GfK Supermarktkengetallen Augustus 2014

Report
© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | september 2014
1
Supermarktomzet daalt in augustus. Stabilisatie supermarktomzet voor 2014 verwacht
en lichte groei in 2015.
•
De supermarktomzet is in augustus 2014 met 2.0% gedaald in vergelijking met augustus 2013,
namelijk van € 2,52 miljard (augustus 2013) naar € 2,47 miljard (augustus 2014). De omzet per
kassabon steeg met 1.2% van € 21,20 (augustus 2013) naar € 21,45 (augustus 2014).
•
Het aantal kassabonnen uitgegeven in de supermarkten daalde echter in augustus met 3.2%. Ook in
voorgaanden maanden juli 2014 (-1.8%) en juni 2014 (-1.1%) daalde het aantal kassabonnen.
•
In de eerste 8 maanden van 2014 daalde de supermarktomzet met 0.4% van € 22,46 miljard naar
€ 22,36 miljard.
•
Voor het gehele jaar 2014 wordt een stabilisatie van de supermarktomzet verwacht. Voor 2015 is de
verwachting dat de supermarktomzet licht groeit (+1%) met name door een toename van de waarde
van de kassabon (inflatie).
© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | september 2014
2
Jumbo, Lidl en Nettorama zien klantenkring stijgen. Speciaalzaak verliest klanten met
uitzondering van Reformzaken.
•
Op jaarbasis is 85.8% van de Nederlandse huishoudens klant bij Albert Heijn. In vergelijking met
2012 winnen vooral Jumbo, Lidl en Nettorama klanten.
•
De klantenkring van de Foodspeciaalzaken, met uitzondering van de reformzaken, staat in 2014
onder druk. Vooral de warenhuizen, slijterijen, tuincentra, bloemwinkels en groothandels verliezen
klanten.
•
De foodspeciaalzaken behalen weinig omzet bij de huishoudens met kinderen en veel bij de ouderen.
De reformzaak is naar verhouding stevig bij de jongeren.
© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | september 2014
3
Voor het gehele jaar 2014 wordt een stabilisatie van de supermarktomzet verwacht.
In 2015 is de verwachting dat de supermarktomzet licht groeit (+1%) met name
door een toename van de waarde van de kassabon (inflatie).
Promotiedruk**
18.0%
2014: 0
2013: +2.3%
2012: +1.1%
2014: 18.5%
2013: 19.3%
2012: 19.2%
2014: -0.7%
2013: +1.5%
2012: +0.2%
2014: -0.7%
2013: -0.8%
2012: +1.3%
+0.3%
Source GfK NL ConsumerScan
© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | september 2014
+0.7%
2014: 0
2013: +2.3%
2012: +1.5%
+1.0%
-0.7%
2014: 0
2013: -0.7%
2012: +0.2%
2014: +0.7%
2013: +0.8%
2012: +0.9%
0
-0.7%
2014: -0.7%
2013: -0.1%
2012: +1.1%
* 2015 o.b.v. 52 weken
** promotiedruk o.b.v. 8 grootste supemarktformules
4
GfK Supermarktkengetallen
© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | september 2014
5
Onderwerpen
‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’
‘Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich?’
‘Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon?’
© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | september 2014
6
GfK Kengetallen Supermarktomzet
Weekbasis 2013 - 2014
In de supermarktomzet is naast de huishoudelijke GfK omzet uit ConsumerScan het belang van de niet huishoudelijke omzet
ingeschat (zoals aankopen door bedrijven in supermarkten, persoonlijke aankopen).
Week
32
Week
33
Week
34
Week
35
Week
36
2013
€599,279
€624,437
€659,518
€639,472
€619,327
2014
€600,732
€598,289
€635,153
€638,832
€618,088
0.2
-4.2
-3.7
-0.1
-0.2
2013
28,945
29,580
30,663
29,761
29,277
2014
28,210
28,832
29,273
28,940
29,276
-2.5
-2.5
-4.5
-2.8
0.0
2013
€20.70
€21.11
€21.51
€21.49
€21.15
2014
€21.30
€20.75
€21.70
€22.07
€21.11
2.9
-1.7
0.9
2.7
-0.2
Omzet (x 1.000)
% Groei t.o.v. 2013
Kassabonnen (x 1.000)
% Groei t.o.v. 2013
Omzet per kassabon
% Groei t.o.v. 2013
Opmerking: de schuingedrukte (blauwe) getallen betreffen voorlopige cijfers.
Omzet (x 1.000)
Cumulatief (t/m week 36)
2013
2014
€23,076,495 €22,980,018
© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | september 2014
Groei
-0.4
Omzet per kassabon
2013
€22.25
2014
€22.15
Groei
-0.5
7
Ontwikkeling in de tijd
Jaarbasis
Miljard
Historie Supermarktomzetten (€)
26.2
26.1
+0.2%
2004
+3.9%
2005
+4.0%
2006
31.1
30.0
28.3
27.2
+6.2%
2007
31.4
33.3
32.6
32.2
* 31.7
+3.4%
2008
+1.2%
+2.6%
+1.1%
+2.3%
2009
2010
2011
2012
2013
€21.89
€22.10
€22.14
€21.88
* +5.4%
Historie bedrag per kassabon (€)
€21.85
€20.36
€19.47
€19.52
2004
2005
+0.2%
+4.3%
€20.92
+2.7%
2006
2007
+4.4%
2008
€22.24
* € 21.91
+0.2%
2009
+1.0%
2010
+0.2%
2011
-1.2%
2012
+1.6%
2013
* +0.3%
* 2009 o.b.v. 53 weken
© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | september 2014
8
GfK Supermarktkengetallen
Maandbasis 2013 - 2014
Totale omzet Totale omzet
(x 1.000)
(x 1.000)
2013
2014
Groei tov
2013
Omzet per
kassabon
2013
Omzet per
kassabon
2014
Groei tov
2013
Januari (week 1 t/m 5)
€ 3,128,961
€ 3,175,851
1.5
€ 22.17
€ 22.09
-0.4
Februari (week 6 t/m 9)
€ 2,515,098
€ 2,515,580
0.0
€ 22.20
€ 21.98
-1.0
Maart (week 10 t/m 13)
€ 2,705,250
€ 2,510,680
-7.2
€ 23.31
€ 21.64
-7.1
Q1 (week 1 t/m 13)
€ 8,349,309
€ 8,202,112
-1.8
€ 22.53
€ 21.92
-2.7
April (week 14 t/m 18)
€ 3,110,288
€ 3,211,566
3.3
€ 22.08
€ 22.08
0.0
Mei (week 19 t/m 22)
€ 2,664,328
€ 2,557,416
-4.0
€ 23.20
€ 22.39
-3.5
Juni (week 23 t/m 26)
€ 2,635,277
€ 2,740,006
4.0
€ 22.47
€ 23.60
5.1
Q2 (week 14 t/m 26)
€ 8,409,894
€ 8,508,987
1.2
€ 22.54
€ 22.65
0.5
Juli (week 27 t/m 31)
€ 3,175,261
€ 3,177,824
0.1
€ 21.83
€ 22.24
1.9
Augustus (week 32 t/m 35)
€ 2,522,705
€ 2,473,007
-2.0
€ 21.20
€ 21.45
1.2
September (week 36 t/m 39)
€ 2,494,008
€ 21.34
Q3 (week 27 t/m 39)
€ 8,191,974
€ 21.49
Oktober (week 40 t/m 44)
€ 3,123,199
€ 21.65
November (week 45 t/m 48)
€ 2,540,272
€ 21.84
December (week 49 t/m 52)
€ 2,708,718
€ 23.87
Q4 (week 40 t/m 52)
€ 8,372,188
€ 22.39
© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | september 2014
9
GfK Supermarktkengetallen
Omzet per week (totaal assortiment)
Groei ten opzichte van dezelfde week in 2013
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
%
4.0
0.9
1.0
3.3
-1.6
0.0
-0.2
-0.4
0.7
-1.7
-3.4
-3.3
-17.9
4.3
-2.2
23.8
-14.3
6.7
-3.0
-14.6
2.7
-0.2
9.8
0.4
1.1
4.6
27
2.3
28
0.5
29
-2.3
30
1.9
31
-2.2
32
0.2
33
-4.2
34
-3.7
35
-0.1
36
-0.2
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | september 2014
10
GfK Supermarktkengetallen
Aantal kassabonnen per week
Groei ten opzichte van dezelfde week in 2013
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
%
1.2
-1.8
4.7
3.7
1.7
1.5
3.4
0.7
-1.4
-1.8
2.4
3.0
-3.0
10.7
0.5
9.0
-9.9
6.1
1.3
-5.8
4.8
-2.0
2.3
-7.1
1.0
-0.3
27
0.7
28
-1.0
29
-2.2
30
-3.9
31
-2.4
32
-2.5
33
-2.5
34
-4.5
35
-2.8
36
0.0
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | september 2014
11
GfK Supermarktkengetallen
Omzet per kassabon per week
Groei ten opzichte van dezelfde week in 2013
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
%
2.8
2.8
-3.5
-0.4
-3.3
-1.4
-3.4
-1.2
2.1
0.1
-5.6
-6.2
-15.3
-5.8
-2.7
13.7
-5.0
0.5
-4.2
-9.3
-2.0
1.8
7.4
8.1
0.1
4.9
27
1.6
28
1.5
29
-0.1
30
6.0
31
0.3
32
2.9
33
-1.7
34
0.9
35
2.7
36
-0.2
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | september 2014
12
Klantenkring ontwikkeling supermarkt &
speciaalzaak
© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | september 2014
13
Jumbo, Lidl en Nettorama zien klantenkring stijgen.
2008
absoluut aantal
% kopende
kopende
huishoudens
huishoudens
(klant)
(x miljoen)
2010
absoluut aantal
% kopende
kopende
huishoudens
huishoudens
(klant)
(x miljoen)
2012
absoluut aantal
% kopende
kopende
huishoudens
huishoudens
(klant)
(x miljoen)
MAT Q2 2014
absoluut aantal
% kopende
kopende
huishoudens
huishoudens
(klant)
(x miljoen)
Totaal Supermarkten
100
7.27
100
7.39
100
7.55
100
7.63
Albert Heijn
82.9
6.03
84.6
6.25
85.6
6.46
85.8
6.55
Albert Heijn supermarkten
81.7
5.94
82
6.06
82.0
6.19
82.6
6.30
AHXL
14.3
1.04
16.9
1.25
21.3
1.61
20.8
1.59
55.3
4.02
58.6
4.33
63.3
4.78
68.6
5.23
29
2.11
35.2
2.60
49.5
3.73
59.2
4.51
Lidl
Jumbo
Aldi
59
4.29
59.4
4.39
57.0
4.30
57.5
4.39
C1000
53.5
3.89
54.6
4.03
56.1
4.23
45.8
3.50
Plus
29.6
2.15
29.1
2.15
27.2
2.05
27.9
2.13
Dirk
26.1
1.90
26.6
1.96
25.0
1.89
25.0
1.91
Coop totaal
12.6
0.92
12.5
0.92
14.7
1.11
15.0
1.14
EM-TÉ
10.5
0.76
11.3
0.83
13.1
0.99
13.9
1.06
Hoogvliet
12
0.87
12.1
0.89
12.6
0.95
12.3
0.94
Dekamarkt
8.8
0.64
9.5
0.70
9.7
0.73
9.6
0.73
Vomar
8.2
0.60
8.4
0.62
8.3
0.63
8.3
0.64
Nettorama
7.4
0.54
6.7
0.49
7.4
0.55
8.3
0.63
Deen
6
0.44
7
0.52
8.0
0.61
8.2
0.63
Spar
8.5
0.62
8.2
0.61
7.7
0.58
7.0
0.53
Jan Linders
5.7
0.41
6.2
0.46
5.8
0.44
5.9
0.45
Poiesz
4.1
0.30
4.2
0.31
4.2
0.31
4.2
0.32
Super de Boer
33.9
2.46
30.7
2.27
2.7
0.20
Totaal aantal bezochte verschillende
formules in top 18
4.53
© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | september 2014
4.65
4.58
4.63
14
Speciaalzaak verliest klanten met uitzondering van Reformzaken.
2008
2010
2012
MAT Q2 2014
% kopende
huishoudens
absoluut aantal
kopende
huishoudens
(x miljoen)
% kopende
huishoudens
absoluut aantal
kopende
huishoudens
(x miljoen)
% kopende
huishoudens
absoluut aantal
kopende
huishoudens
(x miljoen)
% kopende
huishoudens
absoluut aantal
kopende
huishoudens
(x miljoen)
Drogisterijen
81.8
5.95
80.7
5.96
80.5
6.08
79.3
6.05
Warenhuizen
46.5
3.38
45.7
3.38
45.2
3.41
42.0
3.21
Op de markt
47.1
3.42
43.3
3.20
40.3
3.04
38.9
2.97
Bakker
47.1
3.42
44.8
3.31
38.1
2.88
37.2
2.84
Slager
37.3
2.71
32.3
2.39
27.4
2.06
26.2
2.00
Slijterijen
31.4
2.28
30.1
2.22
26.6
2.00
23.8
1.82
Tuincentra
28.5
2.07
28.7
2.12
23.2
1.75
20.5
1.56
Bloemenwinkel
29.7
2.16
27.8
2.05
22.9
1.73
19.7
1.50
Groentewinkel
30.9
2.25
26.8
1.98
21.2
1.60
19.7
1.50
Boer/kweker/teler
15.7
1.14
15.2
1.12
13.9
1.05
13.4
1.02
Viswinkel
17.7
1.29
16.1
1.19
12.9
0.97
12.7
0.97
Reformzaken
11.5
0.84
10.3
0.76
9.1
0.69
11.1
0.84
Kaasspeciaalzaak
14.2
1.03
12.4
0.92
11.2
0.84
10.6
0.81
Groothandel
14.7
1.07
14
1.03
12.0
0.90
10.4
0.79
© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | september 2014
15
GfK-Life-Cycle
Jonge Alleenstaande
Tweeverdieners
- 1 persoons huishouden
- 2 persoons huishouden
- geen kinderen
- geen kinderen
- Jonger dan 40 jaar
Jonge huishoudens
- Beiden werken fulltime ( 25 uur per week)
HH met kinderen, beperkt inkomen
Welgestelde HH met kinderen
-  2 personen in huishouden
-  2 personen in huishouden
- Huishouden met kinderen (incl. 18+)
- Huishouden met kinderen (incl. 18+)
- Netto inkomen < € 2300,-
- Netto inkomen > € 2300,-
Huishoudens met kinderen
Alleenstaande (40-65 jaar)
Kostwinner (2p)
- 1 persoonshuishouden
- 2 persoons huishouden
- Geen kinderen
- Geen kinderen
- 40 – 65 jaar
- Max. 1 persoon werkt fulltime
Oudere huishoudens
Gepensioneerden, beperkt inkomen
Welgestelde gepensioneerden
- 1 of 2 personen in huishouden
- 1 of 2 personen in huishouden
- Hoofdkostwinner gepensioneerd /VUT
- Hoofdkostwinner gepensioneerd /VUT
- Netto inkomen < € 1700,-
- Netto inkomen > € 1700,-
© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | september 2014
16
Klantenprofiel speciaalzaak vergrijst.
o.b.v. bestedingen (%)
MAT Q2 2014
NL
Supermarkten
Jonge huishoudens
zonder kinderen
100
Huishoudens met
kinderen
Oudere huishoudens zonder kinderen
12.2
41.8
45.9
Drogisterijen
100
12.7
38.7
48.6
Warenhuizen
100
9.9
26.9
63.1
Op de markt
100
6.3
24.7
69.1
Bakker
100
6.4
31.4
62.2
Slager
100
6.1
28.7
65.2
Groentewinkel
100
11.2
22.3
66.5
Slijterijen
100
8.4
19.1
72.6
Tuincentra
100
4.9
13.5
81.6
Bloemenwinkel
100
6.8
22.4
70.8
Boer/ kweker/ teler
100
3.0
25.5
71.5
Viswinkel
100
6.7
20.2
73.0
Groothandel
100
11.1
28.0
60.9
Kaasspeciaalzaak
100
12.5
20.6
67.0
Reformzaken
100
23.6
21.1
55.3
© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | september 2014
17
Meer informatie?
vindt u op:
op gfkconnect
Joop Holla
Retail Insights Director
[email protected]
0162-384278
06-55323114
www.gfk.com
© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | september 2014
18

similar documents