Jaaaja keskus Kailiki Siim

Report
Jääaja keskus.
Kailiki Siim
Simuna Kool
6.Klass
Mida mina seal nägin/tegin?
• Esimese asjana hakkas meile giid rääkima kuidas jääaeg
tekkis.
• Seal oli mammutid.
• Teisel korrusel oli klaasi sees loomad. Nt Tarvas kes on
tänapäeval välja surnud.
• Lõpus sai otsida veeosakesi, et kus need on. Kui said paberi
täidetud, siis pidid selle viima ühe inimese kätte. Ta vaatas
selle üle ja andis kommi.
• Me täitsime töö lehti. Olime kruppides.
• Siis saime vaadata vabalt ringi.
• Koobastes olid maalingud mida vanasti
koopa inimesed maalisid.
I KORRUS – JÄÄAEG JA JÄÄ MEIE AJAS.
• Jääaja loomad – mammutid, ürghirv,
koopalõvi
• Jääajad maailma ajaloo taustal
• Inimene jääajal
• Laste jääaja mängumaailm
• Jääelamused
II KORRUS – JÄÄAJA JÄLJED EESTIMAA
PINNAL
•
•
•
•
Liustike pärandus maastikel
Jääajajärgne looduse arengulugu
Jääaja jäljed rahva muitsendites
Vooremaa kui jääaja vabaõhumuuseum
III KORRUS – KAS TULEVIK SÕLTUB
MEIST?
•
•
•
•
Ilmavaatlused ja kliima
Kas tuleb uus jääaeg?
Inimese roll kliimamuutustes
Ökoloogiline jalajälg
Suvised võimalused.
• Suvisel perioodil on Jääaja Keskuse juurest võimalik ette
võtta lühemaid ja pikemaid loodusõppereise maalilisel
Saadjärvel. Parvejuhtideks on Jääaja Keskuse giidid, kes
räägivad põnevaid lugusid Saadjärve loodusest, Vooremaa
kujunemisest ja Kalevipoja vägitegudest.
• Parv on 13,5 meetrit pikk ja 6 meetrit lai Eestis ainulaadne
plastujukitel veesõiduk. Parvele saab korraga minna kuni 25
inimest. Parvel on lauad ja toolid. Parve katab osaliselt
katus, mis kaitseb kergema vihmasaju eest.
•
Kus asub Jääaja keskus?
JÄÄAJA KESKUSEST.
•
•
TÖÖTAJAD
Jääaja Keskus on unikaalne ning omanäoline turismiobjekt – keskkonnaharidus- ja
külastuskeskus, milles on populaarteaduslik jääaja mõtestamine ühendatud
meelelahutusega.
•
Jääaja Keskus – enam kui 2200 m2 näitusepinda täis lugusid jääaegadest maailma
ajaloo taustal ning inimesest imelises muutuvas looduses.
•
Jääaja keskuse ekspositsiooni eesmärgiks on anda külastajale elamuslikult ja
kogemuslikult ülevaade:
•
Jääaegade tekkepõhjustest ja mõjust Maa, Eesti ja Vooremaa pinnamoele ja
elustikule laiema geokronoloogilise skaala ja Universumi evolutsiooni taustal
Eesti looduse ja inimasustuse arenguloost pärast viimast jääaega
Kliimamuutuste põhjustest ja nende uurimisest
•
•
• Jääaja Keskus on rajatud projekti „Jääaja teemapargi
kui atraktiivse loodusõppe- ja külastuskeskuse
väljaarendamine“ raames, mille elluviijaks on Tartu
valla Sihtasutus Saadjärve ja rahastajaks Ettevõtluse
Arendamise Sihtasutus Euroopa Regionaalarengu Fond
meetmest „Piirkondade konkurentsivõime
tugevdamine“, mille eesmärgiks on muuta Eesti eri
piirkonnad atraktiivsemaks ettevõtjate, investorite,
kvalifitseeritud tööjõu ja külastajate jaoks, kõrvaldades
arengupotentsiaali kasutamist takistavad tegurid ja
arendades välja piirkonnale omased
konkurentsieelised.
Info
• Saadjärve 20, Äksi, Tartu vald, Tartumaa 60543
• | tel: + 372 5911 3318 | [email protected]
• AVATUD | E-P 11-18.
Jääaja keskus asub
•
•
•
•
Tartust 18 km kaugusel Tartu poolt tulles sõida mööda Jõgeva maanteed 11, 5
km. Peale Lähte alevikku keera paremale Kukulinna poole ja sõida 1,6 km. Peale
seda keera vasakule Äksi poole ja sõida veel 600 meetrit. Äksis keera paremale
Saadjärve poole ja sõida 300 meetrit tänava lõpuni. Vaata kaarti!
Tallinnast 177 km kaugusel
Tallinna poolt tulles sõida Tallinn-Tartu
maanteed 146 km: Puurmanist keera vasakule ja sõida 22 km. Tabiverest keera
paremale ja sõida Jõgeva-Tartu maanteed 4,3 km. Äksis sõida 1,9 km otse ja peale
seda keera vasakule Saadjärve poole ja sõida 300 meetrit tänava lõpuni. Vaata
kaarti!
Jõgevalt 34 km kaugusel Jõgeva poolt tulles sõida Jõgeva-Tartu maanteed 30 km.
Keera vasakule ja sõida 1,2 km Kukulinna poole. Äksis sõida 1,9 km otse ja peale
seda keera vasakule Saadjärve tänavale ja sõida 300 meetrit tänava lõpuni. Vaata
kaarti!
Mustveest 47 km kaugusel
Mustvee poolt tulles sõida 37 km Tartu poole.
Keera paremale ja sõida 3 ,4 km, peale seda keera vasakule ja sõida läbi Kukulinna
3, 1 km. Keera paremale Äksi teele ja sõida veel 600 meetrit. Äksis keera paremale
Saadjärve poole ja sõida 300 meetrit tänava lõpuni. Vaata kaarti!
Lisad.
•Jääaja keskus on põnev
koht.
•Mine ka sinagi sinna.

similar documents