Kontakt

Report
Kontakt
Anmälan
Fyll i en ansökan på internet
(www.larcentrum.org) och skicka till oss
på Lärcentrum. Du kan också fylla i den
på Lärcentrum. Vi kontaktar dig när vi
har fått din ansökan. SFI består av tre
studievägar. Du får träffa en lärare på
SFI för ett samtal. Efter samtalet kan
du börja i en studieväg som passar dig.
Du har rätt att börja studera senast tre
månader efter det datum du har lämnat
in din ansökan.
Läs mer om SFI-bonus på vår hemsida:
www.larcentrum.org
Rektor: Tytti Dahlqvist
Telefon: 0520- 49 65 90
E-post: [email protected]
Besöksadress:
Swedenborg
Center
Lasarettsvägen 9
Skolassistent: Ann-Charlotte Mattson
Telefon: 0520- 49 75 73
E-post: [email protected]
Studera svenska
Studier på flera olika sätt
På SFI Lärcentrum kan du studera svenska 15 timmar varje vecka.
Det finns kurser på förmiddagar, eftermiddagar och kvällar.
På SFI finns det kurser på olika nivåer, för nybörjare och för dig som
kan lite mer svenska. Lärarna på SFI har utbildning och erfarenhet, och
de hjälper dig med dina studier. Du kan också kombinera studier på SFI
med praktik eller arbete.
Du får lära dig svenska
på många olika sätt:
• i klassrummet
• på studiebesök
• i datorkunskap
• genom att se på film
• genom att lyssna på föreläsare
• genom att tala med lärare och kamrater, med mera kan
du själv använda svenska språket aktivt även utanför skolan.
Du kan lyssna på svensk tv och radio, läsa böcker och tidningar
på lätt svenska och använda olika program och webbsidor på
dator. Det är mycket viktigt att tala svenska när man studerar på
SFI.
På SFI får du träna på att höra, skriva, läsa och tala svenska.
Dina studier på SFI förbereder dig för att studera vidare och för att klara
svenska språket i vardagliga situationer.
Du får betyg efter varje kurs du har klarat, A-B-C-D.
I slutet av varje studieväg kommer du att göra ett nationellt prov.
Antagning
För att börja studera på SFI ska du vara
• invandrare
• folkbokförd i Trollhättans kommun
• minst 16 år gammal
Antagning sker hela tiden under året. Undervisningen anpassas
efter dina behov.
Receptionen är i första hand till för våra kursdeltagare.
Den är öppen 8 - 12 måndag, onsdag och fredag samt 13 - 16 tisdag och torsdag.

similar documents