den paedagogiske model

Report
Den pædagogiske model
Mercantecs pædagogiske model
2
Ordinært grundforløb - EUD
•
Målgruppe:
Alle
•
Varighed:
Gennemsnitlig 20 – 76 uger
- Fra 20 – 35 uger på teknisk EUC
- 76 uger på merkantilt EUD
•
Indhold:
Uddannelsens obligatoriske indhold
2 ugers
kompetenceafklaring
Pyramiden
EUD og gymnasierne
•
Målgruppe:
Alle elever med særlige behov af varierende
omfang
• Varighed:
Støtte og varighed ud fra individuelle behov
• Indhold:
Støttemuligheder ud fra individuelle behov
4
Pyramiden
EUD og gymnasierne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Læsehjælp samt ordblinde undervisning
Supplerende dansk
Supplerende matematik
Social understøtning
Studiecafé
Fritidsaktiviteter
Praktik i virksomheder
Virksomhedsforlagt undervisning
Mentorer, elev-coaches
Decentral elevcoach
Rusmiddel konsulent
Psykologer
Bedsteforældre
Samarbejde med produktionsskole
Samarbejde med UU- centre m.fl.
Skolehjemsmulighed for frafaldstruede
Særlige tiltag for unge med anden
etnisk baggrund i samarbejde med
Fastholdelseskaravanen
5
Mercantec
Pyramidens netværk
Kollegiet
Elevcoach
Forældre
Psykolog
Mentor
Elev
Offentlige
myndigheder
Lektiehjælp
Misbrugskonsulent
Virksomhed
Andre
institutioner
6
Eliteforløbet EUD
7 modeller
ELITEFORLØB - EUD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Hurtigere igennem – afkortet forløb
Studiekompetence
Merkantil Elite
Individuel merkantil elite
EUX
CoE
Fagfaglige eliteforløb
Udfordring og fastholdelse
af de stærkere elever
2 ugers
kompetenceafklaring
Eliteforløb EUD – Model I
Hurtigere igennem – afkortet forløb
Primær målgruppe
•
Elever med praksis – og/studieerfaring
Varighed i grundforløbet
•
Individuel længde afhængig af
kompetenceniveau og individuelle valg
•
Gns. varighed 12 uger på GF
Kendetegn
•
Målrettede elever som vil hurtigere
igennem uddannelsen
•
Underskrevet uddannelsesaftale eller
garanti fra arbejdsgiver på en sådan
2 ugers
kompetenceafklaring
Eliteforløb EUD – Model II
Studiekompetence
Primær målgruppe
•
Ambitiøse unge
•
Studenter
•
Unge med ønske om videreuddannelse
•
Unge med ønske om opstart af egen
virksomhed
Varighed i grundforløbet
•
40 uger fast forløb på GF
Indhold grundforløb
•
4 fag på C niveau – engelsk, dansk,
matematik, fysik
•
Internationalt ophold (4 uger i USA)
•
Innovative fag
2 ugers
kompetenceafklaring
Eliteforløb EUD – Model II
Studiekompetence
Hovedforløbet
•
2 fag på B-niveau (fysik og matematik)
Eleverne
•
For elever fra alle uddannelser
•
For elever der har gennemført
eliteforløbets grundforløb
Fleksibelt forløb
•
Tilstedeværelsesundervisning kombineret
med e-learning, herunder ugentlige
online sessions
Kendetegn
•
Veludviklede læringskompetencer
2 ugers
kompetenceafklaring
Eliteforløb EUD – Model III
Merkantil Elite
Primær målgruppe
• Fagligt stærke elever der er afklaret om eget
karriereforløb.
•
Eleverne er målrettede mod en
erhvervsuddannelse inden for detail, handel,
kontor eller event med ambitioner om
fremtidige lederjob og ønsket om
muligheden for direkte adgang
til videreuddannelse herunder KVU.
Varighed i grundforløbet
•
2 år
2 ugers
kompetenceafklaring
Eliteforløb EUD – Model III
Merkantil Elite
Indhold
• C eller B niveau i alle grundfag
• Tema- og projektbaseret undervisning med et
helhedsorienteret perspektiv
• Inddragelse af IT i undervisningen
• Samarbejde med det lokale erhvervsliv herunder
forlagt undervisning og adoptionsordninger
• Ledelses- og samarbejdsmoduler
• Arbejdsplanlægning teamwork
• Præsentationsteknik og personlig fremtræden
• Iværksætteri
• Internationalisering – studietur til Kina
Hovedforløb
• Dette er under udvikling pt.
2 ugers
kompetenceafklaring
Eliteforløb – Model IV
Individuel Merkantil Elite
Primær målgruppe:
• Fagligt stærke elever
• Elever der er målrettet mod en erhvervsuddannelse indenfor detail, handel, kontor eller
event
• Elever der ønsker muligheden for direkte adgang
til videreuddannelse herunder KVU
• Elever der ønsker at kunne vælge på alle hylder
• Elever der under uddannelsen bliver klar til højere
niveauer end de niveauer de fra starten følger
• Elever der ønsker at fordybe sig i innovation,
event eller medie eller som ønsker at følge et
voksent forløb
Varighed i grundforløbet:
• 2 år
2 ugers
kompetenceafklaring
Eliteforløb – Model IV
Individuel Merkantil Elite
Indhold:
• C eller B-niveau i alle grundfag
• Tema- og projektbaseret undervisning
• Inddragelse af IT i undervisningen
• Innovation/iværksætteri, event eller medie som
valgfag i 1½ år
• Præsentationsteknik og personlig udvikling
• Internationalisering
• Studietur på 2. år
• Samarbejde med det lokale erhvervsliv
2 ugers
kompetenceafklaring
Eliteforløb – Model V
EUX
Primære målgruppe
•
Unge med videreuddannelsesperspektiv
Varighed:
•
Grundforløb på 40 uger
- Et EUD-grundforløb, som er udvidet
med fag på C-niveau
- Samkøres med HTX
•
Hovedforløb
- Et EUD hovedforløb med påbygning af
adgangsgivende gymnasiale fag
rettet mod videregående uddannelse
– Samkøres med HTX
2 ugers
kompetenceafklaring
Eliteforløb – Model V
EUX
Hovedforløb
Bygningsstruktør
Anlægsstruktør
Tømrer
Industritekniker – maskin
Kleinsmed
Elektronikfagtekniker
Automatiktekniker
Datatekniker
Personvognsmekaniker
Indhold
• C-niveau fag:
- Samfundsfag og - Erhvervsøkonomi
• B-niveau fag:
- Matematik , - Engelsk, - Fysik, - Kemi
• og - Byggeteknologi
• A-niveau fag:
- Dansk og – Teknikfag(/Byggeri og energi)
• Valgfag: - Matematik B->A og - Sprog C
2 ugers
kompetenceafklaring
Eliteforløb – Model VI
CoE – Centres of Excellence - Hovedforløb
Primære målgruppe
•
De absolut dygtigste hovedforløbselever
•
Fag-fagligt dygtige, studieparate, socialt kompetente, engelsk kyndige
Forløbet
•
Erhvervsrettet påbygning (op til 4 uger)
•
Summer School
•
Evt. en højt specialiseret skoleperiode under hovedforløb
•
Fjernundervisning
Hovedforløb pt.
•
Data / IT
•
Automatiktekniker
•
Automekaniker
Indhold
•
Højt fagligt niveau min. avanceret/ekspert niveau i undervisningen
•
Eksperter tilknyttes fra stærke samarbejdsrelationer f.eks. erhvervsliv
og universiteter
•
Internationale kompetencer tilknyttes
•
Der undervises indenfor og på den nyeste teknik og de nyeste teknologier
og udstyr anvendes
•
Der anvendes de nyeste pædagogiske tiltag og
undervisningsteknologier
•
Transfer værdien sikres
2 ugers
kompetenceafklaring
Eliteforløb – Model VII
Fagfaglige eliteforløb
Primære målgruppe
Stærke elever med fokus på det faglige
Varighed:
40 ugers grundforløb
Indhold Gastro-trekker:
• Flere faglige forløb
• Fransk
• Internationalt ophold
• Gæstelærere
• Praktik
• Engelsk på niveau E
2 ugers
kompetenceafklaring
Eliteforløb gymnasierne
3 modeller
ELITEFORLØB - Gymnasierne
1. 1 årigt eliteforløb: 5 fag på A niveau
2. 3 års eliteforløb: Global Studies
3. Frivilligt talentforløb udenfor skoletid: Space
Challenge 2014
Udfordringer til særligt fagligt
dygtige elever
2 ugers
kompetenceafklaring
Eliteforløb gymnasierne
Model I, HHX og HTX
Primære målgruppe:
• Ambitiøse elever med ønske om universitetsuddannelse
• Ambitiøse elever med ønske om opstart af
egen virksomhed
Varighed:
1 år – uddannelsens sidste år
Indhold 5 fag på A niveau:
• Kan indeholdes på alle studieretninger
• eleverne kan blive hjælpelærere
• eleverne deltager i brobygningsforløb på
universitetet
• forløb i samarbejde med Young Enterprise
2 ugers
kompetenceafklaring
Eliteforløb gymnasierne
Model II, HHX
Primære målgruppe:
• Ambitiøse elever der vil studere videre eller
arbejde i udlandet
• Ambitiøse elever med ønske om
universitets uddannelse
• Ambitiøse elever med ønske om opstart af
egen virksomhed
Varighed:
3 år
Indhold Global Studies:
• Udvalgte dele af undervisningen vil foregå på engelsk
• Matematik på mindst B niveau
• International økonomi på A niveau
• Engelsk på A+ niveau
• Internationale ophold
2 ugers
kompetenceafklaring
Eliteforløb gymnasierne
Model III, HTX
Primære målgruppe:
• Ambitiøse elever der ønsker at fordybe sig fagligt
• Ambitiøse elever med ønske om
universitets uddannelse
Varighed:
1.-3. g uden for alm. skoletid
Indhold: Space Challenge 2014:
• Målet er at få noget i rummet
• Der arbejdes med teoretisk og praktisk
fysik i relation til raketter,
radiokommunikation, satellitter og astronomi.
2 ugers
kompetenceafklaring
Resultater
Siden 2006 har vi arbejdet intenst med fastholdelses-indsatsen. Af tallene fremgår det, at den totale
frafaldsprocent (dvs. alt inkl. også omvælgere og de elever, som ikke møder op første dag) er faldet som følger:
EUD grundforløb i alt
HTX 1. år
HHX 1. år
EUD/EUX HTX 1. år
2005
30%
12%
7%
12%
2006
20%
8%
8%
0%
2007
18%
7%
8%
5%
2008
16%
3%
4%
21%
2009
12%
4%
3%
13%
2010
12%
2%
5%
0%
2011
14%
6%
2%
0%
2012
14%
6,5%
4%
25%
23
Den pædagogiske strategi
•
Mercantecs pædagogiske strategi er udarbejdet med udgangspunkt i skolens strategi
og pædagogiske tankesæt.
Den pædagogiske strategi omhandler de væsentligste områder indenfor det
pædagogiske og didaktiske felt der påvirker undervisningen, den lærendes læring og
trivsel.
Den voksenpædagogiske model
25

similar documents