DRÄNKBAR FLYTGÖDSELPUMP FÖR FLYTGÖDSEL

Report
DRÄNKBAR FLYTGÖDSELPUMP
FÖR FLYTGÖDSEL SOM INNEHÅLLER
HALM OCH GROVFODERRESTER
Principbild som visar pumpen installerad liggande i behållare
Astimac AB | Hylsnyckeln 4 | 197 40 Bro | Tel +46(0)8-50598870 | [email protected] | www.astimac.se
DRÄNKBAR FLYTGÖDSELPUMP
Astimacs dränkbara flytgödselpumpar kan installeras på en gejder av motstående u-profiler. Från anslutningen på gejdern leds gödsel eller urin till
en närbelägen samlingsbehållare.
När pumpen stannar rinner en del av vätskan tillbaka till pumpbrunnen
Dränkbara flytgödselpumpar finns i storlekar från 5,5 kw till 22 kw axeleffekt och med kapacitet från 3000
- 5000 l/min vid 10 mvp uppfordringshöjd.
Astimac flytgödselpumpar har
pumphjul med skruvmatare som
arbetar mot skärplatta med avrivningskanter. Driftsäker pumpning
även under besvärliga förhållande.
Skruvmatning gör att pumpen klarar
att hantera flytgödsel med hög tshalt
Kapacitetsdiagram
Dimensioner
25
uppfordringshöjd (m)
20
15
Pump
typ
10
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT304S 22 kW
AT204S 15 kW
5
AT154S 11 kW
AT 104S 7,5 kW
AT 74S 5,5 kW
0
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
flöde (l/min)
Tekniska Data
Anslutning
DN
AT 74S 100
AT 104S 100
AT154S 125
AT 204S 125
AT 254S 125
AT 304S 125
Lyfthöjd Kapacitet Axeleffekt
Hmax, m Qmax, l/min
kW
11
3600
5,5
13
4200
7,5
18
5400
11
20
5700
15
22
6000
18,5
25
6700
22
A
74S
104S
154S
204S
254S
304S
B
770 427
770 427
915 490 915 490 915 490 915 490 C
370 370
420 420
420
420
D
180/180
1
80/180
180/180
180/180
180/180
180/180
E
150/150
150/150
150/150
150/150
150/150
150/150
alla mått i mm
Varvtal Märkström
rpm
A
1450
10,9
1450
15,2
1460
22,3
1460
28,9
1474
38,0
1468
43,0
Vikt
kg
133 141
196
201
220
225 Kabel
8m
10 x 2,5 mm2
10 x 2,5 mm2
10 x 2,5 mm2
10 x 2,5 mm2
7x4+3x1,5mm2
7x4+3x1,5mm2
Flerskovligt kanalhjul med skruvmatare som arbetar mot skärplatta med avrivningskanter
o
Motorn kopplad för 400/660 V 50 Hz Y/D, termovakter i lindningen Isolationsklass F 155
Elektrod i oljehuset kan anslutas till tätningsvakt i startapparaten
Vi förbehåller oss rätt till ändring av tekniska data och specifikationer utan föregående meddelande Uppgifter beträffande effektbehov, kapaciteter och prestanda är kataloguppgifter MT12051d. Uppgifterna är ungefärliga och inte bindande. Copyright ©ASTIMAC AB 2013 All rights reserved

similar documents