Klasseledelse og cooperativ learning

Report
Klasseledelse og cooperativ learning
Hold 2918 og 2919 har arbejdet med
klasseledelse, powerbreaks og arbejdet med
forskellige faglige fokusområder i forbindelse
med, at Mørke skoles ansatte arbejdede med
Cooperativ learning og vi lånte eleverne.
Fortællinger og fotos
• I det følgende vil der blive vist billeder fra
arbejdet på Mørke skole d. 22. marts samtidig
med, at de studerende udtalelser om hvad de
oplevede og lærte i forbindelse med øvelsen,
vil blive fortalt i tekst.
• Der er ikke nødvendigvis sammenhæng
mellem billedet og teksten
De studerende møder velforberedte
men vildt tidligt foran seminariet og
bliver kørt til Mørke skole i Bus
Undervisning i
fællesskab
Vi vil arbejde med Den levende
fortælling. Eleverne skal arbejde med
norske folkeeventyr og arbejde med
oplæsning og fortælling
Vi underviser i fællesskab, men da vi
skal arbejde med tre workshops, er der
en lærer på hver.
Foruden deres spisepauser, har vi
tænkt os at lave løbende power
pauser, når det er tiltrængt.
Vi vil undersøge, hvordan det fleksible
klasserum kan understøtte en
procesorienteret læsestrategi, og
hvordan man med få midler kan få det
til at fungere.
”Min morfars tænder” – del af gyserroulette
Vi har lært at børn i 2. klasse sagtens kan arbejde sammen med andre elever på tværs
af fagligt niveau og sociale forskelle. Cooperativ learning strukturer var en hjælp. Vi
ville have fået mere ud af dagen, hvis vi på forhånd havde talt med en af klassens
lærere, men godt at være alene med klassen og få ansvaret.
Hvordan takler man uro?
Hvordan takler man store
drenge, som siger en imod?
Uh ha – man må vælge sine kampe.
Det skaber uro og usikkerhed at
overtage og ændre deres faste rammer
og rutiner.
Når man ikke har opbygget en relation
til eleverne, er det svært at tage
konflikter.
Ved skoleovertagelser bliver
pædagogik og psykologi aktualiseret i
cases.
Skoleovertagelse er super fedt. Rigtig
god måde at blive udfordret i sin
lærerrolle.
Vær opmærksom på, at det tager
meget lang til at forberede.
Man bliver pædagogisk udfordret
Idræt kan være tværfagligt
Cirkler, former og funktioner
Opdagelser i bevægelse
Det kræver meget…
Vi har fået øje på, at det er muligt at
inddrage flere fag i idræt. Mange
opgaver løses bedst, når eleverne
arbejder sammen.
Fedt at afprøve andre læringsformer.
Sjovt og udbytterigt som
lærerstuderende, men udbyttet svarer
ikke helt til forberedelsestiden…
Tre stjerneøjeblikke:
- Da alle elever deltog aktivt i
idrætsdebatten
- Eleverne sagde JA og var åbne
- God kampgejst og godt
samarbejde
Surt øjeblik:
- Da 8. klasse kom og tog
fodboldbanen
Trætte efter en lang arbejdsdag på Mørke skole
Væsentligt når man arbejder med at udvikle arbejdet med teori og praksis – her i forbindelse
med at to hold overtager en række klasser på en skole – er den efterfølgende evaluering. Der
er helt klart nogle udfordringer i det at arbejde koncentreret med en skoles elever i
forbindelse med, at lærere er på efteruddannelse eller lignende – hvordan får man den
nødvendige indsigt og hvorledes deles viden

similar documents