eWorker og eMeetings Webinar

Report
Webinar – eWorker og eMeetings
For Uninett – 1.oktober
Katrine Holm
Espen Nergaard
Agenda
• Hvorfor mobile enheter?
• Introduksjon av eWorker
• Hva får man i modulen?
• Demo
• Introduksjon av eMeetings
• Hva får man i modulen?
• Demo
• Konklusjon og oppsummering
Hvorfor mobile enheter?
• Moderne og enkelt brukergrensesnitt på nettbrett og smarttelefon
• Bidrar til forankring hos ledere
• Hjelper sporadiske brukere til å ta i bruk sak- og arkivsystemet
• Posisjonerer virksomheten som en fremtidsrettet og attraktiv arbeidsplass
• Fjerner «flaskehalser» i verdikjeden
• Besparelse i tid og kostnader
• En mer effektiv hverdag
• Alltid tilgang til oppdatert dokumentasjon og nyeste versjoner
eWorker – hva får man i modulen?
• Brukeren laster ned Appen og får tilgang til Public 360 gjennom sin
mobile klient
• Oversikt over informasjon, dokumenter, saker, prosjekter, kontakter og
møter, oppgaver, frister
• Fordeling av dokumenter
• Arbeidsflyt: gjennomgang, godkjenning
• Kommentering
• Papirløse møter for interne deltakere
Papirløse møter i 360° - overordnet konseptskisse
Produksjon &
Arkiv
Sluttbrukere
Møte
eWorker
eMeetings
12:38
Leder
Ansatt
Eksterne deltakere
Demo
• Helhetlig oversikt over saker, prosjekter, dokumenter, kontakter fra ditt
nettbrett eller smarttelefon
• Fordeling av saker og dokumenter
• Godkjenning av dokumenter. Sende oppgaver
• Kommentere pågående saker
• Møteadministrasjon
• Søk og gjenfinning
360° Apps tilgjengelig på skrivebordet
Leder skrivebord
Fordele nye dokumenter
Se på detaljer
Se på elektronisk dokument
Se på avdelingens åpne saker
Mine åpne saker
Mine møter
Møtedetaljer
Oversikt over oppgaver sendt til andre
Mine ubesvarte dokumenter
Mine Åpne prosjekter
Søk etter saker, dokumenter kontakter eller prosjekter
eMeetings – hva får man i modulen?
• Papirløse møter med eksterne
deltakere: styrer, råd, utvalg og
komiteer
• Tilgjengeliggjør møtedokumenter via
iPad
• Oversikt over møter og utvalg
• Muligheter for markering og
kommentering
Møteadminstrasjon i 360° - overordnet
Forberede
• Forberede
møtedokumentasjon
Gjennomgå /
godkjenne
• Gi anbefalinger
• Sette agenda for
møtet
Møte
• Konsumere
• Vedta
• Fordele tiltakspunkter
for oppfølging
eMeetings
Oppfølging
Vedtak
• Overvåke suksess
• Utføre tiltak
Demo
• Oversikt over møter fra din iPad
• Markering og kommentering
• Søk og gjenfinning
• Offline-tilgang
Apper tilgjengelig
Utvalg bruker har tilgang til
Møtedatoer
Agenda samt dokumenter til møte 20 mars
Åpne et saksdokument og få tilgang til dokumentene
Se på dokumentet
Oversikt over sidene i dokumentet
Merknader/Kommentarer kan påføres.
Merknader og understrekninger vises i filen
Fulltekstsøk støtte
Søke i alle publiserte
filer og vedlegg, i
tillegg til informasjon
om utvalg, agendaer,
og saker
eWorker - Plattformer
Windows 8
Smarttelefon
Nettbrett
Oversikt over
informasjon i 360°
Fordeling av saker og
dokumenter
Starte og godkjenne
arbeidsflyt
Offline tilgang
Sjekke filer inn og ut
Annoteringsmuligheter
iOS
Android
Oppsummering
• Både eMeeting og eWorker har vært i pilot
hos NHH og HiOA
• Sikkerhet: to-faktor autentisering via FEIDE. Alle
brukere må ha Feidebruker.
• Les mer om funksjonalitet på
http://community.software-innovation.com
• Presentasjon og eWorker videoer vil bli sendt
ut i etterkant
Hvordan implementerer man modulene?
eWorker
eMeetings
• Lisenskostnad:
• Lisens- og s&v kostnad:
• 29 500 kr inkl. mva
• Årlig service og vedlikehold
• 6 195 kr inkl. mva
• Oppsett:
• Er allerede anskaffet i
Uninettavtalen
• Oppsett:
• 4 t teknisk installasjon
• 4 t teknisk installasjon
Send en bestilling/epost til Jorunn Næss: [email protected] eller ring Espen på 95 90 48 96
Dere blir deretter kontaktet for å avtale tidspunkt for implementering
Software Innovation | N-1364 Fornebu Norway | +47 23 89 90 00 | www.software-innovation.com

similar documents