OGW dag 2

Report
Oplossingsgericht werken
Dag 2
30 mei 2013
Welkom
Wat gaat er al beter?
Doorvragen:
• Wat nog meer?
• Wat nog meer?
• Wat nog meer?
30-05-2013
OGW - NW Fryslan
2
Programma
• Even opfrissen..
• Uitgangspunten (bespreken van cases)
• Model van motiverende gespreksvoering / OGW (7 fasen en
de 8 stappendans)
• Sturen ipv coachen
• film “Classroom Solutions”
• De oplossingsgerichte organisatie
30-05-2013
OGW - NW Fryslan
3
Wordcloud van deze Powerpoint
30-05-2013
OGW - NW Fryslan
4
Uitgangspunten
Cases
We gaan er vanuit dat cliënten:
• Onder zeer moeilijke omstandigheden hun uiterste best
doen
• Zich hechten aan de ideeën die ze krijgen
• Zich moreel juist, welgemanierd, beleefd en eerlijk willen
gedragen en hun leven willen verbeteren
• Goed willen kunnen opschieten met anderen
• Geaccepteerd willen worden en deel willen uitmaken van
een groep
• Hun leven en dan van hun naasten willen verbeteren
• Willen zorgen voor mensen die belangrijk voor hen zijn en
door hen verzorgd willen worden
• Een waardevolle erfenis willen achterlaten en een
positieve bijdrage aan de wereld willen geven
• Door anderen gerespecteerd willen worden en anderen
willen respecteren.
30-05-2013
OGW - NW Fryslan
6
1. In de trein
• Je hoort een bekende stem vertellen dat ze
haar coach mooi voor de gek houdt door te
zeggen dat ze zoveel leert van de gesprekken.
“Ze tuint er mooi in”, zegt ze. Bij het
uitstappen zie je dat het inderdaad jouw cliënt
is…...
30-05-2013
OGW - NW Fryslan
7
2. Voortgang evalueren
• Samen met je cliënt heb je een plan van aanpak
gemaakt. Nu is je cliënt terug om te vertellen hoe het
gegaan is. Al na één minuut is het je duidelijk: de
cliënt heeft niets van het plan ten uitvoer gebracht.
Wat zeg je?
30-05-2013
OGW - NW Fryslan
8
3. Vreemdgaan
• Je cliënt vertelt je dat hij op zoek is naar een manier
om met zijn beste vriend om te gaan nu hij een
geheime relatie heeft met diens vrouw…. Ga je
akkoord met dit doel?
30-05-2013
OGW - NW Fryslan
9
4. Time-management
• Je cliënte vertelt erg veel tijd kwijt te zijn met het
huishouden, de zorg voor de kinderen en allerlei klusjes
in huis. Daardoor komt ze er maar niet aan toe om
actief naar werk te zoeken. Haar leerdoel is “meer
structuur aan te brengen in haar dag”.
• De situatie komt je bekend voor: moeders besteden
veel te veel tijd aan de kinderen en het huishouden. De
beste oplossing is dat haar partner ook een deel van de
zorg van de kinderen op zich neemt. Hoe ga je haar dat
vertellen?
30-05-2013
OGW - NW Fryslan
10
5. Verslag
• Je hebt een verslag van een coachingsgesprek
gestuurd aan je cliënt. Die wil graag dat een alinea
over haar onzekerheid uit het verslag gaat: andere
mensen zouden dat niet begrijpen en haar daar mee
pesten. Wat doe je?
30-05-2013
OGW - NW Fryslan
11
6. Pestkop
• Een cliënt vertelt tijdens jullie tweede gesprek dat
zijn vrouw erg negatief is. Akelige opmerkingen waar
anderen bij zijn, pijnlijke grappen over werkloos zijn,
het wordt al erger… Opeens vraagt je cliënt: “Wil jij
niet eens met haar gaan praten, dan kan je haar zelf
vragen waarom zij dat doet want ik weet het niet
meer”.
30-05-2013
OGW - NW Fryslan
12
Verschil met ‘traditionele’
benadering?
30-05-2013
OGW - NW Fryslan
13
Traditionele (defectgerichte)
benadering
Oplossingsgerichte benadering
1. Analyseren van problemen
(symptomen en oorzaken)
2. Diagnose stellen (bepalen type
probleem)
3. Aanpak voorschrijven (op basis
van algemene kennis)
4. Aanpak uitvoeren
5. Evalueren: zijn de symptomen
en oorzaken al verdwenen? OGW - NW Fryslan
30-05-2013
14
Van probleemdenken naar
oplossingsgericht denken
Wanneer is er al
eens een hoger
Hoedeisschaal
dat
punt
De huidigeop
bruikbaar?
situatie bereikt?
Begin
probleem
De gewenste
toestand
Wat wil je in
plaats van het
probleem?
Wat is het
volgende stapje?
Begin
gewenste
situatie
De gevreesde
toekomst
Coert Visser, gebaseerd op het Albert model van Mark
McKergow
30-05-2013
OGW - NW Fryslan
15
Traditionele (defectgerichte)
benadering
Oplossingsgerichte benadering
1. Analyseren van problemen
(symptomen en oorzaken)
1. Probleemdefinitie en verhelderen
van de veranderbehoefte
2. Diagnose stellen (bepalen type
probleem)
2. Gewenste toestand definiëren
3. Aanpak voorschrijven (op basis 3. Eerder succes analyseren
van algemene kennis)
4. Aanpak uitvoeren
4. Volgende stap(je) vooruit
5. Evalueren: zijn de symptomen 5. Evalueren: wat gaat er beter?
en oorzaken al verdwenen? OGW - NW Fryslan
30-05-2013
16
De 7-stappen methode
1. Verhelderen van de veranderbehoefte
2. Definiëren van gewenste doel
3. Vaststellen van het platform
4. Analyseren van eerder succes, uitzonderingen
5. Eén stapje vooruit zetten
6. Vooruitgang monitoren
7. Vaststellen van de verdere veranderbehoefte
30-05-2013
OGW - NW Fryslan
17
De 8 stappendans
(http://www.werktgoed.nl/kennisbank/de-acht-stappendans-vanoplossingsgericht-coachen)
1.
Contact
leggen
Schalen
Complimenteren
Toekomst
gerichtheid
Doelen
stellen
Sterke
punten
zoeken
Uitzonderingen
30-05-2013
Context
verhelderen
OGW - NW Fryslan
18
Classroom solutions, de
WOWW-approach
Bron: http://www.solutions-centre.nl/index.php/2012-05-31-20-39-24/video
30-05-2013
OGW - NW Fryslan
19
Drie soorten reacties
Type relatie
Kenmerken
Interventies coaching
Bezoekerstypisch
De ander ziet geen nut van
het gesprek
• Aard en aanleiding verhelderen
• Zoeken naar het nut voor de
ander
• Rollen verhelderen
Klaagtypisch
De ander ziet wel nut, maar
gedraagt zich hulpeloos en
klaagt
• Begrip en acceptatie van het
perspectief en de perceptie van
de ander
• Verder verhelderen nut voor de
ander en de rollen
• Begin met de eerste stappen van
oplossingsgericht coachen
Klanttypisch
De ander ziet het nut, staat
open voor hulp en is bereid
tot actie
Volg de stappen van
oplossingsgericht coachen
Bron: www.noam.nu
30-05-2013
OGW - NW Fryslan
20
30-05-2013
OGW - NW Fryslan
21
Transtheoretisch model:
fasen van verandering
30-05-2013
OGW - NW Fryslan
22
Helpen bij veranderen
30-05-2013
OGW - NW Fryslan
23
Vier oplossingsgerichte invalshoeken:
30-05-2013
OGW - NW Fryslan
Lees meer
24
Instrueren
• Wat is er anders dan bij
coaching?
• Voorbeelden?
30-05-2013
OGW - NW Fryslan
25
Hersenen kunnen niet
‘negatief’ denken
• Experimentje
• En ‘afleren’ bestaat niet!
30-05-2013
OGW - NW Fryslan
26
Nadoen: BN-ers, tv-series en
reclame
Autoriteit, voorbeelden zien,
erbij horen en je onderscheiden…
30-05-2013
OGW - NW Fryslan
27
Vier oplossingsgerichte invalshoeken:
30-05-2013
OGW - NW Fryslan
Lees meer
28
Sturen ipv helpen
De leidinggevende bepaalt het doel (WAT), de
medewerker de realisatie (HOE)
Stuur acroniem:
S = Start: Ik wil even met je praten over…
T = Toestand: Ik heb gemerkt dat…
U = Uiten prestatieverwachting: Hoe kun jij..
U = Uiten van waardering: Wat je al hebt…
R = Resultaat: We spreken dus af…
30-05-2013
OGW - NW Fryslan
29
Vier oplossingsgerichte invalshoeken:
30-05-2013
OGW - NW Fryslan
Lees meer
30
oplossingsgerichte training
Twee voorbeelden van
oefeningen voor trainingen
1. Cirkeltechniek
30-05-2013
OGW - NW Fryslan
32
2. Reünie in de toekomst
• Ga uiteen in drie- of viertallen.
• Stel, we maken een sprong in de tijd. Het is nu 2 jaar na
afloop van deze training en jullie komen elkaar voor het
eerst weer tegen. Vertel elkaar hoe je in de tussentijd
de oplossingsgerichte methode in je werk en je leven
hebt kunnen gebruiken en wat dat je heeft opgeleverd.
Vertel hoe het je gelukt is om het voor elkaar te krijgen
om voordeel te hebben van deze oplossingsgerichte
aanpak. Moedig elkaar aan om levendige en concrete
voorbeelden te geven.
• Tijd: 30 minuten
30-05-2013
OGW - NW Fryslan
33
Opdracht
• Wissel uit welke ideeën jullie hebben over het
toepassen van oplossingsgericht werken in jullie
organisatie.
• Zet de schaalvraag in om te onderzoeken waar
jullie staan en waar je/jullie naar toe zouden
willen. Wat is er anders dan vroeger? Hoe merkt
een bezoeker dat jullie werken volgens de
oplossingsgerichte aanpak?
30-05-2013
OGW - NW Fryslan
34
Een stapje vooruit….
• Wat is het eerste kleine stapje dat jij gaat
zetten?
30-05-2013
OGW - NW Fryslan
35
Evalueren
30-05-2013
OGW - NW Fryslan
36
Meer lezen
• G.L. Schlundt Bodien, C. Visser, Oplossingsgericht aan de slag:
Grondhouding en techniek, 2008, IJsselstein: Crystallise Books
• I.K. Berg, P. Szabó, Oplossingsgericht coachen, 2008, Zaltbommel:
uitgeverij Thema
• L. Cauffman, Simpel, oplossingsgerichte positieve psychologie in
actie, 2010, Den Haag: Uitgeverij Lemma
• H. Bannink, Oplossingsgerichte vragen, 2008, Amsterdam:
Pearson Assessment and Information
• Meer boeken op www.oplossingsgericht.nu/methodiek/literatuur
30-05-2013
OGW - NW Fryslan
37
Graag tot ziens!
30-05-2013
OGW - NW Fryslan
38

similar documents