examensarbete infrastruktur i samband med västsvenska paketet

Report
EXAMENSARBETE
INFRASTRUKTUR I SAMBAND MED VÄSTSVENSKA PAKETET
NETTBUSS
Nettbuss är Nordens näst största bussbolag, med verksamhet i Norge, Sverige och Danmark. De
omsätter ca 6 miljarder per år och har ca 7400 medarbetare, samt ca 3300 bussar. Nettbuss är ett
helägt dotterbolag till NSB som Norges motsvarighet till SJ och vår historia går så långt tillbaka som
till 1925. I Sverige bedrivs verksamheten i en koncern med fyra systerföretag. Nettbuss Sverige AB är
koncernbolaget med koncernens styr- och stödprocesser. Nettbuss AB, Nettbuss Express AB,
Nettbuss Stadsbussarna AB och Team Verkstad Sverige AB är de fyra systerbolagen som driver
verksamheter för kund och uppdragsgivare.
UPPGIFT
Nettbuss söker studenter som är intresserade av att utföra en utredning gällande infrastruktur under
omläggningstiden för Västsvenskapaketet. Det finns ett stort behov av undersökningar både inför,
under och efter de insatser som görs i samband med paketet. Trafikverket har utfört en rad
utvärderingar och mätningar, se länk, men Nettbuss söker en utredning som är mer kopplad till deras
verksamhet.
Du som student har i detta projekt möjlighet att i samråd med Nettbuss avgöra vilka aspekter du vill
undersöka och därmed forma examensarbetet utifrån dina egna erfarenheter och tankar. Slutgiltig
frågeställning bestäms i samråd mellan dig, din handledare på skolan samt Nettbuss. Miljöbron finns
med som bollplank i denna process.
Information från Trafikverket om västsvenska paketet
Västsvenska paketet är satsningar som görs på vägar och järnvägar för tåg, bussar, spårvagnar, cyklar
och bilar, ungefär fram till 2028. Satsningarna ska bidra till att Västsverige utvecklas på ett bra och
hållbart sätt. Det blir lättare att ta sig fram, och vi får bättre och attraktivare kollektivtrafik,
tillförlitligare transporter för näringslivet, bättre miljö och utökade pendlingsmöjligheter för alla som
vill bo, arbeta eller studera på olika platser i Västsverige.
Vad innehåller Västsvenska paketet? Bland annat ingår nya busskörfält, längre plattformar för
pendeltåg, nya pendelparkeringar för cykel och bil, gång- och cykelbanor, bättre trafikinformation,
buller och trafiksäkerhetsåtgärder, nya älvförbindelser och en pendeltågstunnel under Göteborg.
Klicka här för att läsa mer om paketets olika delar.
Förkunskaper
Examensarbetet är lämpligt för dig som läser program med koppling till samhällsbyggnad.
Omfattning
Examensarbetet kan utföras på både kandidat- och mastersnivå då avgränsningen avgörs i dialog
mellan dig som student, kontaktperson på Nettbuss samt din handledare på skolan. Önskvärt är att
projektet utförs av en grupp på 2-4 personer.
Miljöbron är en ideell organisation som förmedlar projekt mellan företag och studenter. Projekten
har miljö och hållbar utveckling gemensamt. Genom Miljöbron får studenter kontakter och
arbetslivserfarenhet, samtidigt får företag hjälp att utveckla sitt miljöarbete.
Ort
Göteborg
Reseersättning inom Västra Götaland
Ja
Kontaktperson Miljöbron
Lisa Andersson, tel. 0766 – 12 17 50
Ansökan
Maila CV, personligt brev och kursförteckning till [email protected] Skriv tydligt i mailet vilket
ex-jobb det är du söker och om du ansöker till flera ange även detta
Anmäl ditt intresse snarast, rekrytering sker löpande!
Miljöbron är en ideell organisation som förmedlar projekt mellan företag och studenter. Projekten
har miljö och hållbar utveckling gemensamt. Genom Miljöbron får studenter kontakter och
arbetslivserfarenhet, samtidigt får företag hjälp att utveckla sitt miljöarbete.

similar documents