klima, forsyningssikkerhet og grønn verdiskaping

Report
Energiutfordringene
- klima, forsyningssikkerhet og grønn verdiskaping
Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge
Innhold
• Klima
• Fornybardirektivet
• Norsk/ svensk sertifikater
• Energibruk
• Forsyningssikkerhet
• En nettutfordring
• Grønn verdiskaping
• Mulighetene
• Utfordringene
• Kapital- tilgang
Fornybardirektivet og Norge
• Status
• Forhandlingene fortsatt ikke
startet
• Utredningene ferdigstilt,
politisk behandling av norsk
posisjon pågår
• Forhandlingene må være ferdig før man kan bli
enige om volumer i sertifikatforhandlingene med
Sverige
Norsk/ svensk sertifikatmarked
• Ulike drivere i Sverige og Norge kan skape
utfordringer
• Sverige:
• Fornybar for å erstatte kjernekraft (2020+)
• Mer kraft/ overskudd for å redusere kraftpris
• Ny regjering mer ambisiøs?
• Norge:
• Balanse produksjon, nettutvikling/ kabler og forbruk
• Kraftpris representerer også proveny for staten
Norsk/ svenske sertifikater
• Ja/ nei til sertifikater? Hva er
alternativene?
1. Ingen støtteordning for fornybar
energiproduksjon
2. Enova- støtte vind/ fjernvarme
3. Sertifikater
4. Sertifikater med tak på sertifikatpris
•
Stopper investeringen dersom markedet
ikke trenger mer kraft
Energibruk
• Utfordringer
• Nye krav om energisparing fra
Brussel 2011?
• Norge henger etter
• Mangler fokus på konvertering
fra fossilt til fornybart
• CO2 – footprint: kaotisk
• Forbrukssiden usikker: hvordan
er kraftkrevende industris
fremtid?
Kraftkrevende industri
• Kraftbransje og kraftkrevende
industri i et skjebnefellesskap
• Dialog i gang
• Kompensasjon for CO2 –
påslaget i kraftpris
• Fornybarsatsingen i Norge,
kraftbalanse
• Kostnadene i sentralnettet
• Utenlandskabler
• Mål for dialog
• Økt forståelse og kunnskap
• Felles posisjoner
• Finne løsninger
Forsyningssikkerhet – en nettutfordring
•
•
•
•
Mye motstand
Beslutningene tar for lang tid
Ingen støttespillere
Løsningene kommer først på plass flere
år på overtid.
• Tapt omdømme
• Dårlig markedsfunksjonalitet
Bransjen undervurderer utfordringene!
•Kommunikasjonsstrategi
•Informasjon
•Dialog
•Allianser
Grønn verdiskaping - mulighet
• Produksjon
• Vann og vind
• Fjernvarme
• Effekt
• Regulerkraft og
systemtjenester
• Pumpekraft
• Marked
• Markedstilgang internasjonalt
• Nordområdene
• Kraftkrevende industri
• Håndtering av store vindkraftvolumer
• Nett og kabler
• Investeringer i alle nettnivå
• Kabler/ utenlandsforbindelser
• Marked
• Energisparing
• Rådgivning
• Tjenester og varer
• Konvertering fra fossilt til
fornybart
• Transportsektoren
• Internasjonalt
• Investeringsmuligheter
• Europa
• Energi for utvikling
Utfordringene
• Overinvesteringer i Norden og for liten eksportkapasitet
• Manglende politiske avklaringer om mål og virkemidler
• Klarer vi som bransje å gripe mulighetene?
• Se mulighetene
• Utvikle forretningsideer
• Prioritere
• Geografisk fokus
• Kapasitet kompetanse/ kapital
Kapital-tilgang
•
•
•
•
Store investeringer
Kapital-tilgang en økende utfordring for stadig flere
Viktig rammebetingelse for utvikling av bransjen
Pengene er der
• Statlig fond mulig?
• Liv- selskap
• Energi Norge vil sette kapital- behov og - tilgang på kartet i
2010
Oppsummering
• Økt fokus på klima, fornybar og energibruk gir
vår bransje både muligheter og utfordringer.
• Må synliggjøres.
• Norge har mange gode forutsetninger for grønn
industri og verdiskaping der vår bransjen har en
naturlig plass.
• Vil bidra til å sette næringspolitikken for vår
bransje på kartet.

similar documents