Les 7-1-2013 - OVO Zaanstad

Report
Goedemorgen
…….en
Aan jullie de keuze
• Begin van de les of einde van de les?
Begin
• In groepen van 4 aan elkaar vertellen over jullie
kerstvakantie. Daarna klassikaal. Max 10m.
Einde
• Laatste 10m vrij te besteden
Lesprogramma
• Marketingmix: product en prijs
• Vraag 48 klassikaal bespreken
• Opdracht 49-51 in de klas maken (en anders
huiswerk!)
Marketingmix
Combinatie van instrumenten die een organisatie kan
gebruiken voor haar marketingstrategie (wat voor koers
gaan we varen?)
•
•
•
•
Product
Prijs
Plaats
Promotie
Marketingmix (2)
• Consumentensoevereiniteit
Consument heeft invloed op aanbod van goederen. Als consument bereid is
te betalen dan zullen producenten dit ook aanbieden.
Consumenten zijn personen of huishoudens die goederen en diensten
consumeren die worden geproduceerd
Een producent is een persoon, organisatie of bedrijf dat producten of
diensten levert
Marketingmix (3)
• Product
Waar houdt een producent rekening mee met het maken van een product?
(Waar kijkt een consument naar bij het kopen van een product?)
• Prijs
(prijselasticiteit, prijsinelasticiteit, Ev= % verandering qv/ % verandering p)
In hoeverre daalt/stijgt mijn verkoop als ik de prijs verhoog/verlaag?
Marketingmix (4)
• Prijselasticiteit
-altijd negatief, omdat: als de prijs (p) stijgt dan daalt de vraag (qv) en als de
prijs daalt dan stijgt de vraag!
-prijselastisch: klanten blijven niet als prijs stijgt. Klanten komen als prijs
daalt.
(luxe goederen: scooter, ipad, tv, merkkleding, uggs)
Marketingmix (5)
-prijsinelastisch: klanten blijven ondanks prijsstijging.
(basisbehoeften: fruit, brood, boter)
-Welke producten worden ondanks prijsstijging toch meer verkocht?
-Bij welke producten worden ondanks prijsstijging de klanten toch behouden?
Marketingmix (6)
-Welke producten worden ondanks prijsstijging toch meer verkocht?
-Bij welke producten worden ondanks prijsstijging de klanten toch behouden?
Marketingmix (5)
• Bedenk voor jezelf 2 producten die je ondanks de prijsstijging toch nog zou
kopen (prijsinelastisch)
• Bedenk voor jezelf 2 producten die je niet zo snel meer zou kopen na een
prijsstijging (prijselastisch)
• Eerst individueel (3m) en daarna in tweetallen bespreken (2m)
• Klassikaal bespreken
Marketingmix (6)
Elastisch
-1 (of lager)
Inelastisch
Tussen 0 en -1
Formule:
•
•
•
•
Ev= % verandering qv/ % verandering p
Ev=prijselasticiteit van de vraag
Qv= de vraag (hoeveelheid verkochte producten)
P=prijs
• Prijsdaling van 1% leidt tot een stijging van…(ev)
Marketingmix (7)
Elastisch
-1 (of lager)
Inelastisch
Tussen 0 en -1
Formule:
• Ev= % verandering qv/ % verandering p
Stel: Ipad kost nu €500 en de prijs stijgt met €50 (prijsstijging is 10%)
De verkoop was bij de BBC 2000 stuks en wordt nu 1600 stuks (daling verkoop van
20%)
Ev= -20%/10% Ev= -2
(we vullen hier -20% in omdat het gaat om een daling van de verkoop, er wordt
minder verkocht!)
Wat betekent dit? Prijsdaling van 1% leidt tot een verkoopstijging van 2% oftewel
prijsstijging van 1% leidt tot verkoopdaling van 2%
Narekenen: prijs is met 10% gestegen10%*2=20% daling van de verkoop!
Opdracht 48
Formule: Ev= % verandering qv/ % verandering p
% verandering qv =
N-O/O*100%6210-6000/6000*100%=3,5
% verandering p=
-5%
Ev= 3,5/5= -0,7 inelastisch!
Wat betekent dit? Prijsdaling van 1% leidt tot een verkoopstijging van 0,7%
oftewel prijsstijging van 1% leidt tot verkoopdaling van 0,7%
Jullie krijgen 10m om samen opdracht 48 te maken. Daarna klassikaal bespreken!
Huiswerk
• Opdracht 49 t/m 51
• Woensdag gaan we de opdrachten klassikaal
bespreken!!
• Woensdag 2e uur in lokaal 23!

similar documents