Zimne_strediska_na_Slovensku_Comenius

Report
COMENIUS PROJECT
Today's child tomorrow's entrepreneur
Zimné strediská na
Slovensku
Ski resorts in Slovakia
ZŠ s MŠ, Valaská Belá 242
2012/2013
Homôlka
The Homôlka ski resort is situated
in the holiday region of Homôlka,
a well-known centre of winter and
summer tourism, which lies on the
boundary between the Strážov
Hills and theWhite Carpathian
Mountains, not far from the
distinctive village of Valaská Belá.
The highest point of the resort
reaches 906 metres above sea
level. The ski season in this resort
begins depending on weather,
mostly on 26 December,and
lasts till March. The total length
of the downhill runs is 850 m.
Lyžiarske stredisko Homôlka sa nachádza
v rekreačnej oblasti Homôlka, známom centre
zimnej i letnej turistiky, ležiacom na rozmedzí
Strážovských vrchov a Bielych Karpát,
neďaleko rázovitej obce Valaská Belá. Najvyššie
položený bod strediska je vo výške 906 m.n.m.
Lyžiarska sezóna sa v tomto stredisku začína
podľa počasia, no väčšinou to býva 26.
decembra a trvá do marca. Celková dĺžka
zjazdoviek je 850 m.
http://www.homolka.sk/
Lyžiarske stredisko Donovaly
The
ski
resort
of PARK
SNOW Donovaly is situated in
the regions of Nízke Tatry Mts.
SOUTH, Veľká Fatra Mts. The
base altitude of the resort is 910
m and the highest point reaches
up to 1361 m, for a total vertical
rise of 451 m. PARK SNOW
Donovaly's
ski
season runs
from December thru April.
Total length of the downhill runs
is 11,0 km out of which 7,4
kmcould be artificially snowed.
At PARK SNOW Donovaly there
are 2 cableways and 14 chairlifts,
with
total
capacity
of 14100 people per hour.
Lyžiarske stredisko PARK SNOW
Donovaly
zasahuje
do
regiónov Nízke Tatry JUH, Veľká
Fatra.
Základná
stanica
sa
nachádza v nadmorskej výške 910
m.n.m. a najvyššie položený bod
strediska je vo výške 1361
m.n.m., celkové prevýšenie teda
predstavuje 451 metrov. Lyžiarska
sezóna sa v stredisku PARK SNOW
Donovaly začína v decembri a
trvá do apríla. Celková dĺžka
zjazdoviek je 11,0 km a z nich
je
7,4
km
umelo
zasnežovaných.
V
areáli
strediska PARK SNOW Donovaly sa
nachádza 14 vlekov a 2 lanové
dráhys
celkovou
prepravnou
kapacitou 14100 osôb za hodinu.
http://www.parksnow.sk/zima/
Jasná
Jasná Nízke Tatry as the largest
ski arena with great conditions
for winter sports in Slovakia offers
endless
opportunities
of
entertainment and active relax
on the northern and southern
side of Chopok.
Jasná Nízke Tatry ako najväčšia
lyžiarska aréna s výbornými
podmienkami pre zimné športy na
Slovensku ponúka na severnej i
južnej strane Chopku nekonečné
možnosti
aktivít,
zábavy
a
aktívneho oddychu.
http://www.jasna.sk/domovska-stranka/
JASNÁ
The ski resort of Tatranská
Lomnica is situated in the region
of Vysoké Tatry Mts. The base
altitude of the resort is 886 m
and the highest point reaches up
to 2196 m(Lomnické sedlo), for a
total vertical rise of 1310 m. The
best conditions in ski resort
Tatranská
Lomnica
are from
December to March. Total
length of the downhill runs is 7,8
km out of which 6,6 km could
be artificially snowed.
http://www.vt.sk/
Tatranská
Lomnica
Lyžiarske stredisko Tatranská
Lomnica
sa
nachádza
v
regióne
Vysoké
Tatry
(región). Základná stanica sa
nachádza v nadmorskej výške
888 m n. m. a najvyššie
položený bod strediska je vo
výške
2196
m
n.
m.
(Lomnické
sedlo),
celkové
prevýšenie teda predstavuje
1310
metrov.
Najlepšie
snehové podmienky stredisko
poskytuje
v
mesiacoch
december
až
apríl.
Celková
dĺžka
zjazdoviek je 9,98 km a z
nich je 8,74 km umelo
zasnežovaných
Ďakujem za pozornosť
Welcome to Slovakia

similar documents