Meranie_objemu_kvapalin

Report
Skúmanie vlastností kvapalín, plynov,
tuhých látok a telies
Meranie objemu
kvapalín
26. 9. 2013
Mgr. Emília Rusnáková,
Gymes, Charkovská 1, Košice
Sekunda, 4. hodina
Objem
Objem je fyzikálna veličina.
Značka: V
Jednotky:
1 liter = 1 l
1 mililiter = 1ml
1 l = 1000 ml
Prístroj ne meranie: odmerný valec
Premeň jednotiek objemu
5 l = ............... ml
2. 3,56 l = .......... ml
3. 0, 2 l = ............ ml
4. 1, 356 l = ........ ml
1.
24 000 ml = ..........
6. 234 ml = ................
7. 5 ml = ....................
8. 3 578 ml = ............
5.
l
l
l
l
Pravidlá pri meraní odmerným
valcom
Správna veľkosť odmerného valca podľa
objemu kvapaliny
2. Odmerný valec musí byť položený na
vodorovnej podložke
3. Hladina kvapaliny musí byť ustálená
4. Určime hodnotu jedného dielika
5. Na odmerný valec sa pozeráme kolmo, oči
musia byť vo výške hladiny
6. Nameranú hodnotu zapisujeme číslom a
jednotkou
1.
Domáca úloha
24 / 2, 3
 25 / 4


similar documents