Uzunluk Ölçüleri

Report
Uzunluk Ölçüleri
Metrenin Alt Katları
Metrenin Katları
Uzunluk nedir?
Farklı iki nokta arasında kalan noktalar kümesine uzunluk
denir.
A
Noktası
B
Noktası
Sınıfımızın kapısı ile penceresinin arası bir uzunluktur.
Okulumuz ile evimizin arası bir uzunluktur.
Arifiye ile Adapazarı arası bir uzunluktur.
Dünya ile Güneş’in arası bir uzunluktur.
Metre
• Uzunluk ölçüsü temel birimi metredir. Kısaca
m ile gösterilir.
A. Metrenin As Katları
1. Desimetre
2. Santimetre
3. Milimetre
Desimetre
• Metrenin onda birine desimetre denir.
• 1 metrelik uzunluk içerisinde 10 desimetre vardır.
• Desimetre kısaca “dm” şeklinde gösterilir.
1 m=10 dm veya 1 dm=0,1m’dir.
Santimetre
*Desimetrenin onda birine santimetre denir.
*1 desimetre uzunluk içerisinde,10 santimetre vardır.
*Santimetre kısaca “cm” şeklinde gösterilir.
1 dm=10 cm veya 1 cm=0,1 dm’dir.
1 m=100 cm veya 1 cm=0,01m’dir.
Milimetre
• Santimetrenin onda birine,milimetre denir.1
santimetrelik uzunluk içerisinde,10 mm vardır.
• 1 cm=10 mm veya 1 mm= 0,1 cm dir.
• 1 dm=100 mm.
• 1 m= 1000 mm veya 1 mm= 0,001 m dir.
1. Metrenin Katları
•
Metreden büyük olan uzunluk ölçüsü
birimlerine, metrenin katları denir.
1. Dekametre.
2. Hektometre.
3. Kilometre.
Dekametre
• 10 metre uzunluğa,1 dekametre denir.
• Dekametre kısaca”dam”şeklinde gösterilir.
1 dam=10 m olur.
Hektometre
• 100 m uzunluğa,1 hektometre
denir.Hektometre kısaca”hm”şeklinde
gösterilir.
1 hm=100 m olur.
Kilometre
• 1000 metre uzunluğa,1 kilometre denir.
• Kilometre kısaca”km”şeklinde gösterilir.
1 km=1000 m olur.
Metrenin Katları ve As Katları
SAKIN UNUTMA !
• 10 m =1 dam
• 100m =1 hm
• 1000m=1 km
1 dam=10 m
1hm=100 m
1km=1000 m
Büyük birimi küçük birime çevirelim
• Büyük birimleri küçük birimlere çevirirken
her kat için 10 ile ÇARPMALISIN.
ÖRNEK:
3km=…….m (metre kilometrenin 3 alt katıdır)
3 çarpı 10=30 hm (Birinci alt katı)
30çarpı 10=300 dam (İkinci alt katı)
300 çarpı 10=3000 m (Üçüncü alt katı)
CEVAP
3000 m
Küçük birimi büyük birime çevirelim
• Küçük birimi büyük birime çevirirken her kat için
10’a BÖLMELİSİN
ÖRNEK:
6000 m=…….km (kilometre metrenin 3 üst katıdır)
6000 bölü 10=600 dam (Birinci üst katı)
600 bölü 10=60 hm (İkinci üst katı)
60 bölü 10= 6k m (Üçüncü üst katı)
CEVAP
6 km
ALIŞTIRMA YAPALIM
Üst katlara çevirme yapalım
1234567-
85 000m=……dam =…….hm =……km
42 000m=……dam =…….hm =……km
63 000m=……dam =…….hm =……km
78 000m=……dam =…….hm =……km
93 000m=……dam =…….hm =……km
10 000m=……dam =…….hm =……km
50 000m=……dam =…….hm =……km
Bir üst katına çevirme yapalım
•
•
•
•
•
•
•
80 hm =…….km
30hm =……..km
90 hm =…….km
40 hm =…….km
20 hm =…….km
10 hm =…….km
70 hm =…….km
20 dam =…..hm
60 dam =…..hm
80 dam =…..hm
70 dam =…..hm
40 dam =…..hm
30 dam =…..hm
10 dam =…..hm
NE ANLAMALIYIZ?
2467 m
km
bize neyi ifade eder?
2000 + 400 + 60 + 7 = 2467 metre
2km
hm
dam
m
4 hm
6 dam 7 m= 2467 metre
Birim uzunluklarını bulalım mı?
•
•
•
•
•
•
•
1345 m: …..km,……hm,…..dam…..m ‘eder
4567 m: …..km,……hm,…..dam…..m ‘eder
8921 m: …..km,……hm,…..dam…..m ‘eder
5412 m: …..km,……hm,…..dam…..m ‘eder
6150 m: …..km,……hm,…..dam‘eder
8001 m: …..km,……m ‘eder
6700 m: …..km,….hm ‘eder
Problem çözelim mi?
• Saatteki hızı 15 kilometre olan bisiklet sürücüsü
2 saat yol gittiğine göre kaç metre yol gitmiş olur?
Arifiye ile Adapazarı’nın arası 10 km’dir.Arifiye ile
Adapazarı’nın arası kaç hm eder?
Kedi Tom’un her sıçrayışı 1 dam’dir. 12 defa sıçradığına göre
kaç metre uzağa gitmiştir?
İnek Şaban topa öyle bir vurdu ki top 1456 metre uzağa gitti.
Top kaç km,kaç hm,kaç dam ,kaç metre uzağa gitmiş olur?

similar documents