Välkommen till förvaltningskurs

Report
Välkommen till förvaltningskurs
Riksbyggens intresseförening
utvecklar engagemanget
för din bostadsrättsförening.
Välkommen till en förvaltningskurs den 6-7 mars 2014!
Årets kurs fokuserar på upphandlingar, ekonomi, juridik,
skadedjursbekämpning samt utemiljö.
Kursgården
Utbildningen kommer att hållas på Falsterbo Kursgård, Ljungvägen 1 i
Höllviken.
Anmälan & kostnad
Internatkurskostnaden är 3 600 kr per person inklusive moms.
Anmälan ska vara Intresseföreningen tillhanda senast den 31 januari 2014.
OBS! Deltagarantalet max 60 personer. Max 3 personer per förening, därefter
efter mån av plats. Anmäl er på anmalan.riksbyggen.se eller använd bifogad
anmälningsblankett.
Anmälan är bindande och avbokning ska ske senast 14 dagar innan kursen i
enlighet med SHR: s regler, annars debiteras föreningen hela kursavgiften,
ingen debitering sker vid händelse av sjukdom mot uppvisande av läkarintyg.
Föreningen bör dock i det längsta försöka skicka en ersättare.
10081 1.0
Bekräftelse med vägbeskrivning och deltagarförteckning översänds efter
anmälningstidens slut.
1 (3)
Kursens innehåll
Det preliminära programmet för årets utbildning ser ut så här:
Torsdagen den 6 mars
09.30
Samling med kaffe och fralla
10.00
Inledning och presentation av Intresseföreningen
10.15
Upphandlingar
Vi berättar vad styrelsen behöver tänka på när man ska göra
upphandlingar gällande underhållsåtgärder.
Medverkande: Martin Mårtensson, Riksbyggen
12.00
Lunch
13.00
Juridik- Försäkringsfrågor
Bostadsrätter och bostadsrättsföreningar är förknippade med stora
ekonomiska värden. Kursen avhandlar ansvarsförhållande gällande
försäkringsfrågor. Fakta blandas med diskussioner och praktiska
exempel.
Medverkande: Ulrik Rydstedt, Osséen Försäkringsmäklare Syd AB
15.00
Kaffe och incheckning
15.30
Skadedjursbekämpning
De senaste åren har skadedjuren ökat i samhället och orsakar en hel del
skador på våra fastigheter, framförallt är det förekomsten av vägglöss
som ökat. Vi får information om vad vi som fastighetsägare kan göra för
att förebygga uppkomsten av skadedjur.
Medverkande: Anticimex
16.45
Summering
17.00
Avslutning dag 1
19.00
Middag
2 (3)
Fredagen den 7 mars
07.30
Frukost och utcheckning
08.30
Tipsrunda
09.00
Ekonomi – Årsredovisningen
Genomgång av hur man tolkar årsredovisningen samt hur de nya
redovisningsreglerna påverkar våra bostadsrättsföreningar.
Medverkande: Liselott Johansson och Viktoria Nebeling, Riksbyggen
10.00
Kaffe
10.15
Ekonomi – Årsredovisningen - fortsättning
12.00
Lunch
13.00
Nytänkande utemiljö
Avslutningsvis kommer vi att inspirera till att förbättra våra utemiljöer.
Medverkande: Thomas Nilsson, Park Syd AB
15.00
Kursutvärdering, prisutdelning och avslutning
15.15
Fika
15.45
Hemfärd
Välkommen med din anmälan!
Intresseföreningarna i Skåne
3 (3)

similar documents