Klimatsmart framtid med medvetna energianvändare

Report
”Det är aldrig för sent att göra så
mycket som möjligt” –citat av Pär Holmgren
Roger Gunnarsson
2014-10-14
Trosa, Sverige
Klimatsmart – en kväll om energi
och klimatsmarta transporter
•
Våra personresor
Ungefär 30 procent av "medelsvenskens" energianvändning går till persontransporter.
Den största delen av resorna sker med fordon som drivs med bensin, diesel och
flygfotogen som är fossila bränslen.
•
Cykla mer!
Genom att ta cykeln istället för bilen till och från affären som ligger 3 km bort spar du ca 5
kWh. Om du gör denna resa två gånger i veckan spar du ca 550 kWh per år.
•
Res kollektivt!
Om du har en mils resa till arbetet och väljer bilen går det åt ca 16 kWh att åka till och
från arbetet. Det blir ungefär 4000 kWh/år om Du reser till och från arbetet 250 dagar. Om
du åker tåg eller tunnelbana istället går det åt ca 4 kWh per resa. På ett år spar du då
över 3000 kWh.
•
Samåk till arbetet!
Om du åker tillsammans med en granne som arbetar nära ditt jobb innebär det att du
och din granne kan minska er gemensamma energiförbrukning.
Resor och transporter
Hur kan fler bidra till en bättre miljö?
•
•
•
•
•
Minskat resande
Källsortera resorna
Köra mera bränslesnålt
Effektivare motorer med lägre förbrukning
Övergå från fossila till förnybara bränslen
Vad kan svenskar absolut tänka sig att göra
för att minska sin klimatpåverkan?
•
•
•
•
•
•
•
79% - Köra mer bränslesnålt
72% - Köpa en mer miljövänlig bil
71% - Åka tåg istället för flyg
62% - Köra långsammare
54% - Samåka mer
53% - Köra bil mindre
45% - Åka mer kollektivt
Källa: Naturvårdsverket
Minskat resande
• Behöver resan göras?
• Kan resan ersättas med telefonsamtal, SMS, Facetime, Skype etc?
• Jobba hemifrån någon dag i veckan?
• Hitta rätt direkt med GPS
• Planera ditt resande (många resor och tomgångskörning undviks)
Källsortera resorna
• Behöver resan göras? Ta bort slentrianresandet!
• Kan den kombineras med annan resa?
• Kolla upp och välj bästa alternativet för varje resa!
• 50% av alla resor är under 5 km = perfekt för cykel!
Köra mera bränslesnålt
• Bil efter behov
• Bränslesnålast i klassen
• Sparsam körning /eco-driving
• Serva bilen regelbundet
• Håll rätt tryck i däcken
• Undvik onödig last
Effektivare motorer med lägre förbrukning
• Snålaste bilen i klassen drar ca 25% mindre bränsle än medelbilen
• Köp miljöbil
Övergå från fossila till förnybara bränslen
Låginblandning av etanol/FAME (RME)/HVO
Miljödiesel
Etanol
Fordonsgas (40/60)
Biogas
El (helt eller delvis)
Bränslecell
Värderingsövning – val av bil:
Vilken typ av bil anser du är
bäst ur miljösynpunkt?
1. Etanolbil
2. Bränslesnål
dieselbil
3. Biogasbil
4. Bränslesnål
bensinbil
5. Elbil/laddhybrid
6. Övrig bil
Värderingsövning – val av bil:
Vilken typ av bil köper du i
första hand?
1. Etanolbil
2. Bränslesnål
dieselbil
3. Biogasbil
4. Bränslesnål
bensinbil
5. Elbil/laddhybrid
6. Övrig bil
Visste du att…
… bilarna i Sverige i genomsnitt står parkerade
95 procent av dygnets timmar?
Kanske kan hyrbil, bilpool, t.o.m. taxi vara
alternativ?
Vad är CO2-utsläppen
från en Volvo V50?
Det beror på…
Volvo V50
Motor
alt:
2,4 bensin
1,6D diesel
2,0F etanol
Biogas?
8,5 liter/100 km
3,9 liter/100 km
10,4 liter/100 km
203 g CO2/km
104 g CO2/km
183 g CO2/km
183 g CO2/km
227 g CO2/km
(klimat)
117 g CO2/km
(klimat)
84 g CO2/km
(klimat)
35 g CO2/km
(klimat)
Klimatreduktion:
-49%
-59%
-83%
Energiförbrukningen:
-49%
-10%
-10%
Det är aldrig för sent
att börja!
• Varje sparad kWh
ger en sparad
slant i plånboken,
så vänta inte börja idag!

similar documents