Fremmedsprogsindlæring og kunstneriske fag. Af Stine Lambek

Report
Fremmedsprogsindlæring
Succeshistorier og problemfelter
engelsk - tysk – fransk - spansk
Plussiden ved fremmedsprogsindlæring
”Jeg besluttede mig for at lære mig selv engelsk,
da jeg var fem” Frederik 3z
• Engelsk = primært kommunikationssprog
• Stort ordforråd
• Stor baggrundsviden
• Generel velvilje
(Nogle af) udfordringerne ved
fremmedsprogsindlæring
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Stor faglig spredning
Konkret tænkning
Intuitiv tilgang
Problemer med grammatisk terminologi
”Hvorfor skal jeg lære om fejl? Jeg ved jo,
hvordan den korrekte sætning skal være” Steffen 2s
Hukommelsesproblemer
Skriveblokering; djævlen ligger i detaljen.
Dagsform
Vægring
”Blandede” hold (fransk/spansk)
Kunstneriske fag
Plussider og problemfelter
Musik – Mediefag - Billedkunst
Plussiden ved de kunstneriske fag
• Konkret tænkning (nu som et aktiv!)
• God mulighed for progression og
succesoplevelser (efter ”afkodning”)
• Talent/evner/teknisk snilde
• Deltagelse i skolens sociale/kreative liv
mediefagsgalla
billedkunstudstillinger
skolekomedie
diverse koncerter
Generelle problemfelter ved de
kunstneriske fag
• Krav om teori og praksis
• Langvarigt projektarbejde (krav om
selvdisciplin og kontinuitet)
• Gruppearbejde/gruppedynamik
• Finmotoriske vanskeligheder
• Sensorisk følsomhed
• Fobier
• Vægring
Eksempel på mediefagsproduktioner
• http://www.youtube.com/watch?v=HkTqBg01At
M&list=PLBDB1B3ECA4131C07
”Mathias og Mia” og ”Bobs misforståelse”
Case i engelskundervisningen
• Klassen har engelsk, og der læses en fiktiv tekst med Vietnam
som tema. En elev er tydeligvis meget interesseret og sidder
konstant med en knipsende hånd oppe, fordi Vietnamkrigen
(og især granattyper) er en af hans særinteresser. En anden
elev har svært ved bare at forstå teksten på et redegørende
niveau og vægrer sig i øvrigt ved at formulere sig på engelsk
overhovedet. En tredje elev vil gerne deltage men får ofte
absencer og ved derfor sjældent, hvor vi er i teksten. En fjerde
elev har begravet sig bag en computer og spiller tydeligvis et
eller andet spil, hvilket han energisk nægter, når man siger det
til ham. Resten af klassen følger med.
• Hvordan får alle elever noget ud af timen?
Lavpraktiske tricks i
fremmedsprogsundervisningen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bøger frem for kopier. Hvis kopier – scan ind elektronisk
Følg bogens struktur
Hav ekstra eksemplarer af alt liggende
Brug intranet systematisk
Minimer læselektier
Fast plan for undervisningen
Klassereferent
Stilladsering
”Taletid”
”No is not an option”!
Engelsk og de 6 hoveddiscipliner
•
•
•
•
•
•
1. Pronunciation
2. Vocabulary
3. Fluency
4. Grammar
5. Analysis
6. Writing
1. Pronunciation
• Træn oplæsning med old-school fonetikregler
• Etymologi en mulighed
2. Vocabulary
• Lean back and enjoy!
• Vær opmærksom på spredningen (oversæt til
dansk ind imellem)
3. Fluency
• 5-minute talks
• Retfærdig taletidsfordeling
• Don’t take no for an answer!
4. Grammar
• 3 fejlsætninger hver dag
Ret fejlen i følgende sætninger og forklar fejlen ved at benytte korrekt
grammatisk terminologi:
1. I am convinced of that I will never win
2. I am getting up at 6 every morning
3. It succeeded him to climb the mountain
• Systematisk gennemgang af grammatiske
regler med tydelig differentiering
• Gentagelse, gentagelse, gentagelse
5. Analysis
• Husk altid den store spredning
• Stilladsering
• Analyse som et system/et
genkendeligt mønster:
Claim – quotation - comment
6. Writing
• Tjek om eleven skriver bedre på engelsk end
på dansk
• Stilladsering
• Del-deadlines
• Eleverne SKAL aflevere, også selv om opgaven
ikke er perfekt/færdig
• Accepter elevernes styrker og svagheder
Skriftlige krav til eksamen
• Delprøve 1 uden hjælpemidler
fejlsætninger
grammatisk emne
stilistik/retorik
oversættelse
• Delprøve 2 med hjælpemidler
analyse af fiktionstekst
eller
analyse af sagprosatekst
A typical English lesson
1. Five-minute talk (The Vietnam War – what do
you know about it?)
2. Three sentences on the blackboard
3. Today’s text: Philip Caputo: ”A Rumor of War”
(1977) Analysis (Tools)
4. Write down a 100-word analysis of the text
5. Grammar; 2 pages in the grammar book – we
read the rules together
Materiale
Forløb og analysemodeller til engelskundervisningen
•
•
•
Caputo, Philip: ”A Rumor of War” (1977) (tekst til Vietnamforløb)
Engberg-Pedersen, Jonna et. al.: Contexts, Gyldendal, 2004 (”Tools”: analysemodeller til fiktion og
sagprosa)
Quist, Nanna Flindt: On Purpose (om retorisk analyse)
Eksempler på essay og sprogopgave til engelskundervisningen
•
•
•
•
”Sprogopgave 3”: træning til delprøve 1 uden hjælpemidler
2 elevbesvarelser
”Essay 7”: analyse af Jo Lloyd: ”Because It Is Running By” (2009): træning til delprøve 2 uden hjælpemidler
2 elevbesvarelser
Undervisning i kunstneriske fag; cases
•
•
•
•
•
•
•
Billedkunst - Vi gennemgår arkitekturhistorie, herunder pyramider. En elev siger
pludselig, at han har en fobi med trekanter.
Billedkunst - Vi sidder i klassen men jeg siger, at vi nu skal ned i billedkunstlokalet
og male. En elev nægter – der lugter i lokalet, og han panikker, hvis han skal have
et maleforklæde på.
Billedkunst - Vi er på Statens Museum for Kunst. En elev kan slet ikke holde fokus
og går rundt og griner og siger ”porno” hele tiden.
Billedkunst - Vi skal lave en mimetisk tegneøvelse. En elev kan ikke holde ordentligt
på blyanten og bliver tydeligt frustreret. En anden elev insisterer på kun at tegne
Manga-figurer.
Mediefag – der arbejdes med eksamensprojektet. En elev nægter at være foran
kameraet, selv om det er blevet gjort klart, at alle skal.
Mediefag – en elev får pludselig et angstanfald midt i en optagelse ude på græsset.
Han ligger i fosterstilling og råber og skriger.
Musik – en elev nægter at stille sig op på scenen og optræde til forårskoncerten.
Lavpraktiske tricks i undervisning i kunstneriske fag
(billedkunst som eksempel)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tydelig struktur – gerne med en egentlig grundbog
Kedsomhed - din eller deres?
Udgangspunkt i evt. særinteresser
Differentiering. Hav en plan A, B og C klar
Tag styring i gruppearbejde/indgå i gruppen
Nedton betydningsanalyse, fokuser på formal- og socialanalyse
Hjælp eleverne med at ”knække koden”
Evt. teoretisk projekt
Stilladsering til analyse
Overvej materiale- og lokalebrug (er billedkunstlokalet nødvendigt?)
Fotografi som mulig udtryksform
Elektronisk ressourcerum
Accepter fobier – det er ikke for sjov!
Eksempel på billedkunst-forløb
•
•
Titel: Mønstre og det gyldne snit
Emnet er valgt, fordi en af de stille elever har fortalt mig, at han interesserer sig meget
for matematik i kunst
• Jeg har ugen forinden bedt klassens matematiklærer gennemgå det gyldne snit
matematisk
• Vi læser sammen afsnittet om Det Gyldne Snit i Scheel Andersen, Henrik: Billedkunst,
Metode, Kronologi, systime 2006 s. 13-14
• Eleverne bliver sat til at finde to værker med kunsthistorisk spredning, hvor det gyldne
snit har en vis relevans. Der laves formal- og socialanalyser af værkerne individuelt (jeg
har to værker i baghånden til de elever, der har svært ved at finde værker selv)
• Visualiseringsøvelse. Vælg mellem
1. akryl på lærred, mønster, det gyldne snit, ”Henning Larsen”-farver. Lav mindst tre
skitser, inden du vælger det endelige motiv. Skitserne må laves i hånden eller på
computer
2. Foto-serie med titlen ”Det Gyldne Snit i Naturen (f.eks solsikker, konkylier osv.) Du
må gerne efterbehandle fotografierne i et billedbehandlingsprogram.
Øvelse
• Lav et forløb inden for ”dit” kunstneriske fag,
som tilgodeser flest mulige problemfelter for
en asperger-elev.
Materiale til billedkunst
• Scheel Andersen, Henrik et. al.: Billedkunst,
Metode, Kronologi, systime 2006
(formalanalyse og diverse analysemodeller)
Min mailadresse er: [email protected]

similar documents