Hudební skladatelé - Handel

Report
Medailonky
Georg Friedrich Händel
HV-1 Hudební výchova DUM č. 16
Prima – kvarta osmiletého studia
Mgr. Milena Naglmüllerová; Gymnázium, Sušice
Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice – Brána vzdělávání II
Obr. č. 1
Život
 Narození 23. 2. 1685 Halle
 Měl se stát lékařem (otec) nebo právníkem
 Po smrti otce se dal zapsat na právnickou fakultu, studia
nedokončil – začal se věnovat hudbě (varhaník)
 Působil v Hamburku, Florencii, Benátkách, Římě
 Mistrovská léta prožil v Anglii
 V roce 1737 byl stižen mrtvicí, ochrnul na pravou část těla
 Po půl roce uzdravení – napsal další významná díla
 Nikdy se neoženil
 Úmrtí 14. 4. 1759 Londýn
„Anglické období“
 Vrcholné období prožil v Anglii – přibl. od r. 1710
 Opera Rinaldo (1711) zahájila novou éru operní hudby
 Tvoří pro londýnskou operu i královskou rodinu (i když
není rodem Angličan!)
 Vytvořil nový sloh v hudbě i v divadle
 Vedl divadlo – snažil se do Anglie přivést italskou operu
 V průběhu života značné finanční potíže, následované
zdravotními problémy
 Ke konci života uznán anglickým národním skladatelem
Dílo






Významný barokní mistr, reformátor opery
Seznam čítá 612 děl
Opery – celkem 42 (Xerxes; Ombra mai fu)
Oratoria – celkem 26 (Mesiáš)
Sborové skladby – (Canticorum iubilo)
Koncertní, sborové, orchestrální skladby – (Hudba ke
královskému ohňostroji)
Ukázky hudební
 Mesiáš; Hallelujah
http://www.youtube.com/watch?v=76RrdwElnTU
 Xerxes; Ombra mai fu
http://www.youtube.com/watch?v=N7XH-58eB8c
 Canticorum iubilo
http://www.youtube.com/watch?v=AKQl7KFGWZo
 Hudba ke královskému ohňostroji
http://www.youtube.com/watch?v=ZuG1t2smdCQ
Ukázka rukopisu
Obr. č. 2
Test





V jakém období žil G. F. Händel?
Byl německým nebo anglickým mistrem?
Vyjmenuj některé jeho skladby.
Ve které oblasti přinesl nové podněty?
Byl mistrem:
 a) sborové tvorby
 b) opery
 c) oratoria
Seznam použitých fotografií a ukázek
 Obr. č. 1 - http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Haendel.jpg

G. F. Händel – Balthasar Denner
 Obr. č. 2 - http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:H%C3%A4ndel-Tolomeo-Autograph.png

G. F. Händel – ukázka rukopisu
 Ukázka č. 1 – http://www.youtube.com/watch?v=76RrdwElnTU

Mesiáš - Hallelujah
 Ukázka č. 2 - http://www.youtube.com/watch?v=N7XH-58eB8c

Xerxes - Ombra mai fu
 Ukázka č. 3 - http://www.youtube.com/watch?v=AKQl7KFGWZo

Canticorum iubilo
 Ukázka č. 4 - http://www.youtube.com/watch?v=ZuG1t2smdCQ

Hudba ke královskému ohňostroji
Medailonky – G. F. Händel
Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice – Brána vzdělávání II
Autor: Mgr. Milena Naglmüllerová
Předmět: Hudební výchova, oblast Hudební skladatelé
Třída: prima – kvarta osmiletého studia
Označení: VY_32_INOVACE_HV-1_16
Anotace a metodické poznámky:
Materiál slouží jako doplnění výkladu hudebního slohu baroko. Je věnován jednomu z
nejvýznamnějších mistrů G. F. Händelovi . Zahrnuje ukázky děl. V závěru je připraven test,
který prověří základní pojmy z této oblasti.
Použité materiály:
Michels, Ulrich, Encyklopedický atlas hudby. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, s.r.o. 2000,
ISBN 80-7106-238-3
Prezentace je vytvořena pomocí nástrojů Power Point 2010
Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a
školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.

similar documents