Elevers og studenters informasjonssøkeatferd.

Report
Ellen Hjortsæter
Fra det ene til det andre et «mappingsperspektiv» på
forholdet mellom DDC og
tesauri
Seminar om mapping til Dewey
HiOA, 11. juni 2012
 Hva karakteriserer DDC som I-språk
 Hva karakteriserer en tesaurus
 Hvilke utfordringer skaper de
grunnleggende ulikhetene for
mapping mellom disse I-språkene
641
642
643
644
Mat og drikke
Måltider og servering
Boliger og husholdningsutstyr
Oppvarming, belysning, ventilasjon,
vannforsyning i husholdninger
645 Hjemmeinnredning
646 Søm, klær, privatliv og familieliv
647 Offentlige husholdninger
648 Husstell
648.5 Rengjøring
648.7 Skadedyrbekjempelse
 Inndeling etter fag og ikke etter emne
363.78
Skadedyrbekjempelse
635.92
Skadedyrbekjempelse
648.7
Skadedyrbekjempelse
632
Skadedyrbekjempelse
354.3
Skadedyrbekjempelse
363.78
Skadedyrbekjempelse
628.96-628.97 Skadedyrbekjempelse
639.9
Skadedyrbekjempelse
 Et register som samler det som spres i tabellene
Skadedyrbekjempelse
363.78
Blomsterdyrking
635.92
Husstell
648.7
Landbruk
632
Offentlig administrasjon
354.3
Sosiale tjenester
363.78
Teknologi
628.96-628.97
Vern av biologiske ressurser
Teknologi
639.9
 Et samlingsspesifikt emneregister (kjederegister)
En morder er løs : Iberiasneglen i blomsterhavet
635.92
Iberiasnegler:Skadedyrangrep:Blomster:Hagebruk 635.92
Brunskogsnegler:Skadedyrangrep:Blomster:Hagebruk
635.92
Skadedyrangrep:Blomster:Hagebruk
635.92
Blomster: Hagebruk
635.9
Hagebruk
635
Hortikultur
635
 Enkle og sammensatte begrep
 Enkle og sammensatte termer
721.6
636.081
Gulv
Dyreutstillinger
 Sammensatte uttrykk (fraser)
636.086
646.4
697.7
386
Fór fra jordbruksplanter
Produksjon av klær og tilbehør
Oppvarming med andre metoder
Transport på vannveier i innlandet;
fergetransport
 Én klasse/klassebetegnelse – ett emne
025.431
Dewey Decimal Classification
796.94
Snøscooterkjøring
914.2104 Reisehåndbøker for London
940.531853858 Auschwitz
 Én klasse – mange emner
551.31
Isens geologiske påvirkning Glasiologi
Her: Tverrfaglige dokumenter om is
Inkluderer: Isbreer, jettegryter, morener
Breer
Isbreer
551.31
 Lav spesifisitet – svikt i presisjon
 Tesaurus, eksempel på systematisk del
1 Informasjonsvitenskap
2
3
4
5
6
7
8
9
10
etter deler
Kunnskapsorganisasjon
etter operasjoner
Indeksering
etter metoder
Automatisk indeksering
Manuell indeksering
etter hjelpemidler
Indekseringsspråk
etter typer
Emneordslister
Tesauri
Klassifisering
etter hjelpemidler
Klassifikasjonsskjemaer
«Rene» hierarkier
Én I-term – ett
begrep
Vokabularkontroll
Forhåndsbestemte
relasjoner mellom
termene
 Tesaurus, eksempel på alfabetisk del
AUTOMATISK INDEKSERING (4)
OT
INDEKSERING
INFORMASJONSVITENSKAP (1)
UT
KUNNSKAPSORGANISASJON
EMNEORDSLISTER (7)
OT
INDEKSERINGSSPRÅK
KLASSIFIKASJONSSKJEMAER (10)
SO
KLASSIFISERING
I-språk
BRUK INDEKSERINGSSPRÅK
KLASSIFISERING (9)
SO
KLASSIFIKASJONSSKJEMAER
INDEKSERING (3)
UT
AUTOMATISK INDEKSERING
MANUELL INDEKSERING
SO
INDEKSERINGSSPRÅK
KUNNSKAPSORGANISASJON (2)
OT
INFORMASJONSVITENSKAP
INDEKSERINGSSPRÅK (6)
BF
I-språk
UT
EMNEORDSLISTER
TESAURI
SO
INDEKSERING
MANUELL INDEKSERING (5)
OT
INDEKSERING
TESAURI (8)
OT INDEKSERINGSSPRÅK
 Bruk av tesaurustermer for å uttrykke
syntetiske relasjoner
Enten post-koordinering:
LAMAER
OPPDRETT
NORGE
Eller pre-koordinering:
LAMAER – OPPDRETT – NORGE
 Mapping
«The process of identifying terms,
concepts and hierarchical relationships
that are approximately equivalent»
Doerr 2001
 «Exact match»
tesaurusterm - klassesymbol
Dewey Decimal Classification
025.431
Snøscooterkjøring
796.94
Auschwitz
940.531853858
 Noen utfordringer
 Identiske termer har ulik betydning
 Språklig uttrykk mangler
 Grad av emnemessig overlapping
 Ulikt «syn på verden»
 Spesifisitet
 Syntaks Pre-koordinering/Post-koordinering
 Struktur
 Oppdateringer og revisjoner
HUMORD:
DDK5:
Friluftsliv
- Fotturer
- - Vandring
- - - Fjellvandring
796.5 Friluftsliv
796.51
Turgåing
Her: Fotturer, turmarsjer
796.52
Turgåing og utforskning i
bestemte typer terreng
Inkluderer: Brevandring,
fjellklatring, hulevandring, innendørs og
utendørs klatresport
Friluftsliv
- Fotturer
- - Vandring
- - - Fjellvandring
796 Athletic and outdoor sports and games
.5
Outdoor life
.51
Walking
.52
Walking and exploring by kind of terrain
.522
Mountains, hills, rocks
.522 3
Rock climbing
.522 4
Sport climbing
.524
Canyons and other depressions
.525
Caves
DDC 23
636.081
636.086
646.4
697.7
386
Jfr.:
 Pre-koordinering
Dyreutstillinger
Fór fra jordbruksplanter
Produksjon av klær og tilbehør
Oppvarming med andre metoder
Transport på vannveier i innlandet;
fergetransport
KLÆR – PRODUKSJON
FERGER – TRANSPORT - INNLANDET
KVINNER
OT ARBEIDSTAKERE
FORSVAR
MILITÆRE RESSURSER
MOTIV
SAMFUNN
SEKSUALPSYKOLOGI
SOSIAL STRUKTUR
SOSIALOMSORG
SOSIOLOGI
STATEN
VOKSENPSYKOLOGI
 DDKs
struktur
«oversatt»
til en
tesaurusstruktur
KVINNER
UT BEVISSTGJØRING
BONDEKVINNER
DISKRIMINERING
DØTRE
FEMINITET
KVINNEFORSKNING
KVINNEMISHANDLING
SVANGERSKAP

similar documents