Arktida - biosféra

Report
Arktida
Oblast kolem severního pólu
Arktida
Severní
ledový
oceán
Arktida - vymezení
• Oblast nad 66°32‘ s. š. – 21 mil. km2
• Oblast, kde nejvyšší průměrná měsíční teplota
nepřesahuje 10°C
• Severní ledový oceán – 14 mil. km2
– zamrzá nejvýše 12 mil. km2
– tloušťka ledu průměrně 2 m, led je rozlámaný
– moře: Baffinovo, Barentsovo, Karské, Laptěvů,
Východosibiřské, Grónské
Arktida - vymezení
• Ostrovy:
– Grónsko – 2 130 000 km2
– Arktické souostroví - asi 1 mil. km2
– Nová země – 82 000 km2
– Špicberky – 63 000 km2
– Země Františka Josefa 16 000 km2
– Novosibiřské ostrovy 38 000 km2
– Severní země 38 000 km2
– Wrangelův ostrov 7 000 km2
Arktida - klima
• Vliv moře – zmírňování teplotních výkyvů
• Teplota na severním pólu:
– léto 0 až 3°C
zima -30 až -40°C
Zalednění v létě
Arktida - biosféra
• tundra
– mechy
– lišejníky
• polární
pustiny
Arktida - biosféra
lední medvěd
Arktida - biosféra
polární
liška
Arktida - biosféra
polární
zajíc
Arktida - biosféra
polární
vlk
Arktida - biosféra
sob =
karibu
Arktida - biosféra
tuleň
Arktida - biosféra
mrož
Arktida - biosféra
mroži
Arktida - biosféra
velryba
grónská
Arktida - biosféra
velryba
grónská
Arktida - obyvatelstvo
Inuité = Eskymáci
•příchod z Asie
před 12 000 lety
Laponci = Saamové
Aleuté
Čukčové
Arktida - obyvatelstvo
iglú
Arktida - obyvatelstvo
Laponci = Saamové
•Sever Skandinávie
•Ugrofinové
Aleuté
Čukčové
Arktida - obyvatelstvo
Obydlí Saamů
Arktida - objevování
870 Vikingové objevili Island
986 Grónsko
1000 Amerika (Leif Erikson)
1194 Svalbard
1871 Polaris expedition – 1. neúspěšný pokus
Arktida - objevování
6. dubna 1909
Robert Edwin Peary
dosažení severního pólu
Pearyho prvenství je
zpochbňováno
• Abert Cook
• Karel Němec
Arktida - objevování
12. květen 1926
vzducholoď Norge
1. bezpečně prokázané
dosažení pólu
Vzducholoď Italia
Arktida - objevování
24. květen 1928
vzducholoď Italia
František Běhounek
• fyzik
• Na kře ledové
• Červený stan
Roald Amundsen
ledoborec Krasin
Arktida - objevování
1958 americká ponorka Nautilus podplula severní
pól
1959 americká ponorka Skate se vynořila na
severním pólu
1977 sovětský atomový ledoborec Arktida na
severním pólu
1993 Miroslav Jakeš byl první Čech, který stanul
na severním pólu
Arktida - objevování
Karl Gustav Laube
• 1839 Teplice + 1923 Praha
• 1869-70 účastník polární
výpravy do Grónska a na
Špicberky
• geolog a paleontolog
• profesor UK
Arktida - objevování
Julius Payer
* 1841 Teplice + 1915 Bled
1869-74 účastník polárních
výprav do Grónska a na
Špicberky
objev Země Františka Josefa
- Payerův štít
- Teplický záliv
- Šanovský ostrov
malíř
Arktida - objevování
Karel Němec

similar documents