Eksempel Drift og vedligehold

Report
Eksempel - Drift og vedligehold
Domea
Besvarelsesprocent: xx
Antal besvarelser: xx
Eksempel - Drift og vedligehold
|3|
Eksempel - Drift og vedligehold
|4|
Eksempel - Drift og vedligehold
|5|
Eksempel - Drift og vedligehold
|6|
Eksempel - Drift og vedligehold
|7|
Eksempel - Drift og vedligehold
|8|
Eksempel - Drift og vedligehold
|9|
Eksempel - Drift og vedligehold
| 10 |
Eksempel - Drift og vedligehold
| 11 |
Eksempel - Drift og vedligehold
| 12 |
Eksempel - Drift og vedligehold
| 13 |
Eksempel - Drift og vedligehold
| 14 |
Eksempel - Drift og vedligehold
| 15 |
Eksempel - Drift og vedligehold
| 16 |
Eksempel - Drift og vedligehold
| 17 |
Eksempel - Drift og vedligehold
| 18 |
Eksempel - Drift og vedligehold
Hvordan kan du blive mere tilfreds med vedligeholdelsen af din bolig?
Varme i bad, bedre komfur og udsugning.
At man kan få skiftet det der er slidt og som ikke ser pænt ud.
Med en ny lås – de nuværende er i meget dårlig stand. Der er meget utæthed og det trækker meget ind.
Da boligerne efterhånden er 17-18 år gamle, trænger de i allerhøjeste fra til en modernisering.
At gulvene bliver slebet af inden man overtager lejligheden.
Jeg er ved at få nyt inventar i køkkenet.
Det ville være rart, hvis det ikke trak fra altandøren.
Mere vedligeholdelse af gulvene.
Vi søger i øjeblikket ny bolig i området, derfor ikke nødvendig med vedligehold i denne bolig.
Nyt WC og håndvask.
Jeg kunne tænke mig varme på badeværelset.
Gulvet fik en omgang. Maling af lejlighed.
Istandsættelse / vedligeholdelse.
| 19 |
Eksempel - Drift og vedligehold
| 20 |
Eksempel - Drift og vedligehold
| 21 |
Eksempel - Drift og vedligehold
De næste spørgsmål handler om din tilfredshed med udearealerne. Hvor tilfreds er du med renholdelsen af
udearealerne (som fx fejning og fjernelse af skrald på udearealerne)?
7,69
23,08
10,26
7,69
48,72
Meget tilfreds
Tilfreds
Hverken tilfreds eller utilfreds
| 22 |
Utilfreds
Meget utilfreds
Eksempel - Drift og vedligehold
| 23 |
Eksempel - Drift og vedligehold
| 24 |
Eksempel - Drift og vedligehold
Hvis noget skulle være anderledes ved udearealerne, hvad skulle det så være?
Fejningen er meget mangelfuld og sker alt for få gange.
Borde og bænke står for tæt på boliger. Man ikke sidde i ro og fred og det giver ejerfornemmelse for den lejer, der bor
ud for der hvor bænke og borde står.
Mere parkering i gården ellers skal gæster ud at gå.
Flere bænke og borde.
Holdes bedre rent.
At få det sidste malet.
Flere borde / bænke omkring grillens nærhed.
Flere borde og bænke.
En høj snor i gården - tak og flagstang i gården.
Lille sansehave (vi arbejder lidt med det.Et par frugttræer "Blommer".
| 25 |
Eksempel - Drift og vedligehold
| 26 |
Eksempel - Drift og vedligehold
Hvordan kan hjemmesiderne gøres bedre?
Jeg mangler login.
Jeg har ikke været derinde.
Hvad er hjemmesider?
Jeg synes at de er gode.
Jeg bruger den aldrig.
Har ikke computer.
Er ikke på nettet, så ved ikke.
| 27 |
Eksempel - Drift og vedligehold
| 28 |
Eksempel - Drift og vedligehold
| 29 |
Eksempel - Drift og vedligehold
| 30 |
Eksempel - Drift og vedligehold
Hvordan kan ejendomskontoret gøre det bedre?
Længere telefontid.
Flere elever.
Fast kontortid.
Evt. fast kontor-/træffetid.
Vi får absolut top hjlælp af xx.
Jeg er der aldrig - ved ikke.
Bestyrelse og ejendomsfunktionær skal lytte til hinanden og arbejde sammen.
| 31 |
Eksempel - Drift og vedligehold
| 32 |
Eksempel - Drift og vedligehold
Hvorfor vil du ikke anbefale andre, fx familie, venner og bekendte, at få en bolig i denne boligorganisation?
Huslejen stiger for hurtigt.
Flere tilfælde af tyver i.Ophold af ubudne gæster i trappeopgange - specielt om vinteren.
Jeg kender ikke nogen der skal flytte.
| 33 |
Eksempel - Drift og vedligehold
Hvad er det du oplever, at andre ikke synes om ved at bo i xx ældreboligselskab
Det har vi ikke drøftet.
Tæt ved byen, gode parkeringsforhold og indkøbscenter. Friarealer lige udenfor bygning.
De vil ikke bo, hvor der ikke er lås på døren.
De syntes ikke at det er pænt holdt i opgange og udendørs.
| 34 |
Eksempel - Drift og vedligehold
Hvad ser du som de væsentligste fordele ved at bo i en almen lejebolig i xx Ældreboligselskab?
30,77
41,03
Pct.
46,15
46,15
53,85
84,62
82,05
41,03
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Jeg kan flytte nogenlunde når det passer mig, og skal fx ikke bekymre mig om at kunne få solgt min bolig
Jeg har mulighed for at flytte internt, når jeg har brug for en anden bolig, der fx er større, mindre eller billigere
Der er gode fællesfaciliteter
Der er gode udearealer
Der er et godt fællesskab
Jeg slipper for selv, at skulle stå for reparationer da jeg kan kontakte ejendomsmester en, hvis der er problemer i lejemålet, fx med varme eller et toilet der løber
Jeg har ikke selv ansvaret for den udvendige vedligeholdelse, renholdelse og pleje som fx græsslåning og snerydning
Det er en husleje jeg har råd til
| 35 |
90
100
Eksempel - Drift og vedligehold
Hvad synes du er noget af det vigtigste for boligorganisationen at arbejde videre med i de kommende år?
Forbedring af køkken og bad.
At få låst i kaldeanlæg på opgangsdører / elevatorene.
Alt er meget fint.
At gøre noget ved rengholdelse af fællesarealer f.eks. renholdelse af indgange, trappegange, vinduer og døre, vaskerum
og cykelskur, festlokale.At bestemme fast mødetid for ejendomsfunktionæren, så vi ved hvornår han er her, og ligeledes
hvor mange timer om dagen.
At vi alle har råd til at blive boende her.
"Husleje".
At alle bliver hørt og trives her i xx Ældreboligselskab.
Renovering af køkken og bad og maling af vinduer mod syd, da det virkelig trænger.
Nye badeværelser.
Vil gerne at folk tager mere ansvar i vaskehuset.
Aflåsning af trappeopgange med dørtelefon i den del af bebyggelsen det reelt lan lade sig gøre.Emhætte i køkken der
virker.
Antennen - den er ikke god og for dyr.
Mulighed for gengørelse af møbler fra altanerne - efter behov.
Få yderdøren låst om natten - evt. tidskodet dørlås.
Huslejen må ikke stige ret meget mere. Nye køkkener og toiletter - spareslyl.
Vi skal have lås på de ydre døre - det må kunne lade sig gøre.(Vi er næsten det eneste boligselskab i Vejle, der ikke kan
få låse på ydredørene.
Renovering af køkken og badeværelse - det er ved at være slidt.
| 36 |
Eksempel - Drift og vedligehold
Udført af: xx
Virksomhedsnavn: Domea
Udførelsestidspunkt: xx
Antal besvarelser: xx
Antal inviterede respondenter: xx
Besvarelsesprocent: xx
| 37 |

similar documents