Skål på TUR mars 2014

Report
Skål på TUR mars 2014
Göteborg, Sverige
Tibor Bárány @ TIBORFOTO.com
Skål International hade både monter, mingel och möten på TUR
2014 i Göteborg. På bilden Malmöpresident Lars Georgsson,
Stockholmsklubbens nytillträdde president Jaana Alenius,
Göteborgklubbens president och nytillträdde Sverigepresident
Göran Blomqvist och Martin Ahlberg - Internationell Councillor för
Sverige och nordenpresident (ACN).

similar documents