Nieres un vecums

Report
Nieru slimību un nieru aizstājterapijas
klīnika
Anda Grigāne

Samazinās nieru funkcija

Process nenotiek vienādi visiem pacientiem

Nav paralēlu sakritību- gadi un nieru funkcija

Procesi nierēs ,kas notiek organismam
novecojot .................
.

vecākiem par 65 gadiem







Hroniska nieru slimība definēta, ja ir nieru
bojājums( funkcijas un struktūras) izmaiņas
,kuru ilgums ir 3 mēneši un vairāk ar vai bez
nieru funkcijas izmaiņām vai arī nieru funkciju
ir zem 60 ml/min /1,73 m2
HNS - I GFĀ ne zemāk 90 ml/min
HNS- II GFĀ 89- 60 ml/min
HNS III a GFĀ 59 – 45 ml/min
HNS III b GFĀ 44-30 ml/min
HNS –IV GFĀ 29 – 15 ml/min
HNS – V GFĀ -zem 15 ml/min /ESRD/
KDOQI –National Kidney FoundationKidney Disease outcomes Quality Initiative

Izmaiņu attīstību nosakaģenētiska predipozīcija
kardiovaskulārie riska faktori
stress
iekaisums
svara izmaiņas
sistēmiska skleroze
sarkopēnija
slimības
Hipertensija
CD
Adipozitāte
Ģenētiskie faktori
Smēķēšana
Dislipidēmija
Mazkustīgs dzīves veids
Vecums
Hronisks iekaisums
Endoteliāla disfunkcija
Ateroskleroze
Kardiovaskulāras slimības
Oksidatīvs stress
Imūnās sistēmas izmaiņas
Renovaskulāra rezistence
Nieru asins plūsma
Renāla išēmija
Hroniskas urīnceļu
infekcijas
Blakus saslimšanas
Hroniska nieru slimība
Nefrotoksiciāte
Urīnceļu obstrukcija
Malnutrīcija
Renāla osteodistrofija
Anēmija
Trauslums
Geriatriski sindromi
Fiziska disfunkcija
Kritieni
Mazkustīgum
s
Slikts iznākums
(Poor outcomes)
Kognitīva disfunkcija
2003. gadā ASV populācijā –
vecāki par 65 gadi bija 12 %
vecāki par 85 gadi -1,6 %
2030. gadā ASV prognostiski
vecāki par 65 gadiem būs līdz20 %
vecāki par 85 gadiem būs līdz 3,2 %
Selvin E,Stevens L Prevalence of CHD in the United States , JAMA,2007

Pieaug pacientu īpatsvars virs 75 gadu vecuma

Kanāda -1999.g. – 12,6 %

Kanāda – 2007g. – 25%

Dzīvildze 2007g. –1 gads ar hemodialīzi līdz 25 %
5 gadi ar hemodialīzi līdz 60 %
Kanādas nefroloģisko pacientu reģistrs
ESRD (HNS-V)

Nieru slimību un nieru aizstājterapijas klīnikā
2000 g .pacientu īpatsvars NAT programmā
65 gadi un vecāki – 18 %
75 gadi un vecāki - 3%
2011 g.
65 gadi un vecāki -19 %
75 gadi un vecāki - 21 %
Dzīvildze -
3 gadi – 25 -32 %
No klīnikas darbības statistikas
ESRD/HNS -V

GFĀ – fizioloģiski mazinās un šī nieru
disfunkcija pāriet izvērstā stabilā nieru
funkcijas zudumā
•Disfunkcijas rezultātā attīstās nieru bojājums,kas
izpaužas ar noteiktu dažādas pakāpes klīniku vai
laboratorisku atradi
Izmainās struktūra un funkcionāls stāvoklis
mazinās nieru masa
izmainās un samazinās garozas slānis
samazinās kamoliņu skaits
attīstās un pieaug glomeruloskleroze
rētošanās
palielinās tubulo-intersticiāla fibroze
samazinās asins plūsma
pieaug asinsvadu rezistence
Līdz 80 gadu vecumam nieru masa var
samazināties
par 30 -32% ,galvenokārt uz garozas rēķina


Garozas slānis –
glomerulosklerozi konstatē
5%gadījumos 40-45 gadu vecumā
30% gadījumos – 80 gadu vecumā
Saistīta ar pieaugošu asinsvadu sienu biezuma
izmaiņām,artēriju un arteriolu hialinoze un skleroze
Chronic Kidney Disease in Older People,2011,7

Medullārā slānīveidojas tieši kanāli starp aferento un
eferento arteriolu iespējami apejot glomeruļus
rodas hroniska išēmija
funkcionālā glomerulopēnija un strukturāla
glomeruloskleroze ietekmē GFĀ samazināšanos
Chronic Kidney Disiase in Older People
2011,Aging Health ,7.749- 762

Vecākam cilvēkam vecuma izmaiņas nierēs ir
saistītas blakus saslimšanām ,kas raksturīgākas
šajos gados
arteriāla hipertenzija
cukura diabēts
hroniska sirds mazspēja
ateroskleroze
uŗīna atteces traucējoši procesi
recidivējošas urīnceļu infekcijas
medikamentu inducēta nefropātija
Chronic Kidney Disiase in Older People
2011,Aging Health ,7.749- 762








Nieres masas samazināšanās
Kamoliņu skaita samazināšanās
Glomerulosklerozes pieaugums
Tubulointesticiāla fibroze
Samazinās tubulāra masa
Samazinās asinsplūsma
Pieaug asinsvadu sieniņu biezums
Pieaug nieru asinsvadu pretestība





Pieaug intīmas biezums
Samazinās elastīna saturs
Pieaug asinsvadu cietība
Izmainās lielo asinsvadu adaptācijas spējas
Pieaug pulsa viļņa ātrums


Seruma kreatinīna līmenis vecākiem cilvēkiem
nebūtu izmantojams kā vienīgi ticams
marķeris ,jo to ietekmē muskuļu masa, diēta
un tubulārā sekrēcija
Seruma kreatinīna līmenis var būt normas
robežās līdz pat brīdim ,kad izpaužas
ievērojams funkcijas zudums







Jāvērtē ne tikai kreatinīna līmenis asinīs, bet arī GFĀ, jo tiek
vērtēts gan vecums, dzimums, rase, muskuļu masa
MDRD formula – bieži lietojot vecākiem cilvēkiem pēc 70
gadiem ir zem 60 ml/min jeb HNS III stadija
Cockcroft-Gault formula – rēķinot vecākiem cilvēkiem virs
70 gadiem rādījumi ir zemāki par 25 % salīdz. ar MDRD
Starpība ir atkarīga no vecuma, seruma kreatinīna līmeņa un
ĶMI
Citstatīns C - izmanto, bet diagnostiskā precizitāte ir līdzīga
seruma kreatinīnam, bet domas dalās....
Visas formulas nav salīdzināmas ar zelta standartu –inulīna
klīrensu- mazmolekulārupolisaharīdu,kas brīvi filtrējas
kamoliņos
Radioizotopā metode




GFĀ – vecākiem cilvēkiem fizioloģiski no 65
gadu vecuma ik gadu mazinās par 0,8 -1,4
ml/min /1,73 m2
GFĀ - patoloģiski samazinās pievienojoties
diabētam un hipertenzijai
GFĀ CD pacientiem – mazinās straujāk – 2,1 2,5 – līdz 3,0 ml/min /1,73 m2
GFĀ un PAH – ir grūti nodalīt vai GFĀ
mazinās fizioloģiski pieaugot vecumam vai
patoloģiski, kā pie hipertenzijas, jo 70 %
cilvēku ar HNS ir hipertenzija






Dažādi funkcionāli ierobežojumi
Grūtības iešanā un kāpšanā
Pieaug kritienu risks
Ierobežotas pašaprūpes aktivitātes
Sarkopēnija
Osteoporoze un lūzuma riski


HNS gadījumā paaugstinās mirstība no
kardiovaskulārām slimībām, jo paātrinās nieru
funkcijas zudums līdz nieru slimības gala
stadijai /ESRD jeb HNS –V stadijai /
HNS prevalence ir augsta un pieaug un
parādās vecākiem pacientiem un veciem
pacientiem, kā tāds jauns ‘’milzis’’, kas saistīts
ar malnutrīciju, kognitīvo, fizisko funkciju
ierobežojumu.



Nieru funkcijas un klīniskās situācijas
vērtējumam nevajadzētu būt tikai ņemot par
galveno keatinīna līmeni asinīs un tā izmaiņas
,bet gan GFĀ
Nopietni jāizvērtē medikamentu un to devu
lieluma nozīmēšana ,sevišķi ņemot vērā
malnutriciju un GFĀ
Kontrastizmeklēšanu nozīmēšanā un veikšanā
stingri jāizvērtē indikācijas

Dzīvildzi palielina
Medicīnas tehnoloģijas
terapijas un pielietoto metožu
kvalitāte
medikamentu pieejamība un
adekvāta lietošana





Globālā pētijumā par novecošanu izvērtētas 91
valsts,pēc 13 kritērijiem(dzīves
kvalitāte,ieņēmumi,veselības aprūpe.......)
Latvijapētījumā kopumā ierindojas -45 vietā
veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībā -62
visaugstāko pozitīvo vērtējumu ieņem pēc
gados vecāko cilvēku izglītības un
nodarbinātības līmeņa- 15
LETA ,2013
Lai katram vecumam savs skaistums !

similar documents