PowerPoint-presentatie

Report
Het Wonder van Zwolle
de lijn tussen heden, verleden en toekomst
1
Het Wonder van Zwolle
2
1
7
1
2
3
2
4
6
8
•Regio Zwolle9
6
4
5
3
7
Het Wonder van Zwolle
5
Regio Zwolle
 19 gemeenten, 4 provincies, vrijwilligheid
 Breed economisch perspectief met kansrijke
clusters: o.a. vrijetijdseconomie, health and care,
nieuwe materialen (kunststof).
 Geen onderscheidend profiel/imago, Nieuwe Hanze
als gemeenschappelijke onderlegger (blik naar
buiten, samenwerking, historisch geworteld,
familiebedrijven etc)
 Sterke economische regio (volgens Elsevier)
4
Zwolle in cijfers
•
•
•
•
•
Zwolle 123.000 inwoners, 90.000 banen, sterke economie,
bij Elsevier nr. 2 (na Haarlemmermeer)
Atlas voor Gemeenten 10 a 15 qua woonaantrekkelijkheid,
nr. 1 op aantrekkelijkheid omgeving en nr.3 op culinaire
kwaliteit en werkgelegenheid
Infrastructuur: 2e spoorwegknooppunt, opening Hanzelijn
dec 2012
Circa 7 miljoen toeristische overnachtingen in straal van
circa 30 km rondom Zwolle
Toeristische dagbezoeken Zwolle bijna 3 miljoen (nr 9 in
Nederland)
Het Wonder van Zwolle
Zwolle
Bezoekredenen Zwolle:
1. Winkelen (funshopping, vooral uit grote regio)
2. Hanze: cultuurhistorische binnenstad, vesting,
water/grachten
3. Cultuur en evenementen/activiteiten
4. Culinair/horeca



Al bijna 800 jaar sterk merk, geen slogan nodig
Gekoppeld aan Nieuwe Hanze
Historische binnenstad als trekker (decor, beleving)
Het Wonder van Zwolle
Zwolle 2013: FLOW en BIG FIVE
Cultuur/evenementen:
 Fundatie (met spectaculaire art cloud)
Culinair:
 Librije, symbool Hoofdstad van de Smaak,
Ommeland
 Veluwe, Vechtdal, Hanzesteden, Giethoorn
Winkelen:
 Waanders in de Broeren (sinds zomer 2013)
Fundatie, Librije, Ommeland en Waanders = FLOW
PLUS: PEC Zwolle = Big Five
Het Wonder van Zwolle
• PEC Zwolle in Europa
Hanze
 Handelsverbond in late middeleeuwen in NW
Europa en Scandinavië
 Königin der Hanse: Lübeck (met Hamburg en
Bremen)
 In Nederland circa 24 Hanzesteden met een
concentratie langs de IJssel
 EU avant la lettre
 Vooruit naar de Hanze (Benjamin Barber)
14
• Klokhuis uitzending Hanze
Moderne Devotie
 Begon met Geert Groote in Deventer (14e eeuw)
 Verspreiding in de IJsselstreek naar Windesheim,
Celekwartier en Agnietenberg (Van Kempen, 15e
eeuw)
 Wereldgeschiedenis in NW-Europa
 Over de Navolging van Christus
 Grondleggers van onderwijs en ziekenzorg
 Nu Postmoderne Devotie
16
• Postmoderne devotie
Zwolle en Hanze en Moderne Devotie
 Zwolle: rol in de Hanze bescheiden, rol in Moderne
Devotie zeer groot (Thomas a Kempis, Joan Cele)
 Grote traditie op het gebied van vrij(e)denkers: A
Kempis, Cele, Van der Capellen, Thorbecke, Brood,
Jans etc…
 Welvaart van Hanze (15e eeuw)  rijkdom en
culturele bloei  tegenbeweging Moderne Devotie
 Welvaart van de Nieuwe Hanze (21e eeuw) 
rijkdom en culturele bloei  Postmoderne Devotie
18
Hoe draagt Hanze
bij aan ‘Wonder van Zwolle’?
 Drijfveren van de Hanze als gemeenschappelijke
onderlegger: blik naar buiten, samenwerking,
historisch geworteld, familiebedrijven, pragmatisch
etc.
 Het historische decor: gebouwen uit 14 t/m 16e
eeuw: Sassenpoort, Grote Kerk, Peperbus, Karel V
huis, Drostenhuis, Broerenkerk, daarnaast
stadsgracht en stadsmuur
 Hanze: nog steeds basis voor funshopping, terrasen cultuurbezoek
19
Hoe draagt Moderne Devotie
bij aan ‘Wonder van Zwolle’?
 Drijfveren van Moderne Devotie als
gemeenschappelijke onderlegger: soberheid,
meditatie, innerlijke toewijding, ethiek, etc.
 Verbinding, zorg, gemeenschap, talentontwikkeling,
ruimte voor ieder mens en samengaan voor een
overstijgend doel met respect voor, en
gebruikmakend van, de kracht en eigenwaarde van
de ander (Postmoderne devotie)
 Fysiek: ‘Devotiekwartier’, Peperbus,
Agnietenbergklooster, Kloosterkerk Windesheim
20
Het ‘Wonder van Zwolle’ en het wonder
van Nederland?
 5 factoren die door de eeuwen heen de rijkdom en
welvaart van Nederland (en Zwolle) bepalen
1. Handelsgeest
2. Geen groot verschil tussen arm en rijk
3. Internationale oriëntatie
4. Tolerantie
5. Arbeidsethos
21
Uitdagingen en gevaren van het
‘Wonder van Zwolle’?
 Zelfgenoegzaamheid en arrogantie
 Gebrek aan dynamiek (het gaat toch goed)
 Te weinig oog voor de gemeenschappelijkheid, te
veel voor de eigen portemonnee (bv banken,
projectontwikkelaars)
 Hoe profiteert de regio mee? (verbindingen,
economie, demografie)
22
Vooruit naar de Hanze en vooruit naar de
Moderne Devotie
 Open minded
 Moreel kompas
 ‘Alle Menschen werden Brüder’ (werkelijkheid nu
nog anders, zie Syrië, maar ook Europa)
 Antwoord op excessen (markt versus regulatie)
 Steden die het verschil maken (niet natiestaten)
 Mensen die het verschil maken (niet besturen)
Benjamin Barber: If mayors rule the world
23
• Benjamin Barber
• Macht aan de stad, Hanze als voorbeeld
Hanze en Moderne Devotie als lichtend
voorbeeld




Niet ouderwets, maar eigentijds en toekomstgericht
Verbinding tussen verleden, heden en toekomst
Eeuwige waarden
De kracht van de samenleving en de uniciteit van
het individu
 Het pad naar een nieuwe Gouden Eeuw voor de
IJsselstreek!
25
Het verband tussen Hanze en Moderne
Devotie
 Overlappende waarden: pragmatisme,
samenwerking
 Overlappende (bloei)tijd: 14e en 15e eeuw
 Overlappend verspreidingsgebied: NW Europa
 Overlap in religieuze oriëntatie na Reformatie: vnl.
protestants
 Vraagt om nader onderzoek
26
Persbericht ‘Het wonder van Zwolle’
18 oktober 2064
De Metropool Zwolle is uitgeroepen tot beste regio in
West-Europa. Terwijl Randstad en Ruhrgebied al
decennialang kwakkelen, is de IJsselstreek een
internationale topbestemming. Niet alleen
economisch, maar ook sociaal. Kenners wijzen daarbij
vooral naar de Hanze en Moderne Devotie. Feitelijk is
de IJsselstreek na een inzinking van een paar eeuwen
terug op het niveau van de 14e en 15e eeuw, met
Zwolle als onbetwiste motor…..
27
Het wonder van Zwolle
To be continued…..
http://youtu.be/OkezEbLa7LM
Het Wonder van Zwolle

similar documents