1.glemteside2012

Report
Velkommen
The Missing Side of the Triangle:
Mind the Gap
Gordon Jack
Professor of Social Work
Northumbria University, England
Neighbourhood Influences on Child Sexual
Abuse
Oaks Avenue
2
9
2
2
2
2
18 17
3
1
16 15
3
5
13 12 11
3 3
7 8
7
5 4 3
2
Location of Children’s Homes
(England, 31st March 2012)
 The Children Act 1989 places a duty on local authorities in England to provide
enough accommodation to meet the needs of ‘looked after children’ (LAC) in
their area - accommodation should normally be within the LA’s area/near to
the child’s home/not disrupt the child’s education (LAs must also promote
contact between LAC and their families)
BUT
 Following a successful court case in 2012, when a network of men were
successfully prosecuted for sexually abusing under-age girls in care, over
several years, in one town (Rochdale) in the NW of England, it was revealed
that:
• 45% of children in residential care in England live outside their local authority
area
• ‘Children are often hundreds of miles from home, friends and family’ (Tim
Laughton, Minister for Children)
Migration of LAC in Children’s Homes
in England
31st March 2012
2,640 LAC placed in children’s homes inside local council boundary
2,250 LAC placed in children’s homes outside local council boundary
North West: 17% of all LAC but
25% of all children’s homes
West Midlands: 13% of all LAC/
16% of all children’s homes
Greater London: 15% of all LAC, but
only 6% of all children’s homes
South West: 8% of all LAC/
10% of all children’s homes
Framework for the Assessment of Children in Need and
their Families (Department of Health et al, 2000)
Gap between rhetoric and reality
• The Child’s World
• Questionnaires and Scales
• Assessment Forms
Interactions across the triangle
Ensuring
Safety
Education
Emotional
& Behavioural
Development
Community
Resources
Family’s Social
Integration
Emotional
Warmth
Employment
Housing
Family History
& Functioning
Interactions along each side of the triangle
Community Family’s Social
Resources
Integration
Income
Employment
Housing
Wider
Family
Family History
& Functioning
Neighbourhood Variations in Reported Child
Maltreatment
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Percentage living in poverty
Percentage unemployed
Percentage female-headed households
Percentage living in over-crowded households
Percentage African-American
Percentage Hispanic
Percentage affluent (coded negatively)
Median educational attainment
Percentage resident for under five years
Together, these nine variables accounted for 79% of the variation in
reported cases of child maltreatment between four different areas of
Chicago. So what can explain the remaining variation?
(see Garbarino and Kostelny, 1992, Neighbourhood and community
influences on parenting. In T. Luster and L. Okagaki (eds.) Parenting: An
Ecological Perspective, Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum)
Reported and predicted child maltreatment:
Two matched neighbourhoods in Chicago
Child maltreatment rate
(per 1,000 population)
North-reported
20
Higherrisk
North-predicted
West-predicted
Lowerrisk
West-reported
City average rate
0
1980
1983
1986
Community-oriented Safeguarding Projects
(For references see G. Jack and O. Gill, 2009, The role of communities in
safeguarding children and young people, Child Abuse Review, 19: 82-96)
1. The Henley Project/Comprehensive Neighbourhood Mapping
(Baldwin and Carruthers, 1998; Nelson and Baldwin, 2002,
2004)
2. NSPCC – Tilbury Project (Wright, 2004)
3. Family Support & Child Protection for Asian Families (Atkar et
al, 2002)
The Building Blocks of Community-oriented
Safeguarding Practice
• Creating a culture of listening to children and families
• Recognizing and supporting the safeguarding activities of
local people
• Promoting partnership approaches to extending local
provision
• Some limitations and risks
Familieafdelingen.
Arbejdet med den vigtige side af trekanten
i Familieafdelingen Frederiksberg.
Lasse Borre Jensen. Desireé Toft Nielsen og Claus Jørgensen
Familieafdelingen.
Fakta om Frederiksberg kommune:
Indbyggertal: 100.000 personer heraf 12.000 personer under 18 år.
Størrelse: 8 km2.
Omkredset af København på alle sider.
5 lokale døgninstitutioner på Frederiksberg.
10 folkeskoler.
25% af børnene går på privat skoler.
Familieafdelingen.
Fakta om Familieafdelingen:
Modtageteamet – 6 socialrådgivere.
Børnefamiliesagsbehandlingen – 12 socialrådgivere.
Specialkonsulentgruppen – 5 socialrådgivere.
Handicapkonsulentgruppen – 4 socialrådgivere.
Aktuelle udfordringer:
Flere og flere børn og unge diagnosticeres.
Stigende antal underretninger.
Familieafdelingen.
Hvordan synliggøres bunden af trekanten?
Familiens relationer til omgivelserne.
Slægtninge og andre i familiens netværk.
Lokalsamfundsressourcer.
Boligen.
Beskæftigelse/ økonomi.
Familiens historie og funktion.
Hvordan udbredes skjult viden i
lokalsamfundene?
Projekter i kommunen.
Sagsbehandlernes personlige kendskab.
Familieafdelingen.
Helt simpelt! - har vi på Frederiksberg valgt
en visuel tilgang:
Familieafdelingen.
Kortet bidrager til at sagsbehandleren på
en konstruktiv og hurtig måde kan sætte
det udsatte barn i relation til
lokalsamfundet.
• kriminalitet.
• understøttende faktorer.
• udsathed.
• særlige projekter.
Familieafdelingen.
Danmarksgården:
Befolkning: Blandet etniske gr.
Socialt boligbyggeri.
Distriktsskole: Skolen ved søerne.
Klub: Filippa.
Projekter:
Boligsocial indsats.
Gadepiloterne.
Bydelsmødre.
Børne ambassadører.
Familieafdelingen.
Lindevangs
parken:
.
Befolkning: Blandet etniske gr.
Socialt boligbyggeri.
Distriktsskole: Lindevangskolen.
Klub: Cassiopeia.
Ungdomskriminalitet.
Projekter:
Projekt ”Drop in”
Gadepiloterne.
Boligsocial indsats.
Familieafdelingen.
Bunden af Trekanten.
Fundamentet i den socialfaglige
undersøgelse og indsats. :
Familieafdelingen.
FAMILIENS SITUATION OG NETVÆRK
• Ressourcer og mangel på samme i familien og omgivelserne er
det første vi skal søge viden om når vi får en underretning om et
barns forhold.
• Ressourcer eller mangel på samme i familien og omgivelserne
vil afgøre hvordan den børnefaglige undersøgelse skal
tilrettelægges.
• Ressourcer og mangel på samme i familien og omgivelserne vil
afgøre hvilken indsats vi skal iværksætte.
Familieafdelingen.
FAMILIENS BAGGRUND OG HISTORIE.
• Den sociale anamnese, stadigvæk et hit.
Familiens situation her og nu.
• Andre børn i familien. Skal der laves undersøgelse på andre børn i
familien.
Familieafdelingen.
Familiens SOCIALE INTEGRATION.
• Familie og slægtninge, andre vigtige personer i
netværket.
• Første viden om barnets sociale netværk.
Hvor langt kan vi gå for at få informationer fra
netværket?
• Brug af ny teknologi, mails til spejderleder,
musiklærer og bedsteforældre. Kan vi det ? Gør vi
det?
Familieafdelingen.
BESKÆFTIGELSE.
• Uddannelsesniveau og beskæftigelse.
Ressourceprofil fra jobcenter er en guldgrube af information.
ØKONOMI.
• Dårlig økonomi i familien kan være det væsentligste problem
for familien og barnet.
• Økonomisk hjælp kan være løsningen på barnets problemer.
Familieafdelingen.
BOLIG.
•Vis mig din bolig, og jeg fortæller dig hvem du er.
•Hjemmebesøg en obligatorisk del af undersøgelsen og
opfølgningen.
•Barnets værelse.
•Huslejens størrelse og betydning for familiens økonomi.
•Særlige forhold i lokalområdet.
Tak for nu!

similar documents