NVRD - Raadslid.Nu

Report
Meer huishoudelijk afval
recyclen
Is 2/3 recyclen haalbaar?
Samuel Stollman
Op weg naar 65% hergebruik
van huishoudelijk afval
© wanderingtheworld @ Flickr
AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
Afvalbrief
‘Meer waarde uit afval’
(september 2011)
•
•
•
•
•
Milieudruk afvalbeheer verder verminderen
Efficiënt omgaan met grondstoffen
Een innovatieve afvalsector is daarbij van belang
Van 80 naar 83% recycling van totaal
Van 50 naar 65% recycling van HHA = 90 kilo per persoon
Ambitie
Op weg naar 65% recycling
Doelstelling
46,5%
47,8%
65,0 %
49,8%
49,8
31,7%
0,0
1993
1999
Overig gescheiden
Textiel
Kunststofverpakkingen
Oud papier en karton
2005
2010
2012
Gescheiden grof afval
AEEA
Verpakkingsglas
GFT-afval
Brongescheiden huishoudelijk afval (bron: CBS). Data van 2012 is geëxtrapoleerd van gegevens 2010.
De praktijk leert dat tussen 2010 en 2012 de gescheiden kunststofverpakkingen inzameling substantieel is toegenomen.
2015
GFT-afval
200
Toename gescheiden
inzameling: 450 kton
180
160
140
Gft-afval (kg/inw)
120
100
80
60
40
20
-
Gft-afval
(rest)
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
19
19
19
19
19
19
19
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
00
99
98
97
96
95
94
93
Papier (kg/inw)
Oud papier/karton
120
Toename
gescheiden
inzameling: 225
kton
100
80
60
Papier (rest)
Papier (g.i.)
40
20
-
Kunststof verpakkingen
30
Toename gescheiden
inzameling: 180 kton
20
Kunststofverpakkingen (rest)
15
Kunststofverpakkingen (g.i.)
10
5
15
14
20
13
20
12
20
11
20
10
20
09
20
08
20
07
20
06
20
05
20
04
20
03
20
02
20
01
20
00
20
99
20
98
19
97
19
96
19
95
19
94
19
19
93
-
19
Kunststofverpakkingen (kg/inw)
25
Grof Huishoudelijk afval
160
Toename gescheiden
inzameling: 270 kton
140
120
GHA (kg/inw)
100
80
60
40
20
-
GHA
(rest)
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
19
19
19
19
19
19
19
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
00
99
98
97
96
95
94
93
Textiel (kg/inw)
Textiel
16
Toename
gescheiden
inzameling: 63 kton
14
12
10
8
Textiel (rest)
Textiel (g.i.)
6
4
2
-
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
19
19
19
19
19
19
19
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
00
99
98
97
96
95
94
93
AEEA (kg/inw)
Klein AEEA
8
Toename gescheiden
inzameling: 27 kton
7
6
5
4
AEEA (g.i.)
3
2
1
-
Advies aangeboden aan
Atsma tijdens het NVRD
jaarcongres 2012
24 mei, Dalfsen
Er zitten nog veel
bruikbare materialen in
het restafval
In Vlaanderen is het mogelijk
Situatie 2009
Nederland
Vlaanderen
Aanbod HHA
549 kg/inw.
551 kg/inw.
waarvan restafval
280 kg/inw.
149 kg/inw.
49 %
73%
% gescheiden inzameling
Trendbreuk!
Wie?
Afrekenbare
recyclingdoelstelling
Producenten
verantwoordelijkheid
Producent
Consument/
Burger
Gemeente/
Afvalbranche
Grondstoffen
akkoord met
restafvaldoelstelling
Restafvaldoelstelling
500
450
Hoeveelheid restafval (kg/inw)
400
350
300
Stedelijkheidsklasse 1
Stedelijkheidsklasse 2
Stedelijkheidsklasse 3
Stedelijkheidsklasse 4
Stedelijkheidsklasse 5
250
200
150
100
50
0
10
20
30
40
50
60
Aandeel hoogbouw (%)
70
80
90
100
Afrekenbare
recyclingdoelstelling
Producenten
verantwoordelijkheid
Financiële prikkels
Producent
Consument/
Burger
Gemeente/
Afvalbranche
Optimalisatie
inzameling
Grondstoffen
akkoord met
restafvaldoelstelling
Kennisdeling en ontwikkeling
Financieel stimuleren
De consument en de burger
– Afval Loont (‘Ryck’, Pijnacker):
Retourpremie voor waardevolle grondstoffen: burger betalen voor gescheiden
aanleveren van materialen
– Diftar: restafval ontmoedigen, GFT ‘gratis’
– Statiegeld werkt
…maar ook de producent
–
–
–
–
Ecodesign of ‘design for recycling’ (financieel) stimuleren
Productbelasting naar recyclebaarheid?
Verplicht aandeel secundaire grondstof in productie
Grondstofetiket
Afrekenbare
recyclingdoelstelling
Producenten
verantwoordelijkheid
Financiële prikkels
Service prikkels
Producent
Consument/
Burger
Gemeente/
Afvalbranche
Optimalisatie
inzameling
Grondstoffen
akkoord met
restafvaldoelstelling
Kennisdeling en ontwikkeling
Service
• Kwaliteit van hergebruik als uitgangspunt
• Sturen op doelen, middelen vrijlaten!
– Omgekeerd inzamelen (Zwolle, Arnhem, en inmiddels nog vele anderen):
Hoog serviceniveau voor recyclables, weinig service op restafval
– Gecombineerd inzamelen (Sliedrecht, Noordoost Polder, Krimpen ad IJssel):
Alle recyclebare afvalstromen in één container aanbieden, en nasorteren
– 4 minicontainers (Raalte)
– Variëren in volume van de containers en inzamelmiddelen (zak, container, los)
– Infrastructuur GF-fractie in nieuwbouw optimaliseren
– Milieustraten: hogere dichtheid, meer voorzieningen, samenwerking met kringloop
Afrekenbare
recyclingdoelstelling
Producenten
verantwoordelijkheid
Financiële prikkels
Service prikkels
Producent
Consument/
Burger
Goede communicatie
Gemeente/
Afvalbranche
Optimalisatie
inzameling
Grondstoffen
akkoord met
restafvaldoelstelling
Kennisdeling en ontwikkeling
Communiceren
• Beïnvloeding van de burger op zowel afval- als aankoopgedrag
• Vergroten bewustwording van het doel van afvalscheiding
noodzakelijk
• Nieuwe media effectief inzetten
• Gestructureerde communicatie:
– Geen tegenstrijdige signalen
– Afstemming afvalcommunicatie
Afrekenbare
recyclingdoelstelling
Producenten
verantwoordelijkheid
Financiële prikkels
Service prikkels
Producent
Consument/
Burger
Vraag en aanbod
secundair materiaal
(internationaal)
stimuleren
Goede communicatie
Handhaving
Gemeente/
Afvalbranche
Optimalisatie
inzameling
Grondstoffen
akkoord met
restafvaldoelstelling
Kennisdeling en ontwikkeling
Resultaat
Dank voor
uw aandacht!
Stelling
‘Gezien het belang van recycling moet een
gemeente flink investeren in afvalscheiding’
Stelling
‘Niet gemeenten maar producenten zijn
verantwoordelijk voor recyclingdoelstellingen’
Stelling
‘Een forse toename van de recycling van
huishoudelijk afval kan alleen worden bereikt
door gemeenten af te rekenen op de
hoeveelheid restafval die wordt geproduceerd’
Stelling
‘Zonder invoering van diftar in elke gemeente
halen we de 65% recycling niet’
Stelling
‘In hoogbouwwijken is het niet reëel om van
mensen te vragen hun afval te scheiden’

similar documents