ÖVRE NORRLAND I LITTERATUREN

Report
SKRIFTER UTGIVNA AV
VETENSKAPLIGA BIBLIOTEKET I UMEÅ
7.
Erik Marklund
ÖVRE NORRLAND
I LITTERATUREN
En bibliografi
över Norrbottens och Västerbottens län
Utgiven av Gösta Engström
REGISTER
UMEÅ 1966
Även utgiven som
ACTA BIBLIOTHECAE UNIVERSITATIS GOTHOBURGENSIS
Vol. VII
UMEÅ 1966 - Tryckeriaktiebolaget CITY
3197
ERIK
MARKLUND
ÖVRE N O R R L A N D
I
LITTERATUREN
Register
FÖRETAL
Det är en stor tillfredsställelse att kunna konstatera, att Erik Marklunds
omfattande och viktiga Övre Norrlands-bibliografi med det nu föreliggande registerbandet nått en lycklig avslutning.
Registret har utarbetats av länsbibliotekarie Sven-Ola Hellmér under
medverkan av fru Dagmar Ottervik och bibliotekarie Maj Öhman.
Beträffande de principer som ligger till grund för registret hänvisas
till anvisningarna sid. 6.
Gösta Engström,
— 5 —
ANVISNINGAR
För skrifter med personlig författare är dennes namn uppslagsord. Ett
antal mera pregnanta titlar på anonymt utgivna skrifter är medtagna.
Utelämnade är däremot titlar på anonyma tidskriftsartiklar och andra
anonymt utgivna skrifter, som lätt kan uppsökas med hjälp av innehållsförteckningen eller registrets ämnesord.
Ett urval ämnesord, bl. a. ortnamn, har också medtagits. Vad som upptagits under mindre orter återfinns även under vederbörande kommun.
Kursiva siffror utmärker biografier.
Siffrorna hänvisa till titlarnas nummer.
— 6 —
Aas, K. 524
Abegg, R. 4053
Abenius, H. 6206
A. B. F. 923, 925
— Se även Bibliotek 21—104
Abisko (Kiruna) 3097, 3100—08, 3556,
3607, 3610, 3676, 3822, 3826, 3841,
3843, 3867, 3872, 3890, 3894, 3901,
3933, 3935, 3967, 4042, 7006—10,
7221, 7228, 7236—37, 7270, 7282,
7303, 7305, 7376, 7914, 7960, 7968,
8007, 8122, 8285, 8289, 8302—04,
8357, 8466, 8574, 8634, 8777, 8787—
89, 8801, 8807, 8838, 8864, 8866—
67, 8869, 8887, 8916, 8953—54
Abjörnsson, N. 3345
Abramson, E. 8970
Abramson, L. 8972
Acerbi, J. 3649—50
Adak (Malå) 3241—44, 7746
Adelsköld, Claes 3651, 6075, 6702
Adner, W. 694
Adolf Fredrik (svensk konung) 4254
Adolfsson, K. 8973
Adresskalendrar. Se Kalendrar 1458
—74
Adrian, G. 3782
Agerberg, L. S. 5118—23, 5250, 8223
Agrell, I. 8366, 8725
Agrikultur-kemisk försöksstation i
Luleå 5245
Ahlberg, B. 2459
Ahlberg, E. 4785
Ahlberg, H. 2950
Ahlberg, N. 6829
Ahlberg, O. 8366
Ahlberg, Th. 3809, 3899
Ahlenius, K. 4255, 7384—86
Ahlfort, D. 4908
Ahlfort, L. 525, 2092
Ahlgren, L. A. 2421, 2660
Ahlmann, H. W:son 2368, 3120, 4436,
7387—97
Ahlner, S. 8312—13
Ahlstedt, V. 1142, 1940
Ahlström, B. 5124—25
Ahlström, J. 2072
Ahlström, O. C. 1903
Ahn, J. v. 299, 315, 3537
Ahnfelt, A. 3905
Ahnlund, M. 2459, 3472, 6703
Ahnlund, N. 1372—73, 1779, 2369—
70, 2731, 3216, 3363, 3473, 4299,
4455, 4488, 4583, 4639 a
— Mo och Domsjöverken 6556
Ahnlund, O. 1617, 1823
Ahnqvist, M. J. 452—53, 1606, 1645
Ahonen, J. 575 a
Ahrenfelt, Ch. 3900
Airas, K. 300—03, 528, 2970
Airila, M. 1006—07, 4476—77
Aistjakk (Arjeplog) 7868
Akiander, M. 414
Akka (Jokkmokk) 3010, 4096, 4124,
8969
Akkajaure (Jokkmokk) 2147, 5988
Akselsen, A. 6830
Aktse (Jokkmokk) 3011—13, 4084,
8941
Alainentalo, I. 3042
Albini, D. 3810—11
7
Alboth, H. 2558
Albrecht, F. 7291
Aledalen (Nederluleå) 3261
Alenius, C. G. B. 2698—99, 4983
Alenius, G. 427—28, 659
Aleva, G. J. J. 7517 a
Alger 8295—8311
Algren, H. 1392
Alkavare (Jokkmokk) 3014, 6331—46
Alker, E. 529—30, 1686
Allberg (släkt) 1908
Allerman, N. 5936
Allix, A. 2093
Allmogehem. Se Byggnader och heminredning 1975—87
Allmogemåleri. Se Profan konst
1214—46
Allmänningsskogar, Betänkande 5618
Allslrin, S. E. 3901
Alm, C. G. 3100, 3902, 79)12—16,
8087, 8129, 8167, 8195, 8227—28,
8314
Alm, D. C. 3772
Alm, G. 6623 a, 8898
Alm, J. 2221
Almajalos (Jokkmokk) 7504
Almén, A. 3402
Almfors, J. 5045 a
Almlöf, N. 5598, 8921—22
Almquist, E. 7917—18, 8165
Almquist, J. E. 4653
Almquist, V. 2422
Alnander, S. J. 1826
Alner, Hj. 195—96, 1280, 3403—04,
3519
Alner, Hj. P. 4810
Alpinus, S. 5936 a
Alstadius, P. 2234
Alstermark, B. 410
Alstrin, E. 2972
Altappen (Nederluleå) 3262, 6205
Altarskåp. Se Kyrklig konst 1200—13
Alterdalen (Norrfjärden) 3306—07
Althin, T. 1839, 6207
Alträsk (Överluleå) 4817, 5263, 5520
Alves, A. 5126
Alvik (Nederluleå) 3263
Alvträsk (Överluleå) 5452
Ambulansplan 3670, 8981, 9000, 9024
—29, 9053, 9058, 9067—68, 9084
Améen, L. 2627, 3427, 4054—56
Amilon, J. A. 5356
Aminoff, F. 5552, 8263
Aminoff, G. A. 1393, 7798—99
Ammarfjället (Sorsele) 7434
Ammarnäs (Sorsele) 200, 1069, 3403
—04, 3412—13, 8574
Amneus, E. 4202
Andelius, E. Bergström. Se BergströmAndelius, E.
Ander, K. 8726—27
Andersen, K. 2971
Andersson, A. 1049—50
Andersson, Anders 1529
Andersson, Aron 1200
Andersson, Aug. 3548—49
Andersson, Axel 8923
Andersson, C. V. 4057
Andersson, C.-O. 4769
Andersson, D. 8728
Andersson, E. 271, 2872
Andersson, Gabriel 1530—31
Andersson, Gunnar 1322, 5553, 5717,
6996, 7398—7400, 7667—69, 7919—
20, 8188
Andersson,
Andersson,
Andersson,
Andersson,
Andersson,
Andersson,
Andersson,
Andersson,
Harry 4715
Hilda 1999
Holger 6704
J. 3511
J. G. 6208
K. 3428
K. A. 1687, 1845
K. Fröstedt. Se Fröstedt-
Anderson, K.
Andersson, N. 475
Andersson, N. G. 6002
Andersson, N. J. 2559, 3652, 5013,
5335, 7921—24, 8133—34
Andersson, N. L. 7925
Andersson, O. 8973 a
Andersson, P. 5846
Anderson, P. A. 4410
8
Andersson, P. A., i Mötingselberget
3516
Andersson, Ragnhild 1394, 2043,
3421, 4278
Andersson, Ruben 1080
Andersson, S. 5397
Andersson, S. A. 1532
Andersson, Y. 197
Andersson-Edenberg, A. 2423
Anderssons värme- och vattenledningsaffär Ab H. 6648
Andersson-Vienka, N. 1105
Andersson Åberg, A. Se Åberg, A. A:n
Andræ, T. 1875
Andreas Canuti Gevaliensis 1533
Andrén, E. 1247
Andrén, G. V. 4203
Angur (pseud.) 4505, 6570, 6594,
6648
Anjou, L. A. 454
Anjou, Y. 3359, 5103, 5127, 5269—70
Ankarswärd, G. 9098, 9151, 9161
Annerstedt, C. 7089
Anrick, C. 3016
Anrick, C. J. 2684—85, 3429, 6997,
8924
Anrup, N. E. 1201—02
Anstalten Hälsan 9127—30
Anstrin, H. 1
Anthoni, E. 1395
Antnäs (Nederluleâ) 9127—30, 9198
Antropologi 7888—7903
Antti, E. 1534
Apatitundersökningar, Underdåniga
berättelser 7857—58
Apotek 9188—89
Aramis (pseud.). Se Westerlund, E.
Arasjö-fjällen (Vilhelmina) 8060
Arbetarfrågan 4715—73
Arbetsförmedling 4737—39
Arbetsstugor 810—45, 2438, 5085
Arbman (släkt) 1535
Arbman, E. 2235
Arbman, H. 1323
Arbman, J. 331, 1280, 6799
Arbman-Gavelin, H. 1535
Arbo (pseud.) 5877
Aretander, O. G. 531
Arenander, E. O. 5128—29
Arfwidsson, N. 4256
Arjeplog 2601, 2708, 2799—2824, 3859
— Etnografi 2208, 2345—46, 2355
— Folk- och dialektlitt. 1172, 1187
— Hälso- o. sjukvård 9013
— Kartor 4191, 4328
— Lappar 757, 973, 982, 1172, 1187,
2208, 2279, 2345-^6, 2355, 4860
— Naturförhållanden 7415, 7488, 7508,
7530, 7541, 7557, 7559, 7621, 7868,
7933, 8003—04, 8141, 8258, 8274,
8395, 8407, 8669, 8672, 8963
— Näringsliv 5569—70, 5897, 5918,
5968, 5989, 6042, 6348, 6429—44,
6474, 6581—82, 6646, 6675
— Skolor 757
— Sociala frågor 4711, 4860, 4874
— Språk 957, 973, 982
Arjeplogs fiskförsäljningsförening
6675
Arkeologi 1322—71
Arkitektur 1247—50
Arlt, H. 6076
Arnborg, T. 5554—56, 7927—28, 8925
Arndt, W. 8915
Arnell, F. 6998
Arnell, H. W. 8261, 8268—69
Arnell, K. 7929
Arnell, S. 8270—72
Arnemark (Piteå lands) 6606
Arnqvist, O. 1281
Aronson, A. 8974—79, 9140, 9144—45
Aronsson, J. 6208 a, 6428
Arosenius, E. 4774
Arosenius, Th. 5527
Arpojaure (Karesuando) 7387, 7408,
7423, 7463
Ärras (Jokkmokk) 8123
Artedi, P. 8138
Artfjället (Tärna) 7542
Ärvas, B. 5760
Arwe, C. E. 1636
Arvidsjaur 2601, 2708, 2825—33, 3608
— Bibliotek 23—24
— Idrott 7027, 7060
9
—
—
—
—
Kartor 4329
Lappar 2147, 2210, 2353
Naturförhållanden 7640, 7642, 8650
Näringsliv 5158, 5175, 5202, 5209,
5212, 5548, 5751, 5796, 6046, 6488,
6646
— Religiöst liv 245—49, 446
Arvidsjaursbygdens hembygdsförening
2825, 2830
Arwidsson, E. 5045 a, 5103, 5279
Arwidsson, I. 2222, 5937, 6003, 6054,
8710
Arvidsson, Th. 7363, 7930—34, 8141,
8273—75, 8315—16, 8343
Ask, J. E. 3448—49
Asklund, B. 7518
Aspelin, J. R. 1899
Asplund, C. I. 3903, 6455—56, 6516,
7859
Asplund, C. J. 6077
Asplund, J. 3334
Asplund, R. 3178, 4362
Asplund, S. O. 6705
Astronomi 7206—13
Astrup, P. 532
Astrup, P. C. 533—34
Atterfeit, A. 9179
Atterman, I. 1975
Attorps, G. 535, 2424, 3121, 3179,
3656
Audén, G. 1767
Aunet, L. d' 3654
Aurén, P. W. 1688
Aurén, T. E. 7215
Autio (Pajala) 8233
Automobiltrafik, Betänkande 6706
Avafors (Råneå) 5453
Avvakkojaure (Gällivare) 7463
Avvittring. Se Skifte 4653—79
Ax, Hj. 429
Axel Hambergs topp (Jokkmokk)
4135
Axell, S. 8213
Axel-Nilsson, G. 113 a
Axelson, A. 3321
Axelson, C.-A. 3214, 3533, 5336, 5398
Axelson, M. 5337
Backen (Umeå lands) 5347 d
Backlund, H. G. 7519—21, 7538
Backman, A. L. 7866
Backman, C. J. 855, 8114—15
Bæckström, A. F. 1788
Bæckström, O. 6479
Bæckström, Th. 5631, 5636—37
Bær, A. P. 551,
Bager, E. 5713
Baggböle (Umeå lands) 1394, 3478—
80, 5984, 6545—46
Bagge, A. 1324—25
Bakning. Se Mat och dryck 2004—13
Bakugns-pengar 4647
Balk, N. 2254
Balsjö (Bjurholm) 5836
Bing, N. E. Hoffman. Se Hoffman
Bang, N. E.
Bankväsen 4680—85
Baptister 406—09
— Se även Religiösa föreningar 648
—83
Barbier, D. 7227—28
Barclay de Tolly, M. 1392
Barkman, L. 810, 812, 4892—93
Barnavård 4892—4907
— Se även Hälso- och sjukvård 8970
—9187
Barnens dag 4906
Barnhem. Se Barnavård 4892—4907
Barnmorskeväsen. Se Hälso- och sjukvård 8970—9187
Barnuppfostran; lapparna 2247
Barrmo, S.-M. 1109
Barruk, K. J:n 1152
Barsele (Stensele) 657
Barth, A. 2350
Barthel, S. 3812
Barzini, L. 3813
Bastuträsk (Bjurholm) 2838
Bastuträsk (Norsjö) 8707
Bateman, H. B. 6491
Bäthori, F. 3814
Bauer, F. 8981
Bauerman, H. 6262
Beck, J. 4612
Becke, F. 7622
10
Beckman, N. 932
Bedoire, J. 4613, 4622
Beerli, H. 3815
Befolkningsstatistik. Se Statistik 4686
—4707
Begravningsseder 2242, 2246
Beijerinek, W. 3904
Beite, N. 1316
Bellander, A. 4894
Bellander, E. 7174
Bellander, G. 1282
Beltramelli, A. 3905
Benander, P. 8729—30
Bengtsson, A. W. 2963, 3020
Bengtsson, C. E. 1536, 3655
Bengtson, E. 4058, 4703
Bengtsson, H. 2964, 4356
Bengtsson, S. 8731
Bennedich, C. 7151, 7175
Benus (pseud.). Se Nilsson, B.
Benzelius (släkt) 1909
Berg, A. 37—38
Berg, B. 8458—64, 8926
Berg, C. 2528, 3484
Berg, C. W. 1689, 1811
Berg, G. 2014—15, 2029—30, 5896
Berg, K. E. 2004
Berg, P. G. 1736
Berg, R. 6501, 7091, 7152
Berg, R. G:n 2425
Berg, S. E. 5938—39
Berg, S. G:n 4654a—54b
Berg, Å. 5399—5400, 5521, 5523, 5557
—59, 5599—5601, 8200
Bergbom, J. 1690, 2740, 3-111
Bergdahl, A. 7153—55
Bergdahl, G. 5046
Bergeat, A. 7733, 7800
Bergengren, A. 8372
Bergenstråhle, C. G. A. 7176
Bergfors, A. 1537, 3170
Bergfors, G. 255—57, 260, 536—37,
684, 741, 767, 814, 928, 1148, 1886—
87, 1941—42, 2044, 2094, 2426—27,
2772, 2958, 3051, 3171, 3352, 4895,
5261, 6694, 8169, 8982—84
Berggren, E. 1086
Berggren, E. J. 5718, 7401
Berggren, E. Wiel. Se Wiel-Berggren,
E.
Berggren, -J. E. 5130
Berggren, O. 3080, 3504
Bergh, R. 170
Bergin, A. 3556
Bergkvist, N. 2888
Bergling, R. 7177
Berglund, A. 8985
Berglund, Aug. 920, 2839—40, 4909—
10, 6794
Berglund, C. 7092
Berglund, E. S. 6078, 6477
Berglund, J. M. 3430
Berglund, J. V. 6704
Berglund, R. 8170—71
Berglöf, L. 2311—12, 4556, 4984—87
Bergman, A. 3H22, 3906
Bergman, A. O. 4352
Bergman, C. O. 1503, 5131
Bergman, E. W. 332, 1374, 2732
Bergman, G. 3250—51, 5132, 5847
Bergman, I. 546
Bergman, K. 5602, 5897
Bergman, M. 713, 2428, 3140, 6523
Bergman, S. 8465—67
Bergnäset (Nederluleå) 6759
Bergqvist, C. 1109
Bergqvist, O. 198—203, 333—35, 538
—39, 685—86, 709, 742—43, 1002,
1538—42, 1909, 2095—96, 2255,
2371, 2429, 2587, 3052, 4218, 4478,
4584, 4775, 8986
— Bland svenskar, finnar och lappar
1538
— Ämbetsberättelse 1934 187
Bergroth, E. 540
Bergsbestigning 7041;—55
Bergsbruk 6075—6529
Bergsbyn (Skellefteå lands) 3390
Bergsland, K. 961
Bergstedt, E. 3390
Bergstedt, H. 4946
Bergsten, F. 7312—13
Bergstrand, C. E. 5133—34
Bergstrand, E. 7278, 7283
11
Bergstrandh, O. 204
Bergström, Bele 5401, 5537, 5539, 5761
—62, 6530
Bergström, Birger 2722
Bergström, E. 747, 2313—14, 2324,
2337, 2430, 2560, 3017, 3907, 4441
—45, 7402, 7424, 7935, 8468
— Västerbottens lappmarker och kustland 2405
Bergström, Elis 1215
Bergström, G. 1751
Bergström, J. 1130
Bergström, K. J. 1543—44, 2315
Bergström, L. 336
Bergström, L. 2529
Bergström, L. 2561
Bergström, M. 5047
Bergström, N. O. 1545
Bergström, R. 1087, 1149
Bergström, S. 8469
Bergström, U. 8373—74
Bergström-Andelius, E. 1251—52, 2223
Berguvar 8548
Bergviken (Hortlax) 6742
Berlin, H. 719, 1475, 3215
Berlin, H. T. 327, 1546, 2482, 4879
Berlin, M. T. 337, 1547, 1891
Berlin, N. K. 7022
Bernardini-Sjoestedt, L. 3656
Bernatzik, H. A. 3816
Bernström, J. 2606, 8405
Beronius, G. 5402—03, 5763
Beronius, H. 8987
Berthelsen, B. 2372, 2530, 2733, 2773,
3217—18
Bertolini, G. 3657—58
Berättelsen om röfwarena, som uppehöllo sig i Finforsberget 3394
Beskow, A. B. 2097
Beskow, G. 7522—23, 7670
Beskow, H. 127—28, 12W, 1326, 1374a,
2431, 3278, 5840, 6079
Beskow, M. 1792
Beskrifning öfwer jordpärons plantering och skjötsel 5048
Beteskultur 5223—24, 5231—32, 5241b,
5293
Bethel [Luleå] 665
Bexelius (släkt) 1910
Bexelius, A. 874, 3219, 3364—65, 4557
Biberg, J. F. 1476
Bibliografi 1—20
Bibliotek 21—104
Biebl, R. 2562
Bigourdan, G. 3659
Bilberg, J. 7345—46
Bilder från Norrland 2373
Bildt, A. 6973, 6985
Bill, A. 4204
Billberg (släkt) 1911
Billing, G. 3817, 3909—11, 4059
Billson, C. J. 1150
Bilmark, J. 2563, 2698—99
Biografi 1458—1902
Birch-Lindgren, G. 4060, 9171
Birger, S. 3783, 7011, 7919—20, 7936,
8130, 8139—40, 8142
Birkarlar 2387, 3233, 4651
— Se även Handel 6648—82
Birke, A. 5014—17, 8990
Biskötsel 5317—34
Bjurfors (Skellefteå lands) 6493
Bjurholm 2834—38, 4219
— Naturförhållanden 8188, 8420,
8445, 8952
— Näringsliv 5341, 5836, 5934
— Religiöst liv 2538
— Skolor 694
— Sociala frågor 4826
Bjurström, G. 7671
Bjuröklubb (Lövånger) 7209
Bjurön (Lövånger) 2740, 8595
Bjäran. Se Vidskepelse 2043—91
Björck, N. 7070
Björck, P. 3660, 3912, 9162
Björk, J. A. 1548
Björkfors (Nederkalix) 904—05, 3250
—52, 4338, 5295
Björkliden (Kiruna) 8196
Björklund, G. 6999
Björkman, E. 1573
Björkman, G. 7937—38, 8151
Björkman, J. E. 715—16
Björkman, N. O. 3485
12
Björkman, S. 3818
Björkman, S. O. 8217
Björkman, Th. 5049
Björkquist, C. 430
Björkquist, J. E. 1549
Björkqvist, L. 6287
Björktrastar 8582
Björlin, G. 7093
Björling, J. A. 3913—14, 4004
Björling, O. 4989
Björnar 8408, 8419, 8422, 8443, 8451,
8456, 8935, 8967
— Jakt 2800, 5800, 5827, 5832, 5836,
5846—68
Björnbom, Th. 3365, 4558—59, 6644
Björnegärd, M. 3520—21
Björner, E. J. 2375
Björnfester 2264, 2305, 2306, 2308
»Björn-Klement» 3497
Björnlandsbäck (Vännäs) 658
Björnlandsbäcks missionsförsamling 658
Björns nya tegelbruks ab 6598
Björnström, F. J. 7939
Björnwall, J. 9056
Björsbyn (Nederluleå) 695—96, 3264
—65
Björzén, J. M. 1550
Bladin, G. 1283
Blanc, L. 2628
Blanche, A. 1888
Blanck, O. 6080
Bland fjällen (tillfällighetstidning)
5840
Bland Sveriges samer (årsskrift) 394
Blattnicksele (Sorsele) 659
Blees, J. 1396
Blind, A. 1284
Blind, I. 1284
Blix, E. 6832
Blix, F. A. 253
Blix, M. 4990
Block, F. 8991—92
Blodgruppsundersökning 7899
Blom, G. P. 3557
Blomberg, A. 7510
Blomberg, H. 2700, 2799, 6238a
Blomgren, A. 7940, 8470—74
Blomgren, T. 4061
Blomquist, A. 2564
Blomqwist, C. W. 5050
Blomqvist, F. O. 5338
Blomqvist, J. 2432, 6833, 6945
Blomqvist, O. 8475
Blomqvist, S. G:n 8406—07
Blumenthal, A. R. 5529
Blüthgen, J. 2565—66, 7229—30, 7314,
7941—45
Blå bandet 4939—49
Blåbärstorkning 6689
Blåmesar 8593
Blötdjur 8901—06
Boberg, T. 3819, 3915, 4062, 7023
Bodbyn (Burträsk) 2870
Bodell, J. 456—57, 467, 606
Boden, B. 4063
Bodén, J. A. 3062, 3203, 3220, 3784,
3820, 4279
Bodén, A. 8476
Boden 2467, 2839—46, 3608, 3621,
3688, 3721, 3758
— Bibliotek 25—30
— Biografi o. genealogi 1469, 1927
— Hälso- och sjukvård 9131—36
— Idrott 7061—63
— Kartor 4339—45
— Krigsväsen 7094, 7103, 7132, 7134,
7144—49, 7151—68
— Naturförhållanden 8538, 8581.
8631, 8680, 8740
— Näringsliv 5303, 5305, 5317, 5326,
5803, 6667, 6989
— Religiöst liv 315, 406, 660—61
— Samhälls- o, rättsväsen 4534, 4581
— Skolor 771—76
— Sociala frågor 4740, 4915, 4970—
71
— Sällskap 165
— Vapen 1448
— Se även Överluleå
Bodens artilleriregemente 7144
Bodens fästning 2845
Bodens ingenjörkår 7145—49
Bodens metodistförsamling 660
Bodens missionsförsamling 661
13
Bodin, S. 782
Bodtjärn (Överluleå) 8610
Bodträskfors (Edefors) 2931
Boëthius, B. 2376, 2567, 3341, 3661,
5784a, 6457, 6601
Boheman, C. H. 2686, 8364—65, 8732
—33
Bohlin, E. 1691, 3053, 3550
Bohlin, K. 8295
Bohlin, O. 4614—15
Bohlin, T 1660—61
Bohm, S. 6696
Bohman, I. 3528
Boise, Ch. W. 6385
Bok- och biblioteksväsen 1—104
Boliden (Skellefteå lands) 662, 697—
98, 3391—93, 3607—08, 3621, 3637,
4741—43, 4955—61, 6145, 6206—58,
6477—6500, 6683, 7775, 7798, 7818
—19, 7842, 7848, 7865, 8704—05,
9137
Boliden-malm (tidning) 4961
Bolidens erkända lokalsjukkassa 6683
Bolidens Folkets hus förening 4741—
43
Bolidens gruvaktiebolag
4616, 4708,
6206—58, 6729
Bolidens missionsförsamling 662
Bolids-malm (tidning) 4959—60
Bolin, C. 6081
Bolin, G. 1253
Bollvik, R. 8477—78
Boman, Kj. 4064
Bonden (Nordmaling)
7887, 8519,
8636, 8921—22, 8949, 8951
Bondersbyn (Töre) 5086
Bondeseglation. Se Sjöfart 6944—72
Borch.Johnsen, P. A. 3785
Bore, E. 1093, 2940, 3164, 5849—52,
5878, 8408—12
Borelius, A. T. J. 1231—32
Borelius, F. 2433—34, 2735
Boreman, P. 270, 272, 317—18, 543—
45, 1682, 1692, 1737—38, 1924, 2098,
2435, 3245, 3551—51a, 6429
Boreus (pseud.) 1053
Borga (Dorotea) 2914
Borgafjällen (Dorotea) 3778
Borgahällan (Dorotea) 2925
Borge, O. 8296—99, 8907
Borgerskapets i Umeå stad nödhjelpskassa 4885—89
Borglind, J. H. 5405
Borglund, E. 1254
Borg-Mesch. Se Mesch, B.
Borgquist, W. 6423, 6628, 6642—43
Borgström, B. 1248
Borin, J. P. 5853
Borkafjäll (Vilhelmina) 7582
Bosæus, E. 5620, 6059
Bosæus, I. 8479—80
Bosæus, S. 29
Bosin, A. 5141
Boskapsskötsel 5269—5302
Bostadius, M. 3452
Bostadsräkning 4801
Boström (släkt) 1912
Boström, C. J. 5790
Boström, E. J. 8993
Boström, H. J. 1477—78, 1629
Boström, H. T. 8149
Boström, Hj. 7035
Boström, J. O. 1479
Boström, L. O. 4610
Bostäder. Se Kolonisation 4785—4822
Botanik 7904—8363
Botsmark (Sävar) 1939a, 5292
Bottniska handelstvånget 6652
Boucht, S. 6946
Boutz, C.-E. 4351
Bouvin, S. 8970
Bowallius, B. 4257
Bovallius, C. 5633—34
Braconier, J. J. 8811
Brandberg, S. 8481—83
Brandell, P. 500, 1551—52, 4617
Brandell, S. 1553—56
Brandeli, Th. 288—89, 1551, 1553
Brander, S. 3916
Brandt, E. G. C. 4823
Brandt, G. 1812
Brandväsen 4560
Brantsfjället (Tärna) 2209
Bratt, J. 4065
14 —
Bratt, P. 3917
Brattsbacka (Nordmaling) 5783
Braun, G. 4479, 6212, 7403—05
Bravais, A. 3662
Bray, R. 3821
Bredberg, W. 1870
Breitholtz, A. 768
Brembeck, G. 4280
Briandt, M. 1054, 3918, 4230—31
Brick, A. Riwkin. Se Riwkin-Brick, S.
Bridge 7024
Brinck, P. 8366, 8711, 8722
Brinell, J. A. 6082—84
Bring, G. G. 6263
Brink, N. 7723
Broar. Se Kommunikationer 6694—
7021
Broch, J. 6834
Brodin, K. 1151
Broken (Tärna) 7869
Brome, J. 2818, 3919, 4191, 4991, 6430
—31
Bromée, F. 5792, 8484
Broms, G. E. 1557—58, 6883
Broms egnahemsstiftelse 4817—20
Brooke, A. De Capell 3558
Broström, A. Th. 4656
Brotjärn (Överluleå) 1355
Brouwer, G. A. 3822
Brouwer, H. A. 7524—26
Brown, D. L. 3920
Brown, H. Rowland. Se RowlandBrown, H.
Bruce, N. 8734, 8807
Bruk : lapparna 2234—52
Brundell, E. 5339—40a
Brundin, G. 206
Brundin, J. A. Z. 7946
Brundin, L. 8735—37
Brune, A. 547—48, 1693
Brunfeldter, A. 5895
Brunius, F. F. 266, 2629
Brunnius, E. 2972
Brunträsket (Malå) 5978
Bryk, F. 8738
Bryngelssönerna (släkt) 1913—15
Bråkenhielm, P. J. 6883
Brån (Vännäs) 6708
Brändström, H. K. 4366, 4368, 5699
Brandö (Nederluleå) 2740
Brännberg (Råneå) 5453
Brännberg (Överluleå) 5123, 5263—64
Brännland (Umeå lands) 5292, 6547
Brännlands träförädlings ab 6547
Brännman, E. 3540, 6301, 6478
Brännman, E. A. 2841
Brännström, E. 933, 1943, 2045, 5902
Brännström, I. 1195
Brännström, L. 1144, 1989, 5635, 5699
Brännström, O. 399
Brännvall, F. 7088
Bröd. Se Mat och dryck 2004—13
Brögger, W. C. 7779
Bröllopsseder. Se Fester 1988—98
— Lapparna 2245
Bröms, K. Z. 4555
Buafors (Bygdeå) 5193a
Bubák, Fr. 8344
Buch, L. v. 3559—60, 7406
Bucht, C. H. 6709
Bucht, G. W. 4066—67
Bucht, H. 2436, 2973
Bucht, T. 1012
Budak, M. J. 9165
Budenz, J. 962
Bugge, I. Wærn. Se Wærn Bugge, I.
Burchardt, P. 4232
Bure (Sorsele) 3414
Bureus, J. Th. 1944
Bureå 126, 2847—55
— Bibliografi o. bibliotek 10, 31
— Biografi 1504
— Etnografi 2054, 2073
— Folk- o. dialektlitteratur 1078
— Idrott 7064
— Krigsväsen 7139
— Näringsliv 5072, 6548
— Ortnamn 1019—20
— Religiöst liv 1209
— Samhälls- o. rättsväsen 4602
— Skolor 699—705
— Sociala frågor 4827, 4875, 4922
Bureå skoltidning 699
Bureå skyttegille 7139
15
Burman, B. 7061
Burman, Edor 2567a, 5793—94, 5863,
5913, 5931
Burman, Eric E:n 7231—32, 7279
Burman, Erik 5271—72
Burman, J. J. 1397
Burman, K. V. 1559
Burman, O. 3663
Burman, O. E. 1794
Burman, P. 6330
Burstedt, L. J. 1560
Burström, C. L. 2847, 3366
Burström, O. 290, 1145
Burström, P. 706
Burträsk 2754—55, 2856—73
— Arkeologi 1351, 1363
— Bibliografi o. bibliotek 8, 32
— Biografi o. genealogi 1480, 1940
— Etnografi 1989—90, 1995, 2029,
2052
— Folk. o. dialektlitteratur 1110, 1145
— Kartor 4346
— Musik 1283
— Naturförhållanden 8738
— Näringsliv 5417
— Religiöst liv 250—52 a, 271, 1210 a
—10 b, 1480, 2739
— Skolor 706—07, 777—78
— Språk 946—47
Busch, J. A. W. 4974, 6085—89
Butler, F. H. 3823
Butovitsch, V. 8739
Bygdemål. Se Svenska språket 932—
60
Bygden, A. 2774, 3342, 3450, 7407,
7801
Bygdén, L. 1481, 2874, 3474
Bygderadio 6990—91
Bygdeträsk (Nordmaling) 3303
Bygdeå 2754, 2874—88
— Arkeologi 1349
— Bibliotek 76
— Etnografi 1988
— Genealogi 1903 a
— Historia 1373
— Idrott 7082
— Krigsväsen 7100
— Naturförhållanden 7332, 7988,
8124—25, 8225, 8324, 8676
— Näringsliv 5193 a, 5230, 5262, 5578,
6085, 6178, 6457—61
— Ortnamn 1025—26
— Samhälls- o. rättsväsen 4623—28
— Skolor 729
— Slaget vid Ratan. Se Historia
1392—1445
— Sociala frågor 4966
Byggnader 1975—87
— Lapparna 2202—15
Byggnadsfirman Bäckström & Strömberg 6578
Byggnadsindustri 6578
Byggnadskonst 1247—50
Bylund, E. 2701, 2829
Byske 2889—97
— Bibliotek 101
— Naturförhållanden 8009, 8112
— Näringsliv 5281
— Religiöst liv 254, 2740
— Skolor 782, 784—85
— Sociala frågor 4744, 4828—29
Byske älv 6009, 7315—16
Byström, A. H. 4305
Byström, C. 5940
Byström, H. 6947
Byström, S. 8485
Byström, Å. 7095
Byström-Lindhagen, A. 4068
Byttner, J. 9098
Bågar: lapparna 2221
Bågenholm, G. 8082
Bång, A. M. 1561
Bång, J. Z. 1562—69
Bång, T. 4205
Bånge, T. Frisk-, Se Frisk-Bånge, T.
Båtar: lapparna 2226, 2229
Båtskärsnäs (Nederkalix) 4473
Båtskärsnäs S. D. U. K. 4473
Bäckman, S. 2689
Bäckman, W. 3664
Bäcksbacka, E. 549—50a, 1694—98
Bäcksbacka, J. Johansson. Se Johansson, J.
Bäckström, A. 6710
— 16 —
Bäckström, A. E. 4740
Bäckström, A. N. 448—49, 1898
Bäckström, C. H. E. 4956, 4981
Bäckström, H. 6386, 7623, 7734
Bäckström, K. Se Steckzén, K. B :sm
Bäckström, W. 2834—35, 5341
Bäckström & Strömberg 6578
Bälinge (Nederluleå) 3266—67
Bändelkorsnäbbar 8505
Bärtling, R. 6387, 7511
Bävrar 8406, 8414, 8427, 8445—46,
8452—53, 8923, 8934, 8940, 8947—
48, 8950
— Jakt 5869—72
Böleå (Umeå lands) 3481—82, 5741
Böleå sorteringsverk 5741
Börjeson, C. O. L. 5303
Börjeson, E. 9019
Börjeson, P. 5406—08
Böss-smide 6579
Böök, F. 3561—62
Böök, J. A. 4686, 8994
Carlsson, A.-M. 1234, 1285, 1562—63,
2299
Carlsson, C. J. 3922
Carlsson, E. 3824
Carlson, Ernst 856
Carlsson, G. 6060
Carlsson, Gottfrid 4069
Carlsson, Gunvor 8740
Carlson, H. 291, 777, 2857—58
Carlsson, L. R. 5719—20
Carlsson, S. 2825, 2830
Carlstedt, R. 7237
Carlström, A. 2439
Carlström, C. F. 794, 2440
Carpelan, J. F. 1656
Carqueja, B. 3825—26
Carro, B. de 2100
Carstensen, B. 8997—99
Cart, Th. 1858, 3739
Caspary, R. 8222
Cassel, G. 5644
Cassel, Hj. 6532
Castelli, A. 7409
Castrén, K. 552—54, 1699—1701
Caters, C. de 3923, 6214
Cederberg, J. 597
Cederberg, S. J. 3665
Cederblad, C. 1685
Cederborgh, Fr. 5051
Cedercreutz, N. 3101
Cedergren, K. G. 3827
Cederholm, Y. 5318—24
Cederlund, J. V. 3306, 3357
Cederlund, W. 6581
Cederstam, B. 4777, 5201, 5645
Cederström, C. G. 5941
Cederström, G. 4233
Cederström, O. 7178
Cellulosaindustri. Se Träförädlingsindustri 6530—77
Celsius, A. 5952, 7233, 7347, 7364
Cementindustri 6580
Centerpartiet 4469
Centerwall, J. 3666
Chabot, G. 3924
Chalonge, D. 7227—28
Chamberlain, J. 3667
Cajander, A. K. 7947
Cajanus, A. 2099, 2377—78, 2985, 3447
Cajmatz, K. 109
Caldenius, C. C:n 7408
Calle (pseud.) 7041
Calleberg, A. 744, 2202, 3921, 4192
Calleberg P. G. 1570
Camillus (pseud.). Se Schürer v. Waldheim, M.
Campbell, Â. 2568, 2736, 3499a, 3534
Carlborg, H. 6091
Carleson, J. 6432
Carlgren, A. 207, 811, 813, 816—19,
2437—38, 3174, 4489, 4855—56,
4881, 6771, 8995—96
Carlgren, M. 5409, 5456, 5621—24,
5638—39, 5641, 5643, 5661, 6540
Carlgren, W. 1482, 6531
Carlheim-Gyllensköld, V. 7363, 7735
—37
Carli, O. 2737, 6772
17
Chapman, 0. M. 3925
Chatillon-Winbergh, A. 5560
Christiernsson, G. 5942
Christiernsson, N. 3668
Chydenius, A. 6649
Ciceronen (kalender) 1459
Claesson, C. 6948—49
Clark, F. E. 3669
Clark, S. A. 3669
Clarke, E. D. 3563
Clason, J. G. 6092
Cleophas, S. J. 6458
Cleve-Euler, A. 4070—71, 7877, 7948
—50, 8300
Cnattingius, A. 5854, 8486—88
Colliander, G. 321
Collijn, I. 2, 3706
Collin, J. G. 1398
Collinder, B. 929—31, 1013—15, 1889,
2101—08a, 2319, 4480, 4585
— Lapparna 2101, 2108a
— The Lappish dialect 964
— Lautlehre des waldlappischen Dialektes . . . 963
Collinder, P. 3926
Consett, M. 3616, 4258—59
Corlin, A. 7216—20, 7234—35
Cornéer, U. 7092
Cornelius, C. F. 3670, 9000
Corneliussen, O. A. 6504—05
Cornell, H. 3, 1203
Cowan, E. W. 4072
Crafoord, C. G. 3927
Crahmer, W. 2109
Credner, W. 6093
Croneborg, W. 3204, 3671
Croner, W. 324
Cronsioe, D. 2661, 3928—32, 4073
Cronstedt, R. 6933
Curry-Lindahl, K. 8375—77, 8489, 8712
Curtelius, E. 820—21, 1683—84, 1702,
1739, 4901
Curtis, W. E. 3672
Cygnæus, F. 1399
Daa, L. K. 2974, 67L1—12
Dahl, G. 4074
Dahl, O. 1703
Dahl, R. 1110
Dahlberg, A. 6094, 6713
Dahlberg, A. M. 1571
Dahlberg, F. A. 2988
Dahlberg, G. 6773
Dahlberg, Gunnar 7896
Dahlberg, J. 458, 1572
Dahlbäck, G. 411, 555—57
Dahlbäck, S. 1946, 3774
Dahlebo, G. 3479
Dahlen, E. 6582
Dahlen, V. 4538
Dahlgren, E. W. 2573—74
Dahlgren, K. 6629
Dahlstedt, H. 8202—03
Dahlstedt, Helge 1856, 9002
Dahlstedt, K.-H. 934—35, 1796, 3499
Dahlstedt, L. 1573, 3486
Dahlström, Hj. 2320
Dahlström, J. 3518
Dalin, F. 3564
Daling, M. 1574 1643
Dalkarlså (Bygdeå) 2885
Dalkvist, O. 6095, 6574
Dalström, K. 3828
Daly, R. A. 7738
Danielsen, N. 6356
Danielsson, A. A. 1575
Danielson, E. 9003—04
Danielson, H. 4891
Danielson, J. R. 1400
Danielsson, R. 431
Danielsson-Rämminge, L. 1853
Danilevskij, A. I. Michailovskij. Se
Miehailovskij-Danilevskij, A. I.
Dann, E. 3829
DanneskioId-Sams0e, O. 4539, 4549
Dardel, F. v. 3673
Darelius, J. A. 7844
d'Artagnan (pseud.) 6995
Daunius, E. 2257, 2959
Dauvillier, A. 3830
Davidson, D. 5646
Davies, S. A. 8490—91
18
De Champs, H. 1576
Deecke, W. 2379
De Geer, G. 7410
De Geer, S. 3026, 7412—13
Degelius, G. 8317—20
Degerfors 2534, 2755, 2898—2912 b
— Bibliografi o. bibliotek 9, 33, 39
— Etnografi 1960—61, 1983—84,
2005, 2053
— Folk- o. dialektlitteratur 1051,
1058, 1060, 1086, 1096, 1120, 1136
— Genealogi 1920
— Hälso- och sjukvård 9138, 9144—
46
— Kartor 4347
— Kommunikationer 6713
— Musik 1300, 1310
— Naturförhållanden 8024, 8255,
8381, 8509, 8592, 8776, 8782
— Näringsliv 5244, 5442, 5465 a—
65 b, 5470, 5514, 5516, 5542, 5577,
5584, 5653, 6047
— Religiöst liv 253
— Skolor 790—93, 907
— Sociala frågor 4849—51, 4890,
4916
— Språk 937, 959—60
Degerfors folkhögskola (Vindeln) 790
—93
Degerö stormyr (Degerfors) 8024
Degerön (Degerfors) 1060
De Laval, G. 4
Delgobe, Ch. 6835
Delje, G. 8492—93
Dellwik, A. 6264—65, 6382
Dellvik, C. A. 6096—99, 6388
Demant-Hatt, E. 1152a, 1867, 2110
Demeuse, P. 3933
Deslandres, H. 7269
Despax, R. 8741
Deutsch, H. 1577
De Vylder, K. L. 1740
De Vylder, L. 304, 320, 559, 795—96,
1947, 2046, 2441—43, 4787, 7025
Diakoni 324—30
Diakoni i ödebygd (årsbok) 330
Dialekter. Se Svenska språket 932—60
Dialektlitteratur 1109—47
Didring, E. 6836
Diehl, E. 432
Dikanäs (Vilhelmina) 314, 444, 449,
1979, 3504—05
Dillner, C. 2006
Dillner, G. 5561
Dillon, A. 3565
Dispensärverksamhet. Se Hälso- och
sjukvård 8970—9187
Diurberg, D. 1859
Dixon, D. 3566
Dixon, H. N. 8276
Djupsjö (Edefors) 4806—07
Djurliv. Se Zoologi 8364—8917
Djurnamn. Se Finska språket 1006—11
— Se Lapska språket 961—1005
— Se Svenska språket 932—60
Djurskydd. Se Naturskydd 8918—69
Dokument angående flyttlapparna 2321
Domherrar 8621
Donner, K. 5—6
Donner, O. 1163, 1168, 1594
Dorotea 2913—28, 3608, 3778
— Folk- o. dialektlitteratur 1066
— Hälso- o. sjukvård 9139
— Naturförhållanden 7529, 7555,
7873, 7927—28, 8338, 8499, 8501,
8503, 8850
— Näringsliv 5187, 5395,-5846, 6048
— Religiöst liv 419, 2538
— Skolor 728
— Sociala frågor 4863
Dorotea trädgårdssällskap 5394
Doroteabygd 2913
Douglas, A. 1578
Douglas, O. W. 142
Dovertie, G. 9005
Drake, S. 2111
Drakmålaren 1220
Drastrup, E. 3831
Droessler, E. G. 7393—94
Drougge, E. 7042, 8928
Drufwa, G. S. 1757
Drycker 2004—13
Drängsmark (Byske) 2893
Du Chaillu, P. B. 3567—69
— 19 —
Dufvenberg, E. 4461
Dulk, A. 2569, 3686, 3832, 6837
Durango, S. 8367
Durchman, O. 1483
Du Rietz, G. E. 4075, 7938, 7951—56,
8131, 8251, 8321—22
Du Rietz, T. 7512, 7527—30, 7624,
7739—40, 7802
Durling, G. 3934
Duurloo, H. P. 8742
Dvärgvesslor 8438
Düben, G. v. 1595, 1741, 2112, 2322,
2623, 7888
Dynamit 4767
Dyner. Se Fysisk geografi 7384^7509
Däggdjur 8405—56
De dödas ö. Se Jamikussuolo
Edlund, Å. 5260a
Edman, C. G. 4675—76
Edman, J. A. 338—39, 6794
Edquist, C. 208, 254, 268, 459, 560—
61, 1582, 1666, 1854, 2826, 2889
Edquist, M. 562—63, 1583, 1705—06,
1813, 3112, 4609
Edström, C. J. 278, 1584, 3221—22
Edström, G. R. 1585
Edström, Hj. 1584
Edström, J. A. 1638
Edvall, K. J. 1484
Edwards, F. W. 8743-^5, 8856
Edvardsson, V. 6215
Effenberger, W. 2630, 7957
Egberg, E. 1890
Eggertz, C. C. 5137
Egna hem. Se Kolonisation 4785—4822
Ehinger, J. 9006
Eholius (pseud.) 5943
Ehrenmalm, A. 4234—36
Eichstädt, F. 7531
Eidlitz, W. 3834
Ek, O. F. 433
Ekar 5381
Ekblom, T. 8413, 8746
Ekdahl. N. J. 309
Ekelund, J. 5273
Ekelund, J. M. 9007—09
Ekenstam, S. af 4077
Ekerot, G. 6389
Ekewall, A. F. 1327
Ekholm, G. 2723
Eklund, B. 5410
Eklund, G. 3932
Eklund, J. 6182, 6480, 7741
Eklund,'J. E. 209, 319, 322—23, 426,
564, 1668, 1878, 2258, 2444, 3073—
76, 3080, 3137, 3552, 4598
Eklund, S. 1663
Eklöf, B. 6620a
Ekman, E. 6427
Ekman, E. J. 400
Ekman, Erik 879
Ekman, S. 3935, 5785, 8378—79, 8414
—15, 8494—95, 8713, 8719, 8747,
8899—8900
Ebba (pseud.) 4076
Ebeling, F. 8929—30
Echstedt, C. v. 4623, 4625—26
Echstedt, J. v. 4627
Eckermann, H. v. 5456, 6540
Eckhéll, G. 4550
Ecklesiastika boställen 4493
Edefors 2929—33
— Hälso- o. sjukvård 9071—72, 9166
—70
— Naturförhållanden 7940, 8474,
8720
— Näringsliv 5061, 5267, 5401, 6007,
6027, 6031
— Sociala frågor 4806—07
Edelstam, G. 1579—79a, 5052
Edelvik (Burträsk) 777—79, 2871
Edelviks folkhögskola 777—79
Edén, D. 3833
Edén, E. 3068, 4580
Edén, G. 1580—81
Edenberg, A. Anderson. Se AndersonEdenberg, A.
Edholm, O. E. 7923
Edin, G. 7415
Edlund, I. 7096
20
Ekmark, L. 3445, 6571
Ekologi 7912—8267
Ekonomi 5013—7021
Ekorrar 5873—74
Ekstam, T. 6304—05
Ekstrand, E. V. 7958, 8277
Ekstrand, V. 4677
Ekström, C. 2113
Ekström, C. U. 5873, 5898, 5932
Ekström, G. 3027, 3786—88, 3835,
4220—21, 4237
Ekström, J. 8417, 8676
Ekström, R. 4673
Ekströmsberg (Kiruna) 4402, 6386
Ekträsk (Degerfors) 2908
Ekwall, A. 6611
Ekvall, S. 9010
Eldbegängelserörelsen 9175
— Se även Krematorier
Eide, H. 565
Eldsvådor 3200, 3262, 3464
Elektrifiering. Se Energiförsörjning
6611—47
— Se även Riksgränsbanan
Elektrifieringskommitténs meddelande:«
6618—19
Elementarläroverk. Se Lärdomsskolor
846—901;
Elg, A. G:n 3740
Elgstrand, A. 5514, 5530, 5653, 5721,
5764, 5899
Elgström, J. 7
Elgström, O. 2114, 2216, 2258a—59,
3165, 3836—38, 3936—38
Eliasson, H. 1586
Eliasson, O. K. 4717
Eliasson, Th. 3487
Elkraftutredningen 6616
Elliot, H. 4586
Elmgren, F. E. 4718
Elming, A. F. 7154—55
Elowson, G. 7416
Elverk 4534, 4538, 4565
Emants, M. 3674
Emanuelsson, V. 1814
Emigration 4823—25
Emme, W. 6216
Emsheimer, E. 2224, 2260
Emsing, C. 5795, 8496—97
Enander, B. 5116
Enblom, W. 6266
Eneberg, R. A:n 5465
Enequist, G. 936, 2738, 2775—77, 4641,
7417—18
Enequist, P. 5982, 8714
Energiförsörjning 6611—47
Eneroth, O. 5411, 5562
Eneschöld, G. J. 1587
Eneschöld, Z. G. 1588
Enewald, N. 1375
Engberg, A. 5342—44
Engdahl, D. 3052
Engdahl, Hj. 8498—8505
Engel, A. 9011—13
Engelmark, O. D. 2603
Enger, H. 4078
Englund, F. 9014
Englund, J. A. 460—63, 566—69, 1376
—77, 1485—86, 1589—90, 1616,
1770, 3269
Englund, O. 6545
Engström, A. 3939
Engström, J. 3570, 4206
Engström, L. 4079
Engström, L. H. 3541
Engström, Leander 1227
Engström, O. 406
Engvall & Co, V. Th. 4618
Enocksson, J. W. 5891, 5914
Enontekis. Se Karesuando
Enquist, F. 7419, 7672
Enqvist, C. A. 7156
Enström, A. F. 6645
Entomologi. Se Insekter 8725—8886
Entusiasterna i Tornedalen 237, 410—
15b
Erdmann, A. 6267
Erdmann, E. 7870
Erdtman, G. 7959
Erenburg, I. 3675
Ericson, A. 1591
Ericsson, F. 9015
Ericson, F. L. 5052a
Ericsson, J. 1903a
21
Evers, W. 6100
Ewert, C. 2570, 2727, 3790, 6714—15
Exkursioner 5515—51 a
Ericson, J. 5944—45
Ericsson, N. P. 464—65, 467
Ericsson, O. 708
Ericsson, O. W. 2934—35
Ericson, S. 4080, 8966—67
Eriksdotter, B. 1255
Eriksson, A. 5855
Eriksson, H. 2445, 3775
Eriksson, J. A. 1055
Eriksson, K. 5279
Eriksson, K. 6591
Eriksson, Karl 2755
Eriksson, M. 4207
Eriksson, M. P. 6799
Eriksson, N. 141, 1063, 1256, 1948,
2007—08, 2016—18, 2047—51, 2236,
2323, 3488—91, 5856, 5946, 6593,
6650
Eriksson, O. 1113—14
Eriksson, V. 3492
Erixon, S. 1949, 1976, 2115, 2261, 2380
—81, 2739
Erkki-Antti 632
Erlandsson, S. 8161, 8177
Ernström, E. V. 3940
Ernäs (Nederluleå) 3268, 9198
Ersson, E. A. 2927
Erviö, H. K. 570
Esben-Petersen, P. 8748
Esbergius, J. 2125
Eschericli, K. 8749
Esseen, E. 3789
Esseen, G. 5722—24
Essegård, E. 736
Essner, Hj. 2893
Estersmark (Nysätra) 3318
Etchécopar, R.-D. 8506
Etnografi 1941—2367
Eugénie (prinsessa) 4902—03
Eurenius, E. 1803
Eurenius, J. J. 1637
Evangeliska fosterlandsstiftelsen 416—
17
— Se även Religiösa föreningar 648—
83
Evangeliska fosterlandsstiftelsens praktiska läroverk i Umeå 783, 785
Fabriks- och hantverksföreningar 6070
—74
Fackföreningar. Se Arbetarfrågan 4715
—73
Facklan (tidskrift) 4965
Fackskolor 902—19
Faddegon, J. M. 7532—33
Fagerberg, F. 7774
Fagerberg, G. 4408, 6268—69, 6526,
7097
Fagerström, L. 7960
Fahl, F. 292
Fahlander, G. Se Edelstam, G.
Fahlén, J. A. 797, 1056—57, 1153,
1564, 1777, 2941, 3077, 3157, 3261
—63, 3268, 3286—87, 3358, 3553,
4281, 6462, 6474, 6801, 7007
Fahlgren, K. 1604, 1827, 3308, 3367
Fahlman, E. (pseud.). Se Dahlbäck, S.
Fajersson, F. 5052b
Falck, B. 6749
Falck, K. 745
Falck, S. M. 3571
Falk, A. W. 1121
Falk, E. 7098
Falk, F. 1228, 1665, 3315
Falk, G. 9016
Falk, Hj. 2953, 2965—66, 3078—79,
3941, 4081, 4749
Falk, J. 1592, 4530
Falk, J. A. 210, 2446, 2842, 2942
Falk, J. A. 6101—03, 6331—32, 7803
Falk, K. 1557, 1671
Falkefors, C. 5086
Falkenstein, Dr. 6104
Falkman, C. 4260
Falkman, L. B. 4657, 5412
Falkman, O. 6105—06, 6209, 6217—
23
Fallarrörelsen 418
22
Falmark (Bureå) 2054
Fanerogamer 7912—8267
Fant, E. M. 342
Fastborg, G. 2687
Fatmomakk (Vilhelmina) 2528, 3506
—10, 4244, 5004
Fattigvård 2785, 4853—92
— Lapparna 5002—03, 5005
Fauna. Se Zoologi 8364—8917
Faura i Sans, M. 3572
Feilitzen, Hj. v. 5138
Feilitzen, V. v. 2955, 3124, 3839, 3942
Fellman, I. 286, 2386
Fellman, J. 2386
Fellström, K. A. 293, 730, 1530, 1608,
1630, 1782, 1925, 2896, 3377, 3398
Femöreföreningen 4899—99a
Fermor, L. 7742
Ferne, G. 6590
Fernlund, H. 3180, 4682, 6651, 6951
Fester 1988—98
Fetmyran (Arvidsjaur) 5202, 5209
Fiala, V. 3840—41
Fiedler, S. G. 3676
Fiellström, J. 2262
Fiellström, N. 6107—08
Filadelfia, Ånäset 681—82
Filadelfiaförsamlingen, Skellefteå 673
Fineli, B. A. 857—58, 1593
Finn, W. 2263
Finnforsberget (Skellefteå lands) 3394
—96
Finnforsen (Skellefteå lands) 3379
Finnkolonisation 2710, 3533
— Se även Nationalitetsfrågor 4476—
87
Finn-Pål. Se Bryngelssönerna (släkt)
Finsk folklitteratur 1190—99
Finska kriget 1808—09
1392—1445,
2757, 3263, 3421
Finska språket 1006—11
Fischer, W. 8507
Fisher, C. 2116, 3842
Fisher, G. C. 7961
Fiskar 8710—21
Fiske 4666, 5784a—88, 5936—6058
Fiskevårdsföreningar 5840—41
Fiskmåsar 8584
Fiskodling. Se Fiske 5936—6058
Fiskodlingsanstalten i Öre älv 5998
Fitinghoff, R. 3677
Fjellner, A. 1594—98, 4999
Fjellström (släkt) 1903
Fjellström, A. 1599
Fjellström, C. 1643
Fjellström, C. P. 5053—54
Fjellström, P. 965—66, 1600—03, 2264
Fjelstad, R. J:n 1669, 2447
Fjällbestigning 7041—55
Fjällglimten (tidskrift) 388
Fjällgåsen 8557, 8686
Fjällhyddor. Se Hotell- och turistväsen
6996—7021
Fjällpipare 3883, 4117, 8458—64, 8530
Fjällripor 8599
Fjällrävar 5839, 5875—76, 8407, 8430
Fjällturer i norra Lappland 2631
Fjällugglor 8647
Fjällvindar 340
Fjällämlar 8417, 8455
Fjärilar. Se Insekter 8725—8886 *
Flarken (Nysätra) 1338
Fleetwood, C. E. 3943—45
Fleetwood, H. 1446
Fleischer, A. 6848
Flickskolor. Se Lärdomsskolor 846—
901
Fliesberg, F. W. 6952
Flink, G. 7804
Floder. Se Hydrologi 7312—44
Floderus, B. 8250
Flodman, A. 4261
Flodström, I. 5500, 5502—03
Flokkmann, A. 571
Florin, R. 8278—79
Floristik 7912—8267
Floror 8114—51
Flottleder 5436a, 5717—59
Flottning 5717—59
Flyg 6992—95
Flygambulans. Se Ambulansplan
Flygare, N. 2954, 3125
Flygare-Carlén, E. 341
23
Flyktingar. Se Fattigvård m. m. 4853
—91
Foderväxtodling 5128, 5170, 5190
Fogelfors, L. 5796
Fogelmarck, Hj. 6802
Fogelmark, S. A. 5139
Folin, Th. 8208—11
Folkbildning 920—27
Folkdräkt. Se Klädedräkt 1999—2003
Folket i skogarna (tidning) 4719
Folkets hus 4741—43, 4761, 4769
Folkhögskolor 768—802
Folklitteratur
— Finsk 1190—99
— Lapsk 1148—89
— Svensk 1049—1147
Folkmedicin. Se Vidskepelse 2043—91
— Lapparna. Se Religion och övertro
2253—2310
Folkmusik. Se Musik 1280—1321
Folkmål. Se Svenska språket 932—60
Folkparker 4749
Folkskolans lärarekår i Luleå stift 1937
1487
Folkskoleseminarier. Se Seminarier
Folkskollärare 1487
Folkskolor 684^-740
Folksägner. Se Folklitteratur 1049—
1199
Folktro. Se Vidskepelse 2043—91
—• Lapparna. Se Religion och övertro
2253—2310
Folkvisor. Se Folklitteratur 1049—1199
Ford, E. J. 6880
Forelius, D. 1866
Fors, P. 5857
Forsberg, A. 4709
Forsberg, A. 0:n 1604
Forsberg, H. 737
Forsberg, J. 5140
Forsberg, P. 1605
Forsen, A. 6333
Forsén, K. A. 1922
Forseth, E. 1205
Forsgren, B. E. 1124, 1923a, 6073,
7100—02, 7128, 7179
Forsgren, F. V. 250
Forsgren, J. A. 4365
Forshéll, E. 7315—16
Forshell, W. Plym. Se Plym Forshell,
W.
Forslund, R. 1990, 2859
Forssberg, I. 281
Forssell, H. 4687
Forssgren, J. A. 5725—26
Forssgrenska rörelsen 419
Forsslund, K.-E. 572, 2995, 3431, 3791,
4082—83, 4208, 8931—32
Forsslund, K. H. 5563, 8380, 8723—24,
8750—52, 8908
Forsslundh, G. J:n 2032
Forssman, L, A. 7365
Forsstrand, C. 1596, 3792
Forsstrand, G. 6849
Forsström, F. 5915
Forsström, J. E. 3573
Forsvall, B. 1069
Framåt (tidning) 4950
Franck, H. A. 3843
Frank, G. 3080
Franzén, F. M. 6665
Fraser, M. 2382
Frautjälen (Norsjö) 3314
Fredborg, A. 6934
Fredenberg, K. 5640—43, 5655
Fredholm, I. 5502
Fredholm, J. 6647
Fredholm, K. A. 53, 2448, 3181, 7377,
7420, 7625, 7673—75, 7743, 7770
Fredman, G. 2943
Fredrika 708, 1091, 1524, 1915, 2934
—39
Fredriksfors (Bygdeå) 6459
Fredrikshall (Umeå lands) 5836
Fredriksson, A. H. 4736
Fredriksson, H. 1606
Fredrikson, R. 4565
Freed, E. 3678
Freidenfelt, T. 7878
Frey, R. 8828
Frick, I. 3574, 6109—10, 6224—27,
6463
Frid, S. 2449
Fridner, G. 937, 1059, 2053
— 24 —
Fridner, V. 3679
Friedensburg, F. 6111
Frieri : lapparna 2236
Fries, C. 2450, 2816, 3036, 3844—45,
5903, 6006, 7421
Fries, K. E. 5947,6038
Fries, N. 8229
Fries, O. R. 7962
Fries, R. E. 8345—46
Fries, Th. Se Fries, Th. C. E.
Fries, Th. C. E. 2324, 2337, 4441—44,
7422—24, 7915—16, 7963—69, 8122,
8150, 8199, 8253, 8257, 8262, 8323,
8347
Fries, Th. M. 3575
Friesen, E. v. 6126
Friesendahl, J. E. 5141
Frih, B. 6717
Friis, J. A. 1154
Friman, M. 5142
Frimurarorden. Se Sällskap 165—76
Frireligiösa rörelser 399—451
Frisch, C. F. 2117, 2451
Frisendahl, A. 8508
Frisendahl, E. 2800, 5797—5801, 5916
Friska fläktar 7068
Frisk-Bånge, T. 5413, 5656
Fristedt, R. F. 7970—71
Fritzell, G. 6718
Frobenius, H. 7103
Fromm, E. 7676
Frostkåge (Byske) 782, 784—85
Fruktodling. Se Trädgårdsskötsel 5335
—95
Frumerie, E. 7104
Frykberg, J. E. 5802
Frykholm, D. 1607
Fryxell, D. 4623—28
Fryxell, F. 4789
Från bygd och vildmark (årsbok) 105
—06
Från nordanbygd 2453
Från svenska barrskogar 5414
Frälsningsarmén 420
— Se även Religiösa föreningar 648—
83
Fränkel, F. 9050
Frödin, G. 7534
Frödin, J. 2454, 2632, 2688—89, 3025,
4440, 7425, 7427, 7429—31, 7677,
7973—80, 8231, 8236
Fröier, K. 5143a
Frökontrollanstalt 5247
Frölén, F. 2455
Fröling, N. 2456, 2631, 2633, 2709,
2996, 7000, 7014
Fröstedt-Anderson, K. 9018
Fulton, J. H. W. 3946
Funder, L. T. 2571
Funderingar i landtbruket inom Westerbönen 5055
Funke, A. 7236—37
Furberg, A. 1892, 4884
Furberg, Anders 1608
Furberg, L. 1608
Furuskog, V. 6007
Fyhrvall, O. 6652
Fysisk geografi 7384—7509
Fågelbandel 6653
Fågelsta (Dorotea) 2926
Fåglar 8457—8707
— Jakt 5803—04, 5877—90
Fårberg (Malå) 6595
Fårskötsel 5033, 5270, 5274, 5289
Fäbodar 2454, 2775, 2894
Fällfors (Byske) 254
Fällfors (Vännäs) 4263
Fällforsberget (Älvsby) 7991
Fällman, R. 4745
Färnström, N. 3947, 5948, 5965, 6039
För julhelgen 1902 771
Föremål: lappar 2221—33
Föreningar : idrott 7056—88
Föreningen skogs- och trävarumän i
öfre Norrland 5511
Företagarföreningar 6061
Församlingshus. Se Kyrkor
Försäkring 6683—87
Försök till beskrifning öfver lappmarken... 2383
Förteckning över Sveriges vattenfall
7317
Förvaltning 4488—4582
25
Gabbi (Sorsele) 7517a
Gabrielson, O. 7809
Gadd, H. 5416, 5765, 5767—68
Gade, E. Hedemann-, Se HedemannGade, E.
Gadolin, J. 2225
Gafsele (Asele) 3525
Gafvelin, E. 1116—18, 1872, 4721
(De) gamla fiskarkapellen vid Bottenhavet 2740
Gamle Man. Se Bonden (Nordmaling)
Gammelbyn (Lövånger) 8556
Gammelstad (Nederluleå) 2733, 2739,
2767, 2787, 3269—83, 3721, 9139
Gammelstadsviken (Nederluleå) 8946
Gams, H. 7981, 8280
Ganander, H. 967
Gardfors, E. 5727
Gargnäs (Sorsele) 1098
Gatty, V. H. 2820
Gaunitz, C. B. 3405, 5805, 8145, 8708,
8753—67, 8770
Gaunitz, D. 8144^5, 8768—70
Gaunitz, S. 8771—75
Gautojaure (Arjeplog) 7557
Gavelin, A. 1609—10, 6113—14, 6481
—85, 7432—34, 7513—14, 7535,
7539, 7547, 7626, 7678—80, 7805,
7982—83
Gavelin, H. Arbman-, Se Arbman-Gavelin, H.
Gavelin, S. 6486—88, 7627—28, 7744
—46, 7806—09
Gavuzzi, C. 1257—58
Gedda, K. O. 9016
Geete, E. 1156, 5524, 8934
Gegerfelt, E. v. 4262
Geiges, L. 2118
Geijer, A. 1204,1259
Geijer, H. 1565, 1797, 3493, 3499
Geijer, P. 1609, 1672, 6115—17, 6270,
6307, 6426, 6445, 6453, 6489—90,
6527—28, 7540, 7629—34, 7636,7638
—39, 7681—83, 7747—56, 7810—14
Geijerstam, G. af 3680, 3847, 4722
Geimer, P. 6391
Gella, N. 6491
Gellerstedt, L. 4238
Gellivare jernväg 6852
Genberg, O. D. 5858
Genberg, O. L. 8676
Genealogi 1903—40
Genis, P. de 3681
Geodesi 7345—62
Geofysik 7214—7509
Geologi 7510—7876
— Kartor 4452—54
Gerber, C. Fr. v. 2457, 3354
Gerdin, Z. 6620
Gerhardsson, G. 468, 485, 1611
Germundön (Nederluleå) 3284
Gernandt, Fr. 9022
Gerngross, A. 3948
Gertsson, A. 3452
Gertz, O. 7904, 7984
Getvattnet (Åsele) 3524
Geyer, E. 7889—91
Gezelius, G. 9023
Gibson, G. 3169
Gibson, J. 4239
Gidner, E. A:n 803
Giertz, K. H. 9180
Giese, E. 4085
Gilbert, L. W. 7406
Gillesnuole (Sorsele) 3415
Giltjaur (Sorsele) 2256
Gip, E. 4470
Gipe, J. P. 2860—61
Gippmokk (Stensele) 3418
Gisin, H. 8776
Gisler, N. Se Gissler, N.
Gissler, N. 6008, 6055, 7378, 9190
Giöbel, F. 5706, 5708
Gjaerevoll, O. 7985, 8193
Glaciologi. Se Fysisk geografi 7384—
7509
Gladh, H. 1551
Glas, G. L. 5728
Glas, K. 880—81
Glasbruk 6581—82
Glasindustri 6581—82
Glinz, K. 6506
Glommersträsk (Arvidsjaur) 249, 2829
—32, 5158, 5175, 8650
26
Granquist, J. V. 5147
Gransjö (Edefors) 2932
Granström, A. 915, 2741, 5056—57,
5117, 5148—54, 5950
Granström, C. G. 6069, 6277, 6622,
7757
Granström, G. A. 6118
Granö (Nederkalix) 8177
Grape (släkt) 1903, 1916—17
Grape, Anders 2306
Grape, Arendt 6525
Grape, E. 1916
Grape, E. J. 3054
Grape, E. P. 4300
Grape, G. Waara-, Se Waara-Grape, G.
Grape, I. 342, 411, 469, 1488, 1615
Grape, K.-G. 573
Grape, P. O. 573, 636, 1616, 1753
Grape, Z. 1193, 1917, 2384, 6525
Grapengiesser, S. 938—39, 1016, 7986
—89, 8002, 8124—25, 8324
Grapenson, J. 2055, 2944
Grassmann, P. 2983, 3368
Graumann, A. W. 6720
Grawallius, C. O. 395
Gravallius, E. 1402
Grebius, H. 6348
Green, R. 6974
Greim, G. 6308
Gren, O. 5729—30
Grenander, G. Se Grenander-Nyberg, G.
Grenander, T. 5417, 5609—11, 5657,
5806
Grenander-Nyberg, G. 1329, 2019,
5275
Grenholm, J. O. 6775
Grenholm, P. A. 82
Grill, A. 6392
Grimfeldt, D. 9191
Grip, E. 6347, 6488, 7541, 7640—43,
7685, 7758—62, 7815—19
Gripenberg, H. H. 1399
Groddjur 8708—09
Grotenfelt, K. 2575
Groth, E. F. 5565, 5710
G rubb (släkt) 1918
Grubb, M. 312
Gnistan (tillfällighetstidning) 4967
Goblet d'Alviella, E. 3682
Godtemplarorden 4950—73
— Se även Bibliotek 21—104
Goes, D. à 2573—74
Goetghebuer, M. 8777
Gordon, C. J. 3848, 3949
Gordon, J. 3848, 3949
Gothe, R. 2710
Gothnells säg, snickeri och möbelfabrik
6570
Gottlund, C. A. 4481
Goupil, A. 6630
Graan (släkt) 1903
Graan, J. 1612—13, 4490—91
Graan, O. 2119
Graan, P. O. 8418
Graan, P. Stecksenius 3322—23
Graden, H. 3950
Gradmätning. Se Geodesi 7345—62
Grafström, A. A. 503, 1795, 1808, 1825
Grafström, E. 7157
Grafström, Hj. 1923a
Grafström, Hj. E. 7179
Grafström, J. F. 3683
Grahn, B. 5268
Grahn, O. 1677
Grahn, V. 4765
Grahnén, A. A:n 1061
Gram, K. 8381, 8509—14
Gran, Th. O. 1614
Gran (Piteå lands) 906, 3349—51
Granberg, G. 5144
Granberg, H. 1238
Granberget (Dorotea) 7928
Granbom, R. 5145
Grandin, M. L. 4660
Granell, S. A. 5146, 5244
Granfelt, H. 882, 1328, 2532
Granholm, A. 6774, 6788
Grankottaliden (Lycksele) 5441
Grankölen (Råneå) 5558
Granlund, E. 5564, 5594, 7684
Granlund, G. 7435
Granlund, J. 1991, 2033, 2606
Granlund, J. A. 707
Granlund, S. 1401 .
27
Grubb, N. 309—10, 311, 312—13, 400,
1617—18, 1619—20, 1621—24
Grubbström, G. A. 3422
Grubbström, K. 4492, 4575, 4661—62
Grundström, H. 968, 1157, 1215—16,
1950, 2237—38, 2265—69, 2899,
2914, 2997—98, 3242, 3531, 6596,
7026
— Barnaundervisningen 710
— Lapsk-svensk-tysk ordbok 2169
— Lulelapsk ordbok 969
Grundström, J. A. 6009, 9175
Grundström, S. 5155—56, 6357, 6533
Gruvarbetarfrågan. Se Arbetarfrågan
4715—73
Gruvkartor 4402—14
Gruvor. Se Bergsbruk 6075—6529
Grym, L. 1062
Grytgafflar 2231.
Grågåsen 8555, 8939
Gråträsk (Piteå lands) 2296, 3352—53
Gräsvattnet (Tärna) 1322
Grävlingar 8449
Grönlund, A. 5157
Grönlund, C. 470, 5892, 8419
Grönlund, J. U. 2270
Grönlund, U. 854
Grönroos, B. Lunelund-, Se LunelundGrönroos, B.
Grönroos, H. 921
Grönsiskor 8560
Grönwall, A. 371
Grönwall, Assar 6306
Gudjohnsen, Th. S. 2949, 3127—28
Gullbring, M. 1330
Gullström, N. 7105
Gumælius, O. 7686
Gummarksnoret (Skellefteå lands) 1366
Gummerus, J. 3744
Gummeson, P. E. 6473
Gunnarsbyn (Råneå) 3362
Gunnerfeldt, K. 5024—29
Gustafsson, A. 1260—61
Gustafson, Anna 5304
Gustafsson, Axel 8382
Gustafsson, C. 5326
Gustafsson, E. 3412, 5158
Gustafson, H. 6465
Gustafsson, K. 1742
Gustafsson, K. J. 1625
Gustafson, K.-J. 8383
Gustafsson, Knut 1216
Gustafsson, N. E. 5159
Gustafsson, P. A. 656
Gustafsson, S. 3577
Gustafsson, S. N. 2534
Gustafsson, Â. 8258
Gustrin, H. F. 9189
Gyldenstolpe, N. 8515—16
Gyljen (Överkalix) 6259—61
Gyllengrip, G. 3661, 6663
Gyllenhammar, C. A. N. 6393—94
Gyllensköld, V. Carlheim-, Se CarlheimGyllensköld, V.
Gyllroth, C. 434
Gymnastik. Se Idrott och spel 7022—
88
Gårdar. Se Byggnader och heminredning 1975—87
Gårde, H. 6383
Gåtor. Se Folklitteratur 1049—1199
Gäddor 6001
Gäddvik (Nederluleå) 3285, 4661
Gällivare 2652, 2690, 2940—69, 3608,
3624, 3672, 3675, 3685, 3708, 3721,
3729, 3733 a, 3758, 3828, 3841,
3843, 3868, 3870, 3894
-—• Bergsbruk. Se Bergsbruk 6075—
6529
— Bibliotek 34—35, 61—64
— Folk- o. dialektlitteratur 1094,
1167
— Hälso- o. sjukvård 9141, 9159
— Idrott 7032, 7079
— Kartor 4330, 4348—52, 4403^05,
4414
— Kommunikationer 6892, 6992—95
— Lappar 758, 929, 963, 1167, 2128,
2148—49, 2296, 2333, 2347, 4700,
4703
— Naturförhållanden 7226, 7256—57,
7266, 7273, 7301, 7463, 7495, 7631
—32, 7634, 7639, 7648, 7666, 7681,
7757, 7765, 7773, 7777—78, 7780,
— 28 —
7783, 7790, 7800—01, 7804, 7827—
28, 7831, 7835, 7838, 7851—52,
7861—63, 8056, 8065, 8088, 8128,
8217, 8373—74, 8380, 8383, 8467,
8481—83, 8589, 8646, 8685, 8780—
81, 8881, 8943, 8955—62
— Näringsliv 5261, 5338, 5521, 5556,
5568, 5852, 5860, 6608—09, 6611,
6620, 6690
— Religiöst liv 255—60, 668, 1205
— Samhälls- o. rättsväsen 4535
— Skolor 709, 758, 868 a, 910 a, 911
— Sociala frågor 4722, 4756, 4760—
64, 4835—36, 4900, 4919 a—20,
4972
— Språk 929, 963
— Sällskap 166—67
— Se även Lule lappmark 2684—97,
4053-4190
Gäss. Se Fjällgåsen, Grågåsen, Sädgåsen
Gäumann, E. 8348
Gödsling 5120, 5122, 51i24—25, 5138,
5171
Göransson, S. 5731
Göthe, G. 2385 2711
Göthlin, G. F. 9016, 9098
Hagberg, C. A. 7168
Hagberg, E. 5769
Hagberg, H. 4462
Hagberg, O. A. 2822, 4194
Hagemann, G. 2120
Hagemann, J. 3081
Hagen, A. L. van der 4674
Hagen, E. 4211
Haglund, B.
5808—09, 5904, 7879,
8517—20, 8522
Haglund, E. 4792, 5018, 5160—64,
5418
Haglund, G. 3415
Haglund, G. E. 3416
Haglund, L. 8778
Haglund, O. E. 5950a
Haglund, S. 2121—21a, 3578, 4723
Hagström, E. 1158
Haites, T. B. 7542
Halász, I. 970—80
Halász, M. 3684a
Halden, B. E. 7687—88, 8245
Halden, S. 6853
Halfert, E. 7905
Hall, W. E. 3853
Hallander, J. A. 6450
Hallbeck, C. 1900
Hallberg, F. 7278
Hallberg, S. 3854
Hallbäck, J. 343—44, 769, 787, 1758—
59, 4980, 5058
Halldén, J. F. 5165
Halldin, G. 4222, 5658
Halleborg, O. 1228—29
Hallen, F. 5810
Hallencreutz, D. 7238
Haller, E. 193, 345
Hallgren, G. 7723
Hallgren, R. 9030
Hallin, S. 8420
Hallin, W. 1143
Haake, H. 3793, 3849—52, 4086, 4193,
4209—10
Haapakylä (Övertorneå) 7279
Haapaniemi, Y. 3555, 3684
Haapaniemi (Nedertorneå) 3291
Hacklin, A. 1773
Hackzell (släkt) 1919
Hackzell, A. 1919, 2663, 4642
Hackzell, C. J. 5807
Hackzell, H. W. 605, 4913
Hackzell, N. 3182—83
Hæggström, A. 1639
Hæggström, E. 91811
Hæggström, G. W. 8676
Haetta, A. 558
Haetta, L. J. 585
Hafström, H. G:n 3951
Hallström, G. 1064, 1331—40, 2271—
72, 2778, 3115, 3952
Halvarsson, G. 7027, 7060
Halvorsen, A. 574
29
Hamberg, A.
1951, 3014, 3028—30,
4087—89, 7239—47, 7398, 7434, 7436
—41, 7443—47, 7543—44, 7546,
7600, 7689—94
Hamberg, H. E. 7248
Hamberg, P. G. 1205
Hambraeus, O. 1626
Hamilton, C. 3953
Hamilton, C. G. D. 3954, 4090—91
Hamilton, H. S. 3685
Hammar & Brunjansson (handelshus)
4614—15
Hammaren, Hj. 7221
Hammargren, J. A. 1781
Hammarling, Hj. 4877—78
Hammarskjöld, A. 1404
Hammarskjöld, D. 4092, 8964
Hammarstedt, E. 1262
Hammarstedt, N. E. 2122, 2226
Hammarstrand, E. 5659, 5662—63
Hammarström, E. 5745, 5748
Hammarström, R. 5949—50, 6018,
6044
Hamnar 2756, 2993, 3194, 3566
— Se även Sjöfart 6944—72
Hampodling 5033, 5336
Hamrin, J. 146
Hamrin, K. 5726
Handel 6648—82
Handlingar och uppsatser ang. finska
lappmarken 2386
Handlingar rörande lappmarken och
birkarlarne 2387
Handlingar rörande laxfisket i Torneå
elf 6010
Haneklou, O. 1017
Hankivaara (Kiruna) 6392
Hannerberg, D. 3391
Hannertz, E. 3255
Hannerz, A. G. 7990
Hannerz, E. 5166—67, 5276, 7880,
7991, 8523—27
Hanno, U. 801, 1192, 1670, 1952, 3082,
5075—79
Hansen 6856
Hansén, B. O. 4679
Hansén, D. 1627, 4550, 5019, 5168
Hansen, F. V. 6423
Hansen, R. L. 22
Hansen-Blaiigsted, E. 6935
Hansen-Melander, E. .8384
Hans-Göransläkten 1920
Hansson, A. J. 1927
Hansson, C. 385
Hansson, E. O. 5856
Hansson, H. 7249
Hansson, Helge 3138, 4598
Hanson, J. 3184, 9154, 8528—29
Hansson, W. 3955
Hantverksföreningar 4683a, 6070—74
Haparanda 2467, 2970—82, 3290, 3672,
3685, 3689, 3695, 3697, 3699, 3708,
3716—18, 3754, 4276
— Bibliotek 36
— Hälso-_ o. sjukvård 9142—43
— Kartor 4353—54
— Kommunikationer 6967
— Naturförhållanden 7285, 7357,
7367—68, 8810, 8918
— Näringsliv 5327, 5515
— Samhälls- o. rättsväsen 4536
— Skolor 725, 804—05, 846—53
— Språk 943
— Sällskap 168—69
Haparanda Rotary Klubb 2976
Harads (Edefors) 7940, 8474
Haraldsson, S. 2968
Harding, A. E. B. 9031
Harjakt 5804
Harmens, G. 2262
Harnisch, O. 8916—17
Harsprånget (Jokkmokk) 2995, 3015,
3723a, 3733a, 3826, 3890, 4150, 4184,
6620a—21
Hartmann, E. 4212
Härtung, G. 3686
Hasafors (Råneå) 6298
Hasselberg, B. 211
Hasselberg, C. J. E. 401, 412—13, 472
—76, 1646, 2742
Hasselberg, G. B. E. 7993
Hasselblad, V. 8530
Hasselbom, A. 6507—08
Hasselbrink, K. G. 981, 3505
30
Hasselhuhn, A. R. 761
Hatt, E. Demant. Se Demant-Hatt, E.
Hatt, G. 2227, 2239—40
Haug, W. 6434
Haugan, A. 8531—32
Haugli, P. 3129—30, 5859
Havas, W. 575—77
Havreodling 5143a, 5227
1 [avslaxöringar 8721
Havsörnar. Se Örnar.
1 laxar 6948
llazelius, A. 6954
Head, J. 6119
Heathcote, D. 2123, 3956
Hecker, F. 6334, 6395
Hedavan (Överluleå) 1033
Hedberg, A.-L. 113
Hedberg, F. G. 404, 477
Hedberg, K. 1230
Hedberg, O. 7994—95, 8281
Hedberg, T. 1229
lledbergianismen 421
Hedblad, E. 346, 2124
Hedemann-Gade, E. 5532
Hedén, J. P. 807
Hedén, N. 6986
Hedenberg, C. A. v. 4930
Hedens by (Överluleå) 3540, 6014
Hedensforsen (Överluleå) 4619
Hedensjö, A. 6965
Hedenstierna, D. 3957
Hedenström, G. Z. 1489
Hederström, O. R. 5345, 5419, 5811,
5917, 6653
Hederström, S. 5626, 8533—36
Hedin, A. 846
Hedin, G. 4493
Hedin, N. 3392, 6230, 6309, 6396—97
Hedin, S. 3579, 3687, 4283
Hedlund, G. 2056
Hedlund, G. M. 2848
Hedlund, H. 6721
Hedlund, M. 2988
Hedlund, P. 1628
Hedman, P. 2057
Hedman, S.-E. 6955
Hednoret (Överluleå) 6580, 7418
Hedquist, J. 1490, 2740, 3224—25
Hedström, H. 7820
Hedström, K. O. 294, 731
Heideman, P. A. 579
Heidrich, O. 3688
Heikel, K. A. 589, 596
Heine, J. A. 1491, 1833a
Heintze, A. 7996—97, 8186, 8219, 8242,
8537
Helin, K. A. 4761
Helland, A. 580, 6398
Hellant, A. 1629, 2664, 5952, 7206,
7250—52, 7274, 7348—49, 7366,
7448, 9032
Hellberg, E. 3021
Hellbom, P. J. 8325—29
Helleberg, Th. 5732
Helliesen, S. 3958
Hellman, J. F. 1534
Hellmér, S.-O. 65
Hellner, B. 1249, 1263—64, 2867
Hellner, E. 9033, 9035, 9037, 9040
Hellsing, G. 8183
Hellström, B. 7318
Hellström, B. S. 1630
Hellström, N. 9098
Hellström, O. 6534, 6540
Hellström, P. 1543, 5059—60, 5102,
5170—73, 9152
Hellström, Th. 5733
Helmrich, L. v. 3689
Helms, H. 2576—77
Helsingius, C. A. 4857
Hem och hushåll 6688—93
Hemberg, E. 1631, 5812
Hembygdsrörelsen 2519
— Se även Museer 112—41
Hembygdsvård 2516, 2518, 3463
— Se även Naturskydd 8918—69
Heminredning 1975—87
Hemkonsulenter 6688
Hemslöjd. Se Konsthantverk 1251—79
Hennig, A. 7821
Hennig, R. 6631
Henriksson, S. 581, 2961
Henschen, F. 9042
Hentschel 6231
— .31 —
Heqvist, K.-J. 8739, 8779—82
Heraldik. Se Historiska hjälpvetenskaper 1446—57
Herdaminnen. Se Biografi: samlingar
1475—1528
Herlin, G. 6454
Hermansson, J. 2375, 3182, 4646
Hermelin, J. 4943
Hermelin, S. G. 1503, 1632—33, 2383,
4688—89, 6120—21
Hermelin, T. 5420
Hermelin, Th. 5680, 8368
Hermelin, Th. W. 5734
Hermodsson, L. 4093—94
Herner, B. 9043
Herner, T. 8538—39
Hèrnod, T. 4216
Hernösands consistorii circulaire 177
Herrgårdar 2556, 2871, 3423
— Se även Byggnadskonst 1247—50
Herrman, E. 3855—56, 7449—50
Herrnhutismen 422—25, 501, 507
Herrskog (Äsele) 3526
Hertz, S. 8349
Hertzman, A.-M. 1160
Hertzman-Ericson, G. 3494, 3506
Herzog, A. 3690
Hessel, N. 5049
Hesselbom, O. 3189
Hesselius, J. P. 1408
Hesselman, H. 5421, 5566—67, 5770
Hestner, R. 9044
Heurgren, P. 1707, 2779—80, 5277,
9192—94
Hietaniemi 2983—87, 3768, 7702
Hiliihuliter. Se Laestadianer.
Hiirivaara (Övertorneå) 8187
Hildebrand, H. 1341, 1447
Hildebrandt, E. 2458
Hilding, S. 7350
Hillman, A. 6399
Himmelstrand, M. 3857
Hinds, E. M. 2578
Historia 1372—1457
Historiska hjälpvetenskaper 1446—57
Hjelm, C. E. 5174
Hjelm, Å. 6975
32
Hjelmérus, A. 264, 1409—10, 1529,
1895, 2533, 2743—44, 2875—76,
2900, 3206, 3378, 3453—56, 5952
Hjorth, R. 5547, 5551
Hjortzberg-Nordlund, B. 6384
Hjuken (Degerfors) 2909
Hjälmänder 8591
Hjärne, E. 1342
Hjärne, H. 895
Hodell, D. 2125—26
Hofberg, H. 2127, 2241, 2273, 2329,
2383
Hoffman Bang, N. E. 5278
Hofman, J. E. 5918
Hofrén, M. 1206
Hoisten, N. v. 8909—11
Högdal, S. 3794, 4095—98
Hogguér, D. v. 3580—81
Hole, E. 5175—78, 6606, 7822
Hollsten, J. 1634, 4690, 5179, 7319,
8421
Hollstrand, G. G. 4618
Hollström, K. F. 9045
Hollström, L. 4348
Holm, A. 8422—23, 8540—42
Holm, B. 7881, 8543—54, 8783—84
Holm, C. 1654, 1784, 3226, 3232, 5180
Holm, C. J. 1411
Holm, E. 4588
Holm, G. 7867
Holm, Gösta 940—42, 1018—22, 2058
Holm, O. 7882—83, 7998, 8137, 8178,
8385—89, 8424—26, 8521, 8555—71,
8709, 8715
Holm, O. E. 166
Holm, P. F. 4213
Holm, R. 347
Holm, V. F. 7999, 8114—15
Holm, Å. 8887—89
Holmberg, H. 4463, 4535
Holmboe, H. 2330
Holmbäck, B. 5422, 5568
Holmbäck, Å. 4494
Holmerz, C. G. 5490—92
Holmgren, A. 1635, 2349, 4793, 5423—
24, 5513, 5569—70, 5626, 5690, 5692,
8264
Holmgren, A. E. 8785
Holmgren, H. 1873, 3507
Holmgren, J. 478
Holmlund, A. E. 1636
Holmlund, G. 2745
Holmquist, G. 2836
Holmquist, Hj. 402
Holmquist, I. 1862—63, 3146—48, 7015
—18, 7028, 7106
Holmquist, P. J. 7536, 7548—49, 7551
—54
Holmqvist, G. 295
Holmsen, H. 6509
Holmstedt, G. 4691
Holmström, A. 5735
Holmström, E. 2303, 2579, 2712, 5181,
6722
Holmström, K. 748
Holmström, M. V. 720
Holmström, R. 3083, 6232
Holmström-Vifell, I. 161, 1265—66
Holmsund 37—38, 261, 2988—90, 3717,
4271, 4746, 4840, 4963, 7066
Holmtjärn (Norsjö) 7794
Holmögadd (Holmön) 8558—59, 8578
Holmön 262—63, 2991—93, 7987,
8558—59, 8578, 8978
Holst, N. O. 7555
Holsvattnet (Nederluleå) 3260
Holtz, H. 8971, 9098
Hoppe, G. 2634—35, 2999, 6723, 7451
—53
Horn, L. 3582
Hornavan (Arjeplog) 7488
Hornberg, H. 1412
Hornborg, E. 1566
Hornborg, U. 4099
Hornby, R. P. 3719
Hornslöjd 2230
Hortlander, D. 5905
Hortlax 1323, 2994, 3357, 4474, 4852,
6742, 8013
Hougberg, E. 8572
Houten-Immink, W. J. van 2636, 3858
Hovrätten för övre Norrland 4586,
4588, 4605, 4608
HSB 4821—22
Hubendick, B. 3691
Huggningsundersökning 5676
Huldberg, P. A. 480
Huldt, H. H. 1267
Huldt, S. 7107
Hulkko, K. 582—83
Hullberg, A. 5813
Hult, G. 2389
Hult, J. 6011, 6013
Hult, P. W. 5327
Hultblad, F. 2128—29, 2690—91
Hultén, E. 8226
Hultgren, G. 1492
Hultin, J. 2331
Humleodling 5033
Huonder, A. 3704
Husberg, K. S. 1503
Husdjur 5269—5302
Husdjursaveln i Norra distriktet 5279
Husmodersföreningar 6690
Huss, A. 1268—69, 6956
Huss, E. 5410
Huss, E. G. 2390, 2746—47, 2781,
3227, 4643
Hussvalor 8618, 8621
Hustedt, F. 8301—02
Hustich, I. 3692
Hutchinson, A. H. 3583
Hvarifrån och hvarthän? 6775
Hwass, Th. 3693
Hvoslef, F. W. 584
Hiibinettes repslageri i Piteå 6590
Hydéhn, J. 435—36
Hydrografi; kartor 4452—54
Hydrologi 7312—44
Hülphers, A. A:n 2391—92, 3334, 3457
Hyper Boreus (pseud.). Se Sund, P.
Håhl, J. F. 348
Håkansson, O. 316
Håknäs (Nordmaling) 5998, 8676
Hållén, K. 7454
Hård af Segerstad, A. 4567
Hård af Segerstad, J. 5736
Hägerström, K. P. 8146
Häggblad, J. 513
Häggbom, F, 9046
Hägglund, A. 6688
33
Häggman, M. 1637
Häggmark, L. 700
Häggquist, E. 1638, 2890—91, 3379
Häggqvist, E. 7253
Häggström (släkt) 1921
Häggstrom, B. 5425
Häggström, M. 1413, 2902
Häggström, N. 3457
Häggström, U. 2885
Hägrar 8622
Hällnäs (Degerfors)
39, 907, 5514,
5516, 5653, 9144—46
Hällnäs skogsskola 907
Hällström, C. P. 2383, 7351—52
Hälsan, Anstalten 9127—30
Hälsingelagen 4589—93
Hälsningsseder 2251
Hälsokällor 3324
Hälsovård 8970—9199
Häradsallmänningar 5419
Härme, M. 7662
Hässjor 5193
Hästavel 5281a, 5283, 5287, 5299
Häyrén, E. 3959, 8000—01
Höckenström, A. 5954
Höckert, J. F. 1231—33
Högberg, J. P. 2692, 2827
Högberg, Olof 1414, 1657, 2748
Högberg, Osvald 5955
Högbom, A. 6122, 6492, 6520, 6529,
7556, 7644—47, 7695, 7763, 7823—
24
Högbom, A. G. 1023, 1640, 2393, 4692,
5182—85, 5571—73, 7411, 7455—57,
7668, 7696—7700, 7764—65, 7825
Högbom, B. 6123—24, 7426, 7428,
7459, 7701
Högbom, I. 7702
Högbom, J. 1641
Högdahl, Th. 8968
Höge, C. F. 8786
Högerpartiet 4468, 4470—72
Högfeldt, O. 3694
Högland (Dorotea) 2927
Höglund, N. 8573
Högstadius, J. O. 1642, 3475, 4263
Högström, C. 1643
Högström, E. H. 7022
Högström, E. O. E. 1493
Högström, G. 6675
Högström, I. M. 1644
Högström, P. 343—44, 349, 350, 1645
—48, 1828, 2580—84, 2702, 3380—
81, 4601, 4693—94, 5020, 5186, 7254
Höijer, G. 1555, 1580, 1649—50
Höijer, R. 1649
Höjer, M. 2394
Hönsskötsel 5294
Höodling 5121, 5166—67
Hörlén, A. 1239
Hörne, E. 2534
Hörnefors 2534, 2740, 2743, 3294
— Bibliotek 68—69
— Naturförhållanden 8635
— Näringsliv 5124—25, 5444
— Religiöst liv 264
— Sociala frågor 4721, 4747, 4748,
4766, 4838, 4876—78
Hörnlund, H. 4837
Hörnsjö (Nordmaling) 3303
Hörnström, G. 1861
Hörstadius, G. 2459
Hössjö (Umeå lands) 3483
Höök, R. 7029
I brytningstider 657
I lappkåtor och nybyggartorp 450
I tvärbanefrågan 6803
I 45, 7. komp. 7126
Idelius, B. 2837
Idrott 7022—88
Igelkottar 8405
Ihre, J. 1004—05
Uien, G. 8224, 8243, 8255
Immink, W. J. van Houten. Se HoutenImmink, W. J. van
Imnander, K. 3418
Indelningsverket 2761, 7130
Industri 6059—6647
Inghe, G. 9047
Ingman, Santeri 1379
34 —
Ingridshem vid Gammelstad (Nederluleå) 9140
Inlandsbanan 2586, 2614, 6799—6827
Insekter 8725—8886
Insektsfaunan inom Abisko nationalpark 8787International Education Boards 5075
—77
(An) investigation into questions of
social hygiene in the counties of
Västerbotten and Norrbotten 9048
I. O. G. T. Se Godtemplarorden.
IOGT-kontakt 4955
Iongli, W. H. D. de 6233
Isaksson, B. 6014
Isaksson, G. 2572, 2693, 6446
Isakson, R. 4634, 7031
Isaksson, R. 6726
Isberg, E. 9049
Isbrytning. Se Sjöfart 6944—72
Isförhållanden. Se Hydrologi 7312—44
Ising, G. A. N. 7255
Islom 8597
Israelson, G. 8303
Israelsson, H. 2059
Ivalo, S. 1379
Ivarsson, R. 9163
Jaakkola, J. 6654
Jackson, G. 3149
Jacob, C. 6234
Jacobsson, J. 5187
Jakkol' Mainos (pseud.) 6727
Jakobson, D. 3554, 7515
Jakobson, O. 2665
Jakobsson, Th. 3118
Jakt 5784a—5935
Jaktvårdsföreningar 5840—45
Jaktvårdsområden 5795
James, N. 3859
Jamikussuolo (Kiruna) 3144, 3109—10
Janesläkten 1922
Jannes, E. 1291, 2131—32, 2171—72
Janson, A. 6728
Jansson, A. 8788—93
Janson, Ailsa, 4100
Jansson, Anders 5439, 5664
Janson, E. 7905
Jansson, F. 8673
Jansson, I. 4905
Jansson, O. 1597
Jeansson, S. 902—03
Jebrenjokkstugan (Kiruna) 7011
Jeknaffo (Jokkmokk) 4158, 4161
Jensen, C. 8269
Jensen, J. J. 1708
Jervell, S. 586
Jirlow, R. 130, 1067, 1081, 1217, 1953,
1979—80, 1989, 2020—22, 2060,
2228, 2993, 3228, 3423, 5188, 5906,
6597
Joanne, A. 3695
Johannesen, A. 6858
Johanneson, C. J. 6777
Johannisbergs skyddshem (Nederkalix)
4905
Johansson, A. 3177
Johansson, A. 6125, 6358
Johansson, Agda 1060
Johansson, B. 6953
Johansson, C. 758, 1162, 2203, 2229,
2274—75, 5860, 5927
Johansson, E. 5080—81
Johansson, F. 3542, 3545
Johansson, G. 587—88
Johansson, G. 701
Johansson, G. 4734
Johansson, Gustav 3067
Johansson, H. 2332, 4594
Johansson, H. E. 8002
Johansson, J. 482, 520, 590, 4284
Johansson, Johan 884—85
Johansson, K. 6234 a
Johansson, K. 8204—06, 8212
Johansson, K.-I. 4695—96
Johansson, Levi 1066, 3511'
Johansson, Lisa 1954, 3495
Johansson, M. 180—82, 212—13
Johansson, O. 1068
Johansson, O. V. 7321
Johansson, Otto 7180
— 35 —
Johansson, S. 48
Johansson, S. E. 7066
Johansson, Simon 735
Johansson, Sven 5426—27
Johansson, U. 3001
Johansson, V. 1651
Johansson, Y. 4710
Johansson Bäcksbacka, J. Se Johansson, J.
Johnsen, E. 533—34
Johnsen, O. A. 1380
Johnsson, G. 1632
Johnsson, N. 8003
Johnsson, P. 1601, 1633, 1743, 1760,
1815, 1843, 3776, 4101, 5428, 5861
Jojkning 3431, 4208
— Se även Musik 1280—1321
Jokkfallet (Överkalix) 3546
Jokkmokk 2648, 2690, 2995—3040,
3572, 3607—08, 3621, 3624, 3651,
3678, 3697, 3710, 3723 a, 3733 a,
3763, 3813, 3826, 3859, 3867, 3871
—73, 3890, 3896, 4136, 4147, 4199
— Arkeologi 1334
— Bibliotek 40
— Djurvärld 8366, 8377, 8489, 8645,
8670, 8678—79, 8681, 8728, 8746,
8790, 8794, 8799, 8827—28, 8836,
8891, 8895—96, 8914
— Etnografi 1950—51, 2092, 2134,
2147
— Geologi 7224—25, 7241, 7244—47,
7259—62, 7285, 7319, 7326, 7382,
7434, 7436—38, 7441, 7444—47,
7504, 7543—48, 7575, 7598—99,
7609—10, 7614—15, 7626, 7646,
7655, 7679, 7689, 7693, 7712, 7791,
7797, 7854
— Hälso- o. sjukvård 9071—72
— Idrott 7022, 7026, 7043, 7046, 7054
—55
— Kartor 4331, 4412—13
— Kommunikationer 6705, 6720, 6893,
6960, 6992—95, 7003, 7013
— Lappar 337, 1950—51, 2092, 2134,
2147, 2295
— Naturskydd 8937, 8941, 8964—65,
8969
— Näringsliv 5179, 5568—70, 5587,
5813, 5862, 5916, 5919, 5961, 5980,
5986, 5988, 6041, 6060, 6331—46,
6444, 6452—54, 6473, 6520—22,
6620 a—21, 6628-^13
— Religiöst liv 265—67, 337
— Skolor 710, 780—81, 807
— Sociala frågor 4860, 4879—80,
4908, 4910, 4932, 4937
— Växtvärld 7950, 7973, 8085—86,
8097, 8110, 8123, 8126, 8133—34,
8136, 8150, 8203, 8211, 8220, 8268
—69, 8301, 8310, 8319, 8333—41
— Se även Lule lappmark 4053—4190
Jolin, S. 3102, 4102
Jonason, D. 3150, 3960—62, 4103—04,
4223
Jones, W. H. 1992, 2061
Jonke. Se Lindberg, J. 1665
Jonsson, C. J. 3584
Jonsson, E. 7723
Jonsson, F. 2838
Jonsson, F. N. 6584
Jonsson, H. 2967
Jonsson, J. 6729
Jonsson, J. A. 4725
Jonsson, K. 6976
Jonsson, N. E. 4759
Jonsson, S. 1175
Jonsson-Bergström, M. 1171
Jordarter. Se Kvartärgeologi 7667—
7732
Jordbruk 5118—5268 a
Jordbrukarungdomens förbund 5076—
86
Jordbävningar. Se Seismologi 7377—
83
Jordeböcker 4644, 4652
Jordfrågan 4774—84
Jordmagnetism 7363—76
Jordskred. Se Fysisk geografi 7384—
7509
Joseland, H. L. 3131
Jowa Nilsson Suorra 5852
JUF 5076—86
— 36 —
Juhlin-Dannfelt, C. 3963—64, 5061,
7465
Juhlin-Dannfelt, H. 5189—90
Jukkasjärvi. Se Kiruna
Juktådalen (Sorsele) 3416, 8382
Juktån 4452
Julin, E. 7906
Julseder. Se Fester 1988—98
— Lapparna 2249
Jungner, H. 1024, 2062
Jungner, J. G. 4412
Jungstedt, H. 3696
Junosuando 1092, 3041—45, 6181,
6300, 6451, 8469
Jurister 1523
Jäder, K. 407
Jäderin, E. 6369
Jägerskiöld, L. A. 1640, 8575—76
Jämtön (Råneå) 8170—71
Järnefors, B. 7460, 7703
Järnverk. Se Bergsbruk 6075—6529
Järnvägar 6771—6943
Järnvägsbyggen. Se även Rallare
Järnvägsförbindelsen Sverige—Finland
6779
Järnäs (Nordmaling) 3304
Järpar 8650
Järp orrar 8504
Järvar 8434, 8442, 8450
— Jakt 5839, 5891—92
Järvi, T. H. 6015
Jävre (Hortlax) 1323
Jöklar 3160, 7242
— Se även Fysisk geografi 7384—7509
Jönsson, A. 7247
Jönsson J. E. 6359
Törn
712, 3046—50, 6450, 6528 a—
28 b, 7382, 8058
Kaalasjärvi (Kiruna) 3118
Kaarsberg, H. 2133, 4697
Kaddik, A. 3037
Kaffekvarnstillverkning 6583
Kaijser, K. 9050
Kaila, T. T. 4858—59
Kaiser, P. 3585
Kaitajänki myr (Karesuando) 7454
Kaitumsjöarna (Gällivare) 8128
Kaitumälven (Gällivare) 4068
Kajanus, B. (pseud. för Nilsson, B.)
4105
Kalendrar 1458—74
Kalitin, N. N. 7256—57
Kalix. Se Nederkalix
Kalix elfs kubikflottningskommitté
5757
Kalix missionsförening 663—64
Kall, A. 1381
Kallakttjåkko (Gällivare) 2947, 2949,
4112, 4124
Kallin, K. E. 5429—32, 5509 a, 5624,
5665
Kalmeter, O. 9051Kalvträsk (Burträsk) 271, 2029, 2872
Kamajokk (Kiruna) 7983
Kamf, A.-L. 1125—27
Kamlunge (Töre) 4271
Kamraten 4970—71
Kamrater i kronans vapenrock 7109
Kangos (Junosuando) 3042
Kann, E. 8304
Kansanaho, E. 1879
Kapell. Se Kyrkor
Kaping, Cl. 4240
Kaptensgårdens sanatorium (Malmberget) 9159
Karatj-sjön (Jokkmokk) 5961
Kardmakare 6584
Karelius, C. M. 2665
Karesuando
3051—65, 3693, 3695,
3699—3700, 3708, 3716—19, 3754,
3764, 4279, 7014
— Kartor 4441—44, 4448
— Kommunikationer 6724, 6766, 6975
— Lappar 624, 973, 2114, 2121, 2121a,
21150—51, 2164, 2259, 2275, 2324,
2333, 2337, 2343, 7902
— Naturförhållanden 7267, 7306,
7387, 7408, 7423, 7454, 7463, 7729,
7916, 7969, 8030, 8087, 8256, 8390,
8457, 8533, 8573, 8590, 8615, 8617,
8664—65, 8696, 8738, 8807, 8868
— 37 —
— Näringsliv 5807, 5915
— Religiöst liv 272—74, 624
— Samhälls- o. rättsväsen 4659, 4664
—65
— Sociala frågor 4881, 4932
— Språk 973
— Se även Torne lappmark 2660—
83, 3899—4052
Karl XI 4264—66
Karlen, S. 943
Karl Gustav 714, 815, 1991, 1994,
2392, 3066—72, 3758, 4316—17,
4819—20, 5397, 6051, 9007, 9009
Karlsborg (Nederkalix) 3253
Karlsdotter, M. L. 1652
Karlfeldt, L. 262, 3229, 3294
Karlsson, E. 721
Karlsson, J. 1070
Karlsson, L. E. 1653
Karlsson, O. 1128
Karlström, N. 479
Karlsviks järnverk (Luleå) 6353'
Karneil, V. 2333, 4595
Karrsbäcken (Bjurholm) 4219
Kartografi 4455—60
Kartor 4292—4460
Karungi (Karl Gustav) 815, 3068—70
Kaskasapakte (Kiruna) 3119, 3931—
32, 4022, 4037—38
Kaskasatjåkko (Kiruna) 3986, 3998
Kastkäppar 2232
Katterjaure (Kiruna) 7012
Kattovuoma (Kiruna) 8262
Kauffmann, E. F. 2394 a
Kaufmann, E. Schelling. Se SchellingKaufmann, E.
Kaunisjoki (Pajala) 6770
Kautsky, F. 7557—60, 7868
Kautsky, G. 7578
Kavalleri i Norrland, Utredning 7135
Kavalleriets förläggning 7110
Kebnekaise. Se Kiruna
Kedkevara. Se Silpatjåkko
Keen, O. 2931
Kejsarörnar. Se Örnar
Keksi, A. 1192, 1194
Kellgren, A. G. 8004
Kemisk industri 6585
Kemisk-växtbiologiska anstalten i Luleå
5245—54 a
Kempe, A. 2460
Kempe, F. 5660, 5679, 5681
Kempe, R. 7032
Kempe, S. 1653 a
Kengis (Pajala)
1248, 1906, 3689,
3736, 4277, 6301—03, 6524, 8676
Kent, S. H. 3586
Keräntöjärvi (Junosuando) 3043
Keskitalo, T. 3172
Kestner, O. 7258
Kettilsfjäll (Vilhelmina) 7617
Keyland, N. 5786
Keyser, E. H. 6127
Key-Åberg, K. 6816
Kiedkevare silfvergrufvor. Se Silbotjåkko 6331—32
Kieft, C. 7561
Kieksiäsvaara (Pajala) 1088
Kielland, A. 6860
Kihlberg, A. H. 4195
Kihlbom, A. 3860
Kihlstedt, G. 1766
Kihlstedt, L. 267, 2134, 4106
Kiirunavaara malmfält 6084
Kilangi (Pajala) 8821
Killander, A. 3697
Kilpisjärvi (Karesuando) 3719, 7729
Kinberg, E. 5613—14
Kinch, K. 6730—31
Kinesisk mårdhund 8395
Kinnman,, E. 4365, 4367
Kinnman, G. 5666, 5668
Kirchner, Ch. 3698
Kirjeitä wirwoitukseksi köyhille matkustajille elämän tiellä 591
Kirkonmäki, P. A. 3067
Kiruna 2467, 2652, 3073—3173, 3607
—08, 3610, 3621, 3656, 3669, 3675
—76, 3708, 3733 a, 3758—59, 3763,
3813, 3826, 3828, 3841, 3843, 3867
—68, 3870—71, 3887, 3889, 3894,
3896, 3980
— Arkeologi 1324
— 38 —
— Bergsbruk. Se Bergsbruk 6075—•
6529
— Bibliotek 41—46, 75
— Biografi 1466
— Djurvärld 8466, 8477, 8551—53,
8574, 8634, 8642—43, 8712—13,
8727, 8777—78, 8787—89, 8792,
8797, 8801, 8807, 8823, 8838, 8864,
8866—67, 8869, 8887, 8889, 8916
— Folk- o. dialektlitteratur 1062,
1085, 1104
— Geofysik 7214, 7221—23, 7228,
7236—37, 7268—71, 7275, 7278,
7282, 7290—91, 7302—03, 7305,
7375—76, 7388, 7396—97, 7434,
7465, 7502—03
— Geologi 7524, 7526, 7540, 7549—
51, 7553, 7576—78, 7583, 7585,
7622—23, 7634, 7652—53, 7656—
59, 7682, 7709, 7714, 7721, 7725,
7735—38, 7743, 7747—48, 7751,
7753—54, 7756, 7767, 7770, 7772,
7784, 7793, 7804, 7810, 7826—27,
7829, 7835, 7837
— Hälso- o. sjukvård 9148—50, 9187
— Idrott 7029, 7047, 7068—69'
— Kartor 4355—59, 4300, 4402, 4406
—10, 4414, 4432—34, 4436—37,
4441—43, 4448
—• Kopparmyntning 1453—55
— Krigsväsen 7099
— Lappar 759, 767, 964, 1013—15,
1030, 1036, 1043, 2143-^4, 2174,
2205, 2296, 2324, 2333, 2337—39,
2343
— Musik 1282
— Naturförhållanden allm. 7195—97,
7202—03, 7205
— Naturskydd 8953—54, 9063 a—63 b
— Näringsliv (utom bergsbruk) 5165,
5215, 5380, 5840—41, 5860, 5981,
6622—23
— Ortnamn 1013—15, 1030, 1036,
1043
— Religiöst liv 200, 268—70, 410
— Samhälls- o. rättsväsen 4609, 4659,
4701
— Skolor 711, 715—18, 759, 767,
854
— Sociala frågor 4726, 4749—55,
4823, 4831—33, 4864, 4901—04
— Språk 964
— Turistväsen 6999, 7006—12, 7015—
19
— Växtvärld 7913—15, 7952, 7956,
7960, 7967—69, 7971, 7978—79,
7983, 7985, 8001, 8007, 8044, 8053,
8057, 8064, 8072, 8078, 8081, 8087,
8122, 8127, 8129—32, 8148, 8156,
8196—97, 8244, 8257, 8262, 8285,
8289, 8302—04, 8320, 8350, 8357
— Se även Torne lappmark 2660—
83, 3899—4052
Kiruna jakt- och fiskevårdsförening
5840—41
Kivartfjället (Sorsele) 4219
Kivijärvi, O. 5191 a
Kivijärvi (Korpilombolo) 3176
Kiörning, O. 205, 242, 265
Kjellberg, A. 8988
Kjellberg, B. 6128—30, 6312, 6447
Kjellberg, V. 6861, 6918
Kjellén, R. 3965—66, 7379
Kjellerstedt, A. M. 1654
Kjellerstedt, A. W. 3230
Kjellerstedt, P. A. 1655, 4334, 4663
Kjellman, H. 2637—39, 3745, 3967—68
Kjellström, C. J. O. 4335, 4407
Kjellström, J. 4591
Klabböle (Umeå lands) 4620
Klasson, J. 3320
Klein, E. 2204, 2230, 3022—23, 3069
Kleman, E. 3142
Klemensnäs (Skellefteå) 4745, 4962,
6549—53
Klemetsson, K. G. 1175
Klemming, G. E. 1829
Klemming, V. 6126
Klimat. Se Meteorologi 7227—7311
Klimpfjäll (Vilhelmina) 3511—13,
6593
Klingberg, H. 5433—34
Klingberg, P. 2009
Klint, G. af 2749, 6957—58
— 39 —
Kloalen 5241
Klockhoff, M. 4346, 5739
Klockhoff, O. D. 4533
Klockstaplar 3552
Klooss, H. 8794
Kloster 2850, 2854
Klubbning av fisk 5937
Klädedräkt 1999—2003
— Lapparna 2216—20
Klädklykfabrik 6586
Klöverträsk (Nederluleå) 3286—87
Klövsadlar 2228
»Knaver» 5284
Knight, W. D. 3699
Knivkammen (Kiruna) 4022, 4034
Knorring, O. 3700
Knutsson, F. 5683
Knös, C. E. 7169
Koark, H. J. 7648
Koch, A. 3861
Koch, C. H. v. 4711, 4794
Koch, M. 592
Koechlin, R. 7826—29
Koechlin-Schwartz, A. 3587
Kokkinmodka (Karesuando) 3700
Kolare, H. 1627, 6235
Kolare 4731
Kolibri (pseud.) 3529
Kolm, C. R. 6732, 6937—38
Kolmodin, G. 8577
Kolmodin, O. 5771—72
Kolmodin, T. 2135, 2334, 3406, 4107
Kolonisation 4785—4822
Kolonisationskommittén 4786, 4788
Koltajaure (Karesuando) 3061
Kolthoff, K. 8578—79
Kolthoff, Kj. 7884
Kolvedstillgången, Utredning 5782
Kommunala mellanskolor. Se Lärdomsskolor 846—901
Kommunalkalender för Skellefteå stad
1470
Kommunalväsen. Se Förvaltning 4488
—4582
Kommunikationer 6694—7021
Kommunikationskartor 4415—40
Kommunismen 4462—64, 4466—67
Konst 1200—1321
— Kyrklig 1200—13
— Profan 1214—46
Konsthantverk 1251—79
Kooperation 4826—52
Kopparåsen (Kiruna) 3136
Korenský, J. 3701
Korkbetong, Ab. 6587
Kornerup, T. 4108
Korpelarörelsen 403, 426, 583
Korpikylä (Karl Gustav) 3070 a
Korpilombolo 3174—77, 4309—10,
5676, 6157, 6184, 6417, 6517—18
Korpån (Vilhelmina) 7518
Korsnäbbar 8587
Kortlandt, A. 2585
Koskivara (Gällivare) 6608—09
Koskullskulle (Gällivare) 4756, 6328
Kraepelien, H. 4408
Kraftverk 3365, 4557—59
— Se även Energiförsörjning 6611—47
Kramfors, Idrott. 7070
Krantz, C. 2586
Krantz, E. 6131, 6313
Kreitz, B. 697
Krekula-Vanhatalo, H. 3443
Krematorier 9148—50, 9154—57, 9176
Krigsväsen 7089—7193
Kristineberg (Lycksele) 3212, 6145,
6329, 6493, 7802
Kristliga ungdomsföreningen De våra
(Skellefteå) 674
Kristofersson, K. 3496
Kristofferson, K. 437, 445
Krok, Th. O. B. N. 8305
Kronlund, G. 3702
Krono-nybyggen 4673
Kronön (Nordmaling) 8629—30
Krook, A. 871
Krook, J. H. 6132
Kruse, E. 650
Krusenstjerna, E. v. 8282
Krüger, Fr. 8744, 8862
Krångfors (Skellefteå lands) 3379,
6330, 6623 a
Kräftdjur 8898—8900
Kräldjur 8708—09
— 40 —
Kröger, M. 3452
Kuivakangas (Övertorneå) 319
Kukkola (Karl Gustav) 1991, 1994,
3071—72, 3758, 6051
Kulbäcksliden (Degerfors) 5442, 5465 a
—65 b, 5577, 5584
Kulinder, S. 4890
Kullberg, F. 1097
Kulling, 0. 7562—77, 7869, 7875
Kultsjön (Vilhelmina) 3494, 4231,
5954
Kulturminnesvård 2517
— Se även Hembygdsvård 2560
Kummavuopio (Karesuando) 3062,
3947
Kungsleden 2633, 2640, 3812, 3835,
3849, 3851, 3865, 3884, 4435, 4438
—39
Kungsörnar. Se Örnar
Kurravaara (Kiruna) 3137—38
Kusch, E. 3114
Kusmark (Skellefteå lands) 1362, 5191
Kustarakaise (Arjeplog) 2816, 7415
Kusträsk (Överluleå) 5999, 6058
Kuttainen (Karesuando) 3055
Kvandahl, H. 593
Kvarnar 6588
Kvartärgeologi 7667—7732
Kvikkjokk (Jokkmokk)
1334, 2134,
2648, 3016—19, 3651, 3678, 3710,
5862, 6331—46, 7013, 7436, 7609—
10, 7679, 8126, 8133—34, 8211, 8678
—79, 8794
Kvorbevare (Malå) 6583
Kvänerna 2745
Kühl, W. 7291
Kyhlberg, A. 263
Kylin, H. 7907
Kyrkan och ungdomen 648
Kyrkhelger 228, 2767, 3280, 3413, 3509
Kyrkor 2417, 2480, 2538, 2740, 2773,
2831—32, 2836—37, 2848, 2852, 2857
—59, 2864—65, 2867, 2869, 2877,
2879—80, 2896, 2916, 2919, 2927,
2934—35, 2946, 2950, 2956—57,
2960, 2970, 2984, 3000, 3014, 3037,
3039—41, 3048, 3050—51, 3058,
3065, 3073, 3076, 3082, 3084, 3115,
3181, 3184, 3188, 3215, 3224—25,
3245, 3269—72, 3276—78, 3302,
3316, 3319, 3332, 3347, 3352—53,
3369—70, 3380-81, 3385, 3398,
3401, 3404, 3415, 3420, 3422, 3424—
25, 3434, 3437, 3442, 3445, 3460,
3465, 3474—75, 3477, 3505, 3529,
3537, 3539, 3542, 3548, 3551, 3551 a,
3553
— Se även Kyrklig konst 1200—13
Kyrkosång. Se Musik 1280—1321
Kyrkosångens vänner 1280
Kyrksilver 2750
Kyrkstäder 216, 218, 1975, 2372, 2381,
2530, 2539, 2556, 2733, 2739, 2767,
2787, 2860, 2862, 3217—18, 3220,
3247, 3382, 4575
Kåbtåjaureleden (Gällivare) 2943
Kåell, S. 4109
Kåge (Skellefteå lands) 3397
Kågedalen (Skellefteå lands) 1367,
3398
Kågenäset (Skellefteå lands) 8266
Kågnäsudden (Skellefteå lands) 6032
Kålaboda (Nysätra) 5284 a
Kårsajökeln (Kiruna) 3139, 4436,
7388, 7396—97, 7434, 7502—03
Kårt försök af närmare kunskap och
större nytta utaf de ännu ej uppodlade norre landskaper af Sverige
5063, 5192
Kåtor 2202—15
Källskrifter till lapparnas mytologi
2276
Kärlkryptogamer 7912—8267
Köbel, E. 4110
Köhler, A. 8580
Köhler, G. 6517—18
Köhler, H. 7259—62
—10, 3985, 4244
Kyrkklockor 2396, 2936, 2983, 3276
Kyrklig konst 1200—13
Kyrklig organisation 177—323
Kyrkogårdar 2874, 2998
41
Kojer, K. 6435, 6443
Köksväxtodling. Se Trädgårdsskötsel
5335—95
Köngämä älv (Karesuando) 3693
Königson, I. 1112
Könkämä (Karesuando) 2150—51
Koppen, W. 7263
Körner, J. 6862—64, 6922
Körningh, J. F. 3703—05
Körsång. Se Musik 1280—1321
Köster, C. 326, 2945
Köster, C. E. 3862
Ladugårdsskötsel 5269—5302
Laestadianer 11, 16, 260, 399, 403,
524—647, 1525
Laestadius (släkt) 1924
Laestadius, C. E. 1682—84
Laestadius, C. P. 8016, 8147
Laestadius, F. 132, 489, 1344, 1382,
1685, 3461
Laestadius, J. 5335
Laestadius, L. L. 11, 21S—16, 400,
1170, 1686—1735, 2424, 4917—19,
4933, 4938, 5066, 5864, 5880, 7267,
8017—19, 8152, 8162, 8198, 8249,
8252, 8417, 8428, 8442, 8590
Laestadius, P. 1683, 1710, 173&-46,
3600—07, 8676
Laestadius, S. 1221, 3777, 4797, 8936
Lafeber, D. 7579
Lagerberg, T. 5574, 8005—08, 8155,
8230, 8254, 8350, 8795
Lagerbohm, D. 1656
Lagerbring, G. 1405
Lagercrantz, E. 982—83
Lagergren, A. 483
Lagergren, H. 114, 1521, 3185—86,
3707, 6367, 6978
Lagergren, J. 6278
Lagerheim, G. 8306—07, 8351—52
Lagerlöf, E. 4619
Lagerlöf, S. 3588
Lagerlöf, S. Ch. 3795
Lagermark, J. A. 3181
Lagerquist, I. 906
Lagerqvist, K. 3969
Lagerström, E. H. 6314
Lahol. Se Fjällpipare
Lahti (pseud.) 269
Laid, E. 5193
Laidaure. Se Laitaure
Lainejaur (Malå) 6347, 7799
Laing, S. 4267
Laisvall (Arjeplog) 6348, 7541
Laitaure (Jokkmokk) 4082, 8645
Laitinen, A. 594
Lajsvare (Arjeplog) 2817
Lambert, A. 1166, 1182
Lambert-Meuller, F. 6401
Lambertska arvet 1657—59, 4621
Lambert-Wenman, J. B:n 1657—59,
4621
Lamm, C. J. 3451, 3626
La Motraye, A. de 3589—90
Lampa, S. 8796
Lampén, B. 3970
Lamprecht, H. 5346—47
Landgren, L. 595—96, 984, 1660—61
Landhöjning. Se Fysisk geografi 7384—
7509
Landin, B.-O. 8797
Landin, E. 4832
Landshövdingar 1521
Landshövdingeberättelser. Norrbottens
län 4495—4502
— Västerbottens län 4490—91, 4503—
11
Landskapsvapen. Se Historiska hjälpvetenskaper 1446—57
Landstedt, S. 6047
Landstingshandlingar. Norrbottens län
4519—25
— Västerbottens län 4527—33
Landström, J. 6072
Landström, S. 3246
Landström, T. 3246—47, 7158
Landsvägar 6702—70
Lang, N. 312
Lange, Th. 8172
Langenfelt, G. 3085—86
— 42 —-
Langlet, E. V. 2946
Langlet, O. 5542, 5575
Langlet, V. 2640
Lannavaara (Kiruna) 269—70, 3096,
4901—04
„
Lantbrukskemiska kontrollstationen i
Luleå 5249
Lantbruksmöten 5058, 5065 a
Lantbruksskolor 3251, 5265—66
— Se även Fackskolor 902—19
Landtbrukstidskrift för öfre Norrland
5064
Lanthushållning 5045 a—5334
Lanthushållsskolor. Se Fackskolor 902
—19
Lantmannaskolor 5244
— Se även Fackskolor 902—19
Landtmanna-tidskrift för Norrbottens
län 5065
Lappalaisia lauluja 1163
Lappar
— Antropologi. Se Antropologi
7888—7903
— Arkeologi 1335, 1337, 1347—48,
1358 b
— Etnografi 1950—51, 2092—2367
— Folklitteratur 1148—89
— Föremål 2221—33
— Hälso- o. sjukvård 9010, 9023, 9093
— Idrott 7034
— Kläder 2216—20
— Konst. Se Profan konst 1214—46
— Kåtor o. byggnader (inkl. stalotomter) 2202—15
— Litteratur. Bibliografi 15, 18 a, 20
— Mission 331—98
— Musik. Se Musik 1280—1321
— Möten 5007—12
— Ortnamn. Se Ortnamn 1012—48
— Religion o. övertro 624, 2253—2310
— Renskötsel 2311—67
— Samhälls- o. rättsväsen 4478—79,
4482, 4487, 4494, 4584—85, 4587,
4594—98, 4606—07, 4610, 4642,
4645, 4651—52, 4688—90, 4694,
4697, 4700, 4703—04
— Seder o. bruk 2234—52
— Skolor 741—67
— Sociala frågor 4713, 4856, 4860,
4864, 4879—81, 4983—5012
— Språk 928—31, 961—1005
Lapparne och deras land 107
Lappberget (Överkalix) 3544
Lappea, U. 5956—57
Lappische Lieder aus dem xvii:ten
Jahrhundert 1164
Lappische Texte des Jägers Johan Turi
1165
Lappkommittén 1919 2326
Lappland. Det stora svenska framtidslandet 2587
Lappland. Plej norda Svedlando kaj
Norvegujo 2641
Lappland 2558—2626
— Resor 3782—3808
Lapplands tekniska förening 6068—69
Lapp-Lisa. Se Öst, A.-L.
(De) lappländska fjällkarlarnas klubb
2620
Lappmarkens ecklesiastikverk 192—94
Lappmarkernas skattläggning.
Betänkande 4645
Lappmarksfriheterna. Författningar
4606
Lappmarkslagen. Se Skogspolitik
5598—5716
Lappmarksprest (pseud.) 1002
Lappmarksprivilegier 4607
Lappmissionsförsamlingen i Göteborg
384—87
Lappnäbbmusen 8436—37
Lappskatteland 4494
Lappugglor 8569
Lapputredningen 1930 2317
Lapska fjällmissionen 388
Lapska missionens vänner 389
Laquist, B. 112, 1218—19, 1644, 1993,
2136, 2217—18
Larsson, A. 6865
Larsson, Anders 452—53
Larsson, Augusta 1111
Larsson, C. 7649
Larsson, D. 5252—53
Larsson, E. 8281—82
— 43 —
Larsson, Evert 1220
Larson, G. 1709
Larsson, G. 5347 a—47 b
Larsson, H. 279
Larsson, L. 1220
Larsson, M. 8583
Larsson, O. H. 4726
Larsson, Sam 4698
Larsson, Seth 943 a—45, 1025—28,
2897
Larson, Sten 8390
Larsson, W. 6954
Larsson, Walter 7650
Latarjet, R. 3708
Latikberg (Vilhelmina) 3514
Lauker (Arvidsjaur) 249
Laula, E. 4995
Launay, L. de 2462, 6134
Laurell, E. 7395
Laurent, V. 4241Laurgren, F. 5958
Laurila, K. S. 598
Lauring, P. 3971
Lavar 8312-42
Laver (Älvsby) 3531—32, 6349, 7624,
7795—96
Laxar 8710, 8714, 8720
Laxfiske 6002—37
Laxfjället (Tärna) 3429
Laxtrappor 6009, 6018
Laxöringar. Se Havslaxöringar
Laxöringsfiske 6038—39
Lazúrtegui, J. de 3709
Leach H. G. 1673
Leby, M. 305
Leffler, J. A. 6135—37
Legraye, M. 6402
Lehtipalo, B. 2969
Leijonhufvud, S. 3115
Leinonen, H. 599
Lenander, A. 3972
Lenman, H. 7060
Lenntoft (släkt) 1923
Lenntoft, K. 1923
Leo, Dr 7830
Lessing, Ch. F. 3710
Leufvén, L. 4242
Levattsfjället (Arvidsjaur) 2833
Lewenhaupt, H. 1448
Lewenhaupt, S. 6016
Leveäniemi (Korpilombolo) 6157,
6184, 6417^ 6517—18
Levin, J. 669, 3407
Lewis, W. A. S. 8069
Lichtwardt, B. 8798
Lidbeck, E. G. 8584
Lidberg, L. 2063
Lidén, J. H. 3619
Lidén, R. 7651
Lidfeldt, K. 3355
Lidman, H. 3508, 4111, 5959—60
Lidman, Z. 1662, 1667
Lidmark, T. 3248
Lieder der Lappen 1168
Liedfeld, N. 173
Lilienberg, A. 4341
Liljeblad, F. 1449
Liljeblad, S. 1797
Liljedahl, E. 2463—64, 3711
Liljeholm, A. F. 2308
Liljeholm, C. G. 4806—07
Liljehöök, C. B. 7367—68
Liljeroth, G. 3712
Liljeström, G. 5933
Liljewalch, C. F. 4861
Lilla Hök (Kiruna) 3995
Lilla sällskapet (Umeå) 175
Lilljekvist, F. 7008
Lind, Aa. 3796
Lind, G. 6689
Lind, J. 8353
Lindahl (släkt) 1903
Lindahl, A. 1893
Lindahl, B. 3231, 3314
Lindahl, E. 985
Lindahl, I. 1602
Lindahl, J. 1663
Lindahl, O. 1494, 1664
Lindahl, O. O. 1664
Lindbaum, H. 1129, 2137
Lindberg, A. 688
Lindberg, A. 7183
Lindberg, E. 5347 c
Lindberg, Elof 2535, 4712, 6061
— 44 —
Lindberg, F. 4712
Lindberg, Ferd. 5773—74
Lindberg, J. 1665
Lindberg, N.-H. 5961
Lindberg, W. 679
Lindblad, A. 6209, 6236, 6466—6ii,
6585
Lindblad, E. 146 a
Lindblad, Th. 7396
Lindblom, A. 438
Lindblom, Andreas 3703
Lindbäck, C. 4862
Lindeberg, I. 5637
Lindell, A. 2465
Linden, A. 3973
Linden, K. E. 1415
Lindeqvist, Th. 1097
Linder, A. A. 2755
Linder, J. 5356
Linder, J. A. 1626, 2591
Linderholm, E. 214, 229
Linders, S. 4551
Lindfors, E. 6236 a
Lindfors, G. V. 3066
Lindfors, G. W. 3067
Lindfors, Th. 8354—55
Lindforss, R. 917, 3253
Lindgren, Ch. 4849
Lindgren, E. 296—97, 484, 3382, 3401
Lindgren, G. 3497
Lindgren, H. 860, 1548, 1885, 1928,
2782—83, 3187—89, 3196, 3256,
3713, 4285, 4915, 5022, 5907, 6260,
6279, 6300, 6436, 6677
Lindgren, J. V. 886—88, 946—47,
2536, 3459, 4684
Lindgren, O. 1167, 1294, 3002
Lindgren, Th. 4685
Lindgren, V. 2466, 7078
Lindhagen, C. A. 5043
Lindhagen, C. D. 7356
Lindhagen, N. 1230
Lindhé, U. 5435—36, 5520
Lindholm, F. 7264—66, 7273
Lindholm, P. A.
1495, 1561, 2537,
2592—94, 2751, 2763, 3207
Lindholm, S. 702—03, 3460, 4889 a
Lindholm, V. 352—53, 355, 1169, 1495,
1567—68, 1612, 1710, 2594, 3432,
4224, 4995, 5920
Lindkvist, V. 4112
Lindman, C. 9052
Lindman, G. 6866
Lindmark, Z. 1666—67
Lindquist, B. 5576, 8163
Lindquist, R. 7222
Lindqvist, B. 2064, 2843
Lindqvist, C. M. 1234—36
Lindroth, A. 5961 a
Lindroth, C. H. 8799—8802
Lindroth, L. 7009
Lindroth, S. 5533, 5537
Lindstedt, I. 4598
Lindström (släkt) 1923 a
Lindström, A. 9036, 9039, 9098
Lindström, A. A. 8009
Lindström, Ad. 1416
Lindström, Alex. 485, 3535
Lindström, Anders 451, 667
Lindström, Anshelm 1748, 1788, 2396,
3046, 3305, 3393, 9176
Lindström, Arne 6237
Lindström, E. A. 5740
Lindström, F. 3316
Lindström, J. A. 6656
Lindström, N. 5741
Lindström, S. J. H. 4398, 5193 a,
5281 a, 5306
Lindströmiana 1923 a
Linjeradio 6990—91
Linnarsson, G. 7870
Linné C. v. 2138, 3591»—99, 3842,
5023, 7955, 8116—18, 8803
Linnman, F. 5962
Linodling 5033
Linton, O. 6939—40
Lisitzin, E. 7322—23
Listov, A. 486
Liunggren, G. 4360, 4378, 4383, 4390
Ljung, A. 3056—57, 6524
Ljungberg, K. 6238, 6735
Ljungdahl, G. S. 7369—73
Ljungdahl, K.-G. 6017—19
Ljunggren, A. 6315—17
— 45 —
Ljunggren, C. J. 1417
Ljunghoff, J. 2139
Ljungner, E. 7461, 7580, 7704—07
Ljungquist, S. 3863
Ljungqvist, J. E. 8216
Ljus över fjällen 384
Ljustiden 2397
Ljustring 5937, 6003, 6037
Ljusvattnet (Burträsk) 1989, 1995,
2868, 2873
Lobbes, H. 6138
Lodin, S. 1816—18
Lodjur 8420, 8431—32, 8440, 8450
— Jakt 5893—94
Loeff, L. 3977
Loeff-Basenau, A. R. van der 3607
Loenbom, S. 2677
Logeman-vaii der Willigen, D. 3864
Loliammar, G. 8010—12, 8233
Lohe 9148
Lomsjökullen (Vilhelmina) 2035—36
Looström, R. 7766
Lostbom, J. 2815
Louis, D. A. 6139—40, 6403
Louis, H. 6510
Loven, E. 3190
Loven, F. 5501—02
Lovikka (Junosuando) 3044—45, 8469
Lubin, L. P. A. 2611
Luftelektricitet 7363—76
Lule lappmark 2684—97
— Resor 4053—4190
— Se även Gällivare, Jokkmokk
Lule skärgård. Fiske 5955
Lule älv 3004, 3006, 4453, 6011—13,
6022, 6027, 6031, 6033, 6959, 6968,
7341—42, 7401, 7690—92, 7694
Lule älvdal 5142
Lulelapska. Se Lapska språket 961—
1011
Lulemålet 936, 951
— Se även Svensk dialektlitteratur
1109—47
Luleå 2467, 3178—3202, 3566, 3608,
3624, 3669, 3672, 3675, 3688, 3709—
10, 3721, 4271, 4276
— Bibliotek 47—56
— Biografi o. genealogi 1458, 1467—
69, 1906, 1928
•— Etnografi 1956
— Historia 1389, 1408, 1427
— Hälso- o. sjukvård 9151—57
— Idrott 7031, 7071—78
— Kartor 4360—74
— Kommunikationer 6732, 6794,
6964, 6969, 6988
— Krigsväsen 7104, 7150
— Museer 113 a—20
— Musik 1313—14
— Naturförhållanden 7336, 7382,
7633, 7859, 8075, 8135, 8170, 8184,
8523, 8544, 8585—86, 8703
— Näringsliv 5126, 5245—60, 5517,
6070—71, 6201, 6350—67, 6456,
6554—55, 6598, 6658, 6676, 6685
— Ortnamn 1041
— Religiöst liv 665
— Samhälls- o. rättsväsen 4537—46,
4682—83
— Sigill 1456—57
— Skolor 806, 855—67, 907 a—08
— Sociala frågor 4757—59, 4801,
4821, 4834, 4934, 4973—74
— Språk 936
— Sällskap 170
— Utställningar 143—48
—• Se även Nederluleå
Luleå allmänna manskör 1313—14
Luleå brödraförening 665
Luleå domkapitels cirkulär 184
Luleå fabriks- och handtverksförening
6070—71
Luleå folkbank 4682
Luleå HSB 4821
Luleå järnverk 6351—52, 6456
Luleå köpmannaförening 6676
Luleå, Piteå, Haparanda, Boden, Kiruna med omgivningar 2467
Luleå silververk 6367
Luleå sparbank 4683
— 46 —
Luleå stads och lands nykterhetsförening 4934, 4974
Luleå stift. Kartor 4297—98
Luleå stifts diakoniförening 327—30
Luleå stifts julbok 105—06
Luleå stifts kyrkliga ungdomsförbund
648
Luleå stifts ungdomsförbund 197
Luleå typografiska förening 4759
Lund, K. 6511
Lund, N. 7113
Lund, O. W. 6867
Lund, P. J. 8275
Lund, S. A. 6868
Lund, Th. 4268
Lundahl, E. 9053
Lundberg, A. 2140, 2666
Lundberg, Allan 6238 a
Lundberg, August 1668—70
Lundberg, B. 3307
Lundberg, E. 3270
Lundberg, F. 439
Lundberg, H. 6182, 6493—95
Lundberg, Hj. 4297
Lundberg, Hj. 5539, 5541
Lundberg, L. 1569
Lundberg, S. 8585—88
Lundberg, S. 9172
Lundblad, O. 8804—05
Lundbohm, Hj. 107, 717, 1671—76,
2141, 3087, 6141, 6292, 6318—22,
7652—53, 7767, 7778, 7831—32
Lundborg, H. 4482, 7892—93, 7896,
9054
Lundekvist, M. Se Rehnman-Lundekvist, M.
Lundelius, H. 4512, 4666
Lundell, J. A. 1076, 1141
Lundell, S. 1904, 4647, 6602
Lundemark, E. 5928—29
Lundequist, O. F. E. 847—49
Lundeqvist, G. 3151
Lundevall, C.-F. 8589
Lundgren, A. 5328
Lundgren, B. 2713
Lundgren, E. 9155
Lundgren, G. B. 356
Lundgren, J. 9195—96
Lundgren, O. 2714, 2960, 5787, 9055
Lundgren, P. 5787
Lundgren, R. 6960, 8955
Lundgren, S. 600
Lundgren, Svante 3865, 3974, 4114—
20, 5862
Lundh, Th. 1749
Lundin, A., f. Nygren 3295
Lundin, H. 8493
Lundin, N. E. 711
Lundin, S. A. 9197
Lundin, V. 6979
Lundius, N. 2142
Lundkvist, G. 3209
Lundkvist, T. 1911, 1913—15
Lundman, B. 7894
Lundmark, E. 4734
Lundmark, E. 5879
Lundmark, J. 2801
Lundmark, J. A. 2925, 3522
Lundmark, K. 2398—99, 2784
Lundmark, K. H. 2065, 3239
Lundmark, P. 4867
Lundmark, R. 731
Lundquist, A. 4342
Lundquist, C. 7172
Lundquist, C. W. 9056
Lundquist, F. 8013
Lundquist, G. 1994, 2631, 2821, 3072,
3433, 3866, 3975—76, 7194
Lundquist, G. B. 5900
Lundquist, G. V. 3018
Lundquist, O. 131,
Lundquist, S. 4113
Lundqvist, B- 3714
Lundqvist, E. G. 6323
Lundqvist, F. 6519
Lundqvist, G. 7324, 7462—63, 7708—
12, 7797, 8014, 8901
Lundqvist, G. W. 3208
Lundqvist, Hj. 4754
Lundqvist, P. V. 1677
Lundqvist, Th. 4749
Lundstedt, P. 4744
Lundström, A. 1556
47
Lundström, A. N. 3595, 5024, 5194,
5414, 8015
Lundström, B. 174
Lundström, C. 8828
Lundström, E. 762
Lundström, H. 1859
Lundström, I. 4824
Lundström, J. 4773
Lundström, J. A. 1678
Lunelund-Grönroos, B. 3343
Lungtuberkulos. Se Tuberkulos
Luossavaara. Kartor 4406—07, 4409
Luossavaara-Kiirunavaara aktiebolag
5045, 6368—81
Luottolako (Jokkmokk) 8136, 8670
Luppio (Hietaniemi) 2985, 7702
Den lutherske protestanten 487
Luthman, O. 4847
Lübeck, S. 5024 a, 6612, 6615
Lybecker, C. S. 1679—81
Lycksele 2552, 3203—15, 3779
— Arkeologi 1346
— Bibliotek 57—60
— Hälso- o. sjukvård 9158
— Kartor 4375
— Naturförhållanden 7627, 7739,
7745, 7759, 7802, 8661—62, 8819,
8825
— Näringsliv 5140, 5441, 5544, 5549,
5711, 6145, 6329, 6493
— Religiöst liv 275—77, 447, 666—
67
— Samhälls- o. rättsväsen 4547
— Skolor 719, 737, 760—66, 868
— Sociala frågor 4882
— Utställningar 149—51, 164
Lycksele lappmark 2722—26
— Resor 4218—29
— Se även Lycksele, Sorsele, Stensele,
Tärna, Örträsk
Lycksele missionsförsamling 667
Lycksele stad och lappmark 3210
Lyrholm, K. L. 5436 a
Lürmann, F. W. 6280
Långsele (Dorotea) 7873
Långseleåns dalgång 7518
Långviken (Arjeplog) 6581—82
Långvikens glasbruk (Norrfjärden)
6581—82
Låstbom, J. 6107
Läderfabriker 6594
Lämlar. Se Fjällämlar
Länsförbundet. Se Västerbottens lantmannaföreningars förbund
Länskungörelser. Norrbottens län 4513
— Västerbottens län 4516
Länsvapen. Se Historiska hjälpvetenskaper 1446—57
Lärare 1487
Lärarinnornas missionsförening 390—
91
Lärdomsskolor 846—901
Läroverk. Se Lärdomsskolor 846—901
Läsare 452—523, 528
Löfgren, S. 6535, 7121
Löfroth, A. 6624
Löfstrand, G. 7768—69, 7781, 7833
Löfström, G. 6469
Löfwenmark, J. 1881
Lögda (Fredrika) 1915
Lönegren, E. 215, 1819
Lönkrögeriet i Malmberget 4919 a
Lönnberg, E. 948, 2324, 2336, 5883—
84, 5963, 7871, 8176, 8429—34, 8591
—8604, 8716, 8912, 8935, 8937—38,
8963
Lönnqvist, O. 8020—23, 8184—85,
8259, 8267, 8369
Löw, B. 2606
Lövby, R. 4472
Löwe, F. 3867
Lövenhjelm, C. G. 8391—93, 8435,
8605
Lövgren, Almar. Se Renolius, A.
Lövgren, J. A. 2534
Lövgren, O. W. 2468, 5025, 6536
Lövsångare 8503
Lövtäkt 5275
Lövvik, H. 6869
Lövånger 2754, 3216—38
— Arkeologi 1339
— Biografi o. genealogi 1490, 1939
— Historia 1445
— Konst 1268—69
— 48 —
— Krigsväsen 7107
— Naturförhållanden 7209, 7310—11,
7382, 7467, 7649, 7882, 8137, 8388
—89, 8556, 8579, 8595
— Näringsliv 5046, 5180, 5280, 5306,
5787, 6591
— Ortnamn 1018, 1022, 1028, 1047
— Religiöst liv 278—79, 481, 1268,
1490, 2733, 2739, 2740
— Skolor 720—21
— Sociala frågor 4883
— Språk 941
MacArthur, W. 3608
Mackinnon, D. D. 3609
Mc Lony (pseud.) 3978
Mc Neile, J. H. 8606
Madsén, L. 3866, 4121—22
Magnet, H. 5195
Magnusson, A. H. 8330—31
Magnusson, A. M. 1774—75
Malaise, R. 8807
Malgomaj (Vilhelmina) 445, 908 a—
10, 5159
Malgomajskolan 908 a—10
Mallet, F. 1747, 6961, 7207—08, 7325
Mallmer, O. 2277
Malm, A. W. 3715, 8607
Malm, E. 6404
Malm, Einar 4196
Malm, G. 112 a, 822, 1418, 2469—71,
4798, 5015, 5026, 6613
Malmback, H. 4730
Malmbanan. Se Riksgränsbanan
Malmberg, T. 8608
Malmberget (Gällivare) 61—64, 668,
868 a, 910 a, 1205, 2950—52, 3624,
3672, 3733 a, 3828, 4760—64, 4835
—36, 4919 a—20, 6382—84, 6690,
7079, 7256—57, 7648, 9159
Malmbergets husmodersförening 6690
Malmbergets kår av Frälsningsarmén
668
Malmborg, B. v. 6281, 6870
Malmer, O. 6040
— 49
Malmer 7733—97
Malmerfelt, O. 2277
Malmfälten 3572, 3709, 3829, 3846,
6385—6425
Malmförädlingssakkunniga 6360
Malmgren, N. 922
Malmgård, M. 4727, 5437—39, 5441,
5766
Malmkommissionen 6143
Malmkommunutredningen (1947) 4640
Malmquist, K. G. 7209
Malmqvist, D. 7834
Malmstedt, G. 7019
Malmström, C. 5422, 5440—42, 5465 a
—65 b, 5577—79, 8024, 8265
Malmström, E. 4596
Malmström, U. 5167
Malå 2601, 3239—44
— Etnografi 2034, 2145, 2193
— Lappar 996, 2145, 2193
— Naturförhållanden 7744, 7746,
7799, 8106—08, 8583, 8882
— Näringsliv 5484, 5546—47, 5978,
6347, 6583, 6595
— Religiöst liv 280
— Språk 996
Malören (Nederkalix) 2740
Manker, E. 1222, 1240-^5, 1272, 1857,
2034—37, 2104, 2143—60, 2205—10,
2242, 2278—86, 2338—39, 2595,
2606, 2724, 2833, 3011—12, 3035,
3703, 3979—83, 4123—24, 4996,
7326
— Bönder och nomader 3979
— Lapparnas heliga ställen 2286
— Die lappische Zaubertrommel 2282
— Lapsk kultur vid Stora Lule älvs
källsjöar 2149
— Markens gudar 3797
— Markens människor 2150
— Nomader paa vandring 2143 a
— Det nya fjällvattnet 2147
— Rajden går 2143
— En stallo i Jokkmokk 4123
— De svenska fjällapparna 2155
— Under samma himmel 2146
— Vägen går krokigt 2725
Mannerfelt, C. 3984, 7395, 7464
Mannerfelt, M. 4456—59
Mantegazza, P. 3798
Marahällan (Degerfors) 6713
Marchander, H. 6282
Marcus (pseud.). Se Marcusson, E.
Marcusson, E. 1761, 2643, 2951, 3523,
3525—27, 4125, 5027, 5032, 6697
Marcusson, M. 6799
Marelius, N. 2400
Margareta (lappkvinna) 356
Marina gränsen. Se Kvartärgeologi 7667
—7732
Marius (pseud.) 6871
Markegångstaxor 4648—49
Markgren, A. 1650, 1748, 2877—79,
2885
Markgren, R. 251, 1585, 1749—50
Markheim, U. 4126
Marklund, Adela 2010, 6603
Marklund, Alvar 1572, 1880
Marklund, E. 4, 8025
Marklund, H. 5815
Marklund, N. 7581
Marklund, O. 2894—95
Marknader 2708, 2799, 2930, 2999,
3002, 3203—04, 3664
Markstedt, D. R. 1751
Markstedt, J. 6775
Marmier, X. 3609 a, 3716
Mars, K.-E. 7654
Marschall, G. 3717
Marsfjällen (Vilhelmina) 2300, 3484
Marshall, J. 4269
Marsliden (Vilhelmina) 3515
Martin, H. 6993
Martinelle, A. 3158, 3324—25, 4920
Martins, Ch. 3662, 3718
Maskar 8907—14
Masugnsbyn (Kiruna) 3140, 6426, 6524
Mat 2004—13
Matarengi (tidskrift) 798
Matarengi. Se Övertorneå
Mathiesen, K. O. 601
Mathsdotter, M. M. 1752
Matinheikki, J. 1753
Matriklar 1475—1528
Matseder: lapparna 2252
Matthiesen, R. M. 1496—99
Mattila (Nedertorneå) 3291
Mattson, E. 5964, 5966, 6020
Mattson, R. 3985
Mattsson-Mårn, L. 5525
Maunu, J. A. 11, 1716
Maunu (Karesuando) 3055
Maupertuis, P. L. M. de 1345, 7353—
55
Maurice, H. 7268—69
Maury, L. 3746
Mayer, K. 8806
Mayrhofer, J. 3868
Med evangelium till Norrlands fjällbygder 440
Medill, R. 3799
Medlemsblad för Tornedalens elevförbund 799
Meinander, N. 6537
Meinertzhagen, D. 3719
Mejeriväsen 5303—16
Melander, C. 7926, 8026—28, 8266
Melander, E. 770, 772, 1717, 1754—
56, 2472—74, 3061, 3720, 4127, 4799,
7114—15
Melander, E. Hansen. Se Hansen-Melander, E.
Melander, K. R. 749, 763, 6657
Melander, R. 1419, 4225, 4244—45
Melander, Yngve, [1862—1939] 773—
74, 5067
Melander, Yngve, [1916—] 8232, 8384,
8436—37
Melanderhjelm, D. 1747
Meldercreutz, J. 1757—64, 4613, 4622
Meldersteins bruk (Råneå) 6427
Melin, E. 8029
Melin, R. 7327—29
Mellander, K. 12
Mellanriksvägar. Se Landsvägar 6702
—70
Mellersta Västerbottens skogs- och flottningsarbetareförening 4736
Mellin, J. 1574, 5196
Mensträsk (Norsjö) 6428
Mensträsket (Norsjö) 7324
50
Merker, H. 5347 d
Mertainen (Kiruna) 6157
— Se även Malmfälten
Mesar 8511
Mesch, B. 3838, 3869, 3986
Mesdag, F. T. 7835
Mesket (Sorsele) 7517 a
Messaure (Jokkmokk) 6705
Meteorologi 7227—7311
Meteorologiska iakttagelser i Abisko
7270
— i Riksgränsen 7271
Metodister. Se Religiösa föreningar
648—83
Meuller, F. Lambert. Se LambertMeuller, F.
Mey, P. de 2644, 3870
Meylan, A. 396
Michailovskij-Danilevskij, A. I. 1420
Michel, H. 7582
Mickelsson (släkt) 1925
Micrander, J. 8418
Midsommarhälsning (tidning) 4953
Miettinen, M. E. 306, 602—05, 645,
1718
Migliorini, E. 6405
Mikaelsa van (Norsjö) 3315
Mike, Mr (pseud.) 2856
Mikko, I. 3043
Mikkola, A. 7662
Mikkola, J. J. 1383
Millen, J. A. 358
Mineral 7798—7865
Mingram, G. 3610
Mjödvattnet (Burträsk) 2052
Mjölk 5276
Mjölkudden (Luleå) 8703
Mjösjö (Nordmaling) 1913
Mjösjön (Bygdeå) 1033
Mo och Domsjö ab 6556—58
Moberg, A. 1811
Moberg, J. C. 7583
Moberg, O. 8609—10
Moberg, R. 6940
Modig, J. 5282
Modin, E. 1384, 1655, 1771—72, 1921,
4246, 5817—18, 5870, 6021—22
— Matrikel öfver i Uppsala studerande norrlänningar 1500
Modin, G. 4247, 5865
Modin, K. 6239
Mohr, H. 3611
Molander, D. K. 5329
Molin, A. 2401
Molin, K. A. 7374
Molin, P. 2752, 6512
Mollusker. Se Blötdjur 8901—06
Momma-Reenstierna, A. 1765
Momma-Reenstierna, J. 1765
Montelius, O. 1346—48
Montell, A. 6691
Montell, J. 8030, 8190, 8194, 8241,
8611—13
Montell, V. 1766, 2475, 4896
Montén, E. 8438
Montgomery, G. 1421, 1579 a, 4921
Montin, L. 2287
Moosberg, N. 13, 1029
Morin, A. 4270
Morjärv (Töre) 3685
Morkullor 8565, 8567, 8673
Morrice, F. L. H. 3612
Morö (Skellefteå lands) 3399
Mosnäppor 8625
Mossar. Se Kvartärgeologi 7667—7732
Mosskulturföreningen 5143, 5148, 5175
—78
Mossodling. Se Jordbruk 5.118—5268 a
Mossor 8268—94
Mr Jones (pseud.). Se Jonason, D.
Mr Mike (pseud.) 2856
Muddus nationalpark (Gällivare) 5556,
8065, 8088, 8217, 8374, 8383, 8780
—81, 8955—62
Mueller, E. 6145
Munksund (Piteå lands) 66, 3763,
4765, 6559—63
Munksunds ab 6559—63, 6573—77,
6755
Munsterhjelm, L. 3987, 5966 a, 8439,
8614—18
Munthe, A. 2596
Munthe, H. 7713
Munthe, Puck. Se Munthe, A.
— 51 —
894, 1074, 1223—24, 1235, 1237,
1246, 1350—51, 1450, 1798, 1905,
1981—83, 2023—24, 2066, 2538—39,
2862—64, 2903, 2937—38, 3303,
3425, 3434, 3463, 3470, 3605, 3615
—17
Mörikofer, W. 7273
Mörner, C. Th. 1955, 3126, 3989, 4130,
41.97, 8031—34, 8173, 8187, 8238—
39, 8246
Mörtberg, A. 2987, 9059
Mörtberg, M. 689
Mörtseli, E. 7584, 7867
Mörtsell, F. O. 217, 249, 280, 1550,
1652, 1785
Mörtsell, J. 1297, 1769, 4597
Mörtsell, O. F. 6595
Mörtsell, S. 6240
Möten: skogsbruk 5515—5Í a
Mötingselberget (Vilhelmina) 3516,
4785
Muonio älv 3693
Muonionalusta. Se Pajala
Muonioniska (Pajala) 3689
Muoniovaara (Pajala) 3719, 8241
Murjek (Jokkmokk) 807, 3678
Murray, A. R. 8619
Muséer 112—41
Musik 1280—1321
Musikinstrument : lapparna 2224
Musketören (tidning) 7159
Myhrman, G. 3722
Miinter, R. 307
Myrbäck, H. 1621
Myrenius, A. 2826—27
Myrin, K. 350, 1603, 3211, 3408—09,
3413, 3424
Myrodling. Se Jordbruk 5118—5268 a
Myrspovar 8573, 8611.
Mytologi; lapparna. Se Religion och
övertro 2253—2310
Mångberg, E. O. 1270
Mångberg, G. 3613
Månsson, A. 1174
Månsson, F. 6146
Månsson, S. 4539, 4549
Mård, J. 5712
Mårdberg, N. A. 606
Mårdsjö (Dorotea) 8338
Mårmapakte (Kiruna) 3995
Mårn, L. Mattsson. Se MattssonMårn, L.
Mårtensson, A. 1767
Mårtensson, J. 1073'
Mårtensson, L. 3614
Mårtensson, O. 8283
Mårtenson, S. 7969, 8262
Måsar. Se Fiskmåsar
Mäkipiha, E. 1065
Mäkitalo, A. 3041
Mäkitalo, E. 1719, 1768
Mässhakar. Se Kyrklig konst 1200—13
Möller, Hj. 8284
Möller, M. 2947, 4129
Möller, P. 3988
Möllerberg, Th. 2728—29, 2915—20,
4863
Möllman-Palmgren, H. 121, 134—36,
Nae, G. 3109
Naeselius, G. 3435
Naeselius, K. 3436, 6746
Naeslund, C. 9073—83
Naeslundska möbelfabriken i Umeå
6572
Naesman, F. 5255
Naezén, D. E. 1634, 3466, 7276—77,
7331—33, 8621, 8812—13, 9188
Nakerjaure (Kiruna) 3141
Nallo (Kiruna) 3964, 4028, 7465
Namnskick: lapparna 2238
Nanneson, L. 5197—99
Nannfeldt, J. A. 8248, 8285, 8332,
8356
Nappsjön (Dorotea) 6048
Nasafjäll (Arjeplog) 2818, 4191, 6429
—44, 7530, 7621
Nathorst, A. G. 7872—73
Nathorst, H. J. H. 6283
Nationalitetsfrågor 4476—87
Nationalparker 3097, 3822, 3872, 5556
— Se även Naturskydd 8918—69
Nationaltemplarorden 4975
52
Nattavara (Gällivare) 6892
Natt och Dag, S. 7117
Nattskärror 8565
Naturnamn. Se Ortnamn 1012—48
Naturskydd 8918—69
Naturvetenskap 7194—8969
Nauckhoff, J. H. 1674, 6147, 6241—
42
Nauckhoff, S. 5881, 6430
Nautanen (Gällivare) 6445—48, 7631
Navarro y Sánchez-Salvador, E. 6873
Neander, A. 258, 690, 3088, 4483, 4699,
4864, 4997
— Norrbotten 2772
— Utredning rörande Överluleå 4581
Neander, G. 9019, 9060—66, 9127—
30, 9159, 9166—67
Nederbörd. Se Meteorologi 7227—7311
Nederkalix 2483, 2740, 2780, 2790,
2792, 3245—54, 3729, 4271
— Etnografi 1963, 2032, 2057
— Folk- o. dialektlitteratur 1131
— Genealogi 1906
— Hälso- o. sjukvård 9007, 9009,
9147
— Idrott 7067
— Kartor 4301, 4312—13, 4338
— Naturförhållanden 7231, 7633,
7650, 7654, 7663, 7864, 8177, 8623,
8810
— Näringsliv 5068, 5295, 5824, 6564,
6579
— Religiöst liv 606, 663—64
— Samhälls- o. rättsväsen 4473, 4548
— Skolor 713, 869, 904—05
— Sociala frågor 4830, 4905
— Språk 955
— Vapen 1446
Nederluleå 2445, 2451, 2479, 2481—
82, 2775—75, 3255—89, 3721
— Bokväsen 14
— Etnografi 2071—72
— Folk- o. dialektlitteratur 1122
— Genealogi 1906
— Hälso- o. sjukvård 9003—04, 9060
—62, 9064, 9127—30, 9139—40,
9198
— Kartor 4301, 4314—15
— Kommunikationer 6759
— Naturförhållanden 7417, 7445,
7878, 7880, 8189, 8223, 8363, 8367,
8525, 8528, 8905, 8946
— Näringsliv 5123, 5260 a, 5263—64,
6205, 6579, 6661, 6684
— Ortnamn 1032
— Religiöst liv 228, 281—85, 474—
75, 490—91, 1208, 2733, 2739, 2740,
2767, 2787
— Samhälls- o. rättsväsen 4544, 4549
—50, 4661
— Sigill 1457
— Skolor 695—96, 722—23, 787—89
— Sociala frågor 4934, 4974, 4980
— Språk 950—51
— Se även Luleå
Nederluleå sockens brandstodsbolag
6684
Nedertorneå 2392, 3290—93
— Hälso- o. sjukvård 9007—08
— Kartor 4316—17
— Naturförhållanden 8572, 8623
— Näringsliv 5240, 6054, 6566—69
— Religiöst liv 286—87, 1478
— Samhälls- o. rättsväsen 4629—32,
4668—69
— Skolor 724—25
Nedre Gautsträsk (Sorsele) 669
Nedre Gautsträsks missionsförening
669
Nedre Soppero (Kiruna) 3096
Negri, F. 3618, 3619
Nelson, L. P. 3871
Nelsson, O. E. 1770
Nelson, S. 3872
Nensén, J. 1771—72
Nerhus, H. 1720
Nerman, G. 2715, 3620, 6284, 6614
Nervander, E. 3723
Neuendorff, G. 3873, 3990
Neumann, B. 6137
Neuvonen, E. K. 1721
Newland, D. H. 7771
Newman, E. 421
Newton, A. 8698
— 53 —
Nicander, H. 7274
Nicolaus Olai Bothniensis 1773—76
Nicou, P. 6148—51, 6373, 6376—77,
6380
Nielsen, H. 6749
Nielsen, K. 441
Nielsen, Y. 6438
Nielsen-Stevns, E. 3723 a
Niemann, G. 3991
Nieminen, V. 575 a
Niemis (Hietaniemi) 2986, 3768
Nieras (Gällivare) 2953—54, 4152
Nietsajoki (Gällivare) 6449
Nihlén, J. 2476
Nikkaluokta (Gällivare) 2955—57
Nikuliscev, V. 1422
Nilsson, A. 7088
Nilsson, Alb. 8035—36
Nilson, Allan 5930
Nilsson, B. 2477, 6677
Nilsson, B. Se Kajanus, B. (pseud.)
Nilson, Birger 8333
Nilsson, C. H. 313 a, 3419—20
Nilsson, E. 1075
Nilsson, E. M. 9187
Nilsson, Fredrik 5255, 5265—66, 5348
Nilson, Fritz 3497 a, 4214
Nilsson, H. M. 5006
Nilsson, Herm. 1789
Nilsson, Holger 218, 517
Nilsson, Hugo 2841, 7061
Nilsson, J. B. 6071
Nilsson, J. E. 3097
Nilsson, J. P. 4618
Nilsson, K. 219—21
Nilsson, K. G. i 778
Nilsson, Karl 1777
Nilsson, Kroger M. 3452
Nilsson, L. 6975
Nilson, L. F. 5137
Nilsson Lars 1560, 2849, 2870
Nilsson, N. Hj. 4392
Nilsson, N.-A. 8394
Nilsson, R. 7088
Nilsson, Richard 2067
Nilsson, S. 2068
Nilsson, S. Sven-, Se Sven-Nilsson, S.
Nilson, V. 1575, 3442
Nilsson, W. 5819
Nilsson Skum, N. Se Skum, N. N:n.
Nilsson-Stemp, K. 1155
Niréus, S. 5444
Nirpi, J. N:n 4598
Nissen, K. 1722—26, 2597
Nissing, S. 3152
Nissontjårro (Kiruna) 7952
Nitsche, R. 3621
Niurenius, E. P. 1779
Niurenius, O. P. 1779, 2161
Niva, S. 1727
Njommelsaska. Se Harsprånget
Njunjes (Jokkmokk) 4084, 7382
Nomadskolor 741—67
Noraeus, P. E. 362
Norberg, A. 9067—68
Norberg, F. 359—60
Norberg, R. 1352, 2402
Norbäck, N. J. 868
Nordanbygd (årsskrift) 775
Nordanskär (Nederkalix) 2740, 2790,
3254, 4271
Nordberg, Albert 14, 222—27, 282—
85, 490—91, 722—23, 1208, 1456,
1501, 1533, 1539—40, 1570, 1679,
1869, 2478—82, 2540, 2785—88,
3195, 3257—59, 3264—65, 3272—77,
3284, 3289, 3360, 4550, 4599—4601
— En gammal Norrbottensbygd 2786
— Olof Palmgren 1793
Nordberg, Arne 228, 8189
Nordberg, E. 757, 2243, 2702
Nordberg, N. J. 3305 a
Nordberg, T. 1213, 1237
Norde, M. 2482
Nordebo (släkt) 1926
Nordebo, A. G. 1926
Nordeli, A. 3724
Norden (tidskrift) 456—57
Nordendahl, E. 6739—40
Nordenfors, G. A. 1748
Nordenmark, J. 4355
Nordenmark, N. V. E. 1747, 7210—11
Nordenskiöld, S. 3992
Nordenson, C. 1030, 3090
54
Nordenstam, A. 1834
Nordenstam, A. F. 353—60, 1780
Nordenstam, O. 492, 1502
Nordenstam, S. 8037
Nordensten, G. F. 153
Nordenström, B. 9136
Nordenswan, A. 7119
Nordfors, G. A. 8225
Nordfors, S. 8620
Nordh, B. 3498, 3515
Nordhagen, R. 8038, 8256
Nordin, J. 6152
Nordin, K. G. 1781
Nordiska lövsångare 8503
Nordiska trävaruaktiebolaget 5512
Nordlander, J. 872, 1031, 1087, 1918,
1945, 2403, 6538, 6659—60
— Johan Graan 1613
— Jordha boochen wthaaff Westhrabotnen 4644
— Norrländskt skolliv 873
— Några konungens fogdar 1791
— Till Västerbottens äldre kulturhistoria 2753
Nordlander, N. 471, 521, 1615, 1782
Nordlinder, E. O. 1032, 1122, 3196
Nordlund, B. Hjortzberg. Se Hjortzberg-Nordlund, B.
Nordlund, E. 3243—44, 6583
Nordlund, G. 2069
Nordlund, H. 2070
Nordlund, H. E. 5820—22, 5893, 8440
Nordmaling 2391, 2743, 3294—3305
— Bibliotek 67, 77
— Genealogi 1911, 1913
— Hälso- o. sjukvård 9160
— Kartor 4376
— Krigsväsen 7120
— Naturförhållanden 7887, 8138,
8519, 8629—30, 8636, 8676, 8921—
22, 8933, 8949, 8951
— Näringsliv 5048, 5207, 5783, 5998
— Religiöst liv 670—71, 1911
— Samhälls- o. rättsväsen 4551
— Skolor 785—86, 915
— Sociala frågor 4768, 4633, 4837,
4839, 4843
Nordmalings baptistförsamling 670—71
Nordmalings landstormsförening 7120
Nordmark, G. 3993
Nordmark, I. 1614
Nordqvist, O. 6010, 6023—24
Nordsten, R. 3538
Nordstrand, F. 3003, 4131
Nordström, A. 5742, 6741
Nordström, Aug. 695—96, 950—51,
1680—81, 2011, 2025, 2071—72, 3197
—98, 3279—80, 6661
— Luleåkultur 1956
Nordström, C. F. Th. 5028
Nordström, E. 8039, 8196
Nordström, E. B. 2667—69, 7034
Nordström, F. 8807—11, 8883
Nordström, L. 4802
Nordström, M. 361
Nordström, S. 6987
Nordström, T. 4226
Nordström, Th. 1762, 6877
Norén, M. P. 2483
Norenius, O. 1783
Noréus, J. A. 2990
Norinder, E. H. 7275, 7278, 7375
Noring, C. E. 1784, 3233
Norlander, G. 137
Norlin, K. O. 5701
Norlind, V. 8040
Norlindh, S. 7330
Norling, K. G. G. 5669—70
Norlund, G. 4922
Norman, O. F. 3800
Norra stambanan 6932—43
Norra Storfjället (Tärna) 3441, 7479,
7579
Norra Stortjärn (Bygdeå) 8324
Norra Sunderbyn (Nederluleå) 5123
Norrbin, S. 4041
Norrbotten. Av skilda författare 2485
Norrbotten. Norrbottens läns hembygdsförenings årsbok 108
Norrbotten 2772—98
— Resor 4278—91
Norrbotten i beredskap 7121
Norrbottens Ansgariiförening 649—51
Norrbottens biologiska förening 7885
— 55 —
Norrbottens bridgeförbund 7024
Norrbottens distriktsloge av IOGT
4950—54
Norrbottens engrossistförening 6677
Norrbottens ev.-luth. ungdomsförbund
652—54
Norrbottens filatelistförening 6977
Norrbottens flygbaskår 7150
Norrbottens fältjägarkår. Se Norrbottens regemente
Norrbottens hantverksblad 6062
Norrbottens idrottsförbund 7056
Norrbottens järnverk 3733 a, 6350—66
Norrbottens köpmannaförbund 6678
Norrbottens lantmannablad 5029
Norrbottens lantmannaförbund 5087—
88
Norrbottens lappmarker 2627—2708
— Resor 3809—4201
Norrbottens läkarförening 9123
Norrbottens län 2421—2527
— Kartor 4299—4333
— Resor 3649—3771
Norrbottens läns allmänna kungörelser
4513
Norrbottens läns arbetsförmedling 4737
—38
Norrbottens läns arbetsstugor. Se Arbetsstugor 810—45
Norrbottens läns blåbandsförbund 4939
-41
Norrbottens läns djurskyddsförening
8919
Norrbottens läns frökontrollanstalt 5248
Norrbottens läns hushållningssällskap
5029, 5065, 5089—5104
Norrbottens läns idrottskalender 7035
Norrbottens läns jaktvårdsförening
5842—43
Norrbottens läns kalender 1461
Norrbottens läns landsting 4519—25
Norrbottens läns landstings betänkande
rörande länets fiske 5967
Norrbottens läns moderata valmansförbund 4468
Norrbottens läns NF-ar 4923
Norrbottens läns skogsvårdsnämnd
5507—08
Norrbottens läns stövareklubb 5844
Norrbottens läns taxeringskalender
1462
Norrbottens läns trädgårdsförening
5343
Norrbottens museum 113 a—20
Norrbottens natur (tidskrift) 7885
Norrbottens och Västerbottens handelskammare 6679—80
Norrbottens regemente 4915, 7128,
7151—67
Norrbottens S. L. U.-distrikt 4469
Norrbottens S. S. U. H.-blad 4978
Norrbottens S. S. U. H.-tidning 4979
Norrbottens ullspinneriförening 5270
Norrbottens-ciceronen 1460
Norrbottenshistorier 1130
Norrbottenskommunismen och sabotagefaran 4464
Norrbottens-Kuriren 4634
Norrbyn (Hörnefors) 4838
Norrbyskär (Hörnefors) 68—69, 4766
Norrfjärden 70, 3305 a—07, 3357,
6455, 6462, 6581—82
Norrfors, L. 7064
Norrfors (Nordmaling) 3297, 3305,
6586
Norrfors (Umeå lands) 6002, 6017—
19, 6611, 6624-27
Norrfors kraftverk (Umeå lands) 6624
—27
Norrgård, A. E:n 5201 a
Norrland. Natur . . . 2404
Norrland brinner 3464
Norrlands artilleriregemente 7168
Norrlands dragonregemente 7169—73
Norrlands hotell- och restaurantförening 7001
Norrlands nation i Uppsala 1500
Norrlands skogsvårdsförbund 5513
— exkursioner 5522—23, 5526—41,
5543—44, 5546—47, 5550—51
Norrlandsbibliografi 1
Norrlandsfrågan. Se Jordfrågan 4774
—84
— 56 —
Norrlandskommittén (1904) 4666 a,
4779—81
Norrlandskommittén (1943) (1949)
5030, 5136, 5202, 5415, 5474, 6695,
6783, 6944, 8988
Norrlandsläseriet. Se Läsare 452—523
Norrlandssjukhuset. Betänkande 8988
Norrlandsutredning, 1940 års 5051
Norrlandus (pseud.) 3509
Norrlin, J. P. 8041—42, 8286—87,
8334—35
Norrlin, L. 9142
Norrländska förbudslagstiftningen
4783—84
Norrländska försörjningsproblemet
5031—32
Norrländska hemmamarknadsindustrier.
nas transportkostnader 6063
Norrländska kommunikationsfrågor
6698
Norrländska sagor 1076
Norrländska skogskommittén 5702—03
Norrländska skogsproduktionsutredningen 5630—32
Norrländska skogsvårdskommittén
5603—17
Norrländska språkprov 1077
(De) norrländska tvärbanefrågorna
6808
Norrman, C. 6775
Norrman, O. 172, 4132
Norrman, S. 6810, 6826
Norsjö 3308—15
— Bibliotek 71
— Folk- o. dialektlitteratur 1071
— Musik 1286
— Naturförhållanden 7324, 7462—63,
7794, 7884, 8058, 8339, 8386, 8707
— Näringsliv 5729, 6428
— Skolor 726
Norrskenet (tidning) 4972
Norström, A. 1785
Nortman, C. J. 1786
Noräus, P. 2288
Nothin, E. 6744
Notini, G. 8395
Notviken (Luleå) 6794
Numismatik. Se Historiska hjälpvetenskaper 1446—57
Nummi, Y. A. 578, 607
Nunasvaara (Gällivare) 4414
Nuolja (Kiruna) 7967, 8156
Nya S. S. U. H.-bladet 4977
Nybelin, O. 8370, 8717
Nyberg, C. J. 487
Nyberg, E. H. 7150
Nyberg, G. Grenander. Se GrenanderNyberg, G.
Nyberg, S. 4875
Nyblaeus, G. 1423
Nyborg (Skellefteå) 3388
Nycander, H. 9070, 9121
Nydal, J. 895
Nygren, Alfred 1787, 3297—98, 3300,
3344
Nygren, Axel 8181
Nygren, C. A. 1788
Nygren, D. 3031, 3994—95, 4133—37,
7043, 7465
Nygren, J. E. 3299
Nygrens klädklykfabrik, Bröderna 6586
Nykterhet 4908—82
Nyländer, E. S. 9071—72
Nylén, A.-M. 2000
Nylund, S. 3725
Nyläseriet. Se Läsare 452—523
Nyman, A. 308
Nyman, E. 8043
Nyman, J. A. 415, 608, 1789, 1868
Nyman, J. E. 766, 4825
Nyman, P. O. 8288
Nyström (släkt) 1936—37
Nyström, A. 6406
Nyström, A. G. 7156
Nyström, C. H. 1078, 1209, 1504, 2073,
2850—53, 3397, 4602, 6548
Nyström, E. J. 408
Nyström, G. 442
Nyström, Greta 1106
Nyström, H. 3309
Nyström, Hans 1936—37
Nyström, Hj. 4752
Nyström, J. A. 1559, 1995
57
Nyström, J. E. 1503, 1790, 4713, 4803
Nyström, J. P. 2598
Nyström, K. 5456, 6539—40
Nyström, L. 6962
Nysätra 3316—18
— Arkeologi 1338
— Genealogi 1903 a
— Kartor 4429
— Näringsliv 5284 a
— Ortnamn 1028
— Religiöst liv 681—82
— Sociala frågor 4907
Nyåker (Nordmaling) 785—86, 4633,
4839
Nållik, K. 5850
Nära källorna 230
Näsberget (Jörn) 6450
Näslund, J. A. 2075
Näslund, O. J. 5726
Näslund, V. 2538
Näsström, G. 1226
Näsström, S. 2921—22, 2926, 2928
Nästansjö (Vilhelmina) 3517
Nät: lapparna 2222, 2225
Näveraskar 2026
Nödhjälpskommittéer 4853—54, 4865,
4867—68, 4870—71
Nödår. Se Fattigvård och välgörenhet
4853—91
Nödåret 1867 2561, 3366
Nötskrikor 8560
Obbola (Holmsund) 4840
Observations météorologiques à Vassijaure 7278
Observer (pseud.) 3326
Odd Fellow. Se Sällskap 165—76
Oddmar, E. 3437
Odelberg, A. 8988, 9084
Odencrants, R. 116—17, 142, 1271,
1353—56, 1838, 1985, 2231, 2486,
2977—78, 2984, 3543, 3726, 4259,
4286, 4603, 6582, 6747, 6964, 7164
Odenius, O. 2754
Odhner, N. 8902
Odin, M. 9098
Odlingsvägar, Utredning 6761
Odstedt, A. 3091
Oestreich, P. 3098—99, 4190
Offerplatser. Se Arkeologi 1322—71
Officerare 1510 a
Officersboställen 2761—62, 2797, 3237,
3252, 3274, 3291, 3349—51, 3388,
3481—82
Ofotenbanan. Se Riksgränsbanan
Oförgripeliga tankar om fem nya stapel-städer 6662
Ohle, W. 7334
Ohlsson, E. 1957
Oinonen, V. J. 2163
Öländer, C. 4391
Öländer, G. 7023
Olaus Magnus 4255
Oldberg, E. 670
Olderz, C. 8622
Olkamangi (Övertorneå) 321
Olofsson, A. 1082, 1132—33, 1958—
59, 2076—79, 2755, 2904, 2910—11,
3480, 7186
Olofsson, E. N. 4736
Olofsson, F. 2716
Olofsson, Fabian 6048—49, 8718—19
Olofsson, G. 2909
Olofsson, J. W. 2717
Olofsson, N. M. 5446
Olofsson, O. 1008—09, 2012, 2026,
4248, 5284, 5824, 5882, 5884—86,
590.1, 5908, 5968—73, 6012, 6025—
33, 6043—44, 6050—51, 6057—58,
8623—28, 8720
Olofsson, V. 5447
Olrog, C., jr 8629
Olrog, C. C. 8630
Olsson, A. 6154
Olsson, B. 609
Olsson, H. 6784
Olsson, N. 5268 a
Olsson, O. 5284 a
Olsson, O. 6884
Olsson, P. G. 9085
Olsson, S.-O. 1033
— 58 —
Olsson, V. 8383, 8397
Oman, S. O. F. 8207
Onnerfelt, S. E. 5548
Onsager, N. 3874—75, 4139
Oravainen, N. 1791
Ordstäv. Se Folklitteratur 1049—1199
Orgelbyggeri 1281
Ormsjö (Dorotea) 4863, 7529, 7555
Ornitologi. Se Fåglar 8457—8707
Orstadius, A. 6000
Orstadius, A., j:r 2703, 4140, 7036
Orstadius, E. 5826, 8632, 8814—15
Ortnamn 1012—48
Orvar Odd 6310
Osborn, Ch. S. 6407
Osmonsalo, E. K. 1425
Ossiannilsson, F. 8816
Osslund, H. 1238
Ostkustbanans förlängning. Se Järnvägar 6771—98
Osttillverkning 2008
Ostvik (Byske) 2894—95
Ostvikskriget 3372
Ottelin, O. 3727
Otterbecli, J. 610
Outhier, R. 3622
Oxenstierna, A. 4583
— Näringsliv 5215, 5345, 5419, 5790,
5929, 6301—03, 6524
— Sociala frågor 4767
Pajula, J. S. 422
Paktesuolo (Arjeplog) 8003
Palén, A. G. P. 6243, 6470
Paleontologi 7866—76
Pallimtjåkko (Kiruna) 4001
Pallin, A. 2405, 2456, 2647—48, 3166,
3728, 3996, 7044—45
Pallin, H. N. 1824, 2956, 3033, 3132,
3143, 3156, 3876—77, 3914, 3997—
4004, 4141—47, 5875, 7046, 7466
— Kebnekaise 3876
Palm, A. 2289
Palm, B. 7908, 8357
Palm, N.-B. 8817
Palm, R. 5287
Palm, Th. 8802, 8807, 8818—24
Palmaer, W. 6826
Palmblad, E. 4005
Palmblad, W. 1083—84
Palmén, J. A. 8633
Palmén, S. 8634
Palmgren, H. Möllman. Se MöllmanPalmgren, H.
Palmgren, N. 1227, 1238
Palmgren, O. 474, 490, 1793
Palmgren, P. 1794
Palmi, S. 8971
Palmquist, F. G. 1795
Palmqvist, V. 4308
Palmunen, M. K. 7837
Palokorva (Junosuando) 6451
Pancritius, A. 2599
Pantenburg, V. 6155
Pappila, F. 1272
Parakka, F. (pseud.) 575 a
Parde, K. 6755
Park, G. 354, 750, 759, 765, 2340,
3417, 5011, 6440
Pariatore, F. 3623
Parmentier, G. 2649—50, 3747, 6887
Partsch, J. 4006, 7195
Passagesystem för officers- och underofficerskårer, Utredning 7136
Passarge, L. 3624
Pablo (pseud.) 5887
Pähl, C. N. 137, 1792
Paijkull, L. 4071
Paittasjärvi (Karesuando) 3938
Pajala 1248, 3319—20, 3664, 3689,
3719, 3736, 4277
— Folk- o. dialektlitteratur 1088, 1196
—97, 1199
— Genealogi 1906
— Kartor 4332, 4411
— Kommunikationer 6766—67, 6770
— Naturförhållanden 7377, 7625,
7634, 7825, 7834, 8030, 8055, 8139—
40, 8233, 8241, 8632, 8674—76, 8807,
8814, 8821
59
Paszkowski, F. 6813, 6888
Paulaharju, J. 2244
Paulaharju, S. 611, 2487, 2670, 2980,
3063, 6302
Paulsson (släkt) 1927
Paulsson, P. 1927
Pegelow, F. W. H. 6126
Pehrsson, E. 5208
Pehrsson, P. 365, 1846
Pehrson, R. N. 2164
Pelikan, F. E. 4728
Peljekaise nationalpark (Arjeplog)
7933, 8141, 8963
Pellivuoma (Pajala) 4411
Pello (Övertorneå) 3555, 7206—08,
7238, 7360
Pelloreppe (Jokkmokk) 4057
Percival, V. 6981—82
Perikpakte (Jokkmokk) 4062, 4134
Perman, O. A. 3371
Perman, R. 4007
Perman, S. 1541
Persdotter, B. 1138
Persson, B. 8825
Persson, E. 1273
Persson, G. A. 2923
Persson, H. 7188
Persson, Herman 8289
Persson, J. 3513
Persson, M. 9087—89, 9132—34
Persson, A. 8044
Persöfjärden (Nederluleå) 7878
Perälä, V. 878
Pesisvare (Kiruna) 8197
Petersen, D. 2600
Petersen, P. Esben. Se Esben-Petersen,
P.
Petersen, W. 2600
Petersens, L. af 3729
Peterson, A. 386
Petersson, A. G. 3625, 3730—31
Peterson, H. H. 6001, 6052
Peterson, M. 3878
Petersson, S. G. 6324
Petersson, W. 6141, 6156—60, 6338,
6408—12, 7772
Peterson-Berger, E. 4460
Peterson-Berger, L. 4227
Peterson-Berger, W. J285, 1299, 3778
Pethrus, L. 443—44
Petition av läsarena i Norr- och Västerbotten... 1884 493
Petre, A. 5675, 5744, 5746—47, 8956
—57
Petrén, G. 9090
Petri, G. 1385
Petrini, S. 5776
Petrus (pseud.) 6566
Pettersen, K. 6890
Pettersen, K. 7516, 7585, 7714
Pettersson, A. 440
Pettersson, C. A. 3732, 3877 a, 7356
Pettersson, C. L. 2013
Pettersson, D. (pseud.). Se Hannerberg,
D.
Pettersson, H. 4968
Petterson, Henrik 5497, 5777
Pettersson, I. 1096, 1960—61, 1984,
2027, 2905, 2908, 3476, 6584
Pettersson, J. W. 6794
Pettersson, K.-A. 4847
Pettersson, L. 6604
Pettersson, O. 4840
Pettersson, O. P. 738, 1134, 1139, 1605,
1796—98, 1962, 2165, 2245—46,
2341, 3512, 3518, 4228, 4249, 5827
— Gamla byar i Vilhelmina 3499
Pettersson, V. 6519
Philip, G. 6814
Phillips, II. A. 3092—93, 3145
Piehtar Varek (pseud.) . Se Ruong, I.
Pieskejaure (Jokkmokk) 4199, 8799
Piguet, E. 8913
Pihl, C. 952—54
Pihl, G. 666
Piilijärvi (Kiruna) 1062
Pilgrimsfalkar 8475
Pingströrelsen 403, 427-^17
— Se även Religiösa föreningar 648
—83
Piparbölesjön (Umeå lands) 6000
Pira, K. 1386
Pira, R. 1426—27, 1457, 1577, 1587—
88, 3252, 4680
— 60 —
Pira, S. 4636—37
Pirak, A. 2166—68
Pite härad 4318—19
Pite lappmark 2698—2708
— Resor 4191—4201
— Se även Arjeplog, Arvidsjaur
Pite älvdal 2492, 2526, 2784
Pitedalen 3844
Pitelapska. Se Lapska språket 961—
1005
Pitemålet. Se Svensk dialektlitteratur
1109—47
Pite-Storfors (Hortlax) 8013
Piteå 2467, 3321—40, 3357, 3624,
3685, 3700, 4276
— Bibliotek 72—74
— Biografi 1458
— Historia 1390
— Hälso- o. sjukvård 9161—64, 9188
— Idrott 7080—81
— Kartor 4377—81
— Naturförhållanden 7285, 7331,
8039, 8586, 8593, 8628, 8663
— Näringsliv 5349, 5357—59, 5361—
62, 5365, 5367—68, 5371—72, 5375,
5395, 6565, 6590, 6610
— Ortnamn 1035
— Religiöst liv 672
— Samhälls- o. rättsväsen 4552—54
— Skolor 727, 808, 870—73
— Sociala frågor 4824, 4841—42,
4964—65
— Sällskap 171
Piteå baptistförsamling 672
Piteå handelsträdgård 5395
Piteå landskommun 2492, 2526, 2784,
3341—58, 3763
—
—
—
—
—
—
—
— Religiöst liv 473, 482, 500, 1211,
2733, 2739, 2787
— Samhälls- o. lättsväsen 4658, 4846
— Skolor 906
— Sociala frågor 4765, 4967
— Utställningar 164 a
Piteå skärgård 7460, 8476
Pitholm (Piteå lands) 3354—55
Plagemann, C. J. F. 3451, 3626, 5350
—56, 6605
Planert, W. 986
Planman, A. 2563
Planting, B. 1763
Plantinus, E. 2161
Plantinus, Z. 987
Ploman, F. 6750
Plummer, H. C. 6633
Plym Forshell, W. 5448, 5544
Plåtslageri 6589
Poignant, E. 4604, 4606, 6285
Polheimer, A. 6439
Pollenanalys. Se Botanik; allmänt
7904—11
Ponten, J. 9137
Ponthén, R. J:n 6988
Poppius, B. 8826—28
Porat, C. G. v. 7150
Poris (pseud.) 6892
Porjus (Jokkmokk) 2995, 3020—24,
3572, 3607—08, 3621, 3697, 3723 a,
3763, 3813, 3867, 3871, 3890, 3896,
4141, 6060, 6452—54, 6628, 6643,
6992—95, 7973
Porjus kraftverk (Jokkmokk) 6893
Poromaa, I. 632
Porsild, M. P. 7196
Porsögården (Nederluleå) 5260 a
Porthan, H. G. 6665
Portin, J. 7279
Porträttgalleri från Norrbottens län
1505
Porträttgalleri från Västerbottens län
1506
Poser, P. v. 7467
Possart, P. A. F. C. 988, 2406
Post, G. H. v. 8635—40, 8940
Post, H. v. 7773, 7780, 7838
Arkeologi 1359
Bibliotek 66
Folk. o. dialektlitteratur 1052
Genealogi 1922
Kartor 4318—19
Kommunikationer 6711
Näringsliv 5021, 5268—68 a, 5347 a
—47 b, 5577, 5723, 6455—56, 6559
—63, 6579, 6606
61
Post, L. v. 7715
Postdiligenser 6715, 6973, 6980, 6985
Postväsen 6973—85
Potatisodling 5048, 5118, 5122 a, 5212,
5229
Pottaskeberedning 6592
Pottinger, H. 4271
Prawitz, D. 4670
Prekvartär geologi 7518;—7666
Prickberget (Luleå) 8170
Printzsköld, E. R. 4671
Profan konst 1214—46
Proot, J. M. 3801
Prytz, L. J. 4008
Präster. Se Biografi: saml. 1475—1528
Prästgårdar 2374, 3295, 3301
Prästmöten 178—79, 185—86, 188—90
Prästsjön (Umeå lands) 8518, 8677
Pudor, H. 3733
Purnu (Gällivare) 2347
Pürge, J. 3733 a
Påhlman, A. 4829—30, 4833, 4843—
44, 4848, 4850
Pålkem (Gällivare) 260, 911, 2958—
60, 5261, 8881
Pålnoviken (Kiruna) 3142
Pårtefjällen (Jokkmokk) 4135
Pårtetjåkko (Jokkmokk) 3028, 7245,
7247, 7259—62
Påssosjtjåkko (Kiruna) 4019
Pältsa (Karesuando) 3902, 3911, 7014,
8256
Pärlfiske 6040—41
Pärlälven (Jokkmokk) 6041
Pöch, R. 7895
Quennerstedt, A. 1428, 9091
Quensel, C. 8829
Quensel, I. J. 6439
Quensel, O. 1728
Quensel, P. 1610, 7521, 7537, 7586—
97, 7774, 7836, 7838—41
Qvarnström, I. 3735
Qvigstad, J. 15, 989—93, 1173, 2290—
91, 2321, 2342
Qvirist, U. A. 7092
Qvist, J. 2756
Qvist, L. 2664
Raab, C. 6286
Raab, C.-J. 8941
Raatamaa, O. 1800
Raattamaa, F. W. 403
Raattamaa, J. 632, 646—47, 1799
Raattamaa, P. 562
Rabot, Ch. 3879—82, 4009—10, 6895,
7468—72, 8045—46
(The) race biology of the Swedish
lapps 7896
Radioväsen 6986—91
Rae, E. 3736
Raestad, A. 2354
Raggdynan (Töre) 3446
Raittila, P. 16
Rallare 2461, 2941, 2964, 2966, 4717,
4723, 4725, 4728, 4729—30, 6774,
6788, 6833, 6836, 6898—6900
Rallarhistorier. Se Folklitteratur 1049
—1.199
Rallarvisor. Se Folklitteratur 1049—
1199
Ramdohr, P. 7655, 7775, 7842
Ramm, A. 2408
Ramselius, N. 245—48, 1801, 2601,
4897
Ramsor. Se Folklitteratur 1049—1199
Range, P. 2409, 6244
Rangh, E. 788, 2802, 2828, 5209, 6815
Rangnow, H., sen. 8830
Ransarkungen. Se Wallin, E.
Rapadalen (Jokkmokk) 4119
Rapphöns 8480
Rasmussen, K. 4011—12
Rassepautatjtjåkko (Kiruna) 4003
Rassmuss, H. 6162, 7776
Ratan (Bygdeå) 2886, 7332
— Slàget. Se Historia 1392—1445
Rathjens, K. 7473
Raunio, E. H. 614
— 62 —
Rautas (Kiruna) 3143
Rautasdalen (Kiruna) 3982
Rautasjaure (Kiruna) 2296, 3144, 8551
Rautasjärvi (Kiruna) 3109—10
Rautasvuoma (Kiruna) 3903
Rautåive (Jokkmokk) 6444
Realskolor. Se Lärdomsskolor 846—
901
Redskap 2014—28
Reenstierna. Se Momma-Reenstierna
Reflexer och norrsken frän Lappland
445
Regementshistoria 7144—93
Regnard, J. F. 3737—38, 3739—48
Regneli, A. 2991
Regnér, P. B. 1429
Rehausen, M. v. 3349
Rehn, N. A. 749
Rehnlund, U. 1745
Rehnman, D. 1804
Rehnman, N. 1805
Rehnman-Lundekvist, M. 1806
Reichel, W. 6896
Reinhard, R. 6163
Reisch, H. 6245
Reisen in Schweden. Lappland 2601 a
Religion 177—683
— Lapparna 2253—2310
Religiösa föreningar 648—83
Remdalen (Vilhelmina) 7528
Renar 8414, 8421, 8428
— Sjukdomar 9190, 9195—96, 9199
Renberget (Arjeplog) 2819
Renbete, Rätt till 2325, 2328
Renbetesfrågan. Förhandlingar 1909
2324, 2366—67
Renbeteskartor 4441—51
Renbeteskommissionen 1906 2316
Renbeteskommissionen 1907 2321,
2342
Renbeteskommissionen 1909 2343
Renbeteskommissionen 1913 2344
Renbeteskonventionen 1919 2311—12,
2327, 2327 a, 2335, 2360—61
Renfors (Degerfors) 1086
Renholm, G. 1558
Renhorn, B. 6965
Renhorn, G. 79—80, 1507—08, 3059,
3372, 4560, 4927, 7123, 9177
Renlav 5018
Renman, J. E. 3094
Renmarck, J. A:n 1802
Renmärken 4587, 4993
— Se även Renskötsel 2311—67
Renolius, A. 122, 2866, 2880, 2887,
3234, 3317, 4907
Renqvist, H. 7335
Renqvist, K. E. 691
Rensch, B. 8903
Rensch, I. 8903
Rensjön (Kiruna) 3145
Renskiljning 2968, 3003, 3406
— Se även Renskötsel 2311—67
Renskötsel 2311—67
Renslakt. Se Renskötsel 2311—67
Rensund, L. 2345—46
Renvaktare 2338
Repslageri 6590
Resa genom Norrbotten 1949 2489
Resor 3556—4291
Retzius, G. 7897
Reuterskiöld, E. 2292—94
Reutherborg, U. 34
Rheen, S. 2170
Rhen, E. 1803
Rhyzelius A. O. 1844
Ribbing, N. 5750
Rickman, A. F. 6164
Rietstap, J. B. 3779
Rietz, T. 7898
Riksdagsmännens resa i Norrbotten
1937 3749—50
Riksdagsresan 1937 3627
Riksgränsbanan 2495—96, 2505, 2627,
2649, 2660, 2662, 2672—76, 3107,
3136, 3163, 3733, 3888, 3065—66,
4423—24, 4427—28, 6186, 6203,
6284, 6317, 6398, 6630, 6635, 6643,
6828—6931, 7112, 7309
Riksgränsen (Kiruna) 44, 75, 1014—
15, 1030, 3146—54, 3676, 3918, 3993,
4048, 7271, 8778
Riksgränsens turiststation (Kiruna)
7015—19
63
Riksgränsfjällen (Kiruna) 6999, 7029
Riksskogstáxeringar 5778, 5784
Rim. Se Folklitteratur 1049—1199
Ringdahl, O. 8641, 8831—34
Ringi, H. Sörensen 5449—50
Ringius, L. A. 5335, 5357—75, 6692
—93
Ringstrand, N. G. 1274, 2542, 4805,
5034—36, 51il6, 5518, 5611—12,
5614, 5617, 5626, 5677—78, 6751
Ringström, E. 1105, 1161, 1174, 1182
Ripor. Se Fjällripor
Riporrar 8556, 8592
Risberg, F. 1807
Risberg, I. 2791
Risbäck (Dorotea) 728, 2928
Ristjäln (Piteå lands) 6455—56
Riström, J. 458, 466, 494—97
Riströmmarna 484
Rittner, O. 5682
Riwkin-Brick, A. 2171—72
Rivovardo (Tärna) 7533
Roberts, K. G. 3153
Robertsfors (Bygdeå) 76, 729, 2883,
2887, 4623—28, 4966, 5230, 5262,
5578, 6085, 6178, 6457—61, 7082,
8676
Robertsfors bruk. Se Robertsfors (Bygdeå)
Robertsson, J. 7716
Robsahm, C. M. 4148, 4301
Robsahm, F. 4101
Robson, C. M. af 3306, 4303, 4998—
99, 6166, 6261, 6579, 6966
Robson, F. 5889
Rodén, N. 423—24, 498—501, 1552
Roehrich, H. 1752
Rokliden (Piteå lands) 5577
Rolf, B. 6989, 7278, 7280—83, 7376
Roman, A. 2490, 8835—36
Romberg, C. 4605
Romdahl, A. L. 3751
Romeli, L. 8214
Rommerud, S. R. 3426
Ronge, E. 5667
Ronge, E. W. 5684—86
Roos, U. E., f. Schåltz 1808
Roosval, B. 6246
Roosval, J. 1210
Rosa, A. F. 8837—38
Rosberg, J. E. 2173
Roselius, F. 2347
Rosén, B. 2718—19, 3441, 3500, 4229,
4250, 5977
Rosén, E. 2287, 6470 a
Rosen, E. v. 2295—96, 4013—14, 4149
Rosén, G. 897, 1809—10, 2543—44,
2757, 4569, 5376—77, 6752—54, 6898
—6900, 8948
Rosén, H. 2297
Rosén, K. 3780
Rosén, N. 5976, 6034—35, 8721
Rosén, Nils 9051
Rosén, P. G. 7212, 7357, 7474—75
Rosén, S. 1810, 2545, 3328
Rosenberg, E. 3173, 8642—43
Rosenberg, O. 5502
Rosendahl, H. V. 4700, 8047—48, 8198,
8244
Rosenfinkar 8507
Rosenianismen 399
Rosenius, C. O. 400, 402, 404, 461,
1811—21
Rosenius, E. A. 4928
Rosenius, P. 2410, 2602, 3883, 4015,
4150—53, 8644—47
Rosenstarar 8604
Rosfors bruk (Norrfjärden) 6455, 6462
Rosquist, C. G. 2546
Rössing, H. F. 5310
Rossipal, E. 3168, 4016, 7047-^9, 7124
Rostojaure. Se Råstojaure
Roswall, G. 5330
Roswall, Th. 2603
Roth, N. 923
Rothelius, B. 6755
Rothery, A. 4154
Rotkorgar 2223
— Se även Konsthantverk 1251—79
Rounala (Karesuando) 3063—65
Rovejaureområdet (Jokkmokk) 8681
Rowland-Brown, H. 8839
Rovodling 5140, 5165, 5205
Rubenson, R. 7284—85
64
Rubin, M. 5210
Rudbeck, O. 2609, 7992
Rudbeck, O., d. y. 3005, 8049
Rudbeck, T. G. 2604
Rudberg, S. 7476—77
Rudebeck, B. 8942
Rudén, I. 2348
Rudensehöld, Th. 2844
Rudhammar, 0. 4017
Rudolphi, J. 8785
Rudor 8712
Rundquist, E. 4018
Rundvik (Nordmaling) 77, 4768, 4843
Rune, O. 8050—52, 8191, 8215, 8218
Runemark, H. 8044
Runfors, G. 4548
Ruong, I. 994—95, 1152, 1172, 2174—
76, 2351—53, 5000
— Fjällapparna i Jukkasjärvi socken
2174
— Något om den gamla skogsrenskötseln 2353
Ruotivare (Jokkmokk) 4412—13,
5587, 7655
Ruotivare järnmalmsfält (Jokkmokk)
6331—46
Ruskträsk (Lycksele) 8819
Rutberg, H. 995, 1034, 1131, 1963—
64, 2792
Rutberg, J. 865
Rutberg, J. J. 1822
Rutbäck, J. 4672
Rutvik (Nederluleå) 8528
Ruulh, J. 3186
Ruuth, M. 404, 425
Rydbeck, E. 5530, 5533, 5535
Rydbeck, O. 7213
Rydbeck, O. E. H. 7223
Rydberg, T. 3976, 4019, 7050
Ryde, H. 5279
Rydelius, I. 2631
Rydenfelt, S. 4466
Rydholm, O. 231, 1509, 3310—12
Ryggradsdjur 8372—8721
Ryggradslösa djur 8722—8917
Ryggåsberget (Jokkmokk) 4146
Rypdal, R. 3884
Ryska härjningståg. Se Historia 1372
—91
Ryska simpor 8717
Ryssländer, E. M. 7336
Rytz, W. 8358
Råde, A. 1641, 2740, 3301—02
Rådjur 8441
— Jakt 5895
Rågodling 5139, 5169, 5206, 5221, 5225
Råneå 3359—62
— Bibliotek 78
— Etnografi 2074
— Kartor 4301, 4320—21, 4382, 4453
— Naturförhållanden 7996, 8170—71,
8485, 8622, 8815
— Näringsliv 5453, 5558—59, 5847,
6298, 6427
— Religiöst liv 475, 1204
— Samhälls- o. rättsväsen 4555
Råstojaure (Karesuando) 2275, 3917
Räktfors (Överkalix) 4271
Räktforsarna (Töre) 3447
Rämminge, L. Danielsson. Se Danielsson-Rämminge, L.
Ränk, G. 2211
Räntespannmål 4646
Räsänen, M. 615
Räsänen, V. 8336—37
Rättegångshandlingar 4609—39
Rättsuppfattning: lapparna 2248
Rättsväsen 4583—4639
Rävar. Se Fjällrävar
Rävjakt 5796, 5896—5901
Rävliden (Lycksele) 7745
Röckner (släkt) 1928
Röda korset 4869, 8981, 8995—96,
9015, 9046, 9092, 9109, 9186
Rödbenor 8505
Rödén, G. H:n 4155
Rödén, S. H:n 4198
Rödingar 8711, 8713, 8718—19
— Fiske 6042—46
Rödingträsk (Lycksele) 3213
Rödkallen (Nederluleå) 2740, 3288
Rödupp (Överkalix) 3547
Röing, C. E. 4251
— 65 —
Rönblom, H.-K. 2547-^8
Rönnbäck, O. 1729, 4851
Rönnholm, B. 3410
Rönnow, C. 2355—56
Rönnow, S. 17
Rönnskär (Byske) 2740
Rönnskär (Skellefteå lands) 3393
Rönnskärs kopparverk (Skellefteå)
6463—72
Röpke, W. 7717
Rövarna i Finnforsberget 3396
Samel, J.-U. 7337
Samernas folkhögskola 780—81
Samhällsvetenskap 4461—4707
Sammakko (Gällivare) 2961
Sammeli, O. 1996
Sammuli, A. 850—51, 5021, 6967
Samskolor. Se Lärdomsskolor 846—901
Samson, Salle (pseud.). Se Salomonsson, S.
Samuelsson, A. 617, 3024
Samuelsson, G. 8053—54, 8157—58,
8168, 8247, 8290
Samzelius, H. 1906, 1965—66, 2082,
2493—97, 2793—96, 3006, 3060,
3753, 3885, 4020, 4156, 4288, 5451,
5580—81, 5828—30, 5866, 5890,
5910, 7037, 8055—56, 8174, 8398—
99, 8444, 8651—54
— I nordanland 2494
— I skogen och på fjället 2497
— På skogs- och fjällstigar 5829
Sandberg, A. 502—06
Sandberg, D. 666
Sandberg, G. 618—19
Sandberg, G. 5289
Sandberg, Gunnar 5831, 8655
Sandberg, Gustaf 4021, 8057
Sandberg, H. 3007
Sandeberg, H. 6169—70
Sander, O. 6756—58
Sander & Co. 6580
Sandewall, A. 507—09, 620
Sandgren, G. 8943
Sandlund, G. 6352
Sandqvist, G. 7061
Sandskär (Överkalix) 2740
Sandström, A. H. 1823
Sandström, A. H. G. 2952
Sandström, E. 725, 853, 7188
Sandström, J. W. 3802, 7286—89
Sandström, K. E. 3290
Sandström, R. 834 a, 4714
Sandström, Ragnhild 138
Sandträsk (Edefors) 9166—70
Santesson, C. G. 7888
Santesson, G. 4022—26, 4157, 7051—
53, 7479, 7718—19
Saarnivaara, U. 616
Sadelin, C. 2671
Sagor. Se Folklitteratur 1049—1199
Sagor från Åsele lappmark 1139
Sagström, S. 666
Sahlberg, J. 8633, 8840—41
Sahlgren, J. 1035
Sahlin, C. 6167—68, 6205, 6287, 6298
Sahlin, L. 9019
Sahlin, M. 3752
Sahlin, O. 6361
Sahlström, K. E. 7380—81, 7478
Sahlström, R. 2491
Saint-Blaize 3628—30
Saivo (Karesuando) 4279
Saivo-fjällen 1045
Salberg, J. J. 7843, 7845, 7847
Salier, Dr 6785
Salminen, V. 1176
Salomies, I. 564
Salomonsen, F. 8648—50
Salomonsson, S. 2492, 3329
Salonius, P. 1010
Salpetertillverkning 6591—92
Salskrakar 8580, 8596
Saltbittret 2534
Saltmyran (Arvidsjaur) 5202, 5209
Saltoluokta (Jokkmokk)
3025, 3867,
3890
Salvén, E. 147
Samefolkets egen tidning 5000 a
66
Santesson, O. B. 1357
Santesson, R. 8308, 8338, 8359
Sarek. Se Jokkmokk
Sarri, N. 0:n 1824
Sautso (Karesuando) 8390
Sautusvaara (Kiruna) 4414
Saxnäs (Vilhelmina) 4243
Schaanning, H. Th. L. 949
Schaeffer, B. 6325
Schager, N. 5689, 5691, 6575—76
Schalling, E. 4544, 4570
Schang, A. N:n 1161
Scharin, E. Unander. Se Unander-Scharin, E.
Scharins söner 6549—53
Scharinska firman 6655
Schéele, F. v. 4101, 4303
Schefferus, J. 2605—13
Scheller, J. G. 3631,
Schelling-Kaufmann, E. 8656
Schenkel, E. 8890—92
Scherdin 1923 a
Schildt (släkt) 1929
Schildt, E. 9181
Schildt, G. 1929
Schillander, N. G. 3144
Schirmer, K. 8842
Schiöler, S. 2758, 8058, 8339
Schlachter, W. 996
Schmidle, W. 8309
Schmidt, E. O. 3754
Schmidt, G. L. af 1825, 4867
Schmidt, W. 621
Schnell, I. 1452
Schnitler, P. 2357
Schönheit, J. H. 1826—30
Schott, C. 6171
Schotte, G. 5452—53, 5517
Schough, R. 6281, 6901, 6968
Schräder, L. 8657
Schreiner, Hj. 6902
Schreiter, R. 6247, 6496, 7848
Schröder, J. H. 358, 2270, 2384
Schröter, J. 8360
Schulzenheim, H. v. 4561, 4578
Schwartzkopf, K.-A. 3038, 4158
Schwarze, P. v. 6172—73
Schybergson, C. M. 6666
Schück, H. 1358
Schürer v. Waldheim, M. 93, 4484
Schytt, K. 3160
Schytt, V. 1036, 7480
Schöldström, B. 1658
Schott, D. 7899, 9093
Scott, G. 1847—48
Scott, N. 5920
Scoutliv. Se Idrott och spel 7022—88
Seder: lapparna 2234—52
Sefström, A. G. 367—68
Sefström, N. G. 6458
Segergren, N. O. 4759
Segerlund, J. T. 2498
Segerstråle, L. 1210 a
Segerstråle, T. 7125
Segerståhl, C. 791, 1111, 2906, 2912 a
Seidlitz, H. 281
Seidlitz, W. v. 7481, 7598, 7601—02
Seismologi 7377—83
Sekter 399—451
Selander, N. 4304
Selander, N. H. 7358
Selander, S. 3596, 4159—61, 4272,
8136, 8159—60, 8192, 8234—35,
8237, 8944—45
— Floristic phytogeography 8059
— Några sommarströvtåg 3886
Selets bruk (Arjeplog) 6474
Selinus, O. 727, 1730, 1831, 3330—32,
3345—48, 3411
Selinus, W. 419
Selmatjåkko (Kiruna) 3155, 3964,
4038, 7465
Selsberg (Lövånger) 3237
Selzer, A. 8843—46, 8867
Seminarier 803—09
Separatismen. Se Läsare 452—523
Sernander, R. 5502, 8060, 8197, 8953
Serning, I. 1358 a-b, 2247
Seskar-fartyget 4629—32
Seskarö (Nedertorneå) 3292, 6566—69
Seskarö-bladet 3292
Schubert, F. W. v. 510, 3617, 3632—
35
Schulz, G. E. F. 8658
67
Seton-Karr, H. W. 3803
Setterberg, K. 4027
S. G. U. Se Sveriges godtemplares ungdomsförbund 4968—73
Shairp, Th. 3755
Sheldon, W. G. 8659, 8847
Sibbern, G. 5454
Sibirisk gråsiska 8505
Sibuet, P. 4273, 4289
Sidenbladh, E. 7482, 7603, 7870
Sidensvansar 8569, 8635, 8646
Sidner, A. 506, 1510
Sigillkunskap. Se Historiska hjälpvetenskaper 1446—57
SigurSsson, S. 5211
Sikar 8716, 6047—53
Sikfors (Piteå lands) 1922, 5723i
Siklöjor 6054
Silbojokk (Arjeplog) 2279
Silbotjåkko. Se Silpatjåkko
Silén, E. 1750
Silfverbrand, P. 1236, 5751
Silkkimuotka (Kiruna) 3096
Sillakjaure (Jokkmokk) 8728
Silpakjokki. Se Pärlälven
Silpatjåkko (Jokkmokk) 6331—46,
6444
Silversmide 2230, 2233
— Se även Konsthantverk 1251—79
Simming, J. 1830
Simmons, H. G. 8061—64, 8132
Simonen, A. 7662
Simonsson, L. 4028
Simsnäppor 8582
Singitjåkko (Kiruna) 4005
Singivagge (Kiruna) 3156
Sinius, B. 2563
Sirkaslappar 2131—32
Sitasjaureleden 3728
Sitojaure (Jokkmokk) 3032
Sivertsen, D. 622
Siwertz, S. 3133
Sjabatjakkjaur (Jokkmokk) 7003
Sjangeli (Kiruna) 4033, 6475—76
Sjaunja (Gällivare) 4112 a, 4120, 8373,
8467, 8481—83, 8685, 8943
S. J. M. F. Se Svenska järnvägsmannaförbundet
Sjoestedt, L. Bernardini. Se BernardiniSjoestedt, L.
Sjukkassor 6683, 6686—87
Sjukvård 8970—9199
Sjulnäs (Piteå lands) 4967
Själavård 177—323
Sjöar 7385, 7478
— Se även Hydrologi 7312—44
Sjöbeck, M. 2614, 2672—76
Sjöberg, A. Th. 7127
Sjöberg, C. A. 4364
Sjöberg, E. 6623
Sjöberg, G. 5378
Sjöberg, H. 4808
Sjöberg, J. O. 5752
Sjöberg, M. 4429
Sjöberg, S. 8400
Sjöborg, N. H. 1900
Sjöfart 6944—72
Sjögren, A. 6288, 7777
Sjögren, Hj. 6340—41, 6903, 7604—
07, 7782
Sjögren, O. 369, 623, 1731, 1746, 1841,
2640, 3103—07, 3134, 7483—86,
7720—21, 8954
Sjögren, T. 9095—97
Sjölander, D. 8401
Sjölin, W. 4829—30, 4833, 4843—45,
4848, 4850
Sjölund, H. 6743
Sjörs, H. 8065—66
Sjöstedt, C. 1359, 1776, 1790, 1912,
2411, 3333—35, 6056
Sjöstedt, Y. 8787
Sjöstrand, Hj. 2499, 6414
Sjöström, H. 5455, 5582
Sjöström, W. 3756
Skalbaggar. Se Insekter 8725—8886
Skarin, I. 5212
Skarstedt, C. 6760
Skattebyar 4670
Skattefynd 2380, 2402
Skatteväsen 4640—52
Skedstorkar 8601
Skelleftebygden 3384
— 68 —
Skelleftemålet. Se Svensk dialektlitteratur 1109—1147
Skellefteortens köpmannablad 6668
Skelleftestrands skoltidning 733
Skellefteå 2552, 3363—76, 3393, 3556,
4276
— Bibliotek 79—80
— Biografi 1458, 1470, 1508
— Etnografi 1975
— Hälso- o. sjukvård 9171—77
— Kartor 4335,4383—86
— Kommunikationer 6965
— Krigsväsen 7123
— Museer 121—26
— Musik 1315
— Naturförhållanden 7382, 8413
— Näringsliv 5334, 5349, 6463—72,
6549—53, 6602, 6644—45
— Samhälls- o. rättsväsen 4557—63
— Skolor 874—77, 912—13 a
— Sociala frågor
4745, 4769—71,
4822, 4844, 4849, 4884, 4962, 4981
— Sällskap 172
— Utställningar 152—54
Skellefteå fabriks- & hantverksförening
6072
Skellefteå landskommun 3377—3401,
3607—08, 3621, 3637
— Arkeologi 1342, 1362, 1364—69
— Etnografi 1953, 1973—74, 2009,
2087, 2091
— Folk- o. dialektlitteratur 1055
— Historia 1438
— Hälso- o. sjukvård 9137
— Kartor 4387
— Naturförhållanden 7643, 7685,
7711, 7741, 7758, 7764, 7775, 7798,
7806—07, 7809, 7818—19, 7836,
7839—42, 7848, 7860, 7865, 8155,
8266, 8704—05
— Näringsliv 5020, 5174, 5191, 6145,
6182, 6206—58, 6330, 6463—72, 6477
—6500, 6623 a, 6683
— Religiöst liv 288—98, 455, 459,
469, 476, 484, 511, 513, 522, 662,
673—74, 1201, 1209, 2733
— Samhälls- o. rättsväsen 4556, 4693
— Skolor 697—98, 730—33
— Sociala frågor 4741<-43, 4927, 4959
—61
Skellefteå Rotary klubb 3373
Skellefteå skyttegille 7123
Skellefteå spisbrödsfabrik 6596
Skellefteälven 2704, 2771, 6003, 6032
Skeppsbyggen 6655
Skidor 2029—42
Skidsport. Se Idrott och spel 7022—88
Skifferplattor 6593
Skifte 4653—79
Skinnarbyslätten (Bygdeå) 7100
Skjutsanstalter, Förteckning 6719
Skjöldebrand, A. F. 3650
Skofabriker 6594
Skogen ger. En bok om Mo och Domsjö 6557
»Skogis» (pseud.) 2651
Skoglund, H. 4493
Skogman, D. 4485
Skogsarbetarfrågan. Se Arbetarfrågan
4715—73
Skogsbiologi 5552—97
Skogsbruk 4705, 5396—5784
Skogsbruk och skogsindustrier i norra
Sverige 5456, 6540
Skogseldar 5573
Skogsförhållandena i Norrland, Underdånigt betänkande 5702
Skogsindustri. Se Träförädlingsindustri
6530—77
Skogslappar 3035—36, 3979—80
Skogsman, Gösta (pseud.). Se Nordlund, H. E.
Skogsnäppor 8336
Skogs- och trävarumän i öfre Norrland,
Föreningen 5511
Skogspolitik 5598—5716
Skogsskolor. Se Fackskolor 902—19
Skogstaxering 5760—84
Skogstillgångarna och skogsindustriernas råvaruförsörjning 5474, 5704
Skogsuppskattning 5760—84
Skogsvård och betesförbättring i norra
Sverige, Förslag 5415
Skogsvårdsstyrelser 5509 a—10
— 69 —
Skolslöjd. Se Konsthantverk 125il—79
Skottsberg, C. 4162, 8067
Skrattmåsar 8637, 8677
Skräntärnor 8624
Skum, N. N:n 1239—45, 2177
Skyddshem. Se Barnavård 4892—4907
Skyttar 1515
Skytte. Se Krigsväsen 7089—7193
Skytteanska skolan 760—65
Skärman, J. A. O. 8201
Skämtvers. Se Folklitteratur 1049—
1199
Skärsnäppor 8671
Sköld, J. 1625
Sköldberg, C. G. 8676
Skötgrundet (Bureå) 2849
Sladan (Nederluleå) 8946
Slagugglor 8475
Sleen, W. G. N. van der 3636
Slettenmark, G. 7338
S.L.U. 4469
Slugga (Jokkmokk) 3033
Slussfors (Stensele) 7595
Slåttertidsförsök 5120
Slädar: lapparna 2227
Släkter 1903—40
Smalnäbbad simsnäppa 8476
Smedberg, R. 2704, 2948, 5740, 5753
—54
Smerling, T. L. 7859
Smith, H. 8068, 8179
Smith, H. H. 6175
Smith, P. L. 624
Smålador 5238—39
Småländer, B. 8660—62
Småskoleseminarier. Se Seminarier
Småskolor 684—740
Småskär (Nederluleå) 2740
Småtärnor 8526
Smältdegeln (tidskrift) 6248
Snell, W. 693, 1088, 1190, 1196—97,
1199, 1850, 2083, 2500—01, 3319
Snellman J. 4376
Snethlage, R. A. I. 6904
Snokar 8709
Snöan (Hörnefors) 2740
Snöskor 2029—42
Snötäcke. Se Meteorologi 7227—7311
Social hygiene, An investigation 9048
Sociala frågor 4708—5012
Socialhygienisk undersökning i Västerbottens och Norrbottens län 9098
Sohlman, H. 4638—39
Solander, C. 1802
Solberget, J. (pseud.). Se Fahlén, J.
Solberget (Gällivare) 7463, 7495
Solem, E. 2248
Solförmörkelsér. Se Astronomi 7206—
13
Solviks kristliga folkhögskola 782—86
Solvikskamraten (tidskrift) 784
Sommerfelt, S. C. 8120—21
Sondell, C. O. 481
Sondén, M. 8148
Sondén, P. 1765
Sormunen, E. 644
Sorsele 3402—16, 4219
— Etnografi 1962, 2256, 2263, 2334
— Folk- o. dialektlitteratur 1069,
1098
— Lappar 2256, 2263, 2334
— Naturförhållanden 7434, 7517 a,
8144—45, 8382, 8452—53, 8574,
8597, 8701, 8708, 8753—55, 8757—
59, 8761, 8765—66, 8768—73
— Näringsliv 5858
— Religiöst liv 200, 427, 435, 441,
470, 620, 659, 669
— Skolor 914
— Sociala frågor 4891
Southern, H. N. 8069
Soutujärvi (Gällivare) 1094, 2962
Spackeler 6415
Spager, I. 3637, 3887
Spannmålsodling. Se Sädesodling
Sparbanker. Se Bankväsen 4680—85
Sparre, P. .1432
Sparvugglor 8587
Spel. Se Idrott och spel 7022—88
Spik, J. 2957
Spindeldjur 8887—97
Spinnrockstillvérkning 6595
Spisbrödstillverkning 6596
Spjut, E. 692, 751,
— 70 —
Spole, A. 7359
Sport. Se Idrott och spel 7022—88
Sportfiske i Vilhelmina socken 5977
Språkvetenskap 928—1048
Spå-Klemmet 1059, 1061, 1083—84,
1089—90
Spånad 6597
Spåtrummor. Se Religion och övertro
2253—2310
Spöland (Vännäs lands) 3621, 6570,
6725, 6768
S.S.U.H. 4976—80
S. S. U. H.-bladet 4976
Staaff, A. 9099
Stadling, J. 3888, 5457
Stadsfullmäktigehandlingar
— Haparanda 4536
— Luleå 4541—42
— Skellefteå 4562
— Umeå 4572
Stadsvapen. Se Historiska hjälpvetenskaper 1446—57
Staël v. Holstein, B. F. 6176—78
Staël v. Holstein, G. B. 2705
Staël v. Holstein, J. 5755
Stafsing, B. 6941
Staika (Jokkmokk) 3034
S talotomter 2202—15
Standertskjöld, H. 1901
Stapff, F. 7722
Starar 8468, 8561
Statens järnvägar 1856—1906 6787
Statens kolonisationsnämnds berättelse
1918—1922 4809
Statistik 4686—4707
Stecksenius, I. D. 2759—60
Stecksenius, P. Graan. Se Graan, P.
Stecksenius.
,
Steckzen, Bertil 1510 a, 4683
Steckzén, Birger 1388—90, 1571, 3337,
3356, 6179, 7128, 7167, 7189
— Luleå stads historia 3199
— Piteå stad 3336
—• Scharinska firman 6551
—• Umeå stads historia 3467
Steckzén, K. Bsm 3338—39
Steckzén, K. O. Bsm 3468
Stefansson, E. 2652
Steiner, G. 8914
Steinhoff, B. 6180
Stekenjokk (Vilhelmina) 7763
Stelander, U. 6990
Sten, A. 424
Stenar, H. 8070
Stenberg (släkt) 1903
Stenberg, C. E. 4929
Stenberg, P. 943 a
Stenberg, P. Th. 277
Stenborg, C. 5458—60, 5694—97
Stenborg, E. A. 1732
Stenborg, P. L. 1733
Stenkula, I. 261
Stenkvist, A. 7129
Stenlund, E. W. 7060
Stenlund, S. 5978
Stensborgs sågverk (Luleå) 6554
Stensele 3417—20
— Naturförhållanden 7285, 7482,
7595, 7905
— Näringsliv 5561
— Religiöst liv 657
Stenström, O. 9198
Stenudd, J. 4900
Stenudd, S. 2740
Stenz, E. 7224—25
Sterner, E. 7909, 8071—72, 8127
Sterner, Ewald 1675
Steveni, J. W. B. 3757—58
Stevns, E. Nielsen-, Se Nielsen-Stevns,
E.
Stichel, H. 8848—49
Stiernstedt, A. W. 1453—54
Stiftsmatriklar. Se Biografi; saml. 1475
—1528
Stinnerbom, O. J:n 1186, 1832
Stizenberger, E. 8340
Stjernholm, A. 314, 3514
Stjärtmesar 8473, 8593
Stobée, L. K. 2567
Stockenström, E. v. 6181
Stocker, O. 8073
Stockfleth, N. V. 625, 3804—05
Stockfångst, Underdåniga betänkanden
6066
— 71 —
Stolba, J. 3638
Stora Fjäderägg (Holmön) 2993
Stora Höktoppen (Kiruna) 3964, 3995,
4019, 4034, 7465
Stora Lulevatten (Jokkmokk) 2687,
3008, 4178
Stora Luleälv 5731, 7425, 7677
Stora Sandgrunden (Nederluleå) 8525
Stora Sjöfallet (Jokkmokk) 2685, 2688
—89, 2696, 3608, 3723 a, 3760, 3822,
3867, 3872, 3890, 4054, 4102, 4142,
4440, 7210—11
Stora Sjöfallets nationalpark (Jokkmokk) 7937, 8371, 8937, 8966—69
Storavan (Arjeplog, Arvidsjaur) 6646
Storfors (Hortlax) S. D. U. K. 4474
Storforsen (Älvsby) 3528
Storforsen (Örträsk) 3536
Storkar. Se Skedstorkar.
Storkåge (Skellefteå lands) 1342, 3400
—01
Storrebben (Piteå lands) 3356
Storskifte. Se Skifte 4653—79
Storspovar 8565
Storåliden (Jörn, Norsjö) 8058
Strand, E. Welle. Se Welle-Strand, E.
Strand, H. 4755
Strand, K. 2653
Strandberg, W. 6541
Streyffert, Th. 5461, 6542
Stridsberg, E. 5461 a
Stridsberg, L. 7278
Stridsberg, M. 2015
Strode, H. 3759
Strokirk, K. 4275
Strom, B. H. 6416
Stromberg, P. A. 1833
Strub, E. 3889
Strunge, M. 2615
Stråhle, O. P. 3200
Stråle, N. W. 513
Ström, C. E. 7144
Ström, K. 8310
Ström, S. 1091
Strömberg, E. 1275
Strömbom, S. 4252, 9139
Strömbäck (Umeå lands) 1274
Strömer, B. Witt. Se Witt-Strömer, B.
Strömgren, C. V. 2740
Strömholm, Fr. 2845
Strömmingsfiske 6055—56
Strömnäs (Vilhelmina) 3518
Strömsoe, B. 492
Strömsör (Nordmaling) 915, 5207, 5817
Ströängar 4656, 4662
Studiebladet 4954
Stuor Reitavagge (Kiruna) 3930
Sturm, K. 3890
Stutzer, O. 4029, 7783—88, 7849
Ståhl, H. 734
Ståhlsten, Ab Frid 4633
Stålberg, N. 4217
Stålhand, Th. 4904
Stärner, Z. 154
Större turturduvan 8663
Stövernäs (Skellefteå lands) 8155
Suber, Th. I. 7923
Sulitelma (Arjeplog) 2820—21, 2823,
3637, 3652, 3700, 4059, 4201, 7434,
7504—05, 7604—07, 7620, 7821
Sulitelma ab 6501—15
Sund, P. 5037
Sundbaum, A. J. 1833 a
Sundberg, J. D. 3116
Sundberg, K. 6182
Sundberg, P. 3175
Sundberg, R. 2358, 2502—03
Sundberg, U. 5549
Sundbergh, A. 6743
Sundblad, N. K. 3760, 6626—27, 6699
Sundelin (släkt) 1930
Sundelin, C. L. 1930
Sundelin, K. 233, 1511, 1930
Sundelin, N. J. 370, 374
Sundelin, O. 4810
Sundelin, R. 1835, 4607
Sundelin, S. C., f. Palmgren 1834
Sundelin, T. 1301
Sundelin, U. A. 1835, 1930
Sunderby (Nederluleå) 771—76, 5263
—64
Sunderby folkhögskola 771—76, 787
—89
Sundholm, H. 6183, 6289, 6441
72
Svedberg, E. 6906
Swedberg, F. 1302—03
Svedbom, J. 1512—13
Svedbäck, V. 5290—92
Svedelius, C. 835—36, 3891, 4166
Svedelius, J. 837—41, 1883, 1840, 2504,
3064, 3282, 3761—62, 4030, 4869
Swedenstierna, C. T. 7851
Swederus, G. 1431, 1433
Svedmark, E. 6185, 6290, 6449, 7382
—83
Swenborg, J. 6983
Sven Dufva. Se Bång, J. Z.
Sven-Nilsson, S. 4545
Svenonius (släkt) 1931
Svenonius, A. 3135
Svenonius, B. 8893
Svenonius, F. 1038, 1841, 1931, 2212
—13, 2359, 2505—06, 2587, 2616—
17, 2656, 2694—96, 2706—07, 2817,
3015, 3019, 3139, 3353, 3536, 3892,
4454, 4780, 61:86—87, 6342—43,
6412, 6417, 6442'—43, 6700, 6910—
11, 7002—03, 7197, 7278, 7434, 7442,
7458, 7486—96, 7545, 7599, 7608—
15, 7660—61, 7724—25, 7789, 7852
—55
Sundin, H. 3183
Sundius, N. 7591, 7593, 7635, 7637,
7656—59, 7850
Sundius, S. 3032, 4164
Sundkler, B. 397—98
Sundqvist, G. 4734
Sundqvist, S. 4883
Sundström, A. 4401
Sundström, C. R. 8663
Sundström, E. 2654
Sundström, H. J. 1836
Sundvallson, E. 2038, 3141, 4165
Sunneman, J. 1837
Suolojaure (Arvidsjaur) 2210
Suomalainen, E. W. 8664—65
Suorva (Gällivare) 2148—49, 2963—
67, 4075, 5987, 6611, 6992—95, 8380
Sursson, G., (pseud.) 5832
Swab, A. 4293
Swahn, W. 6788
Svaipa (Arjeplog) 8669, 8672
Svampar 8343—63
Svampdjur 8915—17
Swan, H. 5687
Svanar 8495
Svanberg, J. 7360—61
Swanberg, P. O. 8666—72
Svanberg, S. 1838—39
Svanbäck, S. M. 4730
Svannäs (Arjeplog) 8395
Svanstein (Övertorneå) 322—23, 5857
Svappavaara (Kiruna) 1453'—55, 3157
—59, 6157, 6181, 6184, 6417, 6516—
19, 6524
— Lappland 2413
— Väster- och Norrbottens län 2412
Svenonius, H. 8075, 8135, 8153
Svensby (Piteå lands) 4846
Svensbysläkten 4824
Svensk familjekalender. Övre Norrland
1514
Svensk hembygd. Västerbottens län
2549
Svenska byggnadsträarbetareförbundet
4757
Svenska gruvindustriarbetareförbundet
4750—53, 4756, 4762
Svenska handelsarbetareförbundet 4758
Svenska järnvägsmannaförbundet 4733,
4754, 4772
Svenska kommunalarbetareförbundet
4755, 4763
Svenska lapparnas landsmöte i Östersund... 1918 5008
Svartberget (Degerfors) 5465 a—65 b,
8776
Svartbjörnsbyn (Överluleå) 81
Svartby (Överluleå) 4845
Svartengren, E. 2761—62, 2797, 3237,
3291, 3350, 7130
Svartengren, H. 3281
Svartengren, T. H. 2028, 2219
Swartling, E. 913 a
Svartmesar 8469, 8593
Swartz, O. 8123
Swartz, O. P. 8074
Swebilius, A. D. 371—72
73
Svenska metallindustriarbetareförbundet
4764
Svenska missionsförbundet 448—51
— Se även Religiösa föreningar 648
—83
Svenska missionssällskapet 392—98
Svenska pappersindustriarbetareförbundet 4745, 4747—48, 4770
Svenska postmannaförbundet 4734
Svenska Röda korsets sjuksköterskeskola, Boden 9136
(Det) svenska samefolkets allmänna
landsmöte i Arvidsjaur . . . 1937
5009
Svenska samhällen. Norrbottens län
2508
Svenska skogs- och flottningsarbetareförbundet 4735, 4744
Svenska skogsvärdsföreningen. Exkursioner 5522, 5524—25, 5531—33,
5540—41
Svenska skyttar 1515
Svenska sägverksindustriarbetareförbundet 4765—66
Svenska transportarbetareförbundet
4746
Svenska träindustriarbetareförbundet
4768
Svenska turistföreningens geografiska
bilder. Lappland 2618
Svenska turistföreningens geografiska
bilder. Västerbotten 2763
Svenska turistföreningens vägvisare
2509
Svenska typografförbundet 4740, 4771,
4773
Svenskt folkmâl 1143
Svensson, I. 8850—52
Svensson, N. A. 4167, 8128
Svensson, O. 1968
Svensson, P. 5911
Svensson, S. 5085
Svensson, Sigfrid 2039
Sveriges godtemplares ungdomsförbund
4968—73
Sveriges krig åren 1808 och 1809 1435
Sveriges socialdemokratiska arbetareparti 4461, 4473—75, 4748
Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund 4473—75
Sveriges utsädesförening 5255—60,
5265—66
Sydlapska. Se Lapska språket 961—
1005
Sydow, G. v. 5756
Sydow, O. v. 9019
Sylvan, B., f. Grönhagen 3351
Sylwan, Chr. 6189, 6638
Sylvander, J. 512—13
Sylvén, A. 5462—63, 5698, 5833—35,
8673, 8853—54, 8947
Sylvén, N. 5381, 8076—82, 8927
Syrén, P. 5382
Süring, R. 7290—91
Sågverksindustri. Se Träförädlingsindustri 6530—77
Sångsvanar 8495, 8687, 8702, 8939
Sårjåsjaure (Jokkmokk) 4136
Sädesodling 5213, 5226
—• Se även Havreodling, Rågodling,
Veteodling
Sädgåsen 8689
Sädvajaure (Arjeplog) 2822
Säfström, F. 417
Sägner. Se Folklitteratur 1049—1199
Säivis (Nedertorneå) 32931
Salar 5902—12, 8424—26, 8429
Sälka (Kiruna) 3909
Säll, G. 7190
Sällskap 165—76
Sällström, Th. 9100
Sändebref till allmogen inom Öfweroch Neder-Kalix socknar 5068
Sävar 3421—26, 3470
— Genealogi 1939 a
— Naturförhållanden 7820
— Näringsliv 5292, 5294, 5733
— Religiöst liv 675—76, 2538
— Skolor 734
— Slaget. Se Historia 1392—1445
Sävarån (Sävar) 5733
Sävast (Nederluleå) 8905
Söderberg, B. 3044
— 74 —
Söderberg, E. N. 1500
Söderblom, J. 5214, 5293
Söderblom, N. 2765
Södergren, S. 1842
Södergren, V. 106, 234—37, 298, 375,
405, 626—27, 778, 1855, 2178, 2418,
2512, 2551, 2619, 3047—49, 3240,
3781
Söderholm, H. 446
Söderlind, J. 238, 779, 1591, 18"42,
1894, 1896
Söderlind, N. 519
Söderlind, P. 183, 252
Söderling, E. 5383—86
Söderlund, M. E. 1843
Söderman, H. 6984
Söderman, M. 908
Söderpalm, E. 914
Söderström, G. V. 5545
Söderström, J. W. 1678
Södra Bäcksjön (Umeå lands) 5468—
69
Södra lappmarkens blåbandsförbund
4942—44
Södra lappmarkens konsumtionsförening 4847
Södra Piteå revir 5405
Södra Storfjället (Tärna) 4228, 7522—
23
Södra Sunderbyn (Nederluleå) 4679
Sönsteby, K. 5464
Sörbyn (Hörnefors) 5124—25
Sörensen Ringi, H. Se Ringi, H. S.
»Sörland» (pseud.) 3639
Sörlin, A. 7198—7201, 8083
Sörling, G. Lorentzson 9086
Soyland, C. 4031
Tallbacka, E. 418
Tallvik (Överkalix) 5127
Talo, J. E. 5387
Tamelander, E. 1516—17
Tamm, G. 5615
Tamm, O. 5442, 5465 a—65 b, 5583,
7726—28
Tamm, P. 6991
Tandvård. Se Hälso- och sjukvård 8970
—9187
Tanner, V. 7202, 7729—30
Tannsele (Lycksele) 766
Tanska, K. 628
Tanskanen, J. 629
Tapaninen, L. P. 630
Tarfala (Kiruna) 3160
Tarradalen (Jokkmokk) 7326
Tarrasjön (Jokkmokk) 4186
Tarrekaise (Jokkmokk) 4155, 6520—
22
Taxeringskalendrar. Se Kalendrar 1458
—74
Taylor, B. 3640—42
Tegby, T. 18
Tegelbruk 6598—6600
Tegengren, F. R. 6188, 6190—91, 6345
Tegsnäset (Degerfors) 2907, 2910—12
Tekniska föreningar 6068—69
Tekniska gymnasier. Se Fackskolor 902
—19
Telefon och telegraf i Sverige 1518
Telefonväsen 6986—91
Telegraftjänstemän 1518
Telegrafväsen 6986—91
Telin, J. P. 1844
Tellström, C. L. 376—77
Tellström, K. L. 1845—1849
Tempelriddarorden 4981—82
Tenerz, H. 804—05, 2513
Tengvall, T. Â. 8084—87, 8166, 8180,
8182, 8341—42
Tennbroderi. Se Konsthantverk 1251—
79
Tennman, O. V. 4563
Tenow, C. L. 2178 a
Tercero, F. 3763
Termier, P. 7517
Ternstedt, B. 6546
Ternström, J. 514—16
Teurajärvi (Korpilombolo) 3177
Teusa (Gällivare) 2947
Textil konst. Se Konsthantverk 1251
—79
Teyssier, G. 6326
— 75 —
Thaarup, F. 6670
Thelberg (släkt) 1932
Theorin, S. 9101
Therman, E. 2179, 3764
Thiele, H. A. 3095
Thienemann, A. 3108, 3167, 7498, 8743
—45, 8855—62, 8869
Thiess, F. 6913
Thingvall, F. 517
Tholander, H. 6291
Thomée, A. J. 5215, 6914—17
Thompson, L. 753
Thomson, R. 450
Thordeman, B. 4307, 4336
Thorné, S. 6249, 6329
Thornee, P. A. 4542
Thorsén, A. 8918
Thorson, J. 800
Thufvesson, E. 753 a
Thuland, G. 4514
Thulin, G. 4650
Thulin, H. 447, 631—33
Thulin, O. 71i31
Thunborg, Ä. 4032
Thune, G. N:n 877
Thuomas, I. V. P:n 1850
Thurenius, P. 2298—99
Thuresson, F. 252 a, 1210 b
Thuresson, O. J. A. 1519
Thurfjell, L. H. 1851
Thuri, J. Se Turi, J.
Thyni, E. 3045
Thyni, I. F. 6451
Thörngren, T. 4384—85
Tiberg, H. V. 6192—94
Tidander, L. G. 1436—37
Tideman, J. H. 5038
Tideräkning: lapparna 2237, 2250
Tidning för jordbrukare inom Westerbönens län 5069
Tidning för landthushâllning i Norrbottens län 5070
Tidning för landtmannanäring och husslöjd inom Westerbottens län 5071
Tidskrift för Västerbottens län 5039
Tidskriften Ens ropandes röst i öknen
634—35
Tidström, K.-R. 801
Tiemann, W. 6195
Tiernberg, J. 1220
Tigerström, H. 18 a, 1783
Tilas, D. 6196, 6444
Till tings 4969
Tillander, T. 5466—69, 5510, 8154
Tillman, C. 6353, 6456
Tilmann, N. 7616
Tingberg, O. 6197
Tingsten, L. 1852
Tirén, J. 5001
Tirén, K. 1291, 1305—07, 1853, 3110
Tirén, L. 5470, 5542, 5584
Tirén, O. 420, 924, 3517
Tirén, O. G. 3213
Tisell, C. 6760
Tjeder, B. 8366, 8863—64
Tjeggelvas (Arjeplog) 8104
Tjernberg, R. 8674—75
Tjerneld, H. 4034—38, 4169—71, 7054
—55, 7292
Tjernkvist, M. 3176
Tjernqvist, G. O. 1854—55
Tjuoltavuopme (Jokkmokk) 4160
Tjåorek (Gällivare) 2968
Tjädrar 8510, 8676
Tjärbränning 6601—05
Tobaksodling 5033
Tofsvipor 8608
Tolf, R. 5216—19, 7731—32
Tolonen, G. 3096, 3159, 6701
Tolonen, K. 5295
Tomasson, T.
754—55, 1155, 1171,
1175, 1177—78, 1184, 1186, 1598,
1832, 1856—57, 2040, 2180—81,
2214—15, 2249, 2300—01, 2360—62,
3510, 3765, 4651, 5002—04, 5922
Tomlin, J. 3766
Tomte-Nisse (pseud,) 2084
Tonndorf, H. G. 6250
Topografi 2368—3555
Torakankorva (Övertorneå) 5379
Torell, O. 7856
Tornæus, J. 2182
Tornæus, J. J. 1858—1860, 2677
Tornberg, G. O. 190
— 76 —
Torne järnverk 6523—25
Torne lappmark 2660—83
— Resor 3899—4052
Torne älv 5942, 6004—05, 6010, 6016,
6023, 6028, 6051, 6053, 7321, 7325,
7343, 8710
Tornedalen (tidskrift) 110
Tornedalens bibliotek 65
Tornedalens elevförbunds årsskrift 802
Tornedalens lantmanna- och folkhögskola 794—802
Tornedalsbilder 2514
Tornedalskommunernas förbund 4515
Tornehamn (Kiruna) 3161—63
Tornejaureområdet (Kiruna) 8148
Tornelapska. Se Lapska språket 961—
1005
Torneträsk (Kiruna) 3106—07, 3164—
67, 7312, 7483—86, 5866
Tornsvalor 8512
Torrläggningsverksamhet 5180
Torvindustri 6606—09
Torvmarksodling. Se Mossodling
Torvmossar. Se Kvartärgeologi 7667—
7732
Torvströ tillverkning 5067
Tottie, C. D. 4344
Tranor 8697
Treffenberg, C. 5473
Treffenberg, E. 5700
Tresk, O. 4299
Tretåiga måsar 8600
Triewald, M. 9199
Tripplin, T. 3643
Trivialskolor. Se Lärdomsskolor 846—
901
Trolldom. Se Religion och övertro
2253—2310
Trolle, R. af 4634, 5311
Trollforsen (Arvidsjaur) 5751
Trolltrummor. Se Religion och övertro
2253—2310
Tromholt, S. 4039
Trybom, F. 5979, 7339, 8865
Tryselius, O. 7305, 7397
Trädestillationsindustri 6610
Trädgårdsskötsel 5335—95
Träförädlingsindustri 6530—77
Trägårdh, I. 5585, 8894—95
Träkolning 6530
Trämasseindustri. Se Träförädlingsindustri 6530—77
Träslöjd. Se Konsthantverk 1251—79
Trävaruindustri 5431
Tröskvagnar. Se Redskap 2014—28
Tuberkulos. Se Hälso- och sjukvård
8970—9187
Tuderus, G. 378, 2183
Tullgren, A. 8865—68
Tullväsen 4640—52
Tulterberget (Lövånger) 1028
Tunæus, H. J. 1520
Tundal, G. O. 6461
Tunell, A. 1861
Tuolluvaara (Kiruna) 6526—27
Tuolpagorni (Kiruna) 3168
Tuorda, A. 5924
Tuorda, P. L. 1862—64
Tuovinen, I. 4290
Turdfjæll, Jonas 1865
Turdfjæll, Jonas G. 1866
Turdfjäll, J. 4701
Turi, J. 1165, 1181, 1867, 2184—87,
2678, 5923
Turi, P. 1181
Turistkartor 4415—40
Turiststationer. Se Hotell- och turistväsen 6996—7021
Turiststugor. Se Hotell- och turistväsen
6996—7021
Turistväsen 6996—7021
Turley 6327
Turturduvor 8678—79
Tuukkanen, A. V. 637
Tvärbanor. Se Inlandsbanan och tvärbanorna 6799—6827
Tvärålund (Degerfors) 4848
Tånge, H. 5331
Täfteå (Sävar) 5294
Tägtström, B. 5980—81, 5983, 5999,
6046
Tärendö 1070, 3443—44, 4311, 5381,
7625
Tärendöbifurkationen 7506
— 77 —
Tärna 3427—42, 3637, 4228
— Arkeologi 1322, 1357
— Etnografi 2209
Folk- o. dialektlitteratur 1105,
1161, 1166, 1174, 1182
— Kommunikationer 6716, 6726, 6746,
6752
— Lappar' 760—65, 1161, 1166, 1174,
1182
— Naturförhållanden 7434, 7522—23,
7533, 7542, 7561, 7579, 7597, 7869,
8210, 8387, 8396, 8532, 8599
— Ortnamn 1029
— Skolor 760—65
— Sociala frågor 4794
— Turistväsen 7020—21
Tärna fjällfarare-gilles medlemsblad
3438
Tärna turiststation (Tärna) 7020—21
Tärnvik, N. 5072, 5220
Töre 713, 955, 1352, 3445—47, 3685,
5086, 6571
Törefors (Töre) 6571
Töreforsbeslaget 4635—37
Törnblom, O. 5984
Törnblom, P. 8445
Törnblom, Å. 8985, 9012, 9082—83,
9102, 9169
Törnebohm, A. E. 7550, 7617—19, 7790
Törner, F. 2759, 3322, 3448
Törnqvist, D. 1183, 1985, 2001
Törnqvist, G. I. 5221, 5256—57, 5332
Törnskator 8559
Uddenberg, C. E. 907 a
Uddjaur (Arjeplog) 6646
Uddskär (Nederluleå) 2740
Uddströmer, M. 9103
Udtja (Jokkmokk) 3035
Udtja-Tjavelk (Jokkmokk) 3036
Uggla, A. Hj. 3597—98
Uggla, C. G. L. 4172
Uggla, E. 8088
Uggla, G. G:son 4276
Uggla, W. R. 8288, 8291
Ugglas, C. R. af 1211
Ugglor. Se Fjällugglor
Uhnbom, I. 4702
Ulander, A. 2515, 5222—24, 525454 a, 5258—59, 5388—89, 8089—90
Ulf, B. 6796
Ulfhjelm (släkt) 1933
Ulfsparre, L. Se Küllstedt, L.
Ullen, G. 5471
Ullenius, G. 118, 1212, 1250, 1360,
2516—17, 2767, 2867, 6036
Ullenius, J. G. 2188, 6037
Ulmer, G. 8869
Ultervattnet (Bygdeå) 1025—26
Ultevis Tuoddar (Jokkmokk) 4147
Ultima Thüle (årsskrift) 2620
Ume älv 5940, 6017—19, 6741, 6952
—53, 6963, 7318, 7678
Umedalens sjukhus 9178
Umelapska. Se Lapska språket 961—
1005
Umeå 2528, 2552, 3448—71, 3563,
3624, 3685, 3689, 3721, 3779, 4267,
4271, 4276
— Bibliotek 82—96
— Biografi 1458, 1471—74
— Historia 1410, 1428, 1439
— Hälso- o. sjukvård 9050, 9179—83
— Idrott 7039—40, 7083—86
— Kartor 4335, 4389—98
— Kommunikationer 6702
— Krigsväsen 7169—93
— Museer 127—40
— Musik 1316—18
— Naturförhållanden 7276—77, 7285,
7333, 7382, 7843—47, 8014, 8016,
8149, 8344, 8507, 8564, 8637, 8639,
8676, 8812—13
— Näringsliv 5292, 5308, 5350—56,
5382, 6551, 6572, 6584, 6587, 6589,
6647—48, 6655, 6671, 6681—82,
6685
— Religiöst liv 237, 400, 409, 420,
677—79
—• Samhälls- o. rättsväsen 4475, 4564
—74, 4620, 4683 a—84
— 78 —
— Skolor 783—85,809, 879—901,
925—26
— Sociala frågor 4772—73, 4885—
89 b, 4906, 4921, 4982
— Sällskap 175—76
— Utställningar 155—63
— Se även Umeå landskommun
Umeå baptistförsamling 409
Umeå evangelisk lutherska missionsförening 678
Umeå fabriks- och hantverksförening
4683 a, 6073—74
Umeå landskommun 3472—83
— Arkeologi 1350
— Bibliotek 97—99
— Etnografi 2061, 2085
— Folk- o. dialektlitteratur 1108
— Historia 1394
— Hälso- o. sjukvård 9178
— Konst 1207, 1274
— Naturförhållanden 8247, 8361—63,
8518, 8677
— Näringsliv 5225, 5265—66, 5292,
5347 d, 5469, 5741, 5817, 5836, 5984,
6000, 6002, 6017—19, 6545—47,
6586, 6611, 6624—27
— Religiöst liv 309—13, 1207, 1527
— Samhälls- o. rättsväsen 4570, 4611,
4620
— Skolor 735, 916, 919
— Språk 943 a
— Se även Umeå
Umeå lantbruksskola 4398
Umeå lantmannaskola 5281 a
Umeå lantmannaskolas elevförbund
916
Umeå lappmark 2709—30
— Resor 4202—53
Umeå mejeriaktiebolag 5308
Umeå missionsförsamling 679
Umeå musiksällskap 1/316—18
Umeå, Nyåker, Frostkåge 785
Umeå, Skellefteå, Lycksele 2552
Umeå socialdemokratiska Ungdomsklubb 4475
Umeå stads handelsförening 6681
Umeå tjärexport ab 6682
Unæus, J. 898—99, 1869
Unander (släkt) 1934—35
Unander, F, 919, 956, 2086, 5225—27,
5312, 5390, 5874, 8446
Unander, Fr. 5069
Unander, W. A. 1934^35
Unander-Scharin, E. 6552—53
Unander-Smaræus (släkt) 1934 •
Undén, N. 5586
Underrättelser uti åtskilliga ekonomiska
ämnen, ifrån trycket utgifna av Westerbönens läns Kongl. hushålls-sällskap 5073
Undervisning 684—927
Unga, H. N:n 1868
Ungdomstro (tidning) 4973
Unger, B. 5313—16
Unna Saivva (Gällivare) 2296
Upmark, E. 6617
Uppenberg, V. 5788
Uppsatser i den norrländska skogsfrågan 5473
Ur folkundervisningens historia i Torne
och Kalix älvdalar 693
Urdjur 8915—17
Ursin, E. 8447
Ursviken (Skellefteå) 4849
Uskowaisten wanhusten terwehdyskirje
Luleon Lapista 638
Ut bland fjällen (tidning) 5841
Utdikningsföretag 5202, 5209
Utlåtande i den s. k. norrlandsfrågan,
afgivet till sågverks- och trävaruexportföreningen av därtill utsedda
kommitterade 4782
Utposten (tidning) 7137
Utsi, M. 2363
Utsigter från Umeå med omnejd 3471
Utställningar 142—64 a
— Skogsbruk 5515—51 a
Utsädesföreningen 5255—60
Utter, M. 9106
Uttersjön (Lövånger) 3238
Utterström, G. 5229
— 79 —
Waara-Grape, G. 1734
Wachtmeister, A. 4173, 4199
Wachtmeister, G. 1404—05
Vaddetjåkko nationalpark (Kiruna)
3097, 8150
Wadenstein, E. 19
Wadsjö, H. 9156
Wærn, C. G. 5485—86
Waern Bugge, I. 1987
Wærnér, 0 . 2831—32
Vahl, J. 379
Vahl, M. 8091
Wahlberg, A. 6125, 6358
Wahlberg, A. L. 7179, 3806
Wahlberg, L. 3806, 4253, 5867, 7040,
8092—93, 8175, 8448—49, 8677, 8949
—51
Wahlberg, P. 7910—11
Wahlberg, P. F. 8094—95, 8678—79,
8870—71
Wahlberg, Prof. 5286
Wahlberg, S. 8680
Wahlberg, V. 5985—86, 7340
Wahlenberg, G. 2383, 7294—95, 7499
—7501, 8096, 8119, 8221, 9107
Wahlgren, E. 5475, 8872—78
Wahlgren, S. 9173
Wahlin, B. J. O. 8450
Wahlsted t, A. 4040—41
Wahlund, S. 4704, 7896, 7900
Vaisaluokta (Jokkmokk) 3037—38
Vajsjön (Norsjö) 5730, 7884
Vakotavare (Gällivare) 4145
Waldén, B. 119, 1986, 2518—20, 3117
Waldenström, J. 3767, 9108
Waldenström, P. P. 313, 1622, 1870—
71
Waldvik, W. 9126
Wallatj järnmalmsfält (Jokkmokk)
6331—46
Vallberg, V. 2553, 2720, 4814
Wallén, A. 7296—98, 7341—42
Wallén, C. C. 7502—03
Wallenberg 4638—39
Wallenberg, C. v. 8904—05
Wallengren, H. D. J. 8863
Wallenquist, Ä. 7209
Wallerius, J. G. 7844, 7846
Wallert, B. J. 5230
Vallfröodling 5220
Wallgren, E. 6607—09
Wallin, B. 3267, 5231—32
Wallin, E. 1872—74
Wallin, G. 1676, 6292
Wallin, G., d. y. 380
Wallin, Georg 1875
Wallin, H. 866—67
Vallin, I. 2708
Wallin, K. E. 2798
Wallin, S. 5987—5988
Wallman, C. 4293
Wallman, F. 6528 a—28 b
Wallman, L. 2691
Wallmark, L. 780—81, 3039—40
Wallmark, R. 7139
Wallquist, E. 2803—11, 2819, 4898,
9013, 9109—11
Wallroth, K.-A. 1455
Vallsjö (Dorotea) 7927
Wallström, S. 957
Walter, C. 8896
Walter, H. v. 1876—77
Walter, L. 1662, 3050
Wancke, F. 2658, 4174
Vandal, A. 4291
Vange, A. 5783
Wanhainen, I. V. Se Thuomas, I. V.
P:n
Wanhainen, W. L. 1011, 1039, 1544,
2515, 2521—23, 3070 a, 4819—20,
5103, 5233—38, 5296, 7343
Vanhatalo, H. Krekula. Se KrekulaVanhatalo, H.
Vanhinten kirja 527
Wanjura, F. 6328
Vapen. Se Historiska hjälpvetenskaper
1446—57
Vapstenslappar 2341
Varano, V. di 3894
Vardstuteberget (Nysätra) 1028
Varek (pseud.) Se Ruong, I.
Vargar 8409—12, 8423, 8433, 8450
— Jakt 5796, 5804, 5827, 5832, 5913
—26
— 80 —
Vargas-Bedemar, E. R. 4277
Vargisåvattnen (Jokkmokk) 5980
Varuträsk (Skellefteå lands) 7836, 7839
—41, 7860
Vasco (pseud.) 3388
Wasenius, P. H. 5297
Vassijaure (Kiruna) 3169, 3968, 7195
—97, 7202—03, 7205, 7278, 7302,
7375
Vassitjåkko (Kiruna) 8257
Vassy, A. 7299
Vassy, E. 7227—28, 7299
Vastenjaure (Jokkmokk) 4056, 7431
Vathanvaara (Kiruna) 4414
Vattenkraft. Se Energiförsörjning 6611
—47
Vattenledningsverk 4552—53, 4566,
4574
Weekman, S. 5758
Wedding, H. 6293
Wedell, M. v. 3648
Wedérus, H. 8681
Wegelius, J. 1878—79
Weigl, K. 5541
Weimarck, H. 8292
Weinitz, F. 2302
Veländer, F. G. H. 9111 a
Welander, P. 0. 5476—78, 5616, 5626,
5705, 5707, 5709
Velden, J. 1311
Welin, G. 6787
Welle-Strand, E. 1188, 2659, 4042
Weng, O. 5934, 8952
Wennberg, S. 6200, 6294, 6497
Wennerholm, S. 5564, 5711, 5714
Wennerström, H.
1521, 1764, 3202,
4350, 4524, 6067, 6303, 6455—56,
6920
— Luleå stads historia 3199
Wennqvist, C. F. 1880
Wennström, A. 640, 1735
Werdinius, E. 9112
Wermerantz, E. 1623—24
Wermelin, O. Th. 3375
Werming, N. G. 4302, 4353, 4377, 4388
—89
Werner, A. 1522—24, 1907
Werner, R. 3895
Werner, S. 7791, 7797
Werner, V. 7140
Wernstedt, C. L. 381
Wernstedt, G. L. 4043, 7141,
Wersen, G. 7344
Wersäll, O. 191
Wesslau, E. 6252—54, 6350, 6471, 6498
—6500
Wesslén, S. 8402—03, 8451, 8682—84
Westen, Th. v. 378, 3437
Westerberg, F. 6201, 6969
Westerberg, G. 6620 b, 6621
Westerberg, K. M. 1213
Vesterberg, R. 8371
Westerbottens läns nödhjelpskommitté
4870—71
Vestergren, T. 7203, 8097
Westerlind, A. 6640—43
Westerlind, S. 869
Westerlund (släkt) 1936—38
Westerlund, A. 2883
Westerlund, E. 123—26, 1099, 1144,
1361—69, 1391, 1438, 1969—70,
2002, 2087—90, 2539, 2554, 2768,
3389, 3399, 6592
Westerlund, G. 519, 1370, 1439, 2886
Westerlund, Gustaf 1936—38, 4937
Westerlund, H. G. 2824, 3807, 4176—
77
Westerlund, Hans Gustaf 1881
Vesterlund, O. 240, 1864, 1882, 1971,
2622, 2697, 3008—09, 4044, 4178—
81, 4872, 5391, 5479—82, 5587,
5924, 8098—8100, 8126, 8220, 8879
Westerlund, P. O. 8101
Westerlund, S.-E. 4375
Westerlund, Å. 1100
Vestermark, A. 5989
Westermark, C. 1883
Westersheim, O. Wettstein. Se Wettstein-Westerheim, O.
Westeson, Hj. 241, 259, 273—74, 641,
1876, 2524
— Min vildmark 2679—82
— Ödemarkens lustgård 2683
— Ödemarksprofetens lärjungar 1525
81
Westin, Gunnar 1321, 1997, 2554—55,
6970
Westin, Gösta 9034, 9038, 9041, 9098
Westin, J. 4517
Westling, A. 9149
•
Westling, R. 8102
Westman, J. 7278, 7300, 7434, 7504—
05
Vetenskapliga och praktiska undersökningar i Lappland
111
Veteodling 5174, 5187, 5204
Veterinärmedicin 9190—99
Vettainen, F. 575 a
Vettasjärvi (Gällivare). 2969
Vetter, K. W. 3644
Weiterhall, H. 4679,5240
Wettstein-Westerheim, O. 4045, 8880
Wetzke, Th. 6295 .
Wheelwright, H. W. 3645, 6296
Whyte, F. 3896
Wibeck, E. 3897, 5453, 5483, 5588—
90, 5716, 7204, 7886, 8685—91, 8958
—62
Wiberg, I. 4046
Wiborgh,. J.. 6297
Wichura, M. 8103, 8293, 8360
Wickström, L. 109, 139, 1972, 2303,
2556, 2769
Victorin, H. 4182
Wide, Hj. 1884
Wideblom, E. 4200
Widefeldt, Th. 6762
Widegren, H. 5990—95
Wideland, B. 7362
Widelunds elektriska ab (Umeå) 6671
Widen, E. 6255—57
Widén, J. 522, 4783—84, 5005, 9185
Widenmark, J. D. 1786, 1865
Vidjakuoika (Jokkmokk) 2295
Widlund, F. 9113—14
Widmark (släkt) 1939
Widmark, F. 958
Widmárk, G. 641- a
Widmark, G. W. 1939 . . ' '
Widmark, H. A. 1503,1885, 2623, 8692
Widmark, P. F. 3544
Widmark, P. H. 1886—88, 2525
Vidskepelse 2043—91
—• Lapparna. Se Religion och övertro
2253—2310
Wiel-Berggren, E. 5749
Wieseigren, H. 1233
Wieseigren, P. 2854
Wieslander, G. 4705
Vifell, A. Th. 792
Viikusjärvi (Kiruna) 3980
Viitanen, F. O. 4486
Wijkborn, C. 6921—22
Wik, H. 6471 a, 6543—44, 6558, 6672
Wikander, R. 6569
Vikberg, H. 5333
Wikfeldt, K. 4873
Wiklander, L. 7723
Wiklund, B. 1101—02
Viklund, H. 704
Wiklund, K. B. 20, 752, 756, 1000—
02, 1040—46, 1189, 1889, 2041—42,
2190—2200, 2220, 2232—33, 2250—
52, 2294, 2304—10, 2618, 2624—25,
2812—13, 3065, 3599, 3748, 4487,
7896
— Bibliographie d. lappischen litteratur 15
— Dokument ang. flyttlapparna 2321,
2342
— Lapparna (Nord. kultur) 2201
— Laut- und Formenlehre d. Lulelappischen Dialekte 998
—• Lule-lappisches Wörterbuch 997
— Lärobok i lapska språket 999
— Om lapparna i Sverige 2189
— De svenska nomadlapparnas flyttningar . . . 2364
Wiklund, K. J. 5241 b
Wiklund, K. O. A. 5159
Wiklund, L. A. 712
Wiklund, N. 410—15 b, 528
Wiklund, O. 3249
Wikmark, G. 4617
Viksten, H. 4763
Wikström, A. 2933
Wikström, Anna 3366
Wikström, H. 3238, 3376
Wiktorin, K. V. 1103—04
— 82 —
Vila (Tärna) 3437
Vildmannen (tidskrift) 7191
Vildrensjakt 5927—30
Wilhelm (prins) 2814, 3010
Vilhelmina 2528, 3484—3518, 4231,
4243—44
— Arkeologi 1343
— Bibliotek 100
— Etnografi 1979, 2035—36, 2047—
50, 2300
— Folk- o. dialektlitteratur 1063,
1134, 1155—56, 1-175
— Kartor 4399
— Lappar 981, 1155—56, 1175, 2300,
5004
— Museer 141
— Naturförhållanden 7518, 7528,
7582, 7617, 7763, 7850, 7870—71,
8060, 8101, 8263, 8591, 8694—95
— Näringsliv 5157, 5159, 5552, 5856,
5920, 5954, 5977, 6493, 6593, 6650
— Religiöst liv 313 a—14, 444—45,
449
— Samhälls- o. rättsväsen 4575—78
— Skolor 736—38, 908 a—10
— Sociala frågor 4785, 5004
— Språk 934, 981
— Utställningar 164
Wilhelmsson, F. 5279
Wilk, A. 1890
Vilkuna, K: 5241, 6053
Willén, G. 4047
Willén-Örnfeldt, G. 2770
William-Olsson, W, 4706
Williams, E. 4518
Willmann, C. 8897
Viltvård. Se Jakt 5789—5935
Wiman, C. 7874—76
Winberg, I. 5759
Winbergh, A. Chatillon. Se ChatillonWinbergh, A.
Vincent, F., J:r 3769
Windelheim, O. 7192
Vindeln (tidskrift) 793
Vindeln (Degerfors) 790—93, 2912 a
—12 b, 4850—51, 4890, 8255, 8381,
8509, 8592
Vindelstam, R. 3097
Vindelälven 5937, 6741
Wingborg, F. A. 2365
Winge, K. 4183
Winge, T. 4048
Wingren, E. 5241 a
Wingstrand, K. G. 8366
Winkler 6923
Vinliden (Lycksele) 3214
Winnberg, P. Th. 1891
Winqvist, Hj. 6456
Winter, J. 5871—72
Vinterhälsning från högan nord (tidskrift) 111 a
Wintzell, J. 9115
Virchow, R. 7901—03
Wirén, E. 8881
Virijaure (Jokkmokk) 3039^0, 4056,
4111, 4159, 4175, 8319, 8366, 8722
Virkkala, O. 642
Wirsell, G. 4611
Wirstam, Å. 7761
Wirtz, C. 7226, 7301
Wisæus, A. 4049
Visor. Se Folklitteratur 1049—1199
Wissmann, H. v. 7473
Wist, E. 6924
Vistasfjällen (Kiruna) 3942, 4035
Wistrand, G. 8104, 8143, 8311
Vistrand, P. G. 1371
Vitnäbbad islom 8595
Vitsak 5851
Vitsaniemi (Hietaniemi) 2987
Witt, O. 4050
Witt, Th. 6514—15
Vittangi (Kiruna) 767, 2143—44, 2205,
2338—39, 3170—73, 3979, 6528, 7290
—91
Vittangijärvi (Kiruna) 8642
Witting, M. 8105
Vittjärvsgården (Överluleå) 917—18
Vittra 2534, 3389
— Se även Folklitteratur 1049—1199
— Se även Vidskepelse 2043—91
Wittrock, P. 6620 b, 6621
Vittrutar 8570
Vitträsk. Se Pålkem (Gällivare)
83 —
Witt-Strömer, B. 1003, 7887, 8452—53,
8693—96
Wiull, I. Th. 6925
Vleugel, E. 1833, 1973—74, 2771, 2992,
3646
Vleugel, J. 8260, 8361—63
Woeikow, A. 7302
Vogel, O. 6202
Vogt, J. H. L. 6203, 6926, 7793
Vogt, Th. 4201, 7620
Voijtjajaur (Tärna) 3442
Wolff, A. 4185, 6763—67, 6971, 7506
Wolley, J. 8454, 8690—91, 8697—98
Woodbridge, D. E. 6424
Vosmaer, A. 6425
Vretlind, E. G. 8106—08, 8882—83
Wretlind, J. E. 5484, 5591—95, 5685,
5688
Wretling, D. 1213, 1246
Wright, W. v. 8404
Wrâk, W. 7507
W:sex. Se Sällskap 165—76
Wulff, Th. 5392
Vuoggatjolme (Arjeplog) 2824, 8258,
8274
Wuolikainen, L. 714
Vuollite (Vilhelmina) 5954
Vuolpoheden (Råneå) 5559
Wâhlin, O. S. 9115 a—17
Wâhlin, P. 3340, 4681
Wilstedt, S. 9118
Vânsmyren (Hörnefors) 5444
Vård av vissa skogar, Betänkande 5619
Vårt NJA 6363
Väderlek. Se Meteorologi 7227—7311
Väderleksmärken. Se Vidskepelse 2043
—91
Vägar. Se Landsvägar 6702—70
Väggmålningar. Se Profan konst 1214
—46
Vägmärken 6747
Wägner, H. 3070
Wägner, S. 2419
Wäinö, P. (pseud.). Sè Boreman, P.
Välgörenhet 4853—91
Vänjaurbäck (Lycksele) 3215
Vänner emellan 786
Wännman, A. 2869, 2994
Vännäs 3621, 4263
— Arkeologi 1330
— Etnografi 2013
— Hälso- o. sjukvård 9184—85
— Kartor 4400
— Kommunikationer 6708, 6725, 6768
— Krigsväsen 7193
— Näringsliv 6570
— Religiöst liv 658, 680
— Samhälls- o. rättsväsen 4579
Vännäs missionsförsamling 680
Vännäs sko- och läderfabriksaktiebolag
6594
Västanträsk (Burträsk) 1940, 5417
Väste, Hj. 2962
Västerbotten (tidskrift) 5040
Västerbotten. Utg. av S. G. U.-kongressen 1934 2557
Västerbotten. Västerbottens läns hembygdsförenings årsbok 109
Västerbotten 2731—71
— Resor 4254—77
Västerbottens ansgariiförening 655
Västerbottens bridgeförbund 7024
Västerbottens distriktsloge av IOGT
4955—58
Västerbottens fältjägarkår. Se Västerbottens regemente
Västerbottens gille [Sthlm] 173—74
Västerbottens gymnastikförbund 7057
Västerbottens högerkvinnor 4470
Västerbottens idrottsförbund 7058—59
Västerbottens köpmannatidning 6673
Västerbottens landstings skyddshem
(Ånäset) 4907
Västerbottens lantmannaföreningars förbund 5105
Västerbottens lappmarker 2709—30
— Resor 4202—53
Västerbottens län 2528—57
— Kartor 4334—37
— Resor 3772—81
Västerbottens län i porträtt och bild
1927 1526
Västerbottens läns allmänna kungörelser 4516
— 84 —
Västerbottens läns arbetsförmedling
4739
Västerbottens läns arbetsstugor. Se Arbetsstugor 810—45
Västerbottens läns blåbandsförbund
4945—49
Västerbottens läns djurskyddsförening
8920
Västerbottens läns ev. luth, ungdomsförbund 656
Västerbottens läns folkhögskola 790—
93
Västerbottens läns hemslöjdsförening
1277—78
Västerbottens läns hushållningssällskap
5039—40, 5047, 5062, 5064, 5073,
5106—17
Västerbottens läns jaktvårdsförening
5845
Västerbottens läns kalender 1925 1465
Västerbottens läns landsting 4532, 4526
—33
Västerbottens läns moderata kvinnoråd
4471
Västerbottens läns museum 127—40
Västerbottens läns skogsvårdsnämnd
5404, 5509—10
Västerbottens läns sparbank 4684
Västerbottens läns spelmansförbund
1321
Västerbottens läns sångarförbund 1319
—20
Västerbottens läns tandläkareförening
9126
Västerbottens norra köpmannaförbund
6668
Västerbottens regemente 926, 1510 a,
1929, 1933, 7128, 7174—93, 8973 a
Västerbottens södra domsaga 4492,
4518
Västerbottens södra köpmannaförbund
6673
Västerbottens ungsvenska distrikt 4472
Västerbottens-lapparnas byordning 1906
5006
Wästfelt, L. 4186—87
Västmark (Nederluleå) 3260
Vävnadskonst. Se Konsthantverk 1251
—79
Växtförädling 5203, 5242
Växtgeografi 7912—8267
Växtnamn. Se Svenska språket 932—
60
— Se Lapska språket 961—1005
Växtsociologi 7912—8267
Vögg, Th. 4051, 4188
Ygberg, E. R. 7860
Yttersjön (Degerfors) 6047
Ytterstfors (Byske) 101, 5281
Ytterstfors-Munksund ab. Se Munksunds ab
Yttertavle (Umeå lands) 919
Zakrisson, J. 254, 1855, 1892
Zedtwitz, E. v. 3648
Zeeh, E. 1441—44
Zeidlitz, O. W. 1893
Zenzén, N. 6444, 7508, 7621
Zetterberg, E. A. 7173
Zetterberg, H. 5737—39, 5868, 5876,
5894, 5925—26, 5935, 6674, 8109,
8456, 8699—8702
Zetterberg, W. 2871
Zetterquist, I. 927
Zetterqvist, E. A. 7509
Zetterstedt, J. W. 3647, 4215—17, 8800,
8816, 8833—34, 8863, 8876, 8884—
85
Zettersten, A. 1851, 3154
Zidbäck, A. 643—44, 646—47, 1799,
4938
Zimányi, K. 7861—62
Zimdahl, P. 1894
Zingmark (släkt) 1939 a
Zingmark, A. 1939, 5299
Zingmark, C. J. 1939 a
Zingmark, E. 1903 a
Zohn, G. 2526, 2846, 2932, 3260, 3283
Zoologi 8364—8917
Zschokke, H. 3770
Zweigbergk, A. H. v. 382—83, 1780
Zätterström, W. 7142
— 85 —
Åberg, A. A :n 7395,3236,4646
Åberg, B. 8110
Åberg, C. Th. 1896
Åberg, E. 705, 1108, 4945, 8527, 8703
Åberg, V. 4339, 4361, 4363, 4379, 4420
Åby (Byske) 2896
Åbyn (Burträsk) 2868
Ådell, R. 739
Ådén, A. 1769
Ågren, F. 120
Ågren, H. 8886
Ågren, P. 6472
Ågren, P.-U. 935
Åhman, E. 1932, 7663, 7863—64
Åhman, N. 6600
Åkerberg, E. 5241 b
Åkerhielm, L. 5596
Åkerhjelm, C. 4623, 4628
Åkerland 4641
Åkerlandet (Åsele) 3527
Åkerlund, J. 7013
Åkerman, A. 3808
Åkerman, O. 6884
Åkerman, Å. 5242, 5260
Åkerström, K. 243
Åkerström, K. J. 523, 1531, 1893, 2855
Åkeson, J. Y. 911
Åkesson, O. A. 7205, 7278
Åkulla (Bygdeå) 2888
Åkulla-gruvan (Jörn) 6528 a—28 b
Ålderdomshem. Se Fattigvård och välgörenhet 4853—91
Ålfiske 6057—58
Ålkatj (Jokkmokk) 4057
Ålund, V. 5488
Ålund, W. 5739
Åmark, K. 4783
Åmark, M. 244, 1527
Äminne (Edefors) 2933, 5061, 5267
Åmsele (Degerfors) 2534
Ångermanälven 2715, 7386
Ångsnickerifabriken i Luleå 6555
Ångström, A. 7303—05
Ångström, A. J. 7306
Ångström, J. 8111, 8294
Ånäset (Nysätra) 4907
Årsberättelse från förste provinsialläkaren . . . 9122, 9125
Årsskrift för Fredrika församling 2939
Årsskrift för Hällnäs skogsskolas kamratförbund 907
Årsskrift för Tärna församling 3439
Äsbrink, G. 2420
Åsbrink, P. 4836
Åsele 3519—27
— Bibliotek 102—03
— Etnografi 1980, 2289, 2298—99
— Hälso- o. sjukvård 9186
— Idrott 7087
— Kommunikationer 6730
— Lappar 2289, 2298—99
— Näringsliv 5475
— Religiöst liv 242, 419, 683
— Samhälls- o. rättsväsen 4580
— Skolor 739—40
Åsele evang. luth, missionsförening 683
Åsele lappmark 2727—30
— Resor 4230—53
— Se även Dorotea, Fredrika, Vilhelmina, Åsele
Åsele skoldistrikt 740
Åskilje (Stensele) 3419—20
Åslund, J. W. 8112
Åström, B. 6364—66
Åström, H. 4735
Åström, J. A. 1147
Åström, P. 959—60, 5043
Åström, S. 4052, 4369
Åström, T. 2324
Åström, Y. 1130
Ährling, J. F. A. 900
Äktenskap 2241, 2243—44, 4686
Älgar 8413, 8416, 8444
— Jakt 5835, 5931—35
Älvsbacka (Umeå) 5292
Älvsby 3528—32
— Naturförhållanden 7624, 7795—96,
7991, 8090
— Näringsliv 6349, 6529
— 86 —
— Samhälls- o. rättsväsen 4658, 4685
— Sociala frågor 4965
Älvsby sparbank 4685
Änder 8457, 8591
Ängesbyn (Nederluleå) 3289
Ängesviken (Hortlax) 4852
Äpartjåkko (Jokkmokk) 4133, 4137,
4185, 8150
Öberg, J. 1897
Öberg, S. F. 1897, 3530, 5239
Ödebygdsvägar, Betänkande 6707
Ödegård, W. 1822
Ödemarksposten 7143
Ödman, O. 7842
Ödman, O. H. 6258, 7643, 7662, 7664
—66, 7712, 7762, 7775, 7791, 7794—
97, 7819, 7865
Ödmann, S. 1648
Öfverbom, J. 7307
Öfverholm, I. 6126, 6643, 6927—31
Öhlund, J. 5824
Öhman, H. 1119
Öhman, L. 1047, 1445
Öhman, S. 3898
Öhman, S. G. 1581
Öhrling (släkt) 1903
Öhrling, E. J. 1004
Öhrling, J. 985, 1005
Öhrling, S. 2815
Öhrn, B. 8704—07
Öjarson, W. 5393
Öjebyn (Piteå lands) 164 a, 1211, 2733,
2739, 2787, 3344, 3357—58, 5268—
68 a, 5347 a—47 b
0kland, F. 8906
Öman, J. 1898
Öman, J. A. 3243
Öquist, C. 6775
Öquist, G. 4412, 5997
Öre älv 5740, 5997—98, 6939-^41
Örjangård, S. 1599, 1874, 3285
Örn, N. 1899—1901, 2626
Örnar 3897, 8479, 8540, 8548, 8566,
8568, 8594, 8603, 8682—84
— 87
Örne, A. 6985
Örnfeldt, G. 1998
Örnfeldt, G. Willén. Se Willén-Örnfeldt, G.
Örngrim, K. 3288
Örnäs (Sorsele) 4891
Örtenblad, Th. 3440, 5489—5506, 5597,
8113, 8164
Örträsk 2063, 2084, 3533—36, 5426—
27
Örträsket (Norsjö) 5729, 7462—63
Örå revir 5396, 5441
Öst, A.-L. 1902
Östanbäck (Byske) 2897
Östensson (släkt) 1940
Östensson, Ö. 1940
Öster, E. 4958
Öster, M. 6798
Österberg, K. L. 2721
Östergren, O. 8156
Österlunds eftr., P. A. 6589
Österman, A. 5044, 5074, 5243
Österman, A. V:n 5104, 5300—02
Österström, J. 3771, 4189
Östgren, N. 1821
Östlind, J. 5045
Östman, C. J. 7308—11
Östman, F. 6204
Östman, K. 1528
Östman, N. 1659, 4621
Ö. Stårbetvare (Arjeplog) 7508
Öst.randh, B. 4365
Övden, E. 9150, 9157
Överboda (Umeå lands) 1350
Överkalix 2483, 2740, 2780, 3541—47,
4271
— Arkeologi 1354
— Bibliotek 104
— Etnografi 1963, 1965, 1993, 2032
— Folk- o. dialektlitteratur 1121
— Genealogi 1906
— Idrott 7088
— Kartor 4301, 4322—23
— Naturförhållanden 8200, 8440
— Näringsliv ,5068, 5127, 5451, 5828,
6259—61
— Samhälls- o, rättsväsen 4695—96
Överkalix 1644—1944 3545
Överkalixmälet 952—54
Överluleå 2445, 2451, 2479, 2481—82,
2775—77, 3537—40
— Arkeologi 1355, 1360
— Bibliotek 81
— Genealogi 1906
— Kartor 4301, 4324—25
— Naturförhållanden 7418, 7445,
8593, 8610
— Näringsliv 5123, 5263—64, 5452,
5520, 5999, 6014, 6058, 6580
— Ortnamn 1032—33
— Religiöst liv 315—16, 492
— Samhälls- o. rättsväsen 4581, 4619
— Skolor 917—18
— Sociala frågor 4817, 4845
— Se även Boden
Övertorneå 2392, 3548—55, 3736, 3754
— Bibliotek 65
— Folk. o. dialektlitteratur 1192—94
— Hälso- o. sjukvård 9189
— Kartor 4300, 4326—27, 4401
— Naturförhållanden 7206—08, 7238,
7279, 7360, 8020, 8022, 8187, 8267,
8369
— Näringsliv 5379, 5811, 5857
— Religiöst liv 317—23, 410—15 b
— Samhälls- o. rättsväsen 4582, 4668
—69
— Skolor 794—802
Övertro. Se Vidskepelse 2043—91
— Lapparna 2253—2310
Övre Norrlands erkända centralsjukkassa 6686
Övre Norrlands kristliga folkhögskola
782—86
Övre Norrlands sjukkasseblad 6687
Övre Norrlands skogsvårdsförening
5020—21
Övre Soppero (Kiruna) 3096, 9187
1808—1809 års krig
1392—1445, 9091
Skrifter utgivna av Vetenskapliga biblioteket i Umeå
(Publications of the Umeå Research Library)
1. Dahlstedt, Karl-Hampus & Ågren, Per-Uno, Övre Norrlands bygdemål. Berättelser
på bygdemål med förklaringar och en dialektöversikt. Avec un resumé: Les
pariers du Norrland septentrional (Suède). Textes en patois avec des commentaires et un aperçu dialectologique. 1954. ?4, Sw. Kr. 15:—.
2. Ekvall, Sven, Cardiac infarcts treated in the department of medicine of the Umeå
Central Hospital 1939—1950 with viewpoints on the problems of cardiac infarct.
1955. S3, Sw. Kr. 10:—.
3. Kullander, Torsten, Étude antropologique de crânes de l'âge du fer suédois. 1959.
$8, Sw. Kr. 35:—.
4. Serning, Inga, Övre Norrlands järnålder. With an English summary. 1960. $5,
Sw. Kr. 25:—.
5. Borg, Gunnar & Dahlström, Hans, The perception of muscular work. 1960. $4,
Sw. Kr. 15:—. Out of print.
6—7. Marklund, Erik, Övre Norrland i litteraturen. En bibliografi över Norrbottens och
Västerbottens län. Utg. av Gösta Engström. 1963. $8, Sw. Kr. 40: —. Register.
1966. $2, Sw. Kr. 10:—. .
Transactions of the Royal Schools of Dentistry,
Stockholm and Umeå
(Publications of the Umeå Research Library. Series 2)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7:
Odontologie Studies I. 1958. $8, Sw. Kr. 35: —.
Wennström, Arne, Gussverfahren. 1958. $8, Sw. Kr. 35 : —.
Arwill, Tore, Innervation of the teeth. 1958. $13, Sw. Kr. 60: —.
Odontologie Studies II. 1958. $4, Sw. Kr. 15: —.
Odontologie Studies III, 1960. §5, Sw. Kr. 25: —.
Thilander, Holger, Periodontal disease in the white rat. 1961. $8, Sw. Kr. 35:—.
Thilander, Birgit, Innervation of the temporo-mandibular joint capsule in man.
1961. 88, Sw. Kr. 35:—.
8. Marken, Karl-Erik, Studies of deviations between observers in clinico-odontological recording. 1962. 88, Sw. Kr. 35:—.
9. Holmlund, Lars G., On steam corrosion and steam corrosion inhibition with special reference to the autoclave sterilization of dental (and surgical) steel instrument materials. 1963. §2, Sw. Kr. 10: —.
10. Öberg, Torsten, Morphology, growth and matrix formation in the mandibular
joint of the guinea pig. 1964. $8, Sw. Kr. 40:—.
11. Engström, Bure, Bacteriological cultures in root canal therapy. 1964. 92, Sw.
Kr. 10:—.
N. B. The prices in Sw. Kr. quoted above apply only within Europa and do not
include postage or despatch costs.
Pris 1 0 :
—

similar documents