TEMATSKE STAZE

Report
TEMATSKE STAZE
Splitsko-dalmatinske županije
Gorana Baničević
Javna ustanova RERA S.D.
TEMATSKE STAZE – PROGRAM
 Program Tematskih staza donesen je 2010. god.
 2010. – 2013. raspisana 4 natječaja
CILJEVI PROGRAMA






Promocija kulturne i prirodne baštine
Razvoj pješačkog i biciklističkog turizma
Razvoj avanturističkog, ruralnog i ekoturizma
Oživljavanje tržišta turističkih usluga i proizvoda u blizini staze
Poboljšanje kvalitete i produženje turističke sezone
Podizanje vrijednosti turističke destinacije
KORISNICI
Jedinice lokalne samouprave s područja SDŽ
Sredstva utrošena u razdoblju 2010.-2012.: 783.000,00 kn
36 korisnika: gradovi/općine
2
PROJEKT MEDPATHS
NAZIV
PROJEKTA
Slika raskoši mediteranskog zaleđa
AKRONIM
MEDPATHS
PROGRAM
Program IPA Jadranska prekogranična
suradnja 2007.-2013.
PRIORITET
PRORAČUN
TRAJANJE
Prioritet 2: Prirodna i kulturna bogatstva i
prevencija rizika / Mjera 2.4.: Održivi razvoj
turizma
Vrijednost projekta: Ukupno 2.013.835 €
Vrijednost projekta u SDŽ: 1.390.675 € (85%
EU)
Trajanje: 36 mjeseci; 01.03.2011.28.02.2014.
3
PROJEKTNI PARTNERI
Projektni partneri:
Vodeći partner (LB) – Javna ustanova RERA S.D. za
koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije
+ 10 projektnih partnera
B1 – Unione dei Comuni del Basso Biferno (IT),
B2 – Unione dei Comuni del Sinello (IT)
B3 – Splitsko-dalmatinska županija (RH)
B4 – Grad Omiš
B5 – Grad Sinj
B6 – Grad Vrlika
B7 – Općina Šestanovac
B8 – Općina Trilj
B9 – Općina Zadvarje
B10 – Općina Dugi Rat
4
PROJEKTNO PODRUČJE
5
CILJ PROJEKTA I
REZULTATI
CILJ
 Zaštita i revitalizacija prirodnog i kulturnog nasljeđa u
mediteranskom zaleđu i priobalju
 Razvoj modela upravljanja prirodnim i kulturnim nasljeđem
(uspostava modela održivih zona u mediteranskom zaleđu i
priobalju koje se temelje na korištenu prirodnog i kulturnog
nasljeđa)
REZULTATI
 Tematske staze
 Katalog gastronomske, kulturne i prirodne baštine područja
 Promotivni materijal (brošure, karte, katalozi…)
 Radionice za OPG-e i ostale subjekte u turističkom sektoru
6
STAZE
Grad Omiš
27.47 km;
4 staze
Grad Sinj
150 km;
7 staza
Grad Trilj
122.2 km;
8 staza
Grad Vrlika
107 km;
8 staza
Općina
Šestanovac
37.17 km;
3 staze
Općina Zadvarje
17.81 km;
3 staze
Općina Dugi Rat
21.9 km;
3 staze
UKUPNO
483,55 km;
36 staze
7
AKTIVNOSTI
NA ROJEKTU
 Izlazak na teren za svaku predloženu stazu
 GPS markacija (www.eu-medpaths.com)
 Staza Dubrava-Sv.Maksim
 Staza SarjackiGaj-Vinalic-Jezevic-Panj
 Projektantska procjena za staze
 Objava natječaja
 Uređenje staza i postavljanje signalizacije
8
PRIPREMA PROJEKATA ZA MINISTARSTVO REGIONALNOG
RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
„S pogledom na more - slika
raskoši dalmatinskih otoka i
priobalja”
„Zaboravljeni puti Zagore”
 Indikativna
vrijednost projekta:
 Indikativna vrijednost
projekta:
23.000.000 HRK
3.066.666,67 EUR
11.250.000,00 HRK
1.500.000,00 EUR
9
PRIPREMA PROJEKATA ZA MINISTARSTVO REGIONALNOG
RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
„S pogledom na more - slika raskoši
dalmatinskih otoka i priobalja”
„Zaboravljeni puti Zagore”
Proširenje turističke ponude kroz valorizaciju biološke, kulturne i
krajobrazne baštine

29 gradova i općina partnera

16 općina i gradova na
području Zagore

Planirano cca. 100 staza na
cjelokupnom području (cca. 3
staze po partneru), ukupne
dužine cca. 2 000 km

Planirano cca. 60 staza
10
Hvala na pažnji!

similar documents