Verkkokauppa Pohjoismaissa 2013

Report
Verkkokauppa
Pohjoismaissa 2013
Sisältö
Tietoja raportista
2
Norja22–27
Alkusanat: Pohjoismaiden markkinat vahvassa kasvussa 3
Joka kolmas kuluttaja ostaa verkosta joka kuukausi
23
Asiantuntijat: Pohjoismaat kiinnostava alue
Norjalaiset mobiilin verkkokaupan eturivissä
24
globaalin verkkokaupan kartalla
4
Yksi neljästä odottaa saavansa toimituksen
Pohjoismaat6–15
kolmessa päivässä
25
Yhä useammat ostavat verkosta joka kuukausi
6
Yli puolet ostaa ulkomaisista verkkokaupoista vuosittain 26
Viihde-elektroniikka myyntilistojen kärjessä
7
Lähikuva: Designonline sisustaa Norjan
27
Kaksi kolmesta käyttää usein hakukoneita ennen
Ruotsi28–33
verkko-ostoa8
1,5 miljoonaa ruotsalaista ostaa verkosta joka kuukausi 29
Yhä useampi ostos tehdään mobiililaitteesta
Mobiili verkkokauppa yleistyy Ruotsissa
9
Nopeat toimitukset yhä tärkeämpiä
10
30
Enemmistö haluaa toimituksen kolmesta viiteen päivässä31
Eri toimitusvaihtoehtoja eri tuotteille 11
1,9 miljoonaa ruotsalaista ostaa ulkomaisista
Neljä kymmenestä ostaa ulkomailta
12
verkkokaupoista32
Täältä pohjoismaiset kuluttajat tekevät verkko-ostoksia 13
Lähikuva: Komplett menestyy Ruotsissa
Lähikuva: Nopeasti kasvava Zalando ajattelee paikallisesti14–15
Suomi34–39
Tanska16–21
Puoli miljoonaa ostaa tuotteita verkosta joka kuukausi 35
Verkkokauppa luonnollinen osa tanskalaisten arkea
17
Yksi kymmenestä on tehnyt ostoksia mobiililaitteesta 36
Joka viides tekee verkko-ostoksensa mobiilialustalta
18
Joka viides haluaa toimituksen kolmessa päivässä Joka toinen tanskalainen haluaa toimituksen
33
37
Seitsemän kymmenestä suomalaisesta on ostanut
kolmessa päivässä
19
ulkomaisesta verkkokaupasta
38
Joka toinen tanskalainen ostaa ulkomaisista
Lähikuva: Euro Cyberphoton haasteena Suomessa
39
verkkokaupoista20
Yksityiskohtaiset tulokset
Lähikuva: Protecty haluaa vaatettaa koko Pohjolan
PostNord ja verkkokauppa
21
40–46
47
Tietoja raportista
PostNord on useampana vuonna tarkastellut pohjoismaisia
verkkokaupan markkinoita Verkkokauppa Pohjoismaissa –
raportissa.
Tämänvuotinen raportti perustuu tammikuussa 2013
tehtyihin haastatteluihin. Valtakunnallisesti edustavassa otoksessa oli mukana 18–79-vuotiaita yksityishenkilöitä Suomesta,
Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta. Tutkimus toteutettiin TNS Sifon
internetpaneelina, johon osallistui 1 000 suomalaista, 2 000
ruotsalaista, 1 000 norjalaista ja 1 000 tanskalaista yksityishen-
kilöä. Koska tutkimuksessa käytettiin internetpaneelia, tulokset
ovat edustavia niiden noin 90 prosentin pohjoismaalaisista
osalta, joilla on mahdollisuus käyttää internetiä. Lisätietoja saat
raportin yksityiskohtaiset tulokset sisältävästä osiosta.
Verkkokauppa määritellään tässä yhteydessä fyysisten
tuotteiden ostamiseksi internetin välityksellä. Tutkimukseen
eivät toisin sanoen sisälly palvelujen (esim. matkat, hotellit ja
liput) tilaaminen verkosta ja lataukset (esim. musiikkitiedostot, elokuvat ja sovellukset).
2
Verkkokauppa Pohjoismaissa 2013
Pohjoismaiden markkinat
vahvassa kasvussa
2012 oli Pohjoismaiden verkkokaupalle merkittävä vuosi.
Monet johtavat vähittäiskauppaketjut päättivät panostaa
voimakkaasti verkkokauppaan, ja useat kansainväliset verkkokauppayritykset aloittivat laajentumisensa pohjoismaisille
markkinoille. Syynä on se, että yhä useammat pohjoismaalaiset ostavat aiempaa useammin tuotteita internetistä ja
että monet tuotekategoriat vahvistavat asemiaan verkossa.
Tässä raportissa esittelemästämme tutkimuksesta
ilmenee, että 14,4 miljoonaa kuluttajaa Pohjoismaissa osti
tuotteita verkosta vuonna 2012 ja että 4,2 miljoonaa tekee
niin ainakin kerran kuussa. PostNordin arvion mukaan
pohjoismainen verkkokauppa kasvoi viime vuonna
noin 15 prosenttia, ja pohjoismaalaiset ostivat verkosta
tuotteita noin 10,9 miljardia euroa. E-barometern[1]- ja Dansk
e-handelsanalyse[2]- raporttiemme mukaan kotimainen
verkkokauppa kasvoi vuonna 2012 sekä Ruotsissa että
Tanskassa 14 prosenttia.
Pohjoismaassa toimivalle verkkokauppayritykselle voi olla
suureksi hyödyksi aloittaa kansainvälinen laajentumisensa
jostakin pohjoismaisesta naapurimaasta. Mutta kuten raportista ilmenee, kuluttajien käyttäytymisessä on myös oleellisia
eroja, jotka yrittäjän on tunnettava. Tämänvuotisessa raportissa olemme pyytäneet verkkokauppayrityksiä Protecty,
Cyberphoto, Komplett ja Designonline kertomaan kokemuksistaan verkkokaupasta pohjoismaiseen naapurimaahan ja
antamaan neuvoja ja vinkkejä muille verkkokauppayrityksille, jotka ovat halukkaita laajentamaan markkinoitaan.
Runsas palvelutarjonta verkkokaupalle
Pohjoismaat ovat PostNordin kotimarkkinat, ja verkkokauppa on meille strategisesti tärkeää. Meillä on runsas
verkkokaupan palvelutarjonta. Lähes 5 000 noutopisteestä koostuva pohjoismainen verkostomme on jakautunut
melko tasaisesti Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Norjan välillä.
Ruotsissa ja Tanskassa postinjakajamme käyvät myös
kaikissa kotitalouk­sissa ja yrityksissä jokaisena arkipäivänä.
Noutopisteverkostomme ja postinjakajiemme ansiosta
toimitustemme kattavuus on Pohjoismaiden paras.
Julkaisemme pohjoismaisen verkkokaupparaportin nyt
viidettä kertaa. Tavoitteenamme on tarjota neuvoja, vinkkejä
ja inspiraatiota niille, jotka ovat kiinnostuneita perustamaan
verkkokaupan Pohjoismaihin tai laajentamaan toimintaansa
pohjoismaiseen naapurimaahansa.
Pohjoismaat markkina-alueena
Suurin osa ostoksista tehdään edelleen kotimaisista yrityksistä, mutta kuluttajat hakeutuvat yhä useamman maan
rajojen yli saadakseen tuotteista enemmän valinnanvaraa
tai löytääkseen niitä kotimaata halvemmin hinnoin. Siksi
pohjoismaisten markkinoiden kiinnostavuus kansainvälisten
verkkokauppayritysten silmissä kasvaa. Kuten saksalainen
verkkokauppayritys Zalando raportissa tuo esiin, Pohjoismaissa ollaan yleisesti ottaen avoimia kokeilemaan uutta,
joten ne ovat usein hyvä testimarkkina yrityksen kansainväliselle laajentumiselle.
Koska pohjoismaalaisilla on paljon yhteistä, yhdessä
Per Mossberg
Viestintäjohtaja
PostNord
E-barometern, vuosiraportti 2012. Posten (Ruotsin posti) seuraa yhteistyössä Svensk Distanshandelin ja HUI Researchin kanssa ruotsalaisen
vähittäiskaupan kehitystä verkkokaupan osalta. [2]
Dansk e-handelsanalyse, vuosiraportti 2012. Raportti verkkokaupan
kehityksestä Tanskassa. Raportin julkaisee verkkokauppayhdistys FDIH
yhteistyössä Post Danmarkin ja Netsin kanssa.
[1]
3
Verkkokauppa Pohjoismaissa 2013
» Pohjoismaat Asiantuntijat
Pohjoismaat kiinnostava alue
globaalin verkkokaupan kartalla
Ostovoima ja tottumus internetin käyttöön tekevät
pohjoismaalaisista ahkeria verkkokuluttajia. PostNordin
verkkokaupan asiantuntijoiden mukaan verkkokauppiaana
onnistuminen vaatii silti paikallista ajattelua.
2012 oli vuosi, jolloin monet pohjoismaalaiset todella ottivat verkkokaupan
omakseen. Viime vuonna verkosta teki
ostoksia yhteensä yli 14 miljoonaa Pohjolan
asukasta. Tätä selitetään tavallisesti laajalle
levinneellä internetin käytöllä sekä matkapuhelinten ja liikkuvan laajakaistan yleisyydellä; sekä sillä, että kaikkien maiden
väestö on enimmäkseen ostovoimaista.
– Viime vuosien voimakas kasvu
osoittaa, että pohjoismaisilla verkkokauppamarkkinoilla on suuri merkitys niin
kuluttajille kuin yrityksille, sanoo Ruotsin
PostNordin verkkokaupan asiantuntija
Arne Andersson.
Tätä tukee myös riippumattoman ame-
rikkalaisen tutkimusyrityksen Forrester
Researchin raportti, joka osoittaa Pohjoismaiden olevan verkkokaupalle kiinnostava
kasvumarkkina.
Tutkimusyritys ennustaa pohjoismaisen
verkkokaupalle kaksinumeroista kasvua
vuosille 2013 ja 2014. Vaikka suurimmilla
toimialoilla – viihde-elektroniikalla ja vaatteilla – onkin johtava rooli, kehitystä vie
eteenpäin myös uusien nopeiden kasva­
jien, kuten urheilu- ja vapaa-ajan yritysten
sekä huonekalu- ja kodinsisustusalan, tulo
verkkokauppamarkkinoille.
– Tästä saattaa seurata, että yhä useammat kansainväliset yritykset hakeutuvat Pohjoismaihin, mikä lisää kilpailua ja
4
Verkkokauppa Pohjoismaissa 2013
merkitsee, että yritysten on kehityttävä
entisestään säilyttääkseen etumatkansa,
Arne Andersson sanoo.
Pohjoismaalaiset ostavat verkosta
ensinnäkin helppouden vuoksi, koska se
säästää aikaa ja sen voi tehdä kun se kuluttajalle sopii. Ostoon päädytään yleensä
hakukoneiden ja vertailusivustojen kautta,
mutta myös postilaatikkoon tulevalla tuotekuvastolla on monille merkitystä.
Yhtäläisyyksistä huolimatta eri Pohjoismaista kotoisin olevien kuluttajien
käyttäytymisessä on myös selkeitä eroja.
Pohjolaan sijoittumista suunnittelevien
yritysten tulee olla tietoisia, että kyse on
neljästä eri markkinasta, jotka vaativat
erilaisia lähestymistapoja.
– Kieli- ja valuuttaerojen lisäksi eroja on
myös käyttäytymisessä. Yksi suurimmista
eroista on eri maissa suosituin maksutapa,
kertoo Tanskan PostNordin logistiikkapäällikkö Carsten Dalbo.
» Pohjoismaat Asiantuntijat
»
Suuret erot
Pohjoismaiden
välillä tekevät kohderyhmäanalyysista aiempaakin tärkeämpää.
Arne Andersson, verkkokaupan asiantuntija,
Ruotsin PostNord
Ruotsalaiset haluavat mieluiten maksaa
jälkikäteen laskulla, kun taas norjalaiset ja
tanskalaiset suosivat pankki- tai luottokortilla
maksamista. Suomalaiset puolestaan maksavat ensi sijassa suoraan pankkinsa kautta.
Jakelu on toinen alue, jolla mieltymykset
eroavat. Ruotsalaisia, norjalaisia ja suomalaisia ei juurikaan haittaa hakea tilattua pakettia noutopisteestä – erona tanskalaisiin,
jotka haluavat mieluiten saada toimituksen
kotiin. Yleinen trendi kuitenkin on, että
yhä useammat haluavat saada tuotteen
postilaatikkoonsa.
– Tanskalaiset poikkeavat muista pohjoismaalaisista myös sikäli, että he odottavat lyhyempiä toimitusaikoja, Carsten
Dalbo kertoo.
Kärsivällisyys odottaa tuotetta on
suurin Suomessa, jossa verkkokaupan
osuus edelleen on hieman muuta Pohjolaa
pienempi. Pitkät odotusajat ovat samalla
myös yksi suomalaisten verkkokauppayritysten suurimmista haasteista niiden
halutessa saada vauhtia kotimaisiin verkkokauppamarkkinoihin, toteaa Suomen
Direct Linkin maajohtaja Jouni Lamberg.
– Suuri osa verkkokaupan kasvusta Suomessa on viime vuosina syntynyt kuluttajien ostoksista ulkomaisista verkkokaupoista. Emme ole edelleenkään nähneet
kotimaista verkkokauppabuumia. Selityksenä on muun muassa se, että kuluttajat
ihmettelevät suomalaisten verkkokauppojen edelleen huomattavasti ulkomaisia
korkeampia hintoja ja pitkiä jakeluaikoja.
2012 oli myös vuosi, jolloin perinteiset
pohjoismaiset jälleenmyyntiyritykset alkoivat suhtautua verkkokauppaan aiempaa
vakavammin. Mutta vaikka monet yritykset
ymmärtävät digitaalisten kanavien tärkey-
den ja niiden merkityksen markkinoinnin ja
myynnin kannalta, edelleen on suuria eroja
siinä, miten pitkälle yritykset ovat näissä
asioissa päässeet.
– Asiakaspalvelun merkitys verkkokauppamarkkinoilla onnistumiselle kasvaa.
Niin viestintä kuin esittelytapa on mukautettava kuluttajiin, heille on tarjottava eri
alustoja ja toimitusvaihtoehtoja, sanoo
Norjan PostNordin markkina-analyytikko
Kristin Anfindsen.
Eri kanavien ja yritysten tarjonnan
kasvaessa haasteena on olla herkkä tavoittamaan oman kohderyhmänsä ja vastaamaan sen vaatimuksiin ja toiveisiin.
– Monista yhtäläisyyksistä huolimatta
Pohjoismaiden välillä on myös suuria eroja,
mikä tekee kohderyhmäanalyysista aiempaakin tärkeämpää. Mitä täsmällisempi
yritys pystyy olemaan, sitä helpompaa sen
on myydä, Arne Andersson toteaa.
Asiantuntijat
Arne Andersson,
Ruotsin PostNordin
verkkokaupan
asiantuntija,
Ruotsin verkko­
kaupan neuvonantaja
ja luennoitsija.
Kristin Anfindsen,
Norjan PostNordin
markkina-analyytikko, jonka työhön
kuuluvat mm. verkko­
kauppaa koskevat
eri tutkimukset.
Carsten Dalbo,
PostNord-konserniin
kuuluvan Post
Danmarkin
logistiikka­päällikkö.
5
Verkkokauppa Pohjoismaissa 2013
Jouni Lamberg, PostNordiin kuuluvan
Direct Link Finlandin
maajohtaja.
» Pohjoismaat Kuluttajat
Yhä useammat ostavat
verkosta joka kuukausi » 14,4 miljoonaa kuluttajaa Pohjoismaissa osti
tuotteita verkosta vuonna 2012
Verkkokaupasta tuotteita ostaneet kuluttajat 2012
Tuotteiden ostaminen verkosta on nykyään luonnollinen
osa pohjoismaalaiskuluttajien arkea. 14,4 miljoonaa pohjoismaalaista osti tuotteita verkosta vuonna 2012. Heistä
37 prosenttia oli ruotsalaisia, 23 prosenttia tanskalaisia,
21 prosenttia norjalaisia ja 19 prosenttia suomalaisia.
Usein verkosta ostavat tekevät ostoksia yhä useammin ja aiempaa suuremmilla summilla. 29 prosenttia Pohjoismaiden verkkokuluttajista ostaa tuotteita internetistä
joka kuukausi, mikä vastaa 4,2 miljoonaa 18–79-vuotiasta
kuluttajaa. Useimmin ostoksia tekevät tanskalaiset ja norjalaiset, seuraavaksi useimmin ruotsalaiset. Suomalaiset
tulevat jonkin verran jäljessä.
2 680 000
2 981 000
5 555 000
» Norjalaiset ostavat suurimmilla summilla
Norjalaiset johtavat tuotteiden keskimääräisen verkkoostoksen suuruudessa vuonna 2012. Norjalainen verkkokuluttaja osti vuonna 2012 tuotteita verkosta keskimäärin
983 euroa.
Kaikkia Pohjoismaita tarkasteltaessa useimmin
verkosta ostaa 30–49-vuotiaiden ikäryhmä. Tanskassa ja
Norjassa tämänikäisistä kuluttajista lähes joka toinen, 46
prosenttia, ostaa tuotteita verkosta ainakin kerran kuussa.
18–29-vuotiaista norjalaisista joka toinen tekee ostoksia
verkosta ainakin kerran kuussa.
3 273 000
Joka kuukausi verkosta ostavien osuus
%
35 %
35
30
34 %
29 %
28 %
25
» Helppous vauhdittaa verkkokauppaa
Pohjoismaissa
19 %
20
Kuluttajilla on monia syitä ostaa tuotteita verkosta perinteisten kauppojen sijasta. Pohjoismaalaiset valitsevat
verkon etenkin, koska se on mukavaa ja aikaa säästävää
ja koska ostoksia voi tehdä silloin, kun itselle sopii.
Seuraavaksi tavallisimpia syitä ovat alhaisempi hinta
sekä suurempi ja parempi tarjonta. Norjassa ja Tanskassa hinnan ilmoittavat syyksi useammat kuin Ruotsissa
ja Suomessa, joissa useammille tärkeämpi syy on sen
sijaan tarjonta.
15
10
5
aa
t
i
Po
hj
oi
sm
Su
om
No
rja
ka
Ta
ns
Ru
ot
si
0
Tutkimusjoukko: kaikki
Verkosta ostamisen tärkein etu
%
100
80
51 %
52 %
52 %
53 %
52 %
22 %
26 %
24 %
16 %
22 %
17 %
22 %
18 %
60
40
20
21 %
11 %
Yksinkertaisempaa
Halvempaa
Tarjonta
Muu syy,
epävarma,
en osaa sanoa
aa
t
oi
sm
i
om
Su
Po
hj
No
rja
sk
a
ts
Ru
o
Ta
n
i
0
6
Verkkokauppa Pohjoismaissa 2013
Tutkimusjoukko:
on ostanut verkosta
» Pohjoismaat Kuluttajat
Viihde-elektroniikka
myyntilistojen kärjessä
» Viihde-elektroniikka, vaatteet ja kirjat ovat
listan kärjessä kaikissa Pohjoismaissa
Kymmenen kärki – tuotteet, joita pohjoismaalaiset
ovat ostaneet verkosta
Viihde-elektroniikka, vaatteet ja kirjat ovat ne tuoteViihde-elektroniikka
kategoriat, joita selvästi useimmat kuluttajat ostivat
Vaatteet ja jalkineet
verkkokaupasta vuonna 2012. Suosikkilistan järjestys
kuitenkin vaihtelee jonkin verran maiden välillä. Ruotsissa
Kirjat
listan kärjessä ovat kirjat, joita on ostanut 48 prosenttia
Elokuvat
verkossa ostoksia tehneistä vuonna 2012. Suomessa
Kosmetiikka, ihon- ja hiustenhoito
kärjessä ovat vaatteet, joita 40 prosenttia on ostanut.
CD-levyt
Puolet kaikista verkko-ostoksia tehneistä norjalaisista ja
Urheilu- ja vapaa-ajantuotteet
tanskalaisista on hankkinut viihde-elektroniikkaa.
6,3 miljoonaa pohjoismaalaista osti viihde-elektroKodinsisustus
niikkaa verkosta vuonna 2012. Heistä 36 prosenttia oli
Sanoma- ja aikakauslehdet
ruotsalaisia, 25 prosenttia tanskalaisia, 24 prosenttia
Leikkikalut
norjalaisia ja 10 prosenttia suomalaisia.
44 %
42 %
39 %
23 %
17 %
16 %
16 %
14 %
12 %
9 %
0
10 20 30 40 50%
» Yhä useammat ostavat kosmetiikkaa, ihon- ja
hiustenhoitotuotteita…
Tutkimusjoukko:
on ostanut verkosta
Edellisvuoteen nähden eniten kasvanut tuotekategoria
on kosmetiikka, ihon- ja hiustenhoitotuotteet, joita 17
prosenttia pohjoismaalaisista nyt on ostanut verkosta.
Kasvua edellisvuoteen verrattuna on kolme prosentti­
yksikköä. Trendi on nouseva etenkin Norjassa, jossa lähes
joka neljäs verkkokuluttaja osti näitä tuotteita verkosta
vuonna 2012.
...mutta harvemmat hankkivat CD-levyjä
Vuoden 2012 aikana eniten supistunut tuotekategoria on
fyysiset CD-levyt, joita osti vuoden aikana 16 prosenttia
verrattuna edellisvuoden 22 prosenttiin. Norjassa CDlevyjä verkosta ostaneiden osuus pieneni 21:stä 14 prosenttiin. Suomessa CD-levyjä ostaa edelleen 19 prosenttia
verkkokuluttajista.
Pohjoismaalaisista monet, 6,3 miljoonaa, ostivat
viihde-elektroniikkaa verkosta vuonna 2012.
Internetistä kirjoja, vaatteita/jalkineita ja viihde-elektroniikkaa ostaneiden kuluttajien määrä 2012
Tutkimusjoukko:
on ostanut verkosta
(tuhatta kuluttajaa)
Kirjat
2 613
1 146
Vaatteet/jalkineet
2 286
1 440
Viihde-elektroniikka
2 286
1 571
0
1 000
2 000
1 073
1 192
3 000
1 072
1 491
4 000
7
Verkkokauppa Pohjoismaissa 2013
Ruotsi
Tanska
Norja
Suomi
804
992
5 000
6 000
7 000
» Pohjoismaat Tie verkko-ostokseen
Kaksi kolmesta käyttää usein
hakukoneita ennen verkko-ostoa » Hakukoneet ja vertailusivustot tärkeä osa
ostoprosessia
Hakukoneiden käyttäminen ja vertailusivustoilla käyminen ennen verkko-ostosta on pohjoismaiden kuluttajien
keskuudessa yleistä. Kaksi kolmesta käyttää usein haku­
koneita ja yhtä suuri osa vertailee usein hintoja ennen
ostoa. Lähes seitsemän kymmenestä norjalaisesta ja
tanskalaisesta verkkokuluttajasta vertailee usein hintoja
vertailusivustolla ennen ostoa. Vähiten tavallista se on
Suomessa, jossa näin tekee joka toinen.
» Useampi kuin joka toinen kuluttaja tutustuu
verkkokauppayrityksen postitse lähettämiin
tarjouksiin
Joka toinen verkkokuluttaja katselee usein tuotetta
tuotekuvastosta ennen ostoa. Useampi kuin joka toinen
kuluttaja tutustuu jollakin tavoin niihin tarjouksiin ja kuvastoihin, joita verkkokauppayritykset lähettävät postitse.
» Selkeä kokonaishinta on tärkeää sivustolta
ostamiselle
Kun kuluttaja on päättänyt ostaa tuotteen verkosta ja
löytänyt sivustolle, hänen ostohaluunsa vaikuttaa moni
tekijä. Kokonaishinnan ilmeneminen on tärkeää 91 prosentille pohjoismaalaisista. Tanskalaisista 94 prosenttia pitää sitä tärkeänä. Lähes yhtä tärkeitä (91 prosenttia) ovat
hyvät ja selkeät tiedot. Monien (78 prosentin) mielestä
sivustolta on voitava helposti löytää haluamansa.
»
Joka toinen kuluttaja tutustuu verkkokauppayrityksen lähettämiin tarjouksiin ja kuvastoihin.
Tarjouksia postitse
Verkkokauppakuluttajat vertailevat
Verkkokauppayritysten postitse lähettämien tuotekuvastojen ja
muiden tarjousten käsittely (yksi vastausvaihtoehto)
Kun olet aikeissa ostaa tuotteen internetistä, kuinka usein ensin…
Tutkimusjoukko: on ostanut verkosta
Tutkimusjoukko: on ostanut verkosta
Otan tarkemmin selvää
tarjouksesta verkossa
30 %
Säästän lukeakseni myöhemmin
Annan sen jollekin
toiselle taloudessani
käytät hakukonetta,
esim. Googlea
hankit yleiskuvan
tarkastelemalla hintoja
vertailusivustoilla
luet muiden kuluttajien
arvioita verkkosivustolta
9 %
Selaan läpi ja luen
kiinnostavat kohdat tarkemmin
Kirjoitan tarjoukset
ostoslistaani
Pohjoismaiden keskiarvo. Vastaus: Aina + hyvin usein + melko usein.
12 %
2 %
Heitän heti pois lukematta
33 %
katselet ja/tai kokeilet
tuotetta tavallisessa myymälässä
käytät sosiaalisia medioita
11 %
0
63 %
48 %
katselet tuotetta kuvastosta
3 %
Muu, epävarma, en tiedä
66 %
10 20 30%
23 %
19 %
11 %
0 20 40 60%
8
Verkkokauppa Pohjoismaissa 2013
» Pohjoismaat Verkko-ostos
Yhä useampi ostos tehdään
mobiililaitteesta
» Tabletit ja matkapuhelimet yhä tärkeämpiä
verkkokaupalle
Pohjoismaalaiset vastaavat kysymykseen mobiililaitteista
Oletko joskus viimeisten 12 kuukauden aikana käyttänyt ostosten
tekemiseen verkossa älypuhelintasi tai tablettiasi?
Joka viides verkkokuluttaja Pohjoismaissa osti vuonna
2012 tuotteita mobiililaitteesta eli tabletista tai matkapuhelimesta. Verkosta ostavista norjalaisista 25 prosenttia
käytti viime vuonna muutaman kerran mobiililaitetta
tuotteiden ostamiseen. Suomessa se ei ole yhtä yleistä:
siellä 10 prosenttia osti tuotteita matkapuhelinta tai
tablettia käyttäen vuonna 2012.
Pohjoismaiden keskiarvo. Tutkimusjoukko: on ostanut verkosta
%
59 %
60
50
40
30
» Monille on nykyään itsestään selvää ostaa
mobiililaitteesta
Kysyttäessä mitä laitetta käytti viimeisimpään ostokseensa internetistä kuusi prosenttia vastasi tablettia ja
kolme prosenttia matkapuhelinta. Suurin osa ostoksista
tehdään silti edelleen kannettavalta tietokoneelta.
20 %
19 %
20
10
2 %
0
Kyllä
Ei
Ei ole
En osaa
älypuhelinta/ sanoa
tablettia
» Eri maissa eri maksutavat suosituimpia
Kuluttajien suosimia verkko-ostosten maksutapoja
tarkasteltaessa eri Pohjoismaiden välillä on suuri ero.
Tanskassa ja Norjassa verkkokuluttajien enemmistö
suosii pankki- tai luottokortilla maksamista.
Ruotsissa useimmat haluavat maksaa jälkikäteen laskulla,
kun taas Suomessa maksetaan mieluiten suoraan oman
pankin kautta.
Pohjoismaalaiset verkkokuluttajat valitsevat eri maksuvaihtoehdon eri maissa
Mitä seuraavista haluat mieluiten käyttää internetistä ostamasi tuotteen maksamiseen? Tutkimusjoukko: on ostanut verkosta
54 %
23 %
Pankkikortti tai luottokortti
76 %
26 %
19 %
26 %
Lasku jälkikäteen
Norja
Suomi
Tanska
Ruotsi
5 %
37 %
13 %
34 %
Suoramaksu pankin kautta
11 %
28 %
12 %
5 %
4 %
5 %
Paypal, Payson tms.
6 %
Postiennakko
1 %
2 %
3 %
Osamaksu
2 %
3 %
3 %
2 %
Epävarma, en tiedä, muu tapa
0
20
40
9
Verkkokauppa Pohjoismaissa 2013
60
80%
» Pohjoismaat Toimitus
Nopeat toimitukset yhä
tärkeämpiä » Joka toinen tanskalainen odottaa saavansa
toimituksen kolmessa päivässä
Odotetut toimitusajat
Mitä odotuksia sinulla on toimitusajan suhteen tilatessasi tuotteen
Tilattuaan tuotteen internetistä lähes joka kolmas pohjoisinternetistä, eli montako päivää tuotteen toimittaminen saa enintään
kestää? Tutkimusjoukko: on ostanut verkosta
maalainen verkkokuluttaja odottaa, että tuote toimitetaan
enintään kolmen päivän kuluessa. Nopeita toimituksia vaa30 %
tivat etenkin tanskalaiset, joista lähes joka toinen ilmoittaa,
38 %
Pohjoismaat
18 %
että toimituksessa saa kestää enintään kolme päivää.
6 %
Enintään kolme päivää
Suomalaisten verkkokuluttajien vaatimukset eivät ole
8 %
4–5 päivää
yhtä korkealla. Joka viides kuluttaja Suomessa odottaa
19 %
6–7 päivää
36 %
saavansa tuotteen kolmen päivän kuluessa, mutta lähes
8 päivää tai enemmän
Suomi
30 %
joka kolmas ilmoittaa voivansa odottaa kuudesta seitseEpävarma, en tiedä
8 %
7 %
mään päivään.
23 %
» Toimitusvaihtoehdoilla merkitystä verkko­
kaupan valinnalle
Norja
Verkkokaupan toimituksissa tärkeää ei ole vain nopeus.
Myös toimitusvaihtoehdoilla on suuri merkitys pohjoismaalaisten verkkokaupan valinnalle. Kaksi kolmesta pohjoismaalaisesta verkkokuluttajasta ilmoittaa verkkokaupan toimitusvaihtoehtojen olevan tärkeitä ostopaikan valinnassa.
Toimitusvaihtoehtojen suosittuus vaihtelee tuotteesta toiseen, ja erot eri Pohjoismaiden välillä ovat varsin
suuret. Muista Pohjoismaista poiketen Post Danmarkin
yhteiskunnalliseen tehtävään kuuluu tarjota pakettien
kotiinkuljetusta kaikille tanskalaistalouksille.
6 %
7 %
Tanska
2 %
6 %
46 %
18 %
32 %
11 %
28 %
Ruotsi
7 %
10 %
0
10
Verkkokauppa Pohjoismaissa 2013
10
18 %
20
30
49 %
37 %
40
50%
» Pohjoismaat Toimitus
Eri toimitusvaihtoehtoja
eri tuotteille Miten haluat mieluiten ottaa lähetyksen vastaan tilatessasi tuotteen internetistä? Tutkimusjoukko: on ostanut verkosta
Vaatteet
Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa suurin osa verkkokuluttajista haluaa hakea verkosta ostamansa vaatteet noutopisteestä, kun sen sijaan
Tanskassa halutaan mieluiten saada tuote kotiin toimitettuna.
Postilaatikkoon Kotiin toimitettuna Haen itse noutopisteestä Haen itse myyjän myymälästä Haen itse pakettiautomaatista Muu, epävarma, en tiedä
8 %
Suomi
9 %
60 %
22 %
Norja
15 %
Ruotsi
0
15 %
52 %
18 %
12 %
13 %
10
20
14 %
45 %
14 %
Tanska
6 %
6 %
14 %
60 %
30
40
50
8 %
60
70
80
90
100 %
Kirjat, elokuvat ja tietokonepelit
Ruotsissa ja Norjassa yli 60 % verkkokuluttajista haluaa saada verkosta ostamansa kirjat, elokuvat ja tietokonepelit postilaatikkoonsa. Postilaatikko
on suosituin vaihtoehto myös Suomessa. Tanskassakin monet haluavat tuotteet postilaatikkoonsa, vaikkakin useammat valitsevat vastausvaihtoehdoksi kotiin toimituksen.
Postilaatikkoon Kotiin toimitettuna Haen itse noutopisteestä Haen itse myyjän myymälästä Haen itse pakettiautomaatista Muu, epävarma, en tiedä
47 %
Suomi
16 %
23 %
64 %
Norja
11 %
37 %
Tanska
20
12 %
30
40
50
6 %
8 %
62 %
10
17 %
42 %
Ruotsi
0
10 %
60
5 %
7 %
24 %
70
80
90
100 %
Matkapuhelin
Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa suurin osa verkkokuluttajista haluaa hakea verkosta ostamansa matkapuhelimen noutopisteestä, kun sen sijaan
Tanskassa halutaan mieluiten saada tuote kotiin toimitettuna.
Postilaatikkoon Kotiin toimitettuna Haen itse noutopisteestä Haen itse myyjän myymälästä Haen itse pakettiautomaatista Muu, epävarma, en tiedä
12 %
Suomi
16 %
43 %
27 %
Norja
14 %
Tanska
0
6 %
30
40
50
11 %
17 %
64 %
20
17 %
5 %
14 %
12 %
10
5 %
38 %
45 %
12 %
Ruotsi
8 %
18 %
5 %
60
70
80
7 %
90
100 %
Kosmetiikka, ihon- ja hiustenhoito
Ruotsissa ja Norjassa postilaatikko on suosituin vaihtoehto ottaa vastaan verkosta ostettua kosmetiikkaa sekä ihon- ja hiustenhoitotuotteita.
Suomessa ne haetaan mieluiten noutopisteestä, ja Tanskassa suosituin vaihtoehto on kotiin toimitus.
Postilaatikkoon Kotiin toimitettuna Haen itse noutopisteestä Haen itse myyjän myymälästä Haen itse pakettiautomaatista Muu, epävarma, en tiedä
Suomi
20 %
Norja
11 %
42 %
45 %
Tanska
11 %
22 %
47 %
10
20
40
18 %
9 %
9 %
30
22 %
24 %
42 %
Ruotsi
0
5 %
50
11
Verkkokauppa Pohjoismaissa 2013
21 %
32 %
60
70
11 %
80
90
100%
» Pohjoismaat Rajat ylittävä verkkokauppa
Neljä kymmenestä ostaa
ulkomailta
Näin usein pohjoismaalaiset ostavat ulkomaisista verkkokaupoista
Kuinka usein ostat tuotteita internetistä ulkomailta? Tutkimusjoukko: on ostanut verkosta
Vähintään kerran vuodessa Harvemmin Ei koskaan Epävarma, en tiedä
Pohjoismaat
41 %
Suomi
34 %
32 %
35 %
Norja
28 %
53 %
Tanska
22 %
47 %
10
22 %
21 %
34 %
Ruotsi
0
24 %
28 %
25 %
20
30
40
40 %
50
» Norjalaiset tekevät eniten ostoksia
ulkomaisista verkkokaupoista
60
70
80
90
100 %
Pohjoismaalaisten suosituimmat ostokset verkosta
Millaisia tuotteita olet ostanut ulkomaisista verkkokaupoista viimeisen vuoden
aikana? Tutkimusjoukko: ostaa ulkomaisista verkkokaupoista vähintään kerran vuodessa
Norjalaiset verkkokuluttajat tekevät Pohjoismaissa eniten
ostoksia ulkomaisilta sivustoilta. Useampi kuin joka toinen norjalainen verkkokuluttaja ostaa ulkomailta vähintään kerran vuodessa ja 13 prosenttia vähintään kerran
kuussa. Tanskalaiset ostavat ulkomaisilta sivustoilta lähes
yhtä usein, kun taas suomalaiset ja etenkin ruotsalaiset
pysyttelevät enemmän kotimaisilla sivustoilla.
Vaatteet ja jalkineet
30 %
Viihde-elektroniikka
25 %
Kirjat
21 %
Elokuvat
13 %
Kosmetiikka, ihon- ja hiustenhoito
» Suurempi tarjonta tärkein syy ostaa ulkomailta
CD-levyt
Kun verkkokuluttajia pyydettiin ilmoittamaan, miksi he
viimeksi ostivat tuotteen ulkomaisesta verkkokaupasta,
useimmat (45 prosenttia) vastasivat, ettei tuotetta ollut
kotimaisilla sivustoilla. 34 prosenttia ilmoitti tärkeimmäksi
syyksi kotimaisia sivustoja halvemman hinnan. Etenkin
tanskalaisille verkkokuluttajille hinta oli ratkaisevaa ulkomaalaisen verkkokaupan valinnalle.
Urheilu- ja vapaa-ajantuotteet
13 %
12 %
11 %
0
10 20 30%
» Ulkomailta ostetaan etenkin
vaatteita ja jalkineita
Pohjoismaiset verkkokuluttajat ostavat ulkomailta eniten
vaatteita ja jalkineita, viihde-elektroniikkaa ja kirjoja.
Vaatteet ja jalkineet ovat pohjoismaalaisten verkkokuluttajien eniten ulkomailta ostama tuote.
12
Verkkokauppa Pohjoismaissa 2013
» Pohjoismaat Rajat ylittävä verkkokauppa
Täältä pohjoismaiset kuluttajat
tekevät verkko-ostoksia
» Brittiläiset verkkokaupat suosituimpia pohjoismaalaisten keskuudessa
Verkkokaupan virrat Pohjoismaissa
Pohjoismaalaisten ostaessa tuotteita ulkomailta listan
kärjessä ovat isobritannialaiset ja yhdysvaltalaiset verkkokaupat, joita seuraavat saksalaiset ja ruotsalaiset.
Tilanne on samankaltainen kaikissa maissa, vaikkakin
huomattavasti useampi norjalaisista verkkokuluttajista
hankkii tuotteita amerikkalaissivustoilta. 52 prosenttia
ulkomaisista verkkokaupoista ostavista norjalaisista
ostaa sivustoilta, joiden kotipaikka on Yhdysvalloissa.
Muissa Pohjoismaissa vastaava osuus on suunnilleen 35
prosenttia. Syynä on todennäköisesti se, että kuluttajat
niissä välttyvät tullimaksuilta ostaessaan EU:n sisältä.
Muutamalla maalla on siis hallitseva asema pohjoismaalaisten verkkokuluttajien yleisimpinä ostomaina, mutta
monet muut ovat edustettuina niiden maiden joukossa,
joista pohjoismaalaiset joskus ovat tehneet ostoksia.
2 %
2 %
3 %
21 %
20 %
0 %
5 %
14 %
7 %
4 %
» Ruotsi on pohjoismaisen verkkokaupan napa
Tarkasteltaessa Pohjoismaiden sisäistä verkkokauppaa
tarkemmin erottuu selkeä kuva Ruotsista pohjoismaisen
verkkokaupan napana. Noin joka viides norjalainen,
suomalainen ja tanskalainen verkkokuluttaja, joka
ostaa tuotteita ulkomaisista verkkokaupoista, ilmoittaa
ostaneensa ruotsalaisilta sivustoilta. Verkkokaupan virrat
muiden maiden välillä ja Ruotsista muihin Pohjoismaihin
eivät ole yhtä vuolaita.
17 %
1 %
Tutkimusjoukko: on ostanut ulkomaisesta verkkokaupasta
Ulkomaanostosten osuus kultakin markkina-alueelta
Maat ulkomaanostosten kärjessä
Minkä maalaisista verkkokaupoista olet ostanut tuotteita?
Tutkimusjoukko: on ostanut ulkomaisesta verkkokaupasta
%
60
Puolet ulkomaalaisista verkkokaupoista ostaneista
norjalaisista on ostanut amerikkalaisilta sivustoilta.
42 %
40
29 %
30
19 %
20
15 %
8 %
10
5 %
5 %
ka
ti
lla
n
ns
Ra
sk
a
Ho
Ki
in
a
Ta
n
ks
a
Ru
ot
si
Sa
a
ni
an
rit
-B
13
Verkkokauppa Pohjoismaissa 2013
USA
0
Iso
»
55 %
50
» Pohjoismaat Näin viet verkkokauppasi Pohjoismaihin
Nopeasti kasvava Zalando
ajattelee paikallisesti
Nopeus ja mukautuminen paikallisiin oloihin kuvaavat
saksalaista verkkokaupan jättiläistä Zalandoa, joka viime vuonna
laajentui Pohjoismaihin. ”Kun liiketoimintamallin toimivuus on
todistettu, voi antaa mennä vain”, Zalandon Pohjoismaidentoiminnan aloittamisesta vastaava Michael Lindskog toteaa.
A
lun perin berliiniläisestä
asunnosta Saksan-markkinoille naistenkenkiä
myynyt Zalando on neljässä vuodessa muuttunut
eurooppalaisen verkkokaupan jättiläiseksi.
Viime vuoden liikevaihto, 1,15 miljardia
euroa, oli edellisvuoteen verrattuna lähes
kaksinkertainen, ja nykyään yrityksellä on
noin tuhat työntekijää.
Satsaamalla infrastruktuuriin ja
kolmeen logistiikkakeskukseen, joista
yhtä ollaan rakentamassa Mönchenglad-
» Mielestämme on erittäin
tärkeää mukautua paikallisiin
asiakkaisiin ja markkinatekijöihin, Zalandon Pohjoismaiden-toiminnan aloittamisesta
vastaava Michael Lindskog
sanoo.
bachiin, Zalando on tavoittanut jo yli 10
miljoonaa asiakasta.
Liiketoimintamalli on alusta lähtien
ollut sama: löytää kohde- ja asiakasryhmä,
kasvaa lisäämällä tuotteita ja tuotekatego14
Verkkokauppa Pohjoismaissa 2013
rioita, saada asiakkaat suosimaan verkkokauppaa fyysisten myymälöiden sijasta,
saada asiakkaat ostamaan hakukoneiden
ja hakukoneoptimoinnin avulla sekä laajentua useilla markkinoilla.
– Kun liiketoimintamallin toimivuus on
todistettu, voi antaa mennä vain, eikä ole
mitään syytä olla jatkamatta kasvua, sanoo
Zalandon Pohjoismaiden-toiminnan aloittamisesta vastaava Michael Lindskog.
Viime vuonna Zalando lanseerasi verkkokauppansa puolen vuoden aikana peräti
seitsemässä eri maassa Euroopassa – näin
myös Pohjoismaissa, joka on verkkokauppayrityksen tärkeä markkina-alue.
– Alue on verkkokaupan ja ostokäyttäytymisen suhteen kehittynyt. Myös Kinnevikin merkityksen kasvu omistajanamme
vaikuttaa, sillä haluamme menestyä
heidän kotimarkkinoillaan.
Toiminnan aloittamista on helpottanut
» Pohjoismaat Näin viet verkkokauppasi Pohjoismaihin
»
Pohjoismaissa
meidän ei tarvinnut
aloittaa opettamalla
asiakkaillemme verkosta
ostamista alusta alkaen,
vaan tekemään Zalandoverkkokaupasta heti
korkealaatuisen.
Zalandon Pohjoismaiden-toiminnan
aloittamisesta vastaava Michael Lindskog
pohjoismaalaisten asiakkaiden kokeneisuus ja tottumus verkosta ostamiseen.
– Kun yritys siirtyi verkkoon Pohjoismaissa, meidän ei siis tarvinnut aloittaa
opettamalla asiakkaillemme verkosta ostamista alusta alkaen, vaan pystyimme heti
tekemään Zalando-verkkokaupastamme
korkeatasoisen.
Siten yritys pystyi heti tarjoamaan
asiakkailleen ”oikean valikoiman ja oikeaa
palvelua”. Vaikka kaikissa Zalando-verkkokaupoissa on samantyyppinen valikoima,
yrittää yritys silti mukautua kuhunkin
markkina-alueeseen paikallisin piirtein.
– Mielestämme on äärimmäisen tärkeää mukautua paikallisiin asiakkaisiin ja
markkinatekijöihin ja tutkia tarkkaan, mitä
paikalliset asiakkaat kysyvät. Siksi tarjoamme verkkokaupoissamme muun muassa
monia pohjoismaisia merkkejä. Michael Lindskogin mielestä suurin
haaste – ja Zalandon merkittävin vahvuus
– onkin juuri mukautua uusiin asiakkaisiin.
Vaikka internet on maailmanlaajuinen ja
verkon maailma monin tavoin samanlainen, eri alueiden välillä on luonnollisesti
eroja.
– Jotkut merkit myyvät paremmin toisissa maissa kuin toisissa, ja jotkut trendit
eroavat toisistaan. Tarjotaksemme asiak-
kaillemme parasta mahdollista palvelua
yritämme jatkuvasti seurata tuotemerkkien kysyntää ja mukautua paikallisiin
olosuhteisiin.
Esimerkiksi maksujärjestelmien ja
toimitusten prosessit ovat erilaisia joka
maassa. Myös markkinointi mukautetaan
paikallisille asiakkaille sopivaksi.
– Pääkonttoriimme Berliiniin olemme
koonneet tiimin joka markkina-alueelle.
Vaaditaan paljon muutakin kuin maan
kielen osaamista.
Ruotsin markkinoinnista vastaava tiimi
koostuu noin 20 ruotsalaisesta, jolla on erilaista kokemusta ja osaamista. Ollakseen
aina lähellä asiakasta yrityksellä on myös
paikallinen ostokonttori Tukholmassa.
– On tärkeää luoda uskollinen asiakaspohja, joka muodostuu uusista ja palaavista asiakkaista. Zalando-verkkokaupan
tekemisessä houkuttelevaksi molemmille
asiakasryhmille on luonnollisesti haastetta,
koska tavoitteemme on luoda paras ostokokemus kaikille asiakkaillemme.
Zalandon nopeaa kasvua Michael
Lindskog selittää sillä, että yrityksen
tarjonta on vertaansa vailla. Siihen sisältyy
muun muassa 150 000 tuotetta, 1 500
tunnettua tuotemerkkiä, ilmainen toimitus
ja palautus sekä maksuttomat maksuvaihtoehdot ja asiakaspalvelu.
– Lisäksi tuotemerkkimme on onnistunut tavoittamaan laajan asiakasryhmän, ja
ihmiset tuntevat voivansa luottaa meihin.
Pyrimme olemaan nopeita ja joustavia ja
parantamaan asiakaskokemusta koko ajan.
Pohjoismaissa logistiikkapalveluista
huolehtii PostNord, joka 5 000
noutopisteineen auttaa Zalandoa täyttämään lupauksensa laadusta ja joustavuudesta.
5 VINKKIÄ
Näin onnistut
viennissä
Pohjoismaihin
1
Ole tarkkana paikallisten etämyyntiä,
markkinointia ja henkilötietojen käsittelyä
koskevien sääntöjen ja lakien suhteen.
2
Käytä ammattikääntäjää kääntämään
sivusto maan kielelle.
3
Pidä huoli, että asiakaspalvelussa puhutaan maan kieltä ja että sillä on paikallinen
puhelinnumero.
4
» Tietoa Zalandosta
Ala: Kenkien ja muodin myynti verkossa.
Perustettu: Vuonna 2008 Saksassa, perustajat
Robert Gentz ja David Schneider.
Toimitusjohtajat: Robert Gentz, David Schneider ja
Rubin Ritter. Suurin omistaja on nykyään Stenbeckkonserniin kuuluva sijoitusyhtiö Kinnevik.
Markkina-alueet: Saksa, Itävalta, Alankomaat, Ranska, Italia, Iso-Britannia, Sveitsi, Ruotsi, Belgia, Espanja,
Tanska, Suomi, Puola ja Norja.
Etsi logistiikkapalvelujen toimittaja, joka
pystyy hoitamaan jakelun mahdollisimman
monissa maissa.
5
Liikevaihto: 1,15 miljardia euroa vuonna 2012.
Työntekijöitä: Noin tuhat.
Ota selvää kuluttajien toivomista maksutavoista ja tarjoa ne vaihtoehdot.
15
Verkkokauppa Pohjoismaissa 2013
» Vinjett
TANSKA
»Väestö (18–79-vuotiaat)
4 179 644
»Osuus väestöstä, jolla on
mahdollisuus käyttää internetiä (2011) 90 %
»Kuluttajia, jotka ostavat tuotteita
verkosta vähintään kerran kuussa
1 146 000
»Tavallisimmat verkosta ostettavat
tuotteet 2012:
1. Viihde-elektroniikka
2. Vaatteet/jalkineet
3. Kirjat
» Osuus verkkokuluttajista,
jotka odottavat enintään kolmen
päivän toimitusaikaa »Suosituin maksuvaihtoehto: Pankki- tai luottokortti (76 %)
16
Verkkokauppa Pohjoismaissa 2013
49 %
» Tanska Kuluttajat
Verkkokauppa luonnollinen
osa tanskalaisten arkea
» Yli miljoona tanskalaista ostaa tuotteita
verkosta joka kuukausi
Näin usein tanskalaiset ostavat verkosta
Kuinka usein ostat tuotteita internetistä? Tutkimusjoukko: kaikki
Useampi kuin joka kolmas tanskalainen ostaa tuotteita
verkosta ainakin kerran kuussa. Tanskalaiset ovat siten
Pohjoismaiden ahkerimpia verkko-ostajia. Miehistä 38
prosenttia ostaa verkosta ainakin kerran kuussa. Useimmin verkko-ostoksia tekevät 30–49-vuotiaat tanskalaiset,
Tästä ikäryhmästä 46 prosenttia ostaa verkosta ainakin
kerran kuussa.
%
35
32 %
30
23 %
25
20
15 %
15
10 %
10
» Tärkeimpänä syynä helppous
5 % 6 % 5 %
5
Useampi kuin joka toinen kuluttaja, 52 prosenttia,
ilmoitti helppouden ensisijaiseksi syyksi ostaa tuotteen
internetistä perinteisen myymälän sijasta. Helppoudella
tarkoitetaan, että ostoksia voi tehdä silloin kun itselle
sopii, se säästää aikaa ja on kätevää. 26 prosenttia ilmoitti
pääsyyksi hinnan, 11 prosenttia taas paremman ja laajemman tarjonnan. Mitä nuorempi kuluttaja, sitä suurempi
merkitys hinnalla on. 18–29-vuotiaista kuluttajista 39
prosenttia ilmoitti ensisijaiseksi syyksi, että verkosta ostaminen on halvempaa kuin tavallisesta myymälästä.
2 %
1 %
M
uu
ta
m
M
uu
Jo
2–
3 k ka
v
e
ta
rta iikk
M an
o
ke man a v
uu
i
r
ta
iko
ke
m ran
s
r
an
r
sa
n
an
ke eljä
ku
rr
n
us
M an p nes
sa
uu
uo vu
o
ta
m less de
s
an
a
s
ke vuo a
rra
de
ss
n
vu
a
od
Ha ess
a
rv
em
m
E
Ep
n
ko in
äv
sk
ar
aa
m
n
a,
en
tie
dä
0
Tanskalaisten suosikkiostokset verkosta
Millaisia tuotteita olet ostanut verkkokaupoista viimeisen vuoden
aikana? (Kahdeksan kärki, useampi vastaus mahdollinen)
» Useimmat ovat ostaneet viihde-elektroniikkaa
Tanskalaisten eniten verkosta ostama tuotekategoria
Tutkimusjoukko: on ostanut verkosta
vuonna 2012 oli viihde-elektroniikka, jota hankki yli 1,5
Viihde-elektroniikka
miljoonaa kuluttajaa.
Vaatteet ja jalkineet
Vuoteen 2011 verrattuna eniten kasvanut kategoria on
Kirjat
vaatteet, joita 44 prosenttia osti verkosta vuonna 2012.
Huomattavasti harvemmat ostivat fyysisiä CD-levyjä
Elokuvat
verkosta vuonna 2012 vuoteen 2011 verrattuna. Vuonna
CD-levyt
2011 CD-levyjä osti 21 prosenttia verkkokuluttajista, viime
Kosmetiikka, ihon- ja hiustenhoito
vuonna osuus oli 15 prosenttia.
48 %
44 %
35 %
21 %
15 %
15 %
15 %
Urheilu- ja vapaa-ajantuotteet
12 %
Kodinsisustus
0
20
40
60%
*Viihde-elektroniikalla tarkoitetaan TV-laitteita, musiikkilaitteistoja, kotiteatterilaitteistoja, matkapuhelimia ja niiden lisävarusteita, sähköisiä kodinkoneita, tietokoneita ja tietokonetarvikkeita.
»
Fyysisiä CD-levyjä ostaneiden osuus laski vuoden
2011 21 prosentista 15 prosenttiin vuonna 2012.
17
Verkkokauppa Pohjoismaissa 2013
» Tanska Verkko-ostos
Joka viides tekee verkkoostoksensa mobiilialustalta
» Tableteilla ja matkapuhelimilla
ostaminen yleistyy
20 prosenttia verkkokuluttajista käytti vuonna 2012
matkapuhelintaan tai tablettiaan tuotteiden ostamiseen.
Yleisintä se on 18–29-vuotiaiden keskuudessa, joista
28 prosenttia ilmoitti tehneensä niin. Kysyttäessä millä
laitteella he viimeksi ostivat tuotteen verkosta 7 prosenttia vastasi tabletin ja 3 prosenttia matkapuhelimen. 54
prosenttia ilmoitti kannettavan tietokoneen.
» Joka toinen tanskalainen
tutustuu postitse saamiinsa tarjouksiin
Joka toinen tanskalainen (51 prosenttia) tutustuu jollakin
tavoin tuotekuvastoihin ja muihin tarjouksiin, joita verkkokauppayritykset lähettävät postitse. Useimmat selaavat
ne läpi ja lukevat kiinnostavat kohdat tarkemmin. Kolme
kymmenestä katselee usein kuvastoa ennen tuotteen
ostamista internetistä.
» Tanskalaiset maksavat pankki- tai luottokortilla.
Tanskalaisten suuri enemmistö, 76 prosenttia, maksaa
verkosta ostamansa tuotteet mieluiten pankki- tai
luottokortilla. 18–29-vuotiaiden ikäryhmässä osuus on 83
prosenttia.
»
20 prosenttia tanskalaisista verkkokuluttajista
tekee ostoksensa mobiililaitteella.
Mobiilialustat verkkokaupassa
Pankki- ja luottokortti suosituin
Oletko joskus viimeisten 12 kuukauden aikana käyttänyt älypuhelintasi
tai tablettiasi ostoksiin internetissä?
Mitä seuraavista tavoista haluat mieluiten käyttää internetistä ostamasi
tuotteen maksamiseen?
Tutkimusjoukko: on ostanut verkosta
Tutkimusjoukko: on ostanut verkosta
%
Pankkikortti tai luottokortti
60
50
40
30
20
11 %
Lasku jälkikäteen
5 %
Paypal, Payson tms.
4 %
Postiennakko
23 %
20 %
76 %
Suoramaksu
pankkini kautta
55 %
1 %
Osamaksu
10
Epävarma, en tiedä, muu tapa
1 %
3 %
0
Kyllä
Ei
Ei ole älypuhelinta/ En osaa
tablettia
sanoa
0
18
Verkkokauppa Pohjoismaissa 2013
20
40
60
80%
» Tanska Toimitus
Joka toinen tanskalainen haluaa
toimituksen kolmessa päivässä
Odotukset toimitusajan suhteen
Mitä odotuksia sinulla on toimitusajan suhteen tilatessasi tuotteen internetistä, eli montako päivää tuotteen toimittaminen saa enintään kestää?
Tutkimusjoukko: on ostanut verkosta
%
45
39 %
40
35
30
25
20
15 %
15
9 %
10
5
17 %
8 %
6 %
3 %
1 %
2 %
0
Yhden
päivän
Kaksi
päivää
Kolme
päivää
Neljä
päivää
Viisi
päivää
» Tanskalaiset vaativat nopeita toimituksia
Seitsemän
päivää
Kahdeksan
päivää tai
enemmän
Epävarma,
en tiedä
kosmetiikkaa. Vain kirjojen ja muiden mediatuotteiden
kohdalla lähes yhtä moni haluaa tuotteet mieluiten
postilaatikkoonsa.
39 prosenttia tanskalaisista odottaa saavansa toimituksen enintään kolmen päivän kuluessa tilauksen
tekemisestä. 10 prosenttia odottaa sitäkin nopeampia
toimituksia – enintään kahdessa päivässä.
Miehet odottavat tuotteita kolmessa päivässä hieman
naisia useammin: 53 prosenttia miehistä ja 45 prosenttia
naisista. Suurimmat vaatimukset toimitusten nopeudelle on 30–49-vuotiailla tanskalaisilla. 53 prosenttia
30–49-vuotiaista odottaa saavansa toimituksen kolmen
päivän kuluessa. 18–29-vuotiaiden keskuudessa vastaava
osuus on 36 prosenttia.
» Verkkokaupan toimitusvaihtoehdot tärkeitä
Kuusi
päivää
Verkkokauppojen toimitusvaihtoehtojen tärkeys
Miten tärkeitä verkkokaupan toimitusvaihtoehdot sinulle ovat verkkokauppaa valitessasi? Tutkimusjoukko: on ostanut verkosta
Erittäin tärkeitä
13 %
Melko tärkeitä
56 %
Eivät kovin tärkeitä
Verkkokauppojen toimitusvaihtoehdot ovat tärkeitä seit- Eivät lainkaan tärkeitä 2 %
semälle kymmenestä tanskalaisesta verkkokuluttajasta
Epävarma, en tiedä
3 %
heidän valitessaan ostopaikkaa.
Useimmat tanskalaiset haluavat saada tuotteet kotiin
toimitettuina, ostivat he vaatteita, matkapuhelimia tai
0
»
27 %
20
40
60%
Tanskalaisilla verkkokuluttajilla on suuret
vaatimukset toimitusten nopeudelle.
19
Verkkokauppa Pohjoismaissa 2013
» Tanska Rajat ylittävä verkkokauppa
Joka toinen tanskalainen ostaa
ulkomaisista verkkokaupoista
Näin usein tanskalaiset ostavat ulkomaisista verkkokaupoista
Kuinka usein ostat tuotteita internetistä ulkomailta? Tutkimusjoukko: on ostanut verkosta
%
30
28 %
27 %
21 %
20
12 %
10
8 %
4 %
0
Vähintään
kerran
kuukaudessa
Muutaman
kerran puolessa
vuodessa
Muutaman
kerran
vuodessa
Harvemmin
En koskaan
Epävarma,
en tiedä
» Tanskalaiset ostavat mielellään ulkomailta
Suosituimmat verkko-ostosmaat
Tanskalaiset verkkokuluttajat ylittävät melko usein maiden rajat ostaessaan tuotteita internetistä. Kahdeksan
prosenttia ostaa ulkomaisista verkkokaupoista vähintään
kerran kuussa. Huomattavasti suurempi osuu ulkomailta ostavista on miehiä. Miehistä 13 prosenttia ostaa
ulkomailta vähintään kerran kuussa, mutta naisista vain
3 prosenttia.
Minkä ulkomaiden verkkokaupoista olet ostanut tuotteita (ulkomaalla
tarkoitetaan maata, jonka koet verkkokaupan kotipaikaksi)?
Tutkimusjoukko: ostaa ulkomaisista verkkokaupoista
Iso-Britannia
» Vaatteita, kirjoja ja viihde-elektroniikkaa
Ulkomaisista verkkokaupoista vuonna 2012 ostaneista 27
prosenttia osti vaatteita tai jalkineita, 25 prosenttia viihdeelektroniikkaa ja 25 prosenttia kirjoja.
60 %
USA
35 %
Saksa
35 %
Ruotsi
Kiina
» Hinta ja tarjonta vauhdittavat ulkomaankauppaa
17 %
8 %
0 10 20 30 40 50 6070%
Kysyttäessä syytä viimeisimpään ostoon ulkomaisesta
verkkokaupasta tanskalaisen sijasta 42 prosenttia vastasi,
ettei tuotetta ollut Tanskassa ja 41 prosenttia, että se oli
ulkomaisella sivustolla halvempi. Nuoremmille verkkokuluttajille hinta oli merkittävämpi syy.
» Tavallisinta ostaa Isosta-Britanniasta
Selvästi suurin osa on tehnyt ostoksia brittiläisistä
verkkokaupoista, etenkin nuorempien verkkokuluttajien
keskuudessa, joista 70 prosenttia on ostanut IsostaBritanniasta.
Pohjoismaista tavallisinta on ostaa Ruotsista, kuten
17 prosenttia teki vuonna 2012. Ulkomaisista verkkokaupoista ostaneista naispuolisista verkkokuluttajista 21
prosenttia on ostanut ruotsalaisilta sivustoilta.
»
Seitsemän kymmenestä nuoresta tanskalaisesta verkkokuluttajasta on tehnyt ostoksia Isosta-Britanniasta.
20
Verkkokauppa Pohjoismaissa 2013
» Tanska Näin viet verkkokauppasi Tanskaan
Protecty haluaa vaatettaa
koko Pohjolan Peter Höjmanin päämääränä on luoda pohjoismainen verkkokauppayritys. Viime vuonna
hän otti ensimmäisen askeleen, Ruotsista Tanskaan. ”Kaiken A ja O on luoda turvallisuutta ja osoittaa olevansa vakavastiotettava ja uskottava”, Peter Höjman toteaa.
P
erustamisestaan vuonna
2007 lähtien Protecty on
kasvanut Pohjoismaiden
suurimmaksi työvaatteiden
verkkokaupaksi.
– Kysyntä, kohderyhmä, tuotteet ja
myymämme tuotemerkit ovat olemassa
kaikissa Pohjoismaissa, sanoo yrityksen
perustaja ja toimitusjohtaja Peter Höjman.
Tanskaan päädyttiin Ruotsin jälkeen
lähinnä sattumalta, ei vähiten siksi, että
Peter Höjman löysi sopivan henkilön vastaamaan hankkeesta.
– Pienyrittäjälle kehityshankkeet ovat
aina haaste, koska päivittäinen toiminta
on hoidettava siinä samalla. Siksi päätimme palkata projektipäällikön, joka vastasi
kaikesta aina lanseeraukseen saakka.
Yrityksen perustamiseen liittyvissä
juridisissa kysymyksissä meitä auttoi tanskalainen lakimies. Logistiikan hoitamisesta
yritys pyysi tarjouksia sekä ruotsalaisettä tanskalaisfirmoilta. Mukavuussyistä
päädyttiin lopulta ruotsalaiseen ratkaisuun. Sekä sisäänosto että toimitukset ja
»Turvallisuus ja mukavuus
ratkaisivat, kun Protecty
valitsi toimituksiinsa ja palautuksiinsa postin MyPack- ja
Företagspaket-palvelut,
sanoo Protectyn toimitusjohtaja Peter Höjman.
palautukset hoidetaan nykyään Ruotsissa
sijaitsevasta varastosta käsin, samoin asiakaspalvelu. Toimitukset tapahtuvat postin
MyPack- tai Företagspaket-palveluna.
– Se toimii erinomaisesti. Jos olisimme valinneet tanskalaisen kumppanin, rahtikustannukset olisivat olleet huomattavasti pienemmät, mutta alkuvaiheessa halusimme asettaa
turvallisuuden ja mukavuuden etusijalle.
Oletteko tehneet jossakin virheitä?
– Alkuvaiheessa otimme avuksi tanska­
laisen tilintarkastajan, mikä osoittautui aivan
vääräksi päätökseksi. Sähköisten palvelujen
ansiosta esimerkiksi arvonlisäveroselvityksen
tekeminen on yhtä helppoa tanskalaiselle
kuin ruotsalaiselle veroviranomaiselle. Sitä
21
Verkkokauppa Pohjoismaissa 2013
paitsi monet ruotsalaiset tilintarkastajat osaavat hoitaa tanskalaisen yhtiömme tilinpidon.
Yrityksen laajan tuote- ja tuotemerkkitarjonnan ohella Peter Höjman nimeää
yhdeksi menestystekijäksi toimitusten
maksuttomuuden.
– Uskon, että pystyimme ruotsalaisyrityksenä vakiinnuttamaan asemamme Tanskassa niin nopeasti ja voittamaan asiakkaiden
luottamuksen sen ansiosta, että päätimme
perustaa sinne yrityksen, jolla on tanskalainen osoite, ja että hankimme varhain
turvallisen verkkokaupan
sertifikaatin.
» Tietoa Protectystä
Ala: Työvaatteiden ja suojavarusteiden
myynti yrityksille ja yksityishenkilöille.
Perustamisvuosi 2007.
Työntekijöitä: 3.
Markkina-alueet: Ruotsi, Tanska, Suomi ja Norja.
Tilauksia tulee säännöllisesti lähes kaikkialta maailmasta.
Liikevaihto: 1 089 000 euroa vuodessa.
» Vinjett
NORJA
»Väestö (18–79-vuotiaat)
3 706 777
»Osuus väestöstä, jolla on
mahdollisuus käyttää internetiä (2011) 93,5 %
»Kuluttajia, jotka ostavat tuotteita
verkosta vähintään kerran kuussa
1 014 000
»Tavallisimmat verkosta ostettavat
tuotteet 2012:
1. Viihde-elektroniikka
2. Vaatteet/jalkineet
3. Kirjat
» Osuus verkkokuluttajista,
jotka odottavat enintään kolmen
päivän toimitusaikaa »Suosituin maksuvaihtoehto: Pankki- tai luottokortti (54 %)
22
Verkkokauppa Pohjoismaissa 2013
23 %
» Norja Kuluttajat
Joka kolmas kuluttaja ostaa
verkosta joka kuukausi
» Miljoona norjalaista ostaa tuotteita verkosta
joka kuukausi
Näin usein norjalaiset ostavat verkosta
Kuinka usein ostat tuotteita internetistä? Tutkimusjoukko: kaikki
Joka kolmas norjalainen (34 prosenttia) ostaa tuotteita
verkosta ainakin kerran kuussa. 18–49-vuotiaiden keskuudessa osuus on 47 prosenttia. Miehistä 36 prosenttia
ostaa verkosta joka kuukausi, naisista 31 prosenttia.
%
35
31 %
30
23 %
25
» Helppous vauhdittaa norjalaista verkkokauppaa
18 %
20
Useampi kuin joka toinen kuluttaja, 52 prosenttia,
ilmoitti helppouden ensisijaiseksi syyksi ostaa tuotteen
internetistä perinteisen myymälän sijasta. Helppoudella
tarkoitetaan, että ostoksia voi tehdä silloin kun itselle
sopii, se on kätevää ja säästää aikaa. 24 prosenttia ilmoitti
ensisijaiseksi syyksi halvemmat hinnat, 17 prosenttia
suuremman ja paremman tarjonnan.
Norjalaismiesten ja -naisten ilmoittamissa syissä on
melko suuri ero. Miehistä helppouden ilmoitti 46 prosenttia, naisista 58 prosenttia. Miehistä suurempi osuus
ilmoitti sen sijaan suuremman ja paremman tarjonnan,
ja myös hinta oli syy jonka miehet ilmoittivat naisia
useammin.
Norjalaisten verkko-ostajien suosikkituotteet
» Viihde-elektroniikka kärjessä
Millaisia tuotteita olet ostanut verkkokaupoista viimeisen vuoden
aikana? (Kahdeksan kärki, useampi vastaus mahdollinen)
15
9 %
10
6 %
5
5 %
2 %
4 %
3 %
uu
M
M
ta
m
an
M
uu
ta
Jo
2–
3 k ka
v
er
ta iikko
m
uu
an a v
ta ker
iik
r
m
k
os
an an n err
sa
an
elj
ke
ku
än
rra
us
ne
n
M
uu puo svu sa
o
l
ta
m essa des
an
vu sa
ke
rra ode
s
n
vu sa
od
Ha ess
a
rv
em
Ep En min
ko
äv
sk
ar
aa
m
n
a,
en
tie
dä
0
Tutkimusjoukko: on ostanut verkosta
Viihde-elektroniikka hallitsee norjalaisten verkko-ostoksia.
Joka toinen verkkokuluttaja Norjassa, 1,5 miljoonaa, osti
viihde-elektroniikkaa verkosta vuonna 2012.
Entistä useammat norjalaiset verkkokuluttajat ostavat
internetistä kosmetiikkaa ja ihon- ja hiustenhoitotuotteita,
22 prosenttia vuonna 2012 verrattuna 18 prosenttiin
vuonna 2011. Harvemmat puolestaan hankkivat fyysisiä
CD-levyjä, 14 prosenttia viime vuonna verrattuna 21
prosenttiin vuonna 2011.
Viihde-elektroniikka
50 %
Vaatteet ja jalkineet
40 %
Kirjat
36 %
27 %
Elokuvat
22 %
Kosmetiikka, ihon- ja hiustenhoito
21 %
Urheilu- ja vapaa-ajantuotteet
CD-levyt
14 %
Sanoma- ja aikakauslehdet
13 %
0
»
20
40
Yhä useammat norjalaiset verkkokuluttajat
ostavat kosmetiikkaa verkosta.
23
Verkkokauppa Pohjoismaissa 2013
60%
» Norja Verkko-ostos
Norjalaiset mobiilin
verkkokaupan eturivissä
» Yksi neljästä on ostanut verkosta matkapuhelinta tai tablettia käyttäen
Norjalaiset ostavat pohjoismaalaisista useimmin tuotteita
matkapuhelimella tai tabletilla. 25 prosenttia verkkokuluttajista on ostanut tuotteita verkosta mobiililaitetta
käyttäen. 18–49-vuotiaiden keskuudessa joka kolmas (33
prosenttia) on tehnyt niin. Varsinkin ostosten tekeminen
tabletilla lisääntyy. Kysyttäessä mitä laitetta käytti viimeisimpään ostokseensa verkosta yhdeksän prosenttia
vastasi tablettia ja kaksi prosenttia matkapuhelinta.
Tavallisinta on tehdä ostoksia kannettavalla tietokoneella,
jota käytti 63 prosenttia.
» Tuotekuvastoilla merkitystä ostovaiheessa
Joka neljäs norjalainen verkkokuluttaja (26 prosenttia)
katselee usein tuotteita tuotekuvastosta ennen niiden
ostamista verkosta. Joka toinen kuluttaja (49 prosenttia)
myös tutustuu verkkokauppayritysten postitse lähettämiin tuotekuvastoihin ja muihin tarjouksiin, varsinkin
selaamalla ne läpi ja lukemalla kiinnostavat kohdat
tarkemmin.
» Joka toinen norjalainen maksaa mieluiten
pankki- tai luottokortilla
Suurin osa norjalaisista verkkokuluttajista haluaa
maksaa ostoksensa internetissä pankki- tai luottokortilla.
18–29-vuotiaiden nuorten keskuudessa varsin suuri
osuus, 20 prosenttia, maksaa mieluiten Paypalin tai
vastaavien maksupalvelujen kautta. Sitä vanhemmista
kuluttajista suurempi osuus suosii maksamista jälkikäteen laskulla.
Entistä useamman norjalaiset käyttävät verkkoostoksiin tablettia.
Mobiilialustat verkkokaupassa
Pankki- ja luottokortti suosituin
Oletko joskus viimeisten 12 kuukauden aikana käyttänyt älypuhelintasi
tai tablettiasi ostoksiin internetissä?
Mitä seuraavista tavoista haluat mieluiten käyttää internetistä ostamasi
tuotteen maksamiseen? Tutkimusjoukko: on ostanut verkosta
Tutkimusjoukko: on ostanut verkosta
%
Pankkikortti tai luottokortti
70
59 %
60
54 %
Lasku jälkikäteen
19 %
50
Suoramaksu
pankkini kautta
13 %
40
Paypal, Payson tms.
12 %
30
Postiennakko
25 %
20
0
Osamaksu
14 %
10
1 %
Kyllä
Ei
2 %
Epävarma, en tiedä, muu tapa
Ei ole älypuhelinta/ En osaa
tablettia
sanoa
0
24
Verkkokauppa Pohjoismaissa 2013
10 20 30 40 50 60%
» Norja Toimitus
Yksi neljästä odottaa saavansa
toimituksen kolmessa päivässä
Odotukset toimitusajan suhteen
Mitä odotuksia sinulla on toimitusajan suhteen tilatessasi tuotteen internetistä, eli montako päivää tuotteen toimittaminen saa enintään kestää?
Tutkimusjoukko: on ostanut verkosta
%
30
25 %
25
21 %
21 %
20
15
13 %
10
5
7 %
6 %
5 %
2 %
0
Yhden
päivän
Kaksi
päivää
Kolme
päivää
Neljä
päivää
Viisi
päivää
Kuusi
päivää
Seitsemän
päivää
Kahdeksan
päivää tai
enemmän
Epävarma,
en tiedä
» Toimitus kolmesta viiteen päivässä
Verkkokauppojen toimitusvaihtoehtojen tärkeys
Norjalaisten verkkokuluttajien odotukset toimitusnopeuden suhteen eivät ole yhtä korkeat kuin tanskalaisten
ja ruotsalaisten. Lähes joka neljäs kuluttaja (23 prosenttia) odottaa saavansa toimituksen enintään kolmessa
päivässä, 21 prosenttia neljässä päivässä ja 25 prosenttia
viidessä.
Miehet odottavat nopeita toimituksia naisia useammin. 28 prosenttia miehistä on sitä mieltä, että toimitus
saa kestää enintään kolme päivää, naisten vastaava
osuus on 18 prosenttia.
Miten tärkeitä verkkokaupan toimitusvaihtoehdot sinulle ovat verkkokauppaa valitessasi? Tutkimusjoukko: on ostanut verkosta
Erittäin tärkeitä
Melko tärkeitä
53 %
Eivät kovin tärkeitä
30 %
Eivät lainkaan tärkeitä
5 %
Epävarma, en tiedä
5 %
» Toimitusvaihtoehdoilla on merkitystä verkkokaupan valinnalle
0
Kuusi kymmenestä verkkokuluttajasta pitää verkkokaupan toimitusvaihtoehtoja tärkeinä ostopaikan valinnassa.
Toivottu toimitusvaihtoehto riippuu kyseessä olevasta
tuotteesta. Useimmat verkkokuluttajat haluavat hakea
vaatteet mieluiten noutopisteestä. Matkapuhelimen
haluaa hakea itse noutopisteestä 28 prosenttia, kun taas
27 prosenttia voisi tilata sen postilaatikkoonsa. Kirjat ja
muut mediatuotteet suurin osa haluaa saada mieluiten
postilaatikkoonsa. Myös kosmetiikan kohdalla postilaatikko on monille mieluinen toimitusvaihtoehto.
»
7 %
Norjalaiset verkkokuluttajat haluavat saada kirjat
ja muut mediatuotteet postilaatikkoonsa.
25
Verkkokauppa Pohjoismaissa 2013
20
40
60%
» Norja Rajat ylittävä verkkokauppa
Yli puolet ostaa ulkomaisista
verkkokaupoista vuosittain
Näin usein norjalaiset ostavat
Kuinka usein ostat tuotteita internetistä ulkomailta? Tutkimusjoukko: on ostanut verkosta
%
35
29 %
30
25
22 %
22 %
20
15
13 %
11 %
10
3 %
5
0
Vähintään
kerran
kuukaudessa
Muutaman
kerran
puolessa
vuodessa
Muutaman
kerran
vuodessa
Harvemmin
En koskaan
Epävarma,
en tiedä
» Norjalaiset ostavat eniten ulkomailta
» USA ja Iso-Britannia yleisimpiä
Joka toinen norjalainen verkkokuluttaja (53 prosenttia)
ostaa tuotteita ulkomaalaisista verkkokaupoista vähintään kerran vuodessa. 13 prosenttia tekee niin vähintään
kerran kuussa. Norjalaiset ovat siis Pohjoismaissa ahkerimpia tekemään maan rajat ylittäviä verkko-ostoksia.
18–49-vuotiaista 18 prosenttia tekee ostoksia ulkomaisista
verkkokaupoista vähintään kerran kuussa.
Norja on ainoa Pohjoismaa, jossa Yhdysvallat on yleisimpien ostomaiden kärjessä. USA:sta ostoksia tehneiden
määrä onkin huomattavasti korkeampi norjalaisten
keskuudessa kuin muissa Pohjoismaissa.
Norjalaiset ostavat myös eniten pohjoismaisista naapurimaistaan. 20 prosenttia osti viime vuonna ruotsalaisista verkkokaupoista ja 14 prosenttia tanskalaisista.
» Kosmetiikka yleinen ostos ulkomailta
Maat, joista tehdään eniten verkko-ostoksia
Myös ulkomailta ostettavissa tuotteissa tavallisia ovat
viihde-elektroniikka, vaatteet ja jalkineet sekä kirjat. Mutta
ulkomaisista verkkokaupoista ostavista norjalaisista harvinaisen monet, 21 prosenttia, ostaa kosmetiikkaa, ihon- ja
hiustenhoitotuotteita.
Minkä ulkomaiden verkkokaupoista olet ostanut tuotteita (ulkomaalla tarkoitetaan maata, jonka koet verkkokaupan kotipaikaksi)?
Viiden kärki
Tutkimusjoukko: ostaa ulkomaisista verkkokaupoista
USA
» Tarjonta tärkeintä ulkomaanostoksissa
Norjalaisten tärkein motiivi ostaa ulkomailta on tarjonta.
41 prosenttia ilmoitti ensisijaiseksi syyksi tehdä viimeisin
verkko-ostos ulkomaisesta eikä norjalaisesta verkkokaupasta, ettei tuotetta saanut Norjasta. 12 prosenttia
ilmoitti tarjonnan olevan parempi ulkomailla, kun taas 36
prosenttia ilmoitti siellä olevan halvempaa.
52 %
Iso-Britannia
Ruotsi
Kiina
Tanska
49 %
20 %
17 %
14 %
0 10 20 30 40 50 6070%
»
Parempi tarjonta houkuttelee norjalaisia
ulkomaisiin verkkokauppoihin.
26
Verkkokauppa Pohjoismaissa 2013
» Norja Näin viet verkkokauppasi Norjaan
Jörgen Bödmar on
Kalmarissa toimivan
verkkokauppayritys
Designonlinen toimitusjohtaja.
Designonline sisustaa Norjan
Norjalaisilla kuluttajilla on runsaasti rahaa ja he ostavat innokkaasti verkosta.
Muun muassa siksi Designonline avasi viime vuonna norjalaisen sivuliikkeensä
ScandinavianDesignCenterin.
J
o Jörgen Bödmarin perustaessa
kalmarlaisen verkkokauppayrityksen runsaat kymmenen vuotta
sitten tähtäimessä oli myydä
tuotteita Ruotsin rajojen ulkopuolelle. Siitä lähtien sisustusliike on kasvanut
tasaisesti 50–60 prosenttia vuodessa, ja
nykyisin 55 prosenttia myynnistä on vientiä
70 maahan.
– Olen ollut 17 vuotta töissä SAS:illa, joten
tuntuu luontevalta tehdä töitä muiden
kansallisuuksien edustajien, ei vähiten norjalaisten ja tanskalaisten, kanssa. Mutta moni
unohtaa, että joka maassa on omat sääntönsä ja oma kulttuurinsa, joihin yrittäjänä on
sopeuduttava, Jörgen Bödmar toteaa.
Vaikka Norja onkin maantieteellisesti
ja kulttuurisesti lähellä Ruotsia, sinne on
verraten hankalaa viedä tavaraa, koska se ei
kuulu EU:hun.
– Alkuun pääseminen vaatii runsaasti
muodollisuuksia. Monet verkkokauppiaat,
varsinkin vaatealan tapaisilla aloilla, joilla
tehdään paljon palautuksia, saattavat siksi
jättää Norjan väliin. Tulliasioiden ja vietyjen
tuotteiden takaisinotossa on yksinkertaisesti
kova työ.
Tulliesteistä ja byrokratiasta huolimatta
Norja on monille verkkokauppayrityksille
vetovoimainen maa.
– Norjalaisilla on runsaasti rahaa, ja he
ostavat suunnilleen yhtä paljon kuin tanskalaiset ja suomalaiset yhteensä. Yksi selitys
on, että norjalaiskuluttajat ovat mukavuudenhaluisia ja arvostavat aikaansa. Toinen
on se, että maan vähittäismyynti on pitkälti
keskittynyt suurkaupunkialueille, joten muualla maassa tarjonta on niukkaa.
Aiemmin Designonline myi tuotteita Norjaan ruotsalaisen sivustonsa kautta. Kilpailun
lisääntyminen johti kuitenkin päätökseen
siirtyä myös Norjan-markkinoille.
– Sivuliike Norjassa oli edellytys sikäläisen ylätason verkkotunnuksen saamiselle.
Samalla se on helpottanut paikallisiin oloihin
sopeutumista ja myös kasvattanut myyntiä.
Ennen Norjaan asettumista Jörgen Bödmar oli tehnyt perusteellisen tutkimuksen
markkinoiden edellytyksistä ja ottanut apua
päteviltä neuvonantajilta, kuten Ruotsin
27
Verkkokauppa Pohjoismaissa 2013
vientineuvostolta.
PostNord kuljettaa nykyään suurimman
osan tuotteista rekoilla Kalmarin-varastosta
Osloon.
– PostNordin järjestelmä kykenee kuljettamaan koko lähetyksemme Osloon yhdessä
päivässä. Lukuisten irrallisten pakettien
sijasta kaikki kuljetetaan pakkauslavalla
Osloon, missä lähetys jaetaan osiin ja kuljetetaan edelleen heidän järjestelmässään. Se
helpottaa käsittelyä meillä.
» Tietoa Designonlinesta (ScandinavianDesignCenteristä)
Ala: Pohjoismaisen designin ja sisustustavaroiden myynti,
suunnilleen 9 000 tuotetta noin 180 toimittajalta.
Perustamisvuosi 2002.
Työntekijöitä: 17.
Markkina-alueet: Lähettää paketteja osoitteisiin
70 maassa, joiden joukossa Huippuvuoret ja Havaiji.
Sivusto viidellä kielellä: ruotsi, englanti, saksa, norja
ja suomi.
Liikevaihto: Arvio vuodelle 2013: 5,4–6 miljoonaa euroa.
» Vinjett
RUOTSI
»Väestö (18–79-vuotiaat)
7 130 000
»Osuus väestöstä, jolla on
mahdollisuus käyttää internetiä (2011) 90,9 %
»Kuluttajia, jotka ostavat tuotteita
verkosta vähintään kerran kuussa
1 524 000
»Tavallisimmat verkosta ostettavat
tuotteet 2012:
1. Kirjat
2. Vaatteet/jalkineet
3. Viihde-elektroniikka
» Osuus verkkokuluttajista,
jotka odottavat enintään kolmen
päivän toimitusaikaa 28 %
»Suosituin maksuvaihtoehto: Lasku jälkikäteen (37 %)
28
Verkkokauppa Pohjoismaissa 2013
» Ruotsi Kuluttajat
1,5 miljoonaa ruotsalaista
ostaa verkosta joka kuukausi
» 28 prosenttia ruotsalaisista ostaa tuotteita
verkosta vähintään kerran kuussa
Näin usein ruotsalaiset ostavat verkosta
Kuinka usein ostat tuotteita internetistä? Tutkimusjoukko: kaikki
Verkkokauppa on monille ruotsalaisille itsestään selvä
osa arkea. Laajimmin levinnyttä verkkokauppa on
30–49-vuotiaiden ruotsalaisten joukossa, joista 34
prosenttia ostaa tuotteita verkosta vähintään kerran
kuussa.
%
34 %
35
30
25
22 %
20
» Helppous vauhdittaa verkkokauppaa
14 %
15
Joka toiselle verkkokuluttajalle ensisijainen syy ostaa
tuote internetistä tavallisen myymälän sijasta on help­
pous, eli että ostoksia voi tehdä kun itselle sopii, se
säästää aikaa ja on kätevää. 22 prosentille ratkaisevaa
on hinta ja 21 prosentille tarjonta.
Miesten ja naisten ilmoittamissa syissä on jonkin
verran eroa. Miehistä useampi ilmoittaa hinnan (27
prosenttia) ja suuremman ja paremman tarjonnan (23
prosenttia) kuin naisista (joista 18 prosenttia ilmoittaa
hinnan ja 18 prosenttia tarjonnan).
10 %
10
5
6 %
5 %
1 %
1 %
Jo
M
2–
k
M
uu
uu 3 ke a v
ta
ii
m
ta
r
t
aa kko
an
m
M
an
uu
vii
ke
ta
k
r
k
ra
os
er
m
ra
sa
an n n
n
e
ke
rra ljänn kuu
s
n
M
sa
pu esv
uu
ole uo
ta
de
m
ss
ss
an
a
ke vuo a
rra
de
s
n
vu sa
od
Ha ess
a
rv
em
Ep En min
ko
äv
sk
ar
aa
m
n
a,
en
tie
dä
0
» Joka toinen osti verkosta kirjoja vuonna 2012
Verkosta ostavien ruotsalaisten suosikkituotteet
Lähes joka toinen verkkokuluttaja Ruotsissa osti internetistä kirjoja vuonna 2012. Niitä seuraa viihde-elektroniikka
sekä vaatteet ja jalkineet, joita osti 42 prosenttia.
Naisten keskuudessa hallitsevat kirjat (57 prosenttia)
sekä vaatteet ja jalkineet (55 prosenttia). Miehet ostivat
viime vuonna selvästi eniten viihde-elektroniikkaa (56
prosenttia), mutta monet ostivat verkosta myös kirjoja
(40 prosenttia).
Millaisia tuotteita olet ostanut verkkokaupoista viimeisen vuoden aikana?
(Kahdeksan kärki, useampi vastaus mahdollinen) Tutkimusjoukko: on ostanut verkosta
Kirjat
48 %
Vaatteet ja jalkineet
42 %
Viihde-elektroniikka
42 %
23 %
Elokuvat
CD-levyt
17 %
Kodinsisustus
15 %
Kosmetiikka, ihon- ja hiustenhoito
15 %
Sanoma- ja aikakauslehdet
14 %
0
»
8 %
Kirjat ovat ruotsalaisten verkkokauppaasiakkaiden suosikkituote.
29
Verkkokauppa Pohjoismaissa 2013
20
40
60%
» Ruotsi Verkko-ostos
Mobiili verkkokauppa
yleistyy Ruotsissa
» Joka viides verkkokuluttaja teki ostoksia mobiililaitteella vuonna 2012
Tabletilla ja matkapuhelimella tehtävät ostot yleistyvät
ruotsalaisten verkkokuluttajien keskuudessa. 19 prosenttia osti joskus vuoden 2012 aikana tuotteita tabletista
tai matkapuhelimesta. Kysyttäessä mitä laitetta käytti
viimeisimpään ostokseensa verkosta viisi prosenttia ilmoitti tabletin ja kolme prosenttia matkapuhelimen. Joka
toinen kuluttaja teki viimeisimmän verkko-ostoksensa
kannettavalla.
» Kuusi kymmenestä tutustuu postitse saamiinsa tarjouksiin
59 prosenttia ruotsalaisista verkkokuluttajista tutustuu
jollakin tavoin tuotekuvastoihin ja muihin tarjouksiin, joita
verkkokauppayritykset lähettävät postitse. Lähes joka
viides katselee usein tuotetta kuvastosta ennen verkkoostosta.
» Suosituinta maksaa jälkikäteen laskulla
37 prosenttia ruotsalaista maksaa ostoksensa mieluiten
jälkikäteen laskulla. Laskulla maksamisen suosio on laskenut jonkin verran edellisvuodesta, mutta on silti kärjessä.
28 prosenttia suosii suoramaksua pankkinsa kautta ja 26
prosenttia pankki- tai luottokortilla maksamista.
»
Ruotsalaiset verkkokuluttajat ostavat yhä
useammin mobiilialustoilta.
Ruotsalaisten vastaukset mobiilialustoista
Lasku suosituin
Oletko joskus viimeisten 12 kuukauden aikana käyttänyt älypuhelintasi tai tablettiasi ostoksiin internetissä?
Mitä seuraavista haluat mieluiten käyttää internetistä ostamasi tuotteen
maksamiseen?
Tutkimusjoukko: on ostanut verkosta
Tutkimusjoukko: on ostanut verkosta
%
Lasku jälkikäteen
70
Suoramaksu
pankkini kautta
60 %
60
37 %
28 %
Pankkikortti tai luottokortti
26 %
50
Paypal, Payson tms.
40
19 %
18 %
10
0
2 %
Postiennakko
30
20
5 %
Osamaksu
Epävarma, en tiedä, muu tapa
2 %
Kyllä
Ei
Ei ole älypuhelinta/ En osaa
tablettia
sanoa
2 %
0
30
Verkkokauppa Pohjoismaissa 2013
10 20 30 40 50 60%
» Ruotsi Toimitus
Enemmistö haluaa toimituksen
kolmesta viiteen päivässä
Ruotsalaisten odotukset toimitusajan suhteen
Mitä odotuksia sinulla on toimitusajan suhteen tilatessasi tuotteen internetistä, eli montako päivää tuotteen toimittaminen saa enintään kestää?
Tutkimusjoukko: on ostanut verkosta
%
30
25 %
25
24 %
20
16 %
15
13 %
10 %
10
7 %
5
3 %
2 %
0
Yhden
päivän
»
Kaksi
päivää
Kolme
päivää
Neljä
päivää
Viisi
päivää
Kuusi
päivää
Seitsemän
päivää
Kahdeksan
päivää tai
enemmän
Epävarma,
en tiedä
Enemmistö ruotsalaisista haluaa hakea vaatteet ja matkapuhelimet noutopisteestä.
» Ruotsalaiset odottavat saavansa toimituksen
kolmesta viiteen päivässä
28 prosenttia ruotsalaisista odottaa saavansa toimituksen enintään kolmen päivän kuluessa tilauksen
tekemisestä. 14 prosenttia voi odottaa neljä päivää ja 24
prosenttia vielä yhden päivän lisää.
Miehet ovat naisia kärsimättömämpiä. Miehistä
33 prosenttia odottaa saavansa toimituksen enintään
kolmessa päivässä. Naisten vastaava osuus on 22
prosenttia.
Verkkokauppojen toimitusvaihtoehtojen tärkeys
Miten tärkeitä verkkokaupan toimitusvaihtoehdot sinulle ovat verkkokauppaa valitessasi? Tutkimusjoukko: on ostanut verkosta
» Seitsemän kymmenestä pitää verkkokauppojen toimitusvaihtoehtoja tärkeänä ostopaikan
valinnassa
Erittäin tärkeitä
12 %
Melko tärkeitä
69 prosenttia verkkokuluttajista pitää verkkokauppojen
toimitusvaihtoehtoja hyvin tai melko tärkeinä verkkokauppaa valitessaan. Ruotsalaisten enemmistö haluaa
hakea ostamansa vaatteet ja matkapuhelimet noutopisteestä ja saada kirjat, elokuvat ja tietokonepelit postilaatikkoonsa. Myös kosmetiikan, ihon- ja hiustenhoitotuotteiden kohdalla suosituin vaihtoehto on postilaatikko.
57 %
Eivät kovin tärkeitä
23 %
Eivät lainkaan tärkeitä
4 %
Epävarma, en tiedä
4 %
0
31
Verkkokauppa Pohjoismaissa 2013
20
40
60%
» Ruotsi Rajat ylittävä verkkokauppa
1,9 miljoonaa ruotsalaista ostaa
ulkomaisista verkkokaupoista
Näin usein ruotsalaiset ostavat ulkomaisista verkkokaupoista
Kuinka usein ostat tuotteita internetistä ulkomailta? Tutkimusjoukko: on ostanut verkosta
40 %
%
35
30
25 %
25
20
15 %
15
15 %
10
5
0
4 %
1 %
Vähintään
kerran
kuukaudessa
Muutaman
kerran
puolessa
vuodessa
Muutaman
kerran
vuodessa
Harvemmin
» Runsaasti verkkokauppaa ulkomailta
En koskaan
Epävarma,
en tiedä
oli hinta ja 10 prosentille ulkomaisten sivustojen yleisesti
ottaen suurempi tarjonta.
Joka kolmas ruotsalainen verkkokuluttaja ostaa tuotteita
ulkomaisista verkkokaupoista joka vuosi. Se tarkoittaa 1,9
miljoonaa kuluttajaa. Prosentuaalisesti Ruotsi tulee ulkomaanostoksissa kaukana Tanskan ja Norjan perässä, mutta
kuluttajien määrässä mitattuna ruotsalaisia on eniten.
Ulkomaalaisilta sivustoilta ostaneiden miesten määrä
on huomattavasti naisia suurempi varsinkin alle 49-vuotiaiden joukossa.
» Iso-Britannia ja USA hallitsevat
Yli puolet ulkomaisista verkkokaupoista vuonna 2012
ostaneista kuluttajista on ostanut brittiläissivustoilta, 43
prosenttia amerikkalaisilta ja 30 prosenttia saksalaisilta.
Kiina menee voimakkaasti eteenpäin. Kokonaista 17 prosenttia osti viime vuonna kiinalaisilta sivustoilta, mikä on
voimakas kasvu 11 prosentista vuonna 2011.
» Useimmat ovat ostaneet vaatteita
Tuotteet, joita useimmat ovat ostaneet ulkomaalaisista
verkkokaupoista vuonna 2012, ovat vaatteet ja jalkineet (33
prosenttia). Niitä seuraavat viihde-elektroniikka (22 prosenttia) ja kirjat (18 prosenttia). Vaatteet ja jalkineet ovat kärjessä
sekä naisten että miesten parissa aina 65-vuotiaisiin asti.
Verkkokauppaa ulkomailta
Minkä ulkomaiden verkkokaupoista olet ostanut tuotteita (ulkomaalla
tarkoitetaan maata, jonka koet verkkokaupan kotipaikaksi)? Viiden
kärki
Tutkimusjoukko: ostaa ulkomaisista verkkokaupoista
» Tuotetta ei ole Ruotsissa
Iso-Britannia
Joka toiselle kuluttajalle ensisijainen syy heidän ostaessaan viimeksi tuotteen ulkomaisesta verkkokaupasta oli,
ettei tuotetta ollut ruotsalaisissa. 34 prosentille ratkaisevaa
54 %
USA
43 %
Saksa
»
30 %
Kiina
Ruotsalaiset valitsevat ulkomaisen verkkokaupan, jos tuotetta ei ole ruotsalaisella sivustolla.
Tanska
17 %
7 %
0 10 20 30 40 50 6070%
32
Verkkokauppa Pohjoismaissa 2013
» Vinjett
» Ruotsi Näin viet verkkokauppasi Ruotsiin
Anton Hagberg on
Komplett Groupin
kaupallinen johtaja.
Komplett menestyy Ruotsissa
Komplettin lähdettyä Ruotsin-markkinoille vuonna 2001 verkkokauppa on suorastaan
räjähtänyt. Samalla norjalaisesta kodinelektroniikkayrityksestä on tullut Pohjoismaiden
suurin verkkokauppa-alan toimija.
R
uotsalainen Komplett.se-­
verkkokauppa kuuluu
norjalaisen liikemiehen Sten
Erik Hagenin Canica-yhtiön
omistamaan Komplett
Groupiin, joka on osakkaana muun muassa
norjalaisessa monialayhtiö Orklassa ja
aiemmin myös Ica-ketjussa.
Alun perin sandefjordilaisessa autotallissa
sijainnut norjalainen varasto on vuosien saatossa kasvanut konserniksi, jonka liikevaihto
on nykyään runsaat 4,5 miljoonaa Ruotsin
kruunua. Runsas neljännes siitä on peräisin
Ruotsista ja Tanskasta, loput Norjasta.
– Ruotsi oli ensimmäinen markkinamme
Norjan ulkopuolella. Se on Pohjoismaiden
suurin markkina-alue ja siksi meille erityisen tärkeä, Komplett Groupin kaupallinen
johtaja Anton Hagberg kertoo.
Jo ennen vuosituhannen vaihdetta
yrityksellä oli konsepti viihde-elektroniikan
myymiseen norjalaisille loppuasiakkaille ja
jälleenmyyjille.
– Tuolloin en ollut täällä töissä, mutta
olen ymmärtänyt, että samaa konseptia kehitettiin ja muokattiin Ruotsin-markkinoita
varten. Sekä norjalaiset että ruotsalaiset
ostavat ahkerasti verkosta. Pääteltiin, että
mikä toimii Norjassa, toiminee Ruotsissakin.
Postimyynti on raivannut tietä
Ruotsin pitkä postimyyntiperinne on
luultavasti osaltaan vaikuttanut siihen,
että siirtyminen verkosta ostamiseen on
käynyt luontevammin kuin monilla muilla
markkinoilla. Ruotsalaiset kuluttajat osaavat
kuitenkin olla vaativia.
– He valmistautuvat ostoon huolellisesti
esimerkiksi hakukoneita ja vertailusivustoja
käyttämällä. Ruotsalaisilla markkinoilla vallitsee tiukka kilpailu. Ruotsalaiset odottavat
nopeita toimituksia ja ovat yleensä norjalaisia hintatietoisempia.
Siksi Anton Hagberg uskoo, että ratkaisevia menestystekijöitä ovat olleet juuri
nopeat toimitukset, asiakaspalvelu ja runsas
33
Verkkokauppa Pohjoismaissa 2013
tarjonta yhdistettynä käyttäjäystävälliseen
sivustoon ja pätevään henkilökuntaan –
samoin tehokas logistiikka.
Sandefjordin keskusvarastosta kaikille asiakkaille Pohjoismaihin lähtevien
pakettikuljetusten päätoimittaja on nykyään
PostNordin omistama Tollpost.
– Olemme valinneet yhden tuotemerkin,
MyPackin. Etuna on, että esimerkiksi kapasiteetin varaukset ja reklamaatiot hoituvat
yhdessä paikassa, että autokuljetuksia on
vähemmän ja ne ovat täydempiä.
» Tietoa Komplett Groupista
Ala: Ruotsissa konsernilla on verkkokaupat
Komplett.se ja inWarehouse.se sekä jakelijasivusto
Norek.se.
Perustamisvuosi 1991, aloitti verkkokaupan vuonna 1996.
Työntekijöitä: 440 kokopäiväistä.
Markkina-alueet: Norja, Ruotsi, Tanska.
Liikevaihto: Konsernin kokonaisliikevaihto oli viime
vuonna 490 miljoonaa euroa.
» Vinjett
SUOMI
»Väestö (18–79-vuotiaat)
4 056 278
»Osuus väestöstä, jolla on
mahdollisuus käyttää internetiä (2011) 89,3 %
»Kuluttajia, jotka ostavat tuotteita
verkosta vähintään kerran kuussa
509 000
»Tavallisimmat verkosta ostettavat
tuotteet 2012:
1. Vaatteet/jalkineet
2. Viihde-elektroniikka
3. Kirjat
» Osuus verkkokuluttajista,
jotka odottavat enintään kolmen
päivän toimitusaikaa 19 %
»Suosituin maksuvaihtoehto: Suoramaksu pankin kautta (34 %)
34
Verkkokauppa Pohjoismaissa 2013
» Suomi Kuluttajat
Puoli miljoonaa ostaa tuotteita
verkosta joka kuukausi » Joka viides suomalainen ostaa tuotteita verkosta joka kuukausi
Näin usein suomalaiset ostavat verkosta
Kuinka usein ostat tuotteita internetistä? Tutkimusjoukko: kaikki
Suomi on verkkokaupan suhteen edelleen hieman
muiden Pohjoismaiden jäljessä, mutta markkinat kasvavat. Kolme neljästä suomalaisesta (74 prosenttia) osti
tuotteita verkosta vuonna 2012, ja 19 prosenttia tekee
nykyään niin joka kuukausi. Verkkokauppa on yleisintä
30–49-vuotiaiden ikäryhmässä, josta 29 prosenttia ostaa
verkosta ainakin kerran kuussa.
%
35
28 %
30
25
20
11 %
10
» Helppous tärkeimpänä syynä
12 %
10 %
7 %
5
Useampi kuin joka toinen kuluttaja ilmoittaa helppouden
ensisijaiseksi syyksi ostaa tuotteita internetistä tavallisten
myymälöiden sijasta. Tuotteen halvempi hinta on tärkein
kannustin vain 16 prosentille suomalaisista verkkokuluttajista. Motiiveissa on kuitenkin suuria eroja eri ikäluokkien
sekä naisten ja miesten välillä.
Miehille hinta ja tarjonta ovat huomattavasti tärkeämpiä syitä verkosta ostamiseen kuin naisille. 18–29-vuotiasta jopa 39 prosenttia ilmoittaa tärkeimmäksi syyksi
suuremman tarjonnan.
15 %
14 %
15
2 %
1 %
uu
M
M
ta
m
an
M
uu
ta
Jo
2–
3 k ka
vii
er
kk
t
a
m
uu
o
an a v
ta ker
iik
ra
m
k
os
er
n
an
ra
sa
ke nelj
n
k
än
rra
ne uus
n
M
uu puo svu sa
o
l
ta
m essa des
an
vu sa
ke
rra ode
s
n
vu sa
od
Ha ess
a
rv
em
Ep En min
ko
äv
sk
ar
aa
m
n
a,
en
tie
dä
0
Suomalaisten verkko-ostajien suosikkituotteet
Millaisia tuotteita olet ostanut verkkokaupoista viimeisen vuoden aikana?
(Kahdeksan kärki, useampi vastaus mahdollinen) Tutkimusjoukko: on ostanut verkosta
» Useimmat ovat ostaneet vaatteita ja jalkineita
Suomalaisista verkkokuluttajista 40 prosenttia on vuonna 2012 ostanut internetistä vaatteita ja jalkineita. Niitä
seuraa viihde-elektroniikka (37 prosenttia) ja sen jälkeen
kirjat (30 prosenttia).
Suomalaisten naisten keskuudessa vaatteet ja jalkineet ovat tuotekategoria, jota selvästi useimmat ostivat
viime vuonna internetistä. 57 prosenttia suomalaisista
verkkokuluttajista osti vaatteita tai jalkineita. Miehet hankkivat eniten viihde-elektroniikka, jota osti viime vuonna
verkosta 57 prosenttia.
Vaatteet ja jalkineet
40 %
Viihde-elektroniikka
37 %
Kirjat
30 %
Elokuvat
20 %
CD-levyt
19 %
17 %
Kosmetiikka, ihon- ja hiustenhoito
17 %
Kodinsisustus
15 %
Urheilu- ja vapaa-ajantuotteet
0
»
20
40
60%
Lähes kuusi kymmenestä suomalaisnaisesta, joka
teki ostoksia verkosta vuonna 2012, osti jalkineita
tai vaatteita.
35
Verkkokauppa Pohjoismaissa 2013
» Suomi Verkko-ostos
Yksi kymmenestä on tehnyt
ostoksia mobiililaitteesta
» 268 000 suomalaista on ostanut matkapuhelinta tai tablettia käyttäen
10 prosenttia suomalaisista verkkokuluttajista on vuonna
2012 ostanut tuotteen matkapuhelintaan tai tablettiaan
käyttäen. Osuus on huomattavasti muita Pohjoismaita
pienempi. Miesten ja 30–49-vuotiaiden keskuudessa
se on jonkin verran yleisempää kuin naisten ja muiden
ikäryhmien.
» Suomalaiset tutustuvat postitse saamiinsa
tarjouksiin
60 prosenttia suomalaisista verkkokuluttajista tutustuu
jollakin tavoin tuotekuvastoihin ja muihin tarjouksiin, joita
verkkokauppayritykset lähettävät postitse. 28 prosenttia
tutustuu usein tuotteeseen tuotekuvastossa ennen kuin
ostaa sen internetistä.
» Suoramaksu pankissa
suosituin maksuvaihtoehto
Joka kolmas verkosta tavaroita ostava suomalainen
maksaa mieluiten suoramaksuna pankkinsa kautta. Seuraavaksi suosituinta on maksaa jälkikäteen laskulla, sitten
pankki- tai luottokortilla.
»
Suomalaisnaiset ovat potentiaalinen kasvava
markkina mobiilille verkkokaupalle.
Verkkokaupan mobiilialustat
Maksuvaihtoehtojen suosittuus
Oletko joskus viimeisten 12 kuukauden aikana käyttänyt älypuhelintasi
tai tablettiasi ostoksiin internetissä?
Mitä seuraavista haluat mieluiten käyttää internetistä ostamasi tuotteen
maksamiseen?
Tutkimusjoukko: on ostanut verkosta
Tutkimusjoukko: on ostanut verkosta
Suoramaksu
pankkini kautta
%
70
63 %
Postiennakko
6 %
Paypal, Payson tms.
5 %
40
26 %
30
0
23 %
Pankkikortti tai luottokortti
50
10
26 %
Lasku jälkikäteen
60
20
34 %
10 %
Osamaksu
3 %
Epävarma, en tiedä, muu tapa
3 %
1 %
Kyllä
Ei
Ei ole älypuhelinta/ En osaa
tablettia
sanoa
0
36
Verkkokauppa Pohjoismaissa 2013
10 20 30 40 50 60%
» Suomi Toimitus
Joka viides haluaa toimituksen
kolmessa päivässä
Suomalaisten odotukset toimitusajan suhteen
Mitä odotuksia sinulla on toimitusajan suhteen tilatessasi tuotteen internetistä, eli montako päivää tuotteen toimittaminen saa enintään kestää?
Tutkimusjoukko: on ostanut verkosta
%
30
26 %
25
22 %
20
16 %
14 %
15
10
8 %
5
7 %
4 %
3 %
0
Yhden
päivän
Kaksi
päivää
Kolme
päivää
Neljä
päivää
Viisi
päivää
» Suomalaisista harvempi vaatii nopeita
toimituksia
Kuusi
päivää
Kahdeksan
päivää tai
enemmän
Epävarma,
en tiedä
Näin tärkeitä toimitusvaihtoehdot ovat
Miten tärkeitä verkkokaupan toimitusvaihtoehdot sinulle ovat verkkokauppaa valitessasi? Tutkimusjoukko: on ostanut verkosta
Suomalaisten verkkokuluttajien odotukset toimitusnopeuden suhteen eivät ole yhtä korkeat kuin muiden pohjoismaalaisten. Joka neljäs verkkokuluttaja voi odottaa
tuotteen toimitusta jopa seitsemän päivää. 19 prosenttia
odottaa kuitenkin toimitusta enintään kolmessa päivässä.
Miehistä nopeita toimituksia odottaa suurempi osuus
kuin naisista.
Erittäin tärkeitä
16 %
Melko tärkeitä
54 %
Eivät kovin tärkeitä
Seitsemän kymmenestä verkkokuluttajasta pitää verkkokauppojen toimitusvaihtoehtoja tärkeinä. Useimmat
haluavat vaatteet, matkapuhelimet ja kosmetiikan
noutopisteeseen, mutta kirjat, elokuvat ja tietokonepelit
mieluiten postilaatikkoon.
25 %
Eivät lainkaan tärkeitä
2 %
Epävarma, en tiedä
3 %
» Verkkokauppojen toimitusvaihtoehdot tärkeitä
»
Seitsemän
päivää
0
Suomalaiset verkko-ostajat haluavat saada vaatteet,
matkapuhelimet ja kosmetiikan noutopisteeseensä.
37
Verkkokauppa Pohjoismaissa 2013
20
40
60%
» Suomi Rajat ylittävä verkkokauppa
Seitsemän kymmenestä
suomalaisesta on ostanut
ulkomaisesta verkkokaupasta
Näin usein suomalaiset ostavat ulkomaalaisista verkkokaupoista
Kuinka usein ostat tuotteita internetistä ulkomailta? Tutkimusjoukko: on ostanut verkosta
%
35 %
35
28 %
30
25
20
16 %
15
10
11 %
7 %
3 %
5
0
Vähintään
kerran
kuukaudessa
Muutaman
kerran
puolessa
vuodessa
Muutaman
kerran
vuodessa
Harvemmin
En koskaan
Epävarma,
en tiedä
» Joka kolmas ostaa ulkomaisista verkkokaupoista joka vuosi
Suomalaisista verkkokuluttajista 69 prosenttia on joskus
ostanut tuotteita ulkomaisista verkkokaupoista, mutta
joka kolmas tekee niin vähintään kerran vuodessa.
» Viihde-elektroniikkaa sekä vaatteita ja
jalkineita
Vuonna 2012 ulkomaisista verkkokaupoista ostaneista
30 prosenttia osti viihde-elektroniikkaa ja yhtä suuri osa
vaatteita ja jalkineita. Kirjoja osti 20 prosenttia, kun taas 17
prosenttia osti elokuvia ja CD-levyjä.
»
Suomalaiset ostavat ulkomaisista verkkokaupoista
lähinnä viihde-elektroniikkaa, vaatteita ja kenkiä.
Suosituimmat verkko-ostosmaat
» Hinta ja tarjonta tärkeimmät syyt ostaa
verkosta ulkomailta
Minkä ulkomaiden verkkokaupoista olet ostanut tuotteita (ulkomaalla
tarkoitetaan maata, jonka koet verkkokaupan kotipaikaksi)?
Viiden kärki
Kysyttäessä syytä viimeisimpään ostoon ulkomaisesta
verkkokaupasta 44 prosenttia vastasi, ettei tuotetta saanut Suomesta. 41 prosenttia ilmoitti suomalaissivustoja
halvemmat hinnat ja 9 prosenttia paremman tarjonnan.
Tutkimusjoukko: on ostanut ulkmaalaisista verkkokaupoista
Iso-Britannia
» Yleisintä ostaa Isosta-Britanniasta
57 %
Saksa
Lähes kuusi kymmenestä vuonna 2012 ulkomaisilta
sivustoilta ostaneista oli ostanut brittiläisiltä sivustoilta.
Toiseksi tavallisinta oli ostaa saksalaisista verkkokaupoista.
41 %
USA
Ruotsi
Kiina
38 %
21 %
17 %
0 10 20 30 40 50 6070%
38
Verkkokauppa Pohjoismaissa 2013
» Suomi Näin viet verkkokauppasi Suomeen
Euro Cyberphoton
haasteena Suomessa
Koska osa ruotsalaisen Cyberphoton henkilökunnasta oli suomenkielistä, elektroniikkamyyjän siirtyminen Suomen markkinoille vuonna 2006 oli luonnollinen ja helpohko
askel. ”Mielestämme tuolloin oli oikea hetki siirtyä Suomeen, jos halusimme olla mukana
jokseenkin varhaisessa vaiheessa”, toimitusjohtaja Patrick Ohlsson sanoo.
M
uun muassa elektroniikkaa verkossa myyvän
postimyyntiyrityksen
koko toiminta on Uumajassa, ja suurin osa
tuotteista ostetaan sisään Ruotsin kruunuina. Sen vuoksi eurosta tuli yksi Suomenmarkkinoille siirtymisen suurista haasteista.
– Kurssivaihtelut saattoivat johtaa
huippumyyntiin, täydelliseen floppiin
ja kaikkeen siltä väliltä. Valuuttakurssin
”eläminen” on äärettömän tärkeää ottaa
huomioon kaikissa laskelmissa, ja kaikissa
toimenpiteissä on oltava valmiina ja ajan
tasalla niin henkisesti kuin markkinoiden
suhteen, Patrick Ohlsson toteaa.
Myydyt tuotteet pakataan ja jätetään
PostNordin kuljetettavaksi, joka toimittaa ne
noutopisteisiin kuluttajien lähelle.
– Suomalaiskuluttajien ostopäätös perustuu ruotsalaisia useammin siihen, onko
tuotetta heti varastossa toimitettavaksi vai
ei. Kun toimii tuotteiden suhteen niin muuttuvaisella markkinalla kuin me, varaston
» Suomalaiskuluttajien kynnys
ostaa verkosta on ruotsalaisia
korkeampi. Siksi kampanjoiden tulee olla Suomessa pidempiä kuin Ruotsissa, toteaa
Cyberphoton toimitusjohtaja
Patrick Ohlsson.
kierron pitäminen nopeana on eloonjäämisen ehto.
Ohlsson kokee, että suomalaiskuluttajat
kunnioittavat toimitusehtoja ja määräyksiä
ja saattavat olla hieman muita pohjoismaalaisia byrokraattisempia.
– Ruotsissa tuntuu, että kuluttajat protestoivat paketin kahden tai kolmen päivän toimitusaikaa, mutta Suomessa hyväksytään
seitsemän päivää, kunhan toimitusehdoissa
niin lukee.
Hänen mielestään myös suomalaisten
kynnys ostaa verkosta on korkeampi, ja
kampanjoiden on annettava ”laskeutua”
ennen kuin niihin reagoidaan. Liian lyhyillä
kampanjoilla ei ole mitään vaikutusta.
39
Verkkokauppa Pohjoismaissa 2013
Onnistuakseen verkkokauppiaana on
osoitettava haluavansa olla mukana ja pitää
huolta asiakkaista, hän toteaa.
– Meidän on todistettava, että olemme
nopeita ja pidämme minkä lupaamme, oltava turvallinen kauppakumppani. On oltava
”varpaillaan”, pidettävä palvelutaso korkeana ja oman alan tietämys syvällisenä. Hiljaa
hyvä tulee – synnyttämällä luottamusta ja
oikeuttamalla olemassaolonsa. Menestystä
ei tule itsestään, jos ei todella halua tehdä
töitä sen eteen.
» Tietoa Cyberphotosta
Ala: Postimyynti internetin kautta.
Valokuvaus, matkapuhelimet, elektroniikka ja vapaa-aika.
Perustamisvuosi Yritys sai alkunsa vuonna 1955, jolloin
se oli Te Ge’s-niminen perinteinen valokuvaustarvike­
liike. Sen pohjalta muodostettiin Cyberphoto, joka
samalla siirtyi pääasiassa postimyyntitoimintaan.
Työntekijöitä: 36.
Markkina-alueet: Ruotsi ja Suomi.
Liikevaihto: Noin 21,8 miljoonaa euroa.
» Yksityiskohtaiset tulokset
Yksityiskohtaiset tulokset
Pohjoismaiset kuluttajat, jotka ostivat tuotteita verkosta vuonna 2012
Väestömäärä (18–79-vuotiaat) Pohjoismaissa
Maa
Väestömäärä
Lähde
Tanska
4 180 000
statistikbanken.dk / tammikuu 2013
Norja
3 707 000
ssb.no / tammikuu 2013
Ruotsi
7 130 000
scb.se / tammikuu 2013
Suomi
4 056 000
tilastokeskus.fi / tammikuu 2012
Väestöosuus, jolla on mahdollisuus käyttää internetiä
Maa
Osuus
Lähde
Tanska
90,00 %Maailmanpankki 2011
Norja
93,50 %Maailmanpankki 2011
Ruotsi
90,90 %Maailmanpankki 2011
Suomi
89,30 %Maailmanpankki 2011
Pohjoismaat 90,80 %
Väestöosuus, joka on ostanut verkkokaupasta vuonna 2012 (18–79-vuotiaat)
Oletko ostanut tuotteita internetistä viimeisen vuoden aikana? (Tutkimusjoukko: kaikki)
Tanska
87 %
Norja
86 %
Ruotsi
84 %
Suomi
74 %
Pohjoismaat 83 %
Verkosta tavaroita ostaneiden kuluttajien määrä vuonna 2012 (18–79-vuotiaat)
Laskutapa: 18–79-vuotiaan väestön määrä x internetin käyttömahdollisuus + %-osuus verkosta ostaneista 2012
Tanska 3 273 000
Norja
2 981 000
Ruotsi 5 444 000
Suomi 2 680 000
Pohjoismaat 14 378 000
Väestöosuus, joka ostaa tuotteita internetistä vähintään kerran kuussa (18–79-vuotiaat)
Suunnilleen kuinka usein ostat tuotteita internetistä? Osuus niistä, jotka vastasivat vähintään kerran kuussa. (Tutkimusjoukko: kaikki)
Tanska
35 %
Norja
34 %
Ruotsi
28 %
Suomi
19 %
Pohjoismaat
29 %
40
Verkkokauppa Pohjoismaissa 2013
» Yksityiskohtaiset tulokset Kuluttajat
Kuinka usein väestö (18–79-vuotiaat) ostaa tuotteita internetistä
Suunnilleen kuinka usein ostat tuotteita internetistä?
(Tutkimusjoukko: kaikki)
TanskaNorja Ruotsi Suomi Pohjoismaat
Joka viikko
2 %
2 %
1 %
1 %
1%
2–3 kertaa kuussa
10 %
9 %
5 %
7 %
7%
Muutaman kerran kuussa
23 %
23 %
22 %
11 %
21 %
Muutaman kerran kuussa
32 %
31 %
34 %
14 %
29 %
Muutaman kerran puolessa vuodessa
15 %
18 %
14 %
10 %
14 %
Muutaman kerran vuodessa
5 %
6 %
10 %
28 %
12 %
Harvemmin
6 %
5 %
6 %
15 %
7%
Ei koskaan
5 %
4 %
8 %
12 %
7%
Epävarma, en tiedä
1 %
3 %
1 %
2 %
2%
Suurin etu tuotteiden ostamisessa verkosta perinteisten kauppojen sijasta
Mikä on suurin yksittäinen etu tuotteiden ostamisessa verkosta perinteisten kauppojen sijasta? (Tutkimusjoukko: on ostanut verkosta)
TanskaNorja Ruotsi Suomi Pohjoismaat
Helpompaa*
52 %
52 %
51 %
53 %
52 %
Halvempaa
26 %
24 %
22 %
16 %
22 %
Suurempi ja parempi tarjonta
11 %
17 %
21 %
22 %
18 %
Muu syy
7 %
5 %
5 %
6 %
5%
Epävarma, en tiedä
3 %
3 %
1 %
3 %
3%
* Vastausvaihtoehdot ”ostaminen kun itselleni sopii”, ”kätevämpää” ja ”aikaa säästävää” on yhdistetty helpommaksi.
Kuinka suurella summalla jokainen verkkokuluttaja osti internetistä vuonna 2012
Kuinka suurella summalla arvioit ostaneesi tuotteita internetistä viimeisen vuoden aikana? Keskiarvo (Tutkimusjoukko: on ostanut verkosta)
TanskaNorja Ruotsi Suomi Pohjoismaat
Keskiostos, EUR
656,5 EUR
923,6 EUR
567,8 EUR
577 EUR
638,2 EUR
Kymmenen suosituinta pohjoismaalaisten internetistä ostamaa tuotetta vuonna 2012
Millaisia tuotteita olet ostanut verkosta viimeisen vuoden aikana? Useampi vastaus mahdollinen. Verkosta ostaneiden osuus (Tutkimusjoukko: on ostanut verkosta)
Viihde-elektroniikka*
TanskaNorja Ruotsi Suomi Pohjoismaat
48 %
50 %
42 %
37 %
44 %
Vaatteet/jalkineet
44 %
40 %
42 %
40 %
42 %
Kirjat
35 %
36 %
48 %
30 %
39 %
Elokuvat
21 %
27 %
23 %
20 %
23 %
Kosmetiikka, ihon- ja hiustenhoito
15 %
22 %
15 %
17 %
17 %
CD-levyt
15 %
14 %
17 %
19 %
16 %
Urheilu- ja vapaa-ajan tuotteet
15 %
21 %
13 %
15 %
16 %
Kodinsisustus
12 %
12 %
16 %
17 %
14 %
Sanoma- ja aikakauslehdet
10 %
13 %
14 %
12 %
12 %
Lelut
11 %
8 %
10 %
6 %
9%
*Viihde-elektroniikalla tarkoitetaan TV-laitteita, musiikkilaitteistoja, kotiteatterilaitteistoja, matkapuhelimia ja niiden lisävarusteita, sähköisiä kodinkoneita, tietokoneita ja tietokonetarvikkeita.
41
Verkkokauppa Pohjoismaissa 2013
» Yksityiskohtaiset tulokset Verkko-ostos
Tie verkko-ostokseen
Kun olet aikeissa ostaa tuotteen internetistä, kuinka usein ensin… (Tutkimusjoukko: on ostanut verkosta)
TanskaNorja Ruotsi Suomi Pohjoismaat
käytät hakukoneita, esim. Googlea?
80 %
62 %
60 %
66 %66 %
hankit yleiskuvan katselemalla
hintoja vertailusivustoilla?
68 %
70 %
61 %
53 %63 %
luet muiden kuluttajien arvioita
verkkosivustolta
48 %
56 %
51 %
38 %48 %
käytät sosiaalisia medioita?
16 %
10 %
8 %
10 %11 %
katselet ja/tai kokeilet tuotetta myymälässä?
20 %
21 %
17 %
21 %19 %
katselet tuotetta kuvastosta?
30 %
26 %
18 %
28 %23 %
Postitse tulevien tuotekuvastojen ja tarjousten käyttö
Mikä seuraavista väitteistä sopii parhaiten kuvaamaan, mitä tavallisesti teet verkkokauppayritysten postitse lähettämille tuotekuvastoille ja
muille tarjouksille? (Tutkimusjoukko: on ostanut verkosta)
TanskaNorja Ruotsi Suomi Pohjoismaat
Selaan läpi ja luen kiinnostavat kohdat
tarkemmin
31 %
27 %
37 %
20 %30 %
Säästän lukeakseni myöhemmin
6 %
5 %
13 %
19 %12 %
Otan tarkemmin selvää tarjouksesta verkosta
8 %
13 %
6 %
14 %9 %
Kirjoitan tarjouksen ostoslistaani
4 %
2 %
1 %
2 %2 %
Annan jollekin toiselle taloudessani
2 %
2 %
2 %
6 %3 %
Heitän heti pois lukematta
30 %
42 %
35 %
26 %33 %
Epävarma, en tiedä
19 %
9 %
6 %
13 %11 %
Selkeä kokonaishinta on tärkeää verkkokaupasta ostamiselle
Miten tärkeitä seuraavat ominaisuudet ovat halullesi ostaa tuotteita verkkokaupasta? Osuus joka vastasi ”Erittäin tärkeää” + ”Tärkeää” (Tutkimusjoukko: on ostanut verkosta)
TanskaNorja Ruotsi Suomi Pohjoismaat
Selkeästi ilmoitettu kokonaishinta
94 %
90 %
91 %
93 %
92 %
Hyvät ja selkeät tuotetiedot sekä kuva tuotteesta
91 %
89 %
91 %
91 %
91 %
Sivustolta on helppo löytää
76 %
80 %
78 %
78 %
78 %
Halvin hinta
74 %
74 %
73 %
72 %
73 %
Tuttu yritys/tuotemerkki
60 %
68 %
65 %
63 %
64 %
Ei tarvitse rekisteröityä / liittyä jäseneksi
74 %
50 %
49 %
53 %
56 %
Nopea toimitus (enintään kolme päivää)
53 %
41 %
48 %
47 %
48 %
Maksuton toimitus
45 %
47 %
43 %
43 %
44 %
Yhä useampi ostos tehdään mobiililaitteilla
Oletko joskus viimeisten 12 kuukauden aikana käyttänyt älypuhelintasi tai tablettiasi ostoksiin internetissä? (Tutkimusjoukko: on ostanut verkosta)
TanskaNorja Ruotsi Suomi Pohjoismaat
Kyllä 20 %
25 %
19 %
10 %19 %
Ei
55 %
59 %
60 %
63 %
59 %
Minulla ei ole älypuhelinta/tablettia 23 %
14 %
18 %
26 %
20 %
En tiedä
1 %
1 %
1 %
1 %2 %
42
Verkkokauppa Pohjoismaissa 2013
» Yksityiskohtaiset tulokset Verkko-ostos/Toimitus
Verkko-ostos tehdään yleisimmin kannettavalla
Mitä laitetta käytit viimeksi ostaessasi tuotteen internetistä? (Tutkimusjoukko: on ostanut verkosta)
Tanska Norja Ruotsi SuomiPohjoismaat
Pöytäkone
34 %
25 %
39 %
42 %
36 %
Kannettava tietokone
54 %
63 %
50 %
51 %
54 %
Tabletti
7 %
9 %
5 %
3 %
6 %
Matkapuhelin
3 %
2 %
3 %
2 %
3 %
Epävarma, en tiedä
1 %
1 %
3 %
1 %
1 %
Verkko-ostoksen maksuvaihtoehdot
Mitä seuraavista tavoista haluat mieluiten käyttää internetistä ostamasi tuotteen maksamiseen? (Tutkimusjoukko: on ostanut verkosta)
Tanska Norja Ruotsi SuomiPohjoismaat
Pankki- tai luottokortti
76 %
54 %
26 %
23 %
44 %
Lasku jälkikäteen
5 %
19 %
37 %
26 %
23 %
Suoramaksu pankkini kautta
11 %
13 %
28 %
34 %
22 %
Paypal, Payson tms.
4 %
12 %
5 %
5 %
6 %
Postiennakko
1 %
0 %
2 %
6 %
2 %
Osamaksu
0 %
0 %
0 %
3 %
0 %
Epävarma, en tiedä
3 %
2 %
2 %
3 %
3 %
Nopeat toimitukset yhä tärkeämpiä
Mitä odotuksia sinulla on toimitusajan suhteen tilatessasi tuotteen internetistä, eli montako päivää tuotteen toimittaminen saa enintään kestää?
(Tutkimusjoukko: on ostanut verkosta)
Tanska Norja Ruotsi SuomiPohjoismaat
Yhden päivän
1 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Kaksi päivää
9 %
2 %
3 %
3 %
4 %
Kolme päivää
39 %
21 %
25 %
16 %
26 %
Neljä päivää
15 %
21 %
13 %
14 %
16 %
Viisi päivää
17 %
25 %
24 %
22 %
22 %
Kuusi päivää
3 %
5 %
2 %
4 %
3 %
Seitsemän päivää
8 %
13 %
16 %
26 %
15 %
Kahdeksan päivää tai enemmän
2 %
6 %
7 %
8 %
6 %
Epävarma, en tiedä
6 %
7 %
10 %
7 %
8 %
Verkkokaupan toimitusvaihtoehdot tärkeitä
Miten tärkeitä verkkokauppojen toimitusvaihtoehdot sinulle ovat verkkokauppaa valitessasi? (Tutkimusjoukko: on ostanut verkosta)
Tanska Norja Ruotsi SuomiPohjoismaat
Erittäin tärkeitä
13 %
7 %
12 %
16 %
12 %
Melko tärkeitä
56 %
53 %
57 %
54 %
55 %
Ei kovin tärkeitä
27 %
30 %
23 %
25 %
26 %
Ei lainkaan tärkeitä
2 %
5 %
4 %
2 %
3 %
Epävarma, en tiedä
3 %
5 %
4 %
3 %
4 %
43
Verkkokauppa Pohjoismaissa 2013
» Yksityiskohtaiset tulokset Toimitus
Vaatteiden suosituimmat toimitusvaihtoehdot
Miten haluat mieluiten saada vaatelähetyksen tilattuasi tuotteen internetistä? (Tutkimusjoukko: on ostanut verkosta)
Tanska NorjaRuotsiSuomi
Postilaatikkoon
14 %
22 %
18 %
8 %
Kotiin toimitettuna
52 %
15 %
13 %
9 %
Haen itse noutopisteestä
12 %
45 %
60 %
60 %
Haen itse myyjän liikkeestä
2 %
2 %
1 %
3 %
Haen itse pakettiautomaatista 6 %
1 %
0 %
6 %
Muu tapa
3 %
1 %
2 %
0 %
Epävarma, en tiedä
10 %
14 %
6 %
14 %
Kirjojen, elokuvien ja tietokonepelien suosituimmat toimitusvaihtoehdot
Miten haluat mieluiten saada kirjoja, elokuvia tai tietokonepelejä sisältävän lähetyksen tilattuasi tuotteen internetistä? (Tutkimusjoukko: on ostanut verkosta)
Tanska NorjaRuotsiSuomi
Postilaatikkoon
37 %
64 %
62 %
47 %
Kotiin toimitettuna
42 %
11 %
12 %
16 %
Haen itse noutopisteestä 8 %
17 %
24 %
23 %
Haen itse myyjän liikkeestä 1 %
1 %
0 %
1 %
Haen itse pakettiautomaatista
5 %
1 %
0 %
3 %
Muu tapa
3 %
0 %
1 %
1 %
Epävarma, en tiedä
5 %
7 %
2 %
10 %
Matkapuhelinten suosituimmat toimitusvaihtoehdot
Miten haluat mieluiten saada matkapuhelimen sisältävän lähetyksen tilattuasi tuotteen internetistä? (Tutkimusjoukko: on ostanut verkosta)
Tanska NorjaRuotsiSuomi
Postilaatikkoon
14 %
27 %
12 %
12 %
Kotiin toimitettuna 45 %
18 %
12 %
16 %
Haen itse noutopisteestä 14 %
28 %
64 %
43 %
Haen itse myyjän liikkeestä 6 %
5 %
5 %
8 %
Haen itse pakettiautomaatista 4 %
1 %
0 %
5 %
Muu tapa
5 %
1 %
2 %
1 %
Epävarma, en tiedä
12 %
11 %
5 %
16 %
Kosmetiikan, ihon- ja kauneudenhoidon suosituimmat toimitusvaihtoehdot
Miten haluat mieluiten saada kosmetiikkaa, ihon- ja kauneudenhoitotuotteita sisältävän lähetyksen tilattuasi tuotteen internetistä?
(Tutkimusjoukko: on ostanut verkosta)
Tanska NorjaRuotsiSuomi
Postilaatikkoon
22 %
45 %
47 %
20 %
Kotiin toimitettuna
42 %
11 %
9 %
11 %
Haen itse noutopisteestä 9 %
24 %
32 %
42 %
Haen itse myyjän liikkeestä 2 %
1 %
0 %
2 %
Haen itse pakettiautomaatista 4 %
1 %
0 %
5 %
Muu tapa
3 %
1 %
4 %
1 %
Epävarma, en tiedä
18 %
17 %
7 %
21 %
44
Verkkokauppa Pohjoismaissa 2013
» Yksityiskohtaiset tulokset Rajat ylittävä verkkokauppa
Neljä kymmenestä ostaa vuosittain ulkomailta
Suunnilleen kuinka usein ostat tuotteita internetistä ulkomailta? (Tutkimusjoukko: on ostanut verkosta)
Tanska NorjaRuotsi Suomi Pohjoismaat
Vähintään kerran kuussa
8 %
13 %
4 %
7%
7 %
Muutaman kerran puolessa vuodessa
27 %
29 %
15 %
11 %
27 %
Muutaman kerran vuodessa
12 %
11 %
15 %
16 %
41 %
Harvemmin
21 %
22 %
25 %
35 %
24 %
Ei koskaan
28 %
22 %
40 %
28 %
32 %
Epävarma, en tiedä
4 %
3 %
1 %
3 %
3 %
Laajempi tarjonta ja alhaisempi hinta ensisijaiset syyt viimeisimpään ulkomaanostokseen
Ostaessasi viimeksi tuotteen internetistä ulkomaiselta sivustolta mikä oli tärkein syy sille, ettet ostanut tuotetta tanskalaiselta/norjalaiselta/
ruotsalaiselta/suomalaiselta sivustolta? (Tutkimusjoukko: on ostanut ulkomaisesta verkkokaupasta)
Tanska NorjaRuotsi Suomi Pohjoismaat
Tuotetta ei ollut DK/NO/SE/FI
42 %
41 %
49 %
44 %45 %
Se oli halvempi kuin
DK/NO/SE/FI-sivustolla
41 %
36 %
32 %
36 %34 %
Ulkomaisilla sivustoilla
oli parempi tarjonta 8 %
12 %
8 %
6 %
Sivusto oli parempi
0 %
2 %
0 %
1 %1 %
Se oli jännittävää
0 %
0 %
1 %
0 %1 %
Muu syy, en tiedä
8 %
3 %
10 %
13 %
8 %
11 %
Ulkomailta ostetaan etenkin vaatteita ja jalkineita
Millaisia tuotteita olet ostanut ulkomaisista verkkokaupoista viimeisen vuoden aikana? Kahdeksan kärki esitetään (Tutkimusjoukko: on ostanut ulkomaisesta verkkokaupasta)
Tanska NorjaRuotsi Suomi Pohjoismaat
Vaatteet/jalkineet
27 %
27 %
33 %
30 %
30 %
Viihde-elektroniikka*
24 %
27 %
22 %
30 %
25 %
Kirjat
25 %
25 %
18 %
20 %
21 %
Elokuvat
14 %
16 %
9 %
17 %
13 %
Kosmetiikka, ihon- ja hiustenhoito
10 %
21 %
11 %
12 %
13 %
CD-levyt
10%
13 %
10 %
17 %
12 %
Urheilu- ja vapaa-ajan tuotteet
11 %
12 %
11 %
10 %
11 %
Autotarvikkeet
4 %
10 %
8 %
11 %
7 %
45
Verkkokauppa Pohjoismaissa 2013
» Yksityiskohtaiset tulokset Rajat ylittävä verkkokauppa
Iso-Britannia, USA ja Saksa kärjessä
Minkä ulkomaiden verkkokaupoista olet ostanut tuotteita (ulkomaalla tarkoitetaan maata, jonka koet verkkokaupan kotipaikaksi)?
(Tutkimusjoukko: on ostanut ulkomaisesta verkkokaupasta)
Tanska NorjaRuotsi Suomi Pohjoismaat
Ruotsi
17 %
20 %
*
21 %
19 %
Tanska
*
14 %
7 %
5 %
8 %
Norja
4 %
*
3 %
2 %
3 %
Suomi
1 %
0 %
2 %
*
1 %
Islanti
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Iso-Britannia
60 %
49 %
54 %
57 %
55 %
Saksa
35 %
11 %
30 %
41 %
29 %
Hollanti
5 %
3 %
6 %
5 %
5 %
Ranska
4 %
2 %
6 %
5 %
5 %
Espanja
2 %
1 %
2 %
2 %
2 %
Italia
2 %
1 %
2 %
3 %
2 %
Venäjä
1 %
0 %
0 %
1 %
0 %
Muu Eurooppa
4 %
4 %
5 %
13 %
6 %
USA
35 %
52 %
43 %
38 %
42 %
Kanada
2 %
2 %
3 %
6 %
3 %
Muu Pohjois- ja Väli-Amerikka
1 %
0 %
1 %
0 %
1 %
Kiina
8 %
17 %
17 %
17 %
15 %
Intia
1 %
1 %
1 %
0 %
0 %
Japani
1 %
4 %
4 %
4 %
3 %
Muu Aasia
3 %
5 %
5 %
10 %
5 %
Australia
1 %
3 %
2 %
4 %
2 %
Etelä-Amerikan maat
0 %
0 %
1 %
0 %
0 %
Afrikan maat
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Epävarma, en tiedä
6 %
10 %
4 %
5 %
6 %
46
Verkkokauppa Pohjoismaissa 2013
» Yhteystiedot
PostNord ja verkkokauppa
PostNord perustettiin vuonna 2009 yhdistämällä Post Danmark ja Ruotsin Posten.
Tarjoamme viestintä- ja logistiikkaratkaisuja
Pohjoismaihin, Pohjoismaista ja Pohjoismaissa.
Vuonna 2012 PostNordin nettoliikevaihto oli
4,2 miljardia euroa, ja työntekijöitä oli 40 000.
PostNord on Pohjoismaiden markkinoilla
suurin ja itsestään selvä verkkokauppakumppani. Kattava tarjontamme sisältää lukuisia jakelu-,
lähetysilmoitus-, markkinointi- ja asiakasviestintäpalveluita.
Helpotamme verkkokauppayritysten arkea.
Jakeluverkostomme on Pohjoismaiden laajin,
mikä lyhentää verkkokaupan ja loppuasiakkaan
välistä etäisyyttä. PostNordilla on lähes 5 000
noutopistettä, jotka ovat jakautuneet melko
tasaisesti Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Norjan
välillä. Ruotsissa ja Tanskassa postinjakajamme
Ota yhteyttä niin annamme lisätietoja:
PostNord Suomessa
Direct Link Worldwide Oy
Rahtikuja 1 C, 3. kerros
01530 Vantaa
Puhelin: 020 740 4380
Sähköposti: [email protected]
www.directlink.fi
PostNord Logistics Oy
Osumakuja 1-3 / PL 179
01530 Vantaa
Puhelin: 010 572 8080
Sähköposti: [email protected]
www.postnordlogistics.fi
Direct Link Corporate – Sweden
Puhelin: +46 (0)10 436 00 00
Sähköposti: [email protected]
www.directlink.com
47
Verkkokauppa Pohjoismaissa 2013
käyvät lisäksi kaikissa kotitalouksissa ja yrityksissä jokaisena arkipäivänä.
Tytäryhtiömme Direct Linkin välityksellä tarjoamme jakeluratkaisuja 192 maahan ja niistä
Pohjoismaihin. Autamme verkkokauppayrityksiä kaikkialla maailmassa käymään kauppaa
Pohjoismaiden markkinoilla markkina-analyyseistä suoramarkkinointiin ja jakeluratkaisuihin.

similar documents