Feedback Kättsätter_KLAR -kemikalier

Report
2014-03-11
Kemikalier i förskolan inventeringsresultat
Kättsätter
Stort tack för att ni valde att delta i vår inventeringsstudie, det var
mycket värdefullt!
Här kommer en sammanfattning av inventeringen på Kättsätter. Först ges en
kortare beskrivning av helhetsintrycket varefter ett antal förslag på åtgärder
presenteras, det vill säga åtgärder som kan genomföras för att minska förekomsten
av farliga kemikalier i förskolan.
Alla varor som barn kommer i kontakt med på förskolan innehåller kemiska
ämnen. De ingår i de material och komponenter som varorna är tillverkade av.
Kemiska ämnen är tillsatta för att uppnå vissa funktioner, till exempel för att göra
en plast mjuk, en textil svår att tända eld på eller för att göra en metallyta blank.
Alla ämnen är inte farliga men det här projektet fokuserar på de ämnen och
blandningar som på ett eller annat sätt kan innebära en risk för hälsan eller miljön.
Eftersom barn växer och utvecklas är de särskilt känsliga för påverkan av
kemikalier. Barn utforskar dessutom sin omgivning genom att smaka och suga på
saker, de har en stor nyfikenhet men kan inte skilja på farligt och ofarligt.
Lagstiftningen som rör leksaker har ändrats under senare år och äldre leksaker kan
innehålla fler och högre halter av kemikalier. Därför är det en bra idé att gallra i
leksakslådorna och rensa bort framför allt gamla leksaker i mjukplast som är
inköpta innan år 2007. Mjuk plast innehåller ofta ftalater som misstänks vara
hormonstörande.
Allmänt omdöme
Kättsätter verkar vara en mysig och hemtrevlig förskola med en engagerad
personal. Förskolan har mycket öppna ytor vilket är fördelaktigt ur städsynpunkt.
Städningen är viktig när det handlar om kemikalier. Kemikalier kan binda till
damm och genom att vara noggrann med städning och vädring kan
kemikalieexponeringen minska.
Förekomsten av trämöbler och användningen av miljömärkta hygien- och
rengöringsprodukter är exempel på bra saker som uppmärksammades under
inventeringen. Det finns dock vissa saker som kan åtgärdas för att ytterligare
minska risken för exponering av farliga ämnen och nedan presenteras ett antal
åtgärdsförslag. Det handlar dels om enklare åtgärder som kan genomföras direkt
men också om åtgärder som kan göras vid framtida inköp och investeringar.
Enklare åtgärder som kan genomföras direkt
Äta/tillaga
Åtgärd: Ersätt tallrikar, muggar/glas och karaffer i plast med porslin
Skäl till åtgärd:


Plaster kan avge farliga kemikalier och ett bättre alternativ är att använda
porslin för att servera mat på. Plast avger kemikalier lättare i samband med
värme och fet mat.
Det hormonstörande ämnet Bisfenol A används vid
framställningen av polykarbonatplast, undvik därför plaster
med siffran 7 och/eller märkningen PC i botten av produkten.
Åtgärd: Byt ut pipmuggar av polykarbonat och haklappar med siffran 7
Skäl till åtgärd:


Undvik plaster av polykarbonat, siffran 7 och/eller märkningen PC, se
ovan.
Grupp nummer 7 är en samlingsgrupp för flera plastsorter, där
polykarbonat är en av dem. Undvik plaster med siffran 7 om det inte finns
information om vilken plast det rör sig om och huruvida den kan innehålla
farliga kemikalier. Bioplast, som tillverkas av förnybara material, bedöms
till exempel ha låg risk när det gäller farliga ämnen.
Åtgärd: Ersätt engångshandskar av vinyl (PVC) med annat alternativ
Skäl till åtgärd:



Test har visat att vinylhandskar kan innehålla höga halter mjukgörande
ftalater, vilka kan vara hormonstörande.
Handskarna används ofta vid matlagning och vid blöjbyte och ftalaterna
kan då avges till maten eller tas upp genom huden. Även de vinylhandskar
som marknadsförs som ftalatfria kan innehålla dessa ämnen.
Engångshandskar av till exempel nitril är ett bättre alternativ.
Åtgärd: Undvik svarta köksredskap
Skäl till åtgärd:


Det kan finnas en risk att de innehåller anilin, ett ämne som misstänks
kunna skada arvsmassan och leda till utveckling av cancer.
Välj köksredskap med ”gaffel och glas”-märkning, dessa är ofta av högre
kvalitet.
Möbler och inredning
Åtgärd: Rensa bland plastbackarna
Skäl till åtgärd:
 Finns det ingen siffra på backarna som talar om vilken plastsort de i


huvudsak består av kan det finnas en risk att de är gamla och innehåller
fler skadliga kemikalier än nya.
Undvik plast med siffran 3, 6 och 7 (se resonemang om plastgrupp
nummer 7 under rubriken pipmuggar av polykarbonat).
Välj plast av polyeten (siffran 2 och 4) och polypropen (siffran 5).
Åtgärd: Plocka bort de gamla sovmadrasserna med skumgummistoppning
Skäl till åtgärd:



Sovmadrasser med plastöverdrag och skumgummistoppning kan innehålla
farliga kemikalier. Skumgummit kan innehålla lösningsmedelsrester och
är även ofta flamskyddat. Plasten kan innehålla hormonstörande
mjukgörare.
Är madrasserna gamla kan det finnas en större risk att de innehåller
ämnen som idag är förbjudna/begränsade, varför det är viktigt att byta ut
dessa madrasser.
Om det är möjligt välj andra alternativ än madrasser med
skumgummistoppning och plastfodral av PVC.
Åtgärd: Tvätta alla textilier regelbundet (nya som gamla)
Skäl till åtgärd:


Nya textilier kan innehålla och/eller vara behandlade med farliga
kemikalier (till exempel flamskyddsmedel och perfluorerade ämnen). Det
är därför viktigt att tvätta dessa ett par gånger innan användning, ju fler
gånger desto bättre.
Textilier samlar damm och kan därför vara potentiella kemikaliekällor.
Utklädningskläder, gardiner och hängande tyger (bland annat det vita
”lurviga” tyget på avdelning 1 och 4) bör därför tvättas ofta.
Hygien
Åtgärd: Ersätt skötbordsmadrassen (antas vara från Jeltec och då gäller
nedanstående men är skötbordsmadrasserna gamla bör de bytas ut i vilket fall)
Skäl till åtgärd:


Skötbordsmadrassen innehåller ftalaten DINP (enligt upprättad
miljödeklaration), ett ämne som är förbjudet i leksaker och
barnavårdsartiklar som barn kan stoppa i munnen.
Det finns vissa betänkligheter om ämnet och det bör därför undvikas av
försiktighetsskäl.
Åtgärd: Ersätt engångshandskar av vinyl (PVC) med annat alternativ
Skäl till åtgärd:



Test har visat att vinylhandskar kan innehålla höga halter mjukgörande
ftalater, vilka kan vara hormonstörande.
Handskarna används ofta vid matlagning och vid blöjbyte och ftalaterna
kan då avges till maten eller tas upp genom huden. Även de vinylhandskar
som marknadsförs som ftalatfria kan innehålla dessa ämnen.
Engångshandskar av till exempel nitril är ett bättre alternativ.
Åtgärd: Använd sköljmedel bara i undantagsfall
Skäl till åtgärd:


Undvik att använda sköljmedel, det bidrar till onödig kemikaliespridning.
Köp sköljmedel utan parfym som kan användas av allergiker och använd
det bara när det verkligen behövs.
Leksaker och pyssel
Åtgärd: Plocka bort vaxdukarna i tjock plast
Skäl till åtgärd:


Kan bestå av PVC-plast innehållande mjukgörande ftalater. Ftalater kan
vara hormonstörande.
Kolla om det går att ta reda på vilket material vaxdukarna består av när
inköp görs. Undvik PVC!
Åtgärd: Kassera
de gamla lekkuddarna (från 70-talet)
Skäl till åtgärd:

Skumgummi kan innehålla lösningsmedelsrester och är även ofta
behandlat med flamskyddsmedel.

Tyget kan innehålla rester av farliga kemikalier och vara behandlat med
flamskyddsmedel, perfluorerade och/eller antibakteriella ämnen.
Åtgärd: Plocka bort plastleksaker som känns mjuka och plastiga och som är äldre
än 2007
Skäl till åtgärd:




Leksakerna kan innehålla bly samt mjukgörande ämnen som ftalater, vilka
kan vara hormonstörande.
Gamla plastleksaker kan vara mer skadliga än nya beroende på att
lagstiftningen har skärpts vad gäller användningen av kemikalier.
Mjuk plast avger lättare kemikalier än hård plast.
Mjuka och plastiga leksaker är till exempel dockor, Barbie, my little
ponnys och badankor/fiskar.
Åtgärd: Ta bort den blåa tusenfotingen (fanns i en låda på avdelning 4)
Skäl till åtgärd:

Den luktade mycket plast och kan därför innehålla många farliga ämnen,
bland annat ftalater. Även om den har köpts in efter år 2007 bör den
plockas bort.
Åtgärd: Stryk pärlplattor när barnen inte är i rummet
Skäl till åtgärd:

Farliga organiska ämnen kan avges, vädra ordentligt!
Åtgärd: Kassera bordstabletter/underlägg av PVC
Skäl till åtgärd:

Underlägg av PVC kan innehålla mjukgörande ftalater, vilka kan vara
hormonstörande.
Åtgärd: Använd inte elektronik som leksaker
Skäl till åtgärd:

Elektronik, som till exempel mobiltelefoner, gamla tangentbord och
kameror, är inte avsedda att användas av barn och de kan därför innehålla
och/eller vara behandlade med farliga kemikalier (till exempel metaller
och flamskyddsmedel).

Elektronik kan innehålla fler farliga ämnen än leksaker som är tillverkade
för att vara leksaker. Leksaker regleras på ett strängare sätt i
lagstiftningen.
Åtgärder som kan genomföras längre fram i tiden
Äta/tillaga
Åtgärd: Undvik teflonstekpannor
Skäl till åtgärd:


Vid tillverkningen av teflon används perfluorerade ämnen (med vatten-,
fett- och smutsavvisande egenskaper) och det kan finnas en risk att dessa
ämnen avges från teflonet vid användning.
Det finns många olika perfluorerade ämnen, vilka till exempel kan vara
reproduktionsstörande och misstänkt cancerframkallande. Av
försiktighetsskäl är det därför bättre att undvika föremål av teflon.
Möbler och inredning
Åtgärd: Välj möbler (samt annan inredning) av naturmaterial och avtagbar
klädsel
Skäl till åtgärd:


Naturmaterial (till exempel ull och bomull) har ett naturligt flamskydd och
risken är därför inte lika stor att de är behandlade med kemiska
flamskyddsmedel.
Tvättbara tyger är att föredra då de ofta inte är behandlade med smuts-,
vatten- och fettavvisande perfluorerade ämnen.
Leksaker och pyssel
Åtgärd: Var restriktiv när det gäller att ta emot skänkta saker
Skäl till åtgärd:



Det gäller att vara försiktig med alla saker som inte är tillverkade för att
vara leksaker, till exempel byggmaterial, elektronik, däck och
utklädningsgrejor (till exempel kan smycken och metallspännen på väskor
innehålla metaller och väskor och skor kan vara av PVC-plast).
Föremål som inte är tillverkade för att vara leksaker kan innehålla fler
farliga kemikalier eftersom de inte regleras på samma sätt i lagstiftningen,
bland annat genom EU:s lagstiftning om leksakers säkerhet (där det bland
annat ställs kemikaliekrav).
Det är bra med återanvändning men undvik gamla leksaker i mjukplast
som är inköpta innan år 2007. Det finns en större risk att de kan innehålla
farliga ämnen.
Åtgärd: Välj CE-märkta leksaker
Skäl till åtgärd:


CE-märkta leksaker ska uppfylla EU:s lagstiftning om leksakers säkerhet
och där ställs bland annat kemikaliekrav.
Fråga efter CE-märkning!
Åtgärd: Använd inte mjuka, klibbiga och plastiga leksaker
Skäl till åtgärd:




Mjuk plast avger lättare kemikalier än hård plast. För att göra plasten mjuk
tillsätts mjukgörare som kan vara hormonstörande. Bly kan dessutom ingå
som stabilisator i PVC-plast.
Leksaker som luktar mycket plast kan innehålla mer farliga kemikalier, är
leksakerna klibbiga finns det till exempel en risk att de innehåller farliga
mjukgörare.
Exempel på leksaker som kan vara mjuka och plastiga är dockor, Barbie,
my little ponnys och badankor.
Undvik plastleksaker med siffran 3, 6 och 7 (framför allt polykarbonat,
PC).
Åtgärd: Undvik leksaker som luktar parfym
Skäl till åtgärd:

Kan bland annat innehålla allergiframkallande ämnen.
Byggmaterial
Åtgärd: Byt ut PVC-golven
Skäl till åtgärd:


PVC är egentligen ett hårt material och mjukgörare tillsätts för att göra
plasten mjuk och smidig. Mjukgörare kan stå för så mycket som 50
procent av materialet. PVC kan således innehålla mjukgörande ftalater
som kan vara hormonstörande.
Linoleum tillverkas av förnybara råvaror och är ett alternativ till PVCgolven men det finns även ftalatfria plastgolv som alternativ.
Elektronik
Åtgärd: Samla datorer och skrivare i avskilt rum om det är möjligt
Skäl till åtgärd:

Kemikalier som avges från elektroniken återfinns i högre halter nära denna
utrustning, varför det är bättre att ha dessa i ett rum där barnen inte vistas.
Utemiljön
Åtgärd: Byt ut/plocka bort de tryckimpregnerade bänkarna
Skäl till åtgärd:


Trä som behandlats med träskyddsmedel kan innehålla ämnen som är
miljö- och hälsofarliga (till exempel koppar).
Obehandlat virke som har oljats eller målats in är ett bättre alternativ.
Mer information om farliga kemikalier
Information och bra tips finns i boken ”Den onda badankan - ditt barn och de
osynliga gifterna” av Katarina Johansson samt i Naturskyddsföreningens rapport
”Från god morgon till bolibompa”.
Naturskyddsföreningen har också tagit fram en checklista med 13 åtgärder som
går att hitta på deras hemsida,
http://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/13-punkter-som-giftbantarforskolan , eller sök på ”13 punkter som giftbantar förskolan”.
I appen ”Vara utan fara” finns också information om kemikalier i varor.

similar documents