Bepaling biotische index

Report
Zoetwateronderzoek
Bepaling van de biotische index
Wat zijn bio-indicatoren?
Bio-indicatoren
Biotische index
Bio-indicatoren = organismen die je kan aantreffen
in sterk verontreinigd, verontreinigd, zwak
verontreinigd en niet-verontreinigd water.
• Meten van een aantal abiotische factoren:
– temperatuur, helderheid, kleur en geur van het
water bepalen;
– bepaling van concentraties opgeloste stoffen:
O2, H+, Ca2+, Cl-, NH4+, NO3-, PO34-.
• Aanwezigheid van een aantal
zoetwaterorganismen: diversiteit is een maat
voor zuiverheidsgraad.
Tolerantie van soort voor abiotische factoren
Hoe bepaal je de biotische index?
Bio-indicatoren
Biotische index
• Inventaris van macro-invertebraten:
aanwezigheid/afwezigheid van ongewervelde dieren
+ aantallen turven;
• Bepaling biotische index:
– aantal systematische eenheden (S.E.) per
indicatorgroep bepalen;
– totaal aantal S.E. bepalen;
– de hoogste indicatorgroep omcirkelen met
minstens één geturfd organisme + bijhorende
S.E.;
– totaal aantal S.E. omcirkelen op bepalingslijst;
– hoogste indicatorgroep omcirkelen op
bepalingslijst;
– kruising = biotische index.
• Interpretatie biotische index: vergelijken met
tabel.
Bio-indicatoren voor de mate van verontreiniging van een zoetwaterplas
Bepaling totaal
aantal S.E. per
indicatorgroep
Bepaling totaal
aantal S.E.
Ingevulde turflijst
Turven van S.E.
Voorbeeld van turflijst waarop de systematische eenheden (S.E.) met een kruisje worden geturfd
Biotische index van voorbeeld
Bepalingslijst van de biotische index
Biotische index
10 – 9 weinig tot niet verontreinigd water:
zeer goede waterkwaliteit
8–7
weinig verontreinigd water: goede
waterkwaliteit
6–5
matig verontreinigd water: matige
waterkwaliteit
4–3
sterk verontreinigd water: slechte
waterkwaliteit
2–0
zeer sterk verontreinigd water: zeer
slechte waterkwaliteit
De biotische index en de waterkwaliteit

similar documents