WYPADKI DROGOWE

Report
WYPADKI
DROGOWE
Nieustanna rozbudowa dróg i
różnorodność przewożonych
niebezpiecznych ładunków,
olbrzymia ilość przewożonych
pasażerów zwiększają
zagrożenie wystąpienia
katastrofy i wypadku drogowego
Wypadki te w równej mierze
mogą dotknąć pasażerów jak i
mieszkańców miejscowości w
pobliżu dróg.
Powszechność motoryzacji
nakłada na obywateli
obowiązek znajomości
podstawowych zasad i
czynności do wykonywania w
razie wystąpienia katastrofy
drogowej lub wypadku.
Zabezpieczenie miejsca
wypadku:
Jeżeli nie ma zabitych lub
rannych, uczestniczący w
wypadku kierujący pojazdami
samochodowymi, obowiązany
jest niezwłocznie usunąć
pojazd z miejsca wypadku, aby
nie powodować zagrożenia lub
tamowania ruchu drogowego.
Jeżeli są ranni lub zabici należy
zabezpieczyć miejsce wypadku
poprzez włącznie świateł
awaryjnych pojazdu, a w razie
ich braku świateł pozycyjnych
oraz ustawienie w odległości
ok. 100 m za pojazdem
ostrzegawczego trójkąta
odblaskowego.
Prawie zawsze w wypadkach
drogowych, w których są ranni i
zabici, poszkodowanych ratują
uczestniczący w tych
wypadkach użytkownicy dróg
Stąd też, to przede wszystkim
użytkownicy dróg, na ogół nie
posiadający profesjonalnego
wykształcenia medycznego, powinni
wiedzieć, jakie należy podjąć działania
w sytuacji konkretnego wypadku
drogowego, czego nie wolno robić, aby
nie utrudnić dalszej akcji ratowniczej i
nie pogorszyć istniejącego stanu ofiar
wypadku
. Aby w następnej chwili z
ratujących nie stać się
ratowanymi

Pierwszorzędną czynnością
jest natychmiastowe
zabezpieczenia miejsca
wypadku zgodnie z
przepisami ruchu
drogowego. Po uzyskaniu
informacji co do ilości ofiar i
ich stanu zawiadamiamy
pogotowie ratunkowe straż
pożarną i policję. Udzielamy
pierwszej przedlekarskiej
pomocy medycznej
poszkodowanym
ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z
ROZWOJEM
CYWILIZACYJNYM I
DZIAŁALNOŚCIĄ
CZŁOWIEKA
Wichury i inne silne wiatry mogą
spowodować lokalne
utrudnienia w przejezdności
dróg
Obfite i długotrwałe opady
śniegu w połączeniu z innymi
zjawiskami atmosferycznymi
(wiatr, niskie temperatury)
mogą spowodować duże
utrudnienia komunikacyjne
Jeżeli jesteś świadkiem
wypadku drogowego:
Zabezpiecz miejsce zdarzenia
w przepisowej
odległości ustaw
trójkąty
ostrzegawcze
(własne lub
pozyskane z
pojazdów
poszkodowanych
Wykorzystaj światło
ostrzegawcze latarki
podręcznej
Jeśli w wypadku nie było osób
poszkodowanych usuń z jezdni
uszkodzone pojazdy, aby nie
były przyczyną kolejnego
wypadku
Przy pomocy telefonu
komórkowego lub radia CB
wezwij służby ratownicze,
policję
(połączenie z numerami
alarmowymi 998, 997, 999, 112
jest bezpłatne
Jeśli nie możesz spełnić
powyższego warunku, spróbuj
zatrzymać inne pojazdy
sam możesz nie być skuteczny
w działaniu
Jeśli nie masz szans na pomoc
innych, nie trać czasu i zacznij działać
sam, najważniejsze dla rannych bez
pulsu i oddechu są pierwsze 4 minuty,
ale udzielona pomoc musi być
fachowa.
Nie rób tego jednak, jeśli nie umiesz
zrobić tego prawidłowo, ponieważ
możesz pogłębić urazy, a nawet
spowodować śmierć
poszkodowanego
PAMIĘTAJ !!!
Aby wszystkie czynności
wykonywać z rozwagą, bez
niepotrzebnych emocji i
dodatkowych zniszczeń, do
czasu aż przybędą
specjalistyczne służby
ratownicze. Pamiętaj, że ty
również możesz się znaleźć w
podobnej sytuacji.
Najczęstszymi przyczynami
śmierci w wypadkach
komunikacyjnych są
bezdech, utrata krwi i wstrząs
O wstrząs można podejrzewać
każdego uczestnika wypadku,
stąd każdą ofiarę wypadku
można traktować jako dotkniętą
wstrząsem
Objawia się on wilgotnością, bladością i zimnością skóry.
Człowiek będący w stanie wstrząsu sprawia wrażenie
wyczerpanego, zachowuje się nielogicznie, na przykład
wstaje i odchodzi. Z człowiekiem będącym w takim stanie
należy rozmawiać, zapewnić mu spokój, odpoczynek i
poczucie bezpieczeństwa. Należy ułożyć go płasko na
kocu, unieść nogi wyżej od tułowia, aby zapewnić lepszy
dopływ krwi do mózgu i serca, okryć kocem lub ubraniem
Ciężkie wypadki komunikacyjne
należą do
najniebezpieczniejszych ze
wszystkich rodzajów
wypadków.
Wyciągając poszkodowanego
z pojazdu, starajmy się
trzymać jego głowę w osi ciała,
podtrzymując ją między
własnym barkiem a brodą.
Sprawcy wypadków
drogowych
Kierujący pojazdami
W 2000 roku większość
wypadków spowodowali
kierujący pojazdami, byli oni
sprawcami 44835 wypadków
W wyniku tych zdarzeń śmierć poniosło 4650
osób a 59970 zostało rannych. Głównymi
przyczynami wypadków było: niedostosowanie
prędkości do warunków ruchu (12471
wypadków), nieprzestrzeganie pierwszeństwa
przejazdu (10448 wypadków), a także
nieprawidłowe wykonywanie takich manewrów
jak: wyprzedzanie, omijanie, wymijanie (5452
wypadki).
Piesi
W 2000 roku spowodowali oni 10776
wypadków, wynikiem tych zdarzeń była śmierć
1315 osób i rany odniesione przez 9822
uczestników ruchu. Podkreślić należy, iż ponad
połowa (51,3%) wypadków z udziałem pieszych
spowodowanych było ich niewłaściwym
zachowaniem
Najczęstszą przyczyną było nieostrożne
wejście na jezdnię - 6199 wypadki, (tj.
ok.57% wszystkich zdarzeń
spowodowanych przez pieszych), następnie
nieprawidłowe przekraczanie jezdni - 1334
wypadki oraz przekraczanie jezdni w
miejscu niedozwolonym - 845 wypadków.
W większości ofiarami śmiertelnymi w tego
typu wypadkach są właśnie piesi.
Wypadki z winy pasażera
Najmniej liczną grupą sprawców wypadków są
pasażerowie. Od stycznia do grudnia 2000 roku
spowodowali oni 144 wypadki, pociągnęły one za sobą 25
ofiar śmiertelnych i rany odniesione przez 127 osób.
Wśród kategoryzowanych rodzajów najczęstszym jest
wypadnięcie pasażera a główną przyczyną - jego
nietrzeźwość
.
Wypadki z powodu
niesprawności technicznej
pojazdu

Od kilku lat liczba wypadków, w których
za główną przyczynę których uznano zły
stan techniczny utrzymuje się na
stosunkowo niskim poziomie. W 1999
roku zaistniało 27 takich wypadków, w
roku 2000 – 28, śmierć w ich wyniku
poniosły 3 osoby, a 83 odniosły obrażenia
ciała.
Nietrzeźwi sprawcy wypadków
drogowych

Elementem który w dalszym ciągu ma
ogromny wpływ na bezpieczeństwo na
drogach jest alkohol. Nietrzeźwi
uczestnicy ruchu spowodowali w okresie
od stycznia do grudnia 2000 roku 8012
wypadków. Najliczniejszą grupę
nietrzeźwych sprawców wypadków
stanowią kierowcy
Tak więc pamiętajmy !!
Jedzmy ostrożnie i
rozwagą
Bo nigdy nie wiadomo co
czeka nas za zakrętem lub
w mieście na naszych
drogach
Dziękuję
Wykonał: Radosław Rossa

similar documents