3. Ledelse indefra Ledelse af innovation og kreativitet

Report
Ledelse af innovation og kreativitet
•
Kjeld Fredens er læge og
hjerneforsker. Han har været lektor
(hjerneforsker) ved Århus Universitet,
seminarierektor ved Skive
Seminarium, udviklings- og
forskningschef ved Vejlefjord
Neurocenter, vismand i
Kompetencerådet.
•
Forfatter til ”Innovation og Ledelse Hjernen som medspiller,” Academica,
2009, og sammen med Anette
Prehn: ”Selvcoaching- brug hjernen
til en forandring”. Gyldendal
Business, 2010.
Kjeld Fredens
Kan ledelse læres?
Strategier
Personlig
udvikling
Foredrag ved Kjeld Fredens
40 pct. løsning
•
•
Bio
Set point: Genetiske determinanter
•
•
Psyko
Hensigtsmæssig adfærd
•
•
•
•
•
•
Social betingelser
Livsomstændigheder
Uddannelse
Økonomi
Boligforhold
Sundhed
Foredrag ved Kjeld Fredens
Hvad gør glade mennesker?
•
Hensigtsmæssig adfærd
•
De bruger megen tid på familie og
venner
De er gode til at udtrykke
taknemmelighed
De er ofte de første til at give en
hjælpende hånd
De bevæger sig, dyrker regelmæssig
motion
De er dybt engageret i livslang
målsætning
•
•
•
•
Foredrag ved Kjeld Fredens
Vi er løbende forberedt på jobs som ikke eksisterer, skal anvende
teknologier som endnu ikke er opfundet og løse problemer, som vi ikke
aner er problemer endnu
• 1900
• 2000
•
•
•
95 % af alle jobs var ufaglærte
•
Kjeld Fredens
90 % af alle jobs faglærte
Specialiseret viden, evne til at indsamle,
analysere og syntetisere viden; udvikle
nye færdigheder og nye produkter,
anvende viden i nye situationer og
samarbejde med andre.
Mange har haft ti jobs inden de er blevet
40 (U.S Department of Labor,2006).
Kollaborativ læring
Læring i det 21. århundrede
Yoon et al (2010). Structural determinants of team performance:the mutual influence of learning culture, creativity, and knowledge. Human
Ressource Development International; 13 (3):249-264.
Læringsmål
Opgavedeling
mellem leder
og
medarbejdere
Medarbejdernes
indbyrdes
relationer
Kjeld Fredens
Arbejdsdeling
Kreativitet og innovation er begrebsmæssigt det samme, men de kan som fænomener niveau-deles
•
•
•
Innovation:
Gradvis (assimilativ/framing)
Radikal (accomodativ/reframing)
•
•
Kreativitet:
Kreativitet som accepterer det
eksisterende paradigme
Kreativitet som afviser det eksisterende
paradigme
•
Udvikling af 1) nye og 2) værdifulde
idéer eller resultater, samt deres relation
til 3) praksis.
Kjeld Fredens
Læse hinanden
Kvaliteter i kommunikationen
Johnson & Johnson (1999). Making cooperative learning work. Theory into Practice; 38(2):67-73.
Færdighed skaber
strategier.
Automatiseret
•
•
•
•
Strategier øge
færdighederne.
Bevidst
Kjeld Fredens
Positivt samspil
Individuel ansvarlighed
Sociale færdigheder
Gruppeprocesser
Ledelse
•
At forstå og kontrollere
virksomhedens aktiviteter.
•
At beskæftige sig med de aktiviteter,
der ikke kan uddelegeres, fordi de er
usikre og /eller komplekse.
•
Mekanisk tænkning
•
Vitaladfærd
–
–
–
–
–
–
–
–
Lineær proces
Cognitivist paradigme
Kognition som
algoritmer/symbolprocesser
Styring, sikkerhed og kontrol
Behandling af sygdom
–
–
Kjeld Fredens
Non-lineær proces
Embodiment
Kognition som en helhed af hjerne, krop
og omgivelser (fysiske/sociale)
Innovation
Sundhed
Målspil og frispil
CARSE, JAMES P.
Målspil & frispil. Livet betragtet som et mulighedernes spil.
Forlaget ASK, Åbyhøj 1987.
•
Målspil
•
Frispil
•
Spilles med det formål at vinde
•
Spilles med det formål at holde spillet i
gang
•
Spillereglerne ændres ikke under spillet
•
Spillereglerne ændres, når der er fare
for at spillet går i stå
•
Kan kontrollere fremtiden. Er garderet
mod overraskelser
•
Er indstillet på en overraskelse
Er er kun én vinder
•
Der er lutter vindere
•
Kjeld Fredens
Læringshierarki
Aktiv læring
Selvinitieret, skabende læring.
Indre motivation
Metakognition
Selvstændig læring indenfor given rammer.
Instruktionslæring.
Ydre motivation
Adfærdsformning og programmeret
læring.
Klassisk betingning og habituering.
Kjeld Fredens
Læringshierarki
Aktiv læring
Selvinitieret, skabende læring.
Coache
Selvstændig læring indenfor given rammer.
Instruktionslæring.
Instruere
Adfærdsformning og programmeret
læring.
Klassisk betingning og habituering.
Guide
Kjeld Fredens
Man får størst succes, når man lærer med den
stil, der er tættest på ens personlighed
Kjeld Fredens
Interaktionisme
Hvad skal et fællesskab smitte med, hvis evner skal blive til præferencer?
•
•
Individuel
Kollektiv
Kjeld Fredens
Præferencer udvikles særligt på
individplan
Evner kan gøres til præferencer via
kollaborativ læring
Tæl til tre
Eller om at flytte på opmærksomheden
•
Læring i fællesskab
– Sociale relationer der smitter
– Organisationens
voksende/fastlåste mindset
– Organisationens læringsstil er
præget af organisationens
ledelsesstil
•
Individuel læring
– Eksplicit
– Metakognition
– Indre motivation
Kjeld Fredens
Et netværk med 1020 venner.
Gul er de mest glade, blå de mindst glade
Kvinder (cirkel). Mænd (firkant)
Christakis NA & Fowler JH (2009). Connected. Little, Brown. New York
Kjeld Fredens

similar documents