PPS show om Embedslægearkiver

Report
Embedslægearkiver
En kort introduktion
Udvikling








Ca. 1790 distriktslæger indføres,
1793 jordemoderdistrikter indføres,
1803 medicinalindberetninger i Sundhedskollegiets arkiv på RA,
fra 1909 Sundhedsstyrelsens arkiv.
1810 koppevaccination påbydes i hele landet, også Slesvig.
1829 dødsattester skulle anvendes i Kbh.
1832 dødsattester skulle anvendes i resten af landet.
1875 Ulykkelige dødsfald skulle synes af politimesteren og en
læge. Medicolegal dødsattest indsendt til Sundhedskollegiet, fra
19091 Sundhedsstyrelsen.
1920 Alle dødsattester skulle indsendes til Sundhedsstyrelsen
(ikke komplet bevaret).
Heraki




Danske Kancelli, fra 1848 indenrigsministeriet
Sundhedskollegiet, fra 1909 Sundhedsstyrelsen.
Embedslægen, fra 1790 kaldet distriktslæge, fra
1915 Embedslægen.
Husk også




Sindssygehospitaler, oprettet 1850’erne og frem
(LA),
Sygehusarkiver med patientjournaler (LA)
Den Kgl. Fødselsstiftelse med
jordemoderskolen, 1756 ff., fra 1910
Rigshospitalet, og
Det Kgl. Frederiks Hospital 1756, fra 1910
Rigshospitalet (RA).



Praktiserende læger (næppe bevaret),
Regimentslæger og andre militære læger (RA),
Private stiftelser (forskellige arkiver, bl.a. Danske
Kancelli, fra 1848 justitsministeriets
legatkontor),
Embedslægearkivets indhold







Årlige medicinal indberetninger,
Jordemoderprotokoller,
Vaccinationsprotokoller,
Dødsattester,
Lister over tuberkulosetilfælde,
Og over andre epidemier.
Senere også tilsyn med fødevareproducenter.

similar documents