På Folkets Hus i Umeå avslutades Nordiska Afasiveckan den 16 okt

Report
På Folkets Hus i Umeå avslutades Nordiska Afasiveckan den 16 okt. -­‐-­‐ En eftermiddag med Tema Afasi-­‐ Umeå med kranskommuner. Länsföreningens ordförande hälsade alla 80 deltagarna välkomna och syftet med
dagen.
Medverkande föreläsare Susanne Kostet : Att leva med Afasi- vikten av språklig
stimulans. Föreläsningen berörde alla djupt.
Sedan följde två intressanta föreläsningar av leg. Logoped Helen
Westerlund Logopedenheten NUS och Professor Per Wester internmedicin
Strokecenter NUS.
Dagen avslutades med politikerna fick svara på många frågor. Alla från samtliga
partier var eniga om att logopedsituationen i Västerbottens län skall ses över och
finnas med i det nu påbörjade planeringsarbete inom landstinget och skapa
samarbete med alla berörda.
Vid pennan
Hildur Lindqvist

similar documents