VY_32_inovace_HV6789_16

Report
Název: Barokní hudba
VY_32_inovace_HV6789_16
Autor: Mgr. Hana Kalousková
Oblast: Hudební výchova
Stručná anotace: Materiál je určen k seznámení žáků s hudbou období baroka, se
soudobými hudebními skladateli a pojmy pojícími se k hudbě tohoto období, materiál je
doplněn hudebními ukázkami, které dokumentují charakter tehdejší hudby, v závěru se
materiál zaměřuje na poslech ukázek a plnění úkolů na základě poslechu
•
Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Individualizace a inovace výuky v rámci
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Hudba období baroka
17. – 18.století (1600 - 1750)
Znaky hudby:









V hudbě se promítá citovost a víra
Obliba taneční hudby
Rozvoj a zdokonalení instrumentální hudby
Vznik prvních orchestrů
Vícehlasé skladby i jednohlasé skladby s doprovodem
Ustálení nových tónin dur a moll
Klenutá a zdobená melodie
Terasovitá dynamika – (slabě, silně - střídání orchestrů)
Vznik nových hudebním forem (koncert, fuga, suita,
opera)
Nové hudební formy:
Koncert – skladba pro sólový hudební nástroj nebo skupinu
hudebních nástrojů a orchestr
Fuga – vícehlasá (polyfonní) skladba založená na principu
imitace (opakování melodické linky v dalších hlasech)
Suita – sólová nebo orchestrální skladba s tanci
Opera – hudební drama, první operní divadlo vzniklo v Itálii –
Benátkách, později se stalo módní záležitostí, každé velké město
mělo svoje operní divadlo, bylo velice nákladné – kulisy,
kostýmy atd.
Nejvýznamnější evropští hudební
skladatelé:
Antonio Vivaldi
 Georg Friedrich Händel
 Johann Sebastian Bach

Antonio Vivaldi (1678 – 1741)





Italský hudební skladatel, kněz,
houslista
Působil jako houslista, učitel
hudby, kapelník
Skládal opery, oratoria, kantáty,
koncerty
Proslul souborem houslových
koncertů Čtvero ročních dob
(použil v nich zvukomalbu), který
věnoval českému šlechtici
Václavu Morzinovi
Nějakou dobu žil i v Praze, psal
skladby na objednávku pro
pražské šlechtice
Georg Friedrich Händel (1685 – 1759)






Německý skladatel českoslezského původu
Studoval práva, nakonec se ale
věnoval pouze hudbě
Působil jako varhaník, cembalista,
učitel hudby, houslista
hamburského orchestru
Nějakou dobu působil v Itálii
Odjel do Anglie, kde se stal
královským dvorním skladatelem
Nejznámější dílo: oratorium
Mesiáš, Hudba k ohňostroji,
Vodní hudba
Johann Sebastian Bach (1698 – 1750)





Německý skladatel
Jeho hudba byla několik desetiletí
zapomenuta, znovu ji objevil
F. Mendelssohn-Bartholdy v 19. stol.
V 10 letech osiřel, staral se o něj bratr
- hudebník
Ke konci života oslepl
Nejznámější dílo: Braniborské
koncerty, Mše h moll, Dobře
temperovaný klavír, Umění fugy,
Toccata a fuga d moll
Poslech ukázky:
Ukázka č.1
http://www.youtube.com/watch?v=3Nvg8eQnjPs
1. Urči, zda se jedná o hudbu určenou a) k tanci, b) k poslechu
2. Které hudební nástroje hrají téma v úvodu a které ve střední
části skladby?
3. Jedná se u ukázku a) vokální, b) instrumentální, c) vokálněinstrumentální
1. Hudba je určená především k tanci.
2. V úvodu – celý orchestr, pak dechové nástroje- trubky,
lesní rohy, ve střední části – hoboje, smyčcové nástroje.
3. Ukázka je instrumentální.
Ukázka č.2
http://www.youtube.com/watch?v=gOSnaswpdc0
1. Jaká je nálada ukázky?
2. Charakterizuj její dynamiku.
3. Kolikrát se opakuje hudební téma?
1. Nálada radostná, veselá, slavnostní, bezstarostná atd., jedná se
opět o ukázku taneční.
2. Dynamika „terasovitá“ – střídá se větší a menší orchestr (silně –
slabě).
3. Téma se opakuje třikrát.
Použité zdroje:
Obrázky:
A. Vivaldi
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bd/Vivaldi.jpg/225pxVivaldi.jpg
G. F. Händel
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3d/Haendel.jpg/225pxHaendel.jpg
J. S. Bach
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b5/Bach.jpg/225px-Bach.jpg
Ukázky:
Händel – Vodní hudba
http://www.youtube.com/watch?v=3Nvg8eQnjPs
Händel - Hudba k ohňostroji
http://www.youtube.com/watch?v=gOSnaswpdc0

similar documents