195

Report
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
EU peníze školám
Registrační číslo projektu: III/2VY_32_inovace_195
Jméno autora:
Třída/ročník:
Datum vytvoření:
Mgr. Bartošíková Hana
3. (7.)
16. 10. 2012
Vzdělávací oblast:
Člověk a příroda
Tematická oblast:
Přírodní látky
Předmět:
Výstižný popis způsobu využití,
Chemie
Důkazové reakce sacharidů
případně metodické pokyny:
Klíčová slova:
Molishova, Thymolova, Fehlingova,
Tollensova, nitrochromová reakce, důkaz
škrobu, Selivanova zkouška
Druh učebního materiálu:
prezentace
Přírodní látky
SACHARIDY – 10. ČÁST
DŮKAZ SACHARIDŮ

A) Molischova reakce

B) Thymolova reakce
MOLISCHOVA REAKCE
Molischovo činidlo - 3% alkoholický roztok 1naftolu
 Do zkumavky ke 2 ml roztoku vzorku přidejte 5
kapek Molischova činidla, protřepejte a opatrně
podvrstvěte 1 ml koncentrované kyseliny sírové.
 Na rozhraní obou vrstev se vytvoří intenzivně
zbarvený prstenec – modrý, fialový, červený až
hnědý podle použitého vzorku.

THYMOLOVA REAKCE
K 0,5 ml roztoku vzorku sacharidu přidáme 3
kapky 3% roztoku thymolu v etanolu , 3 ml konc.
HCl a několik krystalů NaCl.
 Opatrným zahříváním k varu / 1 až 4 minuty / v
přítomnosti sacharidu vzniká karmínově
zbarvený roztok.

DŮKAZ REDUKUJÍCÍCH SACHARIDŮ

A) reakce s Fehlingovým činidlem

B) reakce s Tollensovým činidlem
REAKCE S

FEHLINGOVÝM ČINIDLEM
Fehlingovo činidlo:
I. roztok CuSO4.5H2O
 II. roztok vínanu draselno-sodného a NaOH

Do zkumavky nalijte 1 ml roztoku I a 1 ml
roztoku II a protřepejte.
 Vznikne čirý, sytě modrý roztok.
 Přidejte několik kapek roztoku vzorku, opatrně
zahřejte k varu přímým plamenem a pozorujte
vznik červené sraženiny oxidu měďného.
 http://portal.svehlova.cz/Pages/Player.aspx?id=25

REAKCE S
TOLLENSOVÝM ČINIDLEM
Tollensovo činidlo - do roztoku dusičnanu
stříbrného / w = 5 % / - objem 2 ml se přidá
kapka roztoku hydroxidu sodného / w = 10 % /
a po kapkách se přidává roztok hydroxidu
amonného w = 2 % / až do rozpuštění sraženiny
 Do odmaštěné zkumavky dejte 1 ml roztoku
vzorku a 2 ml Tollensova činidla.
 Reakční směs mírně zahřejte v teplé vodní lázni.
 Na stěně zkumavky se vzorkem redukujícího
cukru se objeví stříbrné zrcátko.

ROZLIŠENÍ MONO- A DISACHARIDŮ OD
POLYSACHARIDŮ NITROCHROMOVOU
REAKCÍ
Chroman v kyselém prostředí oxiduje všechny
cukry kromě polysacharidů. Redukční produkty
chromanu jsou modře zbarveny.
 Ke 2 ml vzorku přilijte asi 3 ml konc. kyseliny
dusičné / NEPIPETOVAT !! / a 5 kapek
chromanu draselného a dobře promíchejte.
 Po chvíli pozorujte vznik modrého zbarvení .

REAKCE ŠKROBU S JÓDEM
K 1 ml roztoku sacharidu přidejte 1 kapku
Lugolova roztoku.
 Za přítomnosti škrobu vzniká modré zbarvení,
které zahřátím mizí.
 Škrob dává s jodovým roztokem (roztok jódu v
ethanolu nebo roztok jódu v jodidu draselném =
Lugolův roztok) modré produkty.
 Převažující složka škrobu - amylosa - se barví
modře, amylopektin - červenofialově.


http://www.youtube.com/watch?v=5Ion19MgT4s
&feature=relmfu
ODLIŠENÍ ALDOS OD KETOS – SELIVANOVA
ZKOUŠKA
Selivanovo činidlo - směs 50 ml HCl a 50 ml
vody, rozpustit 0,05 g resorcinolu
 Do zkumavky přidáme k 1 ml Selivanova činidla
kapku roztoku sacharidu a zahříváme na vroucí
vodní lázni.
 Resorcinol ( je součástí Selivanova činidla )
poskytuje s furalem a jeho deriváty červené
zbarvení.
 Ketosy reagují asi 20x rychleji než aldosy.

A ZA ODMĚNU…
TAJEMSTVÍ MODRÉHO ROZTOKU
V kádince v 50 ml vody rozpusťte 1 g glukosy a 1
g hydroxidu sodného.
 Roztok přelijte do baňky a přilijte 2 ml
methylenové modře tak, abyste získali modrou
barvu.
 Baňku uzavřete zátkou, protřepejte a nechte stát.

Modrý roztok se po určité době odbarví.
 Potom ho intenzivně promíchejte a opět nechte
stát.
 http://www.youtube.com/watch?v=jpVd8Ji7ITI

FARAÓNOVI HADI
Do porcelánové misky nasypeme oxid chromitý a
vytvoříme v něm důlek. Do důlku vsypeme směs
cukru krupice se sodou (9:1).
 Oxid chromitý a smíchanou směs zvlhčíme
ethanolem ze střičky a zapálíme.
 http://www.youtube.com/watch?v=5EeAmtMdQM
w

POUŽITÉ ZDROJE

Středoškolské učebnice chemie:

MAREČEK, Aleš a Jaroslav HONZA. Chemie pro čtyřletá gymnázia: 3. díl. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství
Olomouc s. r. o., 2005. ISBN 80-7182-057-1.

RŮŽIČKOVÁ, Květoslava a Bohumír KOTLÍK. Chemie II. v kostce. 3. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2004.
ISBN 80-7200-761-0.

MLYNAROVA. Sacharidy. In: [online]. [cit. 2012-10-16]. Dostupné z:
www.mssch.cz/sites/default/files/_uzivatele/.../12_sacharidy.pdf

LC-3-sacharidy.doc. In: [online]. [cit. 2012-10-16]. Dostupné z:
www.kch.tul.cz/filebrowser/download/9390057

35.AVI Faraonovi hadi. In: [online]. [cit. 2012-10-16]. Dostupné z:
http://www.youtube.com/watch?v=5EeAmtMdQMw

Oxidačně-redukční reakce. In: [online]. [cit. 2012-10-16]. Dostupné z:
http://www.youtube.com/watch?v=jpVd8Ji7ITI

Důkaz škrobu. In: [online]. [cit. 2012-10-16]. Dostupné z:
http://www.youtube.com/watch?v=5Ion19MgT4s&feature=relmfu

Zkvalitnění výuky technických oborů za pomoci multimediálního e-learningového systému. In: [online]. [cit.
2012-10-16]. Dostupné z: http://portal.svehlova.cz/Pages/Player.aspx?id=25

similar documents