VY_52_INOVACE_Z.6.35- Měřítko mapy

Report
VY_52_INOVACE_Z.6.35.-Měřítko mapy-prezentace
název šablony:
Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti
přírodních věd
zaměření VM:
6. ročník – Člověk a příroda – Zeměpis –
Planeta Země
autor VM:
Ondřej Vojáček
období vytvoření VM:
Listopad- prosinec 2012
anotace:
Výukový materiál je určen pro žáky
6.ročníku vzdělávacího oboru Člověk a
příroda, vyučovacího předmětu Zeměpis,
tematického okruhu – planeta Země.
Formou prezentace zpracovává téma
měřítko mapy.
MĚŘÍTKO MAPY
MĚŘÍTKO MAPY
Udává, kolikrát je mapa zmenšená
 Z měřítka lze určit, jaká je skutečná vzdálenost
dvou míst

JAK NA TO?
Změříme pravítkem vzdálenost 2 míst na mapě
 Zjistíme měřítko mapy.
 Odpovíme na jednoduché otázky:

Př: Měřítko mapy 1: 200 000, naměřená vzdálenost 5 cm
Otázky:
měřítko mapy?
1: 200 000
1 cm na mapě odpovídá(v cm)?:
200 000 cm
1 cm na mapě odpovídá(v km)?
2 km
Naměřená vzdálenost:
5 cm
Skutečná vzdálenost:
5x 2 km= 10 km
DOPLŇ TABULKU
Naměřené cm
měřítko
8 cm, 5 cm, 4
cm
1: 200 000
1 cm, 7 cm, 4
cm, 3 cm
1: 500 000
6 cm, 9 cm, 11
cm
1: 100 000
4 cm
1: 1 200 000
10 cm, 4 cm
1: 50 000
10 cm
1: 750 000
4 cm
1: 800 000
1 cm na mapě
1 cm na mapě Skutečná
odpovídá (v cm) odpovídá (v km) vzdálenost
Naměřené cm Měřítko
1cm na mapě 1 cm na
Skutečná
odpovídá (cm) mapě
vzdálenost(
odpovídá (km) km)
8cm, 5 cm, 4
cm,
1:200 000
200 000
2 km
16 km, 10
km, 8 km
1 cm, 7 cm, 4
cm, 3 cm,
1: 500 000
500 000
5 km
5 km, 35 km,
20 km, 15
km,
6 cm, 9 cm,
11 cm,
1:100 000
100 000
1 km
6 km, 9 km,
11 km,
4 cm
1: 1 200 000
1 200 000
12 km
48 km
10 cm, 4 cm
1: 50 000
50 000
0.5 km
5 km, 2 km
10 cm
1: 750 000
750 000
7,5 km
75 km
4 cm
1: 800 000
800 000
8 km
32 km

similar documents