Tabell

Report
Fritaksmetoden
Utenlandske selskaper registrert på Oslo Børs 30.01.13
Hvor er de skattemessig hjemmehørende?
Tabellen viser et utvalg av selskaper noter på Oslo Børs. For enkelte selskaper er det kjent gjennom skattemyndighetene hvor de
skattemessig hører hjemme, for andre er informasjon hentet fra selskapets hjemmesider. Tabellen må derfor betraktes som
veiledende. Selskaper vi antar faller innenfor fritaksmetoden er markert med grønt, de vi antar faller utenfor med rødt og
selskaper hvor det kan stilles spørsmål om hvor de er å anse som skattemessig hjemmehørende, med hvit.
Selskap
Registreringsland
Hovedkontor
Kommentar
Acergy
Luxembourg
Fusjonert med Subsea 7
10.01.2011 under navnet
Subsea 7.
Tidligere 1929-holding selskap
(selskapstypen opphørt fra
1.1.2011, ikke lenger unntatt fra
skatteavtalen med Luxembourg)
Archer Ltd
Bermuda
Bermuda
Archer Management,
Houston Texas, US
Bakkafrost
Færøyene
BW Group Ltd
Bermuda
Bermuda
Crew Gold
Canada
Canada / UK
Deep Sea Supply
Kypros
Kypros
Dockwise Group
Bermuda
Nederland
EDC
Singapore
BDO Advokater AS
Page 2
Anses inntil videre for å være
hjemmehørende både i Canada og
Storbritannia og innenfor
fritaksmetoden, fom 2003 jf. SKD
uttalelse av 23.12.10.
Iht egne hjemmesider
hjemmehørende i Nederland.
Sk.etatens syn ikke kjent.
Hvor er de skattemessig hjemmehørende?
Tabellen viser et utvalg av selskaper noter på Oslo Børs. For enkelte selskaper er det kjent gjennom skattemyndighetene hvor de
skattemessig hører hjemme, for andre er informasjon hentet fra selskapets hjemmesider. Tabellen må derfor betraktes som
veiledende. Selskaper vi antar faller innenfor fritaksmetoden er markert med grønt, de vi antar faller utenfor med rødt og
selskaper hvor det kan stilles spørsmål om hvor de er å anse som skattemessig hjemmehørende, med hvit.
Selskap
Registreringsland
Hovedkontor
Frontline
Bermuda
Bermuda
Golar LNG
Bermuda
Golden Ocean Group
Bermuda
Bermuda
Junhui
Bermuda
Hong Kong
Maritime Industrial Services
Panama
Nio Securitiy Inc.
USA
Memphis/ USA
Northern Offshore
Bermuda
Bermuda
Northland Resources
Luxembourg
Luxembourg
Polarcus Ltd.
BDO Advokater AS
Page 3
Kommentar
GF holdes i Dubai
Dubai, Emiratene
GF 2010 og 2011 avholdt i Oslo,
styremedlemmer norske, –
skattemessig tilknytning til Norge?
Sk.etatens syn ikke kjent.
Hvor er de skattemessig hjemmehørende?
Tabellen viser et utvalg av selskaper noter på Oslo Børs. For enkelte selskaper er det kjent gjennom skattemyndighetene hvor de
skattemessig hører hjemme, for andre er informasjon hentet fra selskapets hjemmesider. Tabellen må derfor betraktes som
veiledende. Selskaper vi antar faller innenfor fritaksmetoden er markert med grønt, de vi antar faller utenfor med rødt og
selskaper hvor det kan stilles spørsmål om hvor de er å anse som skattemessig hjemmehørende, med hvit.
Selskap
Registreringsland
Hovedkontor
Prosafe SE
Kypros
Kypros
Prosafe Offshore PTE Ltd
Singapore
Singapore
Questerre Energy
Canada
Canada
Royal Caribbean Cruises
Liberia
Scorpion Offshore
Bermuda
SeaBird Exploration Ltd.
Kypros
Kypros
Seadrill
Bermuda
Norge
BDO Advokater AS
Page 4
Kommentar
Iflg. selskapet:
UK- ”operational HQ”. Ingen
kjente avgjørelser fra
skattemyndighetene
Hvor er de skattemessig hjemmehørende?
Tabellen viser et utvalg av selskaper noter på Oslo Børs. For enkelte selskaper er det kjent gjennom skattemyndighetene hvor de
skattemessig hører hjemme, for andre er informasjon hentet fra selskapets hjemmesider. Tabellen må derfor betraktes som
veiledende. Selskaper vi antar faller innenfor fritaksmetoden er markert med grønt, de vi antar faller utenfor med rødt og
selskaper hvor det kan stilles spørsmål om hvor de er å anse som skattemessig hjemmehørende, med hvit.
Selskap
Registreringsland
Hovedkontor
Kommentar
Siem Offshore
Isle of Man
Kristiansand
Skal være innflyttet til Norge
f.o.m 2010
Subsea 7 S.A.
Luxembourg (2011)
England (2012)
Luxembourg (2011)
England (2012)
f.o.m. 1.1.2011 Luxembourg,
eksakt dato for flytting til
England ukjent
Songa Offshore
Kypros
Kypros
Stolt-Nielsen Ltd
Bermuda
Vizrt Ltd.
Israel
Norge, Bergen (?)
Wenthworth Resources
Canada
Tanzania
BDO Advokater AS
Page 5
Fra 19.11 2010, tidligere 1929regimet i Luxembourg
Skattemessig antakelig
hjemmehørende i Israel, men noe
uklart.
Fritaksmetoden fom 2012
Utenfor - Innenfor
Eie direkte!
+28%
Norsk AS
28%
0,84% (utbytte)
Norsk AS
EØS AS
Høyskatteland AS
Aksjefond osv
EØS
Fritaksmetode
BDO Advokater AS
KS,
ANS,
AS
Under 10%/2år
høyskatteland
utenfor EØS
Selskap i
lavskatteland
utenfor EØS
Ikke fritaksmetode
Lavskatteland
i EØS
Ikke reelt
etablert
Endringer i 2012
Endringer
Fra:
Fritaksmetoden
3% inntektsføring skal bare gjelde utbytte, ikke
gevinst på aksjer og andeler
Også utdeling fra DLS skal omfattes
Også utdeling til norsk filial på aksjer de
eier skal omfattes
2012
Fritaksmetoden
Heller ikke utbytte er skattepliktig med 3% av
inntekten i skattekonsern
Også EØS-selskap (utdeling til utlending)
omfattes
Mer enn 90% eierskap
Gjelder AS og ASA
2012
BDO Advokater AS
Page 7
Hans Olav Hemnes,
Advokat (H) partner
Telefon: 908 08 835
E-mail: [email protected]
Solveig Kristine Fosvold
Telefon: 95 76 78 50
E-mail: [email protected]

similar documents