TP(D), TPE(D)

Report
GRUNDFOS DATAHÄFTE
TP(D), TPE(D)
In-line cirkulationspumpar
50 Hz
Innehåll
Produktdata
Inledning
Typnyckel
Kod för axeltätning
Kapacitetsöversikt, 2-polig
Kapacitetsöversikt, 4-polig
Kapacitetsöversikt, 6-polig
Kapacitetsöversikt, 2-polig, 25 bar
Kapacitetsöversikt, 4-polig, 25 bar
Produktserie, 2-polig
Produktserie, 4-polig
Produktserie, 6-polig
Produktserie, 2-polig, 25 bar
Produktserie, 4-polig, 25 bar
Driftsförutsättningar - tryck
Omgivningstemperatur
Pumpade vätskor
Vätsketemperatur
Lista över pumpade vätskor
Konstruktion
4
5
5
6
7
8
9
10
11
13
15
16
17
19
20
21
21
22
TP serie 100 och serie 200
Tekniska data
Konstruktion
Material för TP serie 100
Material för TP serie 200
Mekanisk axeltätning
Anslutningar
Styrenhet
Funktioner och fördelar
24
24
24
25
25
25
25
25
TP serie 300
Tekniska data
Konstruktion
Material för TP serie 300
Mekanisk axeltätning
Anslutningar
Styrenhet
Funktioner och fördelar
26
26
26
26
27
27
27
TP serie 400
Tekniska data
Konstruktion
Material för TP serie 400
Mekanisk axeltätning
Anslutningar
Funktioner och fördelar
28
28
28
29
29
29
TPE- och TPED-pumpar
Exempel på tillämpningar med
varvtalsreglerade TPE-pumpar
Regleringsalternativ för TPE-pumpar
Affinitetsekvationer
2
30
32
33
Motor
Elektriska data för standardmotorer
Elektriska data för standardmotorer
med inbyggd frekvensomformare
Motorskydd
Ytbehandling
Flänsdimensioner
34
34
36
36
36
37
Installation
Mekanisk installation
Utrymmesbehov
Fundament och vibrationsdämpning
Placering av kopplingsbox
Elinstallation
Kommunikationskablar för TPE(D)
38
39
39
40
41
41
Kapacitetskurvor
Så här läser du
kapacitetsdiagrammen
Förutsättningar för kapacitetskurvor
43
44
Kapacitetskurvor,
tekniska data
TP(D), TPE(D), 2-polig
TP(D), TPE(D), 4-polig
TP(D), TPE(D), 6-polig
TP, 2-polig, 25 bar
TP, 4-polig, 25 bar
46
72
96
100
108
Vikt och emballagevolym
TP, TPD 2-polig
TP, TPD 4-polig
TP, TPD 6-polig
TPE, TPED 2-polig
TPE, TPED 4-polig
TP, 2-polig, 25 bar
TP, 4-polig, 25 bar
126
128
130
131
133
135
136
Tillbehör
Kopplingar och ventiler
Motflänsar
Fotplatta
Konsoler
Pumppelare
Vibrationsplattor
Dropplåtar
Blindflänsar
Isoleringssatser
Givare
Potentiometer
R100
Gränssnitt G10-LON
EMC-filter
138
138
139
141
141
141
141
142
146
147
148
148
148
148
Innehåll
Lägsta inloppstryck - NPSH
TP(D), TPE(D) 2-polig
TP(D), TPE(D) 4-polig
TP(D) 6-polig
TP serie 400, 2-polig, 25 bar
TP serie 400, 4-polig, 25 bar
150
151
151
152
153
Utbyteslista
Utbyte av LM- och LP-pumpar
154
Ytterligare produktdokumentation
WinCAPS
WebCAPS
178
179
3
Produktdata
Inledning
Detta datahäfte behandlar enkelpumpar TP samt
dubbelpumpar TPD.
TP-pumparna är avsedda för nedanstående tillämpningar
• Fjärrvärmesystem
• Värmesystem
• Luftkonditioneringssystem
• System för fjärrkyla
TP(D), TPE(D)
ATEX-godkända TP-pumpar
På beställning erbjuder Grundfos ATEX-godkända TPoch TPD-pumpar. Alla ATEX-godkända TP-pumpar uppfyller kraven enligt direktiv 94/9/EC (Grupp II, kategori
3).
Motorer med hög verkningsgrad
2- och 4-poliga TP-pumpar med motorer från 1,1 till 90
kW är försedda med hög verkningsgrad (EFF 1).
EFF1 är den högsta verkningsgradsklassen enligt
CEMEP:s definition.
• Vattenförsörjning
• Industriprocesser
• Industriell kylning
De flersta pumparna finns med antingen standardmotorer (TP och TPD) eller motorer med elektronisk
varvtalsreglering (TPE och TPED).
TPE-pumpar med elektronisk varvtalsreglering
Samtliga pumpar är enstegs in-line centrifugalpumpar
med standardmotor och mekanisk axeltätning. Pumparna är av direktkopplad typ, vilket innebär att pump och
motor är separata enheter, vilket gör dem mindre känsliga för föroreningar i den pumpade vätskan än motsvarande pumpar med våt motor.
TPE-pumparna bygger på TP-pumparna och är försedda
med en motor med inbyggd frekvensomformare och den
programvara som behövs för en allt-i-ett-lösning. TPEpumparna tillåter varje erforderlig konfiguration och
driftsform; konstanttryck, proportionellt tryck, temperaturstyrning eller konstant flöde.
Pumparna är konstruerade för att kunna lyftas uppåt ur
sin installation (“top-pull-out”) utan att hindras av rörinstallationerna på någondera av pumphusets sidor. Det
innebär att service kan utföras av en enda person, även
på de största pumparna, men hjälp av lyftanordning.
Tack vare elektronisk varvtalsreglering kan motorvarvtalet regleras kontinuerligt, vilket gör att pumpen kan
arbeta i vilken driftspunkt som helst. Kontinuerlig reglering av motorvarvtalet gör att man kan anpassa
pumpens prestanda efter uttaget.
TP-serien är indelad i fyra undergrupper efter pumparnas konstruktion.
Pumpmaterialen är de samma som för TP-pumparna.
TP serie 100 med gänganslutning
Rp 1 (DN 25) till Rp 1¼ (DN 32) och motoreffekt från 0,12
till 0,25 kW.
Välj en TPE-pump om :
• reglerad drift krävs, till exempel för att flödet varierar
Mer information om TP serie 100 med gänganslutning
finns på sidan 24.
• konstant tryck krävs
TP serie 200 med flänsanslutning
Elektroniskt varvtalsreglerad anpassning av prestanda
efter uttag erbjuder uppenbara fördelar:
DN 32 till DN 100 och motorstorlek 0,12 till 2,2 kW.
Mer information om TP serie 200 med flänsanslutning
finns på sidan 24.
TP serie 300 med flänsanslutning
DN 32 till DN 150 och motoreffekt från 0,25 till 30 kW.
• kommunikation med pumpen krävs
• energibesparing
• bättre komfort
• styrning och övervakning av pumpens prestanda
TPE serie 2000
Grundfos erbjuder nedanstående versioner av TP serie
400:
Liksom TPE-pumparna ovan har TPE(D)-pumparna i serie
2000 motorer med inbyggd frekvensomformare, men
TPE(D)-pumparna har dessutom en inbyggd differenstryckgivare. TPE-pumparna i serie 2000 är konstuerade
för att kontinuerligt anpassa trycket efter flödet. TPE
serie 2000 är en erkänd förinställd lösning för snabb och
enkel installation.
• Version 10 bar med DN 100 till DN 250 fläns och
motorer från 30 till 90 kW.
Mer information om TPE-pumparna i serie 2000 finns i
datahäftet för serie 2000.
Mer information om TP serie 300 med flänsanslutning
finns på sidan 26.
TP serie 400 med flänsanslutning
• Version 25 bar med DN 65 till DN 400 fläns och
motorer från 4 till 630 kW.
Mer information om TP serie 400 finns på sidan 28.
4
Varför välja en TPE-pump?
Produktdata
TP(D), TPE(D)
Typnyckel
Exempel
Pumpmodell
Varvtalsreglerad motor
Dubbelpump
Nominell diameter för in- och utloppsfläns (DN)
Max. tryck [dmvp]
Motorns poltal
Kod för pumputförande:
A
= Grundversion
I
= PN 6 fläns
X
= Specialversion
Kod för röranslutning:
F
= DIN-fläns
O
= Gänganslutning
TP
E
D
65
-120
/2
-A
-F
-A
-AUUE
Materialkod:
A
= Grundversion
Z
= TP serie 100 (gänga) och TP serie 200: Pumphus, pumphjul och toppstycke av brons
B
= TP serie 300: Pumphjul av brons
Kod för axeltätning
(inkl. övriga plast- och gummikomponenter i pumpen, exkl. spaltring)
Kod för axeltätning
Exempel
B
B
U
E
Grundfos kod för axeltätning
A
= O-ringstätning med fast medbringare
B
= Bälgtätning
D
= Balanserad O-ringstätning
G
= Bälgtätning med reducerad tätningsyta
R
= O-ringstätning med reducerad tätningsyta
Material i roterande tätningsring
A
= Antimonimpregnerat kol
B
= Syntethartsimpregnerat kol
Q
= Kiselkarbid
U
= Volframkarbid
Material i stationär tätningsring
B
= Syntethartsimpregnerat kol
Q
= Kiselkarbid
U
= Volframkarbid
Material i sekundärtätning
E
= EPDM
P
= NBR gummi
V
= FKM
5
6
60
50
40
30
20
600
500
400
300
200
8
6
5
4
3
2
80
60
50
40
30
20
25-50 R
25-90 R
32-120
32-150
32-180
32-230
40-230
2
3
1
4
32-320
32-380
32-460
32-580
5
6
32-50 R
40-50
2
8
32
-6
0
40-90
40
3
10
40-180
40-190
32-200
32-250
4
15
5
6
20
50-120
50-180
50-60
40-60
-12
0
40
40580
50-440
50-570
65
-5
50
6566
0
65-9
30
80
-57
0
80520
80-700
65-720
65
8
30
-6
0
80-120
10
20
30
80 100
100-120
40 50 60
65-120
65-180
5
65-4
65-460
-47 0-430
10
0
80-400
5
050-290
36 65-3
400
40
80-250
360
80-330
40-30
0
65260 80-240
10
40-2
05040
24
24 0 6
0
5-2
8
0
-210
10
30
020
65
50-190
0
- 19
10
0
016
80-180
0
50-160
80-140
50-710
50-830
50-900
OBS: Det skuggade området visar kapacitetsområdet för TPE(D)-pumpar
1
40-270
2-pole, 50 Hz
TP(D), TPE(D)
R
90
32-
TM02 7550 1004Kapacitetsöversikt, 2-polig
10
100
15
80
800
p
H
[kPa] [m]
10
0
200
40 50 60 70
150
10
025
0
10
-57
300 400
0
Q [l/s]
Q [m³/h]
12
5
-6
10
50
039
0
10
036
0
-48
0
10
03
10
0
125-730
125-810
Produktdata
TP(D), TPE(D)
2-polig
Kapacitetsöversikt, 2-polig
40
30
20
400
300
200
8
6
5
4
3
2
1
80
60
50
40
30
20
10
2
3
1
4
6
2
8
50-60
3
4
15
50-30
100-30
10
40-30
40-60
5 6
20
65-30
50-90
8
30
80-90
80-110
10
011
0
0
100-90
12
5-2
1
0
30
15
0
-16
0
150
-20
40 50 60
150 200
12
5-1
30
12
511
0
125160
-20
0
80 100
20
100-60
40 50 60
80-60
80-70
80-30
65-60
6590
65
-11
0
013
100
200430
150
-37
0
0
80 100
300 400
200-260
1000
Q [l/s]
Q [m³/h]
600
250-280
0
150-3
10
20
039
200-300
150
-25
0
150
-22
0
0
13
0-
OBS: Det skuggade området visar kapacitetsområdet för TPE(D)-pumpar
1
32-30
40-90
50-130
50
-11
0
40-100
130
10
70
70
010
32-40
32-60
32-80
40-
-15
0
100-1
40
15
32-100
32-120
80
80-170
802
100
-33
0
125-360
0
TM02 7551 1004Kapacitetsöversikt, 4-polig
10
65-150
5065-130
160
65-170
65-240
80-270
100-370
125-320
125-250
100-250
100-410
31
025
50-190
50-230
80-340
125-420
90
-3
100
40-160
4-pole, 50 Hz
TP(D), TPE(D)
0
25
15
H
[m]
p
[kPa]
Produktdata
TP(D), TPE(D)
4-polig
Kapacitetsöversikt, 4-polig
7
8
3
4
5
6
8
12
15
20
20
TP(D)
6
7
8
6-pole, 50 Hz
TM02 8768 0904Kapacitetsöversikt, 6-polig
30
40
50
60
70
80
90
100
200
p
H
[kPa] [m]
30
9
10
125-60/6
125-70/6
150-90/6
125-90/6
125-110/6
125-140/6
125-170/6
40
50
60
20
80
100
30
150-60/6
150-110/6
40
150
150-70/6
50
250
Q [l/s]
Q [m³/h]
200
Produktdata
TP(D)
6-polig
Kapacitetsöversikt, 6-polig
30
40
50
60
70
80
90
100
150
200
10
TP
3
4
15
5
20
6
7
80-730
80-800
65-950
65-1000
80-1160
65-1380
65-1670
25 bar, 2-pole, 50 Hz
TM02 6868 1803Kapacitetsöversikt, 2-polig, 25 bar
300
400
500
600
700
800
900
1000
2000
p
H
[kPa] [m]
8 9 10
30
40
50
20
60 70 80
80-1030
80-113
0
-9
00
20
30
100
80
80
-10
150
50
100-620
40
0118
0
300
125-580
125-720
125-750
125-1060
1251160
125-1310
125-1500
125-1670
60 70 80
200
100-960
10
100-820
100-700
100-10
50
80
-14
00
100
80
-140
-15
0
50
100-1530
100-1680
100
400
Q [l/s]
Q [m³/h]
500 600 700
Produktdata
TP
2-polig, 25 bar
Kapacitetsöversikt, 2-polig, 25 bar
9
10
4
15
5
6
20
8
30
10
40 50 60
20
30
80 100
40 50 60
150 200
-19
0
80 100
300 400
0
23
00
20
21
020
3
10
20
0
200
400-670
400-470
300 400
5000
Q [l/s]
Q [m³/h]
3000
600 800
1500 2000
300-590
300-670
600 8001000
1000
150-240
200-270
-320
250
TM02 6869 1304Kapacitetsöversikt, 4-polig, 25 bar
10
0
-20
125
0
6
0- 2
10
15
017
0
15
0
0
27
015
0
23
0-
-21
0
80
0-2
20
100
12
5-
15
100-190
1 50
70
-3
0
80-160
5
12
0
250-270
0
37
15
90
-3
80
38
0-
100-220
20
125
-24
0
50
-4
80-210
80-300
2
0-4
20
20
0
51
0-
125
-31
0
025
-27
0
0
-49
250
125
-28
0
540
10
0
0
-3
20
30
-5
-3
50
25
066
0
300-750
400
-76
0
0-7
20
40
0
10
-54
0-5
40
200
80
-2
60
15
0
43
015
15
0
0
20
65-250
20
-43
0
560
20
100
-3
12
5
0
15
100-380
100-420
15
065
0
200
-
200-620
250
65-370
65-440
125-480
125-580
125-640
0
-60
250
30
40
50
60
70
TP
25 bar, 4-pole, 50 Hz
0
40
300
400
500
600
700
p
H
[kPa] [m]
Produktdata
TP
4-polig, 25 bar
Kapacitetsöversikt, 4-polig, 25 bar
Produktdata
TP(D), TPE(D)
2-polig
Produktserie, 2-polig
P2
[kW]
0,12
0,25
0.12
0,25
0,18
0,37
0,37
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
3,0
4,0
5,5
0,12
0,25
0,25
0,37
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
3,0
4,0
5,5
7,5
0,37
0,75
0,75
1,1
1,5
2,2
3,0
4,0
5,5
7.5
11,0
15,0
18,5
22,0
0,55
1,1
1,5
2,2
3,0
4,0
5,5
7,5
11,0
15,0
18,5
22,0
30,0
P2
[kW]
0,12
0,25
0,25
0,37
0,55
0,75
1,1
1,5
0,25
0,55
0,75
0,55
1,1
1,5
3 x 380-415 V
P2
[kW]
0,12
0,25
0,12
0,25
0,25
0,25
0,37
0,55
0,75
Varvtalsreglerad
motor
Spänning [V]
1 x 220-240 V
Spänning [V]
3 x 380-415 ∆V/
660-690 YV
Brons
Brons(2
Gjutjärn
EN-GJL-250
PN 16
PN 10
PN 6
GQQE
BQQE
BAQE
RUUE(1
AUUE
BUBE
TP serie 400
TP serie 300
TP serie 200
Pumphjul
3 x 220-240 ∆V/
380-415 YV
TP 25-50/2 R
TP 25-90/2 R
TP 32-50 /2 R
TP 32-90/2 R
TP(D) 32-60/2
TP(D) 32-120/2
TP(D) 32-150/2
TP(D) 32-180/2
TP(D) 32-230/2
TP(D) 32-200/2
TP(D) 32-250/2
TP(D) 32-320/2
TP(D) 32-380/2
TP(D) 32-460/2
TP(D) 32-580/2
TP 40-50/2
TP(D) 40-60/2
TP 40-90/2
TP(D) 40-120/2
TP 40-180/2
TP(D) 40-190/2
TP(D) 40-230/2
TP(D) 40-270/2
TP(D) 40-240/2
TP(D) 40-300/2
TP(D) 40-360/2
TP(D) 40-470/2
TP(D) 40-580/2
TP(D) 50-60/2
TP(D) 50-120/2
TP(D) 50-180/2
TP(D) 50-160/2
TP(D) 50-190/2
TP(D) 50-240/2
TP(D) 50-290/2
TP(D) 50-360/2
TP(D) 50-430/2
TP(D) 50-440/2
TP(D) 50-570/2
TP(D) 50-710/2
TP(D) 50-830/2
TP(D) 50-900/2
TP(D) 65-60/2
TP(D) 65-120/2
TP(D) 65-180/2
TP(D) 65-190/2
TP(D) 65-230/2
TP(D) 65-260/2
TP(D) 65-340/2
TP(D) 65-410/2
TP(D) 65-460/2
TP(D) 65-550/2
TP(D) 65-660/2
TP(D) 65-720/2
TP(D) 65-930/2
TP serie 100 (gänga)
Pumptyp
Finns som TPE-pump
Pumphus
Standardmotor
1 x 220-230 ∆V/
240 YV
Material
Gjutjärn
Tryckklass
Rostfritt stål
Axeltätning
P2
[kW]
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,55
0,75
1,1
P2
[kW]
1,5
2,2
3,0
4,0
5,5
2,2
3,0
4,0
5,5
0,37
0,37
0,37
0,37
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
3,0
4,0
5,5
7,5
2,2
3,0
4,0
5,5
7,5
0,37
0,75
0,75
1,1
1,5
2,2
3,0
4,0
5,5
7,5
11,0
15,0
18,5
22,0
2,2
3,0
4,0
5,5
7,5
11,0
15,0
18,5
22,0
0,55
1,1
2,2
3,0
4,0
5,5
7,5
11,0
15.0
18,5
22,0
30,0
1,5
2,2
3,0
4,0
5,5
7,5
11,0
15,0
18,5
22,0
11
Produktdata
TP(D), TPE(D)
2-polig
12
(1
Bronsversioner kan erhållas med RUUE-axeltätning på begäran.
(2
Bronsversioner finns endast som enkelpumpar.
1 x 220-240 V
3 x 380-415 V
Spänning [V]
3 x 380-415 ∆V/
660-690 YV
Brons
Brons(2
Gjutjärn
EN-GJL-250
PN 16
PN 10
Pumphjul
Varvtalsreglerad
motor
Spänning [V]
3 x 220-240 ∆V/
380-415 YV
TP(D) 80-120/2
TP(D) 80-140/2
TP(D) 80-180/2
TP(D) 80-210/2
TP(D) 80-240/2
TP(D) 80-250/2
TP(D) 80-330/2
TP(D) 80-400/2
TP(D) 80-520/2
TP(D) 80-570/2
TP(D) 80-700/2
TP(D) 100-120/2
TP(D) 100-160/2
TP(D) 100-200/2
TP(D) 100-240/2
TP(D) 100-250/2
TP(D) 100-310/2
TP(D) 100-360/2
TP(D) 100-390/2
TP(D) 100-480/2
TP 100-650/2
TP 125-570/2
TP 125-730/2
TP 125-810/2
PN 6
GQQE
BQQE
BAQE
RUUE(1
AUUE
BUBE
TP serie 400
TP serie 300
TP serie 200
TP serie 100 (gänga)
Pumptyp
Finns som TPE-pump
Pumphus
Standardmotor
1 x 220-230 ∆V/
240 YV
Material
Gjutjärn
Tryckklass
Rostfritt stål
Axeltätning
P2
[kW]
1,1
P2
[kW]
1,5
2,2
3,0
4,0
5,5
7,5
11,0
15,0
18,5
22,0
30,0
2,2
4,0
5,5
7,5
11,0
15,0
18,5
22,0
30,0
P2
[kW]
P2
[kW]
P2
[kW]
1,5
2,2
3,0
4,0
5,5
7,5
11,0
15,0
18,5
22,0
2,2
3,0
4,0
5,5
7,5
11,0
15,0
18,5
22,0
30,0
2,2
4,0
5,5
7,5
11,0
15,0
18,5
22,0
30,0
37,0
55,0
75,0
90,0
2,2
4,0
5.,
7,5
11,0
15,0
18,5
22,0
Produktdata
TP(D), TPE(D)
4-polig
Produktserie, 4-polig
Varvtalsreglerad motor
Spänning [V]
Spänning [V]
1 x 220-240 V
3 x 380-415 V
3 x 380-415 ∆V/
660-690 YV
Standardmotor
1 x 220-230 ∆V/
240 YV
Brons
Brons(2
Gjutjärn
EN-GJL-250
PN 16
PN 10
PN 6
GQQE
BQQE
BAQE
RUUE(1
AUUE
BUBE
TP serie 400
TP serie 300
TP serie 200
Finns som TPE-pump
Pumptyp
Pumphjul
3 x 220-240 ∆V/
380-415 YV
Material
Pumphus
Gjutjärn
Tryckklass
Rostfritt stål
Axeltätning
P2
P2
P2 [
[kW] [kW] kW]
P2
[kW]
P2
[kW]
TP(D) 32-30/4
0,12
0,12
0,37
TP(D) 32-40/4
0,18
0,25
0,37
TP(D) 32-60/4
0,18
0,25
0,37
TP(D) 32-80/4
0,25
0,37
TP(D) 32-100/4
0,37
0,37
TP(D) 32-120/4
0,55
0,55
0,12
0,37
TP(D) 40-30/4
0,12
TP 40-60/4
0,25
0,25
0,37
TP(D) 40-90/4
0,18
0,25
0,37
TP(D) 40-100/4
0,55
0,55
TP(D) 40-130/4
0,75
0,75
TP(D) 40-160/4
1,1
1,1
TP(D) 50-30/4
0,18
0,25
0,37
TP(D) 50-60/4
0,37
0,37
0,37
TP(D) 50-90/4
0,55
0,55
TP(D) 50-110/4
0,75
0,75
TP(D) 50-130/4
1,1
1,1
TP(D) 50-160/4
1,5
1,5
TP(D) 50-190/4
2,2
2,2
2,2
TP(D) 50-230/4
3,0
3,0
3,0
TP(D) 65-30/4
0,25
0,25
0,37
TP(D) 65-60/4
0,55
0,55
0,55
TP(D) 65-90/4
0,75
0,75
TP(D) 65-110/4
1,1
1,1
TP(D) 65-130/4
1,5
1,5
TP(D) 65-150/4
2,2
2,2
2,2
TP(D) 65-170/4
3,0
3,0
3,0
4,0
4,0
TP(D) 65-240/4
4,0
TP(D) 80-30/4
0,37
0,37
0,37
TP(D) 80-60/4
0,75
0,75
0,75
TP(D) 80-70/4
1,1
1,1
TP(D) 80-90/4
1,5
1,5
TP(D) 80-110/4
2,2
2,2
2,2
TP(D) 80-150/4
3,0
3,0
3,0
TP(D) 80-170/4
4,0
4,0
4,0
TP(D) 80-240/4
5,5
5,5
5,5
TP(D) 80-270/4
7,5
7,5
7,5
TP(D) 80-340/4
11,0
11,0
11,0
TP(D) 100-30/4
0,55
0,55
TP(D) 100-60/4
1,1
1,1
1,1
1,5
1,5
TP(D) 100-70/4
0,55
TP(D) 100-90/4
2,2
2,2
2,2
TP(D) 100-110/4
3,0
3,0
3,0
TP(D) 100-130/4
4,0
4,0
4,0
TP(D) 100-170/4
5,5
5,5
5,5
TP(D) 100-200/4
7,5
7,5
7,5
TP(D) 100-250/4
11,0
11,0
11,0
TP(D) 100-330/4
15,0
15,0
15,0
TP(D) 100-370/4
18,5
18,5
18,5
TP(D) 100-410/4
22,0
22,0
22,0
TP(D) 125-110/4
4,0
4,0
4,0
13
Produktdata
TP(D), TPE(D)
4-polig
14
P2
P2
P2 [
[kW] [kW] kW]
3 x 380-415 V
Spänning [V]
1 x 220-240 V
Varvtalsreglerad motor
Spänning [V]
3 x 380-415 ∆V/
660-690 YV
Standardmotor
1 x 220-230 ∆V/
240 YV
Brons
Brons(2
Gjutjärn
EN-GJL-250
PN 16
PN 10
PN 6
GQQE
BQQE
BAQE
RUUE(1
AUUE
BUBE
TP serie 400
TP serie 300
TP serie 200
Finns som TPE-pump
Pumptyp
Pumphjul
3 x 220-240 ∆V/
380-415 YV
Material
Pumphus
Gjutjärn
Tryckklass
Rostfritt stål
Axeltätning
P2
[kW]
P2
[kW]
TP(D) 125-130/4
5,5
5,5
TP(D) 125-160/4
7,5
7,5
7,5
TP(D) 125-210/4
11,0
11,0
11,0
TP(D) 125-250/4
15,0
15,0
15,0
TP(D) 125-320/4
18,5
18,5
18,5
TP(D) 125-360/4
22,0
22,0
22,0
TP(D) 125-420/4
30,0
30,0
TP(D) 150-130/4
7,5
7,5
7,5
TP(D) 150-160/4
11,0
11,0
11,0
TP(D) 150-200/4
15,0
15,0
15,0
TP(D) 150-220/4
18,5
18,5
18,5
TP(D) 150-250/4
22,0
22,0
22,0
TP 150-310/4
30,0
30,0
TP 150-370/4
37,0
TP 200-260/4
30,0
TP 200-300/4
37,0
TP 200-390/4
45,0
TP 200-430/4
55,0
TP 250-280/4
45,0
TP 250-310/4
55,0
TP 250-390/4
75,0
(1
Bronsversioner med RUUE-axeltätning kan erhållas på begäran.
(2
Bronsversioner finns endast som enkelpumpar.
5,5
Produktdata
TP(D)
6-polig
Produktserie, 6-polig
Material
Pumphus
Standardmotor
Pumphjul
Brons
Gjutjärn
Rostfritt stål
Brons(2
Gjutjärn
EN-GJL-250
PN 16
PN 10
PN 6
GQQE
BQQE
BAQE
RUUE(1
AUUE
BUBE
TP serie 400
TP serie 300
TP serie 200
Pumptyp
Spänning [V]
3 x 380-415 ∆V/
660-690 YV
Tryckklass
3 x 220-240 ∆V/
380-415 YV
Axeltätning
P2
[kW]
P2
[kW]
TP(D) 125-60/6
1,5
TP(D) 125-70/6
2,2
2,2
TP(D) 125-90/6
3,0
3,0
TP(D) 125-110/6
4,0
4,0
TP(D) 125-140/6
5,5
5,5
TP(D) 125-170/6
7,5
7,5
TP(D) 150-60/6
2,2
2,2
TP(D) 150-70/6
3,0
3,0
TP(D) 150-90/6
4,0
4,0
TP(D) 150-110/6
5,5
5,5
(1
Bronsversioner med RUUE-axeltätning kan erhållas på begäran.
(2
Bronsversioner finns endast som enkelpumpar.
15
Produktdata
TP
2-polig, 25 bar
Produktserie, 2-polig, 25 bar
Tryckklass
Material
TP 65-950/2
TP 65-1000/2
TP 65-1380/2
TP 65-1670/2
TP 80-730/2
TP 80-800/2
TP 80-900/2
TP 80-1020/2
TP 80-1160/2
TP 80-1030/2
TP 80-1130/2
TP 80-1400/2
TP 80-1550/2
TP 100-620/2
TP 100-700/2
TP 100-820/2
TP 100-960/2
TP 100-1050/2
TP 100-1180/2
TP 100-1400/2
TP 100-1530/2
TP 100-1680/2
TP 125-580/2
TP 125-720/2
TP 125-750/2
TP 125-1060/2
TP 125-1160/2
TP 125-1310/2
TP 125-1500/2
TP 125-1670/2
16
Standardmotor
Spänning [V]
3 x 380-415 ∆V/660-690 YV
Pumphjul
Segjärn
EN- GJS-400-15
PN 25
DBUE
Pumptyp
Segjärn
EN-GJS-400-18
Pumphus
Brons
Axeltätning
P2 [kW]
37,0
45,0
5,.0
75,0
30,0
37,0
45,0
55,0
75,0
45,0
55,0
75,0
90,0
37,0
45,0
55,0
75,0
75,0
90,0
110,0
132,0
160,0
55,0
75,0
90,0
110,0
132,0
160,0
200,0
250,0
Produktdata
TP
4-polig, 25 bar
Produktserie, 4-polig, 25 bar
TP 65-250/4
TP 65-370/4
TP 65-440/4
TP 80-160/4
TP 80-210/4
TP 80-260/4
TP 80-300/4
TP 80-390/4
TP 100-190/4
TP 100-220/4
TP 100-260/4
TP 100-270/4
TP 100-320/4
TP 100-380/4
TP 100-420/4
TP 125-150/4
TP 125-200/4
TP 125-240/4
TP 125-280/4
TP 125-310/4
TP 125-370/4
TP 125-430/4
TP 125-480/4
TP 125-580/4
TP 125-640/4
TP 150-170/4
TP 150-210/4
TP 150-230/4
TP 150-240/4
TP 150-270/4
TP 150-320/4
TP 150-350/4
TP 150-430/4
TP 150-530/4
TP 150-650/4
TP 200-190/4
TP 200-210/4
TP 200-230/4
TP 200-270/4
TP 200-280/4
TP 200-380/4
TP 200-420/4
TP 200-450/4
TP 200-510/4
TP 200-560/4
TP 200-620/4
TP 250-270/4
TP 250-320/4
TP 250-370/4
TP 250-490/4
TP 250-540/4
TP 250-600/4
TP 250-660/4
TP 300-590/4
TP 300-670/4
TP 300-750/4
TP 400-470/4
TP 400-510/4
TP 400-540/4
PN 25
DBUE
Pumptyp
Segjärn
EN-GJS-400-18
Pumphus
Material
Pumphjul
Standardmotor
Spänning [V]
3 x 380-415 ∆V/660-690 YV
Brons
Tryckklass
Segjärn
EN- GJS-400-15
Axeltätning
P2 [kW]
5,5
7,5
11,0
4,0
5,5
7,5
7,5
11,0
5,5
7,5
11,0
11,0
15,0
18,5
22,0
7,5
11,0
15,0
15,0
18,5
22,0
30,0
37,0
45,0
55,0
11,0
15,0
18,5
18,5
22,0
30,0
37,0
45,0
55,0
75,0
15,0
18,5
22,0
30,0
37,0
45,0
55,0
55,0
75,0
90,0
110,0
45,0
55,0
75,0
90,0
110,0
132,0
160,0
200,0
250,0
315,0
315,0
355.0
400.0
17
Produktdata
TP
4-polig, 25 bar
TP 400-670/4
TP 400-720/4
TP 400-760/4
18
PN 25
DBUE
Pumptyp
Segjärn
EN-GJS-400-18
Pumphus
Material
Pumphjul
Standardmotor
Spänning [V]
3 x 380-415 ∆V/660-690 YV
Brons
Tryckklass
Segjärn
EN- GJS-400-15
Axeltätning
P2 [kW]
500,0
560,0
630,0
Produktdata
TP(D), TPE(D)
Driftsförutsättningar - tryck
Lägsta inloppstryck
c
Ps
tm
(°C)
Hv
(m)
150
Om dessa värden inte kan uppnås, beräknas lägsta inloppstryck enligt formeln nedan.
140
130
Beräkna lägsta inloppstryck för att undvika tryckfall som
kan orsaka kavitation.
NPSH
OBS: Beräkningen av lägsta inloppstryck skall baseras på
största förekommande flöde.
20
110
15
100
12
10
80
NPSHR =
3,0
60
2,0
50
Lägsta inloppstryck i bar.
30
Relativt pumpinloppstryck (Net Positive
Suction Head) i meter vattenpelare.
Avläses på NPSH-kurvan vid det största flöde
den enskilda pumpen kommer att ge).
Hs
=
Säkerhetsmarginal om minst 0,5 meter
vattenpelare.
OBS: En säkerhetsmarinal om 0,5 meter
vattenpelare förhindrar tryckfall.
r
=
Den pumpade vätskans densitet i kg/m3.
g
=
Jordaccelerationen i m/s2.
För uppskattningsberäkningar används
värdet 9,81 m/s2.
c
=
Den pumpade vätskans flödeshastighet vid
manometern. Anges i [m/s].
pb
=
Barometertryck i bar.
(Sätt barometertrycket till 0,97 bar)
OBS: Trycket är sällan så högt som 1 bar.
Detta värde gäller vid havsytan.
Pd
=
Ångtryck i [Pa].
6,0
5,0
70
40
=
8,0
4,0
2
1
p ≥ ⎛ ( NPSH + H ) × ρ × g – ⎛ --- × ρ × c ⎞ – p + p ⎞ × 0,00001
s ⎝
R
S
⎝2
⎠
b
d⎠
Ps
25
120
90
Lägsta inloppstryck (Ps) i bar beräknas enligt nedanstående formel:
45
40
35
30
20
10
0
Fig. 1
1,5
1,0
0,8
0,6
0,4
0,3
0,2
0,1
TM02 8491 0204 - TM00 3037 0798
För att säkerställa optimal, störningsfri drift rekommenderar Grundfos de värden för lägsta inloppstryck som
anges på sidorna 150-153.
Lägsta inloppstryck
19
Produktdata
TP(D), TPE(D)
Omgivningstemperatur
Systemtryck
Tryck
Provtryck
[bar]
[MPa]
[bar]
[MPa]
PN 6
6
0,6
10
1,0
PN 6 / PN 10
10
1,0
16
1,6
PN 16
16
1,6
24
2,4
PN 25
25
2,5
38
3,8
Ljudtrycksnivå
Enfas:
Trefas:
Max. 70 dB(A)
Se tabellen nedan.
Max. ljudtrycksnivå [dB(A)] - ISO 3743
Motor
[kW]
0,12
Trefasmotorer
2-polig
4-polig
-
-
6-polig
Max. 60°C
MGE-motorer
Övriga motorstorlekar: Max. 40°C.
OBS:
Grundfos standardmotorer kallas MG-motorer.
Grundfos standardmotorer med inbyggd frekvensomformare kallas MGE-motorer.
Om omgivningstemperaturen överskrider 60°C
(MG EFF1-motorer) eller 40°C (övriga motorer) eller om
motorn är installerad på mer än 1000 meters höjd över
havet, måste motorns uteffekt (P2) reduceras eftersom
luftens kylande inverkan är mindre. I sådana fall kan
man behöva använda en överdimensionerad motor med
högre uteffekt.
0,18
-
-
0,25
56
41
0,37
56
45
0,55
57
42
P2
[%]
0,75
56
42
100
1,1
59
50
1,5
58
50
51
2,2
60
52
56
3,0
59
52
57
4.0
63
54
57
60
5,5
63
58
57
50
7,5
68
58
58
11,0
65
60
15,0
65
60
18,5
66
61
90
80
70
20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
t [˚C]
1000 2250 3500
m
Fig. 2
Förhållandet mellan motorns uteffekt (P2) och
omgivningstemperatur
22,0
68
61
30,0
69
62
37,0
69
65
45,0
72
65
Nyckel till kurvor över motoreffekt och omgivningstemperatur
Typ av linje
Beskrivning
Prickad linje
MG EFF1-motorer
(2- och 4-polig från 1,1 till 90 kW)
Heldragen linje
MGE-motorer
Övriga motorstorlekar
55,0
74
65
75,0
76
69
90,0
76
69
110,0
78
70
132,0
78
70
160,0
78
70
200,0
78
70
250,0
82
73
315,0
73
355,0
75
400,0
75
500,0
75
560,0
78
630,0
78
OBS: De gråtonade områdena markerar icke tillgängliga pumpar.
20
MG-motorer (EFF 1):
TM02 8495 0204
System- och provtryck
Produktdata
TP(D), TPE(D)
Pumpade vätskor
Vätsketemperatur
Pumparna kan användas till ren, tunn, icke-explosiv
vätska, som inte innehåller fasta partiklar eller fibrer
som kan skada pumparna mekaniskt eller kemiskt.
Se "Lista över pumpade vätskor" på sidan 22.
Vätsketemperatur
Exempel på vätskor:
• cirkulationsvatten i vattensystem för uppvärmning
(vattnet bör uppfylla kraven i allmänhet accepterade
vattenkvalitetsnormer för vattensystem,
t ex den tyska VDI 2035)
• kylvätskor
Observera att axeltätningar, vilka används nära den
maximala temperaturen, kräver regelbunden kontroll
och ev. utbyte.
Pumptyp
TP serie 100 (gänga)
TP 40-50/2, TP 40-90/2
TP serie 200
• tappvarmvatten
• industrivätskor
TP serie 300
• avhärdat vatten
Om glykol eller något annat frysskyddsmedel tillsätts
den pumpade vätskan, skall pumpen förses med axeltätning av typ RUUE eller GQQE.
Pumpning av vätskor, vilkas densitet eller kinematiska
viskositet är högre än vattens, orsakar:
• väsentlig tryckminskning
• försämrad hydraulisk prestanda
–25°C till 150°C.
TP serie 400,
Verison 10 bar
TP serie 400,
Verison 25 bar
Axeltätning
Temperatur
BUBE
0°C till 110°C
BQQE
0°C till 90°C
GQQE
–25°C till 90°C
BUBE
0°C till 140°C
AUUE
0°C till 90°C
RUUE
–25°C till 90°C
BAQE
0°C till 140°C
BQQE
0°C till 90°C
GQQE
–25°C till 90°C
BAQE
0°C till 120°C
BQQE
0°C till 90°C
GQQE
–25°C till 90°C
DBUE
0°C till 150°C
Från 120 till 150°C, max. driftstryck ≤ 20 bar.
Beroende på gjutjärnsversionen och pumptillämpningen kan högsta tillåtna vätsketemperatur vara
begränsad av lokala bestämmelser eller enligt lag.
• ökad effektförbrukning
Pumpen skall därför i sådana fall förses med starkare
motor. Kontakta Grundfos om du är osäker.
De O-ringar av EPDM-typ som är monterade som standard är i första hand avsedda för vatten.
Om vattnet innehåller mineralolja eller kemikaler eller
om andra vätskor än vatten skall pumpas, skall valet av
O-ringar anpassas därefter.
21
Produktdata
TP(D), TPE(D)
Lista över pumpade vätskor
Anmärkningar
Grundfos TP- och TPD-pumpar är konstruerade för applikationer i cirkulationssystem med konstant flöde. TPEoch TPED-pumparna är konstruerade för applikationer i
system med variabelt flöde.
Tack vare pumparnas konstuktion kan de, till skillnad
från våtlöpande cirkulationspumpar, användas inom ett
brett vätsketemperaturområde.
Nedan finns en förteckning över typiska vätskor.
Andra pumpversioner kan i vissa fall användas, men de
som anges i förteckningen är att anse som det bästa
alternativet.
A
Kan innehålla tillsatser eller föroreningar som kan orsaka
axeltätningsproblem.
B
Densitet och/eller viskositet skiljer sig från vattens.
Ta hänsyn till detta vid beräkning av motorns och pumpens
prestanda.
C
Vätskan måste vara syrefri (anaerob).
D
Risk för kristallisering eller utfällning i axeltätningen.
E
Ej vattenlöslig.
F
Axeltätningens gummidelar måste ersättas med FKMgummi.
G
Pumphus och pumphjul i brons krävs.
H
Risk för isbildning i reservpumpen.
(gäller endast TP(E) dubbelpumpar i serie 200).
Tabellen är endast avsedd som en generell vägledning
och kan inte ersätta utprovning av pumpar och pumpade vätskor under verkliga driftsförhållanden. Kontakta
Grundfos om du är osäker.
Förteckningen skall användas med viss försiktighet,
eftersom faktorer som:
• den pumpade vätskans koncentration,
• vätskans temperatur eller
• tryck
kan påverka den tilltänkta pumpens kemiska resistens.
Axeltätning
Pumpade vätskor
Anmärkningar
Ytterligare information
TP serie 100
TP serie 200
TP serie 300
BQQE
AUUE
BQQE
TP serie 400
PN 10
TP serie 400
PN 25
BAQE
DBUE
Vatten
<90°C
>90°C
BUBE
BUBE
BAQE1)
BBQE3)
Pannmatarvatten
<120°C
BUBE
BUBE
BAQE
BAQE
DBUE
Hetvatten för fjärrvärme
<120°C
BUBE
BUBE
BAQE
BAQE
DBUE
<90°C
BQQE
AUUE
BQQE
>90°C
BUBE
BUBE
BAQE
BAQE
DBUE
<90°C
BQQE
AUUE
BQQE
>90°C
BUBE
BUBE
BAQE
BAQE
DBUE
Grundvatten
Kondensat
Avhärdat vatten
C
Bräckt vatten
G
pH>6,5, 40°C, 1000 ppm Cl-
BUBE
BQQE
BUBE
AUUE
BQQE
BQQE
DBUE
Etylenglykol
B, D, H
50°C, 50%
BQQE
GQQE
AUUE
RUUE
BAQE 2)
BQQE
GQQE
GQQE
DQQE3)
Glycerin (glycerol)
B, D, H
50°C, 50%
BQQE
GQQE
AUUE
RUUE
BQQE
GQQE
GQQE
DQQE3)
Kaliumacetat
B, D, C, H
50°C, 50%
BQQE
GQQE
AUUE
RUUE
BQQE
GQQE
GQQE
DQQE3)
Kaliumformiat
B, D, C, H
50°C, 50%
BQQE
GQQE
AUUE
RUUE
BQQE
GQQE
GQQE
DQQE3)
Propylenglykol
B, D, H
BQQE
GQQE
AUUE
RUUE
BAQE 2)
BQQE
GQQE
GQQE
DQQE3)
Natriumklorid
B, D, C, H
BQQE
GQQE
AUUE
RUUE
BQQE
GQQE
GQQE
DQQE3)
BUBE
BQQE
BUBE
AUUE
BAQE
BQQE
BAQE
DBUE
Köldbärare
5°C, 30%
Syntetoljor
Silikonolja
22
B, E
Produktdata
TP(D), TPE(D)
Axeltätning
Pumpade vätskor
Anmärkningar
Ytterligare information
TP serie 100
TP serie 200
TP serie 300
TP serie 400
PN 10
TP serie 400
PN 25
BUBV3)
BQQV3)
BUBV3)
AUUV3)
BAQV3)
BQQV3)
BAQV3)
DBUV3)
BUBV3)
BQQV3)
BUBV3)
AUUV3)
BAQV3)
BQQV3)
BAQV3)
DBUV3)
Vegetabiliska oljor
Majsolja
B, F, E
Olivolja
B, F, E
Jordnötsolja
B, F, E
BUBV3)
BQQV3)
BUBV3)
AUUV3)
BAQV3)
BQQV3)
BAQV3)
DBUV3)
D, B, F, E
BUBV3)
BQQV3)
BUBV3)
AUUV3)
BAQV3)
BQQV3)
BAQV3)
DBUV3)
B, F, E
BUBV3)
3)
BUBV3)
3)
BAQV3)
3)
BAQV3)
DBUV3)
Rapsolja
Sojaolja
<80°C
BQQV
AUUV
BQQV
Tvättvätskor
Tvål (salter av fettsyror)
A, E, (F)
<80°C
BQQE
(BQQV)3)
AUUE
(AUUV) 3)
BQQE
(BQQV)3)
GQQE
DQQE3)
Alkalisk avfettning
A, E, (F)
<80°C
BQQE
(BQQV)3)
AUUE
(AUUV) 3)
BQQE
(BQQV)3)
GQQE
DQQE3)
<40°C, <2%
BUBE
BQQE
BUBE
AUUE
BQQE
BQQV3)
DQQE3)
Oxidationsmedel
Väteperoxid
Salter
A
<20°C, <15%
BQQE
AUUE
BQQE
GQQE
DQQE3)
A, B
<20°C, <30%
BQQE
AUUE
BQQE
GQQE
DQQE3)
Kaliumbikarbonat
A
<20°C, <20%
BQQE
AUUE
BQQE
GQQE
DQQE3)
Kaliumkarbonat
A
<20°C, <20%
BQQE
AUUE
BQQE
GQQE
DQQE3)
Kaliumpermanganat
A
<20°C, <10%
BQQE
AUUE
BQQE
GQQE
DQQE3)
Kaliumsulfat
A
<20°C, <20%
BQQE
AUUE
BQQE
GQQE
DQQE3)
Natriumacetat
A
<20°C, <100%
BQQE
AUUE
BQQE
GQQE
DQQE3)
Natriumbikarbonat
A
<20°C, <2%
BQQE
AUUE
BQQE
GQQE
DQQE3)
Natriumkarbonat
A
<20°C, <20%
BQQE
AUUE
BQQE
GQQE
DQQE3)
Natriumnitrat
A
<20°C, <40%
BQQE
AUUE
BQQE
GQQE
DQQE3)
Natriumnitrit
A
<20°C, <40%
BQQE
AUUE
BQQE
GQQE
DQQE3)
Natriumfosfat (di)
A
<100°C, <30%
BQQE
AUUE
BQQE
GQQE
DQQE3)
Natriumfosfat (tri)
A
<90°C, <20%
BQQE
AUUE
BQQE
GQQE
DQQE3)
Natriumsulfat
A
<20°C, <20%
BQQE
AUUE
BQQE
GQQE
DQQE3)
Natriumsulfit
A
<20°C, <1%
BQQE
AUUE
BQQE
GQQE
DQQE3)
Ammoniumbikarbonat
Kalciumacetat
Alkalier
<100°C, <30%
BQQE
AUUE
BQQE
GQQE
DQQE3)
Kalciumhydroxid
A
<100°C, <10%
BQQE
AUUE
BQQE
GQQE
DQQE3)
Kaliumhydroxid
A
<20°C, <20%
BQQE
AUUE
BQQE
GQQE
DQQE3)
Natriumhydroxid
A
<40°C, <20%
BQQE
AUUE
BQQE
GQQE
DQQE3)
Ammoniumhydroxid
(1
BAQE får inte användas för pumpning av dricksvatten. Om dricksvatten skall pumpas, rekommenderar Grundfos att pumpen förses med BBQE axeltätning.
BAQE lämpar sig för luftkonditioneringsapplikationer vid temperaturer över 0°C.
(3
Axeltätningen är inte standard, men kan levereras på begäran.
(2
23
36
TP serie 100 och serie 200
TP(D), TPE(D)
serie 100 och serie 200
5
4
3
GR8262 - GR8261
2
TM02 5394 2802
1
Figur 3 Foto av TP serie 100 och TP serie 200
Figur 4 Sektionsritning av TP serie 100 (med gänganslutning)
Tekniska data
Flöde:
Uppfordringshöjd:
Vätsketemperatur (TP serie 100):
Vätsketemperatur (TP serie 200):
Max. driftstryck:
upp till 90 m3/h
upp till 27 m
–25 till 110 °C
–25 till 140 °C
upp till 16 bar
Konstruktion
Grundfos pumpar TP(E) serie 100 och TP(D), TPE(D) serie
200 är enstegs, direktkopplade pumpar med in-line anslutningar med samma diameter på sug- och trycksidan.
Pumparna i TP serie 200 med flänsanslutning finns som
enkelpumpar (TP och TPE) eller dubbelpumpar (TPD och
TPED).
Material för TP serie 100
Pos.
Komponent
Material
EN/DIN
1
Pumphus
Gjutjärn EN-GJL-200,
brons CuSn10
EN-JL 1030
2.1093
2
Pumphjul
Rostfritt stål
1.4301
3
Axel
Rostfritt stål
1.4057
4
Koppling
Gjutjärn EN-GJL-400
0.7040
5
Motorfäste
Gjutjärn EN-GJL-250
brons
0.6025
2.1093
Sekundära
tätningar
EPDM
Roterande
tätningsyta
Volframkarbid
kiselkarbid
Fast säte
Kol (syntethartsimpregnerat)
kiselkarbid
De har gäng- eller flänsanslutning, beroende på pumpstorlek. Flänspumpar har flänsar PN 6 eller PN 10 eller
kombinationsflänsar PN 6/PN 10.
Spalten mellan pumpaxeln och pumphuset tätas med en
obalanserad mekanisk axeltätning. Pumpaxeln är ansluten till motorn via en styv tvådelad koppling.
Dubbelpumparna är konstruerade med två parallella
pumpöverdelar. En klaffbackventil i det gemensamma
utloppet öppnas av den pumpade vätskans tryck och
förhindrar bakströmning av vätska till den inaktiva
pumpöverdelen.
Pumpen behöver inga lager, eftersom radial- och axialkrafter tas upp av det fasta lagret i motordrivsidan.
2- och 4-poliga pumpar TP(D), TPE(D) serie 100 och 200
på 1,1 kW och uppåt, är försedda med motorer med hög
verkningsgrad
.
Pumpar med pumphus av brons (version B) finns, till
exempel för cirkulation av tappvarmvatten.
24
4
3
2
1
5
TM02 8493 0204
Pumparna är konstruerade för att kunna lyftas uppåt ur
sin installation ("top-pull-out"), vilket gör att pumpöverdelen (motor, motorfäste och pumphjul) kan lyftas ut för
underhåll eller service, medan pumphuset sitter kvar i
rörkonstruktionen.
Figur 5 Sektionsritning av enfas TPE serie 200 (modell med
fläns)
TP serie 100 och serie 200
Material för TP serie 200
Pos.
TP(D), TPE(D)
serie 100 och serie 200
Anslutningar
Komponent
Material
EN/DIN
1
Pumphus
Gjutjärn EN-GJL-250,
brons CuSn10
0.6020
2.1093
2
Pumphjul
Rostfritt stål
1.4301
3
Axel
Rostfritt stål
1.4305
4
Koppling
Gjutjärn EN-GJL-400
0.7040
5
Motorfäste
Gjutjärn EN-GJL-250
brons
0.6025
2.1093
Sekundära
tätningar
EPDM
Roterande
tätningsyta
Volframkarbid
Fast säte
Kol (syntethartsimpregnerat)
kiselkarbid
Mekanisk axeltätning
Tre obalanserade mekaniska axeltätningar finns att tillgå som standard:
Pumpar i TP serie 100 med gänganslutning har gängor
enligt ISO 228-1 på sug- och trycksidan.
Flänsförsedda pumpar upp till DN 65 är försedda med
kombinationsflänsar PN 6/PN 10. DN 80- eller DN 100pumpar har flänsar PN 6 eller PN 10. Samtliga flänsar
kan anslutas till flänsar enligt EN 1092-2 och ISO 7005-2.
Styrenhet
För behovsbaserad reglering kan elektroniskt styrda
TPE(D)-pumpar användas. Standardmodellerna i TP serie
100 och TP(D) serie 200 kan också användas för behovsbaserad reglering om de ansluts till Grundfos Delta
Control-system.
Nedan beskrivs vissa problem som kan uppkomma om
varvtalsregulatorer eller frekvensomformare från andra
tillverkare än Grundfos ansluts.
• BUBE
Axeltätningen BUBE är en gummibälgtätning av typ
B från Grundfos med ytor av volframkarbid/kol och
sekundära tätningar av EPDM.
• Ökat motorbuller.
• RUUE/GQQE
Axeltätningen RUUE är en O-ringstätning av typ A
från Grundfos med reducerade ytor av volframkarbid/volframkarbid och sekundära tätningar av EPDM.
Axeltätningen GQQE är en gummibälgtätning av typ
G från Grundfos med reducerade tätningsytor av
kiselkarbid/kiselkarbid och sekundära tätningar av
EPDM.
Pumpar med spänningstoppar överskridande 650 V
(maximum) måste därför skyddas. Spänningsderivatan
dU/dt får inte överskrida 500 Vµs.
• AUUE/BQQE
Axeltätningen AUUE är en O-ringstätning med fast
medbringare av typ A från Grundfos med ytor av volframkarbid/volframkarbid och sekundära tätningar av
EPDM.
Axeltätningen BQQE är en gummibälgtätning av typ
B från Grundfos med tätningsytor av kiselkarbid/
kiselkarbid och sekundära tätningar av EPDM.
Information om rekommenderade axeltätningar för ett
antal vanliga pumpade vätskor finns på sidan 22.
Tekniska data, axeltätning
Obalanserad
axeltätning
TP(E) serie 100
version KU
TP(D), TPE(D)
serie 200
version NU
Mått
DIN 24960
Axeldiameter
12 och 16 mm
Gummibälg
EPDM
Volframkarbid/kol
Tätningsytor
Volframkarbid/
volframkarbid
Kiselkarbid/
kiselkarbid
Specialaxeltätningar finns att tillgå för delvis behandlat
vatten eller andra vätskor som innehåller slipande eller
kristalliserande partiklar. Se sidan 22.
• Skadliga spänningstoppar.
• Större motorförluster.
Buller och skadliga spänningstoppar kan förebyggas
genom att man monterar ett LC-filter mellan varvtalsregulatorn och motorn.
Funktioner och fördelar
Nedan beskrivs funktioner och fördelar med pumparna i
TP serie 100 och serie 200.
• Optimerad hydraulik för hög verkningsgrad
– lägre energiförbrukning.
• Motorer med hög verkningsgrad
– 2- och 4-poliga TP-pumpar från 1,1 kW har Eff1motorer (verkningsgradsklass 1) som standard.
Eff1-motorer ger lägre strömförbrukning.
• TPE(D)-pumpar med inbyggd frekvensomformare
– 2- och 4-poliga TP-pumpar från 0,37 kW finns som
TPE-pumpar med inbyggd frekvensomformare.
Ytterligare information finns på sidan 11.
• Pumphjul och spaltringar av rostfritt stål
– slitagefri drift med hög verkningsgrad.
• "Top-pull-out"-konstruktion
– lätt att demontera vid service.
• In-line konstruktion
– i motsats till centrifugalpumpar tillåter
in-line pumpar raka rörledningar, vilket
ofta ger lägre installationskostnader.
• Pumphus och motorfäste är elektrostatiskt
ytbehandlade
– god korrosionsbeständighet.
25
36
TP serie 300
TP(D), TPE(D)
serie 300
4
3
2
GR8259
TM02 4984 3202
1
Figur 6 Foto av TP serie 300
Figur 7 Sektionsritning TP serie 300
Tekniska data
Flöde:
Uppfordringshöjd:
Vätsketemperatur:
Max. driftstryck:
Material för TP serie 300
m 3/h
upp till 380
upp till 93 m
–25 till 140 °C
16 bar
Konstruktion
Pumparna i Grundfos TP(D) serie 300 är enstegs, direktkopplade pumpar med in-line anslutning med samma
diameter på sug- och trycksidan. Pumparna är försedda
med mekanisk axelätning och fläktkyld asynkronmotor.
Pumparna finns som enkelpumpar (TP, TPE) eller dubbelpumpar (TPD, TPED).
Spalten mellan pumpaxeln och pumphuset tätas med en
obalanserad mekanisk axeltätning. Pumpaxeln är ansluten till motoraxeln via en styv hylskoppling.
Pumparna är konstruerade för att kunna lyftas uppåt ur
sin installation ("top-pull-out"), vilket gör att pumpöverdelen (motor, motorfäste och pumphjul) kan lyftas ut för
underhåll eller service, medan pumphuset sitter kvar i
rörkonstruktionen.
Dubbelpumparna är konstruerade med två parallella
pumpöverdelar. En klaffbackventil i det gemensamma
utloppet öppnas av den pumpade vätskans tryck och
förhindrar bakströmning av vätska till den inaktiva
pumpöverdelen.
2- och 4-poliga pumpar TP(D), TPE(D) serie 300 på 1,1 kW
och uppåt, är försedda med motorer med hög verkningsgrad
.
Pos.
Komponent
Material
EN/DIN
1
Pumphus
Gjutjärn EN-GJL-250
EN-JL1040
2
Pumphjul
Gjutjärn EN-GJL-200,
brons CuSn5Zn5Pb
EN-JL 1030
2.1096.01
3
Koppling axel/
hylsa
Stål/rostfritt stål
4
Motorfäste/
pumphus
Gjutjärn EN-GJL-250
Sekundära
tätningar
EPDM
Roterande
tätningsyta
Metallimpregnerat kol,
kiselkarbid
Fast säte
Kiselkarbid
EN-JL1040
Mekanisk axeltätning
Tre obalanserade mekaniska axeltätningar finns att
tillgå som standard:
• BAQE
Axeltätningen BAQE är en gummibälgtätning av typ
B från Grundfos med ytor av kiselkarbid/kiselkarbid
och sekundära tätningar av EPDM.
• GQQE
Axeltätningen GQQE är en gummibälgtätning av typ
B från Grundfos med reducerade tätningsytor av
kiselkarbid/kiselkarbid och sekundära tätningar av
EPDM.
• BQQE
Axeltätningen BQQE är en gummibälgtätning av typ
B från Grundfos med tätningsytor av kiselkarbid/
kiselkarbid och sekundära tätningar av EPDM.
Information om rekommenderade axeltätningar för ett
antal vanliga pumpade vätskor finns på sidan 22.
Tekniska data, axeltätning
Obalanserad
axeltätning.
Version NU
Mått
DIN 24960
Axeldiameter
28 och 38 mm
Gummibälg
EPDM
Tätningsytor
26
Kol/kiselkarbid
Kiselkarbid/kiselkarbid
TP serie 300
TP(D), TPE(D)
serie 300
Specialaxeltätningar finns att tillgå för delvis behandlat
vatten eller andra vätskor som innehåller slipande eller
kristalliserande partiklar. Se sidan 22.
Anslutningar
Pumpar i TP(D) serie 300 är försedda med flänsar PN 16.
Alla mått är enligt ISO 7005-2 eller EN 1092-2.
Styrenhet
För behovsbaserad reglering kan elektroniskt styrda
TPE(D)-pumpar användas. Standardmodellerna i TP(D)
serie 300 kan också användas för behovsbaserad reglering om de ansluts till Grundfos Delta Control-system.
Nedan beskrivs vissa problem som kan uppkomma om
varvtalsregulatorer eller frekvensomformare från andra
tillverkare än Grundfos ansluts.
• Ökat motorbuller.
• Skadliga spänningstoppar.
• Större motorförluster.
Pumpar med spänningstoppar överskridande 850 V
(maximum) måste därför skyddas. Spänningsderivatan
dU/dt får inte överskrida 500 Vµs.
Buller och skadliga spänningstoppar kan förebyggas
genom att man monterar ett LC-filter mellan varvtalsregulatorn och motorn.
Funktioner och fördelar
Nedan beskrivs funktioner och fördelar med pumparna i
TP serie 300.
• Optimerad hydraulik för hög verkningsgrad
– lägre energiförbrukning.
• Motorer med hög verkningsgrad
– 2- och 4-poliga TP-pumpar från 1,1 kW har Eff1motorer (verkningsgradsklass 1) som standard.
Eff1-motorer ger lägre strömförbrukning.
• TPE(D)-pumpar med inbyggd frekvensomformare
– 2- och 4-poliga TP-pumpar från 0,37 till 22 kW
finns som TPE-pumpar med inbyggd frekvensomformare. Ytterligare information finns på
sidan 11.
• Pumphus och motorfäste är elektrostatiskt
ytbehandlade
– god korrosionsbeständighet.
• "Top-pull-out"-konstruktion
– lätt att demontera vid service.
• In-line konstruktion
– motsats till centrifugalpumpar tillåter in-line
pumpar raka rörledningar, vilket ofta ger lägre
installationskostnader.
27
36
TP serie 400
TP
serie 400
5
3
4
2
GR7539
TM02 8492 0204
1
Figur 8 Foto av TP serie 400
Figur 9 Sektionsritning TP serie 400
Tekniska data
Flöde:
Material för TP serie 400
m3/h
version PN 10:
30 till 1000
version PN 25:
30 till 4500 m3/h
Uppfordringshöjd:
version PN 10:
upp till 80 m
version PN 25:
upp till 170 m
Vätsketemperatur: version PN 10:
–25 till 120 °C
version PN 25:
0 till 140 °C
Från 120 till 140 °C, högst 20 bar
Max. driftstryck:
version 10 bar:
10 bar
version 25 bar:
25 bar
version 25 bar (DN 400):25 bar
Pos. Komponent
Samtliga pumpstorlekar i TP serie 400 finns att tillgå
med fläns PN 10 eller PN 25. De största pumparna har
utloppsflänsar DN 400, PN 40 och max. driftstryck
25 bar.
Pumpaxeln är förseglad från huset med en mekanisk
axeltätning och ansluten till motorn via en styv flänskoppling. Pumparna är konstruerade för att kunna lyftas
uppåt ur sin installation ("top-pull-out"), vilket gör att
motor, motorfäste och pumphjul kan lyftas ut för underhåll eller service, medan pumphuset sitter kvar i rörkonstruktionen. Pumpen behöver inga lager, eftersom
radial- och axialkrafter tas upp av det fasta lagret i
motordrivsidan.
28
Material
Version 10 bar Gjutjärn EN-GJL-250
1
2
Pumphus
Pumphjul
EN/DIN
EN-JL1040
Version 25 bar
Segjärn
EN-JS1020
EN-GJS-400-18 (A-LT)
Version 10 bar
Segjärn
EN-GJS-400
EN-JL1030
Version 25 bar
Segjärn
EN-GJS-400
EN-JS1030
Version 10 bar Brons
Version 25 bar Brons
3
4
Pumpaxel
Koppling
Konstruktion
Pumparna i Grundfos TP serie 400 är enstegs, direktkopplade pumpar med in-line anslutningar på sug- och
trycksidan. Pumparna har mekanisk axelätning och
fläktkyld asynkronmotor.
Version
5
Version 10 bar Rostfritt stål
1.4436
Version 25 bar Rostfritt stål
1.4436
Gjutjärn
Version 10 bar
EN-GJL-250
EN-JL1040
Gjutjärn
Version 25 bar
EN-GJL-250
EN-JL1040
Version 10 bar
Gjutjärn
EN-GJL-250
EN-JL1040
Version 25 bar
Gjutjärn
EN-GJL-250
EN-JL1040
Motorfäste
Sekundära
tätningar
Roterande
tätningsyta
Version 10 bar EPDM-gummi
Version 25 bar EPDM-gummi
Kol, metallVersion 10 bar impregnerat eller
kiselkarbid
Version 25 bar
Stationärt säte
Syntethartsimpregnerat kol
Version 10 bar Kiselkarbid
Version 25 bar Volframkarbid
TP serie 400
TP
serie 400
Mekanisk axeltätning
Funktioner och fördelar
För versioner med 10 bar finns nedanstående tre mekaniska axeltätningar att tillgå som standard.
Nedan beskrivs funktioner och fördelar med pumparna i
TP serie 400.
• BAQE
Axeltätningen BAQE är en gummibälgtätning av typ
B från Grundfos med ytor av kiselkarbid/kiselkarbid
och sekundära tätningar av EPDM.
• Optimerad hydraulik för hög verkningsgrad
– lägre energiförbrukning.
• GQQE
Axeltätningen GQQE är en O-ringstätning med
gummibälg av typ G från Grundfos med tätningsytor
av kiselkarbid/kiselkarbid och sekundära tätningar av
EPDM.
• Motorer med hög verkningsgrad
– 2- och 4-poliga pumpar från 4 till 90 kW har
Eff1-motorer (verkningsgradsklass 1) som standard. Eff1-motorer ger lägre strömförbrukning.
• Stabil axel med flänskoppling
– stabil och tyst drift.
– lätt att demontera vid service.
• BQQE
Axeltätningen BQQE är en gummibälgtätning av typ
B från Grundfos med ytor av kiselkarbid/kiselkarbid
och sekundära tätningar av EPDM.
• Pumphjul av gjutjärn och spaltringar av brons
– lätta att byta ut vid service.
För versioner med 25 bar finns nedanstående mekaniska
axeltätning att tillgå som standard.
• In-line konstruktion
– i motsats till centrifugalpumpar tillåter in-line
pumpar raka rörledningar, vilket ofta ger lägre
installationskostnader.
• DBUE
Axeltätningen DBUE är en O-ringstätning av typ D
från Grundfos med ytor av kol/volframkarbid och
sekundära tätningar av EPDM.
• "Top-pull-out"-konstruktion
– lätt att demontera vid service.
Information om rekommenderade axeltätningar för ett
antal vanliga pumpade vätskor finns på sidan 22.
Specialaxeltätningar finns att tillgå för delvis behandlat
vatten eller andra vätskor som innehåller slipande eller
kristalliserande partiklar. Se sidan 22.
Anslutningar
Från DN 65 till DN 300 har pumparna i TP serie 400
flänsar enligt ISO 7005-2 eller EN 1092-2.
29
36
TPE- och TPED-pumpar
TPE, TPED
Exempel på tillämpningar med
varvtalsreglerade TPE-pumpar
TPE-pumpar med inbyggd varvtalsreglering tillåter att
pumpkapaciteten automatiskt anpassas till aktuella
förhållanden. Detta säkerställer att energiförbrukingen
hålls så låg som möjligt.
Beroende på tillämpningens natur ger TPE-pumparna
lägre energiförbrukning, bättre komfort eller bättre
processfunktion.
Tabellen nedan visar möjliga driftsformer för TPEpumpar i olika tillämpningar.
Driftsformer
Konstantkurva
Konstant
differenstryck
Proportionell
tryckdifferens
(beräknad)
Proportionell
tryckdifferens
(uppmätt)
Temperaturreglering
Konstant flöde
Konstant tryck
Användningsområde
Ettrörs
värmesystem
System
med tvåvägsventiler
System
med trevägsventiler
Värme- och
kylbatterier
Kyltorn
Kylpumpar
Flödesfilter
Cirkulation av
tappvarmvatten
Tryckstegring
Konstantkurva
Konstant differenstryck
I drift enligt konstantkurva ändras pumpens varvtal
efter erforderligt flöde utan strypventiler.
I denna driftsform kan pumpen ställas in för att arbeta
med 12–100 % av sitt kapacitetsområde.
Vid drift med konstant differenstryck justeras pumpens
varvtal för att hålla konstant differenstryck över
pumpen, oavsett variationer i flödet.
Drift enligt konstantkurva rekommenderas för tillämpningar som inkluderar
• kylbatterier
Drift med konstant differenstryck rekommenderas i
cirkulationssystem där tryckfallet över styrventilerna
överskrider 50 % av det totala tryckfallet, som till
exempel
• värmeåtervinning
• sekundärpumpar
• primärpumpar etc.
• kyltak/-golv
Inga givare behövs för den här driftsformen.
• fläktkonvektorer.
En differentialtrycksgivare behövs för den här driftsformen.
30
36
TPE- och TPED-pumpar
TPE, TPED
Proportionell tryckdifferens (beräknad)
Exempel
Vid drift med proportionell tryckdifferens (beräknad)
justeras pumpens varvtal automatiskt för att följa en rak
linje från börvärdet (H bör) till Hbör/2 beroende på flödet.
I industriella kylsystem ökar TPE-pumpar med temperaturgivare komforten och sänker driftskostnaderna jämfört med pumpar utan temperaturgivare.
Drift med proportionell tryckdifferens rekommenderas i
cirkulationssystem där tryckfallet över styrventilerna är
mindre än 50 % av det totala tryckfallet, som till exempel
i:
En TPE-pump anpassar hela tiden sin prestanda efter de
varierande behoven, som återspeglas i skillnaderna i
temperatur i den vätska som cirkulerar i kylsystemet.
Lägre behov av kylning gör alltså att en mindre mängd
vätska cirkulerar i systemet, och vice versa.
• sekundärpumpar
• kyltak/-golv
Konstant flöde
• fläktkonvektorer
Vid drift med konstant flöde justeras pumpens varvtal
för att ge konstant flöde, oavsett variationer i systemkarakteristiken.
En differentialtrycksgivare behövs för den här driftsformen.
Proportionell tryckdifferens (uppmätt)
Vid drift med proportionell tryckdifferens (uppmätt)
justeras pumpens varvtal efter tryckdifferensen vid en
referenspunkt i systemet.
Den här driftsformen rekommenderas i stora cirkulationssystem där TPE-pumpen fungerar som sekundärpump.
En differentialtrycksgivare behövs för den här driftsformen.
Exempel
I ett tvårörs värmesystem eller ett luftkonditioneringssystem med variabelt flöde, kan tryckgivaren monteras i
en referenspunkt någon annanstans än vid TPE-pumpen.
Tryckdifferensen vid denna punkt motsvarar pumpens
börvärde. När flödet ökar anpassar TPE-pumpen kontinuerligt sitt varvtal för att bibehålla samma tryckdifferens ute i systemet.
Temperaturreglering
I drift med temperaturreglering justeras pumpens varvtal utifrån en konstant temperatur eller en temperaturdifferens.
Den här driftsformen rekommenderas i system med trevägsventiler utan styrventiler, som till exempel
Den här driftsformen rekommenderas i system som
kräver konstant flöde, så som till exempel
• kyltorn
• värmeåtervinningssystem
• primärpumpar
• kylbatterier.
En elektronisk flödesmätare eller en tryckdifferensgivare behövs i den här driftsformen.
Konstant tryck
Vid drift med konstant tryck justeras pumpens varvtal
för att hålla trycket vid givaren konstant.
Drift med konstant tryck rekommenderas i tryckhållningssystem etc.
En tryckgivare med lämpligt mätområde behövs.
Ytterligare information om
driftsformer för enfas dubbelpumpar
För enfas dubbelpumpar finns följande driftsformer:
Alternerande drift. Pumparna körs alternerande i skift
om 24 driftstimmar. Om den pump som för tillfället är i
drift fallerar, startar den andra pumpen.
• primärpumpar
Reservdrift. Den ena pumpen är ständigt i drift. För att
reservpumpen inte skall fastna, startar den var 24:e
driftstimma och körs en kort stund. Om driftspumpen
fallerar, startar reservpumpen.
• sekundärpumpar
Driftsformen väljs med en väljare i varje kopplingsbox.
En temperaturgivare eller temperaturdifferensgivare
behövs för den här driftsformen.
Vid eventuellt givarfel växlar den arbetande pumpen till
max.drift.
• kyltorn
• värmeåtervinningssystem
31
TPE- och TPED-pumpar
TPE, TPED
Regleringsalternativ för TPE-pumpar
Fjärrkontroll
Kommunikation med TPE- och TPED-pumpar kan ske via
Fjärrkontrollen R100, som tillverkas av Grundfos, finns
som tillbehör.
• ett centralt kommunikationssystem
Operatören kommunicerar med TPE-pumpen genom att
rikta fjärrkontrollenhetens IR-sändare mot manöverpanelen på TPE-pumpens kopplingsbox.
• fjärrkontroll (Grundfos R100)
• en manöverpanel
Syftet med att reglera en TPE-pump är att övervaka och
reglera tryck, temperatur, flöde och vätskenivå i systemet.
Operatören kan kommunicera med TPE-pumpen utan
att befinna sig i närheten av den. Kommunikationen
sker via det centrala kommunikationssystemet, som gör
att operatören kan övervaka och ändra driftsform och
börvärdesinställning för TPE-pumpen.
TM00 4498 2802
Centralt kommunikationssystem
Figur 11 Fjärrkontroll R100
Teckenfönstret på R100 används för att övervaka och
ändra driftsform och inställningar för TPE-pumpen.
Manöverpanel
Via manöverpanelen på TPE-pumpens kopplingsbox kan
man ändra börvärdesinställningarna manuellt.
Ljusindikering
Knappar
G10-LON
Anslutning
Indikeringslampor
Figur 12 Manöverpanel på TPE(D)-pump
TPE-pump
TM02 6592 1103
GENIbus-anslutning
Figur 10 Det centrala kommunikationssystemets struktur
32
TM00 7600 0404
LON-bus-anslutning
TPE- och TPED-pumpar
TPE, TPED
Affinitetsekvationer
Normalt används TPE-pumpar i tillämpningar med variabelt flöde. Det går således inte att välja en pump som
alltid arbetar med optimal verkningsgrad.
H
För att uppnå optimal driftsekonomi, bör du välja pump
utifrån nedanstående kriterier.
Hn
• Max. erforderlig driftspunkt skall ligga så nära
pumpens QH-kurva som möjligt.
Hx
Q
n
n
n
------- = ------Q
n
x
x
H
⎛ n n⎞ 2
n
------- = ⎜ -------⎟
H
⎝ n x⎠
x
nn
nx
• Den erforderliga driftspunkten skall placeras så att
flödet ligger nära verkningsgradskurvans optimum
(eta).
Q
Eta
Mellan min.- och max.kurvan för kapacitet finns ett
oändligt antal kapacitetskurvor för TPE-pumpar, vilka
var och en representerar ett specifikt varvtal. Därför är
det kanske inte möjligt att välja en driftspunkt som
ligger nära max.kurvan.
Qx
Qn
ηn
------- ≈ 1
η
x
nx
nn
H
[m]
Max.kurva
Q
Qn
P
⎛ n n⎞ 3
n
------ = ⎜ -------⎟
Px
⎝ n x⎠
nn
Pn
Min.kurva
0
Q [m³/h]
TM01 4916 4803
0
Q
Figur 14 Affinitetsekvationer
Figur 13 Min.- och max.kapacitetskurvor
I situationer där det inte är möjligt att välja en driftspunkt nära max. kurvan, kan affinitetsekvationerna
nedan användas. Uppfordringshöjden (H), flödet (Q) och
ingående effekt (P) är de variabler du behöver för att
kunna beräkna motorvarvtalet (n).
OBS:
De approximerade formlerna gäller under förutsättning
att systemets egenskaper förblir oförändrade för nn och
nx och är baserade på formeln H = k x Q2, där k är en
konstant.
Effektekvationen visar att pumpens verkningsgrad är
oförändrad för de två varvtalen. I praktiken är detta inte
helt sant.
Slutligen är det värt att notera att verkningsgraden hos
frekvensomformaren och motorn måste beaktas om
man vill göra en exakt beräkning av den effektbesparing
som följer av en varvtalsreduktion.
nx
Px
TM00 8720 3496
Qx
P
Beteckningar
Hn
Hx
Qn
Qx
nn
nx
ηn
ηx
Nominell uppfordringshöjd i meter
Aktuell uppfordringshöjd i meter
Nominellt flöde i m3/h
Aktuellt flöde i m3/h
Nominellt motorvarvtal i varv/min
Aktuellt motorvarvtal i varv/min
Nominell verkningsgrad i %
Aktuell verkningsgrad i %
WinCAPS och WebCAPS
WinCAPS och WebCAPS är Grundfos pumpvals- och
dimensioneringsprogram.
Dessa två program kan användas för att beräkna den
specifika driftspunkten och energiförbrukningen för en
TPE-pump.
Om man anger dimensionerande data för pumpen, kan
WinCAPS och WebCAPS beräkna den exakta driftspunkten och effektförbrukningen. Ytterligare information finns på sidan 178.
33
36
Konstruktion
TP(D), TPE(D)
Motor
Motorvarianter
TP-pumparnas motorer är helkapslade, fläktkylda
standardmotorer med huvudmått enligt IEC och DIN.
Elektroniska toleranser enligt IEC 34.
Monteringsbeteckning
Pumptyp
Monteringsbeteckning - IEC 34-7
TP serie 100
TP serie 200
IM 3601 (IM B 14) /IM 3611 (IM V 18)
TP serie 300
IM 3001 (IM B 5) /IM 3011 (IM V 1)
TP serie 400
IM 3601 (IM B 14) /IM 3611 (IM V 18
IM 3001 (IM B 5) /IM 3011 (IM V 1)
Relativ fuktighet:
Max. 95%
Kapslingsklass:
IP 55
Isolationsklass:
F, to IEC 85
Omgivningstemp.:
Max. 60°C (MG EFF 1 motorer)
Max. 40°C (övriga motorstorlekar).
Standardmotorer
0,12
0,18
Varvtalsreglerade motorer
2-polig
4-polig
TP(D)-pumpar med trefasmotorer (2- och 4-poliga) från
1,1 till 90 kW levereras med EFF 1 motorer.
Verkningsgraden för TPE(D)-pumpar med 3-fas motorer,
2-poliga från 1,1 till 7,5 kW och 4-poliga från 1,1 till 4,0
kW, överensstämmer med EFF 1.
EFF 1 är den högsta verkningsgradsklassen enligt CEMEP.
Motor
[kW]
I1/1 [A]
η [%]
n [min-1]
IStart
-----------I 1/1
3,2-3,6
0,12
1,05
1
65
2800-2840
0,25
2,05/2
0,99
58
2800
-
0,37
2,95/2,7
0,99
60
2770
2,8
0,55
4/3,65
0,99
66
2750
2,8
0,75
5,1/4,75
0,99
69
2780
3
1,1
7,4/6,7
0,98-0,99
-
2770
3,9/3,9
1,5
9,9/8,9
0,98-0,99
72-74
2750-2740
3,9/3,9
Motor
[kW]
I1/1 [A]
0,55
0,12
0,59/0,34
0,75
0,18
0,9/0,52
0,25
1,18/0,68
0,37
0,55
0,75
1,1
MG
1,1
1,5
Cos ϕ1/1
Elektriska data, 2-polig
MMG
0,37
2,2
1x220-230/240 V
3x220-240/380-415 V
MMG
0,25
MG
MGE
3,0
MGE
MMG
4,0
η [%]
n [min-1]
IStart
-----------I 1/1
0,8-0,72
71
2800 -2850
4,2-4,6
0,79-0,71
67
2800-2850
4,5
0,81-0,72
73
2800 -2850
4-4,4
1,74/1
0,8-0,7
77,5-77,5
2850-2880
-
2,5/1,44
0,8-0,7
79-79
2830-2850
-
3,3/1,9
0,81-0,71
80-80
2840-2870
-
4,10/2,35
0,87-0,82
84
2890-2910
7,4-8
Cos ϕ1/1
5,5
1,5
5,45/3,15
0,87-0,82
85,5
2890-2910
8,5-9,3
7,5
2,2
7,70/4,45
0,89-0,87
87,5
2890-2910
8,5-9,5
11,0
3,0
10,4/5,95
0,88-0,85
88-88
2910-2930
-
4,0
13,8/8
0,88-0,84
89
2910-2930
11,2-12,3
15,0
MMGE
MMGE
5,5
19,4/11,2
0,88-0,84
90
2910-2930
10,7-11,7
22,0
7,5
26,5/15,2
0,87-0,8
89,5
2900-2920
10-11,1
30,0
11,0
36,5/21
0,86
90,7
2930
7,3
37,0
15,0
48,5/28
0,86
91,6
2930
7,6
7,9
18,5
45,0
55,0
MMG
75,0
90,0
MMG
110,0
132,0
160,0
200,0
250,0
315,0
355,0
400,0
500,0
560,0
630,0
De gråtonade områdena markerar icke tillgängliga motorer.
34
Motorer med hög verkningsgrad
Elektriska data, 2-polig
Motorsortiment
2-polig 4-polig 6-polig
Grundfos varumärke
Underleverantörs varumärke
Elektriska data för standardmotorer
I fuktiga utrymmen skall det lägsta dräneringshålet i
motorn vara öppet. I sådana fall blir motorns kapslingsklass IP 44.
kW
MG/MGE:
MMG/MMGE:
18,5
60/34,5
0,86
92
2930
22,0
71/41
0,87
92,5
2930
7,7
30,0
95,5/55
0,89
92,9
2945
7,8
36
Konstruktion
TP(D), TPE(D)
Elektriska data, 2-polig
3x380-415/660-690 V
Elektriska data, 4-polig
Motor
[kW]
I1/1 [A]
Cos ϕ1/1
η [%]
n [min-1]
IStart
-----------I 1/1
2,2
4,45
0,89-0,87
87,5-87,5
2890-2910
-
2,2
3,0
5,95
0,88-0,85
88-88
2910-2930
-
3,0
4,0
8
0,88-0,84
89-89
2910-2930
-
4,0
8,5/4,9
5,5
11,2
0,88-0,84
90-90
2910-2930
-
5,5
11,3/6,5
7,5
15,2
0,87-0,80
89,5-89,5
2900-2920
-
7,5
15/8,7
11,0
21/12,2
0,86
90,7
2930
7,3
11,0
15,0
28/16,2
0,86
91,6
2930
7,6
18,5
34,5/20
0,86
92
2930
7,9
22,0
41/23,6
0,87
92,5
2930
30,0
55/32
0,89
93,1
37,0
68/39,5
0,89
93,6
55,0
99/57
0,89
94,3
75,0
132/76
0,9
94,9
IStart
-----------I 1/1
Cos ϕ1/1
η [%]
5,2/3
0,71
86,4
1450
6
6,5/3,8
0,77
87,4
1440
6,3
0,77
88,3
1450
6,1
0,84
89,2
1450
7,4
0,84
90,1
1450
7,4
22,5/13
0,82
91
1460
6,9
15,0
29,5/17
0,84
91,8
1460
7,4
18,5
36/21
0,84
92,2
1460
7,5
7,7
22,0
42,5/24,5
0,85
92,6
1465
7,8
2945
7,8
30,0
58,5/34
0,84
93,2
1465
7
2950
7,6
37,0
70,5/41
0,84
93,6
1475
7,7
2955
7,7
45,0
84,5/49
0,86
93,9
1475
7,7
2975
7,5
55,0
107/62
0,82
94,2
1475
6,8
75,0
140/81
0,85
94,7
1485
6,8
90,0
161/93
0,89
95,2
2975
7,5
110,0
200/116
0,85
95
2980
7,7
132,0
235/136
0,88
95,5
2980
6,8
160,0
280/162
0,9
95,9
2980
7,2
200,0
347/201
0,91
96,3
2980
7,8
250,0
415
0,9
96,2
2979
7
Elektriska data, 4-polig
Motor
[kW]
3x380-415/660-690 V
1x220-230/ 240 V
I1/1 [A]
Elektriska data, 6-polig
Motor
[kW]
I1/1 [A]
Cos ϕ1/1
n [min-1]
3x220-240/380-415 V
η [%]
n [min-1]
IStart
-----------I 1/1
1,5
7,6/4,4
0,71
72
930
3,7
2,2
9,4/5,4
0,72
80
940
4,4
3,0
12,3/7,1
0,75
83,7
955
5,8
[min-1]
IStart
-----------I 1/1
4,0
15,9/9,2
0,76
84,9
955
6,2
5,5
21,5/12,5
0,77
85,2
955
6,2
53,1
1434
2,58
7,5
27,5/15,9
0,82
87,7
965
5,9
0,97
54
1350-1370
2
2,14
0,97
57
1350-1370
2,2
0,37
2,85
0,97
62
1350-1370
2,4
0,55
4
0,97
66
1350-1370
2,6
0,75
5,45
0,96
71
1390-1410
3,2
1,1
7
0,96
75
1420-1430
3,9
Motor
[kW]
I1/1 [A]
Cos ϕ1/1
η [%]
0,12
0,99
0,99
0,18
1,62
0,25
Elektriska data, 4-polig
n
3 x 220-240/380-415 V
Motor
[kW]
I1/1 [A]
0,12
0,78/0,45
0,67
54
1380
3,2
0,25
1,48/0,85
0,75-0,65
69
1400-1420
4-4,4
0,37
1,9/1,1
0,77-0,67
71
1400-1420
4-4,4
0,55
2,6/1,5
0,79-0,7
77
1390-1410
4,3-4,7
0,75
3,3/1,9
0,79-0,7
78
1390-1410
4,3-4,7
1,1
4,3/2,5
0,76
83,8
1430
6,1
1,5
5,9/3,4
0,76
85
1430
6,4
Cos ϕ1/1
η [%]
n [min-1]
IStart
-----------I 1/1
2,2
9/5,2
0,71
86,4
1450
6
3,0
11,8/6,75
0,81-0,73
87,5
1450-1460
6,7-7,3
4,0
14,7/8,5
0,77
88,3
1450
6,1
5,5
19,5/11,3
0,84
89,2
1450
7,4
7,5
26/15
0,84
90,1
1450
7,4
11,0
39/22,5
0,82
91
1460
6,9
15,0
51/29,5
0,84
91,8
1460
7,4
18,5
62/36
0,84
92,2
1460
7,5
22,0
74/42,5
0,85
92,6
1465
7,8
30,0
101/58,5
0,84
93,2
1465
7
Elektriska data, 6-polig
Motor
[kW]
I1/1 [A]
Cos ϕ1/1
3x380-415/660-690 V
η [%]
n [min-1]
IStart
-----------I 1/1
4,4
2,2
5,4/3,1
0,72
82
940
3,0
7,1/4,1
0,75
83,7
955
5,8
4,0
9,2/5,3
0,76
84,9
955
6,2
5,5
12,5/7,2
0,77
85,2
955
6,2
7,5
15,9/9,2
0,82
87,7
965
5,9
35
Konstuktion
TP(D), TPE(D)
Elektriska data för standardmotorer
med inbyggd frekvensomformare
Elektriska data, 2-polig
Motor [kW]
1x220-240 V, 2900 min
2,7-2,5
0,55
3,9-3,6
0,75
5,1-4,7
1,1
7,1-6,6
Motor [kW]
3x380-415 V, 2900 min-1
I1/1 [A]
1,5
4,0
2,2
5,35
3,0
6,8
4,0
9,0
5,5
12,0
7,5
16,0
11,0
21,4
15,0
28,0
18,5
34,0
22,0
42,0
Elektriska data, 4-polig
1 x 220-240 V, 1450 min-1
Motor [kW]
I1/1 [A]
0,37
2,8-2,6
0,55
4,0-3,6
0,75
5,3-4,85
Elektriska data, 4-polig
Motor [kW]
-1
I1/1 [A]
0,37
Elektriska data, 2-polig
Motorskydd
3x380-415 V, 1450 min-1
I1/1 [A]
1,1
3,2
1,5
4,2
2,2
5,55
3,0
7,2
4,0
9,0
5,5
11,8
7,5
14,7
11,0
21,7
15,0
28,5
18,5
34,7
22,0
41,0
Enfasmotorer har integrerade, sammankopplade termobrytare.
Trefasmotorer måste anslutas till ett motorskydd.
Alla trefasmotorer kan anslutas till en extern frekvensomformare.
Anslutning till frekvensomformare medför ofta att
motorns isolationssystem överbelastas och motorn blir
mer bullersam än vid normal drift. Dessutom belastas
stora motorer med lagerströmmar orsakade av frekvensomformaren.
Beakta nedanstående punkter vid drift med frekvensomformare:
• I 2-, 4- och 6-poliga motorer på 250 kW eller mer, bör
ett av motorlagren vara elektriskt isolerat för att förhindra skador till följd av strömflöde genom
motorlagren.
• Vid bullerkänsliga tillämpningar kan motorbullret
reduceras genom montering av ett dU/dt-filter
mellan motorn och frekvensomformaren. I synnerhet
i tillämpningar där bullernivån är kritisk, rekommenderar vi att ett sinusfilter monteras.
• Kabellängden mellan motorn och frekvensomformaren påverkar motorbelastningen. Kontrollera därför
att kabellängden uppfyller specifikationerna från tillverkaren av frekvensomformaren.
• För matningsspänning mellan 500 och 690 V skall
dU/dt-filter monteras för att reducera spänningstoppar eller så skall motor med förstärkt isolering
användas.
• För matningsspänning på 690 V eller mer skall motor
med förstärkt isolering användas och dU/dt-filter
monteras.
Ytbehandling
Nedan beskrivs ytbehandlingen för TP-pumpar:
Pumptyp
Ytbehandling
Elektrostatbehandling
TP serie 100
x
TP serie 200
x
TP serie 300
x
TP serie 400
(från DN65 till DN300)
x
Sprutmålning
TP serie 400 (DN400)
x
2x
Elektrostatbehandling omfattar:
1. Alkalisk rengöring
2. Förbehandling med zinkfosfat
3. Katodisk elektrostatbehandling (epoxy)
4. Härdning av ytskiktet vid 200-250°C.
För lågtemperaturtillämpningar med hög luftfuktighet
erbjuder Grundfos TP-pumpar med extra ytbehandling
för att undvika korrosion. Dessa pumpar kan beställas på
begäran.
36
Konstruktion
TP(D), TPE(D)
Flänsdimensioner
PN 6 och PN 10 flänsar
EN 1092-2 PN 6 (0,6 MPa)
D1
TM02 7720 3803
S
D2
D3
EN 1092-2 PN 10 (1,0 MPa)
Nominell diameter (DN)
Nominell diameter (DN)
32
40
50
65
80
100
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
32
40
50
65
80
100
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
D2
90
100
110
130
150
170
100
110
125
145
160
180
210
240
295
350
D3
120
130
140
160
190
210
140
150
165
185
200
220
250
285
340
395
S
4x14
4x14
4x14
4x14
4x19
4x19
4x19
4x19
4x19
4x19
8x19
8x19
8x19
8x23
8x23
12x23
D1
PN 16 och PN 25 flänsar
EN 1092-2 PN 16 (1,6 MPa)
D1
TM02 7720 3803
S
D2
D3
EN 1092-2 PN 25 (2,5 MPa)
Nominell diameter (DN)
Nominell diameter (DN)
32
40
50
65
80
100
125
150
65
80
100
125
150
200
250
300
D1
32
40
50
65
80
100
125
150
65
80
100
125
150
200
250
300
D2
100
110
125
145
160
180
210
240
145
160
190
220
250
310
370
430
D3
140
150
165
185
200
220
250
285
185
200
235
270
300
360
425
485
S
4x19
4x19
4x19
4x19
8x19
8x19
8x19
8x23
8x19
8x19
8x23
8x28
8x28
12x28
12x31
16x31
PN 40 flänsar
EN/DIN 2635 PN 40 (4,0 MPa)
D1
D2
D3
TM02 7720 3803
S
Nominell diameter (DN)
400
500
D1
400
500
D2
585
585
D3
660
660
S
16x42
20x42
37
36
Installation
TP(D), TPE(D)
Mekanisk installation
TM02 7533 3703
TP(D)- och TPE(D)-pumparna kan installeras i såväl
horisontella som vertikala rör.
TM00 3734 0897
Enkel
Figur 15 Tillåtna installationslägen, motoreffekt upp till
7,5 kW
Figur 17 Anslutningar för montering av automatiska
avluftningsventiler
Mer information om identifikation av modellerna i TP
serie 200 och TP serie 300 finns på sidan 24-26.
TPE(D)
Beakta punkterna nedan för att säkerställa tillräcklig
kylning av motor och elektronik.
• Pumpen skall placeras på sådant sätt att tillräcklig
kylning säkerställs.
Enkel
TM00 3735 0897
• Kyllufttemperaturen får inte överskrida 40 °C.
Figur 16 Tillåtna installationslägen, motoreffekt över
7,5 kW
OBS: Motorn får aldrig luta nedåt.
• Motorns kylflänsar och fläktblad samt hålen i
fläktkåpan skall hållas rena.
• Motorns min.frekvens är 6 Hz (12 % av max.varvtal).
Vid installation utomhus måste motorn förses med
lämpligt hölje, för att undvika kondensbildning på elektronikkomponenter och för att skydda pump och motor
mot vädrets inverkan.
Lämna tillräckligt fritt utrymme för kylning vid montering av kondensationsskydd.
Pumparna skall installeras så att mekaniska belastningar från rörsystemet inte överförs till pumphuset.
Enkel
TM02 4126 4901
Om rörsystemet kan bära pumpens tyngd, får pumpar
med motoreffekt på 7,5 kW eller mindre installeras
upphängda i rörsystemet. I motsatt fall skall pumpen
installeras på separat pumpfäste eller fotplatta.
Pumpar med motoreffekt över 7,5 kW får endast installeras i horisontella rör med motorn i vertikalt läge.
Pumpen skall alltid installeras på ett jämnt och stabilt
underlag.
Vid installation av dubbelpump i horisontell rörledning,
skall det övre pumphuset förses med automatisk avluftningsventil.
Dubbelpumphus har två anslutningar Rp ¼ (TP serie 200)
eller fyra anslutningar Rp 1/8 (TP serie 300) för montering av automatiska avluftningsventiler.
38
Figur 18 MGE-motorer med kondensationskydd
36
Installation
TP(D), TPE(D)
Utrymmesbehov
Dämpning
Lämna 300 mm eller 1 m fritt utrymme ovanför motorn
för inspektion och för att motor eller pumphus skall
kunna demonteras.
0.25
4.0 kW
0,25 - 4,0
För att förhindra att vibrationer fortplantas till byggnaden rekommenderar vi att pumpfundamentet isoleras från byggnaden med hjälp av vibrationsdämpare.
Nedanstående faktorer skall beaktas vid val av vibrationsdämpare.
5.5
5,5- -kW
kW
• De krafter som överförs genom dämparen.
• Motorvarvtal, med beaktande av eventuell varvtalsreglering.
11 m
m
300
300 mm
TM00 3733 2802
• Önskad dämpning i % (förslagsvis 70 %).
Figur 19 Utrymmesbehov
OBS: När pumpen installeras skall man säkerställa att
det finns tillräckligt utrymme för att använda lyftutrustning vid service av pump eller motor.
Vilka dämpare som är lämpliga varierar beroende på
installation. Olämpliga dämpare kan öka vibrationsnivån. Vibrationsdämpare bör därför dimensioneras av
leverantören.
Om pumpen installeras på konsol med vibrationsdämpare måste kompensatorer monteras på båda sidorna
om pumpen. Detta är viktigt för att säkerställa att
pumpen inte hänger i monteringsflänsarna.
Kompensatorer
Kompensatorer installeras för
Fundament och vibrationsdämpning
I vissa fall kan vibrationsdämpning krävas för att uppnå
optimal drift och låg ljud- och vibrationsnivå. Normalt
bör man alltid överväga vibrationsdämpning för pumpar
med motoreffekt överstigande 11 kW. Även pumpar med
mindre motorer kan emellertid orsaka störande buller
och vibrationer.
Buller och vibrationer uppstår till följd av såväl motorns
och pumpens rotation som strömningen genom rör och
armaturdelar. Buller- och vibrationspåverkan på omgivningen är subjektiv och avhängig korrekt installation
och det övriga systemets beskaffenhet.
Gjutjärnspumphjulen i pumparna i TP serie 300 och 400
är dynamiskt balanserade.
Fundament
Pumpen bör installeras på ett plant och stabilt betongfundament, vilket är den optimala lösningen för vibrationsdämpning.
• att ta upp expansion/kontraktioner i rörledningarna
till följd av varierande vätsketemperatur.
• att reducera mekanisk påverkan i samband med
tryckstötar i rörledningarna.
• att isolera mot stomljud i rörledningarna (endast
kompensatorer av gummibälgtyp).
OBS: Kompensatorer får inte användas för att kompensera för bristande passning i rörledningarna, så som
centrumförskjutning av flänsar.
Montera kompensatorer på minsta avstånd 1-1,5 x DN
diameter från pumpen, både på sug- och trycksidan.
Detta förhindrar turbulens vid kompensatorerna, vilket
ger bättre sugförhållanden och minimalt tryckfall på
trycksidan. Vid högre strömningshastigheter (> 5 m/s)
bör större kompensatorer, lämpliga för rörledningen,
monteras.
Illustrationen nedan visar exempel på kompensatorer av
gummibälgtyp med eller utan ändstoppstag.
Vibrationsdämpare
TM02 4993 2102
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•• • • • • ••••••••••••••••••••••
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••
••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••
TM02 4979 1902 - TM02 4981 1902
Kompensator
Betongfundament
Figur 20 Fundament för TP-pump
Figur 21 Exempel på kompensatorer av gummibälgtyp
Som tumregel gäller att betongfundamentets vikt skall
vara 1,5 gånger pumpens vikt.
Kompensatorer med ändstoppstag kan användas för att
39
Installation
TP(D), TPE(D)
minimera de krafter som orsakas av kompensatorerna.
Kompensatorer med ändstoppstag rekommenderas
alltid för flänsar större än DN100.
TPD, TPED serie 100, 200 och 300
Rören skall förankras så att de inte belastar kompensatorer eller pump. Följ tillverkarens anvisningar och informera också rådgivare och rörinstallatörer om dem.
Enfas TPED-pumpar med mått B3 ≤ 200 mm har kopplingsboxarna monterade enligt figuren nedan.
Illustrationen nedan visar ett exempel på en kompensator av metallbälgtyp med ändstoppstag.
Måttet B4 anger dubbelpumpens största bredd. Måttet
B4 framgår av tabellerna under tekniska data för respektive pump.
TM02 8630 0604
TM02 4980 1902
Som standard har de flesta TPD- och TPED-pumparna
kopplingsboxarna placerade i läge klockan 12 (se fig. 23).
B3
B4
B4
Figur 24 TPED-pumpar med vinkelplacerad kopplingsbox
Figur 22 Exempel på kompensatorer av metallbälgtyp
Vid temperaturer högre än 100 °C i kombination med
högt tryck kan kompensatorer av metallbälgtyp vara att
föredra, eftersom det finns risk att gummibälgar
spricker.
OBS: De prickade linjerna i ritningen anger kopplingsboxar för TPED-pump.
Placering av kopplingsbox
TP, TPE serie 100, 200 och 300
Som standard har TP- och TPE-pumparna kopplingsboxarna placerade i läge klockan 9.
Nedan visas möjliga kopplingsboxplaceringar.
Läge
Stellung 12
klockan 12
Läge
Stellung 3
klockan 3
Figur 23 Möjliga kopplingsboxplaceringar
40
Läge
klockan 6
Läge
klockan 9
Standard
Läge
klockan 12
Läge
klockan 3
Figur 25 Kopplingsboxplaceringar för TP serie 400
TM02 7532 3703
Läge
Stellung 9
klockan 9
Standard
TM02 1805 2001
Läge
Stellung 6
klockan 6
TP serie 400
Installation
TP(D), TPE(D)
Elinstallation
Kommunikationskablar för TPE(D)
Elektrisk anslutning
Elanslutningar och elektriskt skydd skall utföras i
enlighet med lokala bestämmelser.
Använd skärmade kablar (minst 0,5 mm2) för externa
omkopplare för till- och frånslag, digital ingång, givaroch börvärdessignaler. Kabelskärmarna skall jordas till
ramen i vardera änden.
• Pumpen skall anslutas via en extern huvudbrytare
med minsta kontaktgap 3 mm för samtliga poler.
Kabelskärmen måste vara ordentligt jordad i ramen, så
nära plintarna som möjligt.
Skärm
TM02 1325 0901
• Pumpar med elektronisk varvtalsreglering skall alltid
vara korrekt jordade.
OBS: Motorer på 4,0- 22 kW måste ha särskilt kraftig
och tillförlitlig jordning, eftersom jordfelsströmmen
kan överskrida 3,5 mA.
• Enfasmotorer har inbyggd termobrytare och behöver
därför inget ytterligare motorskydd.
• Trefasmotorer måste anslutas till ett motorskydd.
• Motorer på 3 kW eller mer har inbyggda termistorer
(PTC). Termistorerna är konstruerade enligt
DIN 44 082.
• När pumpen startas via huvudbrytare, startar den
med en fördröjning på ungefär 5 sekunder (TPED).
Figur 26 Anslutning av kabel för extern start/stopp för
TPE(D)
Använd en skärmad 2-ledarkabel för bus-anslutningen.
Anslut skärmen till plint Y i vardera änden.
OBS: Pumpen skall anslutas till elnätet i enlighet med
elschemat på insidan av kopplingsboxens lock.
Skärm
Y
Ytterligare skydd
Om pumpen är ansluten till en elinstallation med jordfelsbrytare som extraskydd, skall jordfelsbrytaren vara
märkt med symbolerna nedan.
TM02 1343 1001
Starta inte pumpen förrän den fyllts med vätska och
avluftats.
Figur 27 Bus-anslutning av TPE(D)
• Enfas:
Jordfelsbrytaren skall lösa ut vid jordfelström med
likströmskomponent (pulserande likström).
• Trefas:
Jordfelsbrytaren skall lösa ut vid felström med likströmskomponent (pulserande likström) såväl som
vid felström bestående av ren likström.
41
Installation
TP(D), TPE(D)
Övriga anslutningar, TPE(D)
Elschema, trefas 1,5–7,5 kW
Anslutning för externa, potentialfria kontakter för start/
stopp och digitala funktioner, extern börvärdessignal
och felsignal visas i elschemat.
0/4-20 mA
8: +24 V
7: Givaringång
6: GND ( jord)
5: +5 V
4: Börvärdesingång
3: GND ( jord)
2: Start/stopp
1: Digital ingång
A: RS 485A
Y: Skärm
B: RS 485B
4-20 mA
0-5/10 V
10 k
Grupp 2: Utgång (signalrelä).
Utgången och plintarna C, NO och NC är
elektriskt separerade från andra kretsar.
Nätspänning eller extra låg säkerhetsspänning (PELV) kan därför efter behov
anslutas till utgången.
Grupp 2
Signalrelä
NC
NO
C
Grupp 3: Spänningsförsörjning.
L1
OBS:
Nätanslutning
• Ledarna skall av säkerhetsskäl vara separerade från
varandra med förstärkt isolering utefter hela sin
längd.
• Om ingen extern start-/stoppomkopplare ansluts,
skall förbindelsen mellan plintarna 2 och 3 lämnas
kvar.
L2
L3
TM00 7666 1002
Alla ingångar (grupp 1) är separerade från
spänningsförsörjningens ledande komponenter via förstärkt isolation.
0/4-20 mA
0-5/10 V
Grupp 3
Grupp 1: Ingångar (extern start/stopp, digital
funktion, börvärdes- och givarsignaler, plint
1-9 och bus-anslutning, A, Y, B).
Grupp 1
Kablarna kan anslutas till grupperna nedan.
Figur 29 Elschema, trefas, TPE(D)
Elschema, enfas
Elschema, trefas 11–22 kW
NC C NO
N PE L
Grupp 3
Grupp 2
Signalrelä Nätspänningsanslutning
8: +24 V
7: Givaringång
6: GND ( jord)
5: +5 V
4: Börvärdesingång
3: GND ( jord)
2: Start/stopp
A: RS 485A
Y: Skärm
B: RS 485B
0-10 V
0/4-20 mA
4-20 mA
NC
0/1
NO
B Y A
STOP
RUN
0-10 V
6 5 4 3 2
Figur 28 Elschema, enfas, TPE(D)
42
TM02 1952 2601
10K
TM02 0795 0101
0/4-20 mA
O
Grupp 1
1 9 8 7
Figur 30 Elschema, trefas, TPE(D)
36
Kapacitetskurvor
TP(D), TPE(D)
Så här läser du
kapacitetsdiagrammen
H
[m]
60
TP, TPE 32
-580/2
50 Hz
55
Pumptyp och frekvens
50
-460/2
45
40
-380/2
35
-320/2
Kapacitetskurva.
QH-kurva för den enskilda pumpen.
Den kraftiga kurvan anger
rekommenderat driftområde.
30
-250/2
25
-200/2
20
15
10
0
4
8
12
16
20
24
Q [m³/h]
P2
[kW]
6
-580/2
5
-460/2
4
3
-380/2
Effektkurvan anger pumpens effektförbrukning [P2].
-320/2
2
-250/2
-200/2
1
0
0
4
8
12
16
20
24
Q [m³/h]
0
4
8
12
16
20
24
Q [m³/h]
NPSH
[m]
16
12
8
4
0
Eta
[%]
60
-200/2
-250/2
-320/2
55
-380/2
-580/2
50
-460/2
45
Eta-kurvan visar pumpens
verkningsgrad.
40
35
30
4
8
12
16
20
24
Q [m³/h]
0
2
4
6
Q [l/s]
0
2
4
6
v [m/s]
TM02 5017 2102
0
43
36
Kapacitetskurvor
Förutsättningar för kapacitetskurvor
Nedanstående förutsättningar gäller för de kurvor som
visas på följande sidor:
1. Toleranser enligt ISO 9906, Annex A.
2. QH-kurvorna för de enskilda pumparna visar uppskattat varvtal av en trefas standardmotor. Mer information finner du i tabellerna över tekniska data som
visas på följande sidor.
Enfasmotorns kapacitet är något reducerad. Vi hänvisar till WinCAPS eller WebCAPS för mer exakta
kurvor över enfasmotorer.
3. Mätningarna är utförda med avluftat vatten vid 20°C.
4. Kurvorna gäller vid kinematisk viskositet enligt
nedan:
υ = 1 mm2/s (1 cSt).
5. Pumparna får inte användas vid flöden som understiger de flöden som anges av de kraftiga kurvlinjerna, eftersom pumpen då kan överhettas.
OBS: Vi rekommenderar inte konstant drift vid ett
flödesområde som understiger 10%.
6. Om den pumpade vätskans densitet och/eller viskositet är högre än vattens, kan det vara nödvändigt att
använda en starkare motor.
7. Kurvorna visar enstegspumparnas kapacitet. Dubbelpumparnas kapacitet är något lägre p g a ventilförluster, se WinCAPS eller WebCAPS.
OBS: Grundfos rekommenderar inte kontinuerlig
parallelldrift av dubbelpumpar eftersom flödet då
ökar i pumpen. Ett alltför högt flöde kan resultera i
bullrig drift och ökat slitage av pumphjulet p g a
kavitation etc.
44
TP(D), TPE(D)
45
Kapacitetskurvor
G 1½
2-polig
TP, TPE 25-XX R/2
H
[m]
TP, TPE 25
-90/2 R
9
50 Hz
8
7
6
-50/2 R
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8 Q [m³/h]
P2
[kW]
0.20
0.16
-90/2 R
0.12
0.08
-50/2 R
0.04
0.00
0
1
2
3
4
5
6
7
8 Q [m³/h]
NPSH
[m]
4
-50/2 R, -90/2 R
3
tekniska data
2
1
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8 Q [m³/h]
Eta
[%]
50
45
40
30
25
20
0
0.0
0
46
1
2
0.5
1
3
4
1.0
5
6
7
1.5
2
2.0
3
8 Q [m³/h]
Q [l/s]
4 v [m/s]
TP(D), TPE(D), 2-polig
-50/2 R
TM02 5014 0504Kapacitetskurvor,
-90/2 R
35
Tekniska data
G 1½
2-polig
B4
B4
AC
AC
H1
G
H2
H3
H3
AD
AD
L1
TM02 8348 5003
AE
AE AF
AF
B1 B2
Tekniska data
TP 25
-50/2 R
-90/2 R
TPD
-
-
TPE
TPED
-
-
Serie
100
100
IEC storlek
P2
1-fas TP
63
71
3-fas TP
63
63
1-fas TP
71
71
3-fas TP
-
-
1-/3-fas TP
[kW] 0,12/0,12 0,25/0,25
1-/3-fas TPE [kW]
PN
Tmin ; Tmax
[°C]
G
AC
AD
0,37/-
0,37/-
10
10
[-25;110] [-25;110]
G1½
1-/3-fas TP
[mm] 118/118
1-/3-fas TPE [mm]
1-/3-fas TP
141/-
[mm] 101/101
141/111/101
140/-
140/-
AE
TPE
[mm]
105
105
AF
TPE
[mm]
105
105
B1
[mm]
54
54
B2
[mm]
52
52
TP
[mm]
101/-
111/-
TPE
B4
1-/3-fas TPE [mm]
G1½
139/118
[mm]
140/-
140/-
L1
[mm]
180
180
H1
[mm]
25
25
H2
[mm]
118
118
H3
1-/3-fas TP
[mm] 323/323
1-/3-fas TPE [mm]
334/-
353/323
334/-
47
Kapacitetskurvor
G2
2-polig
TP, TPE 32-XX/2
H
[m]
TP, TPE 32
9
-90/2 R
50 Hz
8
7
6
-50/2 R
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9Q [m³/h]
P2
[kW]
-90/2 R
0.20
0.16
0.12
-50/2 R
0.08
0.04
0.00
0
1
2
3
4
5
6
7
8
NPSH
[m]
3.0
9Q [m³/h]
-90/2 R
2.5
2.0
1.5
1.0
-50/2 R
0.5
0.0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9Q [m³/h]
Eta
[%]
55
50
-90/2 R
45
40
-50/2 R
35
30
25
20
48
1
2
3
4
5
6
7
8
9Q [m³/h]
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5 Q [l/s]
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5 v [m/s]
TM02 5015 0504
0
Tekniska data
G2
2-polig
B4
B4
AC
AC
H1
G
H2
H3
H3
AD
AD
L1
TM02 8348 5003
AE
AE AF
AF
B1 B2
Tekniska data
TP 32
-50/2 R
-90/2 R
TPD
-
-
TPE
TPED
-
-
Serie
100
100
IEC storlek
P2
1-fas TP
63
71
3-fas TP
63
63
1-fas TP
71
71
3-fas TP
-
-
1-/3-fas TP
[kW] 0,12/0,12 0,25/0,25
1-/3-fas TPE [kW]
PN
Tmin ; Tmax
[°C]
G
AC
AD
0,37/-
0,37/-
10
10
[-25;110] [-25;110]
G2
1-/3-fas TP
[mm] 118/118
1-/3-fas TPE [mm]
1-/3-fas TP
141/-
[mm] 101/101
1-/3-fas TPE [mm]
G2
139/118
141/111/101
140/-
140/-
AE
TPE
[mm]
105
105
AF
TPE
[mm]
105
105
B1
[mm]
51
51
B2
[mm]
60
60
TP
[mm]
101/-
111/-
TPE
[mm]
140/-
140/-
L1
[mm]
180
180
H1
[mm]
40
40
H2
[mm]
118
118
B4
H3
1-/3-fas TP
[mm] 338/338
368/338
49
Kapacitetskurvor
DN 32
2-polig
TP(D), TPE(D) 32-XX/2
H
[m]
24
H
[m]
TP, TPE 32
-230/2
60
50 Hz
22
50
18
-460/2
-180/2
16
45
14
12
-150/2
-120/2
10
40
-380/2
35
-320/2
30
8
-250/2
25
6
-60/2
-200/2
20
4
15
2
0
10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 Q [m³/h]
P2
[kW]
0.7
0
4
8
12
16
20
24
Q [m³/h]
P2
[kW]
6
-230/2
-580/2
0.6
5
0.5
-120/2
-150/2
0.3
-460/2
4
-180/2
0.4
3
-380/2
-320/2
2
0.2
-250/2
-200/2
1
-60/2
0.1
0.0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 Q [m³/h]
NPSH
[m]
0
4
8
12
16
20
24
Q [m³/h]
0
4
8
12
16
20
24
Q [m³/h]
NPSH
[m]
-150/2, -180/2, -230/2
10
16
8
12
-120/2
6
8
-60/2
4
4
2
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 Q [m³/h]
Eta
[%]
60
-200/2
-250/2
-320/2
55
-150/2
-380/2
-580/2
50
-60/2
-460/2
45
-120/2
40
-230/2
-180/2
35
30
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 Q [m³/h]
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
Q [l/s]
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
v [m/s]
0
4
8
12
16
20
24
Q [m³/h]
0
2
4
6
Q [l/s]
0
2
4
6
v [m/s]
TM02 5017 0504
1
TM02 5016 0504
0
50
50 Hz
55
20
Eta
[%]
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
TP, TPE 32
-580/2
Tekniska data
B4
B4
AC
B4
P
AC
P
B3
H3
AD
H2
H3
B4
AD
AD
DN 32
2-polig
L1
B2
D1
B2
AE AF
AE AF
AE AF
AE AF
TM02 8632 0604 - TM02 8631 0604
B1
H4
D1
B1
H4
H1
H1
H2
Rp 1/4
L1
M
C1
C1
AE AF
AE
AF
M
M
C5
C6
C5
Tekniska data
TP 32
-60/2
-120/2
-150/2
-180/2
-230/2
-200/2
-250/2
-320/2
-380/2
-460/2
-580/2
300
TPD
TPE
TPED
Serie
IEC storlek
P2
200
200
200
200
200
300
300
300
300
300
1-fas TP
71
71
71
80
80
-
-
-
-
-
-
3-fas TP
63
71
71
71
80
80
90
90
100
112
132
1-fas TP
71
71
71
71
80
80
-
-
-
-
-
3-fas TP
-
-
-
-
-
-
90
90
100
112
132
-/5,5
1-/3-fas TP
[kW] 0,25/0,18 0,25/0,37 0,37/0,37 0,55/0,55 0,75/0,75
1-/3-fas TPE [kW]
PN
Tmin ; Tmax
[°C]
D1
[mm]
AC
AD
1-/3-fas TP
0,37/-
0,37/-
PN 6/10
PN 6/10
PN 6/10
32
141/-
0,75/-
PN 6/10 PN 6/10
-/1,1
-/1,5
-/2,2
-/3
-/4
1,1/-
-/1,5
-/2,2
-/3
-/4
-/5,5
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
141/141
141/141
141/141
141/141
-/178
-/178
-/178
-/198
-/220
-/220
141/-
141/-
-/220
141/-
141/-
133/109
133/109
140/-
140/-
140/-
140/-
[mm] 111/101
1-/3-fas TPE [mm]
0,55/-
[-25;140] [-25;140] [-25;140] [-25;140] [-25;140] [-25;140] [-25;140] [-25;140] [-25;140] [-25;140] [-25;140]
[mm] 139/118
1-/3-fas TPE [mm]
1-/3-fas TP
0,37/-
141/-
-/178
-/178
-/178
-/220
-/110
-/110
-/110
-/120
-/134
-/134
140/-
140/-
-/110
-/110
-/110
-/134
-/134
101
133/109 133/109
AE
TPE
[mm]
105
105
105
105
105
105
81
81
81
101
AF
TPE
[mm]
105
105
105
105
105
105
81
81
81
101
101
P
[mm]
-
-
-
-
-
200
200
200
250
250
300
B1★
[mm]
75/180
75/180
102/222
102/222 102/222 125/260 125/260 125/260 125/260 144/321
144/321
B2★
[mm]
75/180
75/180
102/222
102/222 102/222
B3
[mm]
200
200
240
240
[mm] 111/180
133/180
133/222
133/222
133/222 125/260 125/260 125/260 125/263
144/321 150/328
144/321 150/328
B4★
TP
TPE
240
117/257
117/257
117/257
117/257
144/321
144/321
276
276
276
276
355
355
[mm] 140/275
140/275
140/225
140/225 140/225 140/260 125/260 125/260 125/263
[mm] 80/200
80/200
80/240
80/240
80/240
144/356 144/356 144/356 144/356 144/435 144/435
C5★
[mm]
110/52
110/52
140/82
140/82
140/82
170/45
170/45
170/45
170/45
220/46
C6
[mm]
103
103
103
103
103
175
175
175
175
175
175
L1
[mm]
220
220
280
280
280
340
340
340
340
440
440
H1
[mm]
68
68
79
79
79
100
100
100
100
100
100
H2
[mm]
140
126
125
125
137
154
154
154
183
184
223
-/535
-/535
-/575
-/618
-/656
-/714
-/878
C1★
H3
H4
M
1-/3-fas TP
[mm] 419/388
1-/3-fas TPE [mm]
[mm]
385/385
395/395 447/395 447/447
220/46
407/-
385/-
395/-
395/-
447/-
505/-
-/695
-/695
-/778
-/820
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
M12
M12
M12
M12
M12
M16
M16
M16
M16
M16
M16
Siffrorna före snedstrecket avser enkelpump, siffrorna efter avser dubbelpump.
51
Kapacitetskurvor
DN 40
2-polig
TP, TPE 40-XX/2
H
[m]
-90/2
9
TP, TPE 40
H
[m]
28
50 Hz
26
50 Hz
-230/2
24
8
TP, TPE 40
-270/2
22
7
20
-190/2
18
6
-50/2
16
5
-180/2
14
12
4
-120/2
10
3
8
-60/2
6
2
4
1
2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Q [m³/h]
0
P2
[kW]
2
4
6
8
10
12
14
16
P2
[kW]
1.2
0.20
Q [m³/h]
-270/2
-230/2
1.0
-90/2
0.16
0.8
-190/2
0.12
0.6
-50/2
0.08
-180/2
0.4
0.04
-120/2
-60/2
0.2
0.00
0.0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Q [m³/h]
NPSH
[m]
3.0
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Q [m³/h]
NPSH
[m]
-90/2
10
2.5
-190/2, -230/2, -270/2
8
-120/2 -180/2
2.0
6
-50/2
1.5
4
0.5
2
0.0
0
Eta
[%]
60
0
1
2
3
4
5
6
7
8
55
9
Q [m³/h]
Eta
[%]
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
-50/2
50
45
40
35
-90/2
30
25
20
0.0
0.0
52
1
2
0.5
0.5
3
4
1.0
5
1.5
1.0
6
7
2.0
1.5
8
9
2.5
Q [m³/h]
Q [l/s]
2.0 v [m/s]
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Q [m³/h]
-60/2
-120/2
-180/2
-190/2
-270/2
-230/2
0
TM02 5018 0504
0
-60/2
0
0
2
4
6
1
8
10
2
1
12
3
2
14
16
4
3
Q [m³/h]
5
Q [l/s]
v [m/s]
TM02 5019 0504
1.0
Tekniska data
B4
B4
AC
B4
P
AC
P
B3
H3
AD
H2
H3
B4
AD
AD
DN 40
2-polig
L1
B2
D1
B2
AE AF
AE AF
AE AF
AE AF
L1
M
C1
C1
AE AF
AE
AF
M
M
C5
C6
C5
TM02 8632 0604 - TM02 8631 0604
B1
H4
D1
B1
H4
H1
H1
H2
Rp 1/4
Tekniska data
TP 40
-50/2
-60/2
-90/2
-120/2
-180/2
-190/2
-230/2
-270/2
TPD
TPE
-
-
TPED
-
-
Serie
100
200
100
200
200
200
200
200
1-fas TP
63
71
71
71
80
80
90
90
3-fas TP
63
71
63
71
71
80
80
90
1-fas TP
71
71A
71
71A
71
80A
80B
-
3-fas TP
-
-
-
-
-
-
-
90
1,1/1,1
1,5/1,5
IEC storlek
1-/3-fas TP
P2
PN
Tmin ; Tmax
[°C]
D1
[mm]
AC
AD
0,37/-
0,37/-
0,37/-
0,37/-
0,55/-
0,75/-
1,1/-
-/1,5
PN 6/10
PN 6/10
PN 6/10
PN 6/10
PN 6/10
PN 16
PN 16
PN 16
[-25;110] [-25;140] [-25;110] [-25;140] [-25;140] [-25;140] [-25;140] [-25;140]
40
[mm] 118/118
1-/3-fas TPE [mm]
1-/3-fas TP
-
[kW] 0,12/0,12 0,25/0,25 0,25/0,25 0,37/0,37 0,55/0,55 0,75/0,75
1-/3-fas TPE [kW]
1-/3-fas TP
-
141/-
[mm] 101/101
1-/3-fas TPE [mm]
40
40
40
40
40
40
40
141/141
139/118
141/141
141/141
141/141
178/141
178/178
141/-
141/-
141/-
-/178
141/-
141/-
141/-
133/109
111/101
133/109
133/109 133/109 139/109 139/110
140/-
140/-
141/-
140/-
141/-
140/-
140/-
-/110
AE
TPE
[mm]
105
105
105
105
105
105
105
105
AF
TPE
[mm]
105
105
105
105
105
105
105
105
P
[mm]
-
-
-
-
-
-
-
-
B1★
[mm]
75/-
75/180
75/-
75/180
100/-
102/222 102/222 102/222
B2★
[mm]
75/-
75/180
75/-
75/180
100/-
102/222 102/222 102/222
B3
★
B4
TP
TPE
[mm]
-
200
-
200
-
240
[mm]
101/-
133/180
111/-
133/180
133/-
133/222
240
240
139/222 139/222
[mm] 140/275
140/275
141/275
140/275
141/225
140/225 140/225 110/222
[mm]
-/-
80/200
-/-
80/200
80/-
120/240 120/240 120/240
C5★
[mm]
-/-
125/45
-/-
125/45
125/-
160/95
160/95
C6
[mm]
-
125
-
125
-
125
125
125
L1
[mm]
250
250
250
250
250
320
320
320
C1★
160/95
H1
[mm]
55
67
55
67
68
68
68
68
H2
[mm]
118
129
118
129
131
141
141
151
H3
H4
M
1-/3-fas TP
[mm] 353/353
1-/3-fas TPE [mm]
[mm]
387/366
383/353
364/-
395/-
364/-
387/387 442/390 439/439 499/489 539/499
388/-
390/-
320/-
439/-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
M12
-
M12
M12
M12
M12
M12
-/659
Siffrorna före snedstrecket avser enkelpump, siffrorna efter avser dubbelpump.
53
Kapacitetskurvor
DN 40
2-polig
TP(D), TPE(D) 40-XX/2
H
[m]
TP, TPE 40
-580/2
60
50 Hz
55
50
-470/2
45
40
-360/2
35
-300/2
30
-240/2
25
20
15
10
P2
[kW]
8
0
4
8
12
16 20 24 28
32
Q [m³/h]
-580/2
7
6
5
-470/2
4
-360/2
3
-300/2
-240/2
2
1
0
0
4
8
12
16 20 24 28
32
Q [m³/h]
NPSH
[m]
10
-300/2, 360/2, 470/2, 580/2
8
6
-240/2
4
2
0
0
4
8
12
Eta
[%]
60
16 20 24 28
32
Q [m³/h]
-300/2
-360/2
55
-240/2
50
-470/2
45
-580/2
40
35
30
0
0
54
4
8
12
2
16 20 24 28
4
2
6
4
32
8
6
Q [m³/h]
10 Q [l/s]
v [m/s]
TM02 5020 0504
0
Tekniska data
B4
B4
AC
B4
P
AC
P
B3
H3
AD
H2
H3
B4
AD
AD
DN 40
2-polig
L1
B2
D1
B2
AE AF
AE AF
AE AF
AE AF
L1
M
C1
C1
AE AF
AE
AF
M
M
C5
C6
C5
TM02 8632 0604 - TM02 8631 0604
B1
H4
D1
B1
H4
H1
H1
H2
Rp 1/4
Tekniska data
TP 40
-240/2
-300/2
-360/2
-470/2
-580/2
300
TPD
TPE
TPED
Serie
IEC storlek
P2
300
300
300
300
1-fas TP
-
-
-
-
-
3-fas TP
90
100
112
132
132
1-fas TP
-
-
-
-
-
3-fas TP
90
100
112
132
132
[kW]
-/2,2
-/3
-/4
-/5,5
-/7,5
1-/3-fas TPE [kW]
-/2,2
-/3
-/4
-/5,5
-/7,5
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
1-/3-fas TP
PN
Tmin ; Tmax
[°C]
D1
[mm]
40
40
40
40
40
[mm]
-/178
-/198
-/220
-/220
-/220
AC
AD
1-/3-fas TP
[-25;140] [-25;140] [-25;140] [-25;140] [-25;140]
1-/3-fas TPE [mm]
-/178
-/178
-/220
-/220
-/220
1-/3-fas TP
[mm]
-/110
-/120
-/134
-/134
-/134
1-/3-fas TPE [mm]
-/110
-/110
-/134
-/134
-/134
101
AE
TPE
[mm]
81
81
101
101
AF
TPE
[mm]
81
81
101
101
101
P
[mm]
200
250
250
300
300
B1★
[mm] 130/273
130/273
130/273
149/325 149/325
B2★
[mm] 117/267
117/267
117/267
144/321
144/321
B3
[mm]
290
290
355
355
[mm] 130/273
130/273
134/273
150/328 150/328
[mm] 130/273
130/273
134/273
150/328 150/328
B4★
TP
TPE
C1★
290
[mm] 144/400 144/400 144/400 144/435 144/435
C5★
[mm]
170/45
170/45
170/45
C6
[mm]
175
175
175
175
175
L1
[mm]
340
340
340
440
440
H1
[mm]
100
100
100
110
110
H2
[mm]
166
194
194
225
225
[mm]
-/587
-/629
-/666
-/726
-/726
1-/3-fas TPE [mm]
-/707
-/789
-/830
-/890
-/890
-
-
-
-
-
M16
M16
M16
M16
M16
H3
H4
M
1-/3-fas TP
[mm]
220/108 220/108
Siffrorna före snedstrecket avser enkelpump, siffrorna efter avser dubbelpump.
55
Kapacitetskurvor
DN 50
2-polig
TP(D), TPE(D) 50-XX/2
H
[m]
TP, TPE 50
-290/2
28
50 Hz
24
-240/2
20
-190/2
-160/2
16
-180/2
12
-120/2
8
-60/2
4
0
0
4
8
12
16 20 24 28
32
Q [m³/h]
P2
[kW]
3.0
-290/2
2.5
2.0
-240/2
1.5
-190/2
-160/2
1.0
-180/2
-120/2
-60/2
0.5
0.0
0
4
8
12
16 20 24 28
32
Q [m³/h]
NPSH
[m]
10
-180/2
8
6
-60/2
-120/2
4
2
-160/2, -190/2, 240/2, -290/2
0
0
8
12
16 20 24 28
32
Q [m³/h]
-180/2
-290/2
-240/2
-190/2
-160/2
-60/2
-120/2
0
0
0
56
4
4
8
2
1
12
16 20 24 28
4
6
2
32
8
3
Q [m³/h]
10 Q [l/s]
4
v [m/s]
TM02 5021 0504
Eta
[%]
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
Tekniska data
B4
B4
B4
AC
P
AC
P
B3
H3
AD
H3
L1
B2
B1
H4
D1
B1
AE AF
AE AF
D1
B2
AE AF
AE AF
H4
H1
H1
H2
H2
Rp 1/4
L1
M
C1
C1
AF
AE
AE AF
M
C5
M
C6
C5
TM02 8632 0604 - TM02 8631 0604
B4
AD
AD
DN 50
2-polig
Tekniska data
TP 50
-60/2
-120/2
-180/2
-160/2
-190/2
-240/2
-290/2
300
TPD
TPE
TPED
Serie
IEC storlek
200
200
200
300
300
300
1-fas TP
71
80
80
-
-
-
-
3-fas TP
71
80
80
80
90
90
100
1-fas TP
71
80
80
80
-
-
-
3-fas TP
-
-
-
-
90
90
100
-/1,1
-/1,5
-/2,2
-/3
1,1/-
-/1,5
-/2,2
-/3
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
1-/3-fas TP
P2
[kW] 0,25/0,37 0,55/0,75 0,75/0,75
1-/3-fas TPE [kW]
PN
PN 6/10
Tmin ; Tmax
[°C]
D1
[mm]
AC
AD
0,37/-
1-/3-fas TP
1-/3-fas TP
50
141/-
[mm] 133/109
1-/3-fas TPE [mm]
0,75/-
PN 6/10 PN 6/10
[-25;140] [-25;140] [-25;140] [-25;140] [-25;140] [-25;140] [-25;140]
[mm] 141/141
1-/3-fas TPE [mm]
0,750/-
50
50
50
50
50
50
141/141
141/141
-/178
-/178
-/178
-/198
141/-
141/-
133/109 133/109
141/-
-/178
-/178
-/178
-/110
-/110
-/110
-/120
140/-
140/-
140/-
140/-
-/110
-/110
-/110
AE
TPE
[mm]
105
105
105
105
81
81
81
AF
TPE
[mm]
105
105
105
105
81
81
81
[mm]
-
-
-
200
200
200
250
P
B1★
[mm]
95/180
100/225 100/225
117/252
117/252
117/252
117/252
★
[mm]
83/190
100/225 100/225
117/252
117/252
117/252
117/252
[mm]
200
B2
B3
★
B4
TP
TPE
C1★
240
240
270
270
270
270
[mm] 133/180
133/225
133/225
117/252
117/252
117/252
125/260
[mm] 140/275
140/225 140/225 140/252
117/252
117/252
125/260
[mm] 120/200 120/240 120/240 144/350 144/350 144/350 144/350
C5★
[mm]
140/60
140/60
140/60
170/60
170/60
170/60
C6
[mm]
125
126
126
175
175
175
175
L1
[mm]
280
280
280
340
340
340
340
170/60
H1
[mm]
75
75
75
115
115
115
115
H2
[mm]
137
135
135
152
152
152
180
H3
H4
M
1-/3-fas TP
[mm] 403/403 441/441 441/441
1-/3-fas TPE [mm]
[mm]
-/548
-/548
-/588
-/630
403/-
442/-
441/-
518/-
-/708
-/708
-/790
-
-
-
-
-
-
-
M12
M12
M12
M16
M16
M16
M16
Siffrorna före snedstrecket avser enkelpump, siffrorna efter avser dubbelpump.
57
Kapacitetskurvor
DN 50
2-polig
TP(D), TPE(D) 50-XX/2
H
[m]
TP, TPE 50
-900/2
90
50 Hz
-830/2
80
-710/2
70
60
-570/2
50
-440/2
40
-430/2
30
-360/2
20
0
10
20
30
40
50
60
70 Q [m³/h]
P2
[kW]
24
-900/2
20
-830/2
16
-710/2
12
-570/2
8
-440/2
-430/2
-360/2
4
0
0
10
20
30
40
50
60
70 Q [m³/h]
0
10
20
30
40
50
60
70 Q [m³/h]
NPSH
[m]
14
12
10
8
6
4
2
0
Eta
[%]
70
-430/2
65
-900/2
60
-710/2 -830/2
-360/2
55
-440/2 -570/2
50
45
40
35
30
10
20
0
0
58
30
5
2
40
50
10
4
60
70 Q [m³/h]
15
6
20
8
Q [l/s]
v [m/s]
TM02 5022 0504
0
Tekniska data
B4
B4
B4
AC
P
AC
P
B3
H3
AD
H3
L1
B2
B1
H4
D1
B1
AE AF
AE AF
D1
B2
AE AF
AE AF
H4
H1
H1
H2
H2
Rp 1/4
L1
M
C1
C1
AF
AE
AE AF
M
C5
M
C6
C5
TM02 8632 0604 - TM02 8631 0604
B4
AD
AD
DN 65
2-polig
Tekniska data
TP 50
-360/2
-430/2
-440/2
-570/2
-710/2
-830/2
-900/2
300
TPD
TPE
TPED
Serie
IEC storlek
300
300
300
300
300
300
1-fas TP
-
-
-
-
-
-
-
3-fas TP
112
132
132
160
160
160
180
1-fas TP
-
-
-
-
-
-
-
3-fas TP
112
132
132
160
160
160
180
-/22
1-/3-fas TP
P2
[kW]
-/4
-/5,5
-/7,5
-/11
-/15
-/18,5
1-/3-fas TPE [kW]
-/4
-/5,5
-/7,5
-/11
-/15
-/18,5
-/22
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN
Tmin ; Tmax
[°C]
D1
[mm]
50
50
50
50
50
50
50
[mm]
-/220
-/220
-/220
-/335
-/335
-/335
-/366
1-/3-fas TPE [mm]
-/220
-/220
-/220
-/258
-/313
-/313
-/350
1-/3-fas TP
[mm]
-/134
-/134
-/134
-/241
-/241
-/241
-/285
1-/3-fas TPE [mm]
-/134
-/134
-/134
-/389
-/417
-/417
-/439
AC
AD
1-/3-fas TP
[-25;140] [-25;140] [-25;140] [-25;140] [-25;140] [-25;140] [-25;140]
AE
TPE
[mm]
101
101
101
148
148
148
164
AF
TPE
[mm]
101
101
101
148
148
148
164
P
[mm]
250
300
300
350
350
350
350
B1★
[mm] 133/290 133/290 180/386 180/386 180/386 180/386 180/386
B2★
[mm] 119/284 119/284 164/379 164/379 164/379 164/379 164/379
B3
[mm]
★
B4
TP
TPE
★
320
320
420
420
420
420
420
[mm] 134/290 150/310 180/386 241/386 241/386 241/386 285/393
[mm] 134/290 150/310 180/386 389/386 417/386 417/386 439/386
[mm] 144/400 144/400 144/500 144/500 144/500 144/500 144/500
C1
C5★
[mm]
170/52
170/52
C6
[mm]
175
175
175
175
175
175
175
L1
[mm]
340
340
440
440
440
440
440
220/123 220/123 220/123 220/123 220/123
H1
[mm]
115
115
115
115
115
115
115
H2
[mm]
189
228
234
264
264
264
264
H3
H4
M
1-/3-fas TP
[mm]
-/676
-/734
-/740
-/882
-/882
-/926
-/981
1-/3-fas TPE [mm]
-/840
-/898
-/904
-/828
-/840
-/878
-/904
[mm]
-
-
-
35
35
35
35
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
Siffrorna före snedstrecket avser enkelpump, siffrorna efter avser dubbelpump.
59
Kapacitetskurvor
DN 65
2-polig
TP(D), TPE(D) 65-XX/2
H
[m]
26
-260/2
TP, TPE 65
24
50 Hz
-230/2
22
20
-190/2
18
16
-180/2
14
12
-120/2
10
8
6
-60/2
4
2
0
0
P2
[kW]
4.0
5
10 15 20 25 30 35 40 45
Q [m³/h]
-260/2
3.5
3.0
-230/2
2.5
-190/2
2.0
1.5
-180/2
-120/2
1.0
0.5
-60/2
0.0
0
5
10 15 20 25 30 35 40 45
Q [m³/h]
NPSH
[m]
5
-120/2
4
-180/2
3
2
-60/2
-190/2, -230/2, -260/2
1
0
0
10 15 20 25 30 35 40 45
Q [m³/h]
-180/2
-260/2
-190/2
-230/2
-60/2
-120/2
0
60
5
5
10 15 20 25 30 35 40 45
0
2
4
6
0.0
0.5
1.0
1.5
8
2.0
10
2.5
12
3.0
Q [m³/h]
14 Q [l/s]
3.5
v [m/s]
TM02 5023 0504
Eta
[%]
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
Tekniska data
B4
B4
B4
AC
P
AC
P
B3
H3
AD
H3
L1
B2
B1
H4
D1
B1
AE AF
AE AF
D1
B2
AE AF
AE AF
H4
H1
H1
H2
H2
Rp 1/4
L1
M
C1
C1
AF
AE
AE AF
M
C5
M
C6
C5
TM02 8632 0604 - TM02 8631 0604
B4
AD
AD
DN 65
2-polig
Tekniska data
TP 65
-60/2
-120/2
-180/2
-190/2
-230/2
-260/2
300
TPD
TPE
TPED
Serie
IEC storlek
200
200
200
300
300
1-fas TP
80
90
90
-
-
-
3-fas TP
71
80
90
90
100
112
1-fas TP
71
80B
-
-
-
-
3-fas TP
-
-
90
90
100
112
1,1/1,1
1,5/1,5
-/2,2
-/3
-/4
1,1/-
-/1,5
-/2,2
-/3
-/4
PN 16
PN 16
PN 16
1-/3-fas TP
P2
[kW] 0,55/0,55
1-/3-fas TPE [kW]
PN
PN 6/10 PN 6/10 PN 6/10
Tmin ; Tmax
[°C]
D1
AC
AD
0,55/-
[mm]
1-/3-fas TP
65
[mm] 141/141
1-/3-fas TPE [mm]
1-/3-fas TP
[-25;140] [-25;140] [-25;140] [-25;140] [-25;140] [-25;140]
141/-
65
65
65
65
65
178/141
178/178
-/178
-/198
-/220
141/-
-/178
[mm] 133/109 139/109 139/110
1-/3-fas TPE [mm]
-/178
-/178
-/220
-/110
-/120
-/134
140/-
140/-
-/167
-/110
-/110
-/134
101
AE
TPE
[mm]
105
105
105
81
81
AF
TPE
[mm]
105
105
105
81
81
101
[mm]
-
-
-
200
250
250
P
B1★
[mm]
93/195
100/225 100/225 142/298 142/298 142/298
★
[mm]
93/210
100/225 100/225 124/290 124/290 124/290
[mm]
240
B2
B3
★
B4
TP
TPE
C1★
[mm] 133/195
240
240
320
320
320
139/225
139/225 142/298 142/298 142/298
[mm] 140/225 140/225
167/225 142/298 142/298 142/298
[mm] 120/240 120/240 120/240 144/400 144/400 144/400
C5★
[mm]
170/63
170/63
170/63
180/65
180/65
C6
[mm]
153
153
153
175
175
175
L1
[mm]
340
340
340
360
360
360
180/65
H1
[mm]
82
82
82
105
105
105
H2
[mm]
145
144
154
172
201
201
517/512
557/507
-/598
-/641
-/678
462/-
-/507
-/718
-/801
-/842
H3
H4
M
1-/3-fas TP
[mm] 468/418
1-/3-fas TPE [mm]
[mm]
418/-
-
-
-
-
-
M12
M12
M12
M16
M16
M16
Siffrorna före snedstrecket avser enkelpump, siffrorna efter avser dubbelpump.
61
Kapacitetskurvor
DN 65
2-polig
TP(D), TPE(D) 65-XX/2
H
[m]
TP, TPE 65
100
50 Hz
-930/2
90
80
-720/2
70
-660/2
60
-550/2
50
-460/2
-410/2
40
-340/2
30
20
P2
[kW]
32
0
10 20 30 40 50 60 70 80 90
Q [m³/h]
-930/2
28
24
-720/2
-660/2
20
16
-550/2
-460/2
12
8
-410/2
-340/2
4
0
0
10 20 30 40 50 60 70 80 90
Q [m³/h]
0
10 20 30 40 50 60 70 80 90
Q [m³/h]
NPSH
[m]
10
8
6
4
2
0
-410/2
-550/2
-460/2
0
0
0
62
-930/2
-340/2
10 20 30 40 50 60 70 80 90
5
10
2
15
4
20
25
6
-720/2
-660/2
Q [m³/h]
Q [l/s]
v [m/s]
TM02 5024 0504
Eta
[%]
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
Tekniska data
B4
B4
B4
AC
P
AC
P
B3
H3
AD
H3
L1
B2
B1
H4
D1
B1
AE AF
AE AF
D1
B2
AE AF
AE AF
H4
H1
H1
H2
H2
Rp 1/4
L1
M
C1
C1
AF
AE
AE AF
M
C5
M
C6
C5
TM02 8632 0604 - TM02 8631 0604
B4
AD
AD
DN 80
2-polig
Tekniska data
TP 65
-340/2
-410/2
-460/2
-550/2
-660/2
-720/2
-930/2
TPD
TPE
-
TPED
-
Serie
IEC storlek
300
300
300
300
300
300
1-fas TP
-
-
-
-
-
-
-
3-fas TP
132
132
160
160
160
180
200
1-fas TP
-
-
-
-
-
-
-
3-fas TP
132
132
160
160
160
180
-
[kW]
-/5,5
-/7,5
-/11
-/15
-/18,5
-/22
-/30
1-/3-fas TPE [kW]
-/5,5
-/7,5
-/11
-/15
-/18,5
-/22
-/-
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
1-/3-fas TP
P2
300
PN
Tmin ; Tmax
[°C]
D1
[mm]
65
65
65
65
65
65
65
[mm]
-/220
-/220
-/335
-/335
-/335
-/366
-/405
1-/3-fas TPE [mm]
-/220
-/220
-/258
-/313
-/313
-/350
-/-
1-/3-fas TP
[mm]
-/134
-/134
-/241
-/241
-/241
-/285
-/327
1-/3-fas TPE [mm]
AC
AD
1-/3-fas TP
[-25;140] [-25;140] [-25;140] [-25;140] [-25;140] [-25;140] [-25;140]
-/134
-/134
-/389
-/417
-/417
-/439
-/-
AE
TPE
[mm]
101
101
148
148
148
164
-
AF
TPE
[mm]
101
101
148
148
148
164
-
[mm]
300
300
350
350
350
350
400
P
B1★
[mm] 142/298 142/298 178/349 178/349 178/349 178/349 178/349
★
[mm] 124/290 124/290 164/383 164/383 164/383 164/383 164/383
B2
B3
[mm]
★
B4
TP
TPE
C1★
320
320
440
440
440
440
440
[mm] 150/310 150/310 241/395 241/395 241/395 285/403 327/423
[mm] 150/310 150/310 389/395 417/395
417/395 439/395
-/-
[mm] 144/400 144/400 144/520 144/520 144/520 144/520 144/520
C5★
[mm]
180/65
180/65
238/111
238/111
238/111
238/111
C6
[mm]
175
175
175
175
175
175
175
L1
[mm]
360
360
475
475
475
475
475
238/111
H1
[mm]
105
105
125
125
125
125
125
H2
[mm]
239
239
263
263
263
263
263
H3
H4
M
1-/3-fas TP
[mm]
-/735
-/735
-/891
-/891
-/935
-/990
-/1057
1-/3-fas TPE [mm]
-/899
-/899
-/837
-/849
-/887
-/913
-/-
-
-
35
35
35
35
35
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
[mm]
Siffrorna före snedstrecket avser enkelpump, siffrorna efter avser dubbelpump.
63
Kapacitetskurvor
DN 80
2-polig
TP(D), TPE(D) 80-XX/2
H
[m]
TP, TPE 80
-240/2
24
H
[m]
70
50 Hz
22
-210/2
20
60
-180/2
-570/2
45
-140/2
14
12
-520/2
50
16
-400/2
40
35
-120/2
10
30
8
25
6
20
4
-330/2
-250/2
15
0
10
20
30
40
50
60
70
80 Q [m³/h]
6
P2
[kW]
32
-240/2
0
20
40
60
80 100 120 140
-700/2
24
4
-210/2
2
1
-570/2
20
-520/2
16
-180/2
3
Q [m³/h]
28
5
-140/2
12
-120/2
8
-400/2
-330/2
-250/2
4
0
NPSH
[m]
50 Hz
55
18
P2
[kW]
TP, TPE 80
-700/2
65
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80 Q [m³/h]
NPSH
[m]
10
0
20
40
60
80 100 120 140
Q [m³/h]
-520/2, 570/2, 700/2
10
-120/2
8
8
6
6
-180/2, 210/2, 240/2
-140/2
4
4
2
2
0
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80 Q [m³/h]
Eta
[%]
80
-210/2
75
0
20
40
60
80 100 120 140
-180/2
65
70
-240/2
55
55
50
45
45
40
40
10
20
30
40
50
60
70
80 Q [m³/h]
0
5
10
15
20
Q [l/s]
0
1
2
3
4
v [m/s]
0
TM02 5025 0504
0
-520/2
60
-120/2
50
-330/2
65
-140/2
60
-250/2
Q [m³/h]
-700/2
-570/2
-400/2
75
70
64
-330/2, -400/2
20
40
60
80 100 120 140
Q [m³/h]
0
10
20
30
40
Q [l/s]
0
2
4
6
8
v [m/s]
TM02 8750 0904
Eta
[%]
80
-250/2
Tekniska data
B4
B4
B4
AC
P
AC
P
B3
H3
AD
H3
L1
B2
B1
H4
D1
B1
AE AF
AE AF
D1
B2
AE AF
AE AF
H4
H1
H1
H2
H2
Rp 1/4
TM02 8632 0604 - TM02 8631 0604
B4
AD
AD
DN 100
2-polig
L1
M
C1
C1
AF
AE
AE AF
M
C5
M
C6
C5
Tekniska data
TP 80
-120/2
-140/2
-180/2
-210/2
-240/2
-250/2
-330/2
-400/2
-520/2
-570/2
-700/2
TPD
TPE
-
TPED
-
Serie
IEC storlek
200
300
300
300
300
300
300
300
300
300
1-fas TP
90
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3-fas TP
90
90
100
112
132
132
160
160
160
180
200
-
1-fas TP
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3-fas TP
90
90
100
112
132
132
160
160
160
180
-
1,1/1,5
-/2,2
-/3
-/4
-/5,5
-/7,5
-/11
-/15
-/18,5
-/22
-/30
1-/3-fas TP
P2
300
[kW]
1-/3-fas TPE [kW]
PN
-/1,5
-/2,2
-/3
-/4
-/5,5
-/7,5
-/11
-/15
-/18,5
-/22
-/-
PN 6/PN10
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
Tmin ; Tmax
[°C]
D1
[mm]
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
[mm]
178/178
-/178
-/198
-/220
-/220
-/220
-/335
-/335
-/335
-/366
-/405
AC
AD
1-/3-fas TP
1-/3-fas TPE [mm]
1-/3-fas TP
[mm]
1-/3-fas TPE [mm]
[-25;140]
[-25;140] [-25;140] [-25;140] [-25;140] [-25;140] [-25;140] [-25;140] [-25;140] [-25;140] [-25;140]
-/178
-/178
-/178
-/220
-/220
-/220
-/258
-/313
-/313
-/350
-/-
139/110
-/110
-/120
-/134
-/134
-/134
-/241
-/241
-/241
-/285
-/327
-/110
-/110
-/110
-/134
-/134
-/134
-/389
-/417
-/417
-/439
-/-
AE
TPE
[mm]
105
81
81
101
101
101
148
148
148
164
-
AF
TPE
[mm]
105
81
81
101
101
101
148
148
148
164
-
[mm]
-
200
250
250
300
300
350
350
350
350
400
P
B1★
[mm]
125/225
125/296 125/296 125/296 125/296 144/316 144/316 144/316 162/388 162/388 162/388
★
[mm]
100/235
133/290 133/290 133/290 133/290 176/325
B2
B3
★
B4
TP
TPE
[mm]
240
[mm]
139/225
340
340
340
340
400
133/296 133/296 134/296 150/320 176/350
176/325
176/325
187/384 187/384 187/384
400
400
241/375
241/375
241/410 285/418 327/438
470
470
470
417/375
417/410 439/410
[mm]
110/235
133/296 133/296 134/296 150/320 176/350 389/375
[mm]
160/240
144/420 144/420 144/420 144/420 144/480 144/480 144/480 144/550 144/550 144/550
C5★
[mm]
180/53
180/78
180/78
180/78
180/78
220/93
220/93
220/93
250/133
250/133
C6
[mm]
173
175
175
175
175
175
175
175
350
350
350
L1
[mm]
360
360
360
360
360
440
440
440
500
500
500
C1★
-/250/133
H1
[mm]
97
105
105
105
105
115
115
115
115
115
115
H2
[mm]
163
176
204
204
243
243
273
273
273
273
273
[mm]
541/541
-/602
-/644
-/681
-/739
-/749
-/891
-/891
-/935
-/990
-/1057
-/701
-/722
-/804
-/845
-/903
-/913
-/837
-/849
-/887
-/913
-/-
-
-
-
-
-
-
35
35
35
35
35
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
H3
H4
M
1-/3-fas TP
1-/3-fas TPE [mm]
[mm]
Siffrorna före snedstrecket avser enkelpump, siffrorna efter avser dubbelpump.
65
Kapacitetskurvor
DN 100
2-polig
TP(D), TPE(D) 100-XX/2
H
[m]
26
H
[m]
TP, TPE 100
-240/2
22
50
20
45
-160/2
-390/2
-360/2
40
16
14
35
12
-120/2
-310/2
30
10
-250/2
25
8
20
6
15
4
2
10
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100110 Q [m³/h]
P2
[kW]
8
P2
[kW]
32
-240/2
7
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180200 Q [m³/h]
-480/2
28
6
24
-200/2
5
-390/2
20
4
-160/2
3
2
-360/2
16
-310/2
12
-250/2
8
-120/2
1
4
NPSH
[m]
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100110 Q [m³/h]
12
NPSH
[m]
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180200 Q [m³/h]
-480/2
14
-120/2
360/2,-390/2
12
10
10
8
8
6
-200/2, -240/2
-160/2
4
2
2
0
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100110 Q [m³/h]
Eta
[%]
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
75
-200/2
65
-240/2
-160/2
60
55
50
-120/2
45
40
0
0.0
5
0.5
10
1.0
15
1.5
20
2.0
2.5
25
3.0
30
Q [l/s]
3.5
v [m/s]
-480/2
-360/2
-390/2
-310/2
-250/2
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180200 Q [m³/h]
TM02 5026 0504
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100110 Q [m³/h]
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180200 Q [m³/h]
0
10
0
1
20
2
30
3
40
4
50
5
6
60 Q [l/s]
7 v [m/s]
TM02 8751 0904
70
66
-250/2, -310/2
6
4
Eta
[%]
80
50 Hz
-480/2
55
-200/2
18
TP, TPE 100
60
50 Hz
24
Tekniska data
B4
B4
B4
AC
P
AC
P
B3
H3
AD
H3
L1
B2
B1
H4
D1
B1
AE AF
AE AF
D1
B2
AE AF
AE AF
H4
H1
H1
H2
H2
Rp 1/4
L1
M
C1
C1
AF
AE
AE AF
M
C5
M
C6
C5
TM02 8632 0604 - TM02 8631 0604
B4
AD
AD
DN 100
2-polig
Tekniska data
TP 100
-120/2
-160/2
-200/2
-240/2
-250/2
-310/2
-360/2
-390/2
-480/2
TPD
TPE
-
TPED
-
Serie
IEC storlek
200
300
300
300
300
300
300
300
1-fas TP
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3-fas TP
90
112
132
132
160
160
160
180
200
-
1-fas TP
-
-
-
-
-
-
-
-
3-fas TP
90
112
132
132
160
160
160
180
-
-/2,2
-/4
-/5,5
-/7,5
-/11
-/15
-/18,5
-/22
-/30
1-/3-fas TP
P2
300
[kW]
1-/3-fas TPE [kW]
PN
-/2,2
-/4
-/5,5
-/7,5
-/11
-/15
-/18,5
-/22
-/-
PN 6/PN 10
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
Tmin ; Tmax
[°C]
D1
[mm]
100
100
100
100
100
100
100
100
100
[mm]
-/178
-/220
-/220
-/220
-/335
-/335
-/335
-/366
-/405
1-/3-fas TPE [mm]
-/178
-/220
-/220
-/220
-/258
-/313
-/313
-/350
-/-
1-/3-fas TP
[mm]
-/110
-/134
-/134
-/134
-/241
-/241
-/241
-/285
-/327
1-/3-fas TPE [mm]
AC
AD
1-/3-fas TP
[-25;140]
[-25;140] [-25;140] [-25;140] [-25;140] [-25;140] [-25;140] [-25;140] [-25;140]
-/110
-/134
-/134
-/134
-/389
-/417
-/417
-/439
-/-
AE
TPE
[mm]
105
101
101
101
148
148
148
164
-
AF
TPE
[mm]
105
101
101
101
148
148
148
164
-
[mm]
-
250
300
300
350
350
350
350
400
P
B1★
[mm]
125/245
139/347 139/347 139/347 151/360 151/360 151/360 151/360 173/439
★
[mm]
100/265
156/332
156/332
470
470
B2
B3
★
B4
TP
TPE
[mm]
-
[mm]
125/265
156/360 156/385
156/332 190/359 190/359 190/359 190/359 201/429
470
500
500
156/385
241/425
241/425
500
500
500
241/425 285/433 327/453
[mm]
110/265
156/347
[mm]
160/280
144/480 144/480 144/480 230/550 230/550 230/550 230/550 230/550
C5★
[mm]
225/83
275/110
275/110
275/110
275/110
C6
[mm]
221
175
175
175
230
230
230
230
230
L1
[mm]
450
500
500
500
550
550
550
550
550
H1
[mm]
107
140
140
140
140
140
140
140
140
C1★
H2
H3
H4
M
156/350 156/350 389/410 417/410 417/410 439/410
250/104 250/104 250/104 275/110
-/-
[mm]
185
206
245
245
270
270
270
270
307
[mm]
-/613
-/718
-/776
-/776
-/913
-/913
-/957
-/1012
-/1116
1-/3-fas TPE [mm]
-/733
-/882
-/940
-/940
-/859
-/871
-/909
-/935
-/-
-
-
-
-
35
35
35
35
35
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
1-/3-fas TP
[mm]
Siffrorna före snedstrecket avser enkelpump, siffrorna efter avser dubbelpump.
67
Kapacitetskurvor
DN 100
2-polig
TP 100-XX/2
H
[m]
65
TP 100
-650/2
50 Hz
60
55
50
45
40
35
30
25
P2
[kW]
0
40
80
120
160
200
240
Q [m³/h]
40
35
-650/2
30
25
20
15
NPSH
[m]
0
40
80
120
160
200
240
Q [m³/h]
0
40
80
120
160
200
240
Q [m³/h]
8
7
6
5
4
3
-650/2
0
0
0
68
40
80
120
20
2
160
200
40
4
240
60
6
Q [m³/h]
Q [l/s]
8
v [m/s]
TM02 6819 0504
Eta
[%]
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
Tekniska data
DN 125
2-polig
H3
AC
H1
H2
P
D1S
D1D
B2
B4
B1
AD
C2
Rp 3/8
TM02 8349 5003
C7
B7
C8
ø
C8
L2
L3
L1
Rp 3/8
Tekniska data
TP 100
-650/2
TPD
-
TPE
-
TPED
-
Serie
400
IEC storlek
P2
1-fas TP
-
3-fas TP
200
1-fas TP
-
3-fas TP
[kW]
PN
37
10
Tmin ; Tmax
[°C]
D1D/D1S
[mm] 100/125
AC
[mm]
AD
[mm]
327
P
[mm]
400
[-25;120]
405
B1
[mm]
125
B2
[mm]
336
B4
[mm]
185
B7
[mm]
383
C2
[mm]
354
C7
[mm]
334
C8
[mm]
50
Ø
[mm]
20
L1
[mm]
500
L2
[mm]
47
L3
[mm]
434
H1
[mm]
150
H2
[mm]
281
H3
[mm]
1100
69
Kapacitetskurvor
DN 125
2-polig
TP 125-XX/2
H
[m]
TP 125
85
-810/2
50 Hz
80
75
-730/2
70
65
60
-570/2
55
50
45
40
35
P2
[kW]
0
50
100 150 200 250 300 350 Q [m³/h]
100
-810/2
80
-730/2
60
-570/2
40
20
0
NPSH
[m]
0
50
100 150 200 250 300 350 Q [m³/h]
0
50
100 150 200 250 300 350 Q [m³/h]
10
9
8
7
6
5
Eta
[%]
75
70
65
-570/2
-810/2
-730/2
60
55
50
45
40
0
0
70
50
100 150 200 250 300 350 Q [m³/h]
20
40
2
60
4
80
6
100 Q [l/s]
8v [m/s]
TM02 6820 0504
0
Tekniska data
DN 125
2-polig
H3
AC
H1
H2
P
D1S
D1D
B2
B4
B1
AD
C2
Rp 3/8
TM02 8349 5003
C7
B7
C8
ø
C8
L2
L3
L1
Rp 3/8
Tekniska data
TP 125
-570/2
-730/2
TPD
-
-
-810/2
-
TPE
-
-
-
TPED
-
-
-
Serie
400
400
400
IEC storlek
P2
1-fas TP
-
-
-
3-fas TP
250
280
280
1-fas TP
-
-
-
3-fas TP
-
-
-
55
75
90
10
10
10
[kW]
PN
Tmin ; Tmax
[°C]
[-25;120] [-25;120] [-25;120]
D1D/D1S
[mm] 125/150
125/150
125/150
AC
[mm]
506
496
496
AD
[mm]
385
419
419
P
[mm]
550
550
550
B1
[mm]
143
143
143
B2
[mm]
420
420
420
B4
[mm]
185
219
219
B7
[mm]
475
475
475
C2
[mm]
410
410
410
C7
[mm]
367
367
367
C8
[mm]
50
50
50
Ø
[mm]
20
20
20
L1
[mm]
590
590
590
L2
[mm]
92
92
92
L3
[mm]
467
467
467
H1
[mm]
180
180
180
H2
[mm]
317
317
317
H3
[mm]
1329
1393
1444
71
Kapacitetskurvor
DN 32
4-polig
TP(D), TPE(D) 32-XXX/4
H
[m]
6.0
TP, TPE 32
-60/4
5.5
H
[m]
13
50 Hz
TP, TPE 32
-120/4
50 Hz
12
5.0
11
4.5
10
-40/4
4.0
-100/4
9
3.5
3.0
8
2.5
-30/4
-80/4
7
2.0
6
1.5
5
1.0
4
0.5
0.0
3
0
P2
[kW]
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
1
2
3
4
5
6
7
8
9Q [m³/h]
0
P2
[kW]
-60/4
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 Q [m³/h]
0.6
-120/4
0.5
0.4
-40/4
-30/4
-100/4
0.3
-80/4
0.2
0.1
0.0
0
1
2
3
4
NPSH
[m]
3.5
5
6
7
8
9Q [m³/h]
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 Q [m³/h]
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 Q [m³/h]
NPSH
[m]
-40/4, -60/4
5
3.0
4
2.5
-30/4
2.0
3
1.5
2
1.0
1
0.5
0.0
0
1
2
3
4
6
7
8
9Q [m³/h]
Eta
[%]
70
Eta
[%]
55
60
50
50
45
40
40
30
-40/4
25
0
20
2
3
4
5
6
7
8
9Q [m³/h]
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5 Q [l/s]
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5 v [m/s]
0
TM02 5027 0504
1
-120/4
-80/4
30
10
0
-100/4
35
-30/4
-60/4
20
72
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 Q [m³/h]
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
Q [l/s]
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
v [m/s]
TM02 5028 0504TP(D), TPE(D), 4-polig
0
Tekniska data
B4
B4
AC
B4
P
AC
P
B3
H3
AD
H2
H3
B4
AD
AD
DN 32
4-polig
L1
B2
D1
B2
AE AF
AE AF
AE AF
AE AF
L1
M
C1
C1
AE AF
AE
AF
M
M
C5
C6
C5
TM02 8632 0604 - TM02 8631 0604
B1
H4
D1
B1
H4
H1
H1
H2
Rp 1/4
Tekniska data
TP 32
-30/4
-40/4
-60/4
-80/4
-100/4
-120/4
300
TPD
TPE
TPED
Serie
IEC storlek
200
200
200
300
300
1-fas TP
63
71
71
-
-
-
3-fas TP
63
71
71
71
71
80
1-fas TP
71
71
71
71
71
80
3-fas TP
-
-
-
-
-
-
-/0,25
-/0,37
-/0,55
1-/3-fas TP
P2
[kW] 0,12/0,12 0,18/0,25 0,18/0,25
1-/3-fas TPE [kW]
PN
Tmin ; Tmax
[°C]
D1
[mm]
AC
AD
1-/3-fas TP
0,37/-
0,37/-
0,25/-
0,37/-
0,55/-
PN 6/10
PN 6/10
PN 16
PN 16
PN 16
[-25;140] [-25;140] [-25;140] [-25;140] [-25;140] [-25;140]
32
[mm] 118/118
1-/3-fas TPE [mm]
1-/3-fas TP
0,37/PN 6/10
141/-
[mm] 101/101
1-/3-fas TPE [mm]
32
32
32
32
32
142/141
142/141
-/141
-/141
-/141
141/-
141/-
141/-
141/-
141/-
133/109
133/109
-/109
-/109
-/109
140/-
140/-
140/-
140/-
140/-
140/-
AE
TPE
[mm]
105
105
105
105
105
105
AF
TPE
[mm]
105
105
105
105
105
105
[mm]
-
-
-
170
170
200
B1★
[mm]
75/180
102/222
102/222
125/260 125/260 144/321
★
B2
[mm]
75/180
102/222
102/222
117/257
117/257
144/321
B3
[mm]
200
240
240
276
276
355
[mm] 101/180
133/222
133/222
P
★
B4
TP
TPE
125/260 125/260 144/321
[mm] 140/275
140/225
140/225 140/260 140/260 144/321
[mm] 80/200
80/240
80/240
144/356 144/356 144/435
C5
[mm]
110/52
140/82
140/82
170/45
170/45
C6
[mm]
103
103
103
175
175
175
L1
[mm]
220
280
280
340
340
440
H1
[mm]
68
79
79
100
100
100
H2
[mm]
142
125
125
129
129
156
395/395
-/420
-/420
-/487
507/-
C1★
★
H3
H4
M
1-/3-fas TP
[mm] 416/390 395/395
1-/3-fas TPE [mm]
[mm]
220/46
408/-
395/-
395/-
440/-
440/-
-
-
-
-
-
-
M12
M12
M12
M16
M16
M16
Siffrorna före snedstrecket avser enkelpump, sifforna efter avser dubbelpump.
73
Kapacitetskurvor
DN 40
4-polig
TP(D), TPE(D) 40-XXX/4
H
[m]
7
TP, TPE 40
H
[m]
16
50 Hz
15
-90/4
-160/4
TP, TPE 40
50 Hz
14
6
13
-60/4
5
-130/4
12
11
4
10
-100/4
9
3
8
-30/4
2
7
6
1
5
0
4
0
P2
[kW]
2
4
6
8
10
12
14 Q [m³/h]
P2
[kW]
0.24
0
2
4
6
8
10 12 14 16 18
1.2
-160/4
-60/4
0.20
1.0
0.16
0.8
-90/4
0.12
0.6
0.08
0.4
-30/4
0.04
-130/4
-100/4
0.2
0.00
0.0
0
2
4
6
8
NPSH
[m]
3.5
10
12
14 Q [m³/h]
0
2
4
6
8
10 12 14 16 18
Q [m³/h]
0
2
4
6
8
10 12 14 16 18
Q [m³/h]
NPSH
[m]
3.0
-90/4
3.0
2.5
2.5
2.0
-60/4
2.0
1.5
1.5
1.0
1.0
-30/4
0.5
0.5
0.0
0.0
0
2
4
6
8
10
12
14 Q [m³/h]
Eta
[%]
65
Eta
[%]
60
60
-100/4
55
55
50
-60/4
50
-160/4
45
45
-90/4
40
-130/4
40
35
35
-30/4
30
2
0
0.0
4
6
1
0.5
8
10
2
1.0
1.5
12
3
2.0
14 Q [m³/h]
4
2.5
Q [l/s]
3.0 v [m/s]
0
TM02 5029 0504
0
0
0
2
4
6
1
8
10 12 14 16 18
2
1
3
2
4
3
5
Q [m³/h]
Q [l/s]
4 v [m/s]
TM02 5030 0504
30
74
Q [m³/h]
Tekniska data
B4
B4
B4
AC
P
AC
P
B3
H3
AD
H3
L1
B2
B1
H4
D1
B1
AE AF
AE AF
D1
B2
AE AF
AE AF
H4
H1
H1
H2
H2
Rp 1/4
L1
M
C1
C1
AF
AE
AE AF
M
C5
M
C6
C5
TM02 8632 0604 - TM02 8631 0604
B4
AD
AD
DN 40
4-polig
Tekniska data
TP 40
-30/4
TPD
-60/4
-90/4
-100/4
-130/4
-160/4
300
-
TPE
TPED
-
Serie
IEC storlek
200
200
200
300
300
1-fas TP
63
71
71
-
-
-
3-fas TP
63
71
71
80
80
90
1-fas TP
71
71
71
-
-
-
3-fas TP
-
-
-
80
80
90
1-/3-fas TP
P2
[kW] 0,12/0,12 0,25/0,25 0,18/0,25
1-/3-fas TPE [kW]
PN
Tmin ; Tmax
[°C]
D1
AC
AD
[mm]
1-/3-fas TP
-/0,75
-/1,1
0,37/-
0,37/-
-/0,55
-/0,75
-/1,1
PN 6/10
PN 6/10
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
[-25;140] [-25;140] [-25;140] [-25;140] [-25;140] [-25;140]
40
[mm] 118/118
1-/3-fas TPE [mm]
1-/3-fas TP
-/0,55
0,37/-
141/-
[mm] 101/101
1-/3-fas TPE [mm]
40
40
40
40
40
141/141
141/141
-/141
-/141
-/178
141/-
141/-
-/141
-/141
-/178
133/109
133/109
-/109
-/109
-/110
140/-
140/-
140/-
-/140
-/140
-/110
AE
TPE
[mm]
105
105
105
105
105
81
AF
TPE
[mm]
105
105
105
105
105
81
[mm]
-
-
-
200
200
200
B1★
[mm]
85/180
100/-
102/222
130/273 149/325 149/325
★
B2
[mm]
75/180
100/-
102/222
117/267
144/321
144/321
B3
[mm]
200
-
240
290
355
355
[mm] 101/180
133/-
133/222
130/273 149/325 149/325
140/225
140/273 149/325 149/325
P
★
B4
TP
TPE
[mm] 140/275
140/225
[mm] 120/200
120/-
120/240 144/400 144/435 144/435
C5★
[mm]
125/45
125/-
160/95
170/45
C6
[mm]
125
-
125
175
175
175
L1
[mm]
250
250
320
340
440
440
110
C1★
220/108 220/108
H1
[mm]
67
75
68
100
110
H2
[mm]
146
123
128
166
158
158
-/497
-/499
-/549
-/709
H3
H4
M
1-/3-fas TP
[mm] 419/393 389/389 388/388
1-/3-fas TPE [mm]
[mm]
411/-
389/-
388/-
-/517
-/519
-
-
-
-
-
-
M12
M12
M12
M16
M16
M16
Siffrorna före snedstrecket avser enkelpump, sifforna efter avser dubbelpump.
75
Kapacitetskurvor
DN 50
4-polig
TP(D), TPE(D) 50-XXX/4
H
[m]
H
[m]
TP, TPE 50
-110/4
10
24
50 Hz
9
20
7
-190/4
18
6
-60/4
16
5
-160/4
14
4
-130/4
12
3
-30/4
2
10
1
8
0
6
0
P2
[kW]
2
4
6
8 10 12 14 16 18 20 22 Q [m³/h]
P2
[kW]
3.2
-110/4
0.7
0
4
8
12
16 20 24 28
32
Q [m³/h]
-230/4
2.8
0.6
-90/4
0.5
2.4
-190/4
2.0
0.4
1.6
-60/4
0.3
-160/4
1.2
0.2
-130/4
0.8
0.1
-30/4
0.4
0.0
0.0
0
2
4
6
8 10 12 14 16 18 20 22 Q [m³/h]
NPSH
[m]
3.5
0
4
8
12
16 20 24 28
32
Q [m³/h]
0
4
8
12
16 20 24 28
32
Q [m³/h]
NPSH
[m]
3.5
3.0
3.0
-60/4
2.5
2.5
2.0
2.0
1.5
1.5
-30/4
1.0
1.0
-90/4, -110/4
0.5
0.5
0.0
0.0
0
2
4
6
8 10 12 14 16 18 20 22 Q [m³/h]
Eta
[%]
65
65
60
60
55
-90/4
50
-60/4
-110/4
45
35
35
30
0.0
4
6
8 10 12 14 16 18 20 22 Q [m³/h]
1
2
0.5
1.0
3
4
1.5
5
2.0
6
2.5
Q [l/s]
3.0v [m/s]
0
TM02 5031 0504
0
2
-230/4
45
30
0
-190/4
-160/4
40
-30/4
40
-130/4
50
0
0
4
8
2
1
12
16 20 24 28
4
6
2
32
8
3
Q [m³/h]
10 Q [l/s]
4
v [m/s]
TM02 5032 0504
55
76
50 Hz
22
-90/4
8
Eta
[%]
70
TP, TPE 50
-230/4
Tekniska data
B4
B4
B4
AC
P
AC
P
B3
H3
AD
H3
L1
B2
B1
H4
D1
B1
AE AF
AE AF
D1
B2
AE AF
AE AF
H4
H1
H1
H2
H2
Rp 1/4
L1
M
C1
C1
AF
AE
AE AF
M
C5
M
C6
C5
TM02 8632 0604 - TM02 8631 0604
B4
AD
AD
DN 50
4-polig
Tekniska data
TP 50
-30/4
-60/4
-90/4
-110/4
-130/4
-160/4
-190/4
-230/4
300
TPD
TPE
TPED
Serie
IEC storlek
200
200
300
300
300
300
300
1-fas TP
71
71
-
-
-
-
-
-
3-fas TP
71
71
80
80
90
90
100
100
1-fas TP
71
71
80
80
-
-
-
-
3-fas TP
-
-
-
-
90
90
90
90
1-/3-fas TP
P2
[kW] 0,18/0,25 0,37/0,37
1-/3-fas TPE [kW]
PN
Tmin ; Tmax
[°C]
D1
AC
AD
[mm]
1-/3-fas TP
-/0,75
-/1,1
-/1,5
-/2,2
-/3
0,37/-
0,55/-
0,75/-
-/1,1
-/1,5
-/2,2
-/3
PN 6/10
PN 6/10
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
[-25;140] [-25;140] [-25;140] [-25;140] [-25;140] [-25;140] [-25;140] [-25;140]
50
[mm] 141/141
1-/3-fas TPE [mm]
1-/3-fas TP
-/0,55
0,37/-
141/-
[mm] 133/109
1-/3-fas TPE [mm]
50
50
50
50
50
50
50
141/141
-/141
-/141
-/178
-/178
-/198
-/198
141/-
141/-
141/-
-/178
-/178
-/178
-/178
133/109
-/109
-/109
-/110
-/110
-/120
-/120
140/-
140/-
140/-
140/-
-/110
-/110
-/110
-/110
AE
TPE
[mm]
105
105
105
105
81
81
81
81
AF
TPE
[mm]
105
105
105
105
81
81
81
81
[mm]
-
-
200
200
200
200
250
250
B1★
[mm]
90/181
110/225
133/290 180/386 180/386 180/386 180/386 180/386
★
B2
[mm]
75/186
100/225
119/284 164/379 164/379 164/379 164/379 164/379
B3
[mm]
200
240
P
★
B4
TP
TPE
C1★
320
420
420
420
420
420
[mm] 133/181
133/225
133/290 180/386 180/386 180/386 180/386 180/386
[mm] 140/275
140/225 140/290 180/386 180/386 180/386 180/386 180/386
[mm] 120/200 120/240 144/400 144/500 144/500 144/500 144/500 144/500
C5★
[mm]
140/60
140/60
170/52
C6
[mm]
125
125
175
175
175
175
175
175
L1
[mm]
280
280
340
440
440
440
440
440
H1
[mm]
82
82
115
115
115
115
115
115
H2
[mm]
135
127
161
167
167
167
195
195
H3
H4
M
1-/3-fas TP
[mm] 408/408 452/400
1-/3-fas TPE [mm]
[mm]
220/123 220/123 220/123 220/123 220/123
-/507
-/513
-/563
-/603
-/645
-/645
408/-
400/-
527/-
533/-
-/723
-/723
-/751
-/751
-
-
-
-
-
-
-
-
M12
M12
M16
M16
M16
M16
M16
M16
Siffrorna före snedstrecket avser enkelpump, sifforna efter avser dubbelpump.
77
Kapacitetskurvor
DN 65
4-polig
TP(D), TPE(D) 65-XXX/4
H
[m]
H
[m]
11
-240/4
TP, TPE 65
-110/4
50 Hz
10
50 Hz
22
-90/4
9
TP, TPE 65
24
20
8
18
7
6
-170/4
16
-60/4
5
-150/4
14
-130/4
4
12
-30/4
3
10
2
8
1
0
6
0
P2
[kW]
4
8
12 16 20 24 28 32 36
1.2
Q [m³/h]
P2
[kW]
4.0
-110/4
0
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Q [m³/h]
-240/4
3.5
1.0
3.0
0.8
2.5
-90/4
-170/4
-150/4
2.0
0.6
-60/4
1.5
0.4
-130/4
1.0
0.2
0.5
-30/4
0.0
0.0
0
4
8
12 16 20 24 28 32 36
Q [m³/h]
NPSH
[m]
0
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Q [m³/h]
0
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Q [m³/h]
NPSH
[m]
2.5
2.5
-60/4
-30/4
2.0
2.0
1.5
1.5
1.0
1.0
-90/4, -110/4
0.5
0.5
0.0
4
8
12 16 20 24 28 32 36
Q [m³/h]
Eta
[%]
70
-90/4
70
65
-110/4
60
60
-60/4
-170/4
-130/4
-150/4
55
55
50
50
45
-30/4
45
40
40
35
35
4
8
12 16 20 24 28 32 36
0
2
4
0.0
0.5
1.0
6
1.5
8
2.0
10
2.5
Q [m³/h]
Q [l/s]
3.0v [m/s]
0
TM02 5033 0504
0
78
-240/4
65
0
0
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Q [m³/h]
2
4
1
6
8
2
10
12
3
14
Q [l/s]
4 v [m/s]
TM02 5043 0504
Eta
[%]
75
0.0
0
Tekniska data
B4
B4
B4
AC
P
AC
P
B3
H3
AD
H3
L1
B2
B1
H4
D1
B1
AE AF
AE AF
D1
B2
AE AF
AE AF
H4
H1
H1
H2
H2
Rp 1/4
L1
M
C1
C1
AF
AE
AE AF
M
C5
M
C6
C5
TM02 8632 0604 - TM02 8631 0604
B4
AD
AD
DN 65
4-polig
Tekniska data
TP 65
-30/4
-60/4
-90/4
-110/4
-130/4
-150/4
-170/4
-240/4
300
TPD
TPE
TPED
Serie
IEC storlek
200
200
300
300
300
300
300
1-fas TP
71
80
-
-
-
-
-
-
3-fas TP
71
80
80
90
90
100
100
112
1-fas TP
71
80
80
-
-
-
-
-
3-fas TP
-
-
-
90
90
100
100
112
1-/3-fas TP
P2
[kW] 0,25/0,25 0,55/0,55
1-/3-fas TPE [kW]
PN
Tmin ; Tmax
[°C]
D1
AC
AD
[mm]
1-/3-fas TP
-/1,1
-/1,5
-/2,2
-/3
-/4
0,55/-
0,75/-
-/1,1
-/1,5
-/2,2
-/3
-/4
PN 6/10
PN 6/10
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
[-25;140] [-25;140] [-25;140] [-25;140] [-25;140] [-25;140] [-25;140] [-25;140]
65
[mm] 141/141
1-/3-fas TPE [mm]
1-/3-fas TP
-/0,75
0,37/-
141/-
65
65
65
65
65
65
-/141
-/178
-/178
-/198
-/198
-/220
141/-
141/-
-/178
-/178
-/178
-/178
-/220
133/109
-/109
-/110
-/110
-/120
-/120
-/134
140/-
140/-
140/-
-/110
-/110
-/110
-/110
-/134
101
[mm] 133/109
1-/3-fas TPE [mm]
65
141/141
AE
TPE
[mm]
105
105
105
81
81
81
81
AF
TPE
[mm]
105
105
105
81
81
81
81
101
[mm]
-
-
200
200
200
250
250
250
P
B1★
[mm] 125/230
★
125/230 142/298 178/349 178/349 178/349 178/349 178/349
B2
[mm] 100/240 100/240 124/290 164/383 164/383
B3
[mm]
★
B4
TP
TPE
C1★
240
[mm] 133/240
240
320
440
133/240 142/298 178/383
[mm] 140/240 140/240 142/298 178/383
440
164/0
440
164/383 164/383
440
178/383 178/349 178/383
178/383
178/383
440
178/383
178/383 178/349
[mm] 160/240 160/240 144/400 144/520 144/520 144/520 144/520 144/520
C5★
[mm]
170/63
170/63
180/65
238/111
238/111
238/111
238/111
C6
[mm]
153
153
175
175
175
175
175
175
L1
[mm]
340
340
360
475
475
475
475
475
H1
[mm]
97
97
105
125
125
125
125
125
H2
[mm]
135
147
172
166
166
194
194
194
H3
H4
M
1-/3-fas TP
[mm] 423/423
1-/3-fas TPE [mm]
[mm]
238/111
475/475
-/508
-/572
-/612
-/654
-/654
-/691
423/-
475/-
528/-
-/732
-/732
-/814
-/814
-/855
-
-
-
-
-
-
-
-
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
Siffrorna före snedstrecket avser enkelpump, sifforna efter avser dubbelpump.
79
Kapacitetskurvor
DN 80
4-polig
TP(D), TPE(D) 80-XXX/4
H
[m]
11
-110/4
TP, TPE 80
H
[m]
34
50 Hz
32
10
9
-90/4
30
-70/4
26
-60/4
24
7
6
-270/4
-240/4
22
5
20
4
18
3
-30/4
-170/4
16
2
-150/4
14
1
12
0
10
0
10
20
30
40
50
60
70 Q [m³/h]
P2
[kW]
12
-110/4
2.0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Q [m³/h]
-340/4
10
1.6
-90/4
1.2
0.8
8
-70/4
6
-60/4
4
0.4
-270/4
-240/4
-170/4
-150/4
2
-30/4
0.0
0
0
10
20
30
40
50
60
70 Q [m³/h]
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Q [m³/h]
NPSH
[m]
NPSH
[m]
5
5
-30/4
-270/4, 340/4
4
4
3
3
-60/4 90/4, -110/4
2
-240/4
2
1
1
-150/4, 170/4
-70/4
0
Eta
[%]
80
0
0
10
20
30
40
50
60
70 Q [m³/h]
Eta
[%]
75
-90/4
75
-170/4
-150/4
-340/4
70
70
-110/4
-70/4
65
65
-240/4 -270/4
60
60
55
55
-60/4
50
50
-30/4
45
45
40
40
0
0
10
20
4
30
40
8
1
12
2
50
60
16
3
70 Q [m³/h]
20
Q [l/s]
4 v [m/s]
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Q [m³/h]
TM02 5044 0504
0
80
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Q [m³/h]
0
0
4
8
1
12
2
16
3
20
4
24
28
5
Q [l/s]
6v [m/s]
TM02 8752 0904
P2
[kW]
50 Hz
28
8
TP, TPE 80
-340/4
Tekniska data
B4
B4
B4
AC
P
AC
P
B3
H3
AD
H3
L1
B2
D1
B2
B1
H4
D1
B1
AE AF
AE AF
H4
H1
H1
H2
H2
Rp 1/4
L1
M
AE AF
AE AF
C1
C1
AF
AE
AE AF
M
C5
M
C6
C5
TM02 8632 0604 - TM02 8631 0604
B4
AD
AD
DN 80
4-polig
Tekniska data
TP 80
-30/4
-60/4
-70/4
-90/4
-110/4
-150/4
-170/4
-240/4
-270/4
-340/4
300
TPD
TPE
TPED
Serie
IEC storlek
200
200
300
300
300
300
300
300
300
1-fas TP
80
80
-
-
-
-
-
-
-
-
3-fas TP
71
80
90
90
100
100
112
132
132
160
1-fas TP
71
80
-
-
-
-
-
-
-
-
3-fas TP
-
-
90
90
100
112
112
132
160
160
0,37/0,37
0,75/0,75
-/1,1
-/1,5
-/2,2
-/3
-/4
-/5,5
-/7,5
-/11
0,37/-
0,75/-
-/1,1
-/1,5
-/2,2
-/3
-/4
-/5,5
-/7,5
-/11
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
1-/3-fas TP
P2
[kW]
1-/3-fas TPE [kW]
PN
PN 6/PN 10 PN 6/PN 10
Tmin ; Tmax
[°C]
[-25;140]
[-25;140]
D1
[mm]
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
[mm]
142/141
178/141
-/178
-/178
-/198
-/198
-/220
-/276
-/276
-/335
-/258
AC
AD
1-/3-fas TP
1-/3-fas TPE [mm]
1-/3-fas TP
[mm]
1-/3-fas TPE [mm]
[-25;140] [-25;140] [-25;140] [-25;140] [-25;140] [-25;140] [-25;140] [-25;140]
141/-
141/-
-/178
-/178
-/178
-/220
-/220
-/220
-/258
133/109
139/109
-/110
-/110
-/120
-/120
-/134
-/198
-/198
-/241
140/-
140/-
-/110
-/110
-/110
-/134
-/134
-/134
-/389
-/389
148
AE
TPE
[mm]
105
105
81
81
81
101
101
101
148
AF
TPE
[mm]
105
105
81
81
81
101
101
101
148
148
[mm]
-
-
200
200
250
250
250
300
300
350
B1★
[mm]
130/230
135/240
144/316 144/316 144/316 162/388 162/388 162/491 162/491 162/491
★
B2
[mm]
100/240
100/250
176/325
176/325
176/325
B3
[mm]
240
240
400
400
400
[mm]
133/230
139/240
176/325
176/325
176/325
187/388 187/388 198/491 198/491 241/491
176/325
176/325
187/388 187/388 243/491 389/491 389/491
P
★
B4
TP
TPE
187/384 187/384 187/480 187/480 187/480
470
470
500
500
500
[mm]
140/240
140/250
176/325
[mm]
160/240
160/240
144/480 144/480 144/480 144/550 144/550 144/550 144/550 144/550
C5★
[mm]
180/53
180/53
220/93
220/93
220/93
250/133
250/133
C6
[mm]
173
173
175
175
175
350
350
350
350
350
L1
[mm]
360
360
440
440
440
500
500
620
620
620
C1★
310/105 310/105 310/105
H1
[mm]
107
107
115
115
115
115
115
140
140
140
H2
[mm]
163
153
176
176
204
204
204
273
273
303
[mm]
513/461
551/491
-/572
-/612
-/654
-/654
-/691
-/833
-/871
-/946
461/-
491/-
-/732
-/732
-/814
-/855
-/855
-/968
-/892
-/892
-
-
-
-
-
-
-
-
-
35
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
H3
H4
M
1-/3-fas TP
1-/3-fas TPE [mm]
[mm]
Siffrorna före snedstrecket avser enkelpump, sifforna efter avser dubbelpump.
81
Kapacitetskurvor
DN 100
4-polig
TP(D), TPE(D) 100-XXX/4
H
[m]
TP, TPE 100
20
18
50 Hz
-170/4
16
-130/4
14
12
-110/4
10
-90/4
8
-70/4
6
-60/4
4
-30/4
2
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Q [m³/h]
P2
[kW]
6
-170/4
5
4
-130/4
-110/4
3
-90/4
2
-70/4
-60/4
1
-30/4
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Q [m³/h]
NPSH
[m]
10
-30/4
8
-130/4, -170/4
6
-60/4
4
-90/4, -110/4
2
-70/4
0
Eta
[%]
80
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Q [m³/h]
-170/4
75
-110/4
-90/4
-70/4 -130/4
70
65
-30/4
60
-60/4
55
50
45
40
0
0.0
82
5
0.5
10
1.0
15
1.5
20
2.0
2.5
25
3.0
30 Q [l/s]
v [m/s]
TM02 5045 0504
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Q [m³/h]
Tekniska data
B4
B4
B4
AC
P
AC
P
B3
H3
AD
H3
L1
B2
D1
B2
B1
H4
D1
B1
AE AF
AE AF
AE AF
AE AF
H4
H1
H1
H2
H2
Rp 1/4
L1
M
C1
C1
AF
AE
AE AF
M
C5
M
C6
C5
TM02 8632 0604 - TM02 8631 0604
B4
AD
AD
DN 100
4-polig
Tekniska data
TP 100
-30/4
-60/4
-70/4
-90/4
-110/4
-130/4
-170/4
300
TPD
TPE
TPED
Serie
IEC storlek
200
200
300
300
300
300
1-fas TP
80
90
-
-
-
-
-
3-fas TP
80
90
90
100
100
112
132
1-fas TP
80A4
-
-
-
-
-
-
3-fas TP
-
90
90
100
112
112
132
0,55/0,55
1,1/1,1
-/1,5
-/2,2
-/3
-/4
-/5,5
0,55/-
-/1,1
-/1,5
-/2,2
-/3
-/4
-/5,5
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
1-/3-fas TP
P2
[kW]
1-/3-fas TPE [kW]
PN
PN 6/PN 10 PN 6/PN 10
Tmin ; Tmax
[°C]
D1
AC
AD
1-/3-fas TP
[-25;140]
[-25;140] [-25;140] [-25;140] [-25;140] [-25;140]
[mm]
100
100
100
100
100
100
100
[mm]
141/141
178/178
-/178
-/198
-/198
-/220
-/276
1-/3-fas TPE [mm]
1-/3-fas TP
[-25;140]
[mm]
1-/3-fas TPE [mm]
141/-
-/178
-/178
-/178
-/220
-/220
-/220
133/109
139/110
-/110
-/120
-/120
-/134
-/198
140/-
-/110
-/110
-/110
-/134
-/134
-/134
101
AE
TPE
[mm]
105
105
81
81
101
101
AF
TPE
[mm]
105
105
81
81
101
101
101
[mm]
-
-
200
200
200
250
300
B1★
[mm]
175/280
175/280
151/360 151/360 151/360 173/439 173/439
★
B2
[mm]
125/305
125/305
190/359 190/359 190/359 201/429 201/429
B3
[mm]
280
280
TP
[mm]
175/280
175/280
190/360 190/360 190/360 201/439 201/439
TPE
P
★
B4
470
470
470
500
500
[mm]
140/305
175/305
190/360 190/360 190/360 201/439 201/439
C1★
[mm]
200/280
200/280
230/550 230/550 230/550 230/550 230/550
★
C5
[mm]
225/83
225/83
250/110
275/110
275/110
275/110
275/110
C6
[mm]
221
221
230
230
230
230
230
L1
[mm]
450
450
500
550
550
550
550
H1
[mm]
122
122
140
140
140
140
140
H2
H3
H4
M
1-/3-fas TP
[mm]
172
182
173
201
201
261
277
[mm]
525/525
625/585
-/634
-/676
-/676
-/773
-/837
525/-
-/745
-/754
-/836
-/877
-/937
-/972
-
-
-
-
-
-
-
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
1-/3-fas TPE [mm]
[mm]
Siffrorna före snedstrecket avser enkelpump, sifforna efter avser dubbelpump.
83
Kapacitetskurvor
DN 100
4-polig
TP(D), TPE(D) 100-XXX/4
H
[m]
TP, TPE 100
40
50 Hz
-410/4
36
-370/4
32
-330/4
28
-250/4
24
-200/4
20
16
12
P2
[kW]
0
20 40 60 80 100 120 140 160 180
Q [m³/h]
24
-410/4
20
-370/4
16
-330/4
12
-250/4
8
-200/4
4
0
0
20 40 60 80 100 120 140 160 180
Q [m³/h]
NPSH
[m]
10
-330/4, -370/4, -410/4
8
6
4
-200/4, -250/4
2
0
Eta
[%]
80
0
20 40 60 80 100 120 140 160 180
Q [m³/h]
-410/4
75
70
-200/4
65
-330/4
-250/4
-370/4
60
55
50
45
40
84
20 40 60 80 100 120 140 160 180
0
10
0
1
20
2
30
3
40
4
50
5
6
Q [m³/h]
Q [l/s]
v [m/s]
TM02 8753 0904
0
Tekniska data
B4
B4
B4
AC
P
AC
P
B3
H3
AD
H3
L1
B2
B1
H4
D1
B1
AE AF
AE AF
D1
B2
AE AF
AE AF
H4
H1
H1
H2
H2
Rp 1/4
L1
M
C1
C1
AF
AE
AE AF
M
C5
M
C6
C5
TM02 8632 0604 - TM02 8631 0604
B4
AD
AD
DN 100
4-polig
Tekniska data
TP 100
-200/4
-250/4
-330/4
-370/4
-410/4
300
TPD
TPE
TPED
Serie
IEC storlek
300
300
300
300
1-fas TP
-
-
-
-
-
3-fas TP
132
160
160
180
180
1-fas TP
-
-
-
-
-
3-fas TP
160
160
160
180
180
[kW]
-/7,5
-/11
-/15
-/18,5
-/22
1-/3-fas TPE [kW]
-/7,5
-/11
-/15
-/18,5
-/22
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
1-/3-fas TP
P2
PN
Tmin ; Tmax
[°C]
D1
[mm]
100
100
100
100
100
[mm]
-/276
-/335
-/335
-/366
-/366
1-/3-fas TPE [mm]
-/258
-/258
-/313
-/313
-/350
1-/3-fas TP
[mm]
-/198
-/241
-/241
-/285
-/285
1-/3-fas TPE [mm]
-/389
-/389
-/417
-/417
-/439
AC
AD
1-/3-fas TP
[-25;140] [-25;140] [-25;140] [-25;140] [-25;140]
AE
TPE
[mm]
148
148
148
164
164
AF
TPE
[mm]
148
148
148
164
164
P
[mm]
300
350
350
350
350
B1★
[mm] 249/579 249/579 249/579 249/579 249/579
B2★
[mm] 290/561 290/561 290/561 290/561 290/561
B3
[mm]
★
B4
TP
TPE
C1★
600
600
600
600
600
[mm] 290/579 290/579 290/579 290/579 290/579
[mm] 389/579 389/579 417/579
417/579 439/579
[mm] 230/680 230/680 230/680 230/680 230/680
C5★
[mm] 335/110
335/110
335/110
335/110
C6
[mm]
350
350
350
350
350
L1
[mm]
670
670
670
670
670
335/110
H1
[mm]
175
175
175
175
175
H2
[mm]
254
308
308
308
308
[mm]
-/887
-/986
-/1030
-/1085
-/1085
1-/3-fas TPE [mm]
-/908
-/932
-/982
-/982
-/1008
H3
H4
M
1-/3-fas TP
[mm]
-
35
35
35
35
M16
M16
M16
M16
M16
Siffrorna före snedstrecket avser enkelpump, sifforna efter avser dubbelpump.
85
Kapacitetskurvor
DN 125
4-polig
TP(D), TPE(D) 125-XXX/4
H
[m]
H
[m]
15
TP, TPE 125
-160/4
14
13
50 Hz
36
-360/4
32
-320/4
-130/4
12
11
28
-110/4
10
TP, TPE 125
-420/4
40
50 Hz
-250/4
9
24
8
20
-210/4
7
16
6
5
12
0
P2
[kW]
20 40 60 80 100 120 140 160
Q [m³/h]
8
P2
[kW]
0
40
80
120
160
200
Q [m³/h]
-420/4
28
-160/4
7
24
-360/4
6
20
-130/4
5
4
-320/4
16
-110/4
-250/4
-210/4
12
3
8
2
1
4
0
20 40 60 80 100 120 140 160
Q [m³/h]
0
NPSH
[m]
40
80
120
160
NPSH
[m]
6
5
200
Q [m³/h]
-320/4, -360/4, -420/4
5
4
4
3
2
2
1
1
0
0
0
20 40 60 80 100 120 140 160
Q [m³/h]
Eta
[%]
75
-160/4
75
40
80
120
160
200
Q [m³/h]
-360/4
70
70
-110/4
-130/4
-320/4
-210/4
-250/4
65
65
60
60
-420/4
55
55
50
50
45
45
40
40
20 40 60 80 100 120 140 160
0
0.0
10
0.5
20
1.0
1.5
30
2.0
40
2.5
3.0
Q [m³/h]
50 Q [l/s]
3.5
v [m/s]
TM02 8755 0904
0
86
0
0
40
0
10
0
80
120
20
1
30
2
160
40
3
200
50
60
4
Q [m³/h]
Q [l/s]
5v [m/s]
TM02 8756 0904
Eta
[%]
80
-210/4, -250/4
3
-110/4, -130/4, 160/4
Tekniska data
B4
B4
B4
AC
P
AC
P
B3
H3
AD
H3
L1
B2
B1
H4
D1
B1
AE AF
AE AF
D1
B2
AE AF
AE AF
H4
H1
H1
H2
H2
Rp 1/4
L1
M
C1
C1
AF
AE
AE AF
M
C5
M
C6
C5
TM02 8632 0604 - TM02 8631 0604
B4
AD
AD
DN 125
4-polig
Tekniska data
TP 125
-110/4
-130/4
-160/4
-210/4
-250/4
-320/4
-360/4
-420/4
TPD
TPE
-
TPED
-
Serie
IEC storlek
300
300
300
300
300
300
300
1-fas TP
-
-
-
-
-
-
-
-
3-fas TP
112
132
132
160
160
180
180
200
-
1-fas TP
-
-
-
-
-
-
-
3-fas TP
112
132
160
160
160
180
180
-
-/4
-/5,5
-/7,5
-/11
-/15
-/18,5
-/22
-/30
1-/3-fas TP
P2
300
[kW]
1-/3-fas TPE [kW]
PN
-/4
-/5,5
-/7,5
-/11
-/15
-/18,5
-/22
-/-
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
Tmin ; Tmax
[°C]
D1
[mm]
125
125
125
125
125
125
125
125
[mm]
-/220
-/276
-/276
-/335
-/335
-/366
-/366
-/405
1-/3-fas TPE [mm]
-/220
-/220
-/258
-/258
-/313
-/313
-/350
-/-
1-/3-fas TP
[mm]
-/134
-/198
-/198
-/241
-/241
-/285
-/285
-/327
1-/3-fas TPE [mm]
AC
AD
1-/3-fas TP
[-25;140] [-25;140] [-25;140] [-25;140] [-25;140] [-25;140] [-25;140] [-25;140]
-/134
-/134
-/389
-/389
-/417
-/417
-/439
-/-
AE
TPE
[mm]
101
101
148
148
148
164
164
-
AF
TPE
[mm]
101
101
148
148
148
164
164
-
[mm]
250
300
300
350
350
350
350
400
P
B1★
[mm] 220/491 220/491 220/491 243/566 243/566 243/566 243/566 243/566
★
B2
[mm] 250/494 250/494 250/494 271/552
B3
[mm]
★
B4
TP
TPE
C1★
600
600
600
600
271/552
271/552
271/552
271/552
600
600
600
600
[mm] 250/494 250/494 250/494 271/566 271/566 285/566 285/566 327/566
[mm] 250/494 250/494 389/494 389/566 417/566 417/566 439/566
-/-
[mm] 230/680 230/680 230/680 230/680 230/680 230/680 230/680 230/680
C5★
[mm]
310/84
310/84
310/84
C6
[mm]
300
300
300
350
350
350
350
350
L1
[mm]
620
620
620
800
800
800
800
800
H1
[mm]
215
215
215
215
215
215
215
215
H2
[mm]
267
283
283
318
318
318
318
318
H3
H4
M
1-/3-fas TP
400/175 400/175 400/175 400/175 400/175
[mm]
-/854
-/917
-/955
-/1036
-/1080
-/1135
-/1135
-/1202
1-/3-fas TPE [mm]
-/1018
-/1053
-/989
-/982
-/1032
-/1032
-/1058
-/-
-
-
-
35
35
35
35
35
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
[mm]
Siffrorna före snedstrecket avser enkelpump, sifforna efter avser dubbelpump.
87
Kapacitetskurvor
DN 150
4-polig
TP(D), TPE(D) 150-XXX/4
H
[m]
TP, TPE 150
-250/4
24
50 Hz
22
-220/4
20
-200/4
18
16
-160/4
14
-130/4
12
10
8
6
P2
[kW]
0
40 80 120 160 200 240 280 320
Q [m³/h]
24
-250/4
20
-220/4
16
-200/4
12
-160/4
8
-130/4
4
0
0
40 80 120 160 200 240 280 320
Q [m³/h]
NPSH
[m]
6
-130/4, -160/4, -200/4, -220/4, -250/4
5
4
3
2
1
Eta
[%]
85
0
40 80 120 160 200 240 280 320
Q [m³/h]
80
-250/4
75
-160/4 -200/4
70
-130/4
65
-220/4
60
55
50
45
88
40 80 120 160 200 240 280 320
0
20
40
60
0
1
2
3
80
4
Q [m³/h]
100 Q [l/s]
5
v [m/s]
TM02 8754 0904
0
Tekniska data
B4
B4
B4
AC
P
AC
P
B3
H3
AD
H3
L1
B2
B1
H4
D1
B1
AE AF
AE AF
D1
B2
AE AF
AE AF
H4
H1
H1
H2
H2
Rp 1/4
L1
M
C1
C1
AF
AE
AE AF
M
C5
M
C6
C5
TM02 8632 0604 - TM02 8631 0604
B4
AD
AD
DN 150
4-polig
Tekniska data
TP 150
-130/4
-160/4
-200/4
-220/4
-250/4
300
TPD
TPE
TPED
Serie
IEC storlek
300
300
300
300
1-fas TP
-
-
-
-
-
3-fas TP
132
160
160
180
180
1-fas TP
-
-
-
-
-
3-fas TP
160
160
160
180
180
[kW]
-/7,5
-/11
-/15
-/18,5
-/22
1-/3-fas TPE [kW]
-/7,5
-/11
-/15
-/18,5
-/22
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
1-/3-fas TP
P2
PN
Tmin ; Tmax
[°C]
D1
[mm]
150
150
150
150
150
[mm]
-/276
-/335
-/335
-/366
-/366
1-/3-fas TPE [mm]
-/258
-/258
-/313
-/313
-/350
1-/3-fas TP
[mm]
-/198
-/241
-/241
-/285
-/285
1-/3-fas TPE [mm]
-/389
-/389
-/417
-/417
-/439
AC
AD
1-/3-fas TP
[-25;140] [-25;140] [-25;140] [-25;140] [-25;140]
AE
TPE
[mm]
148
148
148
164
164
AF
TPE
[mm]
148
148
148
164
164
[mm]
300
350
350
350
350
237/583
237/583
237/583
237/583
P
B1
★
[mm] 237/583
B2★
[mm] 296/553 296/553 296/553 296/553 296/553
B3
[mm]
★
B4
TP
TPE
C1★
600
600
600
600
600
[mm] 296/583 296/583 296/583 296/583 296/583
[mm] 389/583 389/583 417/583
417/583 439/583
[mm] 230/680 230/680 230/680 230/680 230/680
C5★
[mm] 400/153 400/153 400/153 400/153 400/153
C6
[mm]
350
350
350
350
350
L1
[mm]
800
800
800
800
800
H1
[mm]
215
215
215
215
215
H2
[mm]
291
321
321
321
321
[mm]
-/964
-/1040
-/1084
-/1139
-/1139
1-/3-fas TPE [mm]
-/986
-/986
-/1036
-/1036
-/1062
H3
H4
M
1-/3-fas TP
[mm]
-
35
35
35
35
M16
M16
M16
M16
M16
Siffrorna före snedstrecket avser enkelpump, sifforna efter avser dubbelpump.
89
Kapacitetskurvor
DN 150
4-polig
TP 150-XXX/4
H
[m]
38
TP 150
-370/4
36
50 Hz
34
32
-310/4
30
28
26
24
22
20
18
16
14
P2
[kW]
0
50 100 150 200 250 300 350 400Q [m³/h]
40
35
-370/4
30
-310/4
25
20
15
NPSH
[m]
0
50 100 150 200 250 300 350 400Q [m³/h]
0
50 100 150 200 250 300 350
6
5
4
3
2
1
0
-370/4
-310/4
0
90
Q [m³/h]
50 100 150 200 250 300 350
0
20
40
60
0
1
2
3
80
4
100
5
Q [m³/h]
Q [l/s]
6 v [m/s]
TM02 6818 0504
Eta
[%]
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
Tekniska data
DN 150
4-polig
H3
AC
H1
H2
P
D1S
D1D
B2
B4
B1
AD
C2
Rp 3/8
TM02 8349 5003
C7
B7
C8
ø
C8
L2
L3
L1
Rp 3/8
Tekniska data
TP 150
-310/4
-370/4
TPD
-
-
TPE
-
-
TPED
-
-
Serie
400
400
IEC storlek
P2
1-fas TP
-
-
3-fas TP
200
225
1-fas TP
-
-
3-fas TP
-
-
[kW]
PN
30
37
10
10
Tmin ; Tmax
[°C]
D1D/D1S
[mm] 150/200 150/200
AC
[mm]
405
463
AD
[mm]
327
366
P
[mm]
450
550
B1
[mm]
170
170
B2
[mm]
499
499
[-25;120] [-25;120]
B4
[mm]
170
170
B7
[mm]
534
534
C2
[mm]
510
510
C7
[mm]
400
400
C8
[mm]
50
50
Ø
[mm]
20
20
L1
[mm]
740
740
L2
[mm]
140
140
L3
[mm]
500
500
H1
[mm]
220
220
H2
[mm]
293
323
H3
[mm]
1182
1291
91
Kapacitetskurvor
DN 200
4-polig
TP 200-XXX/4
H
[m]
44
TP 200
-430/4
50 Hz
40
-39
0/4
36
32
-30
0
/4
-260
/4
28
24
20
16
12
8
4
P2
[kW]
0
100
200
300
400
500
600 Q [m³/h]
-430/4
50
-390/4
40
30
-300/4
-260/4
20
10
0
0
100
200
300
400
500
600 Q [m³/h]
0
100
200
300
400
500
600 Q [m³/h]
NPSH
[m]
6
5
4
3
2
1
Eta
[%]
80
70
60
-390/4
-430/4
50
-300/4
40
-260/4
0
100
0
0
92
200
50
1
300
400
500
100
2
3
4
600 Q [m³/h]
150
Q [l/s]
5
6v [m/s]
TM02 6817 0504
30
Tekniska data
DN 200
4-polig
H3
AC
H1
H2
P
D1S
D1D
B2
B4
B1
AD
C2
Rp 3/8
TM02 8349 5003
C7
ø
C8
B7
C8
L2
L3
L1
Rp 3/8
Tekniska data
TP 200
-260/4
-300/4
-390/4
TPD
-
-
-
-430/4
-
TPE
-
-
-
-
TPED
-
-
-
-
Serie
400
400
400
400
IEC storlek
P2
1-fas TP
-
-
-
-
3-fas TP
200 L
225 S
225 M
250 M
1-fas TP
-
-
-
-
3-fas TP
-
-
-
-
[kW]
PN
30
37
45
55
10
10
10
10
Tmin ; Tmax
[°C]
D1D/D1S
[mm] 200/250 200/250 200/250 200/250
AC
[mm]
405
463
463
506
AD
[mm]
327
366
366
385
P
[mm]
450
550
550
550
B1
[mm]
198
198
198
198
[-25;120] [-25;120] [-25;120] [-25;120]
B2
[mm]
555
555
555
555
B4
[mm]
198
198
198
198
B7
[mm]
572
573
573
573
C2
[mm]
525
525
525
525
C7
[mm]
460
460
460
460
C8
[mm]
50
50
50
50
Ø
[mm]
20
20
20
20
L1
[mm]
830
830
830
830
L2
[mm]
170
170
170
170
L3
[mm]
560
560
560
560
H1
[mm]
260
260
260
260
H2
[mm]
308
338
338
338
H3
[mm]
1237
1346
1346
1430
93
Kapacitetskurvor
DN 250
4-polig
TP 250-XXX/4
H
[m]
TP 250
40
50 Hz
-390/4
36
32
-310/4
28
-280/4
24
20
16
12
P2
[kW]
0 100 200 300 400 500 600 700 800
Q [m³/h]
70
-390/4
60
50
-310/4
40
-280/4
30
20
NPSH
[m]
0 100 200 300 400 500 600 700 800
Q [m³/h]
0 100 200 300 400 500 600 700 800
Q [m³/h]
8
7
6
5
4
3
2
-390/4
-280/4
-310/4
0 100 200 300 400 500 600 700 800
94
Q [m³/h]
0
50
100
150
200
250 Q [l/s]
0
1
2
3
4
5
v [m/s]
TM02 6816 0504
Eta
[%]
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
Tekniska data
DN 250
4-polig
H3
AC
H1
H2
P
D1S
D1D
B2
B4
B1
AD
C2
Rp 3/8
TM02 8349 5003
C7
B7
C8
ø
C8
L2
L3
L1
Rp 3/8
Tekniska data
TP 250
-280/4
-310/4
TPD
-
-
-390/4
-
TPE
-
-
-
TPED
-
-
-
Serie
400
400
400
IEC storlek
P2
1-fas TP
-
-
-
3-fas TP
225 M
250 M
280 S
1-fas TP
-
-
-
3-fas TP
-
-
-
[kW]
PN
45
55
75
10
10
10
Tmin ; Tmax
[°C]
D1D/D1S
[mm] 250/300 250/300 250/300
AC
[mm]
463
506
496
AD
[mm]
366
385
419
P
[mm]
550
550
550
B1
[mm]
223
223
223
B2
[mm]
635
635
635
B4
[mm]
223
223
223
B7
[mm]
647
647
647
C2
[mm]
580
580
580
C7
[mm]
520
520
520
C8
[mm]
50
50
50
Ø
[mm]
20
20
20
L1
[mm]
950
950
950
L2
[mm]
190
190
190
L3
[mm]
620
620
620
[-25;120] [-25;120] [-25;120]
H1
[mm]
310
310
310
H2
[mm]
368
368
368
H3
[mm]
1426
1510
1574
95
Kapacitetskurvor
DN 125
6-polig
TP(D) 125-XXX/6
H
[m]
18
TP 125
-170/6
16
50 Hz
-140/6
14
12
-110/6
-90/6
10
8
-70/6
6
-60/6
4
2
P2
[kW]
8
0
20
40
60
80
100 120 140 Q [m³/h]
-170/6
7
6
-140/6
5
4
-110/6
-90/6
3
-70/6
2
-60/6
1
0
0
20
40
60
80
100 120 140 Q [m³/h]
NPSH
[m]
2.5
-140/6, -170/6
2.0
-90/6, -110/6
1.5
-60/6, -70/6
1.0
0.5
0.0
Eta
[%]
80
0
20
40
60
80
100 120 140 Q [m³/h]
-70/6
-60/6
75
70
65
-90/6
-140/6 -170/6
-110/6
60
55
50
45
0
0
96
20
40
60
10
80
100 120 140 Q [m³/h]
20
1
30
2
40
Q [l/s]
3
v [m/s]
TM02 8757 0904
0
TP(D), TPE(D), 6-polig
40
Tekniska data
B4
B4
B4
AC
P
AC
P
B3
H3
AD
H3
L1
B2
B1
H4
D1
B1
AE AF
AE AF
D1
B2
AE AF
AE AF
H4
H1
H1
H2
H2
Rp 1/4
L1
M
C1
C1
AF
AE
AE AF
M
C5
M
C6
C5
TM02 8632 0604 - TM02 8631 0604
B4
AD
AD
DN 125
6-polig
Tekniska data
TP 125
-60/6
-70/6
-90/6
-110/6
-140/6
-170/6
-
TPD
TPE
-
-
-
-
-
TPED
-
-
-
-
-
-
Serie
300
300
300
300
300
300
IEC storlek
1-fas TP
-
-
-
-
-
-
3-fas TP
100
112
132
132
132
160
1-fas TP
-
-
-
-
-
-
3-fas TP
-
-
-
-
-
-
-/1,5
-/2,2
-/3
-/4
-/5,5
-/7,5
-/-
-/-
-/-
-/-
-/-
-/-
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
1-/3-fas TP
P2
[kW]
1-/3-fas TPE [kW]
PN
Tmin ; Tmax
[°C]
D1
[mm]
125
125
125
125
125
125
[mm]
-/196
-/225
-/276
-/276
-/276
-/335
AC
AD
1-/3-fas TP
1-/3-fas TPE [mm]
1-/3-fas TP
[mm]
1-/3-fas TPE [mm]
[-25;140] [-25;140] [-25;140] [-25;140] [-25;140] [-25;140]
-/-
-/-
-/-
-/-
-/-
-/-
-/155
-/171
-/198
-/198
-/198
-/241
-/-
-/-
-/-
-/-
-/-
-/-
AE
TPE
[mm]
-
-
-
-
-
-
AF
TPE
[mm]
-
-
-
-
-
-
[mm]
250
250
300
300
300
350
P
B1★
[mm] 220/491 220/491 243/566 243/566 243/566 243/566
★
B2
[mm] 250/494 250/494 271/552
B3
[mm]
★
B4
TP
TPE
★
600
600
600
271/552
271/552
271/552
600
600
600
[mm] 250/494 250/494 271/566 271/566 271/566 271/566
[mm]
-/-
-/-
-/-
-/-
-/-
-/-
[mm] 230/680 230/680 230/680 230/680 230/680 230/680
C1
C5★
[mm]
310/84
310/84
C6
[mm]
300
300
350
350
350
350
L1
[mm]
620
620
800
800
800
800
H1
[mm]
215
215
215
215
215
215
H2
[mm]
267
267
288
288
288
318
[mm]
-/787
-/810
-/923
-/961
-/961
-/1036
-/-
-/-
-/-
-/-
-/-
-/-
-
-
-
-
-
-
M16
M16
M16
M16
M16
M16
H3
H4
M
1-/3-fas TP
1-/3-fas TPE [mm]
[mm]
400/175 400/175 400/175 400/175
Siffrorna före snedstrecket avser enkelpump, sifforna efter avser dubbelpump.
97
Kapacitetskurvor
DN 150
6-polig
TP(D) 150-XXX/6
H
[m]
TP 150
11
50 Hz
-110/6
10
9
8
-90/6
7
-70/6
6
-60/6
5
4
3
2
0
P2
[kW]
20 40 60 80 100 120 140 160 180
Q [m³/h]
6
-110/6
5
4
-90/6
3
-70/6
-60/6
2
1
0
0
20 40 60 80 100 120 140 160 180
Q [m³/h]
NPSH
[m]
2.5
2.0
-60/6, -70/6, -90/6, -110/6
1.5
1.0
0.5
0.0
Eta
[%]
80
0
20 40 60 80 100 120 140 160 180
Q [m³/h]
-110/6
-70/6 -90/6
75
70
-60/6
65
60
55
50
45
40
98
20 40 60 80 100 120 140 160 180
0
10
20
0.0
0.5
1.0
30
1.5
40
2.0
50
2.5
Q [m³/h]
Q [l/s]
v [m/s]
TM02 8758 0904
0
Tekniska data
B4
B4
B4
AC
P
AC
P
B3
H3
AD
H3
L1
B2
B1
H4
D1
B1
AE AF
AE AF
D1
B2
AE AF
AE AF
H4
H1
H1
H2
H2
Rp 1/4
L1
M
C1
C1
AF
AE
AE AF
M
C5
M
C6
C5
TM02 8632 0604 - TM02 8631 0604
B4
AD
AD
DN 150
6-polig
Tekniska data
TP 150
-60/6
-70/6
-90/6
-110/6
-
TPD
TPE
-
-
-
TPED
-
-
-
-
Serie
300
300
300
300
IEC storlek
P2
1-fas TP
-
-
-
-
3-fas TP
112
132
132
132
1-fas TP
-
-
-
-
3-fas TP
-
-
-
-
-/2,2
-/3
-/4
-/5,5
-/-
-/-
-/-
-/-
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
1-/3-fas TP
[kW]
1-/3-fas TPE [kW]
PN
Tmin ; Tmax
[°C]
D1
[mm]
150
150
150
150
[mm]
-/225
-/276
-/276
-/276
AC
AD
1-/3-fas TP
1-/3-fas TPE [mm]
1-/3-fas TP
[mm]
1-/3-fas TPE [mm]
[-25;140] [-25;140] [-25;140] [-25;140]
-/-
-/-
-/-
-/-
-/171
-/198
-/198
-/198
-/-
-/-
-/-
-/-
AE
TPE
[mm]
-
-
-
-
AF
TPE
[mm]
-
-
-
-
P
[mm]
250
300
300
300
B1★
[mm] 237/583
237/583
237/583
237/583
B2★
[mm] 296/553 296/553 296/553 296/553
B3
B4★
[mm]
TP
TPE
600
600
600
600
[mm] 296/583 296/583 296/583 296/583
[mm]
-/-
-/-
-/-
-/-
C1★
[mm] 230/680 230/680 230/680 230/680
C5★
[mm] 400/153 400/153 400/153 400/153
C6
[mm]
350
350
350
350
L1
[mm]
800
800
800
800
H1
[mm]
215
215
215
215
H2
[mm]
275
291
291
291
[mm]
-/819
-/926
-/964
-/964
-/-
-/-
-/-
-/-
-
-
-
-
M16
M16
M16
M16
H3
H4
M
1-/3-fas TP
1-/3-fas TPE [mm]
[mm]
Siffrorna före snedstrecket avser enkelpump, sifforna efter avser dubbelpump.
99
Kapacitetskurvor
DN 65
2-polig, 25 bar
TP, 2-polig, 25 bar
TP 65-XXX/2
H
[m]
TP 65
180
50 Hz
-1670/2
160
-1380/2
140
120
-1000/2
100
-950/2
80
60
40
P2
[kW]
0
20
40
60
80
100
Q [m³/h]
70
-1670/2
60
50
-1380/2
-1000/2
-950/2
40
30
20
10
0
NPSH
[m]
0
20
40
60
80
100
Q [m³/h]
0
20
40
60
80
100
Q [m³/h]
-1380/2
-1670/2
6
5
4
3
2
1
0
Eta
[%]
65
60
55
50
-1000/2
45
-950/2
40
35
30
20
40
0
0
100
60
10
2
80
20
4
6
100
Q [m³/h]
30
Q [l/s]
8
v [m/s]
TM02 6827 0504
0
Tekniska data
DN 65
2-polig, 25 bar
H3
AC
P
H1
H2
Rp 1/2
D1D
D1S
Rp 1/2
TM02 8350 5003
B1
AD
C9
B4
C3
B6
C4
B5
B2
ø
B7
L1
Tekniska data
TP 65
-950/2 -1000/2 -1380/2 -1670/2
TPD
-
-
-
-
TPE
-
-
-
-
TPED
-
-
-
-
Serie
400
400
400
400
IEC storlek
P2
1-fas TP
-
-
-
-
3-fas TP
200
225
250
280
1-fas TP
-
-
-
-
3-fas TP
-
-
-
-
37
45
55
75
25
25
25
25
[0;150]
[0;150]
[kW]
PN
Tmin ; Tmax
[°C]
D1D/D1S
[mm] 65/100 65/100 65/100 65/100
AC
[mm]
405
463
506
496
AD
[mm]
327
366
385
419
P
[mm]
450
450
550
550
B1
[mm]
168
168
168
168
B2
[mm]
449
449
449
449
B4
[mm]
168
168
183
217
B5
[mm]
335
335
335
335
285
[0;150] [0;150]
B6
[mm]
285
285
285
B7
[mm]
450
449
477
477
C3
[mm]
295
295
295
295
C4
[mm]
245
245
245
245
C9
[mm]
536
536
536
536
Ø
[mm]
20
20
20
20
L1
[mm]
590
590
590
590
H1
[mm]
160
160
160
160
H2
[mm]
250
250
280
280
H3
[mm]
1079
1157
1271
1335
101
Kapacitetskurvor
DN 80
2-polig, 25 bar
TP 80-XXX/2
H
[m]
H
[m]
120
TP 80
-1160/2
160
50 Hz
110
-1020/2
-1400/2
140
-900/2
130
-800/2
80
120
-1130/2
-730/2
70
110
60
100
50
90
40
80
30
70
0
20 40 60 80 100 120 140 160
Q [m³/h]
70
P2
[kW]
80
-1160/2
50
Q [m³/h]
-1550/2
-1400/2
-1130/2
50
40
-800/2
-730/2
30
-1030/2
30
20
20
10
10
0
0
0
20 40 60 80 100 120 140 160
Q [m³/h]
NPSH
[m]
0
20 40 60 80 100 120 140 160
Q [m³/h]
0
20 40 60 80 100 120 140 160
Q [m³/h]
8
9
7
8
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
0
20 40 60 80 100 120 140 160
Q [m³/h]
Eta
[%]
65
-1160/2
65
60
60
-1020/2
-900/2
55
-1550/2
-1400/2
55
-730/2
-800/2
50
-1030/2
50
-1130/2
45
45
40
40
35
35
30
30
20 40 60 80 100 120 140 160
Q [m³/h]
0
10
20
30
40
50 Q [l/s]
0
2
4
6
8
10v [m/s]
0
TM02 6828 0504
0
102
20 40 60 80 100 120 140 160
60
-1020/2
-900/2
40
Eta
[%]
70
0
70
60
NPSH
[m]
10
-1030
/2
20 40 60 80 100 120 140 160
Q [m³/h]
0
10
20
30
40
50 Q [l/s]
0
2
4
6
8
10v [m/s]
TTM02 6829 0504
P2
[kW]
50 Hz
150
100
90
TP 80
-1550/2
Tekniska data
DN 80
2-polig, 25 bar
H3
AC
P
H1
H2
Rp 1/2
D1D
D1S
Rp 1/2
TM02 8350 5003
B1
AD
C9
B4
C3
B6
C4
B5
B2
ø
B7
L1
Tekniska data
TP 80
-730/2 -800/2 -900/2 -1020/2 -1160/2 -1030/2 -1130/2 -1400/2 -1550/2
TPD
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TPE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TPED
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Serie
400
400
400
400
400
400
400
400
400
IEC storlek
P2
1-fas TP
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3-fas TP
200
200
225
250
280
225
250
280
280
1-fas TP
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3-fas TP
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
37
45
55
75
45
55
75
90
25
25
25
25
25
25
25
25
25
[0;150]
[0;150]
[kW]
PN
Tmin ; Tmax
[°C]
[0;150] [0;150] [0;150] [0;150]
[0;150]
[0;150] [0;150]
D1D/D1S
[mm] 80/100 80/100 80/100 80/100 80/100 80/100 80/100 80/100 80/100
AC
[mm]
405
405
463
506
496
463
506
496
496
AD
[mm]
327
327
366
385
419
366
385
419
419
P
[mm]
400
550
550
550
550
550
550
550
550
B1
[mm]
168
168
168
168
168
168
168
168
168
B2
[mm]
383
383
383
383
383
447
447
447
447
B4
[mm]
168
168
193
212
246
168
185
219
219
B5
[mm]
335
335
335
335
335
335
335
335
335
B6
[mm]
300
300
300
300
300
300
300
300
300
B7
[mm]
378
448
448
448
448
475
475
475
475
C3
[mm]
295
295
295
295
295
295
295
295
295
C4
[mm]
260
260
260
260
260
260
260
260
260
C9
[mm]
461
461
461
461
461
536
536
536
536
Ø
[mm]
20
20
20
20
20
20
20
20
20
L1
[mm]
515
515
515
515
515
590
590
590
590
160
H1
[mm]
130
130
130
130
130
160
160
160
H2
[mm]
265
295
295
295
295
281
281
281
281
H3
[mm]
1064
1094
1172
1256
1320
1189
1273
1337
1388
103
Kapacitetskurvor
DN 100
2-polig, 25 bar
TP 100-XXX/2
H
[m]
H
[m]
100
-960/2
TP 100
180
50 Hz
170
90
TP 100
-1680/2
160
-820/2
80
50 Hz
-1530/2
150
70
-1400/2
-700/2
140
-620/2
120
-1180/2
110
-1050/2
130
60
50
100
40
90
30
80
20
40
80 120 160 200 240 280 320Q [m³/h]
70
P2
[kW]
160
-960/2
-1680/2
-1530/2
100
40
-700/2
-620/2
30
-1400/2
-1180/2
-1050/2
80
60
20
40
10
20
0
0
0
40
80 120 160 200 240 280
Q [m³/h]
NPSH
[m]
10
9
9
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
0
40
80 120 160 200 240 280
Q [m³/h]
Eta
[%]
80
-820/2
75
75
70
70
-960/2
65
0
40
80 120 160 200 240 280
Q [m³/h]
0
40
80 120 160 200 240 280
Q [m³/h]
-1680/2
65
-700/2
60
55
55
50
50
45
45
40
40
80 120 160 200 240 280
0
20
0
2
40
4
60
6
Q [m³/h]
80
8
Q [l/s]
10
v [m/s]
0
TM02 6830 0504
40
-1530/2
-1050/2
-1180/2 -1400/2
60
-620/2
0
104
80 120 160 200 240 280 320Q [m³/h]
120
-820/2
50
Eta
[%]
80
40
140
60
NPSH
[m]
10
0
40
80 120 160 200 240 280
0
20
0
2
40
4
60
6
Q [m³/h]
80
8
Q [l/s]
10
v [m/s]
TTM02 6831 0504
P2
[kW]
70
0
Tekniska data
DN 100
2-polig, 25 bar
H3
AC
P
H1
H2
Rp 1/2
D1D
D1S
Rp 1/2
TM02 8350 5003
B1
AD
C9
B4
C3
B6
C4
B5
B2
ø
B7
L1
Tekniska data
TP 100
-620/2
-700/2
-820/2
TPD
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TPE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TPED
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Serie
400
400
400
400
400
400
400
400
400
IEC storlek
P2
1-fas TP
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3-fas TP
200
225
250
280
280
280
315
315
315
1-fas TP
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3-fas TP
-
-
-
-
-
-
-
-
-
37
45
55
75
75
90
110
132
160
25
25
25
25
25
25
25
25
25
[0;150]
[0;150]
[0;150]
[0;150]
[0;150]
[0;150]
[0;150]
[0;150]
[0;150]
[kW]
PN
Tmin ; Tmax
-960/2 -1050/2 -1180/2 -1400/2 -1530/2 -1680/2
[°C]
D1D/D1S
[mm] 100/125 100/125 100/125 100/125 100/125 100/125 100/125 100/125 100/125
AC
[mm]
405
463
506
496
496
496
620
620
AD
[mm]
327
366
385
419
419
419
512
512
512
P
[mm]
550
550
550
550
550
550
800
800
800
B1
[mm]
180
180
180
180
180
180
180
180
180
B2
[mm]
407
407
407
407
425
425
425
425
425
B4
[mm]
180
180
193
227
219
219
312
312
312
B5
[mm]
360
360
360
360
360
360
360
360
360
B6
[mm]
335
335
335
335
335
335
335
335
335
B7
[mm]
467
467
467
467
475
475
600
600
600
C3
[mm]
320
320
320
320
320
320
320
320
320
C4
[mm]
295
295
295
295
295
295
295
295
295
C9
[mm]
489
489
489
489
606
606
606
606
606
620
Ø
[mm]
20
20
20
20
20
20
20
20
20
L1
[mm]
543
543
543
543
660
660
660
660
660
H1
[mm]
160
160
160
160
170
170
170
170
170
H2
[mm]
315
315
315
315
300
300
303
303
303
H3
[mm]
1144
1222
1306
1370
1366
1417
1427
1427
1547
105
Kapacitetskurvor
DN 125
2-polig, 25 bar
TP 125-XXX/2
H
[m]
H
[m]
TP 125
80
75
50 Hz
-1670/2
-720/2
70
160
65
140
60
TP 125
180
50 Hz
-750/2
-580/2
-1500/2
-1310/2
120
-1160/2
50
100
-1060/2
45
80
55
40
60
35
30
50 100 150 200 250 300 350 400Q [m³/h]
80
P2
[kW]
400
500
Q [m³/h]
-1670/2
-1500/2
-1310/2
-1160/2
-1060/2
120
-580/2
40
80
30
40
20
0
0
50 100 150 200 250 300 350 400Q [m³/h]
NPSH
[m]
28
7
0
100
200
300
400
500
Q [m³/h]
0
100
200
300
400
500
Q [m³/h]
24
6
20
5
16
4
12
3
8
2
1
4
0
0
0
50 100 150 200 250 300 350
Q [m³/h]
75
Eta
[%]
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
-750/2
70
-720/2
-580/2
65
60
55
50
45
40
0
0
50 100 150 200 250 300 350
20
40
2
60
4
80
6
Q [m³/h]
100
8
Q [l/s]
v [m/s]
-1310/2
-1670/2
-1500/2
-1060/2
0
TM02 6832 0504
0
106
300
160
50
Eta
[%]
200
200
-720/2
60
NPSH
[m]
8
100
240
-750/2
70
0
0
0
100
200
40
300
400
80
4
120
8
-1160/2
500
Q [m³/h]
160 Q [l/s]
12 v [m/s]
TTM02 6833 0504
P2
[kW]
40
0
Tekniska data
DN 125
2-polig, 25 bar
H3
AC
P
H1
H2
Rp 1/2
D1D
D1S
Rp 1/2
TM02 8350 5003
B1
AD
C9
B4
C3
B6
C4
B5
B2
ø
B7
L1
Tekniska data
TP 125
-580/2
-720/2
TPD
-
-
-
-
-
-
-
-
TPE
-
-
-
-
-
-
-
-
TPED
-
-
-
-
-
-
-
-
Serie
400
400
400
400
400
400
400
400
IEC storlek
P2
1-fas TP
-
-
-
-
-
-
-
-
3-fas TP
250
280
280
315
315
315
315
315
1-fas TP
-
-
-
-
-
-
-
-
3-fas TP
-
-
-
-
-
-
-
250
[kW]
PN
Tmin ; Tmax
-750/2 -1060/2 -1160/2 -1310/2 -1500/2 -1670/2
[°C]
55
75
90
110
132
160
200
25
25
25
25
25
25
25
25
[0;150]
[0;150]
[0;150]
[0;150]
[0;150]
[0;150]
[0;150]
[0;150]
D1D/D1S
[mm] 125/150 125/150 125/150 125/150 125/150 125/150 125/150 125/150
AC
[mm]
506
496
496
620
620
620
620
710
AD
[mm]
385
419
419
512
512
512
512
690
P
[mm]
550
550
550
800
800
800
800
800
B1
[mm]
200
200
200
200
200
200
200
200
B2
[mm]
430
430
430
451
451
451
451
451
B4
[mm]
200
219
219
288
288
288
288
466
B5
[mm]
400
400
400
400
400
400
400
400
B6
[mm]
360
360
360
360
360
360
360
360
B7
[mm]
475
475
475
624
624
624
624
624
C3
[mm]
360
360
360
360
360
360
360
360
C4
[mm]
320
320
320
320
320
320
320
320
C9
[mm]
536
536
536
606
606
606
606
606
Ø
[mm]
20
20
20
20
20
20
20
20
L1
[mm]
590
590
590
660
660
660
660
660
H1
[mm]
185
185
185
180
180
180
180
180
H2
[mm]
317
317
317
316
316
316
316
316
H3
[mm]
1334
1398
1449
1450
1450
1570
1570
1726
107
Kapacitetskurvor
DN 65
4-polig, 25 bar
TP, 4-polig, 25 bar
TP 65-XXX/4
H
[m]
TP 65
-440/4
44
50 Hz
40
-370/4
36
32
28
-250/4
24
20
16
P2
[kW]
0
10
20
30
40
50
60
70 Q [m³/h]
-440/4
10
8
-370/4
6
-250/4
4
2
0
NPSH
[m]
8
0
10
20
30
40
50
60
70 Q [m³/h]
0
10
20
30
40
50
60
70 Q [m³/h]
7
6
5
4
3
2
1
Eta
[%]
60
55
50
-250/4
-370/4
45
-440/4
40
35
30
10
20
0
0
108
30
5
1
40
10
2
50
60
70 Q [m³/h]
15
3
4
20
5
Q [l/s]
v [m/s]
TM02 6834 0504
0
Tekniska data
DN 65
4-polig, 25 bar
H3
AC
P
H1
H2
Rp 1/2
D1D
D1S
Rp 1/2
TM02 8350 5003
B1
AD
C9
B4
C3
B6
C4
B5
B2
ø
B7
L1
Tekniska data
TP 65
-250/4 -370/4 -440/4
TPD
-
-
-
TPE
-
-
-
TPED
-
-
-
Serie
400
400
400
IEC storlek
P2
1-fas TP
-
-
-
3-fas TP
132
132
160
1-fas TP
-
-
-
3-fas TP
-
-
-
5,5
7,5
11
25
25
25
[kW]
PN
Tmin ; Tmax
[°C]
D1D/D1S
[mm] 65/100 65/100 65/100
[0;150] [0;150] [0;150]
AC
[mm]
260
260
335
AD
[mm]
197
197
245
P
[mm]
450
450
450
B1
[mm]
168
168
168
B2
[mm]
449
449
449
B4
[mm]
168
168
168
B5
[mm]
335
335
335
B6
[mm]
285
285
285
B7
[mm]
450
450
450
C3
[mm]
295
295
295
C4
[mm]
245
245
245
C9
[mm]
536
536
536
Ø
[mm]
20
20
20
L1
[mm]
590
590
590
H1
[mm]
160
160
160
H2
[mm]
250
250
250
H3
[mm]
829
867
912
109
Kapacitetskurvor
DN 80
4-polig, 25 bar
TP 80-XXX/4
H
[m]
H
[m]
28
TP 80
-260/4
26
TP 80
40
50 Hz
-390/4
50 Hz
36
24
22
32
-210/4
20
28
-160/4
18
-300/4
16
24
14
20
12
16
10
8
P2
[kW]
12
0
10 20 30 40 50 60 70 80
Q [m³/h]
7
P2
[kW]
-260/4
0
10 20 30 40 50 60 70 80 90Q [m³/h]
10
-390/4
6
8
5
-210/4
4
-300/4
6
-160/4
3
4
2
2
1
0
10 20 30 40 50 60 70 80
Q [m³/h]
NPSH
[m]
3.0
10 20 30 40 50 60 70 80
Q [m³/h]
0
10 20 30 40 50 60 70 80
Q [m³/h]
3.0
2.5
2.5
2.0
2.0
1.5
1.5
1.0
1.0
0.5
0.5
0.0
Eta
[%]
0
0.0
0
10 20 30 40 50 60 70 80
Q [m³/h]
Eta
[%]
70
70
-260/4
65
65
60
-210/4
60
55
55
50
-300/4
45
-160/4
45
40
40
35
10 20 30 40 50 60 70 80
Q [m³/h]
0
5
10
15
20
25 Q [l/s]
0
1
2
3
4
5 v [m/s]
0
TM02 6835 0504
0
110
-390/4
50
10 20 30 40 50 60 70 80
Q [m³/h]
0
5
10
15
20
25 Q [l/s]
0
1
2
3
4
5 v [m/s]
TM02 6836 0504
NPSH
[m]
0
0
Tekniska data
DN 80
4-polig, 25 bar
H3
AC
P
H1
H2
Rp 1/2
D1D
D1S
Rp 1/2
TM02 8350 5003
B1
AD
C9
B4
C3
B6
C4
B5
B2
ø
B7
L1
Tekniska data
TP 80
-160/4 -210/4 -260/4 -300/4 -390/4
TPD
-
-
-
-
-
TPE
-
-
-
-
-
TPED
-
-
-
-
-
Serie
400
400
400
400
400
IEC storlek
P2
1-fas TP
-
-
-
-
-
3-fas TP
112
132
132
132
160
1-fas TP
-
-
-
-
-
3-fas TP
-
-
-
-
-
4
5,5
7,5
7,5
11
25
25
25
25
25
[kW]
PN
Tmin ; Tmax
[°C]
D1D/D1S
[mm] 80/100 80/100 80/100 80/100 80/100
AC
[mm]
229
260
260
260
335
AD
[mm]
171
197
197
197
245
P
[mm]
400
400
400
450
450
B1
[mm]
168
168
168
168
168
B2
[mm]
383
383
383
447
447
B4
[mm]
168
168
168
168
168
B5
[mm]
335
335
335
335
335
B6
[mm]
300
300
300
300
300
B7
[mm]
378
378
378
450
449
C3
[mm]
295
295
295
295
295
C4
[mm]
260
260
260
260
260
C9
[mm]
461
461
461
536
536
Ø
[mm]
20
20
20
20
20
L1
[mm]
515
515
515
590
590
160
[0;150] [0;150] [0;150] [0;150] [0;150]
H1
[mm]
130
130
130
160
H2
[mm]
265
265
265
251
251
H3
[mm]
723
814
852
869
913
111
Kapacitetskurvor
DN 100
4-polig, 25 bar
TP 100-XXX/4
H
[m]
H
[m]
TP 100
-260/4
26
24
50 Hz
-420/4
40
-380/4
-220/4
22
36
20
-320/4
32
18
-190/4
28
16
-270/4
24
14
12
20
10
16
8
12
0
20 40 60 80 100 120 140 160
Q [m³/h]
P2
[kW]
10
0
20 40 60 80 100 120 140 160
-420/4
20
-260/4
8
-380/4
16
-220/4
6
-320/4
12
-190/4
-270/4
4
8
2
4
0
NPSH
[m]
0
0
20 40 60 80 100 120 140 160
Q [m³/h]
NPSH
[m]
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0
Eta
[%]
80
0
20 40 60 80 100 120 140 160
Q [m³/h]
0
20 40 60 80 100 120 140 160
Q [m³/h]
0
0
20 40 60 80 100 120 140 160
Q [m³/h]
75
Eta
[%]
80
75
-260/4
70
65
70
65
-190/4 -220/4
60
60
55
55
50
-420/4
45
40
40
0
10
0
1
20
2
30
3
40
4
Q [m³/h]
-320/4
50 Q [l/s]
5
v [m/s]
0
TM02 6837 0504
20 40 60 80 100 120 140 160
-380/4
-270/4
50
45
0
112
Q [m³/h]
20 40 60 80 100 120 140 160
0
10
0
1
20
2
30
3
40
4
Q [m³/h]
50 Q [l/s]
5
6v [m/s]
TM02 6838 0504
P2
[kW]
TP 100
44
50 Hz
Tekniska data
DN 100
4-polig, 25 bar
H3
AC
P
H1
H2
Rp 1/2
D1D
D1S
Rp 1/2
TM02 8350 5003
B1
AD
C9
B4
C3
B6
C4
B5
B2
ø
B7
L1
Tekniska data
TP 100
-190/4
-220/4
-260/4
-270/4
-320/4
-380/4
-420/4
TPD
-
-
-
-
-
-
-
TPE
-
-
-
-
-
-
-
TPED
-
-
-
-
-
-
-
Serie
400
400
400
400
400
400
400
IEC storlek
P2
1-fas TP
-
-
-
-
-
-
-
3-fas TP
132
132
160
160
160
180
180
1-fas TP
-
-
-
-
-
-
-
3-fas TP
-
-
-
-
-
-
-
5,5
7,5
11
11
15
18,5
22
25
25
25
25
25
25
25
[0;150]
[0;150]
[0;150]
[0;150]
[0;150]
[0;150]
[0;150]
[kW]
PN
Tmin ; Tmax
[°C]
D1D/D1S
[mm] 100/125 100/125 100/125 100/125 100/125 100/125 100/125
AC
[mm]
260
260
335
335
335
366
366
AD
[mm]
197
197
245
245
245
266
266
P
[mm]
400
400
400
450
450
450
450
B1
[mm]
180
180
180
180
180
180
180
B2
[mm]
407
407
407
425
425
425
425
B4
[mm]
180
180
180
180
180
180
180
B5
[mm]
360
360
360
360
360
360
360
B6
[mm]
335
335
335
335
335
335
335
B7
[mm]
401
401
401
429
430
429
429
C3
[mm]
320
320
320
320
320
320
320
C4
[mm]
295
295
295
295
295
295
295
C9
[mm]
489
489
489
606
606
606
606
Ø
[mm]
20
20
20
20
20
20
20
L1
[mm]
543
543
543
660
660
660
660
H1
[mm]
160
160
160
170
170
170
170
H2
[mm]
285
285
285
270
270
270
270
H3
[mm]
864
902
947
942
987
1042
1042
113
Kapacitetskurvor
DN 125
4-polig, 25 bar
TP 125-XXX/4
H
[m]
H
[m]
-240/4
24
22
TP 125
65
-640/4
TP 125
50 Hz
60
-580/4
50 Hz
55
-200/4
20
18
50
-480/4
45
-430/4
40
16
-370/4
35
-150/4
14
-310/
4
-280/4
30
25
12
20
10
15
8
10
0
40
80
120
160
200
Q [m³/h]
P2
[kW]
P2
[kW]
-240/4
14
40
80
120 160 200 240 280 Q [m³/h]
50
12
10
0
-200/4
-640/4
40
-580/4
30
-480/4
-430/4
8
-150/4
6
10
4
2
0
0
40
80
120
160
200
Q [m³/h]
NPSH
[m]
3.0
5
2.5
4
2.0
3
1.5
2
1.0
1
0.5
Eta
[%]
80
40
80
120 160 200 240 280 Q [m³/h]
0
40
80
120 160 200 240 280 Q [m³/h]
0
0
40
80
120
160
75
200
Q [m³/h]
Eta
[%]
80
-430/4
-370/4
75
-200/4 -240/4
70
-640/4
70
-150/4
65
65
60
-580/4
-480/4
60
55
55
50
50
45
45
40
40
40
0
0
80
120
20
1
160
200
40
2
3
60
4
Q [m³/h]
Q [l/s]
5v [m/s]
-280/4
-310/4
0
TM02 6839 0504
0
114
0
40
0
0
80
120 160 200 240 280 Q [m³/h]
20
1
40
2
3
60
4
5
80
Q [l/s]
6
v [m/s]
TM02 6840 0504
NPSH
[m]
-370/4
-310/4
-280/4
20
Tekniska data
DN 125
4-polig, 25 bar
H3
AC
P
H1
H2
Rp 1/2
D1D
D1S
Rp 1/2
TM02 8350 5003
B1
AD
C9
B4
C3
B6
C4
B5
B2
ø
B7
L1
Tekniska data
TP 125
-150/4
-200/4
-240/4
-280/4
-310/4
-370/4
-430/4
-480/4
TPD
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TPE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TPED
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Serie
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
IEC storlek
P2
-580/4 -640/4
1-fas TP
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3-fas TP
132
160
160
160
180
180
200
225
225
250
1-fas TP
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3-fas TP
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
[kW]
PN
7,5
11
15
15
18,5
22
30
37
45
55
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
[0;150]
[0;150]
[0;150]
[0;150]
[0;150]
[0;150]
[0;150]
[0;150]
[0;150]
[0;150]
Tmin ; Tmax
[°C]
D1D/D1S
[mm] 125/150 125/150 125/150 125/150 125/150 125/150 125/150 125/150 125/150 125/150
AC
[mm]
260
335
335
335
366
366
405
463
463
506
AD
[mm]
197
245
245
245
266
266
327
366
366
385
P
[mm]
400
400
400
450
450
450
450
550
550
550
B1
[mm]
200
200
200
200
200
200
200
205
205
205
B2
[mm]
430
430
430
451
451
451
451
567
567
567
B4
[mm]
200
200
200
200
200
200
200
205
205
205
B5
[mm]
400
400
400
400
400
400
400
410
410
410
B6
[mm]
360
360
360
360
360
360
360
380
380
380
B7
[mm]
423
423
423
467
468
468
467
567
567
567
C3
[mm]
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
C4
[mm]
320
320
320
320
320
320
320
330
330
330
C9
[mm]
536
536
536
606
606
606
606
654
654
654
Ø
[mm]
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
L1
[mm]
590
590
590
660
660
660
660
725
725
725
230
H1
[mm]
185
185
185
180
180
180
180
230
230
H2
[mm]
287
287
287
283
283
283
283
325
325
325
H3
[mm]
930
974
1019
1010
1065
1065
1132
1302
1302
1386
115
Kapacitetskurvor
DN 150
4-polig, 25 bar
TP 150-XXX/4
H
[m]
H
[m]
24
-230/4
22
TP 150
65
50 Hz
60
50 Hz
55
20
-210/4
TP 150
-650/4
-530/4
50
18
45
-170/4
16
40
14
35
-430/4
-350/4
-320/4
30
12
-270/4
25
10
15
6
10
P2
[kW]
-240/4
20
8
0
50
100
150
200
250
300 Q [m³/h]
P2
[kW]
0
50 100 150 200 250 300 350 400 450Q [m³/h]
70
18
-230/4
16
-650/4
60
-530/4
50
14
-430/4
40
-210/4
-350/4
-320/4
-270/4
-240/4
30
12
20
-170/4
10
10
8
NPSH
[m]
0
0
50
100
150
200
250
300 Q [m³/h]
NPSH
[m]
0
50 100 150 200 250 300 350 400 450Q [m³/h]
0
50 100 150 200 250 300 350 400 450Q [m³/h]
7
5
6
4
5
3
4
2
3
1
2
Eta
[%]
80
1
0
50
100
150
200
250
300 Q [m³/h]
75
Eta
[%]
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
-210/4
70
-230/4
65
60
-170/4
55
50
45
40
116
50
100
150
200
0
20
40
60
0
1
2
3
250
300 Q [m³/h]
80
4
Q [l/s]
5v [m/s]
-350/4
-240/4
-430/4
-530/4
-270/4
0
TM02 6841 0504
0
-320/4
-650/4
50 100 150 200 250 300 350 400 450Q [m³/h]
0
20
40
60
0
1
2
3
80
4
100
5
120
6
Q [l/s]
7v [m/s]
TM02 6842 0504
0
Tekniska data
DN 150
4-polig, 25 bar
H3
AC
P
H1
H2
Rp 1/2
D1D
D1S
Rp 1/2
TM02 8350 5003
B1
AD
C9
B4
C3
B6
C4
B5
B2
ø
B7
L1
Tekniska data
TP 150
-170/4
-210/4
-230/4
-240/4
-270/4
-320/4
-350/4
-430/4
-530/4
-650/4
TPD
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TPE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TPED
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Serie
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
IEC storlek
P2
1-fas TP
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3-fas TP
160
160
180
180
180
200
225
225
250
280
1-fas TP
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3-fas TP
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
[kW]
PN
11
15
18,5
18,5
22
30
37
45
55
75
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
[0;150]
[0;150]
[0;150]
[0;150]
[0;150]
[0;150]
[0;150]
[0;150]
[0;150]
[0;150]
Tmin ; Tmax
[°C]
D1D/D1S
[mm] 150/200 150/200 150/200 150/200 150/200 150/200 150/200 150/200 150/200 150/200
AC
[mm]
335
335
366
366
366
405
463
463
506
496
AD
[mm]
245
245
266
266
266
327
366
366
385
419
P
[mm]
400
400
400
450
450
450
550
550
550
550
B1
[mm]
215
215
215
230
230
230
230
235
235
235
B2
[mm]
480
480
480
504
504
504
504
575
575
575
B4
[mm]
215
215
215
230
230
230
230
235
235
235
B5
[mm]
430
430
430
460
460
460
460
470
470
470
B6
[mm]
375
375
375
400
400
400
400
410
410
410
B7
[mm]
476
476
476
517
517
518
518
584
584
584
C3
[mm]
390
390
390
420
420
420
420
420
420
420
C4
[mm]
335
335
335
360
360
360
360
360
360
360
C9
[mm]
568
568
568
676
676
676
676
823
823
823
Ø
[mm]
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
L1
[mm]
620
620
620
740
740
740
740
900
900
900
H1
[mm]
220
220
220
225
225
225
225
250
250
250
H2
[mm]
315
315
315
293
293
293
323
325
325
325
H3
[mm]
1037
1082
1137
1120
1120
1187
1296
1322
1406
1470
117
Kapacitetskurvor
DN 200
4-polig, 25 bar
TP 200-XXX/4
H
[m]
45
40
H
[m]
TP 200
-420/4
65
50 Hz
TP 200
-620/4
50 Hz
60
-380/4
-560/4
35
55
-510/4
30
-280/4
50
25
-270/4
-230/4
-210/4
-190/4
45
20
40
15
35
10
30
5
25
0
P2
[kW]
-450/4
20
0
100
200
300
400
500
600 Q [m³/h]
P2
[kW]
-420/4
50
100
200
300
400
500
600 Q [m³/h]
100
-380/4
40
0
-620/4
-560/4
80
-510/4
30
60
-280/4
-270/4
-230/4
-210/4
-170/4
20
10
-450/4
40
20
0
100
200
300
400
500
600 Q [m³/h]
NPSH
[m]
6
5
5
4
3
3
2
2
1
1
0
200
300
400
500
600 Q [m³/h]
0
100
200
300
400
500
600 Q [m³/h]
0
0
100
200
300
400
500
600 Q [m³/h]
Eta
[%]
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
-210/4
-170/4
75
-230/4
70
-420/4
65
60
-380/4
55
50
-270/4
45
-280/4
40
100
0
0
200
50
1
300
400
500
100
2
3
4
600 Q [m³/h]
150
Q [l/s]
5
6v [m/s]
-620/4
-560/4
-510/4
-450/4
0
TM02 6843 0504
0
118
100
6
4
Eta
[%]
80
0
100
0
0
200
50
1
300
400
500
100
2
3
4
600 Q [m³/h]
150
Q [l/s]
5
6v [m/s]
TM02 6844 0504
NPSH
[m]
0
0
Tekniska data
DN 200
4-polig, 25 bar
H3
AC
P
H1
H2
Rp 1/2
D1D
D1S
Rp 1/2
TM02 8350 5003
B1
AD
C9
B4
C3
B6
C4
B5
B2
ø
B7
L1
Tekniska data
TP 200
-190/4
-210/4
-230/4
-270/4
-280/4
-380/4
-420/4
-450/4
-510/4
-560/4
-620/4
TPD
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TPE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TPED
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Serie
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
IEC storlek
P2
1-fas TP
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3-fas TP
160
180
180
200
225
225
250
250
280
280
315
1-fas TP
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3-fas TP
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
110
[kW]
PN
Tmin ; Tmax
[°C]
15
18,5
22
30
37
45
55
55
75
90
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
[0;150]
[0;150]
[0;150]
[0;150]
[0;150]
[0;150]
[0;150]
[0;150]
[0;150]
[0;150]
[0;150]
D1D/D1S
[mm] 200/250 200/250 200/250 200/250 200/250 200/250 200/250 200/250 200/250 200/250 200/250
AC
[mm]
335
366
366
405
463
463
506
506
496
496
AD
[mm]
245
266
266
327
366
366
385
385
419
419
512
P
[mm]
400
400
400
450
550
550
550
550
550
550
660
B1
[mm]
260
260
260
260
260
260
260
268
268
268
268
B2
[mm]
560
560
560
560
560
560
560
640
640
640
640
B4
[mm]
260
260
260
260
260
260
260
268
268
268
268
B5
[mm]
520
520
520
520
520
520
520
535
535
535
535
B6
[mm]
460
460
460
460
460
460
460
470
470
470
470
B7
[mm]
555
556
556
572
572
572
572
645
645
645
645
C3
[mm]
480
480
480
480
480
480
480
485
485
485
485
C4
[mm]
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
C9
[mm]
711
711
711
766
766
766
766
1013
1013
1013
1013
Ø
[mm]
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
L1
[mm]
775
775
775
830
830
830
830
1100
1100
1100
1100
H1
[mm]
250
250
250
250
250
250
250
290
290
290
290
H2
[mm]
320
320
320
308
338
338
338
327
327
327
357
H3
[mm]
1117
1172
1172
1227
1336
1336
1420
1449
1513
1564
1601
620
119
Kapacitetskurvor
DN 250
4-polig, 25 bar
TP 250-XXX/4
H
[m]
H
[m]
TP 250
40
-660/4
-600/4
60
-320/4
28
50 Hz
65
36
32
TP 250
70
50 Hz
-370/4
-270/4
55
-540/4
50
-490/4
45
24
40
20
35
16
30
12
25
8
P2
[kW]
20
0 100 200 300 400 500 600 700 800
Q [m³/h]
P2
[kW]
0 100 200 300 400 500 600 700 800
Q [m³/h]
160
70
-370/4
-660/4
140
60
120
50
-320/4
40
100
-540/4
-490/4
80
-270/4
30
60
20
NPSH
[m]
-600/4
40
0 100 200 300 400 500 600 700 800
Q [m³/h]
NPSH
[m]
0 100 200 300 400 500 600 700 800
Q [m³/h]
0 100 200 300 400 500 600 700 800
Q [m³/h]
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0
Q [m³/h]
-270/4
-600/4
75
70
-370/4
-490/4
65
-320/4
-660/4
-540/4
60
55
50
45
40
Q [m³/h]
0
50
100
150
200
250 Q [l/s]
0
1
2
3
4
5
v [m/s]
0 100 200 300 400 500 600 700 800
Q [m³/h]
0
50
100
150
200
250 Q [l/s]
0
1
2
3
4
5
v [m/s]
TM02 6846 0504
0 100 200 300 400 500 600 700 800
120
Eta
[%]
80
TM02 6845 0504
Eta
[%]
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
0
0 100 200 300 400 500 600 700 800
Tekniska data
DN 250
4-polig, 25 bar
H3
AC
P
H1
H2
Rp 1/2
D1D
D1S
Rp 1/2
TM02 8350 5003
B1
AD
C9
B4
C3
B6
C4
B5
B2
ø
B7
L1
Tekniska data
TP 250
-270/4
-320/4
-370/4
-490/4
-540/4
-600/4
-660/4
TPD
-
-
-
-
-
-
-
TPE
-
-
-
-
-
-
-
TPED
-
-
-
-
-
-
-
Serie
400
400
400
400
400
400
400
IEC storlek
P2
1-fas TP
-
-
-
-
-
-
-
3-fas TP
225
250
280
280
315
315
315
1-fas TP
-
-
-
-
-
-
-
3-fas TP
-
-
-
-
-
-
160
[kW]
PN
Tmin ; Tmax
[°C]
45
55
75
90
110
132
25
25
25
25
25
25
25
[0;150]
[0;150]
[0;150]
[0;150]
[0;150]
[0;150]
[0;150]
D1D/D1S
[mm] 250/300 250/300 250/300 250/300 250/300 250/300 250/300
AC
[mm]
463
506
496
496
620
620
AD
[mm]
366
385
419
419
512
512
512
P
[mm]
550
550
550
660
660
660
660
620
B1
[mm]
303
303
303
303
303
303
303
B2
[mm]
650
650
650
700
700
700
700
B4
[mm]
303
303
303
303
303
303
303
B5
[mm]
605
605
605
605
605
605
605
B6
[mm]
540
540
540
540
540
540
540
B7
[mm]
647
647
647
720
720
720
720
C3
[mm]
550
550
550
550
550
550
550
C4
[mm]
485
485
485
485
485
485
485
C9
[mm]
855
855
855
1106
1106
1106
1106
Ø
[mm]
24
24
24
24
24
24
24
L1
[mm]
950
950
950
1200
1200
1200
1200
H1
[mm]
300
300
300
350
350
350
350
H2
[mm]
368
368
368
373
373
358
358
H3
[mm]
1416
1500
1564
1670
1677
1662
1662
121
Kapacitetskurvor
DN 300
4-polig, 25 bar
TP 300-XXX/4
H
[m]
TP 300
-750/4
75
50 Hz
70
-670/4
65
-590/4
60
55
50
45
40
35
30
25
P2
[kW]
0
400
800
1200
1600
Q [m³/h]
300
-750/4
250
-670/4
200
-590/4
150
100
50
NPSH
[m]
0
400
800
1200
1600
Q [m³/h]
0
400
800
1200
1600
Q [m³/h]
14
12
10
8
6
4
2
Eta
[%]
85
80
-750/4
75
-590/4
70
-670/4
65
60
55
50
45
0
0
122
400
100
800
200
2
1200
300
4
1600
400
6
500
Q [m³/h]
Q [l/s]
8v [m/s]
TM02 6847 0504
0
Tekniska data
DN 300
4-polig, 25 bar
H3
AC
P
H1
H2
Rp 1/2
D1D
D1S
Rp 1/2
TM02 8350 5003
B1
AD
C9
B4
C3
B6
C4
B5
B2
ø
B7
L1
Tekniska data
TP 300
-590/4
-670/4
-750/4
TPD
-
-
-
TPE
-
-
-
TPED
-
-
-
Serie
400
400
400
IEC storlek
P2
1-fas TP
-
-
-
3-fas TP
315
315
315
1-fas TP
-
-
-
3-fas TP
-
-
-
200
250
315
25
25
25
[0;150]
[0;150]
[0;150]
[kW]
PN
Tmin ; Tmax
[°C]
D1D/D1S
[mm] 300/350 300/350 300/350
AC
[mm]
620
710
710
AD
[mm]
512
690
690
P
[mm]
660
1150
1150
B1
[mm]
338
338
338
B2
[mm]
790
790
790
B4
[mm]
338
338
338
B5
[mm]
675
675
675
B6
[mm]
605
605
605
B7
[mm]
817
817
817
C3
[mm]
620
620
620
C4
[mm]
550
550
550
C9
[mm]
1204
1204
1204
Ø
[mm]
24
24
24
L1
[mm]
1300
1300
1300
H1
[mm]
375
375
375
H2
[mm]
406
446
446
H3
[mm]
1855
2051
2051
123
Kapacitetskurvor
DN 400
4-polig, 25 bar
TP 400-XXX/4
H
[m]
H
[m]
55
-540/4
50
TP 400
80
50 Hz
75
-510/4
65
-470/4
40
-670/4
60
35
55
30
50
50 Hz
-720/4
70
45
TP 400
-760/4
45
25
40
20
35
15
30
10
500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 Q [m³/h]
P2
[kW]
-540/4
-470/4
3200 4000
Q [m³/h]
-760/4
-720/4
-670/4
400
200
300
100
200
0
100
0
500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 Q [m³/h]
NPSH
[m]
16
12
0
800
1600 2400
3200 4000
Q [m³/h]
0
800
1600 2400
3200 4000
Q [m³/h]
14
10
12
8
10
6
8
4
6
2
4
0
2
0
500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 Q [m³/h]
75
-470/4
70
Eta
[%]
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
-540/4
-510/4
65
60
55
50
45
40
0
0
500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 Q [m³/h]
200
2
400
600
4
800
6
1000 Q [l/s]
8 v [m/s]
-670/4
-720/4
-760/4
0
TM02 6848 0504
0
124
1600 2400
500
-510/4
300
Eta
[%]
80
800
600
400
NPSH
[m]
14
0
800
0
0
1600 2400
400
2
3200 4000
800
4
6
Q [m³/h]
1200
8
Q [l/s]
10 v [m/s]
TM02 6849 0504
P2
[kW]
25
0
Tekniska data
DN 400
4-polig, 25 bar
H3
P
AC
H1
H2
Rp 1/2
D1D
Rp 1/2
D1S
B4
TM02 8351 5003
C9
AD
B1
C3
B5
B6
C4
B2
ø
B7
L1
Tekniska data
TP 400
-470/4
-510/4
-540/4
-670/4
-720/4
TPD
-
-
-
-
-
-760/4
-
TPE
-
-
-
-
-
-
TPED
-
-
-
-
-
-
Serie
400
400
400
400
400
400
IEC storlek
P2
1-fas TP
-
-
-
-
-
-
3-fas TP
315
355
355
355
400
400
1-fas TP
-
-
-
-
-
-
3-fas TP
-
-
-
-
-
-
315
355
400
500
560
630
25
25
25
25
25
25
[0;150]
[0;150]
[0;150]
[0;150]
[0;150]
[0;150]
[kW]
PN
Tmin ; Tmax
[°C]
D1D/D1S
[mm] 400/500 400/500 400/500 400/500 400/500 400/500
AC
[mm]
710
790
790
790
880
AD
[mm]
690
725
725
875
925
925
P
[mm]
1150
900
900
900
1150
1150
B1
[mm]
448
448
448
448
448
448
B2
[mm]
1064
1064
1064
1064
1064
1064
B4
[mm]
448
448
448
448
448
448
B5
[mm]
895
895
895
895
895
895
B6
[mm]
800
800
800
800
800
800
B7
[mm]
1066
1066
1066
1066
1066
1066
C3
[mm]
830
830
830
830
830
830
C4
[mm]
735
735
735
735
735
735
C9
[mm]
1302
1302
1302
1302
1302
1302
880
Ø
[mm]
27
27
27
27
27
27
L1
[mm]
1400
1400
1400
1400
1400
1400
H1
[mm]
450
450
450
450
450
450
H2
[mm]
706
706
706
706
706
706
H3
[mm]
2386
2611
2611
2611
2771
2771
125
Vikt och emballagevolym
TP, TPD
2-polig
TP, TPD 2-polig
Antal
poler
PN 6
TP 25-50/2 R
2
TP 25-90/2 R
2
TP 32-50 /2 R
TP 32-90/2 R
Pumptyp
126
PN 10
Vikt
Emballagevolym [m3]
PN 16
PN 25
Anslutning
-
-
-
G½
7,2
8,2
0,02
-
-
-
G½
7,5
8,5
0,02
2
-
-
-
G2
7,8
8,8
0,02
2
-
-
-
G2
8,2
9,2
0,02
0,036/0,072
Netto [kg]
Brutto [kg]
TP(D) 32-60/2
2
-
-
DN 32
15,9/31,8
16,9/32,8
TP(D) 32-120/2
2
-
-
DN 32
19,2/38,0
20,2/40,0
0,036/0,072
TP(D) 32-150/2
2
-
-
DN 32
22,8/54,0
26,0/57,0
0,064/0,082
TP(D) 32-180/2
2
-
-
DN 32
24,1/54,0
27,3/57,0
0,064/0,082
TP(D) 32-230/2
2
-
-
DN 32
24,7/54,0
27,9/57,0
0,064/0,082
TP(D) 32-200/2
2
-
-
-
DN 32
43,7/88,5
48,7/105,0
0,125/0,346
TP(D) 32-250/2
2
-
-
-
DN 32
45,9/92,9
50,9/109,4
0,125/0,346
TP(D) 32-320/2
2
-
-
-
DN 32
51,3/103,7
56,6/120,2
0,125/0,346
TP(D) 32-380/2
2
-
-
-
DN 32
62,9/126,9
68,2/144,3
0,125/0,413
TP(D) 32-460/2
2
-
-
-
DN 32
75,6/151,2
82,0/168,6
0,193/0,413
TP(D) 32-580/2
2
-
-
-
DN 32
90,3/180,4
105,5/197,9
0,236/0,413
TP 40-50/2
2
-
-
DN 32
11,5
12,5
0,02
TP(D) 40-60/2
2
-
-
DN 40
20,2/42,0
21,2/43,0
0,036/0,072
TP 40-90/2
2
-
-
DN 40
12,0
13,0
0,02
TP(D) 40-120/2
2
-
-
DN 40
19,7/40,5
20,7/42,5
0,036/0,072
TP 40-180/2
2
-
DN 40
23,5
24,5
0,036
TP(D) 40-190/2
2
-
-
-
-
DN 40
28,8/53,8
32,0/59,3
0,064/0,151
TP(D) 40-230/2
2
-
-
-
DN 40
37,3/57,2
40,4/62,7
0,064/0,151
TP(D) 40-270/2
2
-
-
-
DN 40
38,9/69,5
42,1/75,0
0,064/0,151
TP(D) 40-240/2
2
-
-
-
DN 40
53,1/107,3
58,3/123,8
0,125/0,346
TP(D) 40-300/2
2
-
-
-
DN 40
64,5/130,1
69,7/147,6
0,125/0,413
TP(D) 40-360/2
2
-
-
-
DN 40
69,6/140,3
74,8/157,8
0,125/0,413
TP(D) 40-470/2
2
-
-
-
DN 40
90,2/183,2
105,4/200,7
0,236/0,413
TP(D) 40-580/2
2
-
-
-
DN 40
92,1/187,0
107,3/204,3
0,236/0,413
TP(D) 50-60/2
2
-
-
DN 50
20,2/45,0
21,2/48,0
0,056/0,072
TP(D) 50-120/2
2
-
-
DN 50
28,2/56,3
29,2/58,3
0,056/0,072
TP(D) 50-180/2
2
-
-
DN 50
27,7/55,8
28,7/57,8
0,056/0,072
TP(D) 50-160/2
2
-
-
-
DN 50
46,7/94,0
51,7/110,5
0,125/0,346
TP(D) 50-190/2
2
-
-
-
DN 50
48,8/98,2
53,8/114,7
0,125/0,346
0,125/0,346
TP(D) 50-240/2
2
-
-
-
DN 50
54,1/108,8
59,4/125,3
TP(D) 50-290/2
2
-
-
-
DN 50
65,5/131,6
70,8/149,1
0,125/0,413
TP(D) 50-360/2
2
-
-
-
DN 50
71,6/144,2
76,8/161,7
0,125/0,413
TP(D) 50-430/2
2
-
-
-
DN 50
86,4/174,0
101,7/191,4
0,236/0,413
TP(D) 50-440/2
2
-
-
-
DN 50
100,2/204,4
115,4/223,6
0,236/0,470
TP(D) 50-570/2
2
-
-
-
DN 50
147,9/299,8
164,9/320,9
0,312/0,596
TP(D) 50-710/2
2
-
-
-
DN 50
159,7/323,4
176,7/344,5
0,312/0,596
TP(D) 50-830/2
2
-
-
-
DN 50
169,9/343,8
186,9/364,9
0,312/0,596
TP(D) 50-900/2
2
-
-
-
DN 50
199,0/402,1
217,6/428,3
0,424/0,930
TP(D) 65-60/2
2
-
-
DN 65
26,7/53,0
27,7/56,0
0,056/0,140
TP(D) 65-120/2
2
-
-
DN65
32,6/66,6
34,6/69,6
0,056/0,140
TP(D) 65-180/2
2
-
-
DN 65
38,0/76,9
41,0/79,9
0,066/0,140
TP(D) 65-190/2
2
-
-
-
DN 65
57,9/116,4
63,1/132,9
0,125/0,346
TP(D) 65-230/2
2
-
-
-
DN65
69,3/139,2
74,5/156,6
0,125/0,413
TP(D) 65-260/2
2
-
-
-
DN 65
74,3/149,2
79,5/166,6
0,125/0,413
TP(D) 65-340/2
2
-
-
-
DN 65
89,2/178,9
104,4/196,4
0,236/0,413
TP(D) 65-410/2
2
-
-
-
DN65
91,1/182,7
106,3/200,2
0,236/0,413
TP(D) 65-460/2
2
-
-
-
DN 65
149,4/306,4
166,4/327,4
0,312/0,596
TP(D) 65-550/2
2
-
-
-
DN 65
160,7/329,0
177,7/350,0
0,312/0,596
TP(D) 65-660/2
2
-
-
-
DN 65
170,9/349,4
187,9/370,4
0,312/0,596
TP(D) 65-720/2
2
-
-
-
DN65
200,6/408,8
219,2/435,0
0,424/0,930
TP(D) 65-930/2
2
-
-
-
DN 65
290,9/589,5
309,5/615,7
0,424/0,930
TP(D) 80-120/2
2
-
DN 80
43,5/83,0
44,5/86,0
0,066/0,140
TP(D) 80-140/2
2
-
-
-
DN 80
61,0/124,0
74,0/141,0
0,184/0,391
TP(D) 80-180/2
2
-
-
-
DN 80
65,0/132,0
78,0/149,0
0,184/0,458
-
Vikt och emballagevolym
Pumptyp
Antal
poler
PN 6
PN 10
PN 16
PN 25
Anslutning
TP, TPD
2-polig
Vikt
Netto [kg]
Brutto [kg]
Emballagevolym [m3]
TP(D) 80-210/2
2
-
-
-
DN 80
78,0/157,0
90,0/174,0
0,184/0,458
TP(D) 80-240/2
2
-
-
-
DN 80
93,0/187,0
105,0/204,0
0,184/0,458
TP(D) 80-250/2
2
-
-
-
DN 80
101,0/211,0
115,0/230,0
0,218/0,497
TP(D) 80-330/2
2
-
-
-
DN 80
148,0/304,0
169,0/334,0
0,533/0,653
TP(D) 80-400/2
2
-
-
-
DN 80
160,0/327,0
180,0/356,0
0,533/0,653
TP(D) 80-520/2
2
-
-
-
DN 80
176,0/349,0
197,0/379,0
0,533/0,653
TP(D) 80-570/2
2
-
-
-
DN 80
205,0/407,0
226,0/457,0
0,533/1,524
TP(D) 80-700/2
2
-
-
-
DN 80
295,0/587,0
316,0/637,0
0,533/1,524
TP(D) 100-120/2
2
-
DN 100
53,0/108,5
55,0/113,5
0,140/0,213
TP(D) 100-160/2
2
-
-
-
DN 100
93,0/196,0
107,0/246,0
0,267/1,524
TP(D) 100-200/2
2
-
-
-
DN 100
108,0/226,0
122,0/276,0
0,267/1,524
TP(D) 100-240/2
2
-
-
-
DN 100
110,0/230,0
124,0/280,0
0,267/1,524
-
TP(D) 100-250/2
2
-
-
-
DN 100
173,0/347,0
197,0/397,0
0,630/1,524
TP(D) 100-310/2
2
-
-
-
DN 100
184,0/370,0
208,0/420,0
0,630/1,524
TP(D) 100-360/2
2
-
-
-
DN 100
195,0/390,0
218,0/440,0
0,630/1,524
TP(D) 100-390/2
2
-
-
-
DN 100
224,0/449,0
247,0/499,0
0,630/1,524
-
TP(D) 100-480/2
2
-
-
DN 100
329,0/661,0
370,0/718,0
0,797/1,800
TP 100-650/2
2
-
-
-
DN 100
350,0
372,0
1,20
TP 125-570/2
2
-
-
-
DN 125
565,0
587,0
1,41
TP 125-730/2
2
-
-
-
DN 125
715,0
737,0
1,44
TP 125-810/2
2
-
-
-
DN 125
775,0
797,0
1,49
Siffrorna före snedstrecket avser enkelpump, sifforna efter avser dubbelpump.
127
Vikt och emballagevolym
TP, TPD
4-polig
TP, TPD 4-polig
Pumptyp
128
Antal
poler
PN 6
PN 10
PN 16
PN 25
Anslutning
Vikt
Netto [kg]
Brutto [kg]
Emballagevolym
[m3]
TP(D) 32-30/4
4
-
-
DN 32
15,9/30,8
16,9/31,8
0,036/0,072
TP(D) 32-40/4
4
-
-
DN 32
25,2/32,0
28,4/33,0
0,064/0,072
-
0,036/0,082
TP(D) 32-60/4
4
-
DN 32
25,2/50,7
28,4/53,7
TP(D) 32-80/4
4
-
-
-
DN 32
35,2/69,9
40,2/86,4
0,125/0,346
TP(D) 32-100/4
4
-
-
-
DN 32
36,3/71,7
41,2/88,3
0,125/0,346
TP(D) 32-120/4
4
-
-
TP(D) 40-30/4
4
-
DN 32
49,7/94,2
55,8/110,7
0,162/0,346
-
-
DN 40
17,4/33,0
18,4/34,3
0,036/0,072
-
0,036/0,072
TP 40-60/4
4
-
DN 40
22,5/42,0
23,5/43,0
TP(D) 40-90/4
4
-
-
-
DN 40
28,9/50,9
32,3/56,4
0,076/0,151
TP(D) 40-100/4
4
-
-
-
DN 40
41,0/83,1
45,9/99,6
0,125/0,346
TP(D) 40-130/4
4
-
-
-
DN 40
48,4/99,6
54,4/116,1
0,162/0,346
TP(D) 40-160/4
4
-
-
-
DN 40
54,5/112,0
60,6/128,5
0,162/0,346
TP(D) 50-30/4
4
-
-
DN 50
24,4/46,3
25,4/48,3
0,036/0,072
-
0,056/0,072
TP(D) 50-60/4
4
-
DN 50
25,5/50,5
26,5/52,5
TP(D) 50-90/4
4
-
-
-
DN 50
43,0/87,0
47,9/103,5
0,125/0,346
TP(D) 50-110/4
4
-
-
-
DN 50
56,5/117,1
62,5/136,3
0,162/0,470
TP(D) 50-130/4
4
-
-
-
DN 50
62,7/129,4
68,7/148,6
0,162/0,470
TP(D) 50-160/4
4
-
-
-
DN 50
65,1/134,2
71,1/153,4
0,162/0,470
0,193/0,470
TP(D) 50-190/4
4
-
-
-
DN 50
72,4/148,9
78,8/168,1
TP(D) 50-230/4
4
-
-
-
DN 50
76,9/157,9
83,3/177,1
0,193/0,470
TP(D) 65-30/4
4
-
-
DN 65
33,0/56,5
35,0/59,5
0,056/0,140
-
0,056/0,140
TP(D) 65-60/4
4
-
DN 65
33,7/63,8
34,7/66,8
TP(D) 65-90/4
4
-
-
-
DN 65
47,1/94,9
52,1/111,4
0,125/0,346
TP(D) 65-110/4
4
-
-
-
DN 65
64,2/136,1
70,3/152,6
0,162/0,346
TP(D) 65-130/4
4
-
-
-
DN 65
66,5/140,6
72,5/157,1
0,162/0,346
TP(D) 65-150/4
4
-
-
-
DN 65
73,5/154,6
79,9/172,0
0,193/0,413
TP(D) 65-170/4
4
-
-
-
DN 65
77,8/163,2
84,2/180,6
0,193/0,413
TP(D) 65-240/4
4
-
-
-
DN 65
82,7/173,0
89,1/190,5
0,193/0,413
TP(D) 80-30/4
4
-
-
DN 80
37,5/68,3
39,5/71,3
0,056/0,140
-
0,066/0,140
TP(D) 80-60/4
4
-
DN 80
38,6/71,6
40,6/74,6
TP(D) 80-70/4
4
-
-
-
DN 80
68,0/143,0
81,0/161,0
0,218/0,391
TP(D) 80-90/4
4
-
-
-
DN 80
71,0/150,0
84,0/167,0
0,218/0,458
TP(D) 80-110/4
4
-
-
-
DN 80
76,0/159,0
89,0/176,0
0,218/0,458
TP(D) 80-150/4
4
-
-
-
DN 80
84,0/164,0
98,0/184,0
0,267/0,497
0,267/0,497
TP(D) 80-170/4
4
-
-
-
DN 80
103,0/203,0
117,0/222,0
TP(D) 80-240/4
4
-
-
-
DN 80
182,0/369,0
206,0/419,0
0,630/1,524
TP(D) 80-270/4
4
-
-
-
DN 80
193,0/391,0
217,0/441,0
0,630/1,524
TP(D) 80-340/4
4
-
-
-
DN 80
220,0/446,0
244,0/496,0
0,630/1,524
TP(D) 100-30/4
4
-
-
DN 100
41,0/85,0
44,0/90,0
0,140/0,213
TP(D) 100-60/4
4
-
-
DN 100
53,0/109,0
56,0/114,0
0,140/0,213
TP(D) 100-70/4
4
-
-
-
DN 100
96,0/193,0
110,0/210,0
0,267/0,458
TP(D) 100-90/4
4
-
-
-
DN 100
100,0/202,0
125,0/252,0
0,630/1,524
TP(D) 100-110/4
4
-
-
-
DN 100
103,0/207,0
127,0/257,0
0,630/1,524
0,630/1,524
TP(D) 100-130/4
4
-
-
-
DN 100
141,0/286,0
166,0/336,0
TP(D) 100-170/4
4
-
-
-
DN 100
156,0/316,0
180,0/366,0
0,630/1,524
TP(D) 100-200/4
4
-
-
-
DN 100
227,0/475,0
252,0/525,0
0,630/1,524
TP(D) 100-250/4
4
-
-
-
DN 100
255,0/530,0
279,0/580,0
0,630/1,524
TP(D) 100-330/4
4
-
-
-
DN 100
273,0/565,0
297,0/616,0
0,630/1,524
TP(D) 100-370/4
4
-
-
-
DN 100
302,0/623,0
344,0/674,0
0,797/1,524
TP(D) 100-410/4
4
-
-
-
DN 100
312,0/645,0
354,0/695,0
0,797/1,524
TP(D) 125-110/4
4
-
-
-
DN 125
185,0/397,0
215,0/447,0
0,653/1,524
TP(D) 125-130/4
4
-
-
-
DN 125
200,0/426,0
230,0/477,0
0,653/1,524
TP(D) 125-160/4
4
-
-
-
DN 125
210,0/447,0
240,0/498,0
0,653/1,524
TP(D) 125-210/4
4
-
-
-
DN 125
279,0/566,0
309,0/616,0
0,653/1,524
TP(D) 125-250/4
4
-
-
-
DN 125
296,0/599,0
346,0/650,0
1,524/1,524
TP(D) 125-320/4
4
-
-
-
DN 125
326,0/659,0
383,0/717,0
1,800/1,800
TP(D) 125-360/4
4
-
-
-
DN 125
336,0/681,0
394,0/738,0
1,800/1,800
TP(D) 125-420/4
4
-
-
-
DN 125
435,0/878,0
492,0/935,0
1,800/1,800
Vikt och emballagevolym
Antal
poler
PN 6
PN 10
TP(D) 150-130/4
4
-
TP(D) 150-160/4
4
-
TP(D) 150-200/4
4
TP(D) 150-220/4
4
Pumptyp
PN 16
TP, TPD
4-polig
PN 25
Anslutning
-
-
-
-
-
-
-
-
Vikt
Emballagevolym
[m3]
Netto [kg]
Brutto [kg]
DN 150
273,0/550,0
303,0/600,0
0,653/1,524
DN 150
301,0/605,0
331,0/655,0
0,653/1,524
-
DN 150
318,0/639,0
368,0/690,0
1,524/1,524
-
DN 150
347,0/697,0
404,0/755,0
1,800/1,800
1,800/1,800
TP(D) 150-250/4
4
-
-
DN 150
358,0/718,0
415,0/776,0
TP 150-310/4
4
-
-
-
DN 150
385,0
407,0
1,28
TP 150-370/4
4
-
-
-
DN 150
445,0
467,0
1,38
TP 200-260/4
4
-
-
-
DN 200
500,0
522,0
1,33
TP 200-300/4
4
-
-
-
DN 200
560,0
582,0
1,44
TP 200-390/4
4
-
-
-
DN 200
600,0
622,0
1,44
TP 200-430/4
4
-
-
-
DN 200
670,0
692,0
1,52
TP 250-280/4
4
-
-
-
DN 250
690,0
755,0
1,97
TP 250-310/4
4
-
-
-
DN 250
760,0
825,0
2,07
TP 250-390/4
4
-
-
-
DN 250
890,0
955,0
2,10
Siffrorna före snedstrecket avser enkelpump, sifforna efter avser dubbelpump.
129
Vikt och emballagevolym
TP, TPD
6-polig
TP, TPD 6-polig
Pumptyp
130
Antal
poler
PN 6
PN 10
PN 16
PN 25
Anslutning
Vikt
Netto [kg]
Brutto [kg]
Emballagevolym [m3]
TP(D) 125-60/6
6
-
-
-
DN 125
157,0/341,0
187,0/391,0
TP(D) 125-70/6
6
-
-
-
DN 125
166,0/359,0
196,0/409,0
0,653/1,524
0,653/1,524
TP(D) 125-90/6
6
-
-
-
DN 125
230,0/469,0
260,0/519,0
0,653/1,524
TP(D) 125-110/6
6
-
-
-
DN 125
237,0/482,0
267,0/533,0
0,653/1,524
TP(D) 125-140/6
6
-
-
-
DN 125
244,0/496,0
274,0/546,0
0,653/1,524
0,653/1,524
TP(D) 125-170/6
6
-
-
-
DN 125
280,0/567,0
310,0/618,0
TP(D) 150-60/6
6
-
-
-
DN 150
229,0/461,0
259,0/512,0
0,653/1,524
TP(D) 150-70/6
6
-
-
-
DN 150
253,0/508,0
283,0/558,0
0,653/1,524
TP(D) 150-90/6
6
-
-
-
DN 150
259,0/522,0
289,0/572,0
0,653/1,524
TP(D) 150-110/6
6
-
-
-
DN 150
265,0/534,0
295,0/584,0
0,653/1,524
Vikt och emballagevolym
TPE, TPED
2-polig
TPE, TPED 2-polig
Pumptyp
Antal
poler
PN 6
PN 10
PN 16
PN 25
Anslutning
Vikt
Netto [kg]
Brutto [kg]
Emballagevolym [m3]
TPE 25-90/2 R
2
-
-
G 1½
10,7
12,7
TPE 32-90/2 R
2
-
-
G2
11,8
13,8
0,036
0,036
TPE(D) 32-60/2
2
-
-
DN 32
22,1/39,3
25,3/42,7
0,064/0,151
TPE(D) 32-120/2
2
-
-
DN 32
21,3/42,2
22,3/44,2
0,056/0,072
TPE(D) 32-150/2
2
-
-
DN 32
29,3/58,5
32,5/61,9
0,064/0,151
TPE(D) 32-180/2
2
-
-
DN 32
29,0/58,9
32,2/61,9
0,064/0,082
-
TPE(D) 32-230/2
2
-
DN 32
30,0/58,9
33,2/62,9
0,064/0,082
TPE(D) 32-200/2
2
-
-
-
DN 32
40,7/82,4
52,6/99,7
0,184/0,391
TPE(D) 32-250/2
2
-
-
-
DN 32
50,9/102,6
56,4/121,3
0,152/0,495
TPE(D) 32-320/2
2
-
-
-
DN 32
53,1/107,0
58,6/125,7
0,152/0,495
TPE(D) 32-380/2
2
-
-
-
DN 32
62,1/125,0
67,6/143,6
0,152/0,495
TPE(D) 32-460/2
2
-
-
-
DN 32
80,0/159,7
86,7/178,3
0,231/0,495
TPE(D) 32-580/2
2
-
-
-
DN 32
99,2/198,2
117,8/216,8
0,424/0,495
TPE(D) 40-60/2
2
-
-
DN 40
22,8/47,6
25,3/51,6
0,056/0,072
TPE 40-90/2
2
-
-
DN 40
17,3
18,3
0,025
TPE(D) 40-120/2
2
-
-
DN 40
22,3/45,7
24,3/49,7
0,056/0,072
TPE 40-180/2
2
-
-
DN 40
28,7
31,9
0,064
TPE(D) 40-190/2
2
-
-
-
DN 40
32,9/59,1
36,3/64,6
0,076/0,151
TPE(D) 40-230/2
2
-
-
-
DN 40
36,7/62,5
40,1/68,0
0,076/0,151
TPE(D) 40-270/2
2
-
-
-
DN 40
35,7/72,9
39,1/78,4
0,076/0,151
TPE(D) 40-240/2
2
-
-
-
DN 40
54,8/110,7
60,3/129,3
0,152/0,495
TPE(D) 40-300/2
2
-
-
-
DN 40
63,7/128,4
69,2/147,1
0,152/0,495
TPE(D) 40-360/2
2
-
-
-
DN 40
73,9/148,8
79,4/167,5
0,152/0,495
TPE(D) 40-470/2
2
-
-
-
DN 40
99,1/200,9
117,7/219,6
0,424/0,495
TPE(D) 40-580/2
2
-
-
-
DN 40
99,4/201,5
118,0/220,2
0,424/0,495
TPE(D) 50-60/2
2
-
-
DN 50
24,4/49,5
27,6/52,9
0,064/0,151
TPE(D) 50-120/2
2
-
-
DN 50
28,5/60,9
29,5/62,9
0,056/0,072
TPE(D) 50-180/2
2
-
-
DN 50
30,1/60,6
33,3/64,0
0,064/0,151
TPE(D) 50-160/2
2
-
-
-
DN 50
43,6/87,7
55,5/105,1
0,184/0,391
TPE(D) 50-190/2
2
-
-
-
DN 50
53,8/108,0
59,3/126,6
0,152/0,495
TPE(D) 50-240/2
2
-
-
-
DN 50
55,9/112,2
61,4/130,8
0,152/0,495
TPE(D) 50-290/2
2
-
-
-
DN 50
64,8/129,9
70,3/148,6
0,152/0,495
TPE(D) 50-360/2
2
-
-
-
DN 50
75,9/152,7
81,4/171,4
0,152/0,495
TPE(D) 50-430/2
2
-
-
-
DN 50
95,4/191,7
113,9/210,3
0,424/0,495
TPE(D) 50-440/2
2
-
-
-
DN 50
107,5/218,9
126,1/237,6
0,424/0,495
TPE(D) 50-570/2
2
-
-
-
DN 50
184,0/372,0
202,6/398,2
0,424/0,930
TPE(D) 50-710/2
2
-
-
-
DN 50
201,8/407,6
220,4/433,8
0,424/0,930
TPE(D) 50-830/2
2
-
-
-
DN 50
245,0/494,0
263,6/520,2
0,424/0,930
TPE(D) 50-900/2
2
-
-
-
DN 50
276,1/556,2
294,7/582,4
0,424/0,930
TPE(D) 65-60/2
2
-
-
DN65
30,4/59,6
33,6/63,0
0,064/0,151
TPE(D) 65-120/2
2
-
-
DN 65
31,5/68,4
33,5/72,4
0,056/0,140
TPE(D) 65-190/2
2
-
-
-
DN65
59,6/119,7
65,2/138,3
0,152/0,495
TPE(D) 65-230/2
2
-
-
-
DN 65
68,5/137,5
74,1/156,1
0,152/0,495
TPE(D) 65-260/2
2
-
-
-
DN65
78,6/157,7
84,2/176,3
0,152/0,495
TPE(D) 65-340/2
2
-
-
-
DN 65
98,1/196,6
116,7/215,3
0,424/0,495
TPE(D) 65-410/2
2
-
-
-
DN65
98,4/197,2
117,0/215,9
0,424/0,495
TPE(D) 65-460/2
2
-
-
-
DN 65
185,5/378,5
204,1/404,8
0,424/0,930
0,424/0,930
TPE(D) 65-550/2
2
-
-
-
DN65
202,8/413,1
221,4/439,4
TPE(D) 65-660/2
2
-
-
-
DN 65
246,0/499,5
264,6/525,8
0,424/0,930
TPE(D) 65-720/2
2
-
-
-
DN65
277,8/562,9
296,3/589,2
0,424/0,930
TPE(D) 80-120/2
2
-
DN 80
49,1/93,7
53,6/99,7
0,096/0,187
TPE(D) 80-140/2
2
-
-
-
-
DN 80
63,0/127,0
75,0/144,0
0,184/0,458
TPE(D) 80-180/2
2
-
-
-
DN 80
72,0/145,0
86,0/175,0
0,267/0,653
TPE(D) 80-210/2
2
-
-
-
DN 80
82,0/165,0
96,0/195,0
0,267/0,653
TPE(D) 80-240/2
2
-
-
-
DN 80
102,0/204,0
123,0/234,0
0,533/0,653
TPE(D) 80-250/2
2
-
-
-
DN 80
109,0/225,0
130,0/255,0
0,533/0,653
TPE(D) 80-330/2
2
-
-
-
DN 80
184,0/376,0
206,0/426,0
0,533/1,524
TPE(D) 80-400/2
2
-
-
-
DN 80
202,0/411,0
222,0/459,0
0,533/1,524
131
Vikt och emballagevolym
Antal
poler
PN 6
PN 10
TPE(D) 80-520/2
2
-
TPE(D) 80-570/2
2
-
TPE(D) 100-120/2
2
TPE(D) 100-160/2
2
-
TPE(D) 100-200/2
2
-
TPE(D) 100-240/2
2
TPE(D) 100-250/2
2
Pumptyp
PN 16
Vikt
Emballagevolym [m3]
PN 25
Anslutning
-
-
DN 80
251,0/499,0
272,0/549,0
-
-
DN 80
282,0/561,0
303,0/611,0
0,533/1,524
-
DN 100
58,6/119,7
63,6/125,7
0,120/0,187
-
-
DN 100
97,0/205,0
111,0/255,0
0,267/1,524
-
-
DN 100
117,0/244,0
139,0/294,0
0,533/1,524
-
-
-
DN 100
117,0/244,0
139,0/294,0
0,533/1,524
-
-
-
DN 100
209,0/419,0
233,0/469,0
0,630/1,524
-
Netto [kg]
Brutto [kg]
0,533/1,524
TPE(D) 100-310/2
2
-
-
-
DN 100
226,0/454,0
250,0/504,0
0,630/1,524
TPE(D) 100-360/2
2
-
-
-
DN 100
270,0/540,0
293,0/590,0
0,630/1,524
TPE(D) 100-390/2
2
-
-
-
DN 100
301,0/603,0
324,0/653,0
0,630/1,524
Siffrorna före snedstrecket avser enkelpump, sifforna efter avser dubbelpump.
132
TPE, TPED
2-polig
Vikt och emballagevolym
TPE, TPED
4-polig
TPE, TPED 4-polig
Pumptyp
Antal
poler
PN 6
PN 10
PN 16
PN 25
Anslutning
Vikt
Netto [kg]
Brutto [kg]
Emballagevolym [m 3]
TPE(D) 32-30/4
4
-
-
DN 32
21,7/38,8
24,9/42,2
0,064/0,151
TPE(D) 32-40/4
4
-
-
DN 32
29,1/54,7
32,3/58,1
0,064/0,151
-
-
DN 32
29,1/54,7
32,3/58,1
0,064/0,151
-
DN 32
36,9/74,9
48,8/92,2
0,184/0,391
0,184/0,391
TPE(D) 32-60/4
4
TPE(D) 32-80/4
4
-
-
TPE(D) 32-100/4
4
-
-
-
DN 32
37,2/75,5
49,1/92,8
TPE(D) 32-120/4
4
-
-
-
DN 32
48,3/96,5
61,1/113,8
0,218/0,391
TPE(D) 40-30/4
4
-
-
DN 40
23,3/41,3
26,5/44,7
0,064/0,151
TPE 40-60/4
4
-
-
DN 40
27,2
30,4
0,064
TPE(D) 40-90/4
4
-
-
-
DN 40
32,8/49,3
36,0/54,8
0,076/0,151
0,184/0,391
TPE(D) 40-100/4
4
-
-
-
DN 40
42,2/85,6
54,1/103,0
TPE(D) 40-130/4
4
-
-
-
DN 40
49,4/101,6
62,2/119,0
0,218/0,391
TPE(D) 40-160/4
4
-
-
-
DN 40
59,4/121,5
66,1/140,1
0,231/0,495
TPE(D) 50-30/4
4
-
-
DN 50
30,3/51,9
33,5/55,3
0,064/0,151
TPE(D) 50-60/4
4
-
-
DN 50
28,5/56,4
30,5/61,9
0,056/0,072
0,184/0,391
TPE(D) 50-90/4
4
-
-
-
DN 50
44,2/89,5
56,1/106,9
TPE(D) 50-110/4
4
-
-
-
DN 50
57,5/119,1
70,3/149,1
0,218/0,653
TPE(D) 50-130/4
4
-
-
-
DN 50
67,5/138,9
74,3/157,6
0,231/0,495
0,231/0,495
TPE(D) 50-160/4
4
-
-
-
DN 50
69,9/143,7
76,7/162,4
TPE(D) 50-190/4
4
-
-
-
DN 50
79,3/162,6
86,1/181,2
0,231/0,495
TPE(D) 50-230/4
4
-
-
-
DN 50
91,4/186,8
98,2/205,4
0,231/0,495
TPE(D) 65-30/4
4
-
-
DN 65
37,8/62,1
41,0/65,5
0,064/0,151
TPE(D) 65-60/4
4
-
-
DN 65
36,3/69,0
38,8/79,5
0,056/0,140
TPE(D) 65-90/4
4
-
-
-
DN 65
48,1/96,9
60,2/114,2
0,184/0,391
TPE(D) 65-110/4
4
-
-
-
DN 65
69,1/145,6
75,8/164,2
0,231/0,495
TPE(D) 65-130/4
4
-
-
-
DN 65
71,3/150,1
78,1/168,7
0,231/0,495
TPE(D) 65-150/4
4
-
-
-
DN 65
80,4/168,3
87,2/186,9
0,231/0,495
TPE(D) 65-170/4
4
-
-
-
DN 65
92,3/192,1
99,1/210,7
0,231/0,495
TPE(D) 65-240/4
4
-
-
-
DN 65
101,5/210,3
108,2/229,0
0,231/0,495
TPE(D) 80-30/4
4
-
-
DN 80
41,1/72,8
44,3/76,2
0,064/0,151
TPE(D) 80-60/4
4
-
-
DN 80
41,2/76,9
44,2/82,4
0,066/0,140
TPE(D) 80-70/4
4
-
-
-
DN 80
69,0/146,0
82,0/163,0
0,218/0,458
TPE(D) 80-90/4
4
-
-
-
DN 80
71,0/150,0
84,0/167,0
0,218/0,458
TPE(D) 80-110/4
4
-
-
-
DN 80
80,0/167,0
94,0/197,0
0,267/0,653
TPE(D) 80-150/4
4
-
-
-
DN 80
98,0/192,0
112,0/222,0
0,267/0,653
0,267/0,653
TPE(D) 80-170/4
4
-
-
-
DN 80
106,0/209,0
120,0/239,0
TPE(D) 80-240/4
4
-
-
-
DN 80
173,0/351,0
197,0/402,0
0,630/1,524
TPE(D) 80-270/4
4
-
-
-
DN 80
265,0/536,0
290,0/586,0
0,630/1,524
-
-
TPE(D) 80-340/4
4
-
DN 80
266,0/538,0
291,0/588,0
0,630/1,524
TPE(D) 100-30/4
4
-
-
DN 100
43,0/93,0
46,2/103,0
0,151/0,22
TPE(D) 100-60/4
4
-
-
DN 100
58,6/-
62,6/-
0,120/-
TPE(D) 100-70/4
4
-
DN 100
96,0/193,0
110,0/243,0
0,267/1,524
-
-
TPE(D) 100-90/4
4
-
-
-
DN 100
105,0/210,0
129,0/260,0
0,630/1,524
TPE(D) 100-110/4
4
-
-
-
DN 100
117,0/234,0
141,0/285,0
0,630/1,524
TPE(D) 100-130/4
4
-
-
-
DN 100
144,0/292,0
169,0/342,0
0,630/1,524
TPE(D) 100-170/4
4
-
-
-
DN 100
148,0/298,0
182,0/349,0
0,630/1,524
TPE(D) 100-200/4
4
-
-
-
DN 100
300,0/620,0
350,0/670,0
1,524/1,524
TPE(D) 100-250/4
4
-
-
-
DN 100
301,0/622,0
351,0/672,0
1,524/1,524
TPE(D) 100-330/4
4
-
-
-
DN 100
321,0/661,0
371,0/712,0
1,524/1,524
1,524/1,524
TPE(D) 100-370/4
4
-
-
-
DN 100
355,0/729,0
405,0/780,0
TPE(D) 100-410/4
4
-
-
-
DN 100
389,0/799,0
439,0/849,0
1,524/1,524
TPE(D) 125-110/4
4
-
-
-
DN 125
188,0/403,0
218,0/453,0
0,653/1,524
TPE(D) 125-130/4
4
-
-
-
DN 125
191,0/409,0
242,0/459,0
1,524/1,524
TPE(D) 125-160/4
4
-
-
-
DN 125
283,0/592,0
333,0/643,0
1,524/1,524
TPE(D) 125-210/4
4
-
-
-
DN 125
325,0/658,0
375,0/708,0
1,524/1,524
TPE(D) 125-250/4
4
-
-
-
DN 125
344,0/695,0
394,0/746,0
1,524/1,524
TPE(D) 125-320/4
4
-
-
-
DN 125
379,0/765,0
429,0/816,0
1,524/1,524
TPE(D) 125-360/4
4
-
-
-
DN 125
413,0/835,0
464,0/885,0
1,524/1,524
TPE(D) 150-130/4
4
-
-
-
DN 150
346,0/695,0
396,0/745,0
1,524/1,524
133
Vikt och emballagevolym
Pumptyp
Antal
poler
PN 6
PN 10
PN 16
PN 25
Anslutning
Vikt
Netto [kg]
Brutto [kg]
Emballagevolym [m 3]
TPE(D) 150-160/4
4
-
-
-
DN 150
347,0/697,0
397,0/747,0
1,524/1,524
TPE(D) 150-200/4
4
-
-
-
DN 150
366,0/735,0
416,0/786,0
1,524/1,524
TPE(D) 150-220/4
4
-
-
-
DN 150
400,0/803,0
450,0/854,0
1,524/1,524
TPE(D) 150-250/4
4
-
-
-
DN 150
435,0/872,0
485,0/923,0
1,524/1,524
Siffrorna före snedstrecket avser enkelpump, sifforna efter avser dubbelpump.
134
TPE, TPED
4-polig
Vikt och emballagevolym
TP serie 400
2-polig, PN 25
TP, 2-polig, 25 bar
Pumptyp
Antal
poler
PN 6
PN 10
PN 16
PN 25
Anslutning
Vikt
Netto [kg]
Brutto [kg]
Emballage [m3]
TP 65-950/2
2
-
-
-
DN 65
375,0
397,0
TP 65-1000/2
2
-
-
-
DN 65
450,0
472,0
1,18
1,25
TP 65-1380/2
2
-
-
-
DN 65
545,0
567,0
1,36
TP 65-1670/2
2
-
-
-
DN 65
695,0
717,0
1,38
TP 80-730/2
2
-
-
-
DN 80
340,0
362,0
1,16
TP 80-800/2
2
-
-
-
DN 80
360,0
382,0
1,19
TP 80-900/2
2
-
-
-
DN 80
435,0
457,0
1,27
TP 80-1020/2
2
-
-
-
DN 80
530,0
552,0
1,35
TP 80-1160/2
2
-
-
-
DN 80
680,0
702,0
1,37
TP 80-1030/2
2
-
-
-
DN 80
465,0
487,0
1,28
TP 80-1130/2
2
-
-
-
DN 80
560,0
582,0
1,37
TP 80-1400/2
2
-
-
-
DN 80
710,0
732,0
1,39
TP 80-1550/2
2
-
-
-
DN 80
770,0
792,0
1,43
TP 100-620/2
2
-
-
-
DN 100
400,0
422,0
1,24
TP 100-700/2
2
-
-
-
DN 100
475,0
497,0
1,32
TP 100-820/2
2
-
-
-
DN 100
570,0
592,0
1,40
TP 100-960/2
2
-
-
-
DN 100
720,0
742,0
1,42
TP 100-1050/2
2
-
-
-
DN 100
785,0
807,0
1,14
TP 100-1180/2
2
-
-
-
DN 100
845,0
867,0
1,46
TP 100-1400/2
2
-
-
-
DN 100
875,0
897,0
1,51
TP 100-1530/2
2
-
-
-
DN 100
1035,0
1100,0
1,13
TP 100-1680/2
2
-
-
-
DN 100
1125,0
1190,0
1,21
TP 125-580/2
2
-
-
-
DN 125
590,0
612,0
1,42
TP 125-720/2
2
-
-
-
DN 125
740,0
762,0
1,44
TP 125-750/2
2
-
-
-
DN 125
800,0
822,0
1,49
TP 125-1060/2
2
-
-
-
DN 125
895,0
917,0
1,54
TP 125-1160/2
2
-
-
-
DN 125
1055,0
1120,0
1,21
TP 125-1310/2
2
-
-
-
DN 125
1145,0
1210,0
1,30
TP 125-1500/2
2
-
-
-
DN 125
1245,0
1310,0
1,30
TP 125-1670/2
2
-
-
-
DN 125
1545,0
1610,0
1,41
135
Vikt och emballagevolym
TP serie 400
4-polig, PN 25
TP, 4-polig, 25 bar
Pumptyp
136
Antal
poler
PN 6
PN 10
PN 16
PN 25
Anslutning
Vikt
Netto [kg]
Brutto [kg]
Emballagevolym [m3]
TP 65-250/4
4
-
-
-
DN 65
190,0
212,0
0,89
TP 65-370/4
4
-
-
-
DN 65
200,0
222,0
0,93
TP 65-440/4
4
-
-
-
DN 65
221,0
243,0
1,02
TP 80-160/4
4
-
-
-
DN 80
150,0
172,0
0,84
0,88
TP 80-210/4
4
-
-
-
DN 80
175,0
197,0
TP 80-260/4
4
-
-
-
DN 80
185,0
207,0
0,91
TP 80-300/4
4
-
-
-
DN 80
215,0
237,0
0,93
TP 80-390/4
4
-
-
-
DN 80
236,0
258,0
1,02
TP 100-190/4
4
-
-
-
DN 100
215,0
237,0
0,93
TP 100-220/4
4
-
-
-
DN 100
225,0
247,0
0,96
TP 100-260/4
4
-
-
-
DN 100
246,0
268,0
1,05
TP 100-270/4
4
-
-
-
DN 100
311,0
333,0
1,05
TP 100-320/4
4
-
-
-
DN 100
327,0
349,0
1,09
TP 100-380/4
4
-
-
-
DN 100
355,0
377,0
1,14
TP 100-420/4
4
-
-
-
DN 100
365,0
387,0
1,14
TP 125-150/4
4
-
-
-
DN 125
245,0
267,0
0,99
TP 125-200/4
4
-
-
-
DN 125
266,0
288,0
1,08
TP 125-240/4
4
-
-
-
DN 125
282,0
304,0
1,12
TP 125-280/4
4
-
-
-
DN 125
347,0
369,0
1,11
TP 125-310/4
4
-
-
-
DN 125
375,0
397,0
1,17
TP 125-370/4
4
-
-
-
DN 125
385,0
407,0
1,17
TP 125-430/4
4
-
-
-
DN 125
475,0
497,0
1,23
TP 125-480/4
4
-
-
-
DN 125
550,0
572,0
1,39
TP 125-580/4
4
-
-
-
DN 125
590,0
612,0
1,39
TP 125-640/4
4
-
-
-
DN 125
660,0
682,0
1,47
TP 150-170/4
4
-
-
-
DN 150
286,0
308,0
1,14
TP 150-210/4
4
-
-
-
DN 150
302,0
324,0
1,18
TP 150-230/4
4
-
-
-
DN 150
330,0
352,0
1,24
TP 150-240/4
4
-
-
-
DN 150
415,0
437,0
1,22
TP 150-270/4
4
-
-
-
DN 150
425,0
447,0
1,22
TP 150-320/4
4
-
-
-
DN 150
515,0
537,0
1,28
TP 150-350/4
4
-
-
-
DN 150
575,0
597,0
1,39
TP 150-430/4
4
-
-
-
DN 150
655,0
720,0
1,69
TP 150-530/4
4
-
-
-
DN 150
725,0
790,0
1,78
TP 150-650/4
4
-
-
-
DN 150
855,0
920,0
1,81
TP 200-190/4
4
-
-
-
DN 200
352,0
417,0
1,31
TP 200-210/4
4
-
-
-
DN 200
380,0
445,0
1,36
TP 200-230/4
4
-
-
-
DN 200
390,0
455,0
1,36
TP 200-270/4
4
-
-
-
DN 200
480,0
545,0
1,50
TP 200-280/4
4
-
-
-
DN 200
630,0
695,0
1,61
TP 200-380/4
4
-
-
-
DN 200
670,0
735,0
1,61
TP 200-420/4
4
-
-
-
DN 200
740,0
805,0
1,70
TP 200-450/4
4
-
-
-
DN 200
800,0
865,0
2,37
TP 200-510/4
4
-
-
-
DN 200
930,0
995,0
2,40
TP 200-560/4
4
-
-
-
DN 200
965,0
1030,0
2,48
TP 200-620/4
4
-
-
-
DN 200
1020,0
1085,0
2,59
TP 250-270/4
4
-
-
-
DN 250
780,0
845,0
2,13
TP 250-320/4
4
-
-
-
DN 250
850,0
915,0
2,25
TP 250-370/4
4
-
-
-
DN 250
980,0
1045,0
2,27
TP 250-490/4
4
-
-
-
DN 250
1115,0
1180,0
3,07
3,16
TP 250-540/4
4
-
-
-
DN 250
1170,0
1235,0
TP 250-600/4
4
-
-
-
DN 250
1410,0
1475,0
3,13
TP 250-660/4
4
-
-
-
DN 250
1490,0
1555,0
3,13
TP 300-590/4
4
-
-
-
DN 300
1750,0
1815,0
4,09
TP 300-670/4
4
-
-
-
DN 300
1930,0
1995,0
4,48
TP 300-750/4
4
-
-
-
DN 300
2130,0
2195,0
4,48
TP 400-470/4
4
-
-
-
DN 400
3000,0
3065,0
7,08
TP 400-510/4
4
-
-
-
DN 400
3400,0
3465,0
7,70
Vikt och emballagevolym
Antal
poler
PN 6
PN 10
PN 16
TP 400-540/4
4
-
-
-
TP 400-670/4
4
-
-
-
TP 400-720/4
4
-
-
TP 400-760/4
4
-
-
Pumptyp
PN 25
Anslutning
TP serie 400
4-polig, PN 25
Vikt
Emballagevolym [m3]
Netto [kg]
Brutto [kg]
DN 400
3500,0
3565,0
7,70
DN 400
3700,0
3765,0
7,70
-
DN 400
4300,0
4365,0
8,14
-
DN 400
4500,0
4565,0
8,14
137
Tillbehör
TP, TPD
Kopplingar och ventiler
Motflänsar
Gjutjärnspumpar
Gjutjärnspumpar
Unionsatserna består av två anslutningshalvor av gjutjärn, två anslutningsmuttrar av gjutjärn och två EPDMpackningar
Flänssatserna består av två stålflänsar och två packningar av asbestfri IT 200, samt erforderligt antal
skruvar.
.
Pumptyp,
unionkoppling
Tryckklass
Storlek
Rp ¾
TP(E) 25 R
TP(E) 32 R
PN 10
PN 10
Artikelnummer
529921
Rp 1
529922
Rp 1¼
529924
Rp 1
509921
Rp 1¼
509922
Ventilsatserna består av två mässningsventiler, två anslutningsmuttrar av mässing och två EPDM-packningar.
Ventilhuset är av pressgjuten mässing.
Pumptyp,
unionventil
TP(E) 25 R
TP(E) 32 R
Tryckklass
PN 10
PN 10
Storlek
Artikelnummer
Rp ¾
519805
Rp 1
519806
Rp 1¼
519807
Rp 1¼
505539
Bronspumpar
Pumptyp
TP(E), TP(E)D 32
PN 10
TP(E), TP(E)D 40
PN 10/16
TP(E) 50, TP(E)D 50
PN 10/16
TP(E), TP(E)D 65
PN 10/16
PN 6
TP(E), TP(E)D 80
PN 6
TP(E), TP(E)D 100
Tryckklass
TP(E) 25 R B
PN 10
TP(E) 32 R B
PN 10
Storlek
Artikelnummer
Rp ¾
529971
Rp 1
529972
Rp 1¼
509971
Ventilsatserna består av två mässingsventiler, två anslutningsmuttrar av mässing och två EPDM-packningar.
Ventilhuset är av pressgjuten mässing
Pumptyp,
unionventil
Tryckklass
TP(E) 25 R B
PN 10
TP(E) 32 R B
PN 10
Storlek
Artikelnummer
Rp ¾
519805
Rp 1
519806
Rp 1¼
519807
Rp 1¼
505539
PN 10
PN 16
Unionsatserna består av två anslutningshalvor av brons,
två anslutningsmuttrar av mässing och två EPDM-packningar. Ventilhuset är av pressgjuten mässing.
Pumptyp,
unionkoppling
Tryckklass
PN 10
PN 16
PN 10
TP(E), TP(E)D 125
539703
32 mm
539704
Rp 1½
539701
40 mm
539702
Rp 2
549801
50 mm
549802
Rp 2½
559801
65 mm
559802
Rp 3
569902
80 mm
569901
Rp 3
569802
80 mm
569801
Rp 3
569802
80 mm
569801
Rp 4
579901
100 mm
579902
Rp 4
579801
100 mm
579802
Rp 4
579801
100 mm
579802
Rp 5
485367
125 mm
485368
Rp 5
485367
485368
PN 10
150 mm
S1111600
PN 16
150 mm
S1111600
Bronspumpar
Flänssatserna består av två bronsflänsar och två packningar av asbestfri IT 200, samt erforderligt antal
skruvar.
Pumptyp
TP(E) 32 B
Tryckklass
PN 10
TP(E) 40 B
PN 10
PN16
TP(E) 50 B
PN 10
TP(E) 65 B
Pn 10
PN 6
TP(E) 80 B
PN 10
TP(E) 100 B
138
Artikelnummer
Rp 1¼
125 mm
PN 16
TP(E), TP(E)D 150
Storlek
Storlek
Artikelnummer
Rp 1¼
96427029
32 mm
96427030
Rp 1½
539711
40 mm
539712
Rp 2
549811
50 mm
549812
Rp 2½
559811
65 mm
559812
Rp 3
96405735
80 mm
569911
Rp 3
569812
80 mm
569811
PN 6
Rp 4
96405737
PN 10
Rp 4
96405738
Tillbehör
TP(D), TPE(D)
Fotplatta
TP(E) serie 300
OBS: Fotplattor levereras som standard med TP/TPDpumpar med motorer på 11 kW eller större.
TP(E) serie 100 och 200
Pumptyp
Insexskruv
Artikelnummer
TP(E) 32
TP(E) 40
TP(E) 50
TP 65-60/2
TP(E) 65-120/2
TP 65-180/2
2 x M12 x 20 mm
96405915
TP 65-30/4
TP(E) 65-60/4
TP(E) 80
TP(E) 100
2 x M16 x 30 mm
96405914
Pumptyp
TP(E) 80-240/4
TP(E) 80-270/4
TP(E) 80-340/4
TP(E) 100-250/2
TP(E) 100-310/2
TP(E) 100-360/2
TP(E) 100-390/2
TP(E) 100-480/2
TP(E) 100-xx/4
TP(E) 125-xx/4
TP(E) 150-xx/4
Insexskruv
Artikelnummer
2 x M16 x 30 mm
96536246
Ritning
Artikelnummer
380
290
230
Utom för TPE 32-90.
35
TP(E) serie 300
290
TP(E) 32
TP(E) 40
TP(E) 50
TP(E) 65
TP(E) 80-xx/2
TP(E) 80-70/4
TP(E) 80-90/4
TP(E) 80-110/4
TP(E) 80-150/4
TP(E) 80-170/4
TP(E) 100-160/2
TP(E) 100-200/2
TP(E) 100-240/2
4xø18
2 x M16 x 30 mm
TPD, TPED serie 300
Pumptyp
2xø18
4xø14
120
200
TM00 9835 0497
2xø14
160
2xø14
96405915
96405914
00485031
Artikelnummer
4 x M16 x 30 mm
96489381
Ritning
Artikelnummer
175
96489381
2xø18
300
330
2xø14
TM02 5336 2602
2xø18
Insexskruv
35
35
47
235
TP(E)D 32
TP(E)D 40
TP(E)D 50
TP(E)D 65
TP(E)D 80-xx/2
TP(E)D 80-70/4
TP(E)D 80-90/4
TP(E)D 80-110/4
TP(E)D 80-150/4
TP(E)D 80-170/4
TP(E)D 100-160/2
TP(E)D 100-200/2
TP(E)D 100-240/2
67
Artikelnummer
195
80
96536246
00485031
Ritning
195
4xø14
Artikelnummer
TM02 8869 1004
Insexskruv
Pumptyp
139
Tillbehör
TPD, TPED
TPD, TPED serie 300
Pumptyp
TP(E)D 100-250/2
TP(E)D 100-310/2
TP(E)D 100-360/2
TP(E)D 100-390/2
TP(E)D 100-70/4
TP(E)D 100-90/4
TP(E)D 100-110/4
TP(E)D 100-130/4
TP(E)D 100-170/4
Insexskruv
Artikelnummer
4 x M16 x 30 mm
96536247
Artikelnummer
35
Ritning
96536247
355
67
TM02 8870 1004
2xø18
47
230
2xø14
385
TPD, TPED serie 300
Pumptyp
TP(E)D 80-240/4
TP(E)D 80-270/4
TP(E)D 80-340/4
TP(E)D 100-200/4
TP(E)D 100-250/4
TP(E)D 100-330/4
TP(E)D 100-370/4
TP(E)D 100-410/4
TP(E)D 125-xx/4
TP(E)D 150-xx/4
Insexskruv
Artikelnummer
4 x M16 x 30 mm
96536248
Artikelnummer
35
Ritning
140
2xø14
TM02 8871 1004
47
475
505
96536248
4xø18
67
350
300
Tillbehör
TPD, TPED
Konsoler
För montage på pelare eller vägg.
TM02 6464 0803
OBS: Våtlöpande pumpar, endast horisontal pumpaxel.
Typ Konsol Kombi:
RSK nr. 5812909
Typ Konsol Dubbel:
RSK nr. 5812910
Typ Konsol Kombi L:
RSK nr. 5812911
Pumppelare
Vibrationsplattor
Pelare av stålplåt finns i två storlekar, 500 mm och 750
mm hög.
Sats med 4 gummiplattor för pelare:
Dropplåtar
Pelare för konsol Kombi
H i mm
RSK nr. 5813522
Dropplåtar av rostfritt stål SS 2233 finns som tillbehör.
Mått i mm
RSK nr.
A1
A2
B1
B2
500
240
240
295
295
5181156
750
240
240
325
325
-
Pelare för konsol Dubbel
H i mm
Mått i mm
RSK nr.
A2
B1
B2
450
335
505
390
5181158
750
450
335
530
420
-
TM02 6465 0803
A1
500
För konsoler och pumppelare för pumpar som är större
än DN 80, kontakta Grundfos.
141
Tillbehör
TPD, TPED
Blindflänsar
TM00 6360 3495
Huvudsakligen avsedda för dubbelpumpar.
TP(E)D 2-poliga
Pumptyp
TP(E)D 32-60/2
TP(E)D 32-120/2
TP(E)D 32-150/2
TP(E)D 32-180/2
TP(E)D 32-230/2
TP(E)D 32-200/2
TP(E)D 32-250/2
TP(E)D 32-320/2
TP(E)D 32-380/2
TP(E)D 32-460/2
TP(E)D 32-580/2
TP(E)D 40-60/2
TP(E)D 40-120/2
TP(E)D 40-190/2
TP(E)D 40-230/2
TP(E)D 40-270/2
TP(E)D 40-240/2
TP(E)D 40-300/2
TP(E)D 40-360/2
TP(E)D 40-470/2
TP(E)D 40-580/2
TP(E)D 50-60/2
TP(E)D 50-120/2
TP(E)D 50-180/2
TP(E)D 50-160/2
TP(E)D 50-190/2
TP(E)D 50-240/2
TP(E)D 50-290/2
TP(E)D 50-360/2
TP(E)D 50-430/2
TP(E)D 50-440/2
TP(E)D 50-570/2
TP(E)D 50-710/2
TP(E)D 50-830/2
TP(E)D 50-900/2
TP(E)D 65-60/2
TP(E)D 65-120/2
TP(D) 65-180/2
TP(E)D 65-190/2
TP(E)D 65-230/2
TP(E)D 65-260/2
142
00545048
00565055
96495694
96495695
96495696
96525962
96525963
96525964
Tillbehör
Pumptyp
00545048
TPD, TPED
00565055
96495694
96495695
96495696
96525962
96525963
96525964
TP(E)D 65-340/2
TP(E)D 65-410/2
TP(E)D 65-340/2
TP(E)D 65-410/2
TP(E)D 65-460/2
TP(E)D 65-550/2
TP(E)D 65-660/2
TP(E)D 65-720/2
TPD 65-930/2
TP(E)D 80-120/2
TP(E)D 80-140/2
TP(E)D 80-180/2
TP(E)D 80-210/2
TP(E)D 80-240/2
TP(E)D 80-250/2
TP(E)D 80-330/2
TP(E)D 80-400/2
TP(E)D 80-520/2
TP(E)D 80-570/2
TP(D) 80-700/2
TP(E)D 100-120/2
TP(E)D 100-160/2
TP(E)D 100-200/2
TP(E)D 100-240/2
TP(E)D 100-250/2
TP(E)D 100-310/2
TP(E)D 100-360/2
TP(E)D 100-390/2
TP(D) 100-480/2
143
Tillbehör
TPD, TPED
TP(E)D 4-poliga
Pumptyp
TP(E)D 32-30/4
TP(E)D 32-40/4
TP(E)D 32-60/4
TP(E)D 32-80/4
TP(E)D 32-100/4
TP(E)D 32-120/4
TP(E)D 40-30/4
TP(E)D 40-90/4
TP(E)D 40-100/4
TP(E)D 40-130/4
TP(E)D 40-160/4
TP(E)D 50-30/4
TP(E)D 50-60/4
TP(E)D 50-90/4
TP(E)D 50-110/4
TP(E)D 50-130/4
TP(E)D 50-160/4
TP(E)D 50-190/4
TP(E)D 50-230/4
TP(E)D 65-30/4
TP(E)D 65-60/4
TP(E)D 65-90/4
TP(E)D 65-110/4
TP(E)D 65-130/4
TP(E)D 65-150/4
TP(E)D 65-170/4
TP(E)D 65-240/4
TP(E)D 80-30/4
TP(E)D 80-60/4
TP(E)D 80-70/4
TP(E)D 80-90/4
TP(E)D 80-110/4
TP(E)D 80-150/4
TP(E)D 80-170/4
TP(E)D 80-240/4
TP(E)D 80-270/4
TP(E)D 80-340/4
TP(E)D 100-30/4
TP(E)D 100-60/4
TP(E)D 100-70/4
TP(E)D 100-90/4
TP(E)D 100-110/4
TP(E)D 100-130/4
TP(E)D 100-170/4
TP(E)D 100-200/4
TP(E)D 100-250/4
TP(E)D 100-330/4
TP(E)D 100-370/4
TP(E)D 100-410/4
TP(E)D 125-110/4
TP(E)D 125-130/4
TP(E)D 125-160/4
TP(E)D 125-210/4
TP(E)D 125-250/4
TP(E)D 125-320/4
TP(E)D 125-360/4
TPD 125-420/4
TP(E)D 150-130/4
TP(E)D 150-160/4
144
00545048
00565055
96495694
96495695
96495696
96525962
96525963
96525964
Tillbehör
Pumptyp
00545048
TP(E) serie 200
00565055
96495694
96495695
96495696
96525962
96525963
96525964
96525962
96525963
96525964
TP(E)D 150-200/4
TP(E)D 150-220/4
TP(E)D 150-250/4
TPD 6-poliga
Pumptyp
00545048
00565055
96495694
96495695
96495696
TP(D) 125-60/6
TP(D) 125-70/6
TP(D) 125-90/6
TP(D) 125-110/6
TP(D) 125-140/6
TP(D) 125-170/6
TP(D) 150-60/6
TP(D) 150-70/6
TP(D) 150-90/6
TPD 150-110/6
145
Tillbehör
TPE, TPED
Isoleringssatser
Isoleringssatser finns endast till TP(E)-pumparna i serie
200.
TP(E)-pumparna i serie 200 kan förses med isoleringskåpor av expanderad polypropen (EPP).
Isoleringssatsen, som är individuellt måttanpassad för
varje pumptyp, har en isoleringstjocklek som motsvarar
pumpens nominella diameter.
EPP har mycket låg värmekonduktivitet (0,04 W/m°C),
vilket ger mycket god isoleringsförmåga.
TM00 8095 2496
Isoleringssatsen täcker hela pumphuset. Den består av
två eller tre delar som är lätta att montera runt pumpen.
Fig. 31 Isoleringssatser
Artikelnummer för isoleringssatser
Enkelpumpar TP(E) serie 200
Pumptyp
146
Artikelnummer
TP(E) 32-30/4
96405871
TP(E) 32-40/4
96405880
TP(E) 32-60/2
96405873
TP(E) 32-60/4
96405880
TP(E) 32-120/2
96405873
TP(E) 32-150/2
96405880
TP(E) 32-180/2
96405880
TP(E) 32-230/2
96405880
TP(E) 40-30/4
96405874
TP(E) 40-60/4
96405875
TP(E) 40-60/2
96405876
TP(E) 40-90/4
96405880
TP(E) 40-120/2
96405877
TP(E) 40-180/2
96405878
TP(E) 40-190/2
96405880
TP(E) 40-230/2
96405880
TP(E) 40-270/2
96405880
TP(E) 50-30/4
96405879
TP(E) 50-60/2
96405881
TP(E) 50-60/4
96405880
TP(E) 50-120/2
96405882
TP(E) 50-180/2
96405883
TP(E) 65-30/4
96405884
TP(E) 65-60/2
96405886
TP(E) 65-60/4
96405885
TP(E) 65-120/2
96405887
TP(E) 65-180/2
96405888
TP(E) 80-30/4
96405889
TP(E) 80-60/4
96405890
TP(E) 80-120/2
96405891
TP(E) 100-30/4
96405892
TP(E) 100-60/4
96405892
TP(E) 100-120/2
96408407
Tillbehör
TPE, TPED
Givare
Tillbehör
Typ
Flödesmätare
SITRANS F M MAGFLO
MAG 5100 W
Födesmätare
SITRANS F M MAGFLO
MAG 5100 W
Flödesmätare
Flödesmätare
SITRANS F M MAGFLO
MAG 5100 W
SITRANS F M MAGFLO
MAG 5100 W
Tillverkare
Mätområde
Artikelnummer
Siemens
1 - 5 m3/h
(DN 25)
ID8285
Siemens
3 - 10 m3/h
(DN 40)
ID8286
3
6 - 30 m /h
(DN 65)
Siemens
ID8287
3
20 - 75 m /h
(DN 100)
Siemens
ID8288
Temperaturgivare
TTA (0) 25
Carlo Gavazzi
0°C till 25°C
96432591
Temperaturgivare
TTA (-25) 25
Carlo Gavazzi
–25°C till 25°C
96430194
Temperaturgivare
TTA (50) 100
Carlo Gavazzi
50°C till 100°C
96432592
Temperaturgivare
TTA (0) 150
Carlo Gavazzi
0°C till 150°C
96430195
Skyddsrör
ø9 x 50 mm
Carlo Gavazzi
96430201
Skyddsrör
ø9 x 100 mm
Carlo Gavazzi
96430202
96430203
Tillbehör till temperaturgivare.
Samtliga med ½ RG-anslutning.
Skärringsbussning
Carlo Gavazzi
Temperaturgivare,
omgivningstemperatur
WR 52
tmg
–50°C till 50°C
ID8295
Differenstemperaturgivare
ETSD
Honsberg
0°C till 20°C
96409362
Differenstemperaturgivare
ETSD
Honsberg
0°C till 50°C
96409363
OBS: Samtliga givare har 4-20 mA utsignal.
Givare för tryckstegringsapplikationer
Danfoss tryckgivarsats
•
•
•
•
•
Anslutning: G ½ A
(DIN 16288 - B6kt)
Elektrisk anslutning: kontakt
(DIN 43650)
Tryckgivare typ MBS 3000,
med 2 m skärmad kabel
Anslutning: G ¼ A (DIN 16288 - B6kt)
5 kabelklammor (svart)
Handbok PT (00400212)
Tryckområde
Artikelnummer
0 - 2,5 bar
96478188
0 - 4 bar
91072075
0 - 6 bar
91072076
0 - 10 bar
91072077
0 - 16 bar
91072078
0 - 2,5 bar
405159
0 - 4 bar
405160
0 - 6 bar
405161
0 - 10 bar
405162
0 - 16 bar
405163
Tryckområde
Artikelnummer
0 - 0,6 bar
485450
0 - 1 bar
485441
0 - 1.6 bar
485442
0 - 2,5 bar
485443
0 - 4 bar
485444
0 - 6 bar
485445
0 - 10 bar
96440089
Givare för applikationer i cirkulationssystem
HUBA differenstryckgivarsats
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1 givare inkl. 1,5 m skärmad kabel (7/16" anslutningar)
1 original HUBA-konsol (för montering på vägg)
1 Grundfos-konsol (för montering på motor)
2 M4-skruvar för montering av givare på konsol
1 M6-skruv (gängskärande) för montering på MGE 90/100
1 M8-skruv (gängskärande) för montering på MGE 112/132
2 kapillärrör (kort/lång)
2 konsoler (1/4" - 7/16")
5 kabelklammor (svart)
Vid val av differenstryckgivare bör givarens max.tryck vara högre än pumpens maximala differentialtryck.
147
Tillbehör
TPE, TPED
Potentiometer
Potentiometer för inställning av börvärde och start/
stopp av pump.
Produkt
Extern potentiometer med skåp för
väggmontering.
Artikelnummer
625468
R100
Fjärrkontrollen R100 används för trådlös kommunikation. Kommunikationen sker via infrarött ljus.
Produkt
R100
Artikelnummer
625333
Gränssnitt G10-LON
Detta gränssnitt används vid överföring av data mellan
lokala nätverk, så kallade LON, och elektroniskt reglerade Grundfospumpar med Grundfos bus-protokoll
GENIbus.
Produkt
Gränssnitt G10-LON
Artikelnummer
00605726
EMC-filter
Vid installation av pumpar i bostäder med motorer på 5,5
kW eller större måste EMC-filter installeras.
Produkt
148
Artikelnummer
EMC-filter (5,5 kW, 4-polig och 7,5 kW, 2-polig)
96041047
EMC-filter (11-22 kW)
96478309
TPE, TPED
149
Lägsta inloppstryck - NPSH
Grundfos rekommenderar följande lägsta inloppstryck
för optimal och tyst drift.
Tabellerna nedan gäller både TP(E) enkelpumpar och
TPE(D) dubbelpumpar.
TP(D), TPE(D) 2-polig
Pumptyp
150
p [bar]
20°C
60°C
90°C
110°C
120°C
140°C
TP 25-50/2 R
0,1
0,1
0,1
0,8
1,4
3,1
TP 25-90/2 R
0,1
0,1
0,1
0,8
1,4
3,1
TP 32-50/2 R
0,1
0,1
0,1
0,8
1,4
3,1
TP 32-90/2 R
0,1
0,1
0,1
0,8
1,4
3,1
TP(D) 32-60/2
0,1
0,1
0,2
1,0
1,5
3,2
TP(D) 32-120/2
0,1
0,2
0,7
1,5
2,0
3,7
TP(D) 32-150/2
0,1
0,3
0,8
1,6
2,1
3,8
TP(D) 32-180/2
0,5
0,7
1,2
2,0
2,5
4,2
TP(D) 32-230/2
0,7
0,9
1,4
2,2
2,7
4,4
TP(D) 32-200/2
0,1
0,1
0,2
0,9
1,5
3,1
TP(D) 32-250/2
0,1
0,1
0,3
1,0
1,6
3,2
TP(D) 32-320/2
0,1
0,1
0,6
1,3
1,9
3,5
TP(D) 32-380/2
0,1
0,2
0,7
1,4
2,0
3,6
TP(D) 32-460/2
0,1
0,2
0,7
1,4
1,9
3,6
TP(D) 32-580/2
0,2
0,4
0,9
1,6
2,2
3,8
TP 40-50/2
0,1
0,1
0,1
0,8
1,4
3,1
TP(D) 40-60/2
0,1
0,1
0,5
1,2
1,8
3,5
TP 40-90/2
0,1
0,1
0,1
0,8
1,4
3,1
TP(D) 40-120/2
0,1
0,1
0,4
1,2
1,7
3,4
TP 40-180/2
0,1
0,2
0,7
1,5
2,0
3,7
TP(D) 40-190/2
0,1
0,3
0,8
1,6
2,1
3,8
TP(D) 40-230/2
0,7
0,9
1,4
2,2
2,7
4,4
TP(D) 40-270/2
0,7
0,9
1,4
2,2
2,7
4,4
TP(D) 40-240/2
0,1
0,1
0,4
1,1
1,7
3,3
TP(D) 40-300/2
0,1
0,1
0,4
1,1
1,6
3,3
TP(D) 40-360/2
0,2
0,4
0,9
1,6
2,1
3,8
TP(D) 40-470/2
0,1
0,1
0,4
1,1
1,6
3,3
TP(D) 40-580/2
0,2
0,4
0,9
1,6
2,1
3,8
TP(D) 50-60/2
0,1
0,1
0,4
1,1
1,7
3,4
TP(D) 50-120/2
0,1
0,2
0,7
1,5
2,0
3,7
TP(D) 50-180/2
0,1
0,2
0,7
1,4
2,0
3,7
TP(D) 50-160/2
0,1
0,1
0,1
0,8
1,4
3,0
TP(D) 50-190/2
0,1
0,1
0,1
0,9
1,4
3,0
TP(D) 50-240/2
0,1
0,1
0,1
0,8
1,4
3,0
TP(D) 50-290/2
0,1
0,1
0,2
0,9
1,5
3,1
TP(D) 50-360/2
0,1
0,1
0,2
1,0
1,5
3,1
TP(D) 50-430/2
0,1
0,1
0,4
1,1
1,6
3,2
TP(D) 50-440/2
0,1
0,1
0,4
1,1
1,6
3,3
TP(D) 50-570/2
0,1
0,3
0,8
1,6
2,1
3,7
TP(D) 50-710/2
0,6
0,8
1,3
2,0
2,6
4,2
TP(D) 50-830/2
0,5
0,7
1,2
2,0
2,5
4,1
TP(D) 50-900/2
1,0
1,2
1,7
2,4
3,0
4,6
TP(D) 65-60/2
0,1
0,3
0,8
1,5
2,1
3,8
TP(D) 65-120/2
0,5
0,7
1,2
2,0
2,5
4,2
TP(D) 65-180/2
0,3
0,5
1,0
1,8
2,3
4,0
TP(D) 65-190/2
0,1
0,1
0,1
0,7
1,3
2,9
TP(D) 65-230/2
0,1
0,1
0,1
0,8
1,4
3,0
TP(D) 65-260/2
0,1
0,1
0,1
0,8
1,4
3,0
TP(D) 65-340/2
0,1
0,1
0,2
0,9
1,4
3,1
TP(D) 65-410/2
0,1
0,1
0,2
0,9
1,4
3,1
TP(D) 65-460/2
0,1
0,1
0,2
1,0
1,5
3,1
TP(D) 65-550/2
0,1
0,1
0,3
1,0
1,6
3,2
TP(D) 65-660/2
0,1
0,1
0,4
1,1
1,6
3,3
TP(D), TPE(D)
Pumptyp
p [bar]
20°C
60°C
90°C
110°C
120°C
TP(D) 65-720/2
0,1
0,1
0,6
1,3
1,9
140°C
3,5
TP(D) 65-930/2
0,6
0,8
1,3
2,0
2,6
4,2
TP(D) 80-120/2
1,2
1,4
1,9
2,7
3,2
4,9
TP(D) 80-140/2
0,1
0,2
0,7
1,4
1,9
3,6
TP(D) 80-180/2
0,1
0,1
0,3
1,1
1,6
3,2
TP(D) 80-210/2
0,1
0,1
0,4
1,1
1,7
3,3
TP(D) 80-240/2
0,1
0,1
0,6
1,3
1,8
3,5
TP(D) 80-250/2
0,1
0,3
0,8
1,6
2,1
3,7
TP(D) 80-330/2
0,1
0,2
0,7
1,4
2,0
3,6
TP(D) 80-400/2
0,2
0,4
0,9
1,7
2,2
3,8
TP(D) 80-520/2
0,1
0,2
0,7
1,4
1,9
3,6
TP(D) 80-570/2
0,1
0,3
0,8
1,6
2,1
3,7
TP(D) 80-700/2
0,6
0,8
1,3
2,1
2,6
4,2
TP(D) 100-120/2
1,9
2,1
2,6
3,4
3,9
5,6
TP(D) 100-160/2
0,1
0,1
0,6
1,3
1,9
3,5
TP(D) 100-200/2
0,1
0,1
0,4
1,2
1,7
3,3
TP(D) 100-240/2
0,1
0,1
0,5
1,3
1,8
3,4
TP(D) 100-250/2
0,6
0,8
1,3
2,0
2,5
4,2
TP(D) 100-310/2
0,6
0,8
1,3
2,0
2,6
4,2
TP(D) 100-360/2
0,6
0,8
1,3
2,0
2,6
4,2
TP(D) 100-390/2
1,0
1,2
1,7
2,4
3,0
4,6
TP(D) 100-480/2
1,5
1,7
2,2
2,9
3,5
5,1
TP 100-650/2
0,1
0,1
0,1
0,8
1,4
3,1
TP 125-570/2
0,1
0,2
0,7
1,5
2,0
3,7
TP 125-730/2
0,1
0,2
0,7
1,5
2,0
3,7
TP 125-810/2
0,1
0,2
0,7
1,4
2,0
3,7
Lägsta inloppstryck - NPSH
TP(D), TPE(D) 4-polig
Pumptyp
TP(D) 32-30/4
TP(D), TPE(D)
Pumptyp
20°C
0,1
60°C
0,1
90°C
0,1
110°C
0,8
120°C
1,4
p [bar]
110°C
120°C
140°C
140°C
TP(D) 150-130/4
0,1
0,1
0,4
1,1
1,6
3,3
3,1
TP(D) 150-160/4
0,1
0,1
0,4
1,1
1,7
3,3
0,1
0,1
0,4
1,1
1,7
3,3
1,2
1,8
3,4
p [bar]
20°C
60°C
90°C
TP(D) 32-40/4
0,1
0,1
0,1
0,9
1,4
3,1
TP(D) 150-200/4
TP(D) 32-60/4
0,1
0,1
0,3
1,1
1,6
3,3
TP(D) 150-220/4
0,1
0,1
0,5
TP(D) 32-80/4
0,1
0,1
0,1
0,5
1,1
2,7
TP(D) 150-250/4
0,1
0,1
0,6
1,3
1,9
3,5
2,7
TP 150-310/4
0,1
0,1
0,2
0,9
1,5
3,1
0,1
0,1
0,2
0,9
1,4
3,1
TP(D) 32-100/4
0,1
0,1
0,1
0,5
1,1
TP(D) 32-120/4
0,1
0,1
0,1
0,6
1,1
2,7
TP 150-370/4
TP(D) 40-30/4
0,1
0,1
0,2
0,9
1,5
3,2
TP 200-260/4
0,1
0,1
0,1
0,8
1,4
3,1
TP 40-60/4
0,1
0,1
0,1
0,8
1,4
3,1
TP 200-300/4
0,1
0,1
0,1
0,8
1,4
3,1
3,3
TP 200-390/4
0,1
0,1
0,1
0,8
1,4
3,1
0,1
0,1
0,1
0,8
1,4
3,1
TP(D) 40-90/4
0,1
0,1
0,3
1,0
1,6
TP(D) 40-100/4
0,1
0,1
0,2
0,9
1,5
3,1
TP 200-430/4
TP(D) 40-130/4
0,1
0,1
0,1
0,7
1,2
2,8
TP 250-280/4
0,1
0,1
0,1
0,8
1,4
3,1
TP(D) 40-160/4
0,1
0,1
0,2
0,9
1,5
3,1
TP 250-310/4
0,1
0,1
0,1
0,8
1,4
3,1
3,1
TP 250-390/4
0,1
0,1
0,1
0,8
1,4
3,1
20°C
60°C
90°C
140°C
TP(D) 50-30/4
0,1
0,1
0,1
0,9
1,4
TP(D) 50-60/4
0,1
0,1
0,2
0,9
1,5
3,2
TP(D) 50-90/4
0,1
0,1
0,1
0,6
1,4
2,8
TP(D) 50-110/4
0,1
0,1
0,1
0,6
1,4
2,8
TP(D) 50-130/4
0,1
0,1
0,1
0,6
1,2
2,8
110°C
120°C
TP(D) 50-160/4
0,1
0,1
0,1
0,7
1,3
2,9
TP(D) 125-60/6
0,1
0,1
0,1
0,7
1,2
2,8
TP(D) 50-190/4
0,1
0,1
0,1
0,9
1,4
3,0
TP(D) 125-70/6
0,1
0,1
0,1
0,7
1,3
2,9
TP(D) 50-230/4
0,1
0,1
0,1
1,0
1,5
3,2
TP(D) 125-90/6
0,1
0,1
0,1
0,7
1,2
2,9
TP(D) 65-30/4
0,1
0,2
0,7
1,5
2,0
3,7
TP(D) 125-110/6
0,1
0,1
0,1
0,8
1,3
2,9
TP(D) 65-60/4
0,2
0,4
0,9
1,6
2,2
3,9
TP(D) 125-140/6
0,1
0,1
0,1
0,7
1,3
2,9
TP(D) 65-90/4
0,1
0,1
0,1
0,6
1,1
2,7
TP(D) 125-170/6
0,1
0,1
0,1
0,8
1,4
3,0
TP(D) 65-110/4
0,1
0,1
0,1
0,6
1,1
2,7
TP(D) 150-60/6
0,1
0,1
0,1
0,7
1,3
2,9
TP(D) 65-130/4
0,1
0,1
0,1
0,6
1,1
2,8
TP(D) 150-70/6
0,1
0,1
0,1
0,7
1,3
2,9
TP(D) 65-150/4
0,1
0,1
0,1
0,6
1,2
2,8
TP(D) 150-90/6
0,1
0,1
0,1
0,8
1,3
2,9
TP(D) 65-170/4
0,1
0,1
0,1
0,6
1,2
2,8
TP(D) 150-110/6
0,1
0,1
0,1
0,8
1,3
3,0
TP(D) 65-240/4
0,1
0,1
0,1
0,8
1,3
2,9
TP(D) 80-30/4
0,8
1,0
1,5
2,2
2,8
4,5
TP(D) 80-60/4
0,8
1,0
1,5
2,3
2,8
4,5
TP(D) 80-70/4
0,1
0,1
0,1
0,8
1,3
2,9
TP(D) 80-90/4
0,1
0,1
0,1
0,7
1,2
2,8
TP(D) 80-110/4
0,1
0,1
0,1
0,8
1,4
3,0
TP(D) 80-150/4
0,1
0,1
0,1
0,8
1,3
3,0
TP(D) 80-170/4
0,1
0,1
0,2
1,0
1,5
3,1
TP(D) 80-240/4
0,1
0,1
0,3
1,0
1,5
3,2
TP(D) 80-270/4
0,1
0,1
0,2
0,9
1,5
3,1
TP(D) 80-340/4
0,1
0,1
0,3
1,1
1,6
3,2
TP(D) 100-30/4
0,8
1,0
1,5
2,2
2,8
4,5
TP(D) 100-60/4
0,6
0,8
1,3
2,0
2,6
4,3
TP(D) 100-70/4
0,1
0,1
0,1
0,8
1,3
3,0
TP(D) 100-90/4
0,1
0,1
0,1
0,9
1,4
3,0
TP(D) 100-110/4
0,1
0,1
0,2
1,0
1,5
3,1
TP(D) 100-130/4
0,1
0,1
0,6
1,3
1,9
3,5
TP(D) 100-170/4
0,3
0,5
1,0
1,7
2,3
3,9
TP(D) 100-200/4
0,1
0,1
0,5
1,2
1,8
3,4
TP(D) 100-250/4
0,1
0,2
0,7
1,4
2,0
3,6
TP(D) 100-330/4
0,3
0,5
1,0
1,7
2,3
3,9
TP(D) 100-370/4
0,3
0,5
1,0
1,7
2,3
3,9
TP(D) 100-410/4
0,5
0,7
1,2
1,9
2,5
4,1
TP(D) 125-110/4
0,1
0,1
0,1
0,9
1,4
3,0
TP(D) 125-130/4
0,1
0,1
0,2
0,9
1,5
3,1
TP(D) 125-160/4
0,1
0,1
0,3
1,0
1,5
3,2
TP(D) 125-210/4
0,1
0,1
0,3
1,0
1,6
3,2
TP(D) 125-250/4
0,1
0,1
0,4
1,1
1,7
3,3
TP(D) 125-320/4
0,1
0,1
0,3
1,0
1,6
3,2
TP(D) 125-360/4
0,1
0,1
0,4
1,2
1,7
3,3
TP(D) 125-420/4
0,1
0,2
0,7
1,4
2,0
3,6
TP(D) 6-polig
Pumptyp
p [bar]
151
Lägsta inloppstryck - NPSH
TP serie 400, 2-polig, 25 bar
Pumptyp
152
p [bar]
20°C
60°C
90°C
110°C
120°C
140°C
TP 65-950/2
0,1
0,1
0,1
0,8
1,4
3,1
TP 65-1000/2
0,1
0,1
0,1
0,8
1,4
3,1
TP 65-1380/2
0,1
0,1
0,1
0,8
1,4
3,1
TP 65-1670/2
0,1
0,1
0,1
0,8
1,4
3,1
TP 80-730/2
0,1
0,2
0,7
1,5
2,0
3,7
TP 80-800/2
0,1
0,2
0,7
1,4
2,0
3,7
TP 80-900/2
0,1
0,2
0,7
1,4
2,0
3,7
TP 80-1020/2
0,1
0,1
0,6
1,4
1,9
3,6
TP 80-1160/2
0,1
0,1
0,6
1,3
1,9
3,6
TP 80-1030/2
0,1
0,1
0,1
0,8
1,4
3,1
TP 80-1130/2
0,1
0,1
0,1
0,8
1,4
3,1
TP 80-1400/2
0,1
0,1
0,1
0,8
1,4
3,1
TP 80-1550/2
0,1
0,1
0,1
0,8
1,4
3,1
TP 100-620/2
0,2
0,4
0,9
1,6
2,2
3,9
TP 100-700/2
0,1
0,2
0,7
1,5
2,0
3,7
TP 100-820/2
0,1
0,2
0,7
1,4
2,0
3,7
TP 100-960/2
0,1
0,2
0,7
1,4
2,0
3,7
TP 100-1050/2
0,1
0,1
0,6
1,3
1,9
3,6
TP 100-1180/2
0,1
0,2
0,7
1,5
2,0
3,7
TP 100-1400/2
0,1
0,2
0,7
1,5
2,0
3,7
TP 100-1530/2
0,1
0,2
0,7
1,4
2,0
3,7
TP 100-1680/2
0,1
0,1
0,6
1,4
1,9
3,6
TP 125-580/2
0,1
0,1
0,1
0,8
1,4
3,1
TP 125-720/2
0,1
0,1
0,1
0,8
1,4
3,1
TP 125-750/2
0,1
0,1
0,1
0,8
1,4
3,1
TP 125-1060/2
1,6
1,8
2,3
3,1
3,6
5,3
TP 125-1160/2
1,6
1,8
2,3
3,0
3,6
5,3
TP 125-1310/2
1,6
1,8
2,3
3,0
3,6
5,3
TP 125-1500/2
1,5
1,7
2,2
3,0
3,5
5,2
TP 125-1670/2
1,5
1,7
2,2
2,9
3,5
5,2
TP, TPE
Lägsta inloppstryck - NPSH
TP serie 400, 4-polig, 25 bar
Pumptyp
TP 65-250/4
TP, TPE
Pumptyp
20°C
0,1
60°C
0,1
90°C
0,6
110°C
1,4
120°C
1,9
p [bar]
110°C
120°C
140°C
140°C
TP 400-540/4
0,1
0,3
0,8
1,5
2,1
3,8
3,6
TP 400-670/4
0,6
0,8
1,3
2,1
2,6
4,3
0,6
0,8
1,3
2,1
2,6
4,3
0,6
0,8
1,3
2,0
2,6
4,3
p [bar]
TP 65-370/4
0,1
0,1
0,6
1,4
1,9
3,6
TP 400-720/4
TP 65-440/4
0,1
0,1
0,6
1,4
1,9
3,6
TP 400-760/4
TP 80-160/4
0,1
0,1
0,1
0,8
1,4
3,1
TP 80-210/4
0,1
0,1
0,1
0,8
1,4
3,1
TP 80-260/4
0,1
0,1
0,1
0,8
1,4
3,1
TP 80-300/4
0,1
0,1
0,1
0,8
1,4
3,1
TP 80-390/4
0,1
0,1
0,1
0,8
1,4
3,1
TP 100-190/4
0,1
0,1
0,1
0,8
1,4
3,1
TP 100-220/4
0,1
0,1
0,1
0,8
1,4
3,1
TP 100-260/4
0,1
0,1
0,1
0,8
1,4
3,1
TP 100-270/4
0,1
0,1
0,1
0,8
1,4
3,1
TP 100-320/4
0,1
0,1
0,1
0,8
1,4
3,1
TP 100-380/4
0,1
0,1
0,1
0,8
1,4
3,1
TP 100-420/4
0,1
0,1
0,1
0,8
1,4
3,1
TP 125-150/4
0,1
0,1
0,1
0,8
1,4
3,1
TP 125-200/4
0,1
0,1
0,1
0,8
1,4
3,1
TP 125-240/4
0,1
0,1
0,1
0,8
1,4
3,1
TP 125-280/4
0,1
0,1
0,1
0,8
1,4
3,1
TP 125-310/4
0,1
0,1
0,1
0,8
1,4
3,1
TP 125-370/4
0,1
0,1
0,1
0,8
1,4
3,1
TP 125-430/4
0,1
0,1
0,1
0,8
1,4
3,1
TP 125-480/4
0,1
0,1
0,1
0,8
1,4
3,1
TP 125-580/4
0,1
0,1
0,1
0,8
1,4
3,1
TP 125-640/4
0,1
0,1
0,1
0,8
1,4
3,1
TP 150-170/4
0,1
0,1
0,1
0,8
1,4
3,1
TP 150-210/4
0,1
0,1
0,1
0,8
1,4
3,1
TP 150-230/4
0,1
0,1
0,1
0,8
1,4
3,1
TP 150-240/4
0,1
0,1
0,1
0,8
1,4
3,1
TP 150-270/4
0,1
0,1
0,1
0,8
1,4
3,1
TP 150-320/4
0,1
0,1
0,1
0,8
1,4
3,1
TP 150-350/4
0,1
0,1
0,1
0,8
1,4
3,1
TP 150-430/4
0,1
0,1
0,1
0,8
1,4
3,1
TP 150-530/4
0,1
0,1
0,1
0,8
1,4
3,1
TP 150-650/4
0,1
0,1
0,1
0,8
1,4
3,1
TP 200-190/4
0,1
0,1
0,1
0,8
1,4
3,1
TP 200-210/4
0,1
0,1
0,1
0,8
1,4
3,1
TP 200-230/4
0,1
0,1
0,1
0,8
1,4
3,1
TP 200-270/4
0,1
0,1
0,1
0,8
1,4
3,1
TP 200-280/4
0,1
0,1
0,1
0,8
1,4
3,1
TP 200-380/4
0,1
0,1
0,1
0,8
1,4
3,1
TP 200-420/4
0,1
0,1
0,1
0,8
1,4
3,1
TP 200-450/4
0,1
0,1
0,1
0,8
1,4
3,1
TP 200-510/4
0,1
0,1
0,1
0,8
1,4
3,1
TP 200-560/4
0,1
0,1
0,1
0,8
1,4
3,1
TP 200-620/4
0,1
0,1
0,1
0,8
1,4
3,1
TP 250-270/4
0,1
0,1
0,1
0,8
1,4
3,1
TP 250-320/4
0,1
0,1
0,1
0,8
1,4
3,1
TP 250-370/4
0,1
0,1
0,1
0,8
1,4
3,1
TP 250-490/4
0,1
0,1
0,1
0,8
1,4
3,1
TP 250-540/4
0,1
0,1
0,1
0,8
1,4
3,1
TP 250-600/4
0,1
0,1
0,1
0,8
1,4
3,1
TP 250-660/4
0,1
0,1
0,1
0,8
1,4
3,1
TP 300-590/4
0,4
0,6
1,1
1,8
2,4
4,1
TP 300-670/4
0,4
0,6
1,1
1,8
2,4
4,1
TP 300-750/4
0,3
0,5
1,0
1,8
2,3
4,0
TP 400-470/4
0,1
0,3
0,8
1,6
2,1
3,8
TP 400-510/4
0,1
0,3
0,8
1,6
2,1
3,8
20°C
60°C
90°C
153
Utbyteslista
TP, TPD
Utbyte av LM- och LP-pumpar
Tabellen nedan innehåller anvisningar för byte av LMoch LP-pumpar mot nya TP-pumpar. Om möjligt ersätts
LP-pumpar med 2-poliga TP-pumpar och LM-pumpar
med 4-poliga TP-pumpar.
Tabellerna listar TP-pumparna i rekommendationsordning. Den första TP-pumpen i listan är den som hydrauliskt bäst motsvarar LM och LP utan beaktande av flänsstorleken. Därpå följande pumpar kan vara lika lämpliga
eftersom flänsstorlek, avstånd mellan anslutningsplanen etc. kan passa bättre.
Om avståndet mellan anslutningsplanen för TP-pumpen
är kortare än för LM- eller LP-pumpen, rekommenderas
utbytessatser. En utbytessats består av två rör med påsvetsade flänsar, alternativt tjocka mellanläggsflänsar.
Alla utbytessatser innehåller packningar, skruvar etc.
Artikelnummer
TM02 8254 4703
Ritning
Artikelnummer
TM02 8253 4703
Ritning
96497637
96497639
96497641
96497643
96097993
96097994
96097995
96497645
96497647
96497649
96497650
96097992
TM02 8255 4703
Om utbytet av en LM- eller LP-pump kräver oönskad
modifiering av rörsystemet, kan man i stället använda
en LM-, LP-drivsida. En drivsida består av en komplett
LM- eller LP-pump utan pumphus.
Fig. 32 LM-, LP-drivsida
154
Utbyteslista
TP, TPD
Utbyte av LM 40-125/142
Pumptyp
LM 40-125/142
Flänsstorlek
DN
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
40
16
0.25
390
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
16
0.18
320
H
[m]
7
TP
Flänsstorlek
Ersättningspump
DN
TP 40-90/4
40
LM 40-125/142
LM =
TP =
8
50 Hz
TP 40-90/4
6
/142
5
Utbytessats
Pumptyp
Artikelnummer
TP 40-90/4
96497637
4
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8 Q [m³/h]
TM02 7887 1104
3
Utbyte av LM 40-160/150
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
40
16
0.25
390
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
H
[m]
7
TP
Flänsstorlek
Ersättningspump
DN
TP 32-80/4
32
16
0.25
340
TP 40-90/4
40
16
0.18
320
LM 40-160/150
LM =
TP 32-80/4 TP =
8
50 Hz
TP 40-90/4
6
5
/150
4
Utbytessats
Pumptyp
Artikelnummer
TP 32-80/4
Ej tillgänglig
TP 40-90/4
96497637
3
2
1
0
Utbyte av LM 40-160/165
Pumptyp
LM 40-160/165
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
40
16
0.37
390
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
7
6
10
32
16
0.25
340
TP 32-100/4
32
16
0.37
340
TP 40-90/4
40
16
0.18
320
TP 40-100/4
40
16
0.55
340
3
4
5
Artikelnummer
TP 32-80/4
Ej tillgänglig
TP 32-100/4
Ej tillgänglig
TP 40-90/4
96497637
TP 40-100/4
96097993
7
LM =
TP =
TP 32-100/4
8
9
Q [m³/h]
LM 40-160/165
50 Hz
TP 32-80/4
TP 40
TP 40-100/4
-90/
4
5
4
/165
3
Utbytessats
Pumptyp
6
9
8
TP 32-80/4
2
H
[m]
Flänsstorlek
DN
TP
Flänsstorlek
Ersättningspump
DN
1
TM02 7888 1104
LM 40-160/150
Flänsstorlek
DN
2
1
0
2
4
6
8
10
12
14
16 Q [m³/h]
TM02 7889 1104
Pumptyp
155
Utbyteslista
TP, TPD
Utbyte av LM 40-200/191
Flänsstorlek
DN
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
40
16
0.55
390
Flänsstorlek
DN
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
TP 32-120/4
32
16
0.55
440
TP 40-100/4
40
16
0.55
340
Pumptyp
LM 40-200/191
H
[m]
LM 40-200/191
LM =
14
50 Hz
TP =
12
TP 32-120/4
10
TP 40-100/4
8
/191
6
Utbytessats
Pumptyp
Artikelnummer
TP 32-120/4
Ej tillgänglig
TP 40-100/4
96097993
4
2
0
0
2
4
6
8
10
12
14
16 Q [m³/h]
TM02 7890 1104
TP
Ersättningspump
Utbyte av LM 40-200/205
Pumptyp
LM 40-200/205
Flänsstorlek
DN
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
40
16
0.75
390
H
[m]
LM =
TP =
16
LM 40-200/205
50 Hz
14
TP
Ersättningspump
Flänsstorlek
DN
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
12
TP 40-130/4
40
16
0.75
440
10
TP 40-180/2
40
10
0.55
250
8
TP 40-130/4
/205
6
Artikelnummer
TP 40-130/4
Ej tillgänglig
TP 40-180/2
96097994
TP 40-180/2
4
2
0
0
Utbyte av LM 50-125/117
Pumptyp
LM 50-125/117
Flänsstorlek
DN
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
50
16
0.25
425
2
4
6
8
10
12
14
16 Q [m³/h]
TM02 7891 1104
Utbytessats
Pumptyp
H
[m]
LM =
5.5
TP 40-60/4
LM 50-125/117
50 Hz
TP =
5.0
TP
Ersättningspump
TP 40-60/4
Flänsstorlek
DN
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
40
10
0.25
250
/117
4.5
4.0
3.5
Artikelnummer
TP 40-60/4
96497645
3.0
2.5
2.0
1.5
0
156
2
4
6
8
10
12
14 Q [m³/h]
TM02 7892 1104
Utbytessats
Pumptyp
Utbyteslista
TP, TPD
Utbyte av LM 50-125/128
Pumptyp
LM 50-125/128
Flänsstorlek
DN
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
50
16
0.37
425
H
[m]
TP 50-60/2
7.0
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
TP 50-60/4
50
10
0.37
280
TP 50-60/2
50
10
0.37
280
50 Hz
TP =
6.0
TP
Flänsstorlek
Ersättningspump
DN
LM 50-125/128
LM =
6.5
/128
5.5
5.0
TP 50-60/4
4.5
4.0
3.5
Artikelnummer
96497639
TP 50-60/2
96497639
2.5
2.0
1.5
0
Utbyte av LM 50-160/154
Pumptyp
LM 50-160/154
Flänsstorlek
DN
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
50
16
0.55
425
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
TP
Flänsstorlek
Ersättningspump
DN
10
6
8 10 12 14 16 18 20 22 Q [m³/h]
TP 40-120/2
LM =
LM 50-160/154
TP =
50 Hz
9
8
/154
7
TP 50-90/4
50
16
0.55
340
TP 50-60/4
50
10
0.37
280
TP 40-120/2
40
10
0.37
250
5
TP 50-60/2
50
10
0.37
280
4
6
TP 50-60/4
TP 50-60/2
3
Utbytessats
Pumptyp
Artikelnummer
2
TP 50-90/4
96097995
1
TP 50-60/4
96497639
TP 40-120/2
96497645
TP 50-60/2
96497639
0
Utbyte av LM 50-160/165
LM 50-160/165
4
H
[m]
TP 50-90/4
Pumptyp
2
TM02 7893 1104
TP 50-60/4
3.0
Flänsstorlek
DN
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
50
16
0.75
425
4
8
12
16
20
24
Q [m³/h]
TM02 7894 1104
Utbytessats
Pumptyp
H
[m]
LM =
10
TP =
LM 50-160/165
50 Hz
9
Flänsstorlek
DN
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
TP 40-100/4
50
16
0.55
340
TP 50-90/4
50
16
0.55
340
TP 40-120/2
40
10
0.37
250
/165
8
7
TP 50-90/4
6
5
4
Utbytessats
Pumptyp
Artikelnummer
TP 40-100/4
Ej tillgänglig
TP 50-90/4
96097995
TP 40-120/2
96497645
TP 40-100/4
TP 40-120/2
3
2
0
2
4
6
8
10 12 14 16 18
Q [m³/h]
TM02 7895 1104
TP
Ersättningspump
157
Utbyteslista
TP, TPD
Utbyte av LM 50-200/189
Pumptyp
LM 50-200/189
Flänsstorlek
DN
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
50
16
0.75
425
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
H
[m]
13
/189
9
50
16
0.75
440
TP 40-130/4
40
16
0.75
440
8
340
7
50
16
0.55
50 Hz
10
TP 50-110/4
TP 50-90/4
LM 50-200/189
TP =
12
11
TP
Flänsstorlek
Ersättningspump
DN
LM =
TP 40-130/4
TP 50-90/4
TP 50-110/4
6
5
Artikelnummer
Ej tillgänglig
TP 40-130/4
Ej tillgänglig
TP 50-90/4
96097995
3
2
0
2
4
6
8
10 12 14 16 18
Q [m³/h]
Drivsida
Pumptyp
Axeltätning
Spänning
[kW]
Artikelnummer
BUBE
3x400Y
0.75
96098014
RUUE
3x400Y
0.75
96098015
Flänsstorlek
DN
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
50
16
1.1
425
Flänsstorlek
DN
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
TP 50-130/4
50
16
1.1
440
TP 40-160/4
40
16
1.1
440
TP 50-180/2
50
10
0.75
280
LM 50-200/189
Utbyte av LM 50-200/202
Pumptyp
LM 50-200/202
H
[m]
TP 40-160/4
16
14
TP
Ersättningspump
TM02 7896 1104
TP 50-110/4
4
LM 50-200/202
LM =
TP =
50 Hz
/202
12
10
TP 50-130/4
8
6
Utbytessats
Pumptyp
Artikelnummer
TP 50-130/4
Ej tillgänglig
TP 40-160/4
Ej tillgänglig
TP 50-180/2
96497639
4
TP 50-180/2
2
0
4
8
12
16
20
24
Q [m³/h]
TM02 7897 1104
Utbytessats
Pumptyp
Drivsida
Pumptyp
LM 50-200/202
Axeltätning
Spänning
[kW]
Artikelnummer
BUBE
3x400Y
1.1
96098016
RUUE
3x400Y
1.1
96098017
H
[m]
Utbyte av LM 65-125/133
Pumptyp
LM 65-125/133
Flänsstorlek
DN
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
65
16
0.55
475
6.0
LM =
LM 65-125/133
TP =
50 Hz
5.5
TP 65-60/4
5.0
TP
Ersättningspump
TP 65-60/4
Flänsstorlek
DN
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
65
10
0.55
340
4.5
4.0
3.5
Utbytessats
Pumptyp
Artikelnummer
TP 65-60/4
96497643
3.0
/133
1.5
0
158
4
8
12
16
20
24
28
32
Q [m³/h]
TM02 7898 1104
2.5
2.0
Utbyteslista
TP, TPD
Utbyte av LM 65-160/158
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
65
16
0.75
475
H
[m]
10
TP 65-90/4
9
TP
Ersättningspump
TP 65-90/4
Flänsstorlek
DN
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
8
65
16
0.75
360
7
LM =
LM 65-160/158
TP =
50 Hz
/158
6
Utbytessats
Pumptyp
Artikelnummer
TP 65-90/4
96497641
5
4
3
2
0
Utbyte av LM 65-160/173
Pumptyp
LM 65-160/173
Flänsstorlek
DN
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
65
16
1.1
475
8
12
16
20
24
28 Q [m³/h]
H
[m]
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
10
TP 65-90/4
65
16
0.75
360
9
TP 65-110/4
65
16
1.1
475
8
LM 65-160/173
LM =
TP =
12
50 Hz
TP 65-110/4
11
TP
Flänsstorlek
Ersättningspump
DN
4
/173
TP 65-90/4
7
Utbytessats
Pumptyp
Artikelnummer
TP 65-90/4
96497641
TP 65-110/4
Erfordras ej
6
5
4
0
Utbyte av LM 65-200/187
Pumptyp
LM 65-200/187
Flänsstorlek
DN
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
65
16
1.5
475
Flänsstorlek
DN
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
TP 65-130/4
65
16
1.5
475
TP 65-180/2
65
10
1.5
340
4
8
12
H
[m]
15
16
20
24
LM =
TP =
TP 65-180/2
28
32 Q [m³/h]
LM 65-200/187
50 Hz
14
/187
13
TP
Ersättningspump
TM02 7899 1104
LM 65-160/158
Flänsstorlek
DN
TM02 7900 1104
Pumptyp
12
TP 65-130/4
11
10
9
Artikelnummer
TP 65-130/4
Erfordras ej
TP 65-180/2
96497643
8
7
6
5
0
5
10
15
20
25
30
35
40 Q [m³/h]
TM02 7901 1104
Utbytessats
Pumptyp
159
Utbyteslista
TP, TPD
Utbyte av LM 65-200/202
LM 65-200/202
Flänsstorlek
DN
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
H
[m]
17
65
16
2.2
475
16
LM =
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
TP 65-130/4
65
16
1.5
475
TP 65-150/4
65
16
2.2
475
TP 65-180/2
65
10
1.5
340
Artikelnummer
TP 65-130/4
Erfordras ej
TP 65-150/4
Erfordras ej
TP 65-180/2
96497643
13
TP 65-130/4
12
11
10
9
/202
7
6
5
TP 65-180/2
4
0
Utbyte av LM LM 80-125/136
LM 80-125/136
14
8
Utbytessats
Pumptyp
Pumptyp
Flänsstorlek
DN
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
80
16
0.75
525
TP
Flänsstorlek
Ersättningspump
DN
8
12 16 20 24 28 32 36
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
5.0
10
0.75
360
4.5
LM =
TP =
TP 80-60/4
6.0
Tryckklass
PN
80
4
Q [m³/h]
H
[m]
5.5
TP 80-60/4
50 Hz
TP 65-150/4
15
TP
Flänsstorlek
Ersättningspump
DN
LM 65-200/202
TP =
TM02 7902 1104
Pumptyp
LM 80-125/136
50 Hz
/136
Artikelnummer
3.5
TP 80-60/4
96545597
3.0
2.5
2.0
0
Utbyte av LM 80-125/140
Pumptyp
LM 80-125/140
Flänsstorlek
DN
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
80
16
1.1
525
H
[m]
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
TP 80-70/4
80
16
1.1
440
TP 80-60/4
80
10
0.75
360
20
TP 80-70/4
7.0
/140
6.5
30
40
LM =
50
Q [m³/h]
LM 80-125/140
TP =
50 Hz
TP 80-60/4
6.0
TP
Flänsstorlek
Ersättningspump
DN
10
TM02 8883 1104
4.0
Utbytessats
Pumptyp
5.5
5.0
4.5
4.0
Artikelnummer
TP 80-70/4
96545605
TP 80-60/4
96545597
3.5
3.0
2.5
2.0
0
160
10
20
30
40
50
60
Q [m³/h]
TM02 8884 1104
Utbytessats
Pumptyp
Utbyteslista
TP, TPD
Utbyte av LM 80-160/162
Pumptyp
LM 80-160/162
Flänsstorlek
DN
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
80
16
1.5
525
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
16
1.5
440
H
[m]
LM 80-160/162
LM =
10
50 Hz
TP =
9
TP
Flänsstorlek
Ersättningspump
DN
TP 80-90/4
80
TP 80-90/4
8
7
Utbytessats
Pumptyp
Artikelnummer
TP 80-90/4
96545605
6
4
/162
3
0
Utbyte av LM 80-160/168
Pumptyp
LM 80-160/168
Flänsstorlek
DN
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
80
16
2.2
525
10
20
30
40
50
60
Q [m³/h]
TM02 8885 1104
5
H
[m]
11
TP 80-110/4
LM 80-160/168
LM =
TP =
50 Hz
10
TP
Flänsstorlek
Ersättningspump
DN
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
9
TP 80-90/4
80
16
1.5
440
8
TP 80-110/4
80
16
2.2
440
7
TP 80-90/4
6
Artikelnummer
TP 80-90/4
96545605
TP 80-110/4
96545605
5
/168
4
3
0
Utbyte av LM 80-200/187
Pumptyp
LM 80-200/187
Flänsstorlek
DN
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
80
16
2.2
Tryckklass
PN
10
20
H
[m]
15
TP 80-150/4
525
14
TP 80-140/2
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
12
30
40
50
LM =
TP =
60
70 Q [m³/h]
TM02 8886 1104
Utbytessats
Pumptyp
LM 80-200/187
50 Hz
13
TP
Flänsstorlek
Ersättningspump
DN
/187
11
TP 80-110/4
80
16
2.2
440
TP 80-140/2
80
16
2.2
360
10
TP 80-150/4
80
16
3.0
500
9
TP 80-110/4
8
Utbytessats
Pumptyp
Artikelnummer
TP 80-110/4
96545605
6
TP 80-140/2
96545597
5
TP 80-150/4
96545607
0
10
20
30
40
50
60
70 Q [m³/h]
TM02 8887 1104
7
161
Utbyteslista
TP, TPD
Utbyte av LM 80-200/200
Pumptyp
LM 80-200/200
Flänsstorlek
DN
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
80
16
3.0
525
H
[m]
15
TP 80-150/4
14
TP
Flänsstorlek
Ersättningspump
DN
TP 80-150/4
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
16
3.0
500
80
LM =
TP =
LM 80-200/200
50 Hz
/200
13
12
11
Utbytessats
Pumptyp
Artikelnummer
TP 80-150/4
96545607
10
9
7
6
0
Utbyte av LM 80-200/210
LM 80-200/210
Flänsstorlek
DN
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
80
16
4.0
525
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
16
3.0
500
TP
Flänsstorlek
Ersättningspump
DN
TP 80-150/4
80
20
30
40
50
60
70 Q [m³/h]
H
[m]
16
/210
15
14
LM =
LM 80-200/210
TP =
50 Hz
TP 80-150/4
13
12
11
Utbytessats
Pumptyp
Artikelnummer
TP 80-150/4
96545607
10
9
8
7
0
Utbyte av CLM 100-158
Pumptyp
CLM 100-158
10
20
30
40
50
60
70
80 Q [m³/h]
TM02 8889 1104
Pumptyp
10
TM02 8888 1104
8
H
[m]
Flänsstorlek
DN
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
100
16
2.2
500
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
7
6
CLM =
TP =
10
CLM 100-158
50 Hz
TP 80-90/4
9
8
TP
Flänsstorlek
Ersättningspump
DN
TP 80-70/4
80
16
1.1
440
TP 80-90/4
80
16
1.5
440
5
4
Artikelnummer
TP 80-70/4
Ej tillgänglig
Ej tillgänglig
3
2
-158
1
0
162
10
20
30
40
50
60
70 Q [m³/h]
TM02 8890 1104
Utbytessats
Pumptyp
TP 80-90/4
TP 80-70/4
Utbyteslista
TP, TPD
Utbyte av CLM 100-178
Pumptyp
CLM 100-178
Flänsstorlek
DN
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
100
16
2.2
500
H
[m]
11
CLM =
CLM 100-178
TP =
50 Hz
TP 80-110/4
10
TP
Flänsstorlek
Ersättningspump
DN
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
TP 80-90/4
80
16
1.5
440
TP 80-110/4
80
16
2.2
440
TP 80-90/4
9
8
7
6
5
Artikelnummer
TP 80-90/4
Ej tillgänglig
TP 80-110/4
Ej tillgänglig
4
3
-178
2
0
Utbyte av CLM 100-203
Pumptyp
CLM 100-203
Flänsstorlek
DN
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
H
[m]
15
100
16
3.0
500
14
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
20
TP 80-150/4
13
TP
Flänsstorlek
Ersättningspump
DN
10
30
40
CLM =
TP =
50
60
70
80 Q [m³/h]
TM02 8891 1104
Utbytessats
Pumptyp
CLM 100-203
50 Hz
-203
12
11
TP 80-110/4
80
16
2.2
440
10
TP 80-150/4
80
16
3.0
500
9
TP 80-110/4
8
7
Artikelnummer
6
TP 80-110/4
Ej tillgänglig
5
TP 80-150/4
Ej tillgänglig
4
3
0
Utbyte av LM 100-217
Pumptyp
CLM 100-217
Flänsstorlek
DN
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
100
16
4.0
500
10
20 30 40 50 60 70 80
Q [m³/h]
TM02 8892 1104
Utbytessats
Pumptyp
H
[m]
CLM =
TP =
20
18
CLM 100-217
50 Hz
TP 80-170/4
16
TP
Flänsstorlek
Ersättningspump
DN
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
14
12
TP 80-150/4
80
16
3.0
500
TP 80-170/4
80
16
4.0
500
TP 80-150/4
10
8
Artikelnummer
TP 80-150/4
Ej tillgänglig
TP 80-170/4
Ej tillgänglig
6
-217
4
2
0
10 20 30 40 50 60 70 80 90
Q [m³/h]
TM02 8893 1104
Utbytessats
Pumptyp
163
Utbyteslista
TP, TPD
Utbyte av CLM 100-225
Pumptyp
CLM 100-225
Flänsstorlek
DN
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
100
16
5.5
500
TP
Flänsstorlek
Ersättningspump
DN
TP 80-170/4
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
16
4.0
500
80
H
[m]
20
18
-225
16
TP 80-170/4
CLM =
CLM 100-225
TP =
50 Hz
14
12
Utbytessats
Pumptyp
Artikelnummer
TP 80-170/4
Ej tillgänglig
10
8
4
2
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Q [m³/h]
Utbyte av CLM 125-160
Pumptyp
CLM 125-160
Flänsstorlek
DN
Tryckklass
PN
125
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
16
2.2
620
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
H
[m]
TP 100-60/4
7
CLM =
TP =
TM02 8894 1104
6
CLM 125-160
50 Hz
6
TP
Flänsstorlek
Ersättningspump
DN
TP 100-30/4
100
10
0.55
450
TP 100-60/4
100
10
1.1
450
-160
5
4
TP 100-30/4
3
Artikelnummer
TP 100-30/4
Ej tillgänglig
TP 100-60/4
Ej tillgänglig
2
1
0
0
Utbyte av CLM 125-177
Pumptyp
CLM 125-177
Flänsstorlek
DN
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
125
16
2.2
620
10
20 30 40 50 60 70 80
H
[m]
8
-177
Q [m³/h]
CLM =
CLM 125-177
TP =
50 Hz
TM02 8895 1104
Utbytessats
Pumptyp
7
TP
Flänsstorlek
Ersättningspump
DN
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
TP 100-60/4
100
10
1.1
450
TP 100-70/4
100
16
1.5
500
6
TP 100-60/4
5
4
TP 100-70/4
3
Artikelnummer
TP 100-60/4
Ej tillgänglig
TP 100-70/4
Ej tillgänglig
2
1
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Q [m³/h]
164
TM02 8896 1104
Utbytessats
Pumptyp
Utbyteslista
TP, TPD
Utbyte av CLM 125-197
Pumptyp
CLM 125-197
Flänsstorlek
DN
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
125
16
3.0
620
H
[m]
CLM =
11
TP 100-110/4
CLM 125-197
50 Hz
TP =
10
TP
Flänsstorlek
Ersättningspump
DN
TP 100-90/4
TP 100-110/4
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
16
2.2
500
100
100
16
3.0
500
9
8
TP 100-90/4
7
6
5
Artikelnummer
Ej tillgänglig
TP 100-110/4
Ej tillgänglig
3
-197
2
0
Utbyte av CLM 125-211
CLM 125-211
Flänsstorlek
DN
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
H
[m]
15
125
16
4.0
620
14
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
12
TP 100-110/4
100
16
3.0
500
TP 100-130/4
100
16
4.0
550
Utbytessats
Pumptyp
60
80
100
CLM =
TP =
120
Q [m³/h]
CLM 125-211
50 Hz
TP 100-130/4
13
TP
Flänsstorlek
Ersättningspump
DN
40
-211
11
TP 100-110/4
10
9
8
Artikelnummer
7
TP 100-110/4
Ej tillgänglig
6
TP 100-130/4
Ej tillgänglig
5
4
0
Utbyte av CLM 125-228
Pumptyp
CLM 125-228
Flänsstorlek
DN
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
125
16
5.5
620
TP
Flänsstorlek
Ersättningspump
DN
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
TP 100-130/4
100
16
4.0
550
TP 100-170/4
100
16
5.5
550
Utbytessats
Pumptyp
20
40
60
80
100
120
Q [m³/h]
TM02 8898 1104
Pumptyp
20
TM02 8897 1104
TP 100-90/4
4
H
[m]
18
TP 100-170/4
16
-228
CLM =
CLM 125-228
TP =
50 Hz
14
TP 100-130/4
12
10
8
Artikelnummer
TP 100-130/4
Ej tillgänglig
TP 100-170/4
Ej tillgänglig
6
4
2
0
20
40
60
80
100 120 140 Q [m³/h]
TM02 8899 1104
Utbytessats
Pumptyp
165
Utbyteslista
TP, TPD
Utbyte av CLM 125-242
Pumptyp
CLM 125-242
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
125
16
7.5
620
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
16
16
7.5
670
14
TP
Flänsstorlek
Ersättningspump
DN
TP 100-200/4
Utbytessats
Pumptyp
TP 100-200/4
H
[m]
Flänsstorlek
DN
100
CLM =
TP =
22
CLM 125-242
50 Hz
TP 100-200/4
20
18
12
10
Artikelnummer
8
Ej tillgänglig
-242
4
2
0
Utbyte av CLM 150-195
Pumptyp
CLM 150-195
20 40 60 80 100 120 140 160
H
[m]
Flänsstorlek
DN
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
150
16
5.5
700
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
8
16
4.0
620
7
CLM =
TP =
11
Q [m³/h]
TM02 8900 1104
6
CLM 150-195
50 Hz
10
9
TP
Flänsstorlek
Ersättningspump
DN
TP 125-110/4
125
TP 125-110/4
6
Utbytessats
Pumptyp
TP125-110/4
5
Artikelnummer
4
Ej tillgänglig
-195
1
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Q [m³/h]
Utbyte av CLM 150-216
Pumptyp
CLM 150-216
Flänsstorlek
DN
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
150
16
7.5
700
TM02 8901 1104
3
2
H
[m]
CLM 150-216
CLM =
14
50 Hz
TP =
12
TP
Flänsstorlek
Ersättningspump
DN
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
10
8
TP 125-130/4
125
16
5.5
620
TP 150-130/4
150
16
7.5
800
TP 150-130/4
TP 125-130/4
6
Artikelnummer
TP 125-130/4
Ej tillgänglig
TP 150-130/4
Ej tillgänglig
4
-216
2
0
0
166
40
80
120
160
200
240
Q [m³/h]
TM02 8902 1104
Utbytessats
Pumptyp
Utbyteslista
TP, TPD
Utbyte av CLM 150-242
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
150
16
11.0
700
H
[m]
20
-242
18
TP
Flänsstorlek
Ersättningspump
DN
TP 150-160/4
Utbytessats
Pumptyp
TP 150-160/4
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
16
16
11.0
800
14
150
CLM =
CLM 150-242
TP =
50 Hz
TP 150-160/4
12
Artikelnummer
10
Ej tillgänglig
8
6
4
0
Utbyte av CLM 150-264
Pumptyp
CLM 150-264
Flänsstorlek
DN
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
150
16
15.0
700
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
16
15.0
800
TP
Flänsstorlek
Ersättningspump
DN
TP 150-200/4
Utbytessats
Pumptyp
TP 150-200/4
150
40
80
120 160 200 240 280 Q [m³/h]
H
[m]
24
-264
22
20
CLM =
CLM 150-264
TP =
50 Hz
TP 150-200/4
18
16
14
Artikelnummer
12
Ej tillgänglig
10
8
6
0
Utbyte av CLM 150-271
Pumptyp
CLM 150-271
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
150
16
18.5
700
24
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
20
80 120 160 200 240 280 320Q [m³/h]
16
18.5
800
CLM =
26
TP =
-271
22
150
40
H
[m]
Flänsstorlek
DN
TP
Flänsstorlek
Ersättningspump
DN
TP 150-220/4
TM02 8903 1104
CLM 150-242
Flänsstorlek
DN
TM02 8904 1104
Pumptyp
CLM 150-271
50 Hz
TP 150-220/4
18
16
TP 150-220/4
14
Artikelnummer
Ej tillgänglig
12
10
8
6
0
40
80 120 160 200 240 280 320Q [m³/h]
TM02 8905 1104
Utbytessats
Pumptyp
167
Utbyteslista
TP, TPD
Utbyte av CLM 150-278
Pumptyp
CLM 150-278
Flänsstorlek
DN
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
150
16
22.0
700
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
16
22.0
800
TP
Flänsstorlek
Ersättningspump
DN
TP 150-250/4
Utbytessats
Pumptyp
TP 150-250/4
150
H
[m]
28
CLM =
TP =
-278
CLM 150-278
50 Hz
26
TP 150-250/4
24
22
20
18
16
Artikelnummer
14
Ej tillgänglig
8
0
Utbyte av LP 50-125/132
Pumptyp
LP 50-125/132
Flänsstorlek
DN
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
50
16
1.1
425
40 80 120 160 200 240 280 320
Q [m³/h]
TM02 8906 1104
12
10
H
[m]
LP =
TP 40-230/2
24
LP 50-125/132
50 Hz
TP =
22
TP
Flänsstorlek
Ersättningspump
DN
TP 40-230/2
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
20
16
1.1
320
18
40
16
Artikelnummer
14
TP 40-230/2
96097992
12
/132
10
8
0
Utbyte av LP 50-125/142
LP 50-125/142
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
50
16
1.5
425
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
22
20
28
32
16
1.5
340
TP 40-270/2
40
16
1.5
320
8
10
12
LP =
TP =
TP 40-270/2
14
16 Q [m³/h]
LP 50-125/142
50 Hz
26
24
TP 32-250/2
6
H
[m]
Flänsstorlek
DN
TP
Flänsstorlek
Ersättningspump
DN
4
TP 32-250/2
18
16
Utbytessats
Pumptyp
Artikelnummer
TP 32-250/2
Ej tillgänglig
TP 40-270/2
96097992
14
/142
12
10
0
168
2
4
6
8
10
12
14
16 Q [m³/h]
TM02 7904 1104
Pumptyp
2
TM02 7903 1104
Utbytessats
Pumptyp
Utbyteslista
TP, TPD
Utbyte av LP 50-160/152
Pumptyp
LP 50-160/152
Flänsstorlek
DN
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
50
16
2.2
425
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
H
[m]
34
LP =
TP 32-320/2
32
TP =
LP 50-160/152
50 Hz
30
TP
Flänsstorlek
Ersättningspump
DN
TP 32-320/2
32
16
2.2
340
TP 40-270/2
40
16
1.5
320
28
26
TP 40-270/2
24
22
20
Artikelnummer
18
TP 32-320/2
Ej tillgänglig
16
TP 40-270/2
96097992
14
12
Drivsida
Pumptyp
LP 50-160/152 PH
Axeltätning
LP 50-160/165
0
Spänning
[kW]
Artikelnummer
BUBE
3x400Y
2.2
96097996
RUUE
3x400Y
2.2
96097997
Flänsstorlek
DN
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
H
[m]
42
50
16
3.0
425
40
Utbyte av LP 50-160/165
Pumptyp
/152
TP 32-320/2
TP 32-380/2
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
16
2.2
340
32
32
16
3.0
340
4
6
8
10 12 14 16 18
LP =
TP 32-380/2
38
TP
Flänsstorlek
Ersättningspump
DN
2
TP =
Q [m³/h]
TM02 7905 1104
Utbytessats
Pumptyp
LP 50-160/165
50 Hz
/165
36
34
32
TP 32-320/2
30
28
26
Utbytessats
Pumptyp
Artikelnummer
TP 32-320/2
Ej tillgänglig
22
TP 32-380/2
Ej tillgänglig
20
18
0
Drivsida
Pumptyp
LM 50-160/165 PH
Axeltätning
Spänning
[kW]
BUBE
3x400∆
3.0
96097998
RUUE
3x400∆
3.0
96097999
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
Utbyte av LP 50-200/185
Pumptyp
LP 50-200/185
Flänsstorlek
DN
50
2
4
6
8
10 12 14 16 18
Q [m³/h]
Artikelnummer
H
[m]
56
16
4.0
425
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
44
440
40
52
LP =
LP 50-200/185
TP =
50 Hz
TM02 7906 1104
24
/185
48
TP
Flänsstorlek
Ersättningspump
DN
TP 32-460/2
32
16
4.0
TP 32-460/2
36
Utbytessats
Pumptyp
Artikelnummer
TP 32-460/2
Ej tillgänglig
32
28
Pumptyp
LP 50-200/185 PH
Axeltätning
Spänning
[kW]
Artikelnummer
BUBE
3x400∆
4.0
96098000
RUUE
3x400∆
4.0
96098001
16
0
2
4
6
8 10 12 14 16 18 20 Q [m³/h]
TM02 7907 1104
24
20
Drivsida
169
Utbyteslista
TP, TPD
Utbyte av LP 50-200/205
Pumptyp
LP 50-200/205
Flänsstorlek
DN
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
50
16
5.5
425
H
[m]
60
LP =
LP 50-200/205
TP =
50 Hz
56
TP
Flänsstorlek
Ersättningspump
DN
TP 32-580/2
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
16
5.5
440
32
52
48
44
Utbytessats
Pumptyp
Artikelnummer
TP 32-580/2
Ej tillgänglig
TP 32-580/2
40
36
Pumptyp
LP 50-200/205 PH
Axeltätning
Spänning
[kW]
Artikelnummer
BBUE
3x400∆
5.5
96098002
RUUE
3x400∆
5.5
96098003
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
Utbyte av LP 65-125/104
Pumptyp
LP 65-125/104
/205
28
Flänsstorlek
DN
65
16
1.5
475
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
10
1.5
340
24
0
H
[m]
16
4
8
12
16
20
LP =
/104
Q [m³/h]
LP 65-125/104
TP =
15
24
TM02 7908 1104
32
Drivsida
50 Hz
14
TP
Flänsstorlek
Ersättningspump
DN
TP 65-180/2
65
13
TP 65-180/2
12
11
10
Utbytessats
Pumptyp
Artikelnummer
9
TP 65-180/2
96497643
8
5
0
Utbyte av LP 65-125/117
Pumptyp
LP 65-125/117
Flänsstorlek
DN
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
H
[m]
19
65
16
2.2
475
18
5
10
15
20
25
30
LP =
TP 65-190/2
35
40 Q [m³/h]
TM02 7909 1104
7
6
LP 65-125/117
TP =
50 Hz
17
TP
Flänsstorlek
Ersättningspump
DN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
16
2.2
360
14
65
15
13
Utbytessats
Pumptyp
Artikelnummer
TP 65-190/2
96497641
12
11
10
/117
9
8
0
170
5
10
15
20
25
30
35
40
Q [m³/h]
TM02 7910 1104
TP 65-190/2
Tryckklass
PN
16
Utbyteslista
TP, TPD
Utbyte av LP 65-125/128
Pumptyp
LP 65-125/128
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
65
16
3.0
475
22
TP 65-230/2
21
/128
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
20
16
3.0
360
18
TP
Flänsstorlek
Ersättningspump
DN
TP 65-230/2
H
[m]
23
Flänsstorlek
DN
65
LP =
LP 65-125/128
TP =
50 Hz
19
17
Utbytessats
Pumptyp
Artikelnummer
TP 65-230/2
96497641
16
15
14
11
0
Utbyte av LP 65-160/154
Pumptyp
LP 65-160/154
Flänsstorlek
DN
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
65
16
4.0
475
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
TP
Flänsstorlek
Ersättningspump
DN
TP 40-300/2
40
16
3.0
340
TP 50-290/2
50
16
3.0
340
5
10
15
H
[m]
32
TP 40-300/2
20
25
30
35
40
Q [m³/h]
LP =
LP 65-160/154
TP =
50 Hz
TM02 7911 1104
13
12
30
28
TP 50-290/2
26
24
22
20
Artikelnummer
TP 40-300/2
96497647
TP 50-290/2
96497649
18
/154
16
14
0
Utbyte av LP 65-160/165
Pumptyp
LP 65-160/165
Flänsstorlek
DN
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
65
16
5.5
475
Flänsstorlek
DN
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
4
8
12
H
[m]
16
20
24
LP =
38
TP 40-360/2
28
32 Q [m³/h]
TM02 7912 1104
Utbytessats
Pumptyp
LP 65-160/165
TP =
50 Hz
36
34
TP
Ersättningspump
TP 40-360/2
40
16
4.0
340
TP 50-360/2
50
16
4.0
340
32
30
TP 50-360/2
28
26
Artikelnummer
TP 40-360/2
96497647
TP 50-360/2
96497649
24
22
20
/165
18
0
4
8
12
16
20
24
28
32
Q [m³/h]
TM02 7913 1104
Utbytessats
Pumptyp
171
Utbyteslista
TP, TPD
Utbyte av LP 65-200/189
LP 65-200/189
Flänsstorlek
DN
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
65
16
5.5
475
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
16
5.5
340
H
[m]
LP =
45
TP 50-430/2
TP 40-360/2
50
40
16
4.0
340
50 Hz
TP 50-430/2
40
TP
Flänsstorlek
Ersättningspump
DN
LP 65-200/189
TP =
35
TP 40-360/2
30
25
Utbytessats
Pumptyp
Artikelnummer
TP 50-430/2
96497649
TP 40-360/2
96497647
20
/189
15
10
0
Utbyte av LP 65-200/202
Pumptyp
LP 65-200/202
Flänsstorlek
DN
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
65
16
7.5
475
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
TP
Flänsstorlek
Ersättningspump
DN
TP 40-580/2
40
16
7.5
440
TP 50-440/2
50
16
7.5
440
5
10
15
20
25
30
35
40 Q [m³/h]
TM02 7914 1104
Pumptyp
H
[m]
TP 40-580/2
60
LP =
LP 65-200/202
TP =
50 Hz
55
50
TP 50-440/2
45
40
35
Utbytessats
Pumptyp
Artikelnummer
TP 40-580/2
Ej tillgänglig
TP 50-440/2
Ej tillgänglig
30
/202
15
Drivsida
Pumptyp
LP 65-200/202 PH
0
Axeltätning
Spänning
[kW]
Artikelnummer
BBUE
3x400∆
7.5
96098004
RUUE
3x400∆
7.5
96098005
Flänsstorlek
DN
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
80
16
3.0
525
5
10
15
20
25
30
35
40
Q [m³/h]
TM02 7915 1104
25
20
Utbyte av LP 80-125/124
LP 80-125/124
H
[m]
TP 80-210/2
20
TP
Flänsstorlek
Ersättningspump
DN
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
18
16
TP 80-180/2
80
16
3.0
360
TP 80-210/2
80
16
4.0
360
LP 80-125/124
LP =
22
50 Hz
TP =
TP 80-180/2
14
12
Utbytessats
Pumptyp
Artikelnummer
TP 80-180/2
96545597
TP 80-210/2
96545597
10
/124
8
6
0
172
10
20
30
40
50
60
Q [m³/h]
TM02 7916 1104
Pumptyp
Utbyteslista
TP, TPD
Utbyte av LP 80-125/133
Pumptyp
LP 80-125/133
Flänsstorlek
DN
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
80
16
4.0
525
H
[m]
TP 80-240/2
24
TP
Flänsstorlek
Ersättningspump
DN
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
TP 80-210/2
80
16
4.0
360
TP 80-240/2
80
16
5.5
360
LP =
TP =
26
22
LP 80-125/133
50 Hz
/133
20
TP 80-210/2
18
16
Utbytessats
Pumptyp
Artikelnummer
TP 80-210/2
96545597
12
TP 80-240/2
96545597
10
8
0
Utbyte av LP 80-160/149
Pumptyp
LP 80-160/149
Flänsstorlek
DN
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
80
16
5.5
525
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
10
20
30
40
50
60
70
80 Q [m³/h]
TM02 7917 1104
14
H
[m]
LP 80-160/149
LP =
36
TP 65-340/2
50 Hz
TP =
32
TP
Flänsstorlek
Ersättningspump
DN
TP 65-260/2
65
16
4.0
360
TP 65-340/2
65
16
5.5
360
28
TP 65-260/2
24
20
Artikelnummer
TP 65-260/2
96497650
TP 65-340/2
96497650
16
/149
12
8
0
Utbyte av LP 80-160/164
Pumptyp
LP 80-160/164
Flänsstorlek
DN
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
80
16
7.5
525
10
20
30
40
50
60
Q [m³/h]
TM02 7918 1104
Utbytessats
Pumptyp
H
[m]
LP 80-160/164
LP =
40
50 Hz
TP =
36
TP
Flänsstorlek
Ersättningspump
DN
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
32
28
TP 65-340/2
65
16
5.5
360
TP 65-410/2
65
16
7.5
360
TP 65-340/2
24
Artikelnummer
TP 65-340/2
96497650
TP 65-410/2
96497650
20
/164
16
12
0
10
20
30
40
50
60
Q [m³/h]
TM02 7919 1104
Utbytessats
Pumptyp
173
Utbyteslista
TP, TPD
Utbyte av LP 80-200/180
Pumptyp
LP 80-200/180
Flänsstorlek
DN
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
80
16
11.0
525
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
16
11.0
475
H
[m]
TP 65-460/2
65
50 Hz
TP =
/180
50
TP
Flänsstorlek
Ersättningspump
DN
LP 80-200/180
LP =
55
45
TP 65-460/2
40
Utbytessats
Pumptyp
Artikelnummer
TP 65-460/2
Ej tillgänglig
35
25
Drivsida
Pumptyp
LP 80-200/180 PH
Axeltätning
Spänning
[kW]
Artikelnummer
BBUE
3x400∆
11.0
96098006
RUUE
3x400∆
11.0
96098007
Flänsstorlek
DN
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
80
16
15.0
525
Utbyte av LP 80-200/202
Pumptyp
LP 80-200/202
20
0
TP 65-550/2
30
65
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
55
16
15.0
475
50
65
20
40
50
60
70 Q [m³/h]
H
[m]
60
TP
Flänsstorlek
Ersättningspump
DN
10
TM02 7920 1104
30
LP =
LP 80-200/202
TP =
50 Hz
/202
TP 65-550/2
Artikelnummer
40
TP 65-550/2
Ej tillgänglig
35
30
Drivsida
Pumptyp
LP 80-200/202 PH
Axeltätning
Spänning
[kW]
Artikelnummer
BBUE
3x400∆
15.0
96098008
RUUE
3x400∆
15.0
96098009
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
Utbyte av LP 100-125/121
Pumptyp
LP 100-125/121
Flänsstorlek
DN
100
16
4.0
550
25
0
10
20
H
[m]
18
30
40
LP =
TP 100-160/2
17
50
60
70
80 Q [m³/h]
TM02 7921 1104
45
Utbytessats
Pumptyp
LP 100-125/121
TP =
50 Hz
16
TP
Flänsstorlek
Ersättningspump
DN
TP 100-160/2
Utbytessats
Pumptyp
TP 100-160/2
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
16
4.0
500
100
15
14
13
12
Artikelnummer
96545610
11
10
8
/121
7
0
174
10
20 30 40 50 60 70 80
Q [m³/h]
TM02 8875 1104
9
Utbyteslista
TP, TPD
Utbyte av LP 100-125/130
Pumptyp
LP 100-125/130
Flänsstorlek
DN
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
100
16
5.5
550
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
16
5.5
500
H
[m]
LP =
TP =
22
LP 100-125/130
50 Hz
20
TP
Flänsstorlek
Ersättningspump
DN
TP 100-200/2
100
18
16
TP 100-200/2
14
Artikelnummer
96545610
12
TP 100-200/4
/130
10
8
0
Utbyte av LP 100-125/137
Pumptyp
LP 100-125/137
Flänsstorlek
DN
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
100
16
7.5
550
20
40
60
80
100 120 140 Q [m³/h]
TM02 8876 1104
Utbytessats
Pumptyp
H
[m]
26
TP 100-240/2
LP 100-125/137
LP =
TP =
50 Hz
24
TP
Flänsstorlek
Ersättningspump
DN
TP 100-240/2
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
22
16
7.5
500
20
100
TP 100-240/2
Artikelnummer
16
96545610
14
/137
12
10
0
Utbyte av LP 100-160/152
Pumptyp
LP 100-160/152
Flänsstorlek
DN
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
100
16
11.0
550
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
20
40
H
[m]
34
TP 80-340/4
60
80
LP =
TP =
100
120
Q [m³/h]
TM02 8877 1104
18
Utbytessats
Pumptyp
LP 100-160/152
50 Hz
32
30
TP
Flänsstorlek
Ersättningspump
DN
TP 80-330/2
80
16
11.0
440
TP 80-340/4
80
16
11.0
620
28
26
TP 80-330/2
24
22
Artikelnummer
TP 80-330/2
96545611
TP 80-340/4
Ej tillgänglig
20
18
16
/152
14
0
20
40
60
80
100
120
Q [m³/h]
TM02 8878 1104
Utbytessats
Pumptyp
175
Utbyteslista
TP, TPD
Utbyte av LP 100-160/168
Pumptyp
LP 100-160/168
Flänsstorlek
DN
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
100
16
15.0
550
H
[m]
42
40
TP 80-400/2
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
16
15.0
440
80
LP 100-160/168
50 Hz
TP 80-400/2
38
TP
Flänsstorlek
Ersättningspump
DN
LP =
TP =
/168
36
34
32
30
Utbytessats
Pumptyp
Artikelnummer
TP 80-400/2
96545611
28
26
24
18
0
Utbyte av LP 100-200/183
Pumptyp
LP 100-200/183
Flänsstorlek
DN
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
100
16
18.5
550
20
40
H
[m]
52
TP 80-520/2
60
80
LP =
TP =
100 120 140 Q [m³/h]
TM02 8879 1104
22
20
LP 100-200/183
50 Hz
48
TP
Flänsstorlek
Ersättningspump
DN
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
44
TP 80-400/2
80
16
15.0
440
40
TP 80-520/2
80
16
18.5
500
36
TP 80-400/2
32
Artikelnummer
TP 80-400/2
96545611
TP 80-520/2
Ej tillgänglig
28
/183
24
20
0
Utbyte av LP 100-200/191
LP 100-200/191
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
100
16
22.0
550
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
44
16
18.5
500
40
80
Artikelnummer
TP 80-520/2
Ej tillgänglig
/191
52
176
LP 100-200/191
50 Hz
TP 80-520/2
32
28
24
Drivsida
LP 100-200/191 PH
100 120 140 Q [m³/h]
36
Utbytessats
Pumptyp
Pumptyp
80
LP =
TP =
56
48
TP 80-520/2
60
H
[m]
Flänsstorlek
DN
TP
Flänsstorlek
Ersättningspump
DN
40
Axeltätning
Spänning
[kW]
Artikelnummer
BBUE
3x400∆
22.0
96098010
GQQE
3x400∆
22.0
96098011
20
0
20
40
60
80
100 120 140 Q [m³/h]
TM02 8881 1104
Pumptyp
20
TM02 8880 1104
Utbytessats
Pumptyp
Utbyteslista
TP, TPD
Utbyte av LP 100-200/210
Pumptyp
LP 100-200/210
Flänsstorlek
DN
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
100
16
30.0
550
H
[m]
75
70
TP
Flänsstorlek
Ersättningspump
DN
Tryckklass
PN
P2
[kW]
Bygglängd
[mm]
TP 80-570/2
80
16
22.0
500
TP 80-700/2
80
16
30.0
500
LP =
LP 100-200/210
TP =
50 Hz
TP 80-700/2
65
/210
60
TP 80-570/2
55
50
45
Artikelnummer
TP 80-570/2
Ej tillgänglig
TP 80-700/2
Ej tillgänglig
40
35
30
Drivsida
Pumptyp
LP 100-200/210 PH
Axeltätning
Spänning
[kW]
Artikelnummer
BBUE
3x400∆
30.0
96098012
GQQE
3x400∆
30.0
96098013
0
20
40
60
80 100 120 140 160Q [m³/h]
TM02 8882 1104
Utbytessats
Pumptyp
177
Ytterligare produktdokumentation
Förutom det tryckta datahäftet erbjuder Grundfos
följande källor för produktdokumentation:
• WinCAPS
• WebCAPS.
WinCAPS
WinCAPS, Windows-based Computer-Aided Product
Selection, är ett program som innehåller produktinformation för mer än 90 000 Grundfosprodukter.
cd-wincaps
WinCAPS finns på CD-ROM på mer än 15 språk och
erbjuder:
• detaljerad teknisk information
• val av en optimerad pumplösning
Fig. 33 WinCAPS CD-ROM
• måttskisser av respektive pump
• detaljerad servicedokumentation
• monterings- och driftsinstruktioner
• elschema för respektive pump
Välj den mest lämpliga pumpen för
din tillämpning genom att trycka på
knappen Dimensionering.
WinCAPS
Välj en produkt ur den omfattande
produktkatalogen genom att trycka
på knappen Katalog.
Fig. 34 WinCAPS
178
Ytterligare produktdokumentation
WebCAPS
WebCAPS, Web-based Computer Aided-Product
Selection, är en webbversion av WinCAPS.
WebCAPS finns på Grundfos webbsida
www.grundfos.com och erbjuder:
• detaljerad teknisk information
• måttskisser av respektive pump
• elchema för respektive pump
• monterings- och driftsinstruktioner
• detaljerad servicedokumentation
• CAD-ritningar
Tryck på knappen
Utbyte och välj rätt
utbytespump
baserad på nuvarande
installation.
Tryck på knappen Litteratur
för att välja ut och ladda
ner dokumentation från
Grundfos. Välj produktområde/tillämpning eller
gör en sökning i vår databas.
Litteraturen inkluderar:
- Datahäften
- Monterings- och
driftsinstruktioner
- Servicehandböcker mm
Tryck på knappen
Produktsökning
och välj en produkt
ur vår omfattande
produktkatalog.
Tryck på knappen Enhet och välj
Tryck på knappen Service bland följande alternativ:
för att hitta information
- Förvalda värden
om reservdelar, service- SI (Systeme International d’Unites)
kit mm.
- Amerikanska värden
- Egna enheter
Tryck på knappen
Logga in för att:
- registrera dig som WebCAPSanvändare
Tryck på knappen
- spara dina inställningar
Språk och välj
- definiera och spara dina
önskat språk.
egna enheter
- spara personlig information
WebCAPS
Tryck på knappen
Katalog och välj en
produkt ur vår omfattande produktkatalog.
Fig. 35 WebCAPS
179
Being responsible is our foundation
Thinking ahead makes it possible
Innovation is the essence
96505531 1204
96505531 0303
S
GRUNDFOS AB
Box 333 (Lunnagårdsgatan 6)
431 24 MÖLNDAL
Tel: 0771-32 23 00
www.grundfos.com
Med förbehåll för ändringar.

similar documents