Smedsbyns Husmodersförenings möten hösten 2014 kl 19.00 i

Report
Styrelsen 2014
Ordförande 1 år
Vice ordf. 2 år
Sekreterare 2 år
Vice sekr. 2 år
Kassör
2 år
Vice kassör
Studievägledare
Konsumentombud
Revisorer
Valberedning
2 år
2 år
Omval 2015
Omval 2016
Nyval, Omval 2016
Omval 2016
Nyval, Omval 2016
Omval 2016
Omval 2016
1 år
1 år Nyval
1 år
Berit Blomberg
0920-76126
AVGÅTT
Karin Lendholm
070-3476030
Barbro Fredriksson
Mona Bergeros
070-3662854
Hedis Larsson
Irene Lövgren
0920-76002
Hedis Larsson
Anna-Greta Svedberg
0920-70102
Raija Wallmark och Göta Eriksson
Anita Lundström och Marianne Clausen
Smedsbyns Husmodersförenings möten hösten 2014
kl 19.00 i Smedsgården
Den andra onsdagen varje månad
25/8
Styrelsemöte hos Mona Bergeros, alla närvarande
VÄVSTUGAN startar måndag den 8 september
10/9
Medlemsmöte, höstupptakt, SURSTRÖMMING med inbjudan till
damerna i Örarna och med en förhoppning om att kunna värva
någon av dessa då deras förening lagts ned. Lapp ut till
medlemmar.
Höstupptakt Norrbottens Husmodersförening i Sunderbyn 20 september,
tema ”Äldrevård”, 2 representanter från föreningen.
8/10
Medlemsmöte med information och organisation runt kommande
aktiviteter, fikaservering!
25/10
Måltidens dag PALTFEST, plädlotteri 20:-/st. Lapp ut i lådorna.
12/11
Medlemsmöte, ljusstöpningen med start kl 11.00 alla välkomna!
Lapp ut på anslagstavlorna.
17/11
Styrelsemöte, Smedsgården VIP-rummet kl 12.00
29/11
JULMARKNAD
10/12
Medlemsmöte JULLUNCH!!

similar documents