄCKSERIE.................................................13
79FÖRPULPIT .................................................13
80NÄTFICKA ...................................................13
81SJÖKORTSFICKA .......................................13
82HANDBOKSFICKA ......................................13
83KOMPASS ...................................................13
84LOCK ...........................................................13
85HANDTAG ....................................................14
86TARGABÅGE ...............................................14
87TROLLINGTARGA .......................................14
88 SPÖHÅLLARE TILL AKTERRÄCKE ............14
89 SPÖHÅLLARE TILL HARD TOP ..................14
90 SPÖHÅLLARE, 25 mm rör ...........................14
91 SPÖHÅLLARE 30 mm rör ............................14
92 TROLLINGMOTORFÄSTE OCH STYRSTÅNG ..
14
93 GIVARSTATIV FÖR EKOLOD .....................14
94DJUPRIGGFÄSTE .......................................14
95VATTENSKIDBÅGE .....................................14
96NÄTFICKA ...................................................14
97BORD ...........................................................14
98BADSTEGE .................................................15
99TRIMMPLANSET .........................................15
100 STYRRATT, modellen varierar .....................15
101RATTNAV .....................................................15
102 FÖRÖGLA inkl. stödplatta och muttrar ........15
103STYRKABEL ................................................15
104STYRVÄXEL ................................................15
105 HYDRAULISK STYRNING ..........................15
106HYDRAULSLANG ........................................15
107 HYDRAULISK STYRNING KOMPLETT ......15
108FJÄRREGLAGEKABEL ...............................16
109STÖTGUMMILIST .......................................16
110 ÄNDBESLAG TILL STÖTGUMMILISTEN ...16
111 BATTERILÅDA OCH LOCK ........................16
112HUVUDSTRÖMBRYTARE ...........................16
113 SKYDDSKÅPA FÖR HUVUDSTRÖMBRYTARE .
16
114 NYCKEL TILL HUVUDSTRÖMBRYTARE ...16
115SÄKRINGAR ................................................17
116SÄKRINGSDOSA ........................................17
117KOPPLINGSPANEL .....................................17
118STRÖMBRYTARE .......................................17
119NSTRUMENTPANEL ...................................17
120 BRÄNSLETANKENS KORK ........................17
121 BRÄNSLEMÄTARE / -GIVARE ....................18
122BRÄNSLEFILTER ........................................18
123LANTERNOR ...............................................18
124MASTLANTERNA ........................................18
125VENTILATIONSGALLER .............................18
126 VINDLÅS FÖR LUCKA ................................18
127 LÅSGUMMI FÖR LUCKA ............................18
128 GENOMFÖRINGS GUMMI ..........................18
129 STYRKABELNS GENOMFÖRING 48 mm ..19
130 STYRKABELNS GENOMFÖRING 100 mm .19
131 SKYDDSMANSCHETT 55 mm ....................19
132 ÄNDPROPP FÖR RÄCKE 25 mm ...............19
133KNAP ...........................................................19
134AKTERHANDTAG ........................................19
135 BRICKA FÖR VINDRUTA ............................19
136 FÄSTNINGSBESLAG FÖR VINDRUTA ......19
137 KOPPLINGSSTYCKE MELLAN VINDRUTANS
BÅGE OCH SIDORÄCKE ............................19
138RÄCKBESLAG .............................................19
139 RÄCKBESLAG T-90/RÄCKRÖR .................20
140 FÄSTE TILL LUCKA .....................................20
141 ADAPTER TILL AKTERSPEGEL .................20
142 FÄSTSATS FÖR BENSINTANK ..................20
143BOTTENPLUGG ..........................................20
144AKTERPROPP ............................................20
145 SINK ANODE ...............................................20
146 LÄNSANORDNING, TÄTNING ....................20
147 ARM TILL LÄNSANORDNING .....................20
148KLAFFVENTIL/självläns ..............................20
149PILSPUMP/EL ..............................................20
150PILSPUMP/MANUEL ...................................20
151 SKYDDSLOCK FÖR LÄNSLUCKA ..............20
152 LOCK FÖR KONTROLL LUCKA ..................20
153GÅNGJÄRN .................................................20
154 ÅRORNA AV ALUMINIUM MED
ÅRAFÄSTE ..................................................21
155 ÅRKLYFÄSTE RÄCKDEL ............................21
156ÅRKLYFÄSTE ..............................................21
157ÅRKLYFÄSTE ..............................................21
158VÄRMARE ...................................................21
159 BUSTER KEPS ............................................21
160 DEKAL SERIE ..............................................21
161STEG ...........................................................21
162NAMNDEKAL ...............................................21
163DURKPLATTA ..............................................22
164 SIDODEL FÖR AKTERTOFT .......................22
165LÅSSERIE....................................................22
166 FÄRGTONER FÖR SIDOFÄRGEN .............22
167 ANVÄNDARENS HANDBOOK ....................23
Rekommenderade cirkapriser gäller from
14.2.2014. Priserna är angivna inkl moms.
Reservation för eventuella prisändringar samt
tryckfel.
Buster Mini
BÅT Buster Mini
574050
Expeditionskostnad 5 st Mini
990403
Extra utrustning exkl. montering
Airot + hankaimet, alumiinia
Buster Mini moottoriteline
Tekniska information
Längd
3,88 m
Bredd
1,49 m
Höjd
0,67 m
Vikt
111 kg
Personantal
3
Bärbarhet
235 kg
Motoreffekt
2-8 hk
Rigglängd
lång
Standardutrustning
•• För-, mitt- och aktertoft
•• Thermoplastbelägg i tofter
•• EasyBail regnvattentömning
•• Motstycke för årklykfästen
•• Båtdurk
Artikel nr.
Artikel nr.
552475
Buster XS JA XSr
574060
Buster XSr
574070
Expeditionskostnad XS, XSR
990405
Extra utrustning exkl. montering
Artikel nr.
Styrpulpet, inkl. Ratt kabel och styrväxel (XS)
552656
Vindruta (XS)
552879
Akterräcken
551152
Sidoräcken
551154
Kapell/Hamnkapell
551045
Förhöjningsadabter till akterspegel (XS)
558920
Låsserie (Abloy-lås, tre nycklar, låsvajer )
554294
Förtöjningslinor 3 st
554282
Standardutrustning
•• Styrkonsol, vindruta (XSr)
•• Styrkabel (XSr)
•• Underlag för bränsletank (XS, XSr)
•• Båtdurk (XS, XSr)
•• Akter-, mitt- och förtoft (XS, XSr)
•• Thermoplastbelägg i tofter (XS, XSr)
•• Automatisk länspump (XSr)
XSr
XS
Tekniska information
Längd
4,18 m
Bredd
1,65 m
Höjd
Xs 0,70 m, Xsr 1,19 m
Vikt
XS 161 kg, XSr 166 kg
Personantal
4
Bärbarhet
310 kg
Motoreffekt
06-20 hk
Rigglängd
XS kort, XSr lång
Artikel nr.
Buster XS
BUSTER XS
BUSTER XSr
BÅT •• Manuell länspump (XS)
Buster S
BÅT Buster S
574200
Expeditionskostnad S
990410
Extra utrustning exkl. montering
Tekniska information
Längd
4,58 m
Bredd
1,88 m
Motoreffekt
20-30 hv
Vikt
259 kg
Bärbarhet
310 kg
Personantal
4
Höjd
1,38 m
Rigglängd
Lång
Standardutrustning
•• Styrkonsol, vindruta och räcke
•• Räckserie
•• Låsbara förvaringsboxar, Abloy Sentry ennyckelsyste
•• Akter-, mit- och förtoft
•• Thermoplatbelägg i tofter
•• Underlag för bräsnletank
•• Batterybox
•• Huvudströmbrytare
•• Lanternamast
•• Automatisk ländpump
Artikel nr.
Artikel nr.
Dynserie
591655
Dyna till aktertoft
594750
Dyna till akterryggstödet, styrbord
594780
Dyna till akterryggstödet, babord
594785
Dyna till förtoft
594770
Dyna till mittoft
594760
Hamnkapell (inkl.bågar)
551066
Pulpit, babord
551155
Givarstativ till ekolod
554197
Kompass
554295
Låsserie (Abloy-lås, tre nycklar, låsvajer )
554294
Förtöjningslinor 3 st
554282
Buster Scc
BÅT Buster Scc
574250
Expeditionskostnad S
990415
Extra utrustning exkl. montering
Tekniska information
Längd
4,58 m
Bredd
1,88 m
Motoreffekt
20-30 hv
Vikt
280 kg
Bärbarhet
300 kg
Personantal
4
Höjd
1,44 m
Rigglängd
lång
Artikel nr.
Dynserie
591665
Dyna till aktertoft
594750
Dyna till akterryggstödet, styrbord
594780
Dyna till akterryggstödet, babord
594785
Dyna till förtoft
594770
Dyna till sittbox/förvaringsbox (45l)
594696
Hamnkapell
551245
Pulpit, babord
551155
Givarstativ till ekolod
554197
Kompass
554295
Låsserie (Abloy-lås, tre nycklar, låsvajer )
554294
Förtöjningslinor 3 st
554282
Standardutrustning
•• Mittkonsol, vindruta och räcke
•• Räckserie
•• Låsbara förvaringsboxar, Abloy Sentry Artikel nr.
ennyckelsystem
•• Akter- och förtoft
•• Sitt- förvaringsbox 45l framför mittkonsol
•• Thermoplastbelägg i tofter
•• Underlag för bränsletank
•• Batterybox
•• Huvudströmbrytare och automatsäkringar
•• Automatisk länspump
Buster M1
BÅT Artikel nr.
Buster M1
574300
Expeditionskostnad M1
990420
Fabriksmonterade utrustningspaket
NAVI 5 -paket
NAVI 5 Kartaplotter Garmin Echomap 50s,
givare, givarstativ till ekolod och kompass
Artikel nr.
554400
Obs. Garmin plotter är utan kartamaterial
COMFORT -paket
COMFORT Dynatill aktertoften, förtoften och
till ryggstöd
Extra utrustning exkl. montering
Tekniska information
594812
Artikel nr.
Babordspulpet (inkl. vindruta)
552747
Dynserie
591975
Dyna till aktertoft
594805
Ryggstöd till aktertoft (inkl. dyna)
552110
Dyna till sittbox/spöbox
591565
Hamnkapell (M1)
551299
Vattenskidbåge
554089
Längd
4,60 m
Bredd
1,86 m
Givarstativ för ekolod
554195
Motoreffekt
30-40 hk
Kompass
554295
Vikt
303 kg
Låsserie (Abloy-lås, tre nycklar, låsvajer )
554294
Bärbarhet
375 kg
Förtöjningslinor 3 st
554282
Personantal
5
Höjd
1,53 m
Rigglängd
lång
Standardutrustning
•• Kabelstyrning
•• Räckserie med förpulpit
•• Styrkonsol, vindruta och räcke
•• Låsbara förvaringsboxar, Abloy Sentry ennyckelsystem
•• Sitt - spöbox
•• Lanternamast
•• Brandsläckare
•• Badstege
•• Automatisk länspump
•• Batterybox
•• Huvudströmbrytare med automatsäkringar
•• Underlag för två bränsletankar
•• Sittbrunn med regnvattentömning
Ytbehandlingsalternativ för skrov
Artikel nr.
Primerbehandling av botten samt lackering av
yttersida
553630
Primer- och antifoulingbehandling
553625
Primer- och antifoulingbehandling samt
lackering av yttersida
553635
Buster M2
BÅT Artikel nr.
Buster M2
574305
Expeditionskostnad M1
990420
Fabriksmonterade utrustningspaket
NAVI 5 -paket
NAVI 5 Kartaplotter Garmin Echomap 50s,
givare, givarstativ till ekolod och kompass
Artikel nr.
554400
Obs. Garmin plotter är utan kartamaterial
COMFORT -paket
COMFORT Ryggstöd till aktertoften (inkl. dyna)
594811
CANVAS -paket
CANVAS Akterkapell, dörr mellan konsoler
554941
Extra utrustning exkl. montering
Tekniska information
Artikel nr.
Dörr mellan pulpeter
(modell med två pulpet)
549490
Dynserie
591980
Dyna till aktertoft
594805
Ryggstöd till aktertoft (inkl. dyna)
552110
Dyna till sittbox/spöbox
591565
Hamnkapell (M2)
551301
Längd
4,60 m
Bredd
1,86 m
Motoreffekt
30-40 hv
Akterkapell exkl dörrgardin (M2)
551261
Vikt
340 kg
Vattenskidbåge
554089
375 kg
Givarstativ för ekolod
554195
Kompass
554295
Låsserie (Abloy-lås, tre nycklar, låsvajer )
554294
Förtöjningslinor 3 st
554282
Bärbarhet
Personantal
5
Höjd
1,53 m
Rigglängd
lång
Standardutrustning
•• Kabelstyrning
•• Räckserie med förpulpit
•• Styrkonsol, vindruta och räcke
•• Vänster konsol, vindruta och räcke
•• Låsbara förvaringsboxar, Abloy Sentry ennyckelsystem
•• Sitt - förvaringsbox 45l 2st
•• Underlag för två bränsletankar
•• Lanternamast
•• Brandsläckare
•• Badstege
•• Automatisk länspump
•• Batterybox
•• Huvudströmbrytare med automatsäkringar
•• Sittbrunn med regnvattentömning
Ytbehandlingsalternativ för skrov
Artikel nr.
Primerbehandling av botten samt lackering av
yttersida
553630
Primer- och antifoulingbehandling
553625
Primer- och antifoulingbehandling samt
lackering av yttersida
553635
Buster L1
BÅT Artikel nr.
Buster L1
574400
Expeditionskostnad M1
990425
Pre rigged Yamaha
553890
Fabriksmonterade utrustningspaket
NAVI 5 -paket
NAVI 5 Kartaplotter Garmin Echomap 50s,
givare, givarstativ till ekolod och kompass
Artikel nr.
554400
Obs. Garmin plotter är utan kartamaterial
Tekniska information
COMFORT -paket
COMFORT dynor till aktertoft, till ryggstöd och
till sittboxar/stuvboxar
594475
Extra utrustning exkl. montering
Artikel nr.
Pulpet, babord
552647
Förvaringsbox 45 L 10->, Lx 11->, X 10-> Xxl 11
Med Lås
554277
Längd
5,04 m
Dyna till sittbox/förvaringsbox (45l)
Bredd
1,98 m
594696
Dyna till aktertoft
594457
30-50 hv
Dyna till ryggstödet
594689
Pulpit höger
549595
Spöbox L/Lx
554191
Motoreffekt
Vikt
340 kg
Bärbarhet
450 kg
Dyna till sittbox/spöbox
Personantal
6
594565
Vattenskidbåge
554610
Höjd
1,59 m
Givarstativ för ekolod
554195
Rigglängd
lång
Kompass
554295
Låsserie (Abloy-lås, tre nycklar, låsvajer )
554294
Förtöjningslinor 3 st
554282
Primerbehandling av botten samt lackering av
yttersida
553670
Ytbehandlingsalternativ för skrov
Standardutrustning
•• Kabelstyrning
•• Räckserie, vänster förpulpit
•• Styrkonsol. Vindruta och räcke
•• Låsbara förvaringsboxar, Abloy Sentry ennyckelsystem
•• Sitt - förvaringsbox
•• Badstege
•• Batterybox
•• Huvedströmbrytare med automatsäkringar
•• Lanternamast
•• Brandaläckare
•• Automatisk länspump
•• Sittbrunn med regnvettentömning
Artikel nr.
Primer- och antifoulingbehandling
553665
Primer- och antifoulingbehandling samt
lackering av yttersida
553675
Färgsida
Artikel nr.
Navy Blue Satin
553641
Gun Metal Grey Metallic
553656
Black Satin
553639
Buster L2
BÅT Artikel nr.
Buster L2
574405
Expeditionskostnad M1
990425
Pre rigged Yamaha
Fabriksmonterade utrustningspaket
NAVI 5 -paket
NAVI 5 Kartaplotter Garmin Echomap 50s,
givare, givarstativ till ekolod och kompass
553890
Artikel nr.
554400
Obs. Garmin plotter är utan kartamaterial
COMFORT -paket
COMFORT dynor till aktertoft, till ryggstöd och
till sittboxar/stuvboxar
594475
CANVAS-paket. CANVAS Akterkapell, dörr
mellan konsoler, kapellskydd
554944
Extra utrustning exkl. montering
Artikel nr.
Tekniska information
Dynserie
591990
Längd
5,04 m
Förvaringsbox 45 L 10->, Lx 11->, X 10-> Xxl 11
Med Lås
554277
Bredd
1,98 m
Dyna till sittbox/förvaringsbox (45l)
594696
30-50 hv
Dyna till aktertoft
594457
Dyna till ryggstödet
594689
Pulpit höger
549595
Motoreffekt
Vikt
370 kg
Bärbarhet
450 kg
Dörr mellan pulpeter (modell med två pulpet)
549510
Personantal
6
Spöbox L/Lx
554191
Höjd
1,59 m
Dyna till sittbox/spöbox
594565
Rigglängd
lång
Akterkapell
551395
Vattenskidbåge
554610
Hamnkapell
551318
Givarstativ för ekolod
554195
Kompass
554295
Låsserie (Abloy-lås, tre nycklar, låsvajer )
554294
Förtöjningslinor 3 st
554282
Standardutrustning
•• Kabelstyrning
•• Räckserie, vänster förpulpit
•• Styrkonsol, vindruta och räcke
•• Låsbara förvaringsboxar, Abloy Sentry ennyckelsystem
•• Sitt - förvaringsbox 45l, 2 st
•• Badstege
•• Batterybox
•• Huvudströmbrytare med automatsäkringar
•• Lanternamast
•• Brandsläckare
•• Automatisk länspump
•• Sittbrunn med regnvattentömning
Ytbehandlingsalternativ för skrov
Artikel nr.
Primerbehandling av botten samt lackering av
yttersida
553670
Primer- och antifoulingbehandling
553665
Primer- och antifoulingbehandling samt lackering av yttersida
553675
Färgsida
Artikel nr.
Navy Blue Satin
553641
Gun Metal Grey Metallic
553656
Black Satin
553639
Buster Lx
BÅT Artikel nr.
Buster Lx
574440
Expeditionskostnad Lx
990430
Pre rigged Yamaha
554450
Fabriksmonterade utrustningspaket
NAVI 5 -paket
NAVI 5 Kartaplotter Garmin Echomap 50s,
givare, givarstativ till ekolod och kompass
Artikel nr.
554400
Obs. Garmin plotter är utan kartamaterial
COMFORT -paket
COMFORT Dynor till aktertoften (stor och liten)
och till aktertoftens ryggstöd
594495
CANVAS-paket. CANVAS Akterkapell, med
skyddpåse
554948
Extra utrustning exkl. montering
Tekniska information
Artikel nr.
Förvaringsbox 45 L 10->, Lx 11->, X 10-> Xxl 11 Med Lås
554277
Dyna till sittbox/förvaringsbox (45l)
594696
Dynserie
591995
Spöbox L/Lx
554191
Längd
5,19 m
Bredd
1,98 m
Dyna till sittbox/spöbox
594565
Motoreffekt
40-60 hv
Dyna till aktertoft, stor
594687
Vikt
415 kg
Dyna till sittbox/förvaringsbox (70 l.) bakbänk
594693
Bärbarhet
460 kg
Dyna till ryggstödet
594689
Personantal
6
Pulpit höger
549595
Dörr mellan pulpeter (modell med två pulpet)
549510
Höjd
1,59 m
Hamnkapell
551317
Rigglängd
lång
Akterkapell
551400
Vattenskidbåge
554610
Givarstativ för ekolod
554195
Kompass
554295
Låsserie (Abloy-lås, tre nycklar, låsvajer )
554294
Förtöjningslinor 3 st
Ytbehandlingsalternativ för skrov
Standardutrustning
•• Kabelstyrning
•• Räckserie och vänster förpulpit
•• Styrkonsol, vänster konsol, vindruta och räcke
•• Dörr
•• Båtstol 2 st med skyddpåsar
•• Låsbara förvaringsboxar, Abloy Sentry ennyckelsystem
•• Badsatege
•• Fast bränsletank 53 L
•• Lanternamast
•• Batterybox
•• Huduvströmbrytare med automatsäkringar
•• Automatisk länspump
•• Sittbrunn med regnvattentömning
554282
Artikel nr.
Primerbehandling av botten samt lackering av
yttersida
553670
Primer- och antifoulingbehandling
553665
Primer- och antifoulingbehandling samt lackering av yttersida
553675
Färgsida
Artikel nr.
Black Satin
553652
Gun Metal Grey Metallic
553656
Navy Blue Satin
553653
Buster X
BÅT Artikel nr.
Buster X
574470
Expeditionskostnad X
990440
Pre rigged Yamaha
554428
Fabriksmonterade utrustningspaket
Artikel nr.
NAVI 7 -paket
NAVI 7 Kartaplotter Garmin Echomap 70s, givare, givarstativ till ekolod och kompass
554410
Obs. Garmin plotter är utan kartamaterial
COMFORT -paket
COMFORT Ryggdyna, sittdynor (1x45l / 2x70l)
594495
CANVAS-paket. CANVAS Akterkapell, med
skyddpåse
554952
Fabriksmonterade utrustning
Tekniska information
Trimplan
Längd
5,40 m
Extra utrustning exkl. montering
Bredd
2,01 m
Motoreffekt
50-70 hv
Vikt
480 kg
Bärbarhet
535 kg
Personantal
7
Höjd
1,68 m
Rigglängd
lång
StandardutrustninG
Artikel nr.
554995
Artikel nr.
Sittbox/spöbox med lås
554340
Förvaringsbox 45 L 10->, Lx 11->, X 10-> Xxl 11 Med Lås
554277
Dynserie Ryggdyna, sittdynor (1x45l/2x70l)
594675
Dyna till sittbox/förvaringsbox (45l)
594696
Dyna till sittbox/förvaringsbox (70 l.) bakbänk
594693
Dyna till sittbox/förvaringsbox
594671
Ryggdyna
594672
Akterkapell
551272
Höger stigplatta i fören
549800
Vänster stigplatta i fören
549810
Hamnkapell
551298
Vattenskidbåge
554615
Wakeboardhållare
554765
Kabelstyrning
Nätficka
Räckserie
Ficka för manual
Styrkonsol, vindruta och räcke
Motorfäste för extra motorn
Vänster konsol, vindruta och räcke
Dörr
Givarstativ för ekolod
Låsbara förvaringsboxar, Abloy Sentry Kompass
ennyckelsystem
Låsserie (Abloy-lås, tre nycklar, låsvajer )
•• Förvaringsboxar 45l och 2x70l
•• Båtstolar 2 st. med skyddpåsar
Ytbehandlingsalternativ för skrov
•• Badstege
Primerbehandling av botten, grå, samt lackering
•• Fast bränsletank 100 L
av yttersida
•• Batterybox
Primer- och antifoulingbehandling
•• Huvudströmbrytare med automatsäkringar
Primer- och antifoulingbehandling samt lacke•• Lanternmast
ring av yttersida
•• Brandsläckare
Färgsida •• Automatisk länspump
White Satin
•• Sittbrunn med regnvattensystem
••
••
••
••
••
••
554252
554254
554011
554195
554305
554294
Artikel nr.
553701
553703
553706
Artikel nr.
553699
Black Satin
553698
Deep Blue Metallic
553693
Buster XL
BÅT Artikel nr.
Buster XL
574500
Expeditionskostnad M1
990445
Pre rigged Yamaha
Fabriksmonterade utrustningspaket
NAVI 7 -paket
NAVI 7 Kartaplotter Garmin Echomap 70s,
givare, givarstativ till ekolod och kompass
554431
Artikel nr.
554400
Obs. Garmin plotter är utan kartamaterial
Tekniska information
Längd
5,94 m
Bredd
2,17 m
Motoreffekt
70-115 hv
Vikt
594430
CANVAS-paket. CANVAS Akterkapell
554957
ENTERTAINMENT -paket
ENTERTAINMENT Fusion -radio och 2 st.
högtalare, antenna
554895
Fabriksmonterade utrustning
Artikel nr.
Vindrutetorkare, höger
594390
554995
Trimplan
Extra utrustning exkl. montering
Artikel nr.
Dyna till aktertoft
594435
Dyna till ryggstödet
594437
Sittbox/förvaringsbox
554290
600 kg
Dyna till sittbox/förvaringsbox
594425
Bärbarhet
535 kg
Förvaringsbox 45 L 10->, Lx 11->, X 10-> Xxl 11 Med Lås
554277
Personantal
7
Dyna till sittbox/förvaringsbox (45l)
594696
Höjd
1,71 m
Akterkapell tvådelat
551360
Hamnkapell
551309
Rigglängd
lång
Targabåge
554750
Spöhållarbar till targabåge (8 st)
554770
Vattenskidbåge
554630
Wakeboardhållare
554765
Givarstativ för ekolod
554195
Kompass
554305
StandardutrustninG
Hydraulisk styrning
Räckserie
Räcken i fören (förpulpit)
Syrkonsol och vindruta
Vänster konsol och vindruta
Dörr
Låsbara förvaringsboxar, Abloy Sentry ennyckelsystem
•• Fjädrande stativ för båtstolar
•• Förvaringsbox för ankare och linor
•• Fast bränsletank 100 L
•• Batterybox
•• Huvudstörbrytare
•• Lanternmast
•• Brandsläckare
•• Automatisk länspump
•• Sittbrunn med regnvattentömning
•• Färdighet till Buster vakt
••
••
••
••
••
••
••
COMFORT -paket
COMFORT Dynor till aktertoften (stor och liten)
och till aktertoftens ryggstöd
Motorfäste för extra motorn
554011
Vindrutetorkare, styrbord (fabriksmonterad)
551747
Låsserie (Abloy-lås, tre nycklar, låsvajer )
554294
Förtöjningslinor 3 st
554282
Ytbehandlingsalternativ för skrov
Artikel nr.
Primerbehandling av botten samt lackering av yttersida
553750
Primer- och antifoulingbehandling
553745
Primer- och antifoulingbehandling samt lackering av yttersida
553755
Färgsida
Artikel nr.
Gun Metal Grey Metallic
553736
Deep Blue Metallic
553733
Black Pearl Metallic
553734
Buster XLe
BÅT Artikel nr.
Buster XLe
574950
Expeditionskostnad M1
990447
Pre rigged Yamaha
554431/XLe
Fabriksmonterade utrustningspaket
Artikel nr.
NAVI 7 -paket
NAVI 7 Kartaplotter Garmin Echomap 70s,
givare, givarstativ till ekolod och kompass
554410/XLe
Obs. Garmin plotter är utan kartamaterial
Extra utrustning exkl. montering
Artikel nr.
Hamnkapell
551323
Vattenskidbåge
554635
Ytbehandlingsalternativ för skrov
Artikel nr.
Primer- och antifoulingbehandling
Tekniska information
Längd
5,80 m
StandardutrustninG
Bredd
2,25 m
•• Hydraulisk styrning
Motoreffekt
60-100 hk
•• Tiltratt
Vikt
695 kg
Bärbarhet
535 kg
•• Styrkonsol, vindruta och vindrutetorkare
Personantal
7
•• Vänster konsol, vindruta
Höjd
1,72 m
Rigglängd
lång
553832
•• Trimplan
•• Relingar och knaper av rostfritt stål
•• Låsbara förvaringsboxar, Abloy Sentry ennyckelsystem
•• Dynor
•• Dörr
•• Båtstol 2 st med skyddpåsar
•• Akterkanvas
•• Ropboxar
•• Fast bränsletank 138 l
•• Batteribox
•• Huvudströmbrytare med automatsäkringar
•• Lanternmast
•• Brandsläckare
•• Automatisk länspump
•• Sittbrunn med regnvattentömning
•• Färdighet till Buster vakt
Buster XXL
BÅT Artikel nr.
Buster XXL
574550
Expeditionskostnad XXL
990450
Pre rigged Yamaha
Fabriksmonterade utrustningspaket
NAVI 7 -paket
NAVI 7 Kartaplotter Garmin Echomap 70s,
givare, givarstativ till ekolod och kompass
554434
Artikel nr.
554410
Obs. Garmin plotter är utan kartamaterial
COMFORT -paket. Dynor för aktertoften (ryggstöd, stor dyna och två små dynor )
594742
CANVAS-paket. CANVAS Akterkapell
554960
ENTERTAINMENT -paket
Fusion -radio och 2 st. högtalare, antenna
554895
PERFORMANCE -paket. Tiltratt, trimplan
554999
Tekniska information
Extra utrustning exkl. montering
Artikel nr.
Längd
6,48 m
Dynor för aktertoft (ryggstöd, stor dyna och två små dynor)
591205
Bredd
2,40 m
Förvaringsbox 45 L 10->, Lx 11->, X 10-> Xxl 11 Med Lås
554277
Dyna till sittbox/förvaringsbox (45l)
Motoreffekt
90-150 hk
594696
Soldäcksats och dyna
554580
Vikt
850 kg
Akterkapell
551282
Hamnkapell
551321
Vattenskidbåge
554086
Bärbarhet
570 kg
Personantal
7
Wakeboardhållare
Höjd
1,77 m
554765
Bord
554250
Extra lång
Givarstativ för ekolod
554195
Kompass
554305
StandardutrustninG
Motorfäste för extra motorn
554011
Vindrutetorkare, vänster
•• Hydraulisk styrning
551705
Låsserie (Abloy-lås, tre nycklar, låsvajer )
•• Styrkonsol, vindruta i hardrat glas, vindrutetorkare
554294
Förtöjningslinor 3 st
•• Vänster konsol, vindruta i härdrat glas
554282
Kompass
554305
Rigglängd
•• Låsbara förvaringsboxar, Abloy Sentry Motorfäste för extra motorn
ennyckelsystem
•• Dörr
•• Räcken och knapar i rostfritt stål
•• Fjädrande stativ i båtstolar
•• Flyttbar aktersoffa
•• Badstege och badplattform
•• Förvaringsbox för ankare och båtlinor
•• Fast bränsletank 155 L
•• Batterybox
•• Huvudströmbrytare med automatsäkringar
•• Lanternmast
•• Brandsäckare
•• Automatisk länspump
•• Sittbrunn med regnvattentömning
•• Färdighet till Buster Vakt
554011
Vindrutetorkare, styrbord (fabriksmonterad)
551747
Låsserie (Abloy-lås, tre nycklar, låsvajer )
554294
Förtöjningslinor 3 st
554282
Ytbehandlingsalternativ för skrov
Artikel nr.
Primerbehandling av botten samt lackering av yttersida
553790
Primer- och antifoulingbehandling
553785
Primer- och antifoulingbehandling samt lackering av yttersida
553795
Färgsida
Artikel nr.
Deep Blue Metallic
553761
Gun Metal Grey Metallic
553776
Black Pearl Metallic
553774
Buster Magnum
BÅT Artikel nr.
Buster Magnum
574700
Expeditionskostnad Magnum
990460
Pre rigged Yamaha, elektrisk
554455
Pre rigged Yamaha
554440
Fabriksmonterade utrustningspaket
Artikel nr.
NAVI 7 -paket. Kartaplotter Garmin Echomap 70s,
givare, givarstativ till ekolod och kompass
554410
Obs. Garmin plotter är utan kartamaterial
Tekniska information
Längd
7,03 m
Bredd
2,42 m
Motoreffekt
100-225 hk
Vikt
Bärbarhet
NAVI 12 -paket. NAVI 12 Kartaplotter Garmin
GPSMAP 7012, kompass
554415
NAVI Plus, passande med Navi 12 -paket. NAVI
Plus Ekolodsenhet GSD22, givarstativ, givare
554600
COMFORT -paket. Dynor för aktertoften (ryggstöd, stor dyna och två små dynor )
594891
CANVAS-paket. CANVAS Akterkapell
554970
ENTERTAINMENT -paket
Fusion -radio och 2 st. högtalare, antenna
594898
PERFORMANCE -paket. Tiltratt, trimplan
554551
Extra utrustning exkl. montering
Artikel nr.
Dynserie
595010
928 kg
Bord
554250
620 kg
Akterkapell
551325
Hamnkapell
551316
Vattenskidbåge
554650
Wakeboardhållare
554765
Targabåge
554700
Spöhållarbar till targabåge (8 st)
554770
Personantal
8
Höjd
1,83 m
Rigglängd
Extra lång
StandardutrustninG
•• Hydraullisk styrning
•• Räcken och knapar i rostfritt stål
•• Styrkonsol, vindruta i härdat glas, vindrutetorkare
•• Vänster konsol, vindruta i härdrat glas
•• Låsbara förvaringsboxar, Abloy Sentry ennyckelsystem
•• Förvaringsbox framför konsolen
•• Säte - spöbox
•• Båtstolar, 2 stk med skyddpåsar
•• Fjädrande stativ för båtstolar
•• Badstege och badplatform
•• Förvaringsbox för ankare och linor
•• Fast bränsletank 170 L
•• Batterybox
•• Huvudströmbrytare med automasäkringar
•• Navigationsljus
•• Lanternamast
•• Brandsläckare
•• Manuell länspump
•• Automatisk länspump
•• Sittbrunn med regnvattentömning
•• Färdighet till Buster-vakt
Motorfäste för extra motorn
554011
Givarstativ för ekolod
554195
Kompass
554305
Låsserie (Abloy-lås, tre nycklar, låsvajer )
554294
Förtöjningslinor 3 st
554282
Låsserie (Abloy-lås, tre nycklar, låsvajer )
554294
Förtöjningslinor 3 st
554282
Kompass
554305
Motorfäste för extra motorn
554011
Vindrutetorkare, styrbord (fabriksmonterad)
551747
Låsserie (Abloy-lås, tre nycklar, låsvajer )
554294
Förtöjningslinor 3 st
554282
Ytbehandlingsalternativ för skrov
Artikel nr.
Primerbehandling av botten samt lackering av yttersida
553880
Primer- och antifoulingbehandling
553875
Primer- och antifoulingbehandling samt lackering av yttersida
553885
Färgsida
Artikel nr.
Black Pearl Metallic
553867
Deep Blue Metallic
553864
Gun Metal Grey Metallic
553866
Buster SuperMagnum
BÅT Artikel nr.
Buster SuperMagnum
574800
Expeditionskostnad SuperMagnum
990470
Yamaha pre rigging, elektrisk
554455
Yamaha pre rigging, multifunctional display
554459
Fabriksmonterade utrustningspaket
Artikel nr.
NAVI 7 -paket. Kartaplotter Garmin Echomap 70s,
givare, givarstativ till ekolod och kompass
554410
Obs. Garmin plotter är utan kartamaterial
NAVI 12 -paket. NAVI 12 Kartaplotter Garmin
GPSMAP 7012, kompass
554415
NAVI Plus, passande med Navi 12 -paket. NAVI
Plus Ekolodsenhet GSD22, givarstativ, givare
554600
CANVAS-paket. CANVAS Akterkapell
554975
Fabriksmonterade utrustning
Artikel nr.
Tekniska information
Tilt & Power Steering Supermagnum
554690
Längd
7,14 m
Tilt Steering Supermagnum
554675
Bredd
2,42 m
Motoreffekt
225-300 hv
Vikt
1100 kg
Bärbarhet
575 kg
Personantal
7
Höjd
1,83 m
Rigglängd
Extra lång
StandardutrustninG
•• Hydraulisk styrning
•• Tiltratt med läderklädsel
•• Knapar, handtag och räcken i rostfitt stål
•• Styrkonsol, vindruta i hädrat glas, vindrutetorkare
•• Vänster konsol, vindruta i härdat glas
•• Låsbara förvaringsboxat, Abloy Sentry ennyckelsystem
•• Förvaringsbox framför konsolen
•• Fusion audiosystem (radio, iPod,iPhone, iPad; MP3)
•• Innerbelysning i rött
•• Sittbox/spöbox
•• Båtstolar 2 st inkl. skyddpåsar
•• Fjädrande stativ för båtstolar
•• Comfort-paket (en komplett dynserie)
•• Badstege och badplattform
•• Vattenskidbåge
•• Trimplattor
•• Förvaringsfack för ankare och linor
•• Stora bränsletank 250 L
•• Batterybox
•• Huvudströmbrytare
•• Navigationsljus
•• Lanternmast
•• Brandsläckare
•• Manuell länspump
•• Automatisk länspump
•• Sittbrunn med regnvattentömning
•• Möjlighet till Buster vakt
Extra utrustning exkl. montering
Artikel nr.
Akterkapell
551405
Hamnkapell
551319
Wakeboardhållare
554765
Targabåge
554700
Spöhållarbar till targabåge (8 st)
554770
Motorfäste för extra motorn
554011
Givarstativ för ekolod
554195
Kompass
554305
Låsserie (Abloy-lås, tre nycklar, låsvajer )
554294
Förtöjningslinor 3 st
554282
Skyddpåse till båtstol
554101
Förtöjningslinor 3 st
554282
Kompass
554305
Motorfäste för extra motorn
554011
Vindrutetorkare, styrbord (fabriksmonterad)
551747
Låsserie (Abloy-lås, tre nycklar, låsvajer )
554294
Förtöjningslinor 3 st
554282
Ytbehandlingsalternativ för skrov
Artikel nr.
Primerbehandling av botten samt lackering av yttersida
553889
Primerbehandling av botten samt målning av yttersida; Silver
553888
Antifouling behandling
553881
Målning av yttersida, primer och antifouling
553873
Färgsida
Artikel nr.
Black Pearl Metallic
553851
White Pearl Metallic
553872
Buster Cabin
BÅT Buster Cabin
990455
Yamaha pre rigging
554540
554539
Fabriksmonterade utrustningspaket
Artikel nr.
NAVI 7 -paket. NAVI 7 Karttaplotter Garmin 720s,
givare, givarstativ till ekolod
554588/Cabin
NAVI 12 -paket.
NAVI 12 Karttplotter Garmin 7012, kompass
554595/Cabin
NAVI Plus, passande med Navi 12 -paket. NAVI
Plus Ekolodsenhet GSD22, givarstativ, givare
554600
RADAR, passande med Navi 12 -paket
RADAR Radar Garmin GMR 18 HD/4kW
554605
COMFORT -paket. COMFORT Mattorna till
hyttens sidor och gardiner till sidofönstrar
594748
ENTERTAINMENT -paket. ENTERTAINMENT
Ljudenhet , 2 högtalare, bord till aktern 2 st.
Sittdynor till akterbänken
594899
CANVAS-paket. CANVAS Akterkapell
554975
Längd
6,92 m
Bredd
2,43 m
Motoreffekt
115-200 hk
Vikt
1185 kg
Targabåge
554720
Bärbarhet
690 kg
Ekstra knaper i mitten av båt
554785
Värmare Webasto Airtop 2000
554253
Extern styrning konsole, förbara med Yamaha
motorer med mekaniska RCU
594970
Extern styrning konsole, förbara med Yamaha
motorer med elektriska RCU
594971
Ljus 2 st.
554310
Dubbelbatterysystem inkl. fästningskomponenter
och kablar, exkl. battery
594965
Personantal
8
Höjd
2,96 m
Rigglängd
Extra lång
StandardutrustninG
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
574560
Expeditionskostnad SuperMagnum
Yamaha pre rigging för utestyrning
Tekniska information
Artikel nr.
Obs. Garmin plotter är utan kartamaterial
Obs. 554605 bara tillsammans med targa 554720
Fabriksmonterade utrustning
Extra utrustning exkl. montering
Akterkapell
Artikel nr.
Artikel nr.
551415
Hydraulisk styrning
Mörkläggningsgardiner: inkl. gardiner till inre tak
594550
Knapar och räcken i rostfritt stål
och den främde och bakre väggar
Kabinen har fri genomgång med ståhöjd
Motorfäste för extra motorn
554011
Vindrutetorkare, vänster och höger
Kompass
554305
Stor takfönster- och lucka
Dörr i fören, gliddörr i aktern, låsbara,ennyckelsystem
Givarstativ för ekolod
554195
Säten med bäddmekanism, höger och vänster
Låsserie (Abloy-lås, tre nycklar, låsvajer )
554294
Fjädrande stativ för säten
Ytbehandlingsalternativ
för
skrov
Artikel
nr.
En innermatta i korridoren
Primer- och antifouling behandling
553835
LED belysning inne, rött kartaljus
Nedfällbara sidobord inne i hytten
Förvarsfack för linor i fören
Förvarsfack för fender i fören
Badstege och vid, öppen akterdäck och arbetsutrymme
Navigationsljus
Lanternmast, nedfällbar
Trimplattor
Fast bränsketank 200 L
Batterybox
Huvudströmbrytare med automatsäkring
Brandsläckare
Självlänsande sittbrunn och fördäck
Manuell ländpump
Automatisk länspump
T
NYHE
Buster L Pro
!
BÅT Artikel nr.
Buster L Pro
574410
Expeditionskostnad L Pro
990427
Yamaha pre rigging
554525
Fabriksmonterade utrustningspaket
NAVI 5 -paket
NAVI 5 Kartaplotter Garmin Echomap 50s,
givare, givarstativ till ekolod och kompass
Artikel nr.
554400
Obs. Garmin plotter är utan kartamaterial
Extra utrustning exkl. montering
Tekniska information
Artikel nr.
Dynserie Ryggdynor och dyna till sitt-/förvaringsbox
594535
Vattenskidbåge
554610
Givarstativ för ekolod
554195
Låsserie (Abloy-lås, tre nycklar, låsvajer )
554294
Förtöjningslinor 3 st
554282
Längd
5,44 m
Bredd
2,05 m
Primer- och antifoulingbehandling
Motoreffekt
50-70 hk
Färgsida
Vikt
495 kg
Night Black Matt
Bärbarhet
460 kg
Personantal
6
Höjd
1,66 m
Rigglängd
lång
Ytbehandlingsalternativ för skrov
StandardutrustninG
•• Kabelstyrning
•• Räcken och knapar i rostfritt stål
•• Aluminiumdurk
•• Mittkonsol, vindruta
•• Låsbara förvaringsboxar, Abloy Sentry ennyckelsystem
•• Offshore-säte
•• Aktersäte - förvaringsbox •• Säte - förvaringsbox framför pulpeten
•• Fast bränsletank 53 L
•• Lanternamast
•• Brandsläckare
•• Batterybox
•• Huvudströmbrytare med automatsäkringar
•• Automatisk länsepump
•• Sittbrunn med regnvattentömning
Artikel nr.
553665
Artikel nr.
553657
Buster XL Pro SC
BÅT Artikel nr.
Buster XL Pro SC
574530
Expeditionskostnad XL Pro SC
990445
Yamaha pre rigging
554457
Fabriksmonterade utrustningspaket
NAVI 7 -paket
NAVI 7 Karttaplotter Garmin 720s, givare,
givarstativ till ekolod
Artikel nr.
554591
Obs. Garmin plotter är utan kartamaterial
CANVAS -paket
CANVAS Akterkapell
Fabriksmonterade utrustning
554956
Artikel nr.
Förhöjd räckserie, Rst
557235
Trimplan
554995
Extra utrustning exkl. montering
Artikel nr.
Tekniska information
Dynserie, inkl. dynor för bakbänken, stuvfacken
och ryggstöd
594447
Längd
5,94 m
Vattenskidbåge
554630
Bredd
2,17 m
Wakeboardhållare
554765
Motoreffekt
70-115 hk
Överdrag till båtstol
551370
Akterkapell
551375
Vikt
590 kg
Bärbarhet
535 kg
Personantal
7
Höjd
1,68 m
Rigglängd
lång
Motorfäste för extra motorn
554011
Givarstativ för ekolod
554195
Låsserie (Abloy-lås, tre nycklar, låsvajer )
554294
Förtöjningslinor 3 st
554282
Ytbehandlingsalternativ för skrov
Artikel nr.
Aluminiumyta
Primer- och antifoulingbehandling
Färgsida
Night Black Matt
StandardutrustninG
•• Hydraulisk styrning
•• Räcken och knapar i rostfritt stål
•• Aluminiumdurk
•• Offshore båtstol med fjädrande stativ
•• Styrkonsol i aluminium, vindruta
•• Låsbara förvaringsboxar, Abloy Sentry ennyckelsystem
•• Targa för konsol
•• 2-delad klaffsäte i aluminium i akter, stegplattor
•• Förvaringsbox i aluminium framför konsol
•• Förvaringsbox i bak i stället för kapellbox
•• Fast bränsletank 100 L
•• Lanternmast
•• Navigationsljus
•• Brandsläckare
•• Batterybox
•• Huvudströmbrytare med automatsäkringar
•• Automatisk länspump
•• Sittbrunn med regnvattentömning
•• Kabelkanal från akter till för
•• Färdighet till Buster vakt
553745
Artikel nr.
553737
Buster XL Pro CC
BÅT Artikel nr.
Buster XL Pro CC
574540
Expeditionskostnad XL Pro CC
990445
Yamaha pre rigging
554457
Fabriksmonterade utrustningspaket
NAVI 7 -paket
NAVI 7 Karttaplotter Garmin 720s, givare,
givarstativ till ekolod
Artikel nr.
554591
Obs. Garmin plotter är utan kartamaterial
CANVAS -paket
CANVAS Akterkapell
Fabriksmonterade utrustning
Tekniska information
Längd
5,94 m
Bredd
2,17 m
Motoreffekt
70-115 hk
Vikt
590 kg
Bärbarhet
535 kg
Personantal
7
Höjd
1,68 m
Rigglängd
lång
StandardutrustninG
•• Hydraulisk styrning
•• Räcken och knapar i rostfritt stål
•• Aluminiumdurk
•• Offshore båtstol med fjädrande stativ
•• Mittkonsol i aluminium, vindruta
•• Låsbara förvaringsboxar, Abloy Sentry ennyckelsystem
•• Targa för konsol
•• 2-delad klaffsäte i aluminium i akter, stegplattor
•• Förvaringsbox i aluminium framför konsol
•• Förvaringsbox i bak i stället för kapellbox
•• Fast bränsletank 100 L
•• Lanternmast
•• Navigationsljus
•• Brandsläckare
•• Batterybox
•• Huvudströmbrytare med automatsäkringar
•• Automatisk länspump
•• Sittbrunn med regnvattentömning
•• Kabelkanal från akter till för
•• Färdighet till Buster vakt
554958
Artikel nr.
Förhöjd räckserie, Rst
557235
Trimplan
554995
Flerprocess båtstol
554315
Extra utrustning exkl. montering
Artikel nr.
Dynserie, inkl. dynor för bakbänken, stuvfacken
och ryggstöd
594447
Vattenskidbåge
554630
Wakeboardhållare
554765
Överdrag till båtstol
551370
Akterkapell
551375
Motorfäste för extra motorn
554011
Givarstativ för ekolod
554195
Låsserie (Abloy-lås, tre nycklar, låsvajer )
554294
Förtöjningslinor 3 st
554282
Ytbehandlingsalternativ för skrov
Artikel nr.
Aluminiumyta
Primer- och antifoulingbehandling
Färgsida
Night Black Matt
553745
Artikel nr.
553737
Buster Magnum Pro
BÅT Artikel nr.
Buster Magnum Pro
574750
Expeditionskostnad Magnum Pro
990465
Yamaha pre rigging, elektrisk
554445
Yamaha pre rigging
Fabriksmonterade utrustningspaket
NAVI Plus, passande med Navi 12 -paket
NAVI Plus Ekolodsenhet GSD22, givarstativ,
givare
RADAR, passande med Navi 12 -paket
RADAR Radar Garmin GMR 18 HD/4kW
554448
Artikel nr.
554600
554605
Obs. Garmin plotter är utan kartamaterial
Fabriksmonterade utrustning
Tekniska information
Artikel nr.
Power Steering Magnum Pro
594855
Tilt steering Magnum Pro
554655
Offshore seat
554180
Längd
7,14 m
Bredd
2,42 m
Dynserie
595000
Motoreffekt
150-250 hv
Skyddöverdrag för pulpeten (inte med kapell)
551315
Vikt
1045 kg
Vattenskidbåge
554650
Bärbarhet
500 kg
Wakeboardhållare
554765
Givarstativ för ekolod
554195
Personantal
6
Motorfäste för extra motorn
554011
Höjd
3,02 m
Sidodel för aktertoft, ett par
552698
Rigglängd
Extralång
Låsserie (Abloy-lås, tre nycklar, låsvajer )
554294
Extra utrustning exkl. montering
Ytbehandlingsalternativ för skrov
Primer- och antifoulingbehandling
StandardutrustninG
•• Navi 12 -paket (Garmin 7012 plotter och kompass)
•• Hydraulisk styrning
•• Räcken och knapar i ristfritt stål
•• Mittkonsol i aluminium, vindruta
•• Vindruta i härdrat glas, vindrutetorkare
•• Låsbara förvaringsboxar, Abloy Sentry ennyckelsystem
•• Förvaringsbox framför konsol i aluminium
•• Fjädrande stativ för säten
•• Sidodörrar
•• Förvaringsfickor i dörrar
•• Offshore-säten or sadelsäten
•• Kapell
•• Handtag till passangerare i bak (inte med sadelstol)
•• Fast bränsletank 250 L
•• Trimplan
•• Batterybox
•• Huvudströmbrytare
•• Navigationsljus
•• Kompass
•• Lanternsmast
•• Brandsläckare
•• Manuell länspump
•• Automatisk länspump
•• Sittbrunn med regnvattentömning
•• Färdighet till Buster-vakt Färgsida
Night Black Matt
Artikel nr.
Artikel nr.
553878
Artikel nr.
553854
Buster Le
T
NYHE
!
BÅT Artikel nr.
Buster Le
574930
Expeditionskostnad Le
990426
Yamaha pre rigging
Fabriksmonterade utrustningspaket
NAVI 7 -paket
NAVI 7 Kartaplotter Garmin Echomap 70s,
givare, givarstativ till ekolod och kompass
553890/Le
Artikel nr.
554410
Obs. Garmin plotter är utan kartamaterial
Extra utrustning exkl. montering
551324
Vattenskidbåge
554636
Liten Box 45L
554279
Dyna till sittbox/förvaringsbox (45l)
594696
Ytbehandlingsalternativ för skrov
Primer - och antifoulingbehandling
*) extra
utrustning
Tekniska information
*
Längd
5,44 m
Bredd
2,05 m
Motoreffekt
50-70 hk
Vikt
495 kg
Bärbarhet
460 kg
Personantal
6
Höjd
1,66 m
Rigglängd
lång
StandardutrustninG
•• Kabelstyrning NFB
•• Räck av rostfritt stål
•• Styrkonsol, vänster konsol, vindruta och räcke
•• Dörr
•• Sittdynor
•• Båtstol 2 st med skyddpåsar
•• Låsbara förvaringsboxar, Abloy Sentry ennyckelsystem
•• Badsatege
•• Fast bränsletank 54 L
•• Lanternamast
•• Batteribox
•• Huduvströmbrytare med automatsäkringar
•• Automatisk länspump
•• Sittbrunn med regnvattentömning
Artikel nr.
Hamnkapell
Artikel nr.
553836
Priserna gäller exkl. montering.
Lev.tid Artikel nr:
1
551251
551261
551250
551027
551395
551276
551470
551031
551029
551400
551475
551295
551272
551271
551269
551480
551275
551265
551360
551260
551125
551375
551380
551282
551280
551131
551132
551130
551325
551135
551033
551032
551405
551322
Modell
Ca pris i SEK inkl. Moms 25 %
AKTERKAPELL
1 st
13 019 kr
Akterkapell M 11-> inkl. dörrgardin, med 2 pulpet
Akterkapell M 11-> exkl. dörrgardin med, 2 pulpet
1 st
11 625 kr
Akterkapell M 04-10 inkl. dörrgardin, med 1-pulpet
1 st
16 249 kr
Akterkapell M 97-03 ink.l dörrgardin, med 2 pulpet
1 st
15 939 kr
Akterkapell L 13-> exkl. dörrgardin, med 2 pulpet
1 st
15 060 kr
Akterkapell L 10-12 exkl. dörrgardin, med 2 pulpet
1 st
21 544 kr
Akterkapell L 10-12 exkl. dörrgardin och kapellbox, med 2 pulpet
1 st
19 791 kr
Akterkapell L 05-09 inkl. dörrgardin, med 2 pulpet
1 st
16 196 kr
Akterkapell L 97-04 inkl. dörrgardin, med 2 pulpet
1 st
16 196 kr
Akterkapell L X 13-> exkl. dörrgardin, med 2 pulpet
1 st
17 256 kr
Akterkapell LX 11-12 exkl. kapellbox, med 2 pulpet
1 st
14 061 kr
Akterkapell LX 11-12 exkl. dörrgardin, med 2 pulpet
1 st
21 234 kr
Akterkapell X 14->, incl. dörr
1 st
14 956 kr
Akterkapell X 13, exkl. dörrgardin
1 st
23 973 kr
Akterkapell X 10-12 inkl. kapellbox, exkl. dörrgardin
1 st
23 973 kr
Akterkapell X 10-12, excl. kapellbox
1 st
18 083 kr
Akterkapell X 08-09 inkl. kapellbox, exkl. dörrgardin
1 st
26 891 kr
Akterkapell X 07 inkl. kapell låda, exkl. dörrgardin
1 st
26 891 kr
Akterkapell XL 12-> tvådelat, exkl. dörrgardin
1 st
16 894 kr
Akterkapell XL 04-11 inkl. dörrgardin
1 st
16 533 kr
Akterkapell XL 00-03 inkl. dörrgardin
1 st
17 075 kr
Akterkapell XL Pro SC 13->
1 st
21 905 kr
Akterkapell XL Pro CC 13->
1 st
22 551 kr
Akterkapell XXL 10->, exkl. dörgardin
1 st
22 551 kr
Akterkapell XXL 08-09 exkl. dörrgardin
1 st
24 644 kr
Akterkapell XXL 05-07 inkl. dörrgardin
1 st
21 828 kr
Akterkapell XXL 02-04 inkl. dörrgardin
1 st
21 828 kr
Akterkapell XXL 00-01 inkl. dörrgardin
1 st
22 293 kr
Akterkapell Magnum 11->,exkl. dörrgardin
1 st
23 171 kr
Akterkapell Magnum 02-10, exkl. dörrgardin
1 st
26 504 kr
Akterkapell Magnum 97-01 tvådelat, inkl. dörrgardin
1 st
22 913 kr
Akterkapell Magnum 97-01 inkl. dörrgardin
1 st
21 028 kr
Akterkapell SuperMagnum 13->
1 st
23 378 kr
Akterkapell Magnum Pro 11-> incl. sprayhood
1 st
16 326 kr
2
AKTERKAPELL
551365
551355
551345
1 pr
1 pr
1 pr
1 989 kr
1 989 kr
1 989 kr
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
8 525 kr
8 680 kr
9 403 kr
6 458 kr
6 665 kr
5 683 kr
6 561 kr
7 388 kr
5 813 kr
6 019 kr
5 399 kr
5 399 kr
5 295 kr
5 295 kr
5 295 kr
4 830 kr
4 830 kr
5 038 kr
4 728 kr
12 839 kr
15 990 kr
10 359 kr
10 359 kr
HAMNKAPELL
3
551319
551316
551312
551321
551310
551323
551309
551308
551298
551311
551317
551318
551304
551305
551303
551301
551299
551302
551245
551066
551065
551044
551045
www.yamaha-motor.se
Akterkapellets dragkedja XL
Akterkapellets dragkedja XXL 08-09
Akterkapellets dragkedja Magnum
1-2 veckor
Hamnkapell SuperMagnum 13->
Hamnkapell Magnum 11->
Hamnkapell Magnum 02-10
Hamnkapell XXL 13 ->
Hamnkapell XXL 10-12
Hamnkapell Xle 14->
Hamnkapell XL 12->
Hamnkapell XL 04 -11
Hamnkapell X 14->
Hamnkapell X 07-13
Hamnkapell LX 11->
Hamnkapell L 12->,båten med 2 pulpet
Hamnkapell L 10-11, båten med 2 pulpet, inkl kapellbox
Hamnkapell L 10-11, båten med 2 pulpet, exckl. kapellbox
Hamnkapell L 10-11,båten med 1 pulpet
Hamnkapell M 11->, båten med 2 pulpet
Hamnkapell M 11->, båten med 1 pulpet
Hamnkapell M 04-10
Hamnkapell S CC 11->
Hamnkapell S 09-> (inkl. bågar)
Hamnkapell S 02-08 (inkl. bågar)
Hamnkapell XS, XSR 13->
Hamnkapell XS ja XSR <- 12 (inkl. bågar)
3-6 veckor
avtalas med fabriken
Hur läser man
årsmodellbeteckning:
12 ->, årsmodell 12 och framåt
12 <-, årsmodell 12 och bakåt
3
Priserna gäller exkl. montering.
Lev.tid Artikel nr:
4
5
6
7
8
9
549490
10
549500
559900
551165
551342
www.yamaha-motor.se
Ca pris i SEK inkl. Moms 25 %
STÖDFOT FÖR HAMNKAPELL/GUMMILÄNK FÖR HAMNKAPELL
551344
551366
Stödfot för hamnkapell M2 11->, L 1 10-11, L 2 10-11, XL 04-11,
XXL 10->, Magnum 02-10
Stödfot för hamnkapell L 2 12->
Gummilänk för hamnkapell, 4 st
551240
551075
551230
551177
551225
551175
551235
KAPELL
Kapell M 04-10
Kapell M2 97-03
Kapell L2 97-09
Kapell L1 97-09
Kapell L2 94-96
Kapell L1 94-96
Kapell L Special 97-09
551274
1 st
259 kr
1 st
1 påse
259 kr
40 kr
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
11 986 kr
12 425 kr
13 278 kr
13 355 kr
13 820 kr
13 433 kr
13 716 kr
Kapellbox L, LX, X 10 ->
1 st
8 860 kr
551415
551385
551350
551290
551005
551006
551008
AKTERKAPELL
Akterkapell XXl Cabin 13->
Akterkapell XXL Cabin12->
Akterkapell XXL Cabin 11
Akterkapell XXL AWC 08-09
Akterkapell L HT Prof 04-10
Akterkapell L HT 97-09
Akterkapell XL-HT <-03
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
24 075 kr
14 336 kr
14 311 kr
19 555 kr
20 098 kr
15 706 kr
20 899 kr
551320
Sprayhood Magnum Pro 11 ->
1 st
10 979 kr
551300
AKTERVÄGG
AWC aktervägg, lätt
1st
7 414 kr
553480
DÖRR/TÄTNINGSLIST/GÅNGJÄRNLIST/DÖRR STOPPARE
XXL Cabin 13->, framdörr
1 st
553470
XXL Cabin 13->, bakdörr
1 st
553400
XXL Cabin 12 framdörr
1 st
553440
XXL Cabin 12 bakdörr
1 st
553390
XXL Cabin 10-11 framdörr
1 st
553395
XXL Cabin 10-11 bakdörr
1 st
549490
549510
549500
549905
549910
549900
559900
559910
559920
552840
559925
552741
552742
559926
Dörr M 11->
Dörr LX 14->, L 14->
Dörr L 11-13, LX 11-13, X 10-13
Dörr XXL 08 -> övre del
Dörr XXL 08 -> nedre del
Dörr XXL 08 -> övre och nedre del
Dörr Magnum 02 -> övre- och nedre del
Dörr Magnum 02 -> övre del
Dörr Magnum 02 -> nedre del
Magnum 02-> dörr stoppare
Gångjärnlist Magnum 02-11 övre- och nedre del
Tätningslist Magnum 02->
Dammtätningslist, grå Magnum 02->
Gångjärnlist XXL 10-> övre del
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
KAPELLBOX
SPRAYHOOD
fråga efter
priset
fråga efter
priset
fråga efter
priset
fråga efter
priset
fråga efter
priset
fråga efter
priset
5 295 kr
12 090 kr
7 569 kr
7 569 kr
10 746 kr
21 234 kr
17 463 kr
8 085 kr
12 994 kr
51 kr
698 kr
155 kr
155 kr
633 kr
DÖRRGARDIN
11
551169
551165
551170
551171
551270
551220
551210
551217
4
Modell
1-2 veckor
Dörrgardin M 11 ->
Dörrgardin M 97-03
Dörrgardin L 94-09
Dörrgardin L 10-> ja LX 10->
Dörrgardin X, (C ja D versioner) 07->
Dörrgardin XL 94-03
Dörrgardin XL 92-93
Dörrgardin XL 04-11, grå
3-6 veckor
avtalas med fabriken
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
Hur läser man
årsmodellbeteckning:
1 705 kr
1 834 kr
1 834 kr
2 170 kr
2 325 kr
1 756 kr
2 093 kr
2 454 kr
12 ->, årsmodell 12 och framåt
12 <-, årsmodell 12 och bakåt
Priserna gäller exkl. montering.
Lev.tid Artikel nr:
Modell
551224
Dörrgardin XXL 05-07
551222
Dörrgardin XXL 00-04
551205
Dörrgardin Magnum 97-01
551101
551102
551103
12
13
551010
Ca pris i SEK inkl. Moms 25 %
1 st
3 049 kr
1 st
3 049 kr
1 st
2 119 kr
551101
551102
551103
KNAPP/GÄNGAD GUMMIPROPP
Kapellknapp 11 mm med nit 4x20
Dörrgardinens kapellknapp 14 mm med nit, XL 04->
Gängad gummipropp till dörrgardin X, 2 st
551012
551013
551014
551016
551015
551019
551017
551018
551020
551011
551025
KAPELLSKENOR
Kapellskenor S 02-> kapell
Kapellskenor M kapell, S 96-01 kapell
Kapellskenor M akterkapell 97-03
Kapellskenor L akterkapell 94 -09, M akterkapell 04-11
Kapellskenor L kapell 94-09
Kapellskenor XL 04-11 akterkapell
Kapellskenor XL 00-03 akterkapell
Kapellskenor XXL 00 -> akterkpell
Kapellskenor Magnum 02-> akterkapell, XL 12 -> akterkapell,
Kapellskenor Super Magnum 13->, akterkapell Magnum <-01
Kapellskenor Sun, RS, Big kapell
551010
551009
GLIDDEL TILL KAPELLSKENOR
Gliddel till kapellskena Buster, svart
Gliddel till kapellets räckfäste L 10-> ,Lx 11-> , X 07-13, 2 st
mm
1050
200
470
560
180
850
450
700
650
780
350
5 st
5 st
2 st
104 kr
78 kr
51 kr
1 set
1 set
1 set
1 set
1 set
1 set
1 set
1 set
1 set
1 set
1 set
491 kr
284 kr
310 kr
389 kr
336 kr
749 kr
516 kr
569 kr
671 kr
516 kr
361 kr
1 st
1 påse
104 kr
361 kr
551009
14
15
16
552442
17
18
19
KAPELLETS LÅSPINNE
551036
551038
Kapellets låspinne 6x38 mm, XL Pro bakbänk
Kapellets låspinne 8x38 mm, Spray hood Magnum Pro 11
1 st
1 st
210 kr
71 kr
551022
551023
551024
KAPELLETS SIDOBESLAG
Kapellets sidobeslag XS 99->, S 02->, XL 04->, Magnum 02->, 5 st
Kapellets sidobeslag S 96-01, M 97->, L 97->, XL 97->, XXL 97->, 5 st
Kapellets sidobeslag Buster, alla modeller <-96, 5 st
1 påse
1 påse
1 påse
206 kr
259 kr
259 kr
551026
551021
552442
552444
HANDRATTAR
Handratt M8x28mm,till Buster givarstativ
Handratt M6x28mm, till kapell
Handrattserie för sittbox/stuvbox, M6x11mm, 4 st
Handrattserie för batterilåda, M6x15mm, 4 st
1 st
1 st
1 påse
1 påse
104 kr
104 kr
129 kr
129 kr
558110
558100
VINDAVVISNINGSPLATTA
Vindavvisningsplatta XXL 00-07, Magnum 97-01
Vindavvisningsplatta XL 94-03
1 par
1 par
414 kr
414 kr
595000
DYNOR Magnum Pro 10->
Dynsats Magnum Pro 10->
1 set
5 578 kr
595010
594975
594901
594902
594903
594904
594935
594940
594945
594950
594955
DYNOR Magnum 11->
Dynsats Magnum 11->
Dyna Magnum 11-> akterryggstöd, översta delen
Dyna Magnum 11-> aktertoft
Dyna Magnum 11-> akterryggstöd
Dyna Magnum 11-> sidodyna bak, höger
Dyna Magnum 11-> sidodyna bak, vänster
Dyna Magnum 11-> ryggdyna höger pulpet
Dyna Magnum 11-> ryggdyna vänster pulpet
Dyna Magnum 11-> sittbox höger
Dyna Magnum 11-> sittbox vänster
Dyna Magnum 11-> sittbox/spölåda vänster
1 set
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
13 143 kr
2 248 kr
3 591 kr
3 746 kr
2 584 kr
2 584 kr
1 085 kr
1 085 kr
1 266 kr
1 163 kr
1 964 kr
594900
594905
594910
594915
DYNOR Magnum 08-10
Dynsats Magnum 08-10
Dyna Magnum 08-10 akterryggstöd
Magnum 08-10 ryggdyna höger
Magnum 08-10 ryggdyna vänster
1 set
1 st
1 st
1 st
9 675 kr
1 654 kr
801 kr
801 kr
595010
20
594900
21
www.yamaha-motor.se
1-2 veckor
3-6 veckor
avtalas med fabriken
Hur läser man
årsmodellbeteckning:
12 ->, årsmodell 12 och framåt
12 <-, årsmodell 12 och bakåt
5
Priserna gäller exkl. montering.
Lev.tid Artikel nr:
3
8
5
Modell
Ca pris i SEK inkl. Moms 25 %
594920
594925
594930
594935
594940
594945
594950
594955
Dyna Magnum 08-10 klaffbänk, höger
Dyna Magnum 08-10 klaffbänk, vänster
Dyna Magnum 08-10 aktertoft
Magnum 08-10 ryggdyna höger pulpet
Magnum 08-10 ryggdyna vänster pulpet
Dyna Magnum 08-10 sittbox höger
Dyna Magnum 08-10 sittbox vänster
Dyna Magnum 08-10 sittbox/spölåda vänster
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 524 kr
1 524 kr
2 119 kr
1 085 kr
1 085 kr
1 266 kr
1 163 kr
1 964 kr
591895
591900
591905
591910
591915
591970
591965
591920
591925
591930
591935
591940
591945
591950
591955
DYNOR Magnum 05-07
Dynsats Magnum 07
Dynsats Magnum 05-06
Dyna Magnum akterryggstöd 05-07
Dyna Magnum ryggstöd, höger 05-07
Dyna Magnum ryggstöd, vänster 05-07
Dyna Magnum klaffbänk vänster 07
Dyna Magnum klaffbänk, höger 07
Dyna Magnum klaffbänk, höger 05-06
Dyna Magnum klaffbänk, vänster 05-06
Dyna Magnum aktertoft 05-07
Dyna Magnum ryggstöd, styrpulpet, höger 05-07
Dyna Magnum ryggstöd, styrpulpet, vänster 05-07
Dyna Magnum sittbox höger
Dyna Magnum sittbox vänster
Dyna Magnum sittbox/spölåda vänster
1 set
1 set
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
9 614 kr
11 155 kr
1 550 kr
724 kr
724 kr
1 473 kr
1 473 kr
1 524 kr
1 524 kr
2 119 kr
1 266 kr
1 266 kr
1 189 kr
1 189 kr
1 989 kr
591602
591601
591605
591604
591603
DYNOR Magnum 01
Dyna Magnum 01 aktertoft, höger eller vänster
Dyna Magnum 01 akterryggstöd, höger eller vänster
Dyna Magnum 01 sidotoft, höger
Dyna Magnum 01 sidotoft, vänster
Dyna Magnum 01 förtoft
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
3 281 kr
1 989 kr
3 049 kr
3 049 kr
2 868 kr
591205
594696
594716
594730
594717
594718
594714
DYNOR XXL 10->
Dynor XXL 10-> dynsats
Dyna XXL 10-> sittbox (45 l)
Dyna XXL 13-> akterryggstöd
Dyna XXL 10-> aktertoft
Dyna XXL 10-> sidodyna bak, höger
Dyna XXL 10-> sidodyna bak, vänster
Dyna XXL 13-> akterryggstöd 13->
1 set
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
7 301 kr
1 344 kr
3 643 kr
2 584 kr
904 kr
904 kr
4 365 kr
594685
594700
594702
594704
594705
594710
594715
594720
594725
594730
594735
594740
DYNOR XXL 08-09
XXL 08-09 sittdyna för box (45 l)
Dynor XXL 08-09 för aktertoft, inkl. 3 st. sittdynor och 3 st. ryggdynor
Dynor XXL 08-09 för box, höger, inkl. 1 sittdyna och 1 ryggdyna
Dynor XXL 08-09 för box, vänster, inkl. 1 sittdyna och 1 ryggdyna
XXL 08-09 ryggdyna vänster, till pulpetens framvägg
XXL 08-09 ryggdyna höger, till pulpetens framvägg
XXL 08-09 ryggdyna till aktern
XXL 08-09 ryggdyna till aktern, vänster
XXL 08-09 ryggdyna till aktern, höger
XXL 08-09 dyna för akter
XXL 08-09 sidodyna för aktertoft, höger
XXL 08-09 sidodyna för aktertoft, vänster
1 st
1 set
1 set
1 set
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 395 kr
9 015 kr
3 178 kr
3 178 kr
801 kr
801 kr
3 591 kr
1 136 kr
1 136 kr
2 584 kr
801 kr
801 kr
591105
591360
591365
591350
591355
591370
591375
591380
591385
DYNOR XXL 04-07
XXL 04-07 dynsats, exkl. båtstolens dynor
Dyna XXL 04-07 akertoft
Dyna XXL 04-07 akterryggstöd
Dyna XXL 04-07 klaffbänk, höger
Dyna XXL 04-07 klaffbänk,vänster
Dyna XXL 04-07 förtoft, vänster
Dyna XXL 04-07 förtoftens ryggstöd, vänster
Dyna XXL 04-07 förtoft, höger
Dyna XXL 04-07 förtoftens ryggstöd, höger
1 set
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
13 278 kr
2 635 kr
4 030 kr
1 189 kr
1 189 kr
1 395 kr
1 214 kr
1 008 kr
1 189 kr
10
11
22
6
1
2
4
7
9
23
24
594685
25
594700
594702
594704
26
591105 Grå rand
6
www.yamaha-motor.se
1-2 veckor
3-6 veckor
avtalas med fabriken
Hur läser man
årsmodellbeteckning:
12 ->, årsmodell 12 och framåt
12 <-, årsmodell 12 och bakåt
Priserna gäller exkl. montering.
591100 Blå rand
Lev.tid Artikel nr:
27
591100
591110
591120
591130
591140
591170
591180
591150
591160
552766
552767
28
29
30
31
594440
32
591400
591035
33
34
35
36
www.yamaha-motor.se
Modell
DYNOR XXL 00-03
XXL 00-03 dynsats exkl. båtstolens dynor
Dyna XXL 00-03 aktertoft
Dyna XXL 00-03 akterryggstöd
Dyna XXL 00-03 klaffbänk, höger
Dyna XXL 00-03 klaffbänk, vänster
Dyna XXL 00-03 förtoft, vänster
Dyna XXL 00-03 förtoftens ryggstöd, vänster
Dyna XXL 00-03 förtoft, höger
Dyna XXL 00-03 förtoftens ryggstöd, höger
Dynor XXL 00-03 båtstolens dynor, höger
Dynor XXL 00-03 båtstolens dynor, vänster
Ca pris i SEK inkl. Moms 25 %
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 set
1 set
13 691 kr
2 635 kr
4 134 kr
1 189 kr
1 189 kr
1 783 kr
1 214 kr
956 kr
1 214 kr
1 911 kr
1 911 kr
1 set
1 set
1 set
8 395 kr
5 838 kr
4 030 kr
594860
594747
594745
DYNOR XXL AWC 08-09
Dynor XXL AWC 08-09 för förutrymme
XXL AWC 08-09 soffans ryggdynor, inkl. 3 delar
XXL AWC 08-09 soffans sittdynor, inkl. 3 delar
594435
594437
594696
594425
Dyna XL 12 -> aktertoft
Dyna XL 12 -> akterryggstöd
Dyna XL 12 -> sittbox (45 l)
Dyna XL 12 -> sittbox/spölåda
1 st
1 st
1 st
1 st
3 901 kr
3 410 kr
1 344 kr
1 783 kr
594687
594693
594405
594425
DYNOR XL 10-11
Dyna XL 10-11 aktertoft
Dyna XL 10-11 sittbox/spölåda (70 l)
Dyna XL 10-11 akterryggstöd
Dyna XL 10-11 sittbox/spölåda
1 st
1 st
1 st
1 st
2 196 kr
2 196 kr
4 056 kr
1 783 kr
594440
594405
594410
594415
594420
594425
DYNOR XL 08-09
XL 08-09 Dynsats för aktertoft
Dyna XL 08-09 akterryggstöd
Dyna XL 08-09 aktertoft
Dyna XL 08-09 akter sidotoft, vänster
Dyna XL 08-09 akter sidotoft, höger
Dyna XL 08-09 sittbox/spölåda
1 set
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
7 620 kr
4 056 kr
1 964 kr
1 136 kr
1 136 kr
1 783 kr
591440
591400
591410
591405
591420
591415
591425
591430
591445
DYNOR XL 04-07
Dyndats XL 07-> exkl. båtstolens dynor
XL 04-06 dynsats
Dyna XL 04-07 aktertoft
Dyna XL 04-07 akterryggstöd
Dyna XL 04-07 akter sidotoft, vänster
Dyna XL 04-07 akter sidotoft, höger
Dyna XL 04-07 förtoft, vänster
Dyna båtstol, XL 04-06, L Proff
Dynsats för aktertoft XL -07
1 set
1 set
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 set
8 163 kr
11 030 kr
2 248 kr
3 359 kr
930 kr
930 kr
1 705 kr
1 421 kr
6 613 kr
591035
591090
591050
591045
591040
552756
DYNOR XL 99-03
Dyna XL 99-03 aktertoft
Dyna XL 99-03 akterryggstöd
Dyna XL 99-03 sidotoft, vänster
Dyna XL 99-03 sidotoft, höger
Dyna XL 99-03 förtoft
Dyna XL 99-03 båtstol, grön rand
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
2 376 kr
2 119 kr
2 739 kr
2 686 kr
1 886 kr
1 291 kr
594447
DYNOR XL PRO CC 13->, XL PRO SC 13 ->
Dynsats XL Pro CC, XL Pro SC 13->
1 set
6 145 kr
594671
594672
594675
DYNOR X 14->
Dyna X 14-> sittbox/spöbox X 14->
Dyna X 14-> akterryggstöd X 14->
Dynsats för aktertoft X 14->
1 st
1 st
1 st
2 325 kr
2 971 kr
6 105 kr
591590
594689
594696
594693
594570
DYNOR X 10-13
X 10-13 dynsats
Dyna X 10-13 akterryggstöd
Dyna X 10-13 sittbox (45 l)
Dyna X 10-13 sittbox (70 l)
Dyna X 10-13 sittbox/spöbox (125 l)
1 set
1 st
1 st
1 st
1 st
1-2 veckor
DYNOR XL 12 ->
3-6 veckor
avtalas med fabriken
Hur läser man
årsmodellbeteckning:
7 890 kr
3 333 kr
1 344 kr
2 196 kr
3 255 kr
12 ->, årsmodell 12 och framåt
7
12 <-, årsmodell 12 och bakåt
Priserna gäller exkl. montering.
Lev.tid Artikel nr:
37
38
39
42
43
44
Grå rand
45
Röd rand
46
47
8
www.yamaha-motor.se
Ca pris i SEK inkl. Moms 25 %
594697
594685
594690
594570
DYNOR X 08-09
Dyna X 08-09 akterryggstöd
Dyna X 08-09 sittbox (45 l)
Dyna X 08-09 sittbox (70 l)
Dyna X 08-09 sittbox/spöbox (125 l)
1 st
1 st
1 st
1 st
2 945 kr
1 395 kr
1 989 kr
3 255 kr
591685
591690
591695
591697
DYNOR X 07
Dyna X 07 sittbox (45 l)
Dyna X 07 sittbox (70 l)
Dyna X 07 sittbox/spöbox (125 l)
Dyna X 07 akteryggstöd
1 st
1 st
1 st
1 st
1 576 kr
1 989 kr
2 661 kr
3 849 kr
594525
DYNSATS LX PRO 12 ->
LX PRO 12 -> dynsats
1 set
4 786 kr
591995
594696
594565
594570
594687
594693
594689
DYNSATS LX 11 ->
LX 11 -> dynsats
Dyna LX 11 -> sittbox (45 l)
Dyna LX 12 -> sittbox/spölåda årsmodell 2012
Dyna LX 11 sittbox/spölåda (125 l)
Dyna LX 11 -> akterryggstöd
Dyna LX 11 -> sittbox (70 l)
Dyna LX 11 -> akterryggstöd
1 set
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
4 766 kr
1 344 kr
2 480 kr
3 255 kr
2 196 kr
2 196 kr
3 333 kr
594535
DYNSATS L PRO ->14
Dynsats L Pro ->14
1 set
5 963 kr
591990
594696
594457
594689
594565
DYNSATS L 12 ->
L 12 -> dynsats (L2)
Dyna L 12 -> sittbox (45 l)
Dyna L 12 -> aktertoft
Dyna L 12 -> akterryggstöd
Dyna L 12 -> sittbox/spölåda årsmodell
1 set
1 st
1 st
1 st
1 st
5 841 kr
1 344 kr
2 093 kr
3 333 kr
2 480 kr
594687
594693
594689
594696
594570
DYNSATS L 10-11
Dyna L 10 aktertoft
Dyna L 10 sittbox (70 l)
Dyna L 10 akterryggstöd
Dyna L 10 sittbox (45 l)
Dyna L 10 sittbox/spölåda (125 l)
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
2 196 kr
2 196 kr
3 333 kr
1 344 kr
3 255 kr
594457
594455
594460
594465
594470
594560
DYNSATS L 08-09
Dyna L 08-09 aktertoft
Dyna L 08-09 akterryggstöd
Dyna L 08-09 frambox, höger
Dyna L 08-09 frambox, vänster
Dyna L 08-09 förtoft
Dyna L 08-09 sidobänk/spölåda
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
2 093 kr
3 178 kr
1 421 kr
1 446 kr
1 783 kr
2 274 kr
591450
591455
591460
591465
591470
591560
DYNSATS L 06-07
Dyna L 06-07 aktertoft
Dyna L 06-07 akterryggstöd
Dyna L 06-07 frambox, höger
Dyna L 06-07 frambox, vänster
Dyna L 06-07 förtoft
Dyna L 06-07 sidobänk/spölåda
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 705 kr
2 945 kr
1 395 kr
1 395 kr
1 705 kr
2 170 kr
591500
591510
591520
591530
591540
591535
DYNSATS L 94-05
Dyna L 94-05 aktertoft
Dyna L 94-05 akterryggstöd
Dyna L 94-05 frambox, höger
Dyna L 94-05 frambox, vänster
Dyna L 94-05 förtoft
Dyna L 94-05 sidobänk/spölåda
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 809 kr
2 945 kr
1 395 kr
1 421 kr
1 679 kr
2 170 kr
552110
552112
AKTERRYGGSTÖD inkl. dyna
Akterryggstöd inkl. dyna M 08->
Akterryggstöd inkl. dyna LX Pro 12->
1 st
1 st
4 985 kr
2 661 kr
40
41
Modell
1-2 veckor
3-6 veckor
avtalas med fabriken
Hur läser man
årsmodellbeteckning:
12 ->, årsmodell 12 och framåt
12 <-, årsmodell 12 och bakåt
Priserna gäller exkl. montering.
Lev.tid Artikel nr:
48
49
50
Grå rand
51
Grön rand
52
594750
53
54
55
Grå rand
56
Modell
Ca pris i SEK inkl. Moms 25 %
591975
591980
594805
594820
594696
591565
DYNOR M 11 ->
M 11 -> dynserie, (M1)
M 11 -> dynserie, (M2)
Dyna M 11 -> aktertoft
Dyna M 11 -> akterryggstöd
Dyna M 11 -> sittbox (45 l)
Dyna M 11 -> sittbox/spöbox (125 l)
1 set
1 set
1 st
1 st
1 st
1 st
6 896 kr
6 551 kr
2 170 kr
2 919 kr
1 344 kr
3 255 kr
594805
594815
594825
594555
DYNOR M 08-10
Dyna M 08-10 aktertoft
Dyna M 08-10 ryggstöd
Dyna M 08-10 frambox, höger
Dyna M 08-10 sittbox/spöbox
1 st
1 st
1 st
1 st
2 170 kr
2 996 kr
1 473 kr
2 919 kr
591805
591815
591825
591555
DYNOR M 04-07
Dyna M 04-07 aktertoft
Dyna M 04-07 ryggstöd
Dyna M 04-07 frambox, höger
Dyna M 04-07 sittbox/spöbox
1 st
1 st
1 st
1 st
1 964 kr
2 996 kr
1 421 kr
2 739 kr
591700
591740
591720
591710
591730
591550
DYNOR M 97-03
Dyna M 97-03 aktertoft
Dyna M 97-03 framtoft
Dyna M 97-03 framtoft, vänster
Dyna M 97-03 akterryggstöd
Dyna M 96-03 frambox vänster
Dyna M 97-03 sittbox/spölåda
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 705 kr
1 576 kr
1 318 kr
1 473 kr
1 395 kr
2 041 kr
591665
594750
594780
594785
594696
594770
DYNOR S CC 11 ->
S CC 11 -> dynserie
Dyna S CC 11 -> aktertoft
Dyna S CC 11 -> akterryggstöd, höger
Dyna S CC 11 -> akterryggstöd, vänster
Dyna S CC 11 -> sittbox (45 l)
Dyna S CC 11 -> frambox
1 set
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
5 679 kr
2 119 kr
1 550 kr
1 550 kr
1 344 kr
2 015 kr
591655
594750
594780
594785
594760
594770
DYNOR S 08->
S 08-> dynserie
Dyna S 08-> aktertoft
Dyna S 08-> akterryggstöd, höger
Dyna S 08-> akterryggstöd, vänster
Dyna S 08-> mittbänk
Dyna S 08-> förtoft
1 set
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
6 226 kr
2 119 kr
1 550 kr
1 550 kr
2 325 kr
2 015 kr
591755
591790
591795
591765
591775
DYNOR S 05-07
Dyna S 05-07 aktertoft
Dyna S 05-07 akterryggstöd, höger
Dyna S 05-07 akterryggstöd, vänster
Dyna S 05-07 mittbänk
Dyna S 05-07 förtoft
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 705 kr
1 214 kr
1 189 kr
1 964 kr
1 705 kr
591750
591780
591785
591760
591770
DYNOR S 02-04
Dyna S 02-04 aktertoft
Dyna S 02-04 akterryggstöd, höger
Dyna S 02-04 akterryggstöd, vänster
Dyna S 02-04 mittbänk
Dyna S 02-04 framtoft
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
2 093 kr
1 369 kr
1 369 kr
2 066 kr
1 860 kr
591099
591098
TRYCKKNAPP FÖR SITTDYNA
Stolens knapp Buster, hane 5 st
Dynans knapp Buster , hona 5 st
1 påse
1 påse
51 kr
51 kr
Orans rand
www.yamaha-motor.se
1-2 veckor
3-6 veckor
avtalas med fabriken
Hur läser man
årsmodellbeteckning:
12 ->, årsmodell 12 och framåt
12 <-, årsmodell 12 och bakåt
9
Priserna gäller exkl. montering.
Lev.tid Artikel nr:
Modell
57
SOLBÄDD
Solbädd inkl. madrass, XXL 08 ->, AWC 08
554580
594850
Madrass till solbädd
591099
591098
58
59
554105
60
554101
61
63
64
594500
65
10 www.yamaha-motor.se
1 st
1 st
5 658 kr
2 093 kr
554135
554335
554105
554110
554115
554111
554090
554315
BÅTSTOL
Båtstol SuperMagnum 13->
Båtstol XL 07->, X 07->, L 10->, LX 11->
Båtstol Magnum 08->, XXL 08->, AWC 08
Off-shore båtstol Magnum, exkl. gliddel <-07
Gliddel för off-shore stolen
Båtstol Lx Pro, XL Pro, Magnum Pro
Båtstol XL 91-03, L Prof 97-09, plast, grå, exkl. gliddel
Sittbänk 2 pers. XL Pro CC Mångfunktionell bänk
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
7 359 kr
6 743 kr
7 026 kr
6 923 kr
465 kr
7 053 kr
3 824 kr
16 998 kr
554101
ÖVERDRAG TILL BÅTSTOL
Överdrag till båtstol L, LX, X, XL, XXL, Magnum 02->, Super Magnum 13-> 1 st
543 kr
554116
554114
554117
554118
554119
554171
554170
554175
62
Ca pris i SEK inkl. Moms 25 %
STOLSTATIV
Stolstativ L prof. L Special, för plaststolen, 335 mm
Stolstativ X 07->, för läderstolen, 285 mm
Stolstativ XL <-06, för plaststolen, 386 mm
Stolstativ XXL, för läderstolen, 335 mm
Stolstativ XL 07->, Magnum 02-06 för läderstolen, 366 mm, inkl. gliddel
och skruv
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
DÄMPAT STOLSTATIV, inkl. gliddel och skruv
Dämpat stolstativ, inkl. gliddel och skruv L Prof, L Special, för plaststolen, 1 st
335 mm
Dämpat stolstativ, inkl. gliddel och skruv XXL <- 07 läderstolen 335 mm
1 st
Dämpat stolstativ, inkl. gliddel och skruv XL 07->, Magnum 02-> lädersto- 1 st
len 366 mm, XXL 08->, AWC 08->
4 004 kr
2 996 kr
3 126 kr
2 868 kr
2 945 kr
3 849 kr
1 731 kr
6 019 kr
554180
SADELSTOL
Sadelstol Magnum Pro
1 st
25 548 kr
594530
594500
MATTOR
Mattserie XXL Cabin 12->
Mattserie AWC 08
1 set
1 set
3 771 kr
4 418 kr
552681
594010
594020
552713
594030
552703
594040
552718
552744
552719
594050
552715
552746
552731
594070
594060
552735
552724
552690
552710
552720
552730
THERMOPLASTBELÄGG PÅ TOFTER
Thermoplastbelägg för tofter Mini 13->
Thermoplastbelägg för tofter XS, XSR 99 ->
Thermoplastbelägg för tofter S 02 ->
Thermoplastbelägg för tofter S 96-01, M 97-03
Thermoplastbelägg för tofter M 04 ->
L 12 -> thermoplastbelägg för bakbänk
Thermoplastbelägg för tofter L 94 -10
L 94 -> thermoplastbelägg för vänster frambox
Thermoplastbelägg för tofter LX Pro 12 ->
XL 12 -> thermoplastbelägg för bakbänk
Thermoplastbelägg för tofter XL 04 -11
Thermoplastbelägg för tofter XL 97-03
Thermoplastbelägg för tofter XL Pro 13->
Thermoplastbelägg för tofter XXL 00-07
Thermoplastbelägg för tofter Magnum 11 ->
Thermoplastbelägg för tofter Magnum 07 -10
Thermoplastbelägg för tofter Magnum 02-06
Thermoplastbelägg för tofter Magnum Pro 11 ->
Thermoplastbelägg för tofter Mix
Thermoplastbelägg för tofter Sun, Sun R
Thermoplastbelägg för tofter RS
Thermoplastbelägg för tofter Big 89
1 set
1 set
1 set
1 set
1 set
1 set
1 set
1 st
1 set
1 set
1 set
1 set
1 set
1 set
1 set
1 set
1 set
1 set
1 set
1 set
1 set
1 set
904 kr
904 kr
930 kr
930 kr
981 kr
981 kr
981 kr
233 kr
775 kr
775 kr
543 kr
698 kr
775 kr
1 886 kr
1 344 kr
1 344 kr
1 344 kr
1 034 kr
904 kr
904 kr
904 kr
904 kr
552737
552727
THERMOPLAST, BREDD 1,5 M
Thermoplast, bredd 1,5 m Buster, svart
Thermoplast, bredd 1,5 m Buster, blå
1m
1m
1 111 kr
1 163 kr
1-2 veckor
3-6 veckor
avtalas med fabriken
Hur läser man
årsmodellbeteckning:
12 ->, årsmodell 12 och framåt
12 <-, årsmodell 12 och bakåt
Priserna gäller exkl. montering.
552836
552864
Lev.tid Artikel nr:
66
552879
552836
552877
552883
552882
552900
552878
552881
552844
552843
552837
552838
552885
552884
552874
552871
552862
552863
553450
553460
552865
552864
552903
552904
552868
552869
553350
553360
552846
552847
552825
552830
552901
552902
559960
559970
553370
553380
552886
552887
552899
Modell
VINDRUTA
Vindruta XS, XSR 13-> höger, klar
Vindruta XS, XSR 07-12 höger, klar
Vindruta S 00-06, M 00-03 höger, mörk
Vindruta S 99 ja 07->, M 97-99 höger, klar
Vindruta S -, 6%
Vindruta 0 6%,NODU
Vindruta M 00-03, BB, mörk
Vindruta M 97-99, BB, klar
Vindruta L10>LX, BB M11> BB&SB
Vindruta L10>LX, SCC11> SB, klar
Vindruta L 07-09, höger, klar
Vindruta L 07-09, vänster, klar
Vindruta L 94-06 oik. mörk
Vindruta L 94-06 vas. mörk
Vindruta LX Pro 12 ->, XL Pro 12 ->
Vindruta X 10 ->, vänster eller höger
Vindruta X 07-09, höger, klar
Vindruta X 07-09, vänster, klar
Vindruta XL 12-> höger
Vindruta XL 12-> vänster
Vindruta XL 04-11 höger, klar
Vindruta XL 04-11 vänster, klar
Vindruta XL 99-03 höger, mörk
Vindruta XL 99-03 vänster, mörk
Vindruta XL 94-98 höger, mörk
Vindruta XL 94-98 vänster, mörk
Vindruta XXL 10 -> höger
Vindruta XXL 10 -> vänster
Vindruta XXL 08-09 höger
Vindruta XXL 08-09 vänster
Vindruta XXL 07 höger klar
Vindruta XXL 07 vänster klar
Vindruta XXL 08->, Magnum 99-01 höger, mörk
Vindruta XXL 08->, Magnum 99-01 vänster, mörk
Vindruta Magnum 02-12 höger
Vindruta Magnum 02-12 vänster
Vindruta Magnum 13 -> höger
Vindruta Magnum 13 -> vänster
Vindruta Magnum 94-98 höger, mörk
Vindruta Magnum 94-98 vänster, mörk
Vindruta Sun 92-00, RS 92-96, Big 92-93, mörk
67
551111
551121
VINDRUTA MED BÅGE
Vindruta med båge SUN, RS, Big 92 - 00 höger
Vindruta med båge RS, Big 92-00, vänster
1 st
1 st
2 996 kr
2 996 kr
552695
VINDRUTA FÖR MITTPULPET
Vindruta för mittpulpet Magnum <-01
1 st
7 000 kr
552893
552889
552888
557038
557033
557036
557039
557031
557034
557027
557028
557021
557022
552135
552136
BÅGE FÖR VINDRUTA
Båge för mittpulpet S <-98 höger
Båge för mittpulpet S 99-08 höger, M 99-03 höger
Båge för mittpulpet M 99-03 vänster
Båge för mittpulpet M 04-10 höger
Båge för mittpulpet L 97-09 höger
Båge för mittpulpet L 97-09 vänster
Båge för mittpulpet X 07 -> vänstr/höger
Båge för mittpulpet XL 04-11 höger, inkl. ram och stöd
Båge för mittpulpet XL 04-11 vänster, inkl. ram och stöd
Båge för mittpulpet XXL 00-07, höger
Båge för mittpulpet XXL 00-07, vänster
Båge för mittpulpet L/LX 10 ->,höger
Båge för mittpulpet L/LX 10 ->, vas. M 11 -> vänster eller höger
Stöd för vindruta Magnum 13 -> höger
Stöd för vindruta Magnum 13 -> vänster
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 008 kr
1 008 kr
853 kr
698 kr
956 kr
801 kr
724 kr
2 325 kr
2 325 kr
2 376 kr
2 376 kr
826 kr
826 kr
553 kr
553 kr
FÄSTE FÖR VINDRUTA
Fäste för vindruta XL <-04, XXL 00-07, Magnum <-01, inkl. skruv, mutter, grå 1 st
Fäste för vindruta XS, S, S CC, M, L 10->, LX 11->, X 07->, XL 04->,
1 st
XXL 00-07, svart
78 kr
233 kr
68
69
70
www.yamaha-motor.se
552891
552425
1-2 veckor
3-6 veckor
avtalas med fabriken
Ca pris i SEK inkl. Moms 25 %
1 st
2 196 kr
1 st
2 299 kr
1 st
2 790 kr
1 st
2 402 kr
1 st 919 kr
1 sW 894 kr
1 st
2 558 kr
1 st
2 376 kr
1 st
3 049 kr
1 st
3 049 kr
1 st
3 565 kr
1 st
3 565 kr
1 st
2 379 kr
1 st
2 894 kr
1 st
2 550 kr
1 st
3 229 kr
1 st
2 996 kr
1 st
2 996 kr
1 st
12 374 kr
1 st
12 374 kr
1 st
4 289 kr
1 st
4 289 kr
1 st
3 049 kr
1 st
3 049 kr
1 st
4 520 kr
1 st
4 520 kr
1 st
12 813 kr
1 st
12 813 kr
1 st
2 609 kr
1 st
2 609 kr
1 st
5 011 kr
1 st
5 011 kr
1 st
3 333 kr
1 st
3 333 kr
1 st
14 518 kr
14 518 kr
1 st
1 st
14 955 kr
1 st
14 955 kr
1 st
3 643 kr
1 st
3 643 kr
1 st
826 kr
Hur läser man
årsmodellbeteckning:
12 ->, årsmodell 12 och framåt
12 <-, årsmodell 12 och bakåt
11
Priserna gäller exkl. montering.
Lev.tid Artikel nr:
71
551700
551700
551705
551715
551720
551725
551735
551730
551740
551736
551731
551715
551710
551720
551747
551711
551721
551722
72
73
Modell
Ca pris i SEK inkl. Moms 25 %
VINDRUTETORKARE
Vindrutetorkare Magnum 02->, XXL 08-> inkl. motor, arm, blad
Vindrutetorkare XXL 13-> , vänster
Arm för vindrutetorkare Super Magnum 13->, Magnum Pro 11->,
Magnum 11->, XXL 12 -> Cabin 11->
Blad för vindrutetorkare Magnum Pro 11->, XXL 2012->, Cabin 11->
Motor för vindrutetorkare L Prof
Arm för vindrutetorkare L Prof
Blad för vindrutetorkare L Prof, höger
Vindrutetorkare XXL Cabin 12->, vänster
Arm för vindrutetorkare AWC 08, XL 12 ->
Blad för vindrutetorkare AWC 08, Super Magnum 13->,
Magnum 11->, XL 2012->, XXL 10-11
Vindrutetorkarsats, höger XL 12->
Motor för vindrutetorkare XL 11 ->, XXL 08->, Magnum 02 ->,
Magnum Pro 10 ->
Blad för vindrutetorkare AWC 08-09, Magnum 02-10, XXL 08-09
Arm för vindrutetorkare XXL 08-11, AWC 08-09, Magnum 02-10
1 st
1 st
1 st
3 178 kr
3 945 kr
826 kr
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
259 kr
1 964 kr
361 kr
155 kr
3 023 kr
930 kr
155 kr
1 st
1 st
3 023 kr
2 041 kr
1 st
1 st
155 kr
930 kr
MÖRKLÄGGNINGS GARDINER
594550
594551
Mörkläggnings gardiner XXl Cabin 12->
Mörkläggnings gardiner Cabin 13-14
1 set
1 set
10 488 kr
10 075 kr
552656
552747
552595
552647
552591
552590
552601
552600
552625
PULPET
Pulpet XS 13->, inkl. vindruta
Pulpet M 11 -> vänster, inkl. vindruta
Pulpet M 97-03 vänster, inkl. vindruta, vindruteram
Pulpet L 10-> vänster, inkl. vindruta
Pulpet L 07-09 vänster, silver, inkl. klar vindruta, frambox
Pulpet L 06 vänster, silver, inkl. mörk vindruta, frambox
Pulpet L 05 vänster, metallröd, inkl. mörk vindruta, frambox
Pulpet L 97-04 vänster, röd, inkl. mörk vindruta, frambox
Pulpet Sun höger, klar
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
12 193 kr
8 395 kr
6 923 kr
9 971 kr
10 901 kr
10 901 kr
10 901 kr
10 901 kr
1 499 kr
551315
551370
PULPETENS ÖVERDRAG
Pulpetens överdrag Magnum Pro 11->
Pulpetens överdrag Lx Pro 12->, Xl Pro 13->
1 st
1 st
3 746 kr
1 993 kr
557795
554363
554364
PULPETENS FRAMBOX
Pulpetens frambox M 97-03 vänster
Pulpetens frambox XL 99-03 höger, mörk grön
Pulpetens frambox XL 99-03 vänster, mörk grön
1 st
1 st
1 st
2 790 kr
3 333 kr
3 333 kr
594970
UTESTYRNING
Utestyrning mekanisk, XXL Cabin
1 st
552747
74
75
76
12 www.yamaha-motor.se
1-2 veckor
3-6 veckor
avtalas med fabriken
Hur läser man
årsmodellbeteckning:
43 528 kr
12 ->, årsmodell 12 och framåt
12 <-, årsmodell 12 och bakåt
Priserna gäller exkl. montering.
Lev.tid Artikel nr:
77
554277
552648
554277
554278
554120
554279
554181
554300
552648
554191
554340
554260
554261
554265
554266
554270
554271
554290
552422
Modell
Ca pris i SEK inkl. Moms 25 %
SITTBOX, SPÖBOX
Sittbox 45 l, ljus, med Abloy-låsning, L 10->, LX 11->, X 10->, XXL 11->
Sittbox 45 l, ljus, med Abloy låsning, M 11->
Sittbox/Spöbox S 96-01, M 97-03 , obehandlad
Sittbox 45 l, XL 11->, XXL 12->, RAL 7015, med Abloy låsning
Sittbox/Spöbox anodiserad, med Abloy lås, M 04->
Sittbox/Spöbox silver, L 94-09
Sittbox/Spöbox 125 l, L 10-11, LX 10-11, X 10->
Sittbox/Spöbox anodiserad, L 12 ->, LX 12 ->
Sittbox/Spöbox X 14->, med Abloy låsning
Sittbox/Spöbox X 07 (45 l)
Sittbox/Spöbox X 08-09, XXL 08-09 (45 l)
Sittbox/Spöbox X 07 (70 l)
Sittbox/Spöbox X 08-09, AWC 08-09 (70 l)
Sittbox/Spöbox X 07 (125 l)
Sittbox/Spöbox X 08-10 (125 l)
Sittbox/Spöbox sidobänk framför pulpeten,anodiserad, XL 05 ->
4st / fp Handrattserie för sittbox/spöbox, L, LX, X, XL, XXL , inkl. skruv
mutter M6x11mm, 4 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 påse
3 135 kr
3 135 kr
5 941 kr
2 965 kr
5 785 kr
10 049 kr
5 915 kr
5 786 kr
6 174 kr
4 805 kr
4 805 kr
5 140 kr
3 849 kr
6 045 kr
6 045 kr
7 026 kr
129 kr
551152
78
79
551140
80
81
82
83
84
554235
www.yamaha-motor.se
551152
551154
RÄCKSERIE
Räckserie XS, akterräcken 99->
Räckserie XS, sidoräcken 99->
1 set
1 set
3 074 kr
2 248 kr
551155
551140
549600
549605
556825
556822
551158
549595
FÖRPULPIT
Förpulpit S 02-> vänster, S CC 11-> vänster
Förpulpit S 96-01, M, L, Booster, Sun, RS, Big
Förpulpit X 07->, L 10-11, LX 11 -> höger
Förpulpit X 07 -> L 10 -11, LX 11 -> vänster
Förpulpit XL 02->, Magnum 02->
Förpulpit XL 97-01, Magnum 97-01
Förpulpit XXL -08 ->
Förpulpit M 12->, L 12->, LX 12->, vänster eller höger
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 499 kr
1 499 kr
930 kr
1 008 kr
1 499 kr
1 499 kr
981 kr
1 421 kr
554252
NÄTFICKA
Nätficka
1 st
361 kr
554255
SJÖKORTSFICKA
Sjökortsficka
1 st
826 kr
554254
HANDBOKSFICKA
Handboksficka
1 st
749 kr
554305
554295
KOMPASS
Kompass,Silva 70
Kompass, Silva C58 YMS i system Silva C50 ??
1 st
1 st
1 593 kr
823 kr
554235
554230
554237
554228
554239
554238
554227
554240
554222
554275
554245
LOCK
Lock för sjökortsfack Magnum 07-10, vänster, mörk
Lock för sjökortsfack Magnum 07-10, höger, klar
Lock för sjökortsfack Magnum 02-10, mellanlock, höger
Lock för sjökortsfack Magnum 02-06, vänster, klar
Lock för sjökortsfack Magnum 11->, vänster
Lock för sjökortsfack Magnum 11->, höger
Lock för pulpet XXL 11->, vänster
Lock för pulpet XL 04->, vänster eller höger, mörk
Lock för pulpet XL 12->, vänster
Lock för pulpet X 07-13, vänster, mörk
Lock för M 04-10, höger, mörk
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
594 kr
698 kr
594 kr
698 kr
698 kr
698 kr
1 008 kr
930 kr
1 034 kr
1 034 kr
543 kr
1-2 veckor
3-6 veckor
avtalas med fabriken
Hur läser man
årsmodellbeteckning:
12 ->, årsmodell 12 och framåt
12 <-, årsmodell 12 och bakåt
13
Priserna gäller exkl. montering.
Lev.tid Artikel nr:
554700
85
86
554760
87
554150
88
89
90
91
Modell
Ca pris i SEK inkl. Moms 25 %
554660
HANDTAG
Handtag Magnum Pro
1 st
5 244 kr
554700
554750
554760
554770
554710
TARGABÅGE
Targabåge Magnum 02->, Super Magnum 12->
Targabåge XL 04->
Spöhållare för targabåge Magnum 02->, 8 spön
Spöhållare för targabåge XL 04->, 8 spön
Targabåge XXL 10->
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
16 739 kr
15 964 kr
7 750 kr
7 828 kr
14 127 kr
554155
554150
554160
TROLLINGTARGA
Trollingtarga L 10 ->, LX 11 ->, bredd 1400 mm
Trollingtarga XS, S <-01, M, L 94-09, L Spec, XL <-03, bredd 1400 mm
Trollingtarga S 02->, XXL <-07, MAGNUM <-01 bredd. 1730 mm
1 st
1 st
1 st
7 518 kr
7 518 kr
7 724 kr
554077
SPÖHÅLLARE TILL AKTERRÄCKE
Spöhållare till akterräcke AWC 08, för 10 spön
1 st
10 436 kr
554031
554055
SPÖHÅLLARE TILL HARD TOP
Spöhållare till hard top L Special HT 06-10, silver
Spöhållare till hard top XL-HT <-03
1 st
1 st
4 081 kr
2 041 kr
554029
SPÖHÅLLARE, 25 mm rör
Magnum Pro, Magnum, XXL, rör 25 mm
1 st
724 kr
554039
SPÖHÅLLARE 30 mm rör
Magnum Pro 10->, Magnum 11-> , rör 30 mm
1 st
724 kr
1 st
1 266 kr
1 st
1 st
1 473 kr
1 163 kr
1 st
1 st
1 st
1 395 kr
1 679 kr
826 kr
1 st
1 st
465 kr
724 kr
1 st
1 008 kr
1 st
2 196 kr
1 st
1 st
1 st
4 418 kr
4 573 kr
4 573 kr
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
4 934 kr
4 934 kr
5 580 kr
5 476 kr
956 kr
956 kr
554029
92
554000
554015
554005
TROLLINGMOTORFÄSTE OCH STYRSTÅNG
Trollingmotorfäste och styrstång Super Magnum 12->, Magnum Pro 11->,
Magnum 11->, XXL Cabin 10->, XXL 10 ->, XL 12 ->
Trollingmotorfäste och styrstång L 11->, LX 11->, LX Pro 12->
Trollingmotorfäste och styrstång S 96-01, M 97->, L 94-10, XL 94-03, XXL
00-07, Magnum 90-01
Trollingmotorfäste och styrstång X 07-10, XL 04 -10, Magnum 02-10
Trollingmotorns styrstång
Trollingmotorfäste Booster, Sun, RS, Big 90 ->
554195
554197
GIVARSTATIV FÖR EKOLOD
Givarstativ för ekolod Buster, exkl. skena
Givarstativ för ekolod Buster, inkl. skena
554011
554009
554010
554010
554000
93
554197
94
554190
554199
554089 554765
554190 95
554086
96
97
14 www.yamaha-motor.se
DJUPRIGGFÄSTE
Djupriggfäste Räckemodell Buster 97-> XS med räcke, S, Scc, M, L, LX,
LX Pro, X, XL 97-11, XXL, Magnum 02-10
Djupriggfäste XXL Cabin 10 ->
554635
554630
554086
554650
554765
554775
VATTENSKIDBÅGE
Vattenskidbåge X 14->
Vattenskidbåge L 10->, LX 11 ->
Vattenskidbåge M 04->, L 02-10, X 07->, XL 04-11, XXL 00-07,
Magnum 02-10
Vattenskidbåge Xle 14->
Vattenskidbåge XL 12 ->
Vattenskidbåge XXL 08 ->, AWC 08
Vattenskidbåge Magnum Pro 11 ->, Magnum 11-> SuperMagnum 13->
Vattenskidbåge Wakeboardhållare för vatteskidbåge, 25 mm rör
Vattenskidbåge Wakeboardhållare för vatteskidbåge,30 mm rör
554257
NÄTFICKA
Nätficka XXL 08->, AWC 08
1 st
336 kr
554250
BORD
Bord Ø 400 mm
1 st
3 255 kr
554615
554610
554089
1-2 veckor
3-6 veckor
avtalas med fabriken
Hur läser man
årsmodellbeteckning:
12 ->, årsmodell 12 och framåt
12 <-, årsmodell 12 och bakåt
Priserna gäller exkl. montering.
Lev.tid Artikel nr:
98
552774
554545
554550
554555
552782
552774
552571
99
100
101
551600
102
103
552382
106
107
Ca pris i SEK inkl. Moms 25 %
BADSTEGE
Badstege S 96-01, M 97->, L 94->, X 07->, XXL 00-07
Badstege XL 04-11
Badstege Magnum 02-10
Badplattform XL 04->, Magnum 02-10
Badplattform XL 12 ->, XXL 08->, Magnum 11 ->, Magnum Pro 11 ->, XXL
Cabin 10->
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
2 093 kr
2 713 kr
3 720 kr
3 333 kr
5 140 kr
554566
554995
TRIMMPLANSET
"Trimmplanset, Ultra Flex 9x12""
"Trimmplanset, Ultra Flex 9x9""
1 set
1 set
9 251 kr
12 890 kr
552571
552575
552570
STYRRATT, modellen varierar
Styrratt Buster
Styrratt Super Magnum 2013->
Styrratt Buster 2013->
1 st
1 st
1 st
1 344 kr
4 418 kr
1 034 kr
551600
551605
RATTNAV
Rattnav Buster 05->
Rattnav och rattens centrum
1 st
1 st
233 kr
233 kr
552380
552381
552382
FÖRÖGLA inkl. stödplatta och muttrar
Ohärdad förögla, 10 mm, M - Magnum
Härdad förögla 10 mm 10 mm, XS, S, SCC trailerkrok
Härdad förögla 12 mm M - Magnum
1 st
1 st
1 st
155 kr
698 kr
1 369 kr
552565
552528
552550
552563
552561
552562
552564
552567
552566
552540
STYRKABEL
Styrkabel XS <-06, SUN, R, RS, 2,5 m/8 fot (M-58)
Styrkabel M special, 3,0 m/10 fot (M-58)
Styrkabel XSr 07->, S, M/L <-06, BIG 2,75 m/9 fot (M-58) L 2000
Styrkabel L Special 10/06->, L Prof 10/06-> 3,25 m/11 fot (M-66)
Styrkabel M 10/06->, L 10/06-> 2,74 m/9 fot (M-66)
Styrkabel M11->, X 07->, (A ja B -versiot) 3,05 m/10 fot (M-66)
Styrkabel S CC, X 07-> (C ja D -versiot) 3,50 m/12 fot (M-66)
Styrkabel XL 04 ->, XL-HT 3,90 m/13 fot (M-66)
Styrkabel XL 94-03, 3,50 m/12 fot (M-58)
Styrkabel XXL, 4,20 m/14 fot (M-58)
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
904 kr
1 214 kr
1 163 kr
1 421 kr
1 369 kr
1 395 kr
1 446 kr
1 446 kr
1 473 kr
1 395 kr
552587
552580
552586
STYRVÄXEL
Styrväxel M 10/06->, L 10/06-> (T-85)
Styrväxel XS, Sun, S, RS, Big, M <-06, L <-06 (T-65)
Styrväxel X, XL, XXL (T-73)
1 st
1 st
1 st
1 008 kr
671 kr
2 403 kr
552579
552581
552576
594865
HYDRAULISK STYRNING
Hydraulisk styrning Ultraflex UP20F
Hydraulisk styrning Seastar HH5271
Hydraulisk styrning Baystar HH4313
Hydraulisk styrning Seastar HH6541 ”Tiltt”
1 st
1 st
1 st
1 st
5 450 kr
6 588 kr
5 295 kr
2 480 kr
552553
552572
552554
HYDRAULSLANG
Hydraulslang Hydraulslang 4300 mm
Hydraulslang Hydraulslang 5200 mm
Hydraulslang Hydraulslang 6200 mm
1 pr
1 pr
1 pr
2 015 kr
1 756 kr
2 480 kr
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
16 791 kr
13 536 kr
15 370 kr
13 484 kr
12 839 kr
104
105
Modell
553300
553310
552555
552557
553315
HYDRAULISK STYRNING KOMPLETT
Hydraulisk styrning komplett Magnum 07->, Ultraflex
Hydraulisk styrning komplett XXL 07, Ultraflex
Hydraulisk styrning komplett Magnum 02-06 Seastar
Hydraulisk styrning komplett XXL 04 -06 Baystar
Hydraulisk styrning komplett XXL 08 ->, Ultraflex UPF20F, UC94, X64,
letkut, 2 l olje
553300
www.yamaha-motor.se
1-2 veckor
3-6 veckor
avtalas med fabriken
Hur läser man
årsmodellbeteckning:
12 ->, årsmodell 12 och framåt
12 <-, årsmodell 12 och bakåt
15
Priserna gäller exkl. montering.
Lev.tid Artikel nr:
108
552015
109
553200
553210
553220
553215
553225
553230
553240
553250
553245
553260
Modell
Ca pris i SEK inkl. Moms 25 %
FJÄRREGLAGEKABEL
Fjärreglagekabel XS 99->, S, M, 2,10 m/7 fot
Fjärreglagekabel L, 2,50 m/8 fot
Fjärreglagekabel L-special, L-Prof, 3,00 m/10 fot
Fjärreglagekabel X 07->, 9 fot A ja B versioner
Fjärreglagekabel X 07->, 11 jot C ja D versioner
Fjärreglagekabel XL, 3,60 m/12 fot
Fjärreglagekabel XXL, 4,00 m/13 fot
Fjärreglagekabel Magnum, 4,50 m/15 fot
Fjärreglagekabel XXL 08, 4,20m/14 fot
Fjärreglagekabel Magnum , Mach Zero 4,50m / 15 fot
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
361 kr
388 kr
465 kr
414 kr
491 kr
236 kr
543 kr
594 kr
594 kr
724 kr
1 st
1 st
724 kr
1 189 kr
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 240 kr
853 kr
1 860 kr
1 938 kr
1 964 kr
2 093 kr
2 144 kr
2 144 kr
2 144 kr
1 111 kr
552037
552040
552025
552035
552047
552051
552057
552055
552020
552010
STÖTGUMMILIST
Stötgummilist XS 99->för en sida, grå 4,10 m
Stötgummilist S 96-01, M, L 94-10, Sun, Mini, Buster R, Work Buster, RS,
Big, svart 9 m
Stötgummilist L 11->, LX 11->, LX Pro 11->, X 11->, svart 10 m
Stötgummilist S 02-> för en sida, grå, 4,50 m
Stötgummilist X 07->, L 10, grå 10 m
Stötgummilist XL 04-10, grå 12 m
Stötgummilist XL 11->, XXL 11->, svart 11,3 m
Stötgummilist XXL 08-10, grå 15,7 m
Stötgummilist Magnum 11->, Magnum Pro 11 -> svart, 13,40 m
Stötgummilist Magnum 02-10, grå 13,50 m
Stötgummilist Magnum 90-01, XXL 04-07, XL 92-03, svart, 14 m
Stötgummilist Ro, Mix, svart 8,30 m
552045
552046
552470
552022
552019
552018
548202
548203
552026
552027
552005
552028
TÄNDBESLAG TILL STÖTGUMMILISTEN
Ändbeslag för stötgummilisten XS,S 02->, höger, grå
Ändbeslag för stötgummilisten XS,S 02->, vänster, grå
Ändbeslag för stötgummilisten RO, MIX, SUN, RS, BIG, S, M, L
Ändbeslag för stötgummilisten Magnum 02->, XXL 02-07, XL 04->
Ändbeslag för stötgummilisten X 07 - 13 vänster
Ändbeslag för stötgummilisten X 07 - 13 höger
Ändbeslag för stötgummilisten XXL 10->, anodiserad, höger
Ändbeslag för stötgummilisten XXL 10->, anodiserad, vänster
Ändbeslag för stötgummilisten XXL 08 -09 höger
Ändbeslag för stötgummilisten XXL 08 -09 vänster
Ändbeslag för stötgummilisten XL 04-11 ändbeslag för fördecket
Ändbeslag för stötgummilisten XXL Cabin 2010-> höger/vänster
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 par
1 par
284 kr
284 kr
259 kr
1 446 kr
516 kr
516 kr
724 kr
724 kr
594 kr
594 kr
310 kr
970 kr
552500
552502
552505
BATTERILÅDA OCH LOCK
Batterilåda och lock Buster, inkl. 1 st lockfäste
Batterilåda och lock XS, inkl. 1 st lockfäste
Lock till batterilåda
1 st
1 st
1 st
1 576 kr
1 628 kr
284 kr
552510
552610
552514
552618
HUVUDSTRÖMBRYTARE
Huvudströmbrytare S, M, L
Huvudströmbrytare XL, XXL, Magnum 02->
Huvudströmbrytare X 07->, M 11->, L 10->, LX 11->, XXL 08->
Huvudströmbrytare Magnum 11->, XL 12->
1 st
1 st
1 st
1 st
284 kr
646 kr
594 kr
465 kr
552520
SKYDDSKÅPA FÖR HUVUDSTRÖMBRYTARE
Skyddskåpa för huvudströmbrytare Buster inkl. pop-nitar 5x10 mm 4 st
1 st
181 kr
552525
552526
552521
552619
NYCKEL TILL HUVUDSTRÖMBRYTARE
Nyckel för huvudströmbrytare Buster, röd nyckel
Nyckel för huvudströmbrytare XL, XXL, Magnum 02 ->
Nyckel för huvudströmbrytare X 07->, M 11->, L 10->, LX 11->, XXL 08->
Nyckel för huvudströmbrytare Magnum 10->, XL 12->
1 st
1 st
1 st
1 st
78 kr
129 kr
78 kr
206 kr
552015
552050
552035
110
552019
552022
552470
111
112
552510
113
114
552525
552521
16 www.yamaha-motor.se
1-2 veckor
3-6 veckor
avtalas med fabriken
Hur läser man
årsmodellbeteckning:
12 ->, årsmodell 12 och framåt
12 <-, årsmodell 12 och bakåt
Priserna gäller exkl. montering.
Lev.tid Artikel nr:
115
552506
552496
116
552503
552504
117
552501
552513
118
591085
591080
591060
591065
119
552609
552607
Modell
Ca pris i SEK inkl. Moms 25 %
552519
552481
552499
552498
552496
552506
552507
552491
SÄKRINGAR
Huvudsäkring 40 A
Automat säkring 15 A
Huvudsäkring 25 A
Autom. säkring 10 A, svart
Autom. säkring 5A, svart
Autom. säkring 5 A,grå
Autom. säkring 10 A,grå
Eluttag 12 V
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
181 kr
181 kr
181 kr
181 kr
51 kr
181 kr
181 kr
181 kr
552484
552503
552504
SÄKRINGSDOSA
Säkringsdösa XXL 08->, AWC 08-09
Säkringsdösa Buster, ej Magnum eller L Proff
Säkringsdösa Magnum och L Proff
1 st
1 st
1 st
2 299 kr
1 446 kr
1 576 kr
552489
552492
553145
552501
553150
552513
553155
552608
553160
552529
553170
552606
552494
552497
552495
KOPPLINGSPANEL
Kopplingspanel S 02-04 automat länspump, aluminium
Kopplingspanel S 99-01, M 99-04, L 99-04
Kopplingspanel M 11-> inkl. kopplingar
Kopplingspanel M 05-10, L 05-09, XXL 05-07
Kopplingspanel L 10->, LX 11-> inkl. kopplingar
Kopplingspanel X 07->
Kopplingspanel XL 12->, inkl. kopplingar
Kopplingspanel XL 04-11
Kopplingspanel XXL 10->, inkl. kopplingar
Kopplingspanel XXL 08-09, AWC 08-09
Kopplingspanel Magnum 11->, inkl. kopplingar
Kopplingspanel Magnum 02-06, aluminium
Kopplingspanel Magnum 99-01, XXL 99-04, XL 99-03
Kopplingspanel Buster 97-98
Kopplingspanel Buster 92-96
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 214 kr
1 705 kr
930 kr
1 705 kr
930 kr
1 705 kr
1 705 kr
1 291 kr
1 783 kr
1 395 kr
3 720 kr
2 531 kr
1 705 kr
1 756 kr
1 886 kr
1 st
284 kr
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
388 kr
388 kr
361 kr
259 kr
491 kr
155 kr
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 111 kr
1 111 kr
1 111 kr
1 059 kr
1 059 kr
1 059 kr
956 kr
826 kr
826 kr
1 st
569 kr
1 st
569 kr
591065
591080
591055
591060
552778
552777
STRÖMBRYTARE
Strömbrytare Autom. länspump, 2 lägen, XSR 07->, S 05->, M06->,
L 06->, X 07->, XL 06->, XXL 06->, Magnum 05->
Strömbrytare Vindrutetorkare, Magnum 02->
Strömbrytare Autom. länspump, 3 lägen, S 02-04, Magnum 02-04
Strömbrytare Länspump, 2-lägen, Buster 99-05
Strömbrytare Körljus 2 lägen, Buster 99-> (ej X)
Strömbrytare Buster 97-98, S 96-98
Strömbrytare Buster 92-96, liten, universalmodell
553190
552609
548368
552592
553180
552607
549106
546166
555497
INSTRUMENTPANEL
Instrumentpanel Magnum 11->, utan hål för mätare
Instrumentpanel Magnum 02-10, utan hål för mätare
Instrumentpanel XXL 10->, utan hål för mätare
Instrumentpanel XXL 08-09, utan hål för mätare
Instrumentpanel XL 12->, utan hål för mätare
Instrumentpanel XL 04-11, utan hål för mätare
Instrumentpanel X 07-> , utan hål för mätare
Instrumentpanel Scc 11->, L 10->, LX 11->, utan hål för mätare
Instrumentpanel M 11->,utan hål för mätare
591085
546166
120
552335
552336
BRÄNSLETANKENS KORK
Bränsletankens kork L Prof, X, XL, XXL, MAGNUM, inkl. fyllningsbeslag
och kork
Bränsletankens kork XXL Cabin inkl. Fyllningsbeslag och kork
552335
www.yamaha-motor.se
1-2 veckor
3-6 veckor
avtalas med fabriken
Hur läser man
årsmodellbeteckning:
12 ->, årsmodell 12 och framåt
12 <-, årsmodell 12 och bakåt
17
Priserna gäller exkl. montering.
Lev.tid Artikel nr:
121
552321
552321
552325
554424
552269
552315
552285
552295
552320
552260
552310
552255
552305
552265
552300
122
552988
552989
552994
123
553000
553001
124
125
552455
126
552990
127
128
552430
18 www.yamaha-motor.se
Ca pris i SEK inkl. Moms 25 %
BRÄNSLEMÄTARE / -GIVARE
Bränslemätare Wema 05->, tryckkontakter 0-180 Ω
Bränslemätare Wema <-04, PIN kontakter 0-180 Ω
Bränslemätare Buster 12 ->, 240-30 Ω
Bränslemätarens givare Magnum 12->, Magnum Pro 12-> 240-30 Ω
Bränslemätarens givare Magnum 02-11, Wema S3-275 (275 mm)
Bränslemätarens givare XXL 12->, XXL Cabin 10-> 240-30 Ω
Bränslemätarens givare XXL 08-11, AWC (350 mm)
Bränslemätarens givare, XXL 00-07, Magnum 01, X 08-11, Wema S3-250
(250 mm)
Bränslemätarens givare XL 12->, XL Pro 12->, 240-30 Ω
Bränslemätarens givare XL 04-11, Wema S3-225 (225 mm) Passar även
äldre XL-modeller som har rörgivare.
Bränslemätarens givare LX 12->, LX Pro 13-> 240-30 Ω
Bränslemätarens givare, L Prof, Wema S3-200 (200 mm)
Bränslemätarens givare X 12-> 240-30 Ω
Bränslemätarens givare, X 07, till plasttank
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 369 kr
1 111 kr
1 369 kr
1 395 kr
1 395 kr
1 395 kr
1 395 kr
1 499 kr
1 st
1 st
1 189 kr
1 550 kr
1 st
1 st
1 st
1 st
1 189 kr
1 240 kr
1 499 kr
1 395 kr
1 st
1 st
1 st
1 st
1 416 kr
671 kr
1 136 kr
310 kr
552988
552960
552958
BRÄNSLEFILTER
Bränslefilter kompl. L Prof, XL 05->
Vaihtopatruuna 10 micron L Prof, XL 05->
Bränslefilter kompl. X 07->, XL 02-04, XXL 02-04, Magnum 02-04
Bytpatron 10 micron X 07->, XL 02-04, XXL 02-04, Magnum 02-04,
svart skrov
P.a.-suodatin täyd. XXL 05->, Magnum 05->
Bytpatron 10 micron XXL 05-> Magnum 05->
Bytpatron XL <-01, XXL <-01, Magnum <-01,grå skrov
1 st
1 st
1 st
1 839 kr
853 kr
181 kr
554310
553004
553000
553003
553001
553002
552986
552987
552991
LANTERNOR
Lanterna XXL Cabin 12->
Lanterna Magnum Pro 10->
Lanterna Röd-grönt ljus
Lanterna Stativ för röd-grönt ljus
Lanterna Magnum 02->, grönt ljus
Lanterna Magnum 02->, rött ljus
Lanterna XL 04->, gönt ljus
Lanterna XL 04->, rött ljus
Lanterna X 07-> röd-grönt ljus
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
4 034 kr
1 214 kr
361 kr
284 kr
853 kr
853 kr
361 kr
361 kr
1 446 kr
552998
552992
552996
552995
MASTLANTERNA
Mastlanterna Buster 97->, 124 cm, exkl. Fot
Mastlanterna XXL 08-09, 78 cm
Mastlanterna Glas till mastlanterna
Mastlanterna Fot till mastlanterna
1 st
1 st
1 st
1 st
981 kr
1 446 kr
181 kr
361 kr
552455
552370
VENTILATIONSGALLER
Ventilationsgaller XXL
Ventilationsgaller Booster, SUN, RS, BIG sis. vetoniitti 4 kpl
1 st
1 st
233 kr
181 kr
552990
VINDLÅS FÖR LUCKA
Vindlås för lucka Buster
1 st
129 kr
552989
552965
552994
552959
552485
552488
552486
552485
Modell
552430
552066
1-2 veckor
LÅSGUMMI FÖR LUCKA
Låsgummi för lucka S 02->, S cc 11->, M 00-10, L 00-09, XL 04-11,
1 st
XXL 00->, Magnum 02 ->, Magnum Pro 2011->
Låsgummi för lucka XXL 10->, Magnum 02-10, Magnum Pro 11->
1 st
Låsgummi för lucka SCC 11->, M 11->, L 10->, LX 10->, X 07->, XL 10->, 1 st
XXL 08->, XXL AWC 08-09
GENOMFÖRINGS GUMMI
Genomförings gummi 30 mm
Genomförings gummi 40 mm
3-6 veckor
avtalas med fabriken
284 kr
284 kr
336 kr
1 st
1 st
Hur läser man
årsmodellbeteckning:
12 ->, årsmodell 12 och framåt
12 <-, årsmodell 12 och bakåt
51 kr
26 kr
Priserna gäller exkl. montering.
Lev.tid Artikel nr:
552390
129
130
131
Modell
Ca pris i SEK inkl. Moms 25 %
552432
STYRKABELNS GENOMFÖRING 48 mm
Genomföring S, M, L, XL , 48 mm
1 st
51 kr
552390
STYRKABELNS GENOMFÖRING 48 mm
Styrkabelns genomföring Buster 100mm, inkl. 6 st 4x18 mm nit
1 st
155 kr
552420
SKYDDSMANSCHETT 55 mm
Skyddsmanschett XS, Booster, Sun, RS, Big, för åror, 55 mm
1 st
51 kr
552820
552821
ÄNDPROPP FÖR RÄCKE 25 mm
Ändpropp för räcke Buster, utan på röret, 25 mm
Ändpropp för räcke Buster, inuti i röret, 25 mm, mm. X 07->
1 st
1 st
26 kr
26 kr
1 st
1 st
206 kr
259 kr
1 st
646 kr
AKTERHANDTAG
Akterhandtag Akterhandtag RST, Magnum, Super Magnum ,XXL,XL,XL pro 1 st
Akterhandtag Akterhandtag, inkl. 2 st skruvar och 2 st brickor XS 07->, S 1 st
07->, M, L, XL 04->, XXL, X 07-> Magnum 02->
414 kr
259 kr
552420
132
133
552445
552445
552451
552452
KNAP
Knap XS, MIX, SUN, RS, Big,inkl. skruvar och brickor
Knap XS 07->, S 07->, M, L, XL 04->, XXL, X 07-> Magnum 02->, inkl.
skruvar och brickor, grå
Knap RST, Super Magnum, Magnum, XXL, Pro modeller, inkl. skruvar
och brickor, grå
552451
134
552350
135
552351
552350
552425
552891
BRICKA FÖR VINDRUTA
Bricka för vindruta XS, S, S CC, M, L 10->, LX 11->, X 07->, XL 04->, XXL 1 påse
00-07, svart, 10 st
Fäste för vindruta XL <-04, XXL 00-07, Magnum <-01, inkl. skruv, mutter, 1 st
grå
233 kr
78 kr
552891
136
137
552832
552880
www.yamaha-motor.se
138
552832
552831
FÄSTNINGSBESLAG FÖR VINDRUTA
Fästningsbeslag för vindruta L, XL, Magnum, genomgående
Fästningsbeslag för vindruta Buster , «pipmodell»
1 st
1 st
552824
552428
KOPPLINGSSTYCKE MELLAN VINDRUTANS BÅGE OCH SIDORÄCKE
Kopplingsstycke mellan vindrutans båge och sidoräcke L, XL, Magnum, 1 st
Sun, RS, Big
Kopplingsstycke mellan vindrutans båge och sidoräcke
1 st
Kopplingsstycke mellan vindrutans båge och sidoräcke
1 st
552522
552523
552801
552802
552856
552857
552333
552842
552858
552860
552859
552854
552845
552835
552833
552834
RÄCKBESLAG
Räckbeslag M 11->, L 10->, LX 11->, X 10->, XXL 10->
Hörnbeslag M 11->, L 10->, LX 11->, X 10->, XXL 10->
Räckbeslag XL 12->, höger
Räckbeslag XL 12->, vänster
Räckbeslag XL 04-11, Magnum 02-10, höger
Räckbeslag XL 04-11, Magnum 02-10, vänster
Änddbeslag till förprofil XL 08-> XL Pro 13->
Räckbeslag X 07-09
Räckbeslag Buster 97-09, S 96-01, hög modell
Räckbeslag L <-96, XL 93-96, Magnum <-96, Booster, Sun, RS, Big, låg modell
Mellanbeslag för förpulpit XXL 08-09
Beslag för sidoräcke, akter XXL 08-09
Räckbeslag XXL 00-07
Räckbeslag, rakt
Räckbeslag, 19°
Räckbeslag, 30°
552880
1-2 veckor
3-6 veckor
avtalas med fabriken
Hur läser man
årsmodellbeteckning:
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
516 kr
594 kr
181 kr
155 kr
65 kr
181 kr
233 kr
181 kr
181 kr
129 kr
129 kr
465 kr
155 kr
155 kr
155 kr
181 kr
181 kr
233 kr
491 kr
491 kr
465 kr
12 ->, årsmodell 12 och framåt
12 <-, årsmodell 12 och bakåt
19
Priserna gäller exkl. montering.
Lev.tid Artikel nr:
139
552070
552855
552070
140
Modell
Ca pris i SEK inkl. Moms 25 %
RÄCKBESLAG T-90/RÄCKRÖR
Räckbeslag, T-90
Räckrör, anodiserad diam. 25 mm, 6 m
1 st
1 st
388 kr
775 kr
1 st
388 kr
1 st
775 kr
FÄSTE TILL LUCKA
552435
552400
Fäste för lucka L-HT, L Proff, XL 04, XL-HT, XXL, Magnum för förluckan,
gasfjäder
Gasfjäder för kapellbox XXL 08 ->
558920
558922
ADAPTER TILL AKTERSPEGEL
Adapter för akterspegel XS 99->
Adapter för akterspegel Buster R, måste monteras och svetsas
1 st
1 st
3 565 kr
2 196 kr
552490
FÄSTSATS FÖR BENSINTANK
Festsats för bensintank Buster
1 st
181 kr
552780
552805
552361
BOTTENPLUGG
Bottenplugg RO, MIX, BOOSTER, SUN, XS
Självlänsningsplugg
Bottenplugg för vattentrågets plast galler Magnum, Magnum Pro, XL, X
1 st
1 st
1 st
78 kr
129 kr
109 kr
552810
AKTERPROPP
Akterpropp Akterpropp Buster, plast
1 st
51 kr
552799
SINK ANODE
Sink anode
1 st
181 kr
552800
LÄNSANORDNING, TÄTNING
Länsanordning, tätning RS, Big, halvklot
1 st
336 kr
552790
552785
ARM TILL LÄNSANORDNING
Arm til länsanordning Mini Buster, Buster <-84, inkl. halvklot
Arm til länsanordning Buster Mini 13-> inkl. halvklot
1 st
1 st
698 kr
1 698 kr
552814
KLAFFVENTIL/självläns
Klaffventil/Självläns Buster 2000->
1 st
155 kr
PILSPUMP/EL
Pilspump/El Buster
1 st
Pilspump/El Buster XSR 07->,S 02->, M 06->, L 06->, XL06 ->, XXL 06->, 1 st
Magnum 02->, automatisk nivåvakt (alum. exkl. fot)
543 kr
1 085 kr
552435
558920
141
142
552490
143
552805
552780
552810
144
145
146
147
552800
552790
148
149
552814
150
552771
151
552775
552771
552745
552787
552515
552745
152
552515
552431
20 www.yamaha-motor.se
153
PILSPUMP/MANUEL
Pilspum/manuel XS, XS R
Pilspum/manuel Magnum 07->
SKYDDSLOCK FÖR LÄNSLUCKA
Skyddslock för länslucka MIX/kaikki vuosimallit, XS 99 -> SUN, RS,
BIG <-90, SUN 95-00
557635
LOCK FÖR KONTROLL LUCKA
Lock för kontroll lucka XL<- 03, MAGNUM<- 01, XXL 00-07
Lock för kontroll lucka M 11->, X 07->,L 10->, Lx 11->, XL 08->,
XXL 08-09, XXL AWC 08-09, Magnum 08->
Lock för kontroll lucka Magnum 02-07, XL 04-07
552345
552344
GÅNGJÄRN
Gångjärn 40X42, grå nylon
Gångjärn 40X42, svart nylon
557620
552431
1-2 veckor
3-6 veckor
avtalas med fabriken
Hur läser man
årsmodellbeteckning:
1 st
1 st
543 kr
698 kr
1 st
155 kr
1 st
1 st
465 kr
698 kr
1 st
491 kr
2 st
2 st
129 kr
129 kr
12 ->, årsmodell 12 och framåt
12 <-, årsmodell 12 och bakåt
Priserna gäller exkl. montering.
Lev.tid Artikel nr:
552347
552360
552355
Gångjärn 40X57, grå nylon
Gångjärn 40x57, metall
Gångjärn Kapell garage, L consol
552475
155
156
552762
157
552740
158
552763
159
160
161
129 kr
206 kr
104 kr
Årorna av aluminium Buster Mini, inkl. åror och 1 par årafäste
1 sett
1 495 kr
552762
ÅRKLYFÄSTE RÄCKDEL
Årklyfäste räckdel S, M, L. XL, XXL, Magnum räckdel
1 st
465 kr
552740
552760
552472
552471
ÅRKLYFÄSTE
Årklyfäste, relingsdel XS, MIX, RO, S
Årklyfäste, relingsdel Mini Buster 77-83, BOOSTER, SUN, RS, BIG
Årklyfäste för åra Buster Mini 13->
Årklyfäste, relingsdel Buster Mini 13 ->
1 st
1 st
1 st
1 st
181 kr
233 kr
194 kr
155 kr
1 par
930 kr
1 par
930 kr
ÅRORNA AV ALUMINIUM MED ÅRAFÄSTE
552761
ÅRKLYFÄSTE
Årklyfäste S, M <-09, L <-09, X <-09, XL, XXL, MAGNUM <-01 inkl.
årklykor
Årklyfäste M 10->, L 10->, LX 11->, X 10->
554253
VÄRMARE
Värmare Webasto Airtorp 2000
1 st
33 659 kr
558080
BUSTER KEPS
Buster keps
1 st
206 kr
551758
551767
551757
DEKAL SERIE
Dekal serie XS, XSR, logo
Dekal serie S 13->, logo
Dekal serie Buster Mini 13->, logo
1 set
1 set
1 set
569 kr
486 kr
1 104 kr
549800
549810
STEG
Steg X 14->, oik.
Steg X-14-> vas.
1 kpl
1 kpl
879 kr
879 kr
551756
551755
551750
551766
551765
551760
552925
551770
552932
551780
552934
552935
551781
552941
551790
552944
551800
551810
552950
552920
552930
552940
551830
552909
552911
552942
552943
NAMNDEKAL
Namndekal XS 08-12, vänster
Namndekal XS 08->12, höger
Namndekal XS 05-07
Namndekal S 08-12, vänster
Namndekal S 08-12, höger
Namndekal S 05-07
Namndekal S <-04, svart
Namndekal M 05->
Namndekal M 04, silver
Namndekal L 05->
Namndekal L 04, silver
Namndekal L 94-03, svart
Namndekal LX 11 -> vänster och höger
Namndekal X 07->
Namndekal XL 05->
Namndekal XL 04, silver
Namndekal XXL 05-08
Namndekal Magnum 05->
Namndekal Mix, svart
Namndekal Sun R, svart
Namndekal RS, svart
Namndekal Big, svart
Namndekal Pro Series, Magnum Pro 11->, XL Pro 12->, Lx Pro 12-13, L Pro 14->
Namndekal XXL Cabin 12 -> höger
Namndekal XXL Cabin 12 -> vänster
Namndekal SuperMagnum 13 ->, silver
Namndekal SuperMagnum 13 ->, svart
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
206 kr
206 kr
206 kr
336 kr
336 kr
181 kr
181 kr
181 kr
181 kr
259 kr
259 kr
181 kr
310 kr
233 kr
181 kr
181 kr
181 kr
388 kr
181 kr
361 kr
361 kr
361 kr
158 kr
388 kr
388 kr
513 kr
513 kr
552763
162
551765
Ca pris i SEK inkl. Moms 25 %
2 st
1 påse
1 st
154
552360
Modell
551756
www.yamaha-motor.se
1-2 veckor
3-6 veckor
avtalas med fabriken
Hur läser man
årsmodellbeteckning:
12 ->, årsmodell 12 och framåt
12 <-, årsmodell 12 och bakåt
21
Priserna gäller exkl. montering.
Lev.tid Artikel nr:
163
Vänligen ge båtens
skrovnummer när ni beställer
durkplattor.
164
165
553100
553095
553080
553007
553011
553014
553015
553085
553006
553012
553005
553009
553075
553070
553030
553040
553020
553010
DURKPLATTA
Durkplatta XS 99->, 3 delar
Durkplatta S 02->, 3 delar
Durkplatta M
Durkplatta X 10->
Durkplatta X 07-09
Durkplatta L 10->
Durkplatta XL 10->
Durkplatta XL 04-09
Durkplatta XL 97-03
Durkplatta XXL 00-02
Durkplatta XXL 03-07
Durkplatta XXL 08->
Durkplatta Magnum 02->
Durkplatta Magnum 90-01
Durkplatta Mix
Durkplatta Sun
Durkplatta RS
Durkplatta Big
552698
554284
554282
554294
Ca pris i SEK inkl. Moms 25 %
1 set
1 set
1 set
1 set
1 set
1 set
1 set
1 set
1 set
1 set
1 set
1 set
1 set
1 set
1 set
1 set
1 set
1 set
3 926 kr
3 514 kr
4 469 kr
5 710 kr
6 173 kr
5 099 kr
6 561 kr
9 274 kr
5 503 kr
12 344 kr
9 506 kr
9 550 kr
11 883 kr
11 883 kr
3 926 kr
3 333 kr
3 488 kr
6 355 kr
Sidodel för aktertoft MagnumPro, ett par
1 set
2 041 kr
LÅSSERIE
Låsserie Abloy-lås 1+2, nycklar 3 st, låsvajer
Låsserie Fånglinor, 3 st
Låsserie Abloy-lås 1 st, 3 st nycklar, låsvajer
1 set
1 set
1 set
2 506 kr
1 499 kr
2 506 kr
SIDODEL FÖR AKTERTOFT
166
22 www.yamaha-motor.se
Modell
FÄRGTONER FÖR SIDOFÄRGEN
Färgton Epoxifärg för skrovet, grå RAL 7040
Färgton Yttre- och indredelar, silver TVT 200Y, Volvo 426
Färgton S 96-01, gul, RAL 1003
Färgton M 11->, Sea Blue Metallic, RAL 5002 , WV LW5Z Jazzblue
gläsande
Färgton M 10, Ocean Race Blue, Volvo 458 Blue Sea 930 5041 0370
Färgton M 05-09, blå, TVT 762 S
Färgton M 04, blå, S5J, Seat, lapis lazuli blue
Färgton M 97-03, grön, RAL 6029
Färgton L 11->, Navy Blue Metallic, TVT 764S, Hyundai TJ Deep Blue
gläsande
Färgton L 10->, Magnum Blue Metallic, TVT 764S/CM343-H-1 115 764S
0360
Färgton L 06-09, blå, RAL 5004
Färgton L 05, röd, RAL 3001
Färgton L 94-04, röd, RAL 3002
Färgton LX 11->, Navy Blue Metallic, Hyundai TJ Deep Blue gläsande
Färgton LX Pro 12->, Night Black Matt, mattsvart, 99 A03 Porsche
Färgton X 11->, Sea Blue Metallic, RAL 5002 , WV LW5Z Jazzblue
gläsande
Färgton X 07-10, Ocean Race Blue Metallic, Volvo 458 Blue Sea 930
5041 0370
Färgton XL 12, Gun Metal Grey Metallic, Mitsubishi A10 Grey Met gläsande
Färgton XL 11, Platinum Metallic, Mercedes Benz 744 gläsande
Färgton XL 10, Graphite Black, Volvo 452 Graphite Black 930 5082 0370
Färgton XL 07-09, vinröd /FIBUSB0113J607-> Volvo 454
Färgton XL 05-06, vinröd, TVT 796 P
Färgton XL 04, vinröd, RAL 3005
Färgton XL, mörkgrön, RAL 5020
Färgton XL, turquoise, EPZ, Peugeot
Färgton XXL 11->, Deep Blue Metallic, BMW A76 gläsande
1-2 veckor
3-6 veckor
avtalas med fabriken
Hur läser man
årsmodellbeteckning:
12 ->, årsmodell 12 och framåt
12 <-, årsmodell 12 och bakåt
Priserna gäller exkl. montering.
Lev.tid Artikel nr:
Modell
Ca pris i SEK inkl. Moms 25 %
Färgton XXL 04-10, Dark Grey Metallic, TVT051Y/Toyota Lexus 182 Dark
Grey 115 051Y 0360
Färgton XXL 00-03, blå, S5J, Seat, lapis lazuli blue
Färgton XXL AWC 08, Dark Grey Metallic, TVT051Y/Toyota Lexus 182
Dark Grey 115 051Y 0360
Färgton Magnum 11, Black Pearl Metallic, TVT 0202, WV LC9X Deep
Black, gläsande
Färgton Magnum 10, Magnum Blue Metallic, TVT 764S/CM343H-1 115 764S 0360
Färgton Magnum 05-09, mörkblå, TVT 764 S
Färgton Magnum 02-04, blå, RAL 5013
Färgton Magnum 90-01, blå, RAL 5003, t.sin RAL 5004
Färgton Magnum HPDI, blågrå, Toyota Lexus 182
Färgton Magnum Pro 11->, Night Black Matt, mattsvart, 99 A03 Porsche
Färgton Sun, gul, RAL 1003
Färgton RS, orange, RAL 2003
Färgton Big, röd, RAL 3002
Färgton Buster Orange Metallic, TVT 614F, Ford 6FSE Electric Orange
gläsande
166
ANVÄNDARENS HANDBOOK
Användarens handbook XS, XSR, S, Scc, M, XL, Magnum
Användarens handbook X
Användarens handbook XXL
Användarens handbook XXL Cabin
Användarens handbook Magnum Pro
Användarens handbook L 2010
Användarens handbook LX
Användarens handbook Xle
XL
S
UM
GN
MA
M
w
w
w
u
b
.
t
s
r
e
f
.
i
R
/XS
XS
c
Sc
JA
IKIR
b
i
f
.
r
e
t
s
u
1.10
X
ER
ST
BU
ats
bo Ltd I
rs
ka rks ÄR
Fis a Wo ÄHT
D
Inh 3700 LAN
6
FI- FIN
JA
IR
SIK K
H
K Ä DBOOK BUC
N
R
JA HANNDB AND
E
IR AA А
K
ISTA NS HA R-H OO TA EN ЬЦ
OM AREENS NE DB PRIÉ EIG ДЕЛ
ÄG AR SEIG HAN RO de ВЛА
FI
i
ÄG OT R’S U P voor ИГА AT
f
SE
BO NE EL D ING КН AM
.
W U ID АЯ
A
NO
r
O
N
IR
Н
DE
e
MA NDLEЛЬ K ÄS
t
EN
HA СТО IKU
s
FR
А
Н AN
u
NL
OM
b
RU
.
EE
w
w
w
1
dd
.in
10
t_20
ne
an
leisk
_y
KK
r_OM
te
us
ER
T
US
B
0
.201
S
KÄ BOK
D
H
AN
K
UC
А
ISTA S H
BO NDB
ЬЦ
OM REN ÅND
A
ЕЛ
A
H
R-H
OK ЛАД
FI
ÄG KER
NE DBO
В
U
IG
N
ГА
BR
SE
SE
HA КНИ
OT
’S
Я
BO
NO
ER
НА
N
Ь
OW ТОЛ
DE
С
НА
UK
RU
N
JA
.11
13
558140
558135
558145
558147
558180
558141
558142
558144
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
129 kr
129 kr
129 kr
129 kr
129 kr
129 kr
129 kr
129 kr
L
XX
JA
H
IR
SIK K UC
K Ä DBO NDB
E AR А
N
JA HANR-HAOOK TAIR ENAЛЬЦ
ISTA NS NE DB RIÉ EIG ДЕ
OM ARESEIG HAN ROP de ВЛА
i
f
ÄG OT R’S U P voor ИГА AT
FI
.
BO NE EL D ING КН AM
r
W
SE
A
Я
O NU LEID НА IR
e
DE
MA ND ЛЬ K ÄS
t
EN
HA СТО IKU
s
R
F
u
НА AN
NL
b
OM
RU
.
ET
w
w
w
in
ab
LC
XX
w
bin
w
w
w
t
s
u
b
.
r
e
.
f
w
w
.
b
s
u
r
e
t
.
f
i
JA
IKIR
ÄS
K
N K DBO
H
JA
AN
K
UC
А
ISTA S H
BO NDB
ЬЦ
OM REN ÅND
A
ЕЛ
A
H
R-H
OK ЛАД
ÄG KER
NE DBO
В
U
IG
N
ГА
BR
SE
SE
HA КНИ
OT
R’S АЯ
BO
NO
E
N
ЬН
OW ТОЛ
DE
С
А
Н
UK
RU
i
FI
UM
M
O
PR
GN
MA
ats
bo Ltd I
rs
ka rks ÄR
Fis a Wo ÄHT
D
Inh 3700 LAN
6
FI- FIN
JA
IKIR
ÄS
K
NK
BO
JA
ND
H
ISTA S HA
K
UC
BO
DB
EN
ND
AN
AR
HÅ
R-H
K
ER
E
K
N
OO
U
SE
DB
EIG
BR
AN
TS
H
O
O
N
BO
R’S
NE
DE
OW
O
PR
FI
OM
ÄG
UK
w
w
w
.
b
u
s
t
e
r
.
f
i
L
ats
bo Ltd I
rs
ka rks ÄR
Fis a Wo ÄHT
D
Inh 3700 LAN
6
FI- FIN
w
w
w
.
b
u
s
t
f
.
r
e
i
JA
IR
SIK K
CH
KÄ DBO
BU
N
K
R
JA HAN BO AND
K IRE AA А
ISTA NS ÅND R-H OO TA EN ЛЬЦ
OM AREERH NE NDB PRIÉ EIGАДЕ
ÄG UK SEIG HA RO de ВЛ
FI
BR OT R’S U P voorИГА AT ATA
i
E
S
f
BO NE EL D ING КН AM ĀM
.
NO
OW NU LEID НАЯ IRA SGR
r
A
S
DE
Ь
A
D
M N
Л KÄ K
e
UK
HA СТО IKU RO
t
FR
s
НА AN TĀJA
L
N
u
OM TO
RU
b
LIE
EE
.
LV
w
w
w
Lx
td.
s L ri
ork htä
aW 0Ä
Inh 6370 land
FI- Fin
w
w
u
s
t
e
r
.
f
w
.
b
u
s
t
e
r
.
f
i
w
w
w
b
.
i
FI
s
u
t
e
r
.
f
i
JA
IKIR
ÄS
K
NK
BO
JA
ND
H
ISTA S HA
UC
OK
DB
EN
DB
AN
AR
ÅN
RH
R-H
OK
KE
NE
U
BO
IG
BR
ND
SE
HA
OT
’S
NO
BO
R
NE
DE
OW
SE
OM
ÄG
UK
ats
bo Ltd I
rs
ka rks ÄR
Fis a Wo ÄHT
D
Inh 3700 LAN
6
FI- FIN
www.yamaha-motor.se
1-2 veckor
3-6 veckor
avtalas med fabriken
Hur läser man
årsmodellbeteckning:
12 ->, årsmodell 12 och framåt
12 <-, årsmodell 12 och bakåt
23
BUSTER BÅTAR GENOM TIDERNA
Modell Max.
motor(hp) Personantal Vikt (kg) 4
6
4
6
6
6
4
4
5
5
85
35
85
135
160
185
80
135
175
175
Fiskars 12
Fiskars 14
Mini Buster
Buster
Buster R
Work/Patrol
Ro Buster
Mix Buster
Sun Buster
76
76
77-83
78-82
78-84
79-82
82-95
83-98
I: 83-85
II: 96-00
3.60
4.15
3.60
4.15
4.15
4.15
3.90
4.05
3.90
3.90
1.50
1.70
1.50
1.70
1.70
1.70
1.33
1.57
1.60
1.60
Big Buster
Buster RS
Sun Buster R
Buster Booster
Buster Mini
Buster XS/XSr
Buster S
Buster Scc
84-93
85-96
86-95
88-90
1399I: 96-01
II: 0211-
4.95
4.50
3.90
3.60
3.81
4.15
4.00
4.58
4.58
1.90
1.72
1.60
1.54
1.44
1.65
1.82
1.88
1.88
60
40
30
20
8
15/20
35
30
30
7
6
4
4
3
4
4
4
4
320
230
185
153
105
160
220
259
260
Buster M
I: 97-03
II: 04-10
III: 11-
4.60
4.60
4.60
1.82
1.86
1.86
40
40
40
5
5
5
265
303
300
Buster Le
14-
5.10
2.05
70
6
450
4.90
5.04
5.04
5.15
5.25
5.30
5.60
5.94
1.97
1.98
1.98
2.06
2.01
2.05
2.17
2.17
50
50
60
80
70
90
115
115
6
6
6
7
7
7
7
7
338
375
410
480
480
440
591
600
Buster L
Buster L1 ja L2
Buster Lx
Buster X
Buster X uusi
Buster XL
I: 94-08
II: 101106-13
141I: 97-03
II: 04-11
III: 12-
15
20
15
20
35
20
4
15
20
20
Buster Xle
14-
5.60
2.25
70-100
7
695
Buster XXL
I: 00-03
II: 04-07
III: 08-09
IV:1008-09
11-12
13I: 90-01
II: 02III: 11-
5.80
5.80
6.35
6.35
6.35
6.60
6.92
6.20
6.70
6.90
2.25
2.25
2.40
2.40
2.40
2.40
2.45
2.20
2.40
2.40
115
150
150
150
175
175(-12)
200
150
225
225
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
570
659
850
850
1 100
1 085
1 275
626
928
928
Buster L Pro
14-
5.04
1.98
50-70
6
390
Buster Lx Pro
Buster XL Pro SC/CC
Buster Magnum Pro
Buster Super Magnum
12-13
131113-
5.04
5.94
7.10
7.10
1.98
2.17
2.40
2.40
70
115
250
225-300
6
7
6
7
445
590
1 045
1 100
Buster XXL AWC
Buster XXL Cabin
Buster Cabin
Magnum
24
Prod. år Längd (m) Bredd (m) www.busterboat.com
Nyhet
2014
Nyhet
2014
Nyhet
2014
Anteckningar
25
Anteckningar
26
A
141 ADAPTER TILL AKTERSPEGEL.................. 20
134 AKTERHANDTAG ....................................... 19
1 AKTERKAPELL............................................ 3, 4
2 AKTERKAPELLETS DRAGKLEDJA ........... 3
144 AKTERPROPP ............................................ 20
47 AKTERRYGGSTÖD inkl. dyna ................... 8
9 AKTERVÄGG .............................................. 4
167 ANVÄNDARENS HANDBOOK..................... 23
147 ARM TILL LÄNSANORDNING..................... 20
B
98 BADSTEGE .................................................. 14
111 BATTERILÅDA OCH LOCK.......................... 16
97 BORD .......................................................... 14
143 BOTTENPLUGG ......................................... 20
135 BRICKA FÖR VINDRUTA ............................ 19
122 BRÄNSLEFILTER ........................................ 18
121 BRÄNSLEMÄTARE/-GIVARE........................ 18
120 BRÄNSLETANKENS KORK .......................... 17
BUSTER BÅTAR GENOM TIDERNA ........... 24
159 BUSTER KEPS ............................................. 21
69 BÅGE FÖR VINDRUTA ................................. 11
58 BÅTSTOL ...................................................... 10
F
108 FJÄRREGLAGEKABEL ................................. 16
166 FÄRGTONER FÖR SIDOFÄRGEN ............... 22
140 FÄSTE FÖR LUCKA ..................................... 20
70 FÄSTE FÖR VINDRUTA ............................... 11
136 FÄSTNINGSBESLAG FÖR VINDRUTA ........ 19
142 FÄSTSATS FÖR BENSINTANK .................... 20
79 FÖRPULPIT................................................... 13
102 FÖRÖGLA inkl. stödplatta och muttrar........... 15
G
128 GENOMFÖRING 30 mm ............................... 18
93 GIVARSTATIV FÖR EKOLOD ....................... 14
14 GLIDDEL TILL KAPELLSKENOR ................. 5
153 GÅNGJÄRN .................................................. 20
H
3 HAMNKAPELL .............................................. 3
82 HANDBOKSFICKA ........................................ 13
17 HANDRATTAR .............................................. 5
85 HANDTAG ..................................................... 14
112 HUVUDSTRÖMBRYTARE ............................ 16
107 HYDRAULISK STYRNING KOMPLETT ........ 15
105 HYDRAULISK STYRNING ............................ 15
106 HYDRAULSLANG ......................................... 15
D
160 DEKAL SERIE ............................................... 21
94 DJUPRIGGFÄSTE ........................................ 14
160 DURKPLATTA ............................................... 22
19 DYNOR Magnum Pro 10 -> ........................... 5
20 DYNOR Magnum 11-> .................................. 5
21 DYNOR Magnum 08-10 ................................ 5
22 DYNOR Magnum 05-07 ................................ 6
23 DYNOR Magnum 01 ..................................... 6
24 DYNOR XXL 10-> .......................................... 6
25 DYNOR XXL 08-09 ........................................ 6
26 DYNOR XXL 04-07 ........................................ 6
27 DYNOR XXL 00-03 ........................................ 7
28 DYNOR XXL AWC 08-09 ............................... 7
29 DYNOR XL 12 -> ........................................... 7
30 DYNOR XL 10-11 .......................................... 7
31 DYNOR XL 08-09 .......................................... 7
32 DYNOR XL 04-07 .......................................... 7
33 DYNOR XL 99-03 .......................................... 7
34 DYNOR XL Pro CC 13->, XL Pro SC 13 -> ... 7
35 DYNOR XL 14 -> ........................................... 7
36 DYNOR X 10 -13 ........................................... 7
37 DYNOR X 08-09............................................. 8
38 DYNOR X 07 ................................................. 8
48 DYNOR M 11 -> ............................................ 9
49 DYNOR M 08-10 ........................................... 9
50 DYNOR M 04-07 ........................................... 9
51 DYNOR M 97-03 ........................................... 9
52 DYNOR S CC 11 -> ...................................... 9
53 DYNOR S 08-> ............................................. 9
54 DYNOR S 05-07 ........................................... 9
55 DYNOR S 02-04 ........................................... 9
39 DYNSATS LX PRO 12 -> .............................. 8
40 DYNSATS LX 11 -> ....................................... 8
41 DYNSATS L PRO -14 ................................... 8
42 DYNSATS L 12 -> ......................................... 8
43 DYNSATS L 10 - 11 ...................................... 8
44 DYNSATS L 08-09 ........................................ 8
45 DYNSATS L 06-07 ........................................ 8
46 DYNSATS L 94-05 ........................................ 8
10 DÄMPAT STOLSTATIV,
I
119 INSTRUMENTPANEL .................................... 17
inkl. gliddel och skruv ........................................... 10
10DÖRR/TÄTNINGSLIST/GÅNGJÄRNLIST/
DÖRR STOPPARE ....................................... 4
11DÖRRGARDIN ............................................. 4
R
101 RATTNAV .................................................... 15
138 RÄCKBESLAG ............................................ 19
139 RÄCKBESLAG T-90/RÄCKRÖR ................. 20
78 RÄCKSERIE ................................................. 13
K
5 KAPELL .......................................................... 4
6 KAPELL BOX ................................................. 4
15 KAPELLETS LÅSPINNE ................................ 5
16 KAPELLETS SIDOBESLAG ........................... 5
13 KAPELLSKENOR ........................................... 5
148 KLAFFVENTIL/självläns ................................ 20
133 KNAP ............................................................. 19
12 KNAPP/GÄNGAD GUMMIPROPP ................. 5
83 KOMPASS ...................................................... 13
117 KOPPLINGSPANEL ....................................... 17
137 KOPPLINGSSTYCKE MELLAN
VINDRUTANS BÅGE OCH SIDORÄCKE ..... 19
L
123 LANTERNOR ................................................ 18
152 LOCK FÖR KONTROLL LUCKA ................... 20
84 LOCK FÖR SJÖKORTSFACK ...................... 13
127 LÅSGUMMI FÖR LUCKA .............................. 18
165 LÅSSERIE ..................................................... 22
146 LÄNSANORDNING, TÄTNING ..................... 20
M
124 MASTLANTERNA ......................................... 18
63 MATTOR ........................................................ 10
72 MÖRKLÄGGNINGS GARDINER .................. 12
N
162 NAMNDEKAL ................................................ 21
114 NYCKEL TILL HUVUDSTRÖMBRYTARE ..... 16
80, 96 NÄTFICKA............................................. 13, 14
P
149 PILSPUMP/EL................................................ 20
150 PILSPUMP/MANUEL .................................... 20
73 PULPET ......................................................... 12
75 PULPETENS FRAMBOX .............................. 12
74 PULPETENS ÖVERDRAG ........................... 12
S
62 SADELSTOL ............................................... 10
164 SIDODEL FÖR AKTERTOFT ...................... 22
145 SINK ANODE .............................................. 20
77 SITTBOX, SPÖBOX ..................................... 12
81 SJÖKORTSFICKA ........................................ 13
113 SKYDDSKÅPA FÖR
HUVUDSTRÖMBRYTARE .......................... 16
151 SKYDDSLOCK FÖR LÄNSLUCKA ............. 20
131 SKYDDSMANSCHETT 55 mm ................... 19
57 SOLLBÄDD .................................................. 10
8 SPRAYHOOD ................................................ 4
90 SPÖHÅLLARE FÖR 25 mm RÖR ................ 14
91 SPÖHÅLLARE FÖR 30 mm RÖR ................ 14
88 SPÖHÅLLARE TILL AKTERRÄCKE ........... 14
89 SPÖHÅLLARE TILL HARD TOP ................. 14
161 STEG ........................................................... 21
60 STOLSTATIV ................................................ 10
118 STRÖMBRYTARE ....................................... 17
103 STYRKABEL ............................................... 15
129 STYRKABELNS GENOMFÖRING 48 mm .. 19
130 STYRKABELNS GENOMFÖRING 100 mm.19
100 STYRRATT .................................................. 15
104 STYRVÄXEL ............................................... 15
4 STÖDFOT FÖR HAMNKAPELL/
GUMMILÄNK FÖR HAMNKAPELL ............... 4
109 STÖTGUMMILIST ....................................... 16
115 SÄKRINGAR ................................................ 17
116 SÄKRINGSDOSA ........................................ 17
T
TARGABÅGE ............................................... 14
THERMOPLASTBELÄGG PÅ TOFTER ....... 10
THERMOPLAST, BREDD 1,5 M .................. 10
TRIMMPLANSET.......................................... 15
TROLLINGMOTORFÄSTE OCH
STYRSTÅNG .. ............................................. 13
87 TROLLINGTARGA ....................................... 14
56 TRYCKKNAPP FÖR SITTDYNA ................. 9
86
64
65
99
92
U
76 UTESTYRNING ............................................. 12
V
95 VATTENSKIDBÅGE..................................... 14
125 VENTILATIONSGALLER ............................. 18
18 VINDAVVISNINGSPLATTA........................... 5
126 VINDLÅS FÖR LUCKA................................. 18
66 VINDRUTA .................................................... 10
67 VINDRUTA MED BÅGE ................................ 11
68 VINDRUTA FÖR MITTPULPET .................... 11
71 VINDRUTETORKARE .................................. 12
158 VÄRMARE ................................................... 21
Å
156 ÅRKLYKFÄSTE ........................................... 21
157 ÅRKLYKFÄSTE ........................................... 21
155 ÅRKLYKFÄSTE RÄCKDEL ......................... 21
154 ÅRORNA AV ALUMINIUM MED ÅRAFÄSTE . 21
Ä
110 ÄNDBESLAG TILL STÖTGUMMILISTEN ... 16
132 ÄNDPROPP FÖR RÄCKE 25 mm............... 19
Ö
59 ÖVERDRAG TILL BÅTSTOL ....................... 10
27
7.2.2014
www.busterboat.com

similar documents