Pakkerne på grundforløbet

Report
Sosu sprog og Sosu flex
kultur
Sosu praksis
Sosu basis
Sosu power +
55 ugers
grundforløb
40 ugers
grundforløb
30 ugers
grundforløb
20 ugers
grundforløb
20 ugers
grundforløb
Et sprogligt
og
interkulturelt
forløb.
Et fleksibelt
og rummeligt
forløb.
Praksisnært
forløb
Ordinært
forløb
8 ugers
virksomheds
ophold
2 ugers
virksomheds
ophold
Udfordrende
forløb;
Engelsk på fniveau,
Psykologi
6 ugers
12 ugers
virksomheds
virksomhedso ophold
phold
Uden
virksomhedsophold inkl.
studietur


Fælles kompetencemål
Særlige kompetencemål (PAU/SSH)






Mere om etik
Sundhedsfaglig dokumentation
Sundhedsfremmende aktiviteter i praktik
Motivere af andre
Krav om egen hygiejne
Viden om organsystemet

similar documents