KLIMATDEKLARATION FÖR MATKORN

Report
KLIMATDEKLARATION
FÖR MATKORN
Deklarerad enhet: 1 kg Kungsörnen matkorn i förpackning 9 kg
Klimatdeklarationen anger utsläpp av växthusgaser, uttryckt som CO2-ekvivalenter. Den baseras på verifierade
resultat från en livscykelanalys (LCA) som genomförts i enlighet med ISO 14025.
Information om produkten
Kungsörnens Matkorn är en smakrik fullkorns-produkt
som passar utmärkt till matlagning istället för ris, bulgur
eller couscous. Kungsörnens Matkorn är ett knäckt
dubbelslipat korn med 12 minuters koktid som är
nyckelhålsmärkt och består av 100 % fullkorn.
Information om företaget
Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom
livsmedel, energi och lantbruk. Affärsområdet
Lantmännen Cerealia utvecklar, tillverkar och
marknadsför framför allt spannmåls-produkter under
varumärken så som Axa, Kungsörnen, Start, GoGreen,
Gooh, Amo och Regal. Kungsörnen Matkorn tillverkas vid
kvarnen i Järna.
kg CO2-ekv/kg matkorn
0,6
0,53
0,49
0,5
0,4
0,3
0,2
0,076
0,1
0,016
0,0038
0,024
Process
Förp.
Trsp.
0,00087
0
Korn
Grossist
Totalt
Slutkund
Övrig miljöinformation
Denna klimatdeklaration redovisar produktens
klimatpåverkan, för mer information om övrig
miljöpåverkan kontakta Lantmännen.
Verksamheten i Järna är certifierad enligt ISO 22 000.
Klimatdeklaration
Klimatdeklarationen omfattar odling av spannmål,
processning, tillverkning av förpackning och fram till det
att produkten kommer till grossist samt emellanliggande
transporter. Det totala utsläppet av växthusgaser är enligt
LCA-resultaten 0,53 kg CO2-ekvivalenter per kg matkorn i
sin förpackning (GWP100). I slutresultatet inkluderas inte
tillagning eller hantering av förpackningsavfall hos
slutkund. Klimatpåverkan från det ledet (då
produkten tillagas på spis samt avfallshantering) baserat
på scenarion ger cirka 0,076 kg CO2-ekvivalenter.
LÄNK TILL MER INFORMATION: WWW.KLIMATDEKLARATION.SE/179
REGISTRERINGSNR: S-P-00179
PCR: 2010:03
Kontaktuppgifter
Claes Johansson, chef Hållbar utveckling
e-mail: [email protected]
Telefon: +46 8 657 43 83
www.lantmannen.com
Referenser
Karlsson S. 2009. Klimatpåverkan från Kungsörnen
matkorn storpack i ett LCA-perspektiv. Lantmännen.
Tynelius G. 2008. Klimatpåverkan från Kungsörnen
matkorn i ett LCA-perspektiv. Lantmännen.
EPD-PROGRAM: INTERNATIONELLA EPD®SYSTEMET
PCR-GRANSKNING GENOMFÖRD AV: TEKNISKA KOMMITTÉN, INTERNATIONELLA EPD®SYSTEMET
OBEROENDE VERIFIERING AV MILJÖVARUDEKLARATION OCH DATA I ENL. MED ISO 14025:
EXTERN VERIFIERING GENOMFÖRD AV: ELIN ERIKSSON, IVL
ACKREDITERAD / GODKÄND AV:
INTERNATIONELLA EPD®SYSTEMET
KLIMATDEKLARATIONER FRÅN OLIKA PROGRAM ÄR INTE JÄMFÖRBARA
LÄS MER OM KLIMATDEKLARATIONER PÅ WWW.KLIMATDEKLARATION.SE
GILTIG: 2011-12-01

similar documents